John Smallman op 2 juni 2013 met Saul: Binnenkort worden enige verrassende onthullingen openbaar gemaakt

johnsmallman2

 

Hier in de spirituele rijken, waar we echt niet van jullie afgescheiden zijn, bouwt de opwinding zich op; feitelijk borrelen we er van over!  Ik weet dat jullie dit in de afgelopen jaren al ontelbare keren verteld is, maar het is mijn taak om jullie dat opnieuw te vertellen, het ontwaken van de mensheid is goddelijk verzekerd en het moment waarop dat gebeurt is zeer nabij.  Velen van jullie voelen zich moe, boos en depressief, bijna alsof je tekort wordt gedaan, bent bedrogen, of zelfs opgelicht door de mensen die jullie vertellen over de wonderen die jullie wachten bij het ontwaken.  Het lijkt erop alsof jullie hebben gewacht en gewacht en gewacht.  Het wachten lijkt eindeloos te zijn geweest, dus het is geen wonder dat je je ontdaan voelt en dat jullie twijfels en angsten zijn geïntensiveerd.

Echter, het einde is in zicht, en de vreugde die jullie huidige levenservaring zal vervangen, zal jullie tot extase brengen aangezien jullie eindelijk volledig begrijpen wat er gaande was, en waarom.  Hou je vast aan je geloof in het goddelijke plan, waarover jullie al zeer beperkte informatie gegeven is om jullie niet te overbelasten, en om ervoor te zorgen dat de pijn en de angst van het wachten jullie niet overweldigen.  Vergeet niet dat, hoewel je het leven in een illusoire omgeving ervaart, het voor jullie heel echt lijkt, en te veel informatie over de wonderen die komen zouden een zware aanslag op jullie toch al beperkte energieën veroorzaken, wanneer jullie de enorme discrepantie herkennen tussen het leven zoals jullie dat nu ervaren en de manier waarop het zou moeten zijn, en waarin jullie zullen ontwaken.

Binnenin de illusie zijn de tekenen van de instorting, van het afbrokkelen van de systemen van de zogenaamde beschaving die op Aarde is gevestigd overal zichtbaar, en zelfs jullie mainstream media beginnen daarover te rapporteren.  Verwarring en ongeloof groeien terwijl de aantallen klokkenluiders, de angst afschuddend voor vergelding voor hun daden van het openbaar maken en het vrijgeven van informatie die onder de strakste veiligheid verborgen is geweest, zich onverbiddelijk blijven opbouwen.  Ze kunnen niet langer worden ingeperkt, verzwegen of geridiculiseerd; de waarheid zal zich laten zien.  Derhalve beloof ik jullie dat binnenkort enige verrassende onthullingen openbaar worden gemaakt, die een terugkeer naar de oude en heimelijke manieren van het runnen van de samenleving onmogelijk zullen maken.

De groep die eonenlang de politiek heeft gecontroleerd, religieuze organisaties, en alle grote multinationals – die allemaal heimelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onderwijl gehuld blijvend in de duisternis van geheimhouding – hebben nu die controle verloren.  Hun leden zijn het ernstig oneens met elkaar en leven in een staat van vrees en angst die nooit eerder door hen is ervaren, want  ze weten dat hun identiteiten, hun agenda’s en hun aangeboren corruptie op het punt staan om in het openbaar te worden blootgelegd.

Ze zullen intense schaamte ervaren – zelf-opgelegd natuurlijk – want ze wisten al heel lang dat hun gedrag gewetenloos was, en toch bleven ze erin volharden.  Oordeel niet over hen.  Laat ze gewoon in hun ivoren torens, waar ze verder geen kwaad kunnen doen, om hun volslagen en onverklaarbare incompetentie en onwil te overpeinzen om zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld welke, zoals alle bewust voelende leven, hun onvermijdelijke lot is.  Uiteindelijk zullen zij zich tot het Licht wenden en zeer vreugdevol Thuis verwelkomd worden als de verloren kinderen van God, die zij zeer zeker zijn.  De hemel is niet volledig totdat alle ronddolers zijn teruggekeerd.  Echter het feit van hun afwezigheid (slapend en nog steeds dromend) zal niet worden toegestaan de vreugde van degenen die ervoor hebben gekozen om te ontwaken, te verstoren.

Liefde is jullie natuur, en alleen dat wat in perfecte afstemming en harmonie is met Liefde bestaat, want dat is alles wat God zo liefdevol gemaakt heeft.  Alles wat onliefdevol is, is volkomen zeker geheel onwerkelijk.  Ontdek die goddelijke Waarheid nu – door je alleen met Liefde te verbinden in iedere gedachte, woord en daad.  Als je dat doet zul je vrede en tevredenheid vinden welke nergens anders beschikbaar zijn, want er is geen ergens anders.  Dat kun je doen terwijl je blijft slapen in de illusie, en vervolgens zal het lijden om je heen stoppen je verdrietig of angstig te maken, omdat je de kortstondigheid ervan zult zien en begrijpen dat door het sturen van liefde naar hen die lijden, je hun pijn verlicht en hen assisteert in hun pogingen om in de Liefde te ontwaken.  Het tij van de Liefde dat nu over de gehele planeet stijgt is onweerstaanbaar, en dagelijks geeft meer en meer van de mensheid zich over aan haar warme omhelzing.  De mensheid is stevig gevestigd op het pad naar ontwaken, het pad naar Huis, en niets kan het wegleiden.  Dank het oneindige wonder van Gods eeuwige Liefde voor jou, en hoe het je terugtrekt naar het briljante licht van Zijn Tegenwoordigheid.

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron:  http://johnsmallman.wordpress.com/2013/06/02/some-startling-revelations-are-shortly-to-be-disclosed/

 

Vertaling: René

 

 

 

%d bloggers liken dit: