John Smallman met Saul op 26 mei 2013: De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen

johnsmallman2

 

 

De reis van de mensheid richting ontwaken is bijna voltooid!  Omdat zo velen van jullie de intentie hebben zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omhult – en het zijn jullie intenties die dat laten gebeuren – heeft haar invloed zich nu zodanig geïntensiveerd dat allen op aarde nu in communie (gemeenschap) met Haar zijn.  Het klopt, velen zijn zich niet bewust van deze verbinding, maar het is een beetje als het laten vallen van wat kleurstof in een kruik water, roer het water om en alles neemt de kleur van de kleurstof over.  Iedereen op Aarde wordt nu sterk beïnvloed door het goddelijke Liefdesveld.  Dit is gepland vanaf het moment van jullie schijnbare afscheiding van de Realiteit, als een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, en als gevolg van de vastberaden inspanningen van zo vele heiligen gedurende de eonen, en de Lichtdragers en wegwijzers die nu op Aarde zijn, staat het nu te gebeuren.

 

Er zijn nog steeds enkele rimpels en vervormingen die moeten worden gladgestreken, maar de mensheid is stevig en onherroepelijk genesteld op haar weg naar ontwaken.  Bewustzijn van de de wanhopige behoefte aan verandering barst in bijna elk gebied van menselijke activiteit wereldwijd naar buiten, en vele nieuwe organisaties vormen zich, om in activiteiten te coöpereren en ze te coördineren die deze veranderingen steunen, aanmoedigen, en het mogelijk maken dat deze veranderingen in werking worden gesteld.  Blijf bidden, mediteren, en stuur liefde naar allen die lijden, want ook dat is een enorm krachtig en effectief gebruik van intentie, en het helpt bij het vestigen van stevige fundamenten voor deze essentiële nieuwe organisaties.  Hun doel, hoewel velen van hen zich nog niet volledig bewust zijn van de kracht van hun collectieve intentie, is harmonieuze samenwerking over de gehele wereld voor het welzijn van de mensheid en de planeet die jullie ondersteunt.  En dat doel zal glorieus bereikt worden. ​​

 

De kracht van jullie harmonieuze en gecoördineerde collectieve intentie ontketent een overvloedige stroom van energie – Liefde, op een schaal die nooit eerder gezien is op jullie planeet ­– die zich zal samenvoegen bij jullie individuele energievelden en ze zal verenigen tot een krachtig geheel dat voor altijd het energieveld van de planeet zal veranderen, alles oplossend dat duister en onliefdevol is.  De toekomst van de mensheid is briljant, schitterender dan je je ooit voor kunt stellen, want het duister, het onliefdevolle, heeft jullie denkgeesten met nachtmerries en doemscenario’s gevuld, die een bijna constant gevoel van alarm hebben veroorzaakt die jullie persoonlijke ruimte zouden kunnen binnenvallen.  Liefde zal dat onwerkelijke gevoel van angst waarmee zo velen van jullie zo lang hebben geleefd, vervangen en wegvagen.

 

Ontwaken uit jullie lange en schijnbaar eindeloze nachtmerrie van angst en lijden moet een gelegenheid zijn voor vreugde op een ongekende schaal.  Het geluk en de verwondering waarin jullie zullen opstaan zal jullie stoutste verwachtingen en dromen verre overstijgen.  Het enige wat jullie hoeven te doen is doorgaan jullie intentie vast te houden om te ontwaken, en als je dat doet, sta dan elk gevoel van angst, woede, bitterheid, verraad, wrok en oneerlijkheid toe om gewoon weg te vallen, aldus de Liefde en al haar aspecten– compassie , acceptatie, begrip, edelmoedigheid en vergeving, om er maar een paar te noemen – toestaand jullie harten te vullen.  Jullie weten in het diepst van je wezen, in je centrum, waar de vlam van goddelijke Liefde eeuwig verblijft, dat ieder aspect of concept dat niet in afstemming is met de Liefde, en waar jullie nog steeds aan vast blijven houden, als een mantel van duisternis is waaronder je je verbergt voor het Licht.  Laat ze gewoon los, laat ze gaan, en sta toe dat de Liefde, jullie levenskracht, je vult en je terug brengt naar het Leven.

 

Liefde is het antwoord.  Het is het enige antwoord, en toch stonden jullie jezelf toe in de angst te vallen en daar te blijven, jezelf ervan overtuigend dat angst overwonnen moet worden door de ontkenning van de Liefde, door degenen wier overtuigingen niet in overeenstemming met die van jezelf zijn, te oordelen en veroordelen, en vervolgens door te demoniseren en proberen hen te vernietigen.  Wanneer je wordt gedreven en geleid door angst, zijn jullie harten afgesloten, stilgelegd, in een staat van winterslaap en onwetendheid, om het je mogelijk te maken angst te gebruiken als een hulpmiddel waarvan je denkt dat het je zal voorzien van de middelen om onneembare verdedigingen te bouwen tegen je vijanden.

 

Jullie hebben dit gedurende eonen gedaan, en altijd hebben dit geloof in, en de betrokkenheid bij, de krachten van de vernietiging, gefaald.  Oorlogen zijn constant geweest, en op de lange termijn is hun uitkomst altijd hetzelfde geweest: totale mislukking om duurzame vrede te bereiken.  Waarom?  Omdat de krachten van angst en vernietiging vergelding, restitutie, en wraak eisen.  Er kan geen einde aan komen totdat jullie het loslaten en de roep om Liefde – die angst altijd zou moeten ontlokken ­– herkennen en erop reageren met Liefde.  Het is echt heel simpel, maar angst moedigt jullie aan om anders te geloven, ondanks het bewijs dat jullie keer op keer demonstreert dat wanneer geweld regeert, er alleen maar verliezers zijn.

 

De continue assistentie jullie vanuit de spirituele rijken aangeboden, en vanuit de diepten van jullie eigen hart, zal jullie moed, jullie onoverwinnelijke moed om Liefde te omarmen, versterken, om je met Liefde te verbinden, zodat jullie kunnen ontwaken uit de nachtmerrie die jullie al veel te lang in haar ban heeft gehouden.  Sta de Liefde toe, de wijsheid van je hart, je te begeleiden en te motiveren terwijl jullie de laatste fases van het proces van ontwaken binnengaan – want jullie weten dat het de weg naar Huis is.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/2013/05/26/humanitys-future-is-brilliant-brighter-than-you-can-possibly-imagine/


Vertaling: René      

 

 

%d bloggers liken dit: