Steve Beckow ‘Voor-afje’ op 31 mei 2013, vóór Een Uur met Een Engel vandaag 3 juni 2013 – Deel 2

thegoldenageofgaia_Ascended-Masters-20936

(Continued from Part 1.)

Er is een levendige discussie geweest bij de communicators over het leven na dit leven en dat gaat terug naar het jaar 1870, over het gebeuren zoals de Terugkeer van de Meesters. Soms werd dat opgenomen bij de gesprekken van de Tweede Komst. Dat komt van hoger-dimensionale wezens en van gewone mensen die net waren gestorven en nog met hun geliefden communiceerden of met hun vroegere lezers.

Ik kan die discussies terugnemen zo ver als 1870 toen “Imperator” sprak, het pseudoniem dat werd aangenomen door de profeet Malachia via Reverend Stainton Moses. Hij sprak over de komende Terugkeer van de Meesters naar de Aarde.

“Christus is naar de sferen van Contemplatie gegaan;  (1) maar Hij kan zelf terugkeren als ons werk gedaan is. Maar dit moet bereikt zijn voordat de oogst zal komen maar de tijd van zaaien en groeien zal langdurig zijn.

“U weet niet hoe groot het werk is dat gedaan wordt;  hoe enorm het zicht is dat zal worden geopend. Nooit eerder is er zoveel Goddelijke Liefde uitgestort als nu. Stille invloeden zijn aan het werk in het denken van de mensen. Over de hele wereld worden ze geprepareerd om de leringen te ontvangen die we jullie hierbij geven.

“Zou het nodig zijn voor het verdergaan van de missie, dan zullen andere grote Intelligenties terugkeren, en hun magnetische kracht meebrengen om op de aarde te zijn. Op dit moment is het nog niet nodig omdat het werk al verder gaat.” (2)

Bij een andere gelegenheid beschreef Imperator zijn werk dat hoort bij de spirituele terugkeer van de Christus.

Imperator: Ik heb eerder gezegd dat ik  mijn missie heb gekregen en dat ik in mijn werk wordt beïnvloed door een spirit die voorbij de sferen is gegaan van werk in de hogere hemel van contemplatie. Jezus Christus is nu Zijn plannen aan het regelen voor de verzameling van Zijn volk maar ook voor de zuivering van de onjuiste geloven die in het verleden werden op  gestapeld.

Stainton Moses:  Ik heb daar iets van gehoord door andere bronnen. Is dit dan de terugkeer van de Christus?

Im: Het is de spirituele terugkeer. Er zal geen stoffelijke terugkeer zijn zoals waar de mensen van gedroomd hebben. Dit zal de terugkeer naar Zijn volk zijn, door de stem van Zijn Boodschappers die spreekt tot degenen wier oren open staan, zelfs toen Hij Zelf zei: “Hij die oren heeft om te horen, laat hem horen; hij die in staat is tot ontvangen, laat hem ontvangen.”

Stainton: Komt deze boodschap naar velen?

Im: Ja, aan velen wordt het bekend gemaakt dat God nu speciaal de mens beïnvloed in deze belangrijke tijd. We mogen niet meer zeggen. (3)

Nadat Imperator, de spirit communicator John Heslop, een bewoner van de Christus Sfeer, een hoog spirit niveau, zinspeelde op de rol van engelen die de geboorte van de nieuwe wereld zullen spelen in een communicatie rond 1912:

“Engelwezens helpen bij de geboorte en ontwikkeling van die nieuwe werelden. Ze bouwen de nodige condities op voor de uiteindelijke productie van leven, want dit proces kan nog miljoenen jaren nodig hebben. Eerst worden alleen de laagste vormen geproduceerd. Geleidelijk gaan die in capaciteit omhoog totdat de wereld klaar is voor de hoogste intelligenties.

“Het was zo in jullie wereld en de engelen werken nog steeds, omdat zij er geweest zijn sedert het begin. Pas geleden zijn ze verder gegaan en doen hoger werk. Als ras zullen jullie opstijgen, totdat dit in waarheid voor jullie een nieuwe haven en een nieuwe aarde wordt, waarin gerechtigheid woont.” (4)

Ik word ertoe gebracht te geloven dat er belangrijke aantallen engelen aanwezig zijn die heden op Aarde zijn geïncarneerd.  Het lijkt dat elke dag we over meer mensen weten in het stoffelijke lichaam die engelenachtergrond hebben (in feite zeggen sommigen dat we dat allemaal hebben.)

In een tweede boek, voorspelde Heslop dat de terugkeer van Christus vergezeld wordt door legioenen engelen.

“Wees niet bang voor de huidige condities van slechtheid en onrust, de Christus komt, en dan zal alles op zijn rechtmatige plek vallen. De Christus komt! Laat de hele Aarde voor Hem stil zijn!”

“Voor hen die de Spirituele visie hebben verkregen is hij reeds zichtbaar en vanuit elk deel van de wereld zullen ze Hem begroeten en kwaad en kwaaddoeners zullen wegvluchten uit het Licht van zijn Aanwezigheid. Dan zal Hij op Aarde regeren in Rechtvaardigheid en Waarheid.

“Bid voortdurend dat de dag van Zijn Komst verhaast kan worden want ook wij hier werken  voor dat einde. De vreugde en de glorie van de Regering van Vrede zal ver te buiten gaan aan iets dat je je nauwelijks kunt voorstellen.

“Maar, ik kan jullie niet vertellen hoe zwaar ons werk nu is; er zijn zo vele kwade krachten over jullie hele wereld die moetgen worden tegengegaan of getransmuteerd. Het is een overgangstijd van vitaal moment voor iedereen die op aarde woont en voor de vele lagen en sferen die erop zijn.

“Legioenen Engelen hebben dienst om dit op te tillen en te zuiveren zodat de Christus kan komen en in jullie midden kan regeren. Houd je geloof sterk bij de Tweede Komst van de Christus.”(5)

De Terugkeer van de Meesters, is in mijn opinie het gebeuren dat correspondeert met de Tweede Komst. Een vriend van Heslops’vrouw, “Stella” werkte ook voor de Tweede Komst vanuit de andere kant van het leven:

“Mijn speciale werk nu op Aarde is om de weg te helpen voorbereiden voor de Komst, van opnieuw de Christus en Zijn Regering van Vrede en Liefde, want Hij komt en jullie allemaal helpen om de condities te maken die nodig zijn voor Zijn ontvangst.

“Hij is nooit ver weg van de ziel die van Hem houdt en aan hen laat Hij vaak Zichzelf zien. maar waar jullie naar verlangen is – zijn Zichtbaarheid aan iedereen – zodat iedereen het zal moeten zien en Hem erkennen. Als de tijd rijp is, gebeurt dat ook, want nooit heeft de Aarde hem zo nodig gehad als nu. Dit is ‘het einde der tijden’ waarover werd gesproken in het Nieuwe Testament, dus bid en bid dat deze dagen korter kunnen worden, omdat ook wij hier voor jullie bidden.” (6)

Melchisedek vertelde ons een tijd geleden dit:   “Dit zijn de eindtijden die vele keren geprofiteerd werden in vele eeuwen in het verleden en nu zijn die tijden bij jullie. Jullie die dit lezen zijn Degenen die hier wilden zijn om het Licht te verankeren op de Planeet in voorbereiding voor deze tijd.”(7)

De spirit gids die bekend staat als White Eagle gaf een terloopse verwijzing naar de spirituele hiërarchie om naar de Aarde terug te keren. De spirituele hiërarchie staat ook bekend als de Witte Broederschap en is een synoniem voor de opgestegen meesters.

“Een snelle ontwikkeling vindt nu plaats, alhoewel de mens zich er grotendeels onbewust van kan zijn. Over een kleine tijd zal het menselijke ras worden opgetild door eigen inspanning en de inspanning van de [spirit]  hiërarchieën .

“Er is ook grote spirituele activiteit in de buitenste ruimte, een penetratie van de nevels van de Aarde door het engelen leven. De mens moet leren ontvankelijk te zijn voor deze stralingen vanuit de buitenste ruimte. Hij moet zichzelf prepareren door zachtaardige, goede gedachten, en door alles dat wreed, onbetamelijk, ongoddelijk is, op te ruimen, om bezoekers, stoffelijk, etherisch en spiritueel, vanuit andere werelden te ontvangen.

“Meer hierover moet bewust worden niet alleen over het leven in de buitenste ruimte en op andere planeten, maar ook van het bewuste leven in de hele natuur, en zijn eigen relatie ermee in ieder koninkrijk.”( 8)

De spirit die bekend staat als Silver Birch (Zilverberk) liet ook zijn besef zien van de terugkeer van de Meesters. Hij begon door over een “nieuwe dispensatie” te bespreken.

“Als Spirit een nieuwe dispensatie brengt, zal er een revolutie zijn die machtiger is dan alle revoluties van oorlog en bloed.

“Dit zal een revolutie zijn van de ziel, en over de hele wereld, zullen de mensen claimen wat hun gepaste recht is – het recht om de volle vrijheden te genieten van spirit. Weg zal elke beperking zijn die ketenen op hen legt.” (9)

Er is veel werk te doen voor de goddelijke kracht.

“In alle landen [van de Aarde] zal de machtige kracht gevoeld worden van spirit, want er is heel veel werk te doen om het egoïsme en de onwetendheid van jullie wereld tegen te gaan…  En overvloed aan werkers is gekomen  om hun lpaats in te nemen naast jullie…. Als je nu denkt aan degenen van wie je de namen kent, probeer je dan te realiseren al de talloze mensen van het onbekende, die zonder enige wens om gekend of erkend te worden, die hun kracht geven om te worden gebruikt.” (10)

(Continued in Part 3.)    3 en 4 volgen.

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-return-of-the-masters-is-underway-part-2/

Vertaling:  Winny [ winnyd@stralendetoekomst.nl ]

 

 

 

%d bloggers liken dit: