De Alchemie van de Schepping – Bericht van de Arcturianen en IlliaEm door Suzanne Lie, 13 mei 2013

Bericht van de Arcturianen

SuzanneLie_20130513_Arcturian

 De Alchemie van de Schepping

Transmutatie van het Bewustzijn

    Lieve Ascenderende Mensen, Wij zullen vandaag tot jullie spreken over de alchemie van de schepping. Alchemie is een proces van veranderde materie door diens resonantie te verhogen in/naar een hogere frequentie. Vandaar dat de alchemie van de schepping feitelijk transmutatie is. In de derde dimensie is de schepping een tijdsgebonden concept, welke het polaire tegengestelde van vernietiging is. Nochtans, voorbij de tijd zijn er geen tegengestelden, geen geboorte en geen dood. In plaats daarvan, is er transmutatie. Eén vorm van transmutatie is het proces waardoor omhulsels van bewustzijn (lichamen en/of vorm) hun resonantie verhogen in/naar een hogere frequentie van een atomische en/of energetische slingerbeweging. In een fysiek lichaam, draaien de atomen van driedimensionale materie op een hogere frequentie, resulterend in een hogere resonantie. Als de materie/het lichaam diens resonantie verhoogt voordat de bewoner zijn/haar staat van bewustzijn verhoogt, zou het menselijke bewustzijn niet langer in staat kunnen zijn om de kalibrering met het lichaam te handhaven. In dit geval, zal het bewustzijn van het lichaam scheiden, wat op het fysieke vlak vaak gezien wordt als de dood. Nochtans, de dood is feitelijk slechts een bepaalde conditie van de vorm. Als de resonantie van de vorm sneller stijgt dan het menselijke bewustzijn, wat zich zelden voordoet, zal de bewoner teruggestuurd worden naar het Astrale Gebied om op de toewijzing van een nieuw lichaam te wachten. Nochtans, kan een mens van een hogere frequentie van bewustzijn dan de vorm deze bewonen als er een Zielovereenkomst met de vorige bewoner geweest is. Dit scenario gebeurt met “Walk Ins” (In-lopers). Met andere woorden, wanneer de bewoner van de vorm de kalibrering niet kan handhaven met de altijd-escalerende vorm, kan die bewoner beslissen om dat lichaam te verlaten en een bewustzijn van een hogere resonantie toestaan om het te bewonen. Aan de andere kant, zijn er gebeurtenissen waarin het bewustzijn uitbreidt voorbij de frequentie snelheid van de fysieke vorm. Wanneer dit zich voordoet, ascendeert het bewustzijn voorbij de grenzen van de fysieke vorm en verlaat de fysieke vorm omdat diens resonantie te laag is geworden voor het bewustzijn om dat lichaam comfortabel te bewonen. Door de geschiedenis van de Aarde heen was deze ervaring bekend als de persoonlijke ascentie. Een derde voorbeeld van transmutatie is wanneer zowel het fysieke lichaam als het bewustzijn transmuteren op een manier waarop het bewustzijn en de vorm met elkaar in wisselwerking blijven. Vandaar dat de frequentie van resonantie van het bewustzijn en het lichaam transmuteren in/naar hogere frequenties terwijl zij met elkaar in kalibrering blijven. Op deze manier, kan een persoon zijn bewustzijn versnellen in/naar de frequentie van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, terwijl zijn vorm de stijging van de resonantie van het bewustzijn evenaart en andersom. In dit geval, kan men gedurende vele jaren mediteren en groots hun bewustzijn uitbreiden. Tegelijkertijd, wordt er een speciale behandeling aan het lichaam gegeven betreffende voedsel, beweging, enzovoorts. Wanneer het bewustzijn van de bewoner hoog genoeg is, kan de bewoner zijn/haar hoogste staten van bewustzijn gebruiken om zijn geopende Derde Oog te verbinden met zijn Hoger Hart. Met deze verbinding kan het menselijke bewustzijn zijn lichaam dirigeren om bepaalde hormonen los te laten. Dit vrijgeven van hormonen doet zich voor terwijl de bewoner in een bewustzijnstaat van ‘delta golven’ is zodat hij/zij de hersenschors kan instrueren om bewust bepaalde chemische veranderingen te dirigeren. Ervaren Yogi’s bijvoorbeeld, kunnen op de sneeuw zitten en ervoor zorgen dat het smelt, kunnen zij wekenlang in een sluimerstand gaan en/of bewust de Pijnappelklier dirigeren om bepaalde boodschappen af te geven aan de Hypofyse-Meester-Klier, om de frequentie snelheid van het lichaam te verhogen. Vele rituelen betreffende de samenwerking van het eten, slapen en beweging, zodat het lichaam zijn resonantie voldoende kan verhogen voor het hogere bewustzijn om nog steeds die vorm te kunnen bewonen. Nochtans, met het oog op het bereiken van deze hogere staat van bewustzijn moet men al zijn aandacht richting deze inspanning dirigeren. Vandaar dat het meestal diegenen zijn die geïsoleerd leven waarin zij ieder dag vele uren kunnen mediteren, terwijl hun leefgemeenschap voor hen zorgt zodat zij zichzelf aan dit proces kunnen toewijden. Met andere woorden, deze mensen moeten gewoonlijk hun levens wijden aan verlichting. Gewoonlijk komen zij in feite hun spirituele leefgemeenschap als een kind binnen. Aan de andere kant, wat zich voordoet in jullie NU, is dat het hogere licht 97% van jullie DNA activeert en evolutionaire veranderingen creëert in zowel jullie staten van bewustzijn als jullie aardse voertuig (fysieke lichaam). Wanneer dit DNA volledig geactiveerd is, vergemakkelijkt het de herinnering van multidimensionaal denken, welke naar hogere staten van bewustzijn leidt. Het DNA werkt ook aan de cel lichamen om de transmutatie van het lichaam te initiëren in/naar een hogere resonantie. In dit geval, ondersteunt een externe bron zowel het bewustzijn als de container/het fysieke lichaam om op een hogere frequentie te resoneren. Nochtans, is dit hogere licht niet ingeperkt tot een Tempel situatie. Dus ervaren de mensen de grote uitdaging van het terugkeren naar multidimensionaal denken, het uitbreiden van hun bewustzijn en het volledig verschuiven van de frequentie van hun vorm terwijl zij doorgaan met hun 3D verplichtingen en werk. Door de resonantie van jullie bewustzijn te verhogen, kunnen jullie de innerlijke aanpassingen in de frequentie van jullie vorm overzien. Dus, is jullie bewustzijn actief betrokken bij jullie fysiologische veranderingen en het volledige lichaam werkt als ÉÉN wezen om alle vitale organen en andere levensondersteunende mechanismen in harmonie werkzaam te houden met de uitbreidende resonantie van jullie bewustzijn. Dit type van immense transmutatie van de vorm begint in de Bron. Het Onbevlekte Concept van wat voor veranderingen in de vorm dan ook, komt vanuit de Bron tevoorschijn. De Elohim zijn de houders van de vorm die dit Onbevlekte Concept in/naar de lagere werelden ontvangen. IlliaEm, de Elohim van Arcturus zal dit proces omschrijven.

 SuzanneLie_20130513_IliaEm

IlliaEm – Elohim van Arcturus

  Onze geliefden in de menselijke vorm, Wij, IlliaEm, hebben vele jaren niet met jullie door deze bewuste vorm heen gesproken en zijn verheugd dat wij weer opgeroepen zijn. Wij Elohim ontvangen het Onbevlekte Concept vanuit de Bron van Alles Dat Is en beginnen het lange proces van de vermenging van de geest in de materie om voor elk Goddelijk Ideaal een vorm te creëren. Ons proces begint in de elfde/twaalfde dimensies en gaat verder in/naar werelden van de materie. Je zou kunnen denken dat materie alleen maar fysiek is, maar er zijn verschillende vormen van “materie” in verschillende frequenties van werkelijkheid. Alle materie begint als een Goddelijk Ideaal, welke feitelijk een goddelijke gedachtevorm is. Wanneer wij Elohim eenmaal een Goddelijk Ideaal ontvangen, initiëren wij het proces van het terugtreden in/naar en door de vormeloze werkelijkheden van wervelend licht zodat het Ideaal gevoed kan worden met onvoorwaardelijke liefde, welke de hoogste frequentie van licht is. Deze onvoorwaardelijke liefde vermengt zich met het Goddelijke Ideaal om een collectieve opmaak te creëren die gelijk is aan een matrix. De materie van iedere dimensie kan vastplakken aan die matrix via de bindende kracht van onvoorwaardelijke liefde. In de frequenties boven de zevende, verschuift en verandert de vorm onophoudelijk, zoals een enorme oceaan of het heelal. Deze verschuivende energiepatronen zullen zeer verschillend waargenomen worden door de verschillende bewustzijnsstromingen die het ervaren. In de hogere frequenties van werkelijkheid, resoneren wervelende lichten van bewustzijn in de veranderlijke vorm van de stromen van mogelijkheden. Deze wervelende lichten zijn eenheden van collectief bewustzijn die zich in eensgezindheid verzameld hebben. Wanneer een collectief in volmaakte eensgezindheid trilt tot de “Stroming” in wat voor gegeven energie patroon/matrix dan ook, delen zij in ÉÉN ervaring. Dit collectief geeft een losse vorm aan dit energiepatroon via hun eensgezinde interacties en reacties. Als het collectief het wenst, kunnen zij dit energiepatroon terug laten treden in/naar een lagere frequentie van werkelijkheid. In de frequenties van de zevende door hogere vijfde dimensies heen, bestaat vorm zolang als een bewust collectief of besef diens aandacht handhaaft op dit patroon/deze matrix. Dus, wanneer een collectief bewustzijn in/naar dit patroon “Stroomt” en zich ermee verbindt via diens onvoorwaardelijke liefde voeden zij leven in/naar het Goddelijke Ideaal. Als dit patroon van een ideaal, gedrag en/of concept is, kan het doorgegeven worden aan collectieven in lagere frequenties van werkelijkheid waar de mogelijke werkelijkheid een licht-matrix van de vorm kan worden. Iedere expressie van bewustzijn gaat een wisselwerking aan met deze licht-matrix van een Goddelijk Ideaal in overeenstemming met de frequentie van diens bewustzijn en de intentie van diens wisselwerking. Dus, dezelfde matrix kan vrij anders ervaren worden door diverse frequenties van lichtbewustzijn. Sommigen van deze collectieve bewustzijnsentiteiten kunnen verlangen om een matrix terug te treden in/naar de frequentie van universele, planetaire en/of de persoonlijke vorm. Vandaar dat het Goddelijke Ideaal het rijk van potentiële vorm binnenkomt. Dus, de matrix kan teruggetreden worden in/naar een frequentie van werkelijkheid waar de vorm meer contant is en idealen, gedragingen en concepten wisselwerken met emoties. Onvoorwaardelijke liefde is geen emotie. Het is de hogere frequentie van licht. Nochtans, is onvoorwaardelijke liefde een constante door alle frequenties van de werkelijkheid heen, welke een emotie worden in de lagere, op vormgebaseerde werelden. Als een energie matrix succesvol omlaag treedt in/naar deze lagere frequenties, kan de emotie van liefde het in/naar een vorm verzamelen. Het schijnt dat “gedrag” niet een vorm aan kan nemen, maar dat kan het wel. Terwijl de matrix ermee begint een meer constante vorm vast te houden brengt het diens eigen energiegebied teweeg. Dit energiegebied stimuleert een samenhangend gedrag in de wezens van deze werkelijkheid. Gedrag is een reactie op stimulans. Reageren op stimulans, in plaats van dat het hogere dimensionale zich overgeeft aan stimulans, verlaagt verder de frequentie van dit Ideaal in/naar de derde/vierde dimensie. Op deze manier, hebben universums, galaxies en planeten samenhangende intenties die resulteren in collectieve reacties die weer collectief gedrag stimuleren. Dan kunnen stromen van bewustzijn, die de ervaring van de vorm verlangen, een universum, galaxy of planeet kiezen die hen zal voorzien met de ervaringen die een specifiek gedrag uit zullen lokken. Vandaar dat het gedrag steeds maar weer opnieuw gerepliceerd wordt om het primaire gedrag te worden voor die collectieve werkelijkheid. Bijvoorbeeld, diegenen die gekozen hebben om een vorm aan te nemen in de Melkweg Galaxy, het Zonnesysteem van Sol en de planeet van Aarde, hebben dan gekozen om een gepolariseerde werkelijkheid te ervaren, welke geregeerd wordt door tijd, ruimte, afscheiding en beperking. Diegenen van jullie die vele incarnaties doorgebracht hebben in die versie van werkelijkheid zouden zich kunnen afvragen waarom wat voor levensstroom dan ook jullie wereld zou kunnen kiezen. Nochtans, voorzien de uitdagingen van jullie wereld in een immense variëteit van stimulans zoals het concept van tijd en de illusie van polariteit, afscheiding en weerstand. Deze ervaringen kunnen behoorlijk aantrekkelijk zijn voor een bewustzijn wiens iedere gedachte en emotie onmiddellijk in/naar manifestatie komt. Deze potentiële mensen verlangen de ervaring van manifestatie in vertraging met veelvoudige onderscheppingspatronen die hun creaties beïnvloeden. Net zoals jullie er misschien voor kiezen om “terug aan het werk” te gaan na een lange vakantie, hebben deze levensstromen de derde/vierde dimensie van de Aarde gekozen om de uitdagingen van een fysieke wereld te ervaren. Verder, zijn vele hogere wezens een incarnatie binnengegaan op de Aarde om Gaia te ondersteunen met Haar terugkeer naar Haar Hogere Expressie. Vaak, zijn zij naïef betreffende de vele valkuilen van de dichtheid van de fysieke werkelijkheid, maar zij zullen spoedig genoeg over hen leren. Aan de andere kant, voelt het planetaire wezen van jullie 3D Gaia zich compleet met de ervaring van de polariteit. In feite, is Gaia behoorlijk uitgeput met de voortdurende dreiging aangaande Haar planetaire bestaan. Gelukkig, koestert het gebied van de ruimte waardoorheen de Aarde momenteel reist Haar planeet met hogere frequenties van licht. Dit hogere licht waardeert het driedimensionale opererende systeem van de Aarde op naar een multidimensionaal opererend systeem. Als gevolg van deze opwaardering om in/naar een persoonlijke matrix te integreren, zullen de mensen hun oude, driedimensionale systemen moeten sluiten. Als deze oude systemen, gedragingen, handelingen, gedachten en emoties niet uitgezet worden, zal de planetaire opwaardering niet beschikbaar zijn voor hun persoonlijke gebruik. Het bovenstaande scenario is precies wat zich op de Aarde voorgedaan heeft. De mensheid was bedoeld om de meest ontwikkelde vormen van leven op de Aarde te zijn. Nochtans, hebben vele mensen geweigerd om bepaalde gedragingen, gedachten en emoties uit te zetten. Daarom, werd de planetaire opwaardering opgehouden. In feite, willen sommige mensen op de Aarde geen opwaardering. Zij zijn zeer gehecht aan de lagere frequentie van macht-over-anderen. Vandaar dat zij tegenstand bieden aan het afdalende Goddelijke Ideaal van de transmutatie van de Aarde in/naar Haar vijfde dimensionale expressie. Diegenen die verlangen om macht-over-anderen te behouden nemen dit goddelijke matrix waar als een bedreiging tot hun persoonlijke macht. Daarom, willen zij niet deelnemen aan de manifestatie van dit Ideaal. In feite, hebben sommigen geprobeerd het tegen te houden. Nochtans, is een mens niet in staat om tussenbeide te komen met de manifestatie van een Goddelijk Ideaal, ongeacht hoeveel macht zij ook schijnen te oogsten over “anderen”. Het concept van macht-over-anderen is gedurende miljoenen jaren een bevochten kwestie geweest. Gelukkig, zijn de meeste van deze galactische veldslagen opgehouden omdat diegenen die macht-over-anderen wilden erkend hebben dat zij een grotere expansie van bewustzijn bereiken wanneer zij overschakelen naar macht-binnenin zich ZELF. Nochtans, is deze strijd verder gegaan op de Aarde, specifiek gedurende Haar laatste 2.000 jaren. Gaia is moe van de oorlogen en conflicten en is tot de beslissing gekomen dat Haar planetaire wezen in groot gevaar verkeerd als zij deze opwaardering van een nieuw opererend systeem niet voltooit. Daarom, beweegt zij voorwaarts, met de volledige ondersteuning van haar planten en dieren koninkrijken. Nochtans, hebben vele van haar menselijke “dieren” aan deze verschuiving weerstand geboden omdat hun bewustzijn dermate laag is geworden dat zij zich geen onvoorwaardelijke liefde voor kunnen stellen, wat de basis is van de nieuwe opwaarderingen. Nochtans, hebben de andere mensen die de verandering ondersteunen hun bewustzijn toegestaan om de hogere frequenties van licht te accepteren die nu de planeet Aarde baden. Deze mensen van Gaia verkrijgen steeds meer toegang tot de frequentie van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer hun bewustzijn bezield is met onvoorwaardelijke liefde bezitten zij veel meer potentieel voor creatie dan diegenen die hun lagere bewustzijn van macht-over-anderen handhaafden. Daarom, terwijl het percentage van de menselijke populatie toeneemt, dat resoneert met onvoorwaardelijke liefde, wat het gestadig aan doet, zal het percentage van de menselijke populatie verminderen, dat resoneert met op angst gebaseerd gedrag van het zijn van een slachtoffer-van-anderen en macht-over-anderen. Uiteindelijk, zullen velen volledig de uitzetting van bepaalde gedragingen, concepten, gedachten en emoties accepteren die de fundering zijn van het oude gepolariseerde opererende systeem. Dit oude opererende systeem is in proces om te worden vervangen door een kwantum opererend systeem dat rechtstreeks werkt met de fotonen van licht, om onmiddellijk door onvoorwaardelijke liefde te creëren, via gedachten in de vorm uitgewerkt. Vandaar dat nieuwe vormen feitelijk op de Aarde naar boven komen die alleen ervaren kunnen worden door diegenen wiens bewustzijn, en dus waarnemingen, resoneren met de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Diegenen die de lagere staten van bewustzijn handhaven van slachtoffer of dader zullen niet in staat zijn om de nieuwe vormen van het aardse leven te ervaren omdat zij niet in staat zullen zijn hen waar te nemen. Hun mentale matrix en frequentie van emotionele reacties/creaties kunnen geen frequenties waarnemen die boven dat van de driedimensionale vorm resoneren. Vandaar dat zij spoedig “uit het spel vandaan zullen vallen” omdat zij niet langer in staat zijn om het speelveld waar te nemen. Zij zullen verder gaan met de driedimensionale illusies die waargenomen werden als de werkelijkheid, in overeenstemming met het oude driedimensionale opererende systeem. Zij zullen niet in staat zijn om waar te nemen of deel te nemen in de hogere frequentie werkelijkheden, omdat iemand alleen deel kan nemen in een werkelijkheid die zij kunnen waarnemen. Ondertussen, zullen diegenen die het multidimensionale opererende systeem accepteren in staat zijn om de manifestatie van het Goddelijke Ideaal van planetaire ascentie in hun dagelijkse leven te ervaren. Diegenen die eens in de lagere frequentie gebieden van werkelijkheid speelden zullen hun aandacht omkeren, en dus hun waarneming, naar de hogere frequentie gebieden om een volledige andere werkelijkheid te ervaren. Dit proces zal veel lijken op het kijken naar een film in het souterrain van een theater, dan kiezen om dat kijkscherm te verlaten en de trappen naar de hoofdingang te beklimmen om een andere versie van die film te bekijken. De film in het souterrain is gebaseerd op macht-over-anderen en de resulterende angst en knechting, wat verandert wanneer de strijders vechten en winnen zodat een andere groep macht kan hebben over degenen die zij net bevochten. Aan de andere kant, is de film bij de hoofdingang gebaseerd op mensen die leren om alle gehechtheden aan conflict los te laten. In feite, weigeren deze mensen om deel te nemen aan de illusie van afscheiding en beperking want zij hebben een andere werkelijkheid ontdekt die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben deze werkelijkheid ontdekt door hun bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid waarin onvoorwaardelijke liefde normaal is en angst lang vergeten is. Welke film wil jij bekijken?   Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  Tekstbewerking:  FrankW Bron:  http://suzanneliephd.blogspot.nl/2013/05/the-alchemy-of-creation.html

%d bloggers liken dit: