Portal2012: Cobra’s Update – Event Horizon, 22 mei 2013

Event Horizon 
Elke window of opportunity (window van kansen), elke portaal is een kwantum sprong en brengt ons dichter bij de Event horizon. Bij elk geopend portaal komt meer energie en op een gegeven moment zal voldoende energie de doorbraak activeren.

Dat zal het moment zijn van de compressie doorbraak en dit is wat David Wilcock zag in zijn droom van een storm met veel bliksemschichten. Elk van deze blikseminslag vertegenwoordigt een compressie wormhole (wormgat), een hyperdimensionele deuropening van licht, die het oppervlak van de aarde verbindt met de licht boven en onder het oppervlak op het moment van de compressie doorbraak.

Het evenement zal sterke rimpelingen van Licht in de ruimtetijd sturen, vooruit en zelfs terug in de tijd. Dit is waarom sommige van jullie al dromen, impressies en visies van het evenement ontvangen.
De opening van het portaal op 25 mei is nog NIET de tijd van het evenement (The Event) zelf, ondanks geruchten en tips die je zou kunnen horen van Drake, Fulford en andere mensen. Die geruchten weerspiegelen slechts een bepaalde werking van de krachten van het Licht op het oppervlak van de planeet wat een noodzakelijke deelstap is naar het evenement, maar nog niet de gebeurtenis zelf.

Portal2012_20130522_Expansion
Voordat het evenement kan gebeuren, moeten de niet-fysieke negatieve krachten worden verwijderd. Anders zouden ze gewoon meer dan 2 miljoen mensen op de oppervlakte leiden, die erg zwaar door ernstig trauma door de Cabal geprogrammeerd waren door hun projecten met de codenamen MK-Ultra en Monarch. Die getraumatiseerde individuen kunnen gemakkelijk door de archonten van de etherische en astrale gebieden worden geactiveerd en als onderdeel van hun eindspel zich gewelddadig jegens zichzelf en anderen gaan gedragen.
De niet-fysieke negatieve krachten zijn nu zeer dicht bij de oppervlakte van de planeet  verzameld, geconcentreerd rond mensen, in een poging om het brengen van licht te voorkomen. Ze doen dit om entropie (wanorde) en chaos te behouden, want dit is de enige manier waarop ze een beetje langer kunnen overleven.
Er is een bepaalde vorm van entiteiten die nog niet werd genoemd. Ze worden Invisibles (Onzichtbaren) genoemd omdat ze de neiging hebben zich met hun omgeving te versmelten naar het punt dat zij energetisch onzichtbaar zijn. Zij leven op het lagere mentale vlak. Hun doel is om de capaciteiten van de menselijke geest af te sluiten en domheid in de menselijke populatie te brengen en verslaving in stand te houden. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor veel vervormde overtuigingen binnen de georganiseerde religies en de laatste tijd ook in de new age beweging, die ten opzichte van het pure begin in de jaren 1980 is verslechterd tot slechts een andere vorm van geest geprogrammeerde cultus na de Congo invasie in 1996. Een van de belangrijkste mentale trucs van de Onzichtbaren is dat »alles goed«, wat mensen de suggestie geeft dingen die niet goed zijn te ontkennen en mensen dus van hun inherente kracht ontdoen om dingen die niet goed zijn te veranderen.
De archonten zijn nog steeds bezig om met behulp van hun etherische en astrale HAARP scalaire elektromagnetische veldentechnologie de zogenaamde primaire anomalie te behouden. Primaire anomalie is een willekeurige golffunctie, een verstoring van Calabi-Yau variëteiten, een gebied van micro-zwarte gaten, een ingewikkeld gebied van quantum fluctuaties, een semi-bewust gebied van anti-leven, die standaard altijd probeert Licht te onderdrukken. Dit werd uit de pure potentie bij de schepping van het universum tot stand gebracht en is de antithese van de One (het Een). Het is de primaire fout in schepping en de primaire oorzaak van het lijden. Alle overige primaire anomalie van het heelal wordt nu rond de oppervlakte profiel van deze planeet verzameld, en wacht om eindelijk te worden omgezet tot de uiteindelijke bevrijding van onze planeet, die vervolgens als laatste punt van Licht aan de galactische unie zal worden toelaten.
De niet-fysieke Archons gebruiken nog wormgaten gemaakt van dit vervormde afwijkend gebied om vrij te kunnen reizen van de ene implantaat hersenhelft naar de andere.
Nadat de krachten van het Licht het niet-fysieke elektromagnetisch veld HAARP hebben verwijderd, zullen de zwarte gat singulariteiten uitgekleed worden, zullen de micro zwarte gaten verdampen, de Calabi-Yau variëteiten zullen zichzelf recht trekken en de primaire anomalie zullen voorgoed verdwijnen uit ons universum. Dit wordt het begin van het einde van al het lijden en het begin van de echte genezing voor de mensheid.
Deze tijd komt zeer binnenkort. De uiteindelijke overwinning van het Licht is in de buurt!

 

Bron:  http://2012portal.blogspot.nl/2013/05/event-horizon-every-window-of.html 

Vertaling:  Frank Withoos  http://frankwithoos.nl 

 

 

 

%d bloggers liken dit: