John Smallman met Saul op 22 mei 2013: Velen van jullie zijn zich ervan bewust geworden dat het leven dat je ervaart niet Gods Wil voor jullie is

johnsmallman2

 

Ik ben Saul, een wezen van Licht – wat iedereen is die incarneert op Aarde.  Alle bewustzijn, alle perceptievermogen is Licht.  Licht is een ander woord of symbool voor Liefde, de energie van de Bron, God, de Vader, de opperste Intelligentie, de Essentie van alles wat bestaat.  Het is Een.  Afscheiding is een droom, een denkbeeldige staat van angst waarin jullie verward zijn geraakt, door jullie eigen keuze, en waarvan jullie in het proces zijn jezelf er uit los te werken.  Ik bied jullie liefdevolle begeleiding om jullie bij die taak te helpen, zoals vele anderen in de spirituele rijken doen.  Wees ervan verzekerd dat falen in die opdracht niet mogelijk is, geen optie is; jullie zullen ontwaken!

Velen van jullie zijn zich ervan bewust geworden dat het leven dat je ervaart, waarin pijn, lijden, verraad, en conflicten bijna continu aanwezig zijn, niet Gods Wil voor jullie is.  En als die staat niet Gods Wil voor jullie is, dan moet dat te wijten zijn aan de keuzes die jullie hebben gemaakt, keuzes die je kunt wijzigen.  En jullie hebben de keuze voor verandering gemaakt, om te ontwaken uit die droom – derhalve wil je dat.

 

Echter, vele anderen houden nog steeds grimmig vast aan de illusie, geloven dat het echt is, dat er daarnaast niets is, uit angst te worden vernietigd, op te houden te bestaan.  Gedurende de eonen hebben families vaak maatregelen genomen om hun bloedlijnen te beschermen, vooral degenen die zich koninklijk, goddelijk bevoorrecht, beschouwden, van een hogere positie, of gewoon beter dan de zogenaamde gewone man.  Dat concept, van het beschermen van je positie in het leven, is intens verdelend, wiggen van afgunst of angst tussen jullie drijvend en dat leidt tot keuzes om hen waarvan je denkt dat ze buitenaards zijn, onnatuurlijk, niet van jullie soort, af te wijzen en te vernietigen, en je aldus voorziend van een continue aanvoer van vijanden.  De waanzin van dit standpunt kan niet langer worden genegeerd, laat staan ​​gehandhaafd.

De Lichtdragers en wegwijzers omarmen het goddelijke Liefdesveld, waarin allen bestaan, en weven er onlosmakelijk de energievelden van ieder mens in die zichzelf als afgescheiden veronderstelt.  Jullie verbeelding is krachtig; ze zijn onder jullie controle, en ze maken het je mogelijk dromen te bouwen waarin je het leven in veel verschillende omgevingen ervaart – fysiek, intellectueel, emotioneel – dromen van beperking en begrenzing, of van vrijheid en vreugde.  Wat de Lichtdragers en wegwijzers aan het doen zijn is Liefde demonstreren als een levensweg, de weg die het waarlijk is, en hen die ervoor kiezen daarvoor open te staan het geluk die dat brengt te laten zien.  Zonder liefde kan er geen geluk, geen vreugde zijn; slechts angst, en al de ellendige gevolgen die daaruit voortvloeien.  Echter, het is onmogelijk zonder Liefde te zijn; je kunt slechts doen alsof je Erzonder bent – want Het is jouw essentie.

 

Demonstraties van Liefde in actie zijn doorgegaan gedurende de eonen van menselijk bestaan, wanneer heiligen over de Aarde liepen, maar de intentie om afgescheiden, individueel te zijn, was zo intens en duister dat hun voorbeeld vaak werd genegeerd.  Echter, jullie natuurlijke staat is er een van Liefde, van Licht, en het was bepaald onmogelijk dat je dat voor altijd zou weigeren te accepteren en erkennen.  Het voorbeeld van deze heiligen werd onthouden en vastgelegd, en na verloop van tijd begonnen de zaden die ze hadden gezaaid te groeien en bloeien.  Er zijn tegenslagen voor de Liefde geweest aangezien zij met duistere bedoelingen probeerden Het te smoren, Het uit te doven, maar, zoals jullie weten, de Liefdesvlam in ieder mens is volkomen onblusbaar.  Het kan alleen tijdelijk worden genegeerd of niet erkend.

 

Jullie hebben ervoor gekozen om die donkere tijden te beëindigen en te ontwaken in het Licht van Gods Liefde.  In feite maakten jullie die keuze eonen geleden, op het moment dat de afscheiding zich schijnbaar voordeed, en nu wordt die keuze in werking gesteld.  Er is nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis zo’n enorme demonstratie van Liefde-in-actie op Aarde geweest, en de denkbeeldige kracht van degenen die dat willen ontkennen of erop staan dat Liefde zwak is, is aan het oplossen, want jullie hebben besloten dat Liefde de weg voorwaarts is, terwijl jullie energievelden zich vermengen met het goddelijke energieveld, en jullie het effect ervan voelen en ervoor kiezen het te omarmen.

 

Het tij is gekeerd, de beslissing voor afscheiding, voor angst is ingetrokken, en bijgevolg stroomt de Liefde vrijelijk over de gehele planeet, voor allen om te erkennen en omarmen.  Het duister, dat slechts een afwezigheid van Licht is, vervaagt nu dagelijks meer mensen de Liefdesvlam binnenin hunzelf ontdekken en zich Daarop afstemmen.

 

Zoals jullie zo vaak is verteld, ‘Er is slechts Liefde; er bestaat niets anders’.  Alles wat anders is dan Liefde, is illusie, een illusie waarmee jullie hebben gekozen je te verbinden terwijl jullie het ervaren, en terwijl er steeds meer van jullie voor kiezen zich ervan los te maken, desintegreert het.  Liefde is de Weg, de Waarheid en het Licht.  Niets kan Het weerstaan ​​want er is niets dat het weerstaat.  Liefde is Alles!

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/2013/05/22/many-of-you-have-become-aware-that-the-lives-you-are-experiencing-are-not-gods-will-for-you/ 

 

Vertaling: René 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: