De Arcturiërs ~ Jullie zijn wandelende portalen ~ Gechanneld door Méline Lafont, 23 mei 2013

melinelafont_20130523_portal-space

 

Geliefden, wij zijn de Arcturische Raad van het Licht en wij komen vandaag naar voren  door dit liefdevol hart en brengen jullie onze onvoorwaardelijke liefde en respect, jullie zijn geweldig krachtige zielen in incarnatie.  Zonder jullie allen zou er geen sprake zijn van een Globale Ascentie, omdat jullie net die vlammetjes van puur Licht en Liefde zijn van de Bron “Alles Wat Is”.

 

Wij bevinden ons op dit huidige moment in een opwelling van energieën die zich een weg banen door het collectieve en de pure essentie van uw Zijn.  Er zijn tijdlijnen die andere vormen aannemen en een meer Aardse realiteit vormen in al uw bewustzijnslagen van dit huidige moment.  Er zijn een heel aantal activaties en integraties in jullie huidige bewustzijn die zich nu vanuit een hoger en verfijnder bewustzijn opheffen tot een hele nieuwe realiteit.

 

Slapende zielen krijgen ook hun portie mee, maar worden maar tot op een zekere hoogte geactiveerd; tot waar hun bewustzijn gevormd is.  Alles wat niet gebruikt wordt of niet volledig geabsorbeerd wordt, wordt opgeslagen in een soort center ten midden van de slapende ziel zijn hart, waar alle opgeslagen informatie kan terug gevonden worden en op elk moment opnieuw kan bereikt worden.  Daar in het hartcenter vindt ook alles plaats dat u tot ontwakening en ascentie kan brengen.  Daarom dat we altijd zo erg drukken op het feit om steeds in het hart te vertoeven, voor alles zich daar bevind en manifesteert.

 

Wat nog erg vaak gedacht wordt, in de ego gedachten, is dat alles wat zich buiten zichzelf bevind, de echte realiteit is van geboorte uit, hetwelk natuurlijk net niet zo is.  Mensen hebben de neiging om alles buiten zichzelf te zoeken en dat kan gaan van tekens tot bevestiging of zelfs vernietiging.  Eerst moet er iets dramatisch gebeuren en een ziel echt tot in het diepst van het dal brengen, vooraleer er open wordt gestaan voor iets verlichtend dat van zichzelf uit komt.  Al de drama dat zich buiten iemand afspeelt is slecht een relfectie en zelfs perceptie van die ene ziel dat enkel maar aanknopingspunten zoekt om te kunnen bestaan en triggeren.

 

Wanneer er ontwakening is en het hart dat uw centrum is alles regelt en stuurt op een bewuste manier, dan pas zal ook alles innerlijk gezocht en gevonden worden, voor er dan geen nood is aan uiterlijke bevestigingen.  U zal dan alles wetend en alles voelend zijn en enkel maar geleid worden door uw Ware Zelf, uw Ik Ben en Hogere Zelf.

De komende periode draait om dit alles wat u bent: uw hartcentrum.  Dit is waar het nu allemaal om gaat draaien en waar er drastische impulsen en verandering zullen gebeuren.  De opbouw van het verheven collectieve is in zijn groei en volle glorie, waar alle aandacht aan dient gegeven te worden omdat dit net zo belangrijk en cruciaal is op dit moment.

 

Er zijn een heel aantal portalen die zich nu geopend hebben tijdens deze maand Mei en nog steeds gaan er meer en meer portalen open en worden er energetische vortexen geactiveerd.  Wat hier te gebeuren staat in het Nu, is erg cruciaal en verantwoordelijk voor jullie toekomstige Nu.  Jullie als mensheid dragen daarom de verantwoordelijkheid voor uw eigen creaties en globale veranderingen omdat dit net jullie proces en realiteit is.  De geopende portalen en geactiveerde vortexen zullen voor zowel aangename alsook ook zeer intense veranderingen zorgen.  Jullie dragen deze energieën en portalen binnen in jullie mee, door de connecties en integraties dat jullie hebben met de ganse kosmos en dit Universum als Galactisch aspect en licht aspect.

 

De innerlijke portalen is jullie bewustzijn en integratie van Zelf.  Des te meer de verlichting en ontwakening plaats vindt, des te meer de innerlijke connectie met uw zelf feit is en wanneer dat plaats vindt, worden de innerlijke portalen enorm geactiveerd zowel binnen u als buiten uw zelf in het Universum, voor u reflecteert uw innerlijke naar alles buiten u.  Dit is de waarheid: u bent allen wandelende portalen in incarnatie die al datgene dat u bent grond in Geliefde Gaia.  Wanneer dat wordt aanzien als uw waarheid en uzelf, gaat er een grote vlaag van energie door uw incarnatie en hart heen die de nodige adrenaline geeft om door te zetten en meer uit te breiden wat u bent.

 

De komende tijden zullen daarom erg uitdagend zijn maar ook zeer belangrijk om te kunnen omgaan met al het licht, al de liefde en al de kosmische stralen en energieën die nu jullie planeet en belichamingen overvloeden met “Al Wat Is”.  Wij voorzien jullie allen de nodige aarding en integratie om dit aan te kunnen door onze energieën aan jullie allen te schenken en  uw transformatie proces door te kunnen zetten.

 

Wij omarmen u allen met onze geliefde energieën van het Licht en schenken u onze zegeningen van Liefde.  De Arcturiërs.

 

 

Copyright ©  by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/  and http://lafontmeline.wordpress.com/

 

 

Bron:   http://lafontmeline.wordpress.com/2013/05/23/de-arcturiers-jullie-zijn-wandelende-portalen-gechanneld-door-meline-lafont/ 

 

 

 

%d bloggers liken dit: