DOLORES CANNON – Deel 08.1

Dolores Cannon
Dolores Cannon

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

 

De vorige keer was Suzanne aan het woord, via de MUFON conferentie, en sprak Dolores met een alien (ET) via Suzanne.  Er werden dingen gezegd over ruimtevluchten uit de vroegere tijd van de mensen en dat er toen veel astronauten verloren raakten.
Ja, je moet toch even weten hoe ons dingen worden onthouden die door mensen werden uitgevoerd. Daarom ga ik hiermee door. Dit komt dus uit het boek “Custodians” van Dolores Cannon, en de opname was van 1987.(Lang geleden, hoor. En weet dat is nu anders.)

 

Dolores: We dachten dat alleen de grote landen, zoals de VS en Rusland (deze ruimtevluchten maakten). Je bedoelt  dat die andere landen ook ruimteprogramma’s hebben en plaatsen waar vandaan ze die ruimtevoertuigen kunnen lanceren?

Suzanne in trance: Ze experimenteerden ja, in een of andere tijd.  Veel landen zijn er niet mee doorgegaan vanwege hun verliezen en hun angst voor ongewenste publieke gevolgen.

D: Dus, ze hebben ruimtestations in die verschillende landen?

S: In hun militaire installaties, ja.

D: Maar, als sommige mensen verloren waren gegaan, denk ik dat we dat zouden geweten hebben?

S: Nee, vanwege hun angst om ermee te moeten stoppen. En vaak wisten ze niet waar die mensen waren. Ze wisten ook niet of ze nog in leven waren.

D: Hebben de mensen die teruggebracht werden dat niet aan de mensen  verteld?

S: Nee, omdat ze zich dat niet herinneren.

D: Ze herinneren zich de vlucht niet en het door aliens terug gebracht worden, niet?

S: Nee, zo was het afgesproken, als ze terug gebracht werden, zou alle kennis veilig zijn doordat  hun herinneringen zouden worden verstoord.

D: Werd het verstoord door aliens?

S: Ja. Er werd gevoeld dat de mensen op deze planeet niet hoog genoeg geëvolueerd waren om te weten waar sommige van die planeten zich bevinden en over technologie. Wij willen ook geen ongewenst bezoek in deze tijd.

D: Maar je zei dat de regeringsambtenaren hiervan wisten. Deel van die overeenkomst was om te weten wat er met de astronauten was gebeurd?

S: Ja, hen werd verteld dat wij hen hadden en dat we hen wel of niet zouden terugbrengen. Dat lag aan hun kennis, aan wat zij wisten.

D: Dan hielden de aliens onze ruimtevluchten bij?

S: Absoluut.

D: En je zei dat die onderhandelingen en afspraken zelfs nu nog doorgaan?

S: Heel zeker.

D: Krijgen de aliens daar iets voor terug?

S: Wij hebben toegang tot natuurlijke materialen die wij nodig hebben, die hier algemeen zijn, maar die niet zo makkelijk op andere planeten gevonden worden. En… soms nemen we mensen mee om te bestuderen.

D: Hoe komen jullie aan die mensen?

S:  Door onderhandelingen met regeringen. Ze staan ons enkele toe.

D: Vertellen ze jullie wie je moet nemen?

S: Ja.

D: Waarom moeten ze daar besluiten over nemen? Konden jullie niet gewoon pakken die je wilde hebben?

S: Oh, ja, maar we zijn bereid om te nemen die zij uitkiezen.

D: Ik vraag me af hoe ze beslissen welke mensen  er moeten worden meegenomen.

S: Dat waren eerst ongewenste mensen, en we besloten dat we daar genoeg van hadden.

D: Welk soort mensen worden als ongewenst gezien?

S: Militair personeel dat niet deed wat er van hen werd verwacht, of mensen met discipline problemen. Dit bracht ons ook velden van zorg, dus we nemen deze individuen niet langer meer. Nu gaan met ons mee welke vrijwillig hun diensten aanbieden voor een beperkte hoeveelheid tijd. Die tijd wordt overeen gekomen voordat ze worden meegenomen.

D: Bedoel je dat degenen die jullie “ongewensten” noemen, dat die disciplinaire problemen gaven?

S: Ja. Zij waren niet heel erg bereid.

D: En, degenen die nu als vrijwilliger meegaan, is dat allemaal militair personeel?

S: Nee.  Sommigen komen uit het medische gebied, sommigen komen uit de wetenschappelijke gemeenschap die ook willen leren en experimenteren. Maar, ze weten volledig als vrijwilliger, dat als ze terugkeren, alle kennis bij ons moet blijven.

D: Dan, als ze terugkeren, dan herinneren ze zich niks? 

S: Nee.

D: Kunnen ze die lange tijd verklaren waarin ze weg waren?

S: In het algemeen wordt verteld dat ze een sabbatical tijd hadden.

D: Stoort het hen niet dat ze geen rekenschap kunnen afleggen voor die tijd, in hun eigen denken, als ze terug komen?

S: Soms is dat zo. Maar, ze rekenen op het feit dat ze het zich wel zullen herinneren, binnen de volgende 20 jaren.

D: Net zo iets als een tijdsontheffing? 

S: Ja.

D: Nou, de “ongewensten”, zij die werden meegenomen, werden die ook teruggebracht?

S: Sommigen wel, anderen niet.

D: Ik vroeg me dat af vanwege hun families. Als ze plotseling verdwenen hoe moesten ze daar rekenschap van afleggen?

S: De meesten hadden geen families, of waren er al van vervreemd.

D: Daarom werden ze gekozen?

S: Ja.

D: Maar degenen die nu gaan zijn vrijwilligers. Die worden niet tegen hun wil meegenomen.

S: Dat is correct.

D: Ik denk dat dit belangrijk is.  Maar het gaat nog steeds in samenwerking met de regering? 

S: Ja.   

D: Er wordt gesproken over ondergrondse bases, specifiek sommige in de VS. Weten jullie daar iets van?

S: Er zijn veel bases, ondergronds en boven de grond, waar jullie niets van weten.

D: Mij is verteld dat op sommige van die bases de aliens samenwerken met de regering.

S: Dat is correct. We proberen onze inspanningen te netwerken en om open te zijn met onze kennis, als het voor de juiste bedoeling wordt geleverd. Tot aan deze tijd is het heel geheim gehouden, omdat de regering gevoeld heeft dat de bevolking nog niet voorbereid was om de werkelijkheid van zo’n netwerking  te accepteren. In de volgende twee, misschien drie decades, zal dit allemaal algemeen weten worden.

D: Kun je vertellen waar ze voornamelijk samen aan werken op deze bases?

S: Ruimtereizen, energiesystemen, medische technologie. Voedsel opslag en voorbereiding, het maken van supplementen.

D: Dat zijn allemaal goede zaken. Ik denk dat het publieke weten dat niet erg zou vinden. Zijn het  mensen uit de  medische en wetenschappelijke wereld die nu vrijwillig informatie krijgen toegevoerd of brengen zij informatie naar de aliens?

S: Beide.

D: Twee kanten uit. Er zijn ook geruchten dat in sommige ondergrondse bases genetische experimenten worden utgevormd.

S: Ja, door de medische gemeenschap en ook door andere wezens. Dit is altijd van belang geweest voor andere levensvormen.

D: Zijn het regeringen die deze experimenten het meest uitvoeren? Wiens idee is dit?

S: Eerst was het van de aliens. De ruimtewezens hebben altijd interesse gehad in dit veld, omdat zij er al zo lang bij betrokken waren. Het menselijke ras is slechts bezig met de ontwikkeling van een super menselijk wezen. En dit gaat niet altijd samen met de bedoeling van de ruimtewezens.

D: Is dat waarom de regering instemde met die experimenten? Dat ze proberen een super ras te creëren?

S: Niet helemaal. Het is slechts een aspect.

D: Nou, wat zou dan de bedoeling zijn van onze regering om betrokken te raken bij genetische experimenten?

S: Enige hoop om antwoorden te krijgen op genetische probleem gebieden. Waarom ze gebeuren, hoe ze te voorkomen. En als ze eenmaal gebeuren, of dat kan worden veranderd.

D: Dat is een goed idee. Wat dan met die schepping van een super ras? Vordert dat?

S: Velen zouden willen het te zien vorderen. Maar, het is niet zo goed gegaan, door de angst die velen hebben die er bij betrokken zijn op deze Aarde, dat dit uit de hand kan gaan lopen. Hun focus op dit moment zit het meest op genetische zwakte en hoe je dat moet elimineren.

D: Is dat de grote zorg van de aliens?

S:  Nee. Zij willen graag hogere rijken produceren van wezens,  die in staat zijn om diverse dingen te bereiken.

D: Het schijnt dat een superras van mensen geen emoties heeft, of begrijp ik dat wel juist?

S: Emoties zijn het meest een menselijke trek, die niet relevant is op andere planeten. Dit is een studiegebied voor ons.

D: Dan zijn de aliens het meest geïnteresseerd in het ontwikkelen van een nieuw soort van de menselijke soort? Je zei een hoger soort, niet noodzakelijk een superras.

S: Dat is correct.

D: Er wordt gesproken over ondergrondse bases dat ze monsters creëren; heel vreselijke hybriden of afwijkingen. Weet je daar iets over?

S: Soms gebeuren er dingen en wat is vreselijk? — om jouw term te gebruiken, wat een iemand mooier vindt dan een ander. Als je begint soorten te combineren bij genetische experimenten zul je altijd variaties krijgen.

D: Het idee is voor ons best walgelijk. Maar hebben die verschillende soorten een ziel, een spirit, iets wat we kennen?

S:  Sommigen hebben dat, anderen niet. Dat hangt af van waar ze komen. Als het genetische mutanten zijn, robotten van natuur, dan hebben ze geen spirit. Die zijn strikt genetisch gecreëerd. Als hun bron, aan de andere kant, een spirit van nature was, om mee te beginnen, dan zal het resultaat hiervan een spirit functie hebben.

D: En het intellect dan?  Schept dit een ander werker-ras of zijn die intelligent zoals mensen?

S: Opnieuw, er zijn heel veel soorten hiermee aan het experimenteren. Sommigen zijn robot van nature,die hebben geen intellect. En sommigen zijn heel hoog in het intellectuele tot aan verwerkelijking.

D: Wat zal er uiteindelijk gebeuren met die schepselen of met die verschillende soorten die geschapen worden?

S: Sommigen zijn al weggehaald naar andere planeten gebracht, die meer open staan voor de aard van deze dingen.

D: Zullen enkelen ervan ooit op Aarde worden gezet?

S: Nee.

D: Dan weet de regering van de bedoelingen van die experimenten?

S: Ja.

D: Dus de regering, doktoren en wetenschappers werken hier ook mee samen?

S: Sommigen doen dat. Niet iedereen. Enkele gekozenen.

S: En dit is een van de dingen waarmee de aliens hebben onderhandeld, om de regering de kennis laten te verkrijgen van die experimenten en als teruggave krijgen de aliens de natuurlijke materialen die zij nodig hebben?

S: Correct.

D: Het is verbijsterend hoe de regering dit allemaal geheim kan houden voor de mensen.

S: Het is heel goed verborgen gehouden en in het verleden werd er begrepen dat maar een paar van die onderhandelingen deze kennis zouden hebben.

D: Wat dan met de president van ons land, de Verenigde Staten? Weet hij van die dingen?

S: Sommigen weten het, anderen niet. Dat hangt af van hun persoonlijkheid.

D: Ik vroeg me af hoe ze die bases verborgen konden houden met militair personeel, zonder dat de president weet heeft van hen en hun functies.

S: Soms is een president de laatste om iets te weten.

D: Dan worden de bases bewaakt en het militaire personeel en het geld komt dan uit andere budgets of zoiets.

S: Dat is correct.

D: Ik neem aan dat ze heel goed bewaakt worden. Is dat zo?

S: Op een manier. Ze worden niet bewaakt zoals jij denkt. Er zijn geen geweren of raketten. Ze worden op andere wijzen bewaakt.

D: Nou, wij hebben er van een gehoord in Nevada die veel bewapende wachten heeft, militair personeel en niemand krijgt toestemming daar dichtbij te komen. Is dat een van die plekken? ( Dolores:  Ik dacht aan de beruchte Area 51)  

S: Nee, dat is iets anders. Dat is een strikt militaire operatie.

D: De aliens zijn daar niet bij betrokken?

S: Nee.

D: Dan lijkt het dat het hebben van militair personeel en bewakers de aandacht zouden trekken? Is dat wat je bedoelt?

S: Ja, maar wij zijn niet betrokken bij militaire ondernemingen.

D: Ons werd verteld dat er militaire wapens zijn, zoals de stealth bomber, dat allemaal van alien technologie komt. Dat dit aan ons werd gegeven. Is dat waar?

S: Deels. De technologie werd voornamelijk gegeven om te reizen. Het was niet bedoeld om gebruikt te worden als militair voertuig.

D: Ik snap het. Kun je zien wat het militaire experiment is op de basis in Nevada dat veroorzaakte om het zo streng te bewaken?

S: Het militaire experiment is om de snelheid van reizen te ontwikkelen voor militair transport. En ook zijn wapens en de mogelijkheid om zich af te schermen tegen vijandelijke strijders.

D: Vijandelijke wat?

S: Vijandig personeel.

D: Maar nu, in deze tijd denken we dat we geen vijanden hebben om ons tegen te verdedigen. Waarom zou er dan nog een reden zijn om door te gaan met militaire experimenten?

S: Er zijn altijd mensen in controle die macht over andere rassen en mensen willen. En om dit te beëindigen zijn ze zo verknocht aan de ontwikkeling van mechanismen die dit mogelijk maken.

D: Weet de president van deze militaire basis in Nevada? (George Bush in 1987)

S: Ja, dat weet hij.

D: Dus, als er iets gebeurt in de militaire defensie dan weet hij ervan?

S: Dat is correct.

 

Dolores: Toen dit boek werd geschreven, was Area 51 rustig en heimelijk gesloten. Was dat vanwege alle niet gewilde aandacht van publiek en media?

 

D: Het schijnt dat er veel dingen aan het gebeuren zijn waar de gewone mens niks van weet. Is het wel goed van mij om de mensen te vertellen wat je ons vandaag hebt verteld?

S: Dat zal in orde zijn, omdat het in de volgende 30 jaren algemeen bekend zal zijn. (dachten ze toen nog…we weten het nog niet officieel…winny) Er wordt gehoopt dat er een alliantie kan worden gevormd met mensen van deze planeet, dus dat we als vrienden kunnen komen en gaan. – Mijn voertuig(= Suzanne) is bijna zover om de transmissie te stoppen. Ik merk dat er meer mensen vragen hebben. Maar het moet heel snel gebeuren. Zij raakt vermoeid.

D: All right. We willen niets doen dat voor haar onaangenaam is – Iemand wil weten of er iets anders is dan de Aarde die menselijke soort wezens heeft, die jullie gevonden hebben?

S: Ik beschreef die aan je bij onze laatste sessie. Vloeibare levensvormen. Vloeibare vloeistof die zweeft. Zoals een kameleon. Die veel vormen kan aannemen. Hoog ontwikkelde wezens. Kan in veel planetaire beschavingen opgaan door zichzelf als wezens te laten verschijnen die hier aanwezig zijn. Ze kunnen een menselijk vorm aannemen, kan de ruimtebroeder vorm nemen, kan vele vormen aannemen. Dat is het meest dichtbij en de menselijke soortvorm waarvan ik denk dat jullie die nog zullen ontmoeten op deze planeet.

D: En wat dan met andere planeten? Zijn er andere menselijke soorten op andere planeten die jullie hebben gevonden?

S: Er is nog een andere planeet met zo’n menselijke vorm, maar die is niet zo ontwikkeld. Door de omgeving daar. Het heeft meer tijd nodig voor hen om te evolueren. Het zijn dezelfde menselijke kenmerken, maar hun aard is anders dan van de wezens hier.

D: Ik denk dat er nog maar een paar vragen zijn. Komen er nog andere wezens, of bijbehorende toestellen vanuit planeet Aarde of reizen die erin?

S: Dat is juist. Er is een gebied dat deels onder jullie Mexicaanse golfkust  ligt die in deze tijd wordt bewoond door Atlantische afkomst. Er is ook een gebied onder jullie Antarctische (Zuidpool) cirkel, die door degenen wordt bewoond die interdimensionaal van aard zijn.

D: Is de planeet aan de binnenzijde  zoals onze wetenschappers dat zien?

S: Er is een vaste kern met een zwevende mantel. Maar, dit is een voortdurende vaste mantel.

D: Is de Aarde hol?

S: Dat is niet juist.

D: zijn er grotere gebieden in de Aarde wel hol, geschikt voor een grotere beschaving om die te ondersteunen?

S: Ja, alhoewel niet zo groot als het totale Aarde volume. Groot in de zin van ruimte vergelijken met jullie afstanden. Groot genoeg om een beschaving te ondersteunen.

D: In de gebieden die je opnoemde?

S: Ja. Er zijn nog meer. Maar deze zijn groot in de zin van dat ze, in deze tijd, een meer prominente deel in jullie omwenteling spelen.

D: Zei je net dat het voertuig vermoeid wordt?

S: Ja. Ik kan van dienst zijn als ik wordt opgeroepen. Ik ben gekomen om gegevens door te communiceren om te helpen bij de ontwikkeling van de mens.  Om onopgeloste vragen op te lossen die de mens kan hebben. Dit zal niet iemand worden opgelegd. Als je meer informatie wilt kun je me roepen. Ik zal je helpen en informatie naar je communiceren. Telepathisch, indien nodig om je met jouw ontwikkeling te helpen.

D: All right. Dat waardeer ik. En ik ga het aan andere mensen doorgeven, en dat wordt alleen maar gedaan voor goede, positieve redenen.

 

                            __________________________________________

 

Website: http://www.blog.dolorescannon.com/

 

%d bloggers liken dit: