Magatha van Agartha ~ Introductie van nieuwe civilisaties die samenwerken met ons ~ Gechanneld door Méline Lafont, 13 mei 2013

melinelafont_20130513

Gegroet geliefde Aardegebroeders,

Het is weer een hele tijd geleden dat we nog met elkaar in connectie zijn geweest en zoals altijd zijn wij erg verheugd om weder naar voren te kunnen treden in het Nu en een boodschap van Liefde en Licht te brengen.  Zoals geweten, zijn de huidige eclipsen een enorme sterke bijdrage en trigger voor alles wat nu plaats vind op Aarde.

Verschuivingen blijven plaatsvinden gepaard met een innerlijke opkuis, transmutaties en transformaties die ondertussen een dagelijkse kost geworden voor jullie Zijn.  Wen er maar aan omdat er nog meer op komst is, daar transformatie een oneindig Ascentie proces is dat steeds zal blijven plaatsvinden, op welke staat van bewustzijn u ook bent.

U bent nooit volledig voltooid en klaar met transformeren omdat u een energie bent en energie oneindig verder beweegt en verandert van vorm en essentie; afhankelijk van wat uw energie aanneemt, creëert en verkiest.  Daarom dat er steeds in fases een transformatie en transmutatie proces zich ontwikkelt om u van het ene punt naar het andere te brengen, daar u steeds in het oneindige evolueert naar iets anders.  Dit is leven, dit is Zijn.

Waarom wij graag vandaag naar voor wensen te komen, is om een volgende update te brengen over de stand van zaken in Agartha, Telos en alle civilisaties in de inner Aarde.  Onze civilisaties smeden diepe banden om nog meer samenwerking te kunnen garanderen voor Gaia en haar lichtwezens: u allen.  Ook wij groeien meer en meer tot een collectieve en bewust wordende civilisatie die niets anders dan Liefde wenst en heeft als drijfveer.

Dit is ook het punt waar jullie met zijn allen naar streven: 1 collectieve bewustwording en Zijn.  Wij gaan jullie daar bij helpen, samen met de andere collectieve groepen in de Kosmos, dewelke u aanziet als de Galactische Federaties van het Licht.  Zoals eerder vermeld, werken wij ook nauw samen met de Pleiadische afgezanten van het Licht en de afgezanten van Sirius.

Nu zouden wij graag een paar namen vernoemen die zeer nauw betrokken zijn bij Galactische projecten waaronder Disclosure en nog andere belangrijke projecten op Aarde.  Méline is hier 1 van zoals ook andere talloze zielen in incarnatie die hier ook weet van hebben.  Het is onze wens dat er geweten is door de mensheid, dat er bepaalde figuren in aanmerking komen om grootse zaken naar voor te brengen, waardoor er een vertrouwen zal zijn en een onmiskenbaar doorzettingsvermogen, wat erg belangrijk is nu.

De volgende groepen komen in aanmerking om projecten op te bouwen en in werkelijkheid te brengen, in samenwerking met onze civilisaties en afgezanten van het Licht, dit zijn nog maar enkele groepen van een veel grotere samenwerking die ik nu ga benoemen en waar ik mee wil starten:

 • De Pleiadische afgezanten van het Licht
 • De Sirius afgezanten van het Licht en het Sirius Engelen rijkdom
 • De Altheanen
 • De Andromedanen
 • De Arcturische Raad van het Licht
 • De Agarthanen, Telos en alle civilisaties van inner Aarde
 • De Mondrianen en hun civilisatie genoemd Mondrianon.  Zij brengen de geestelijke verrijking van het licht mee, ze komen van een ander Universum maar  hebben wel een connectie met de Pleiaden.
 • Luminianon, een civilisatie van het hoge Licht afkomstig van de Andromedan galaxie.  Zij brengen de hoge technologie in werking op jullie planeet.
 • De civilisatie van het hoge Orion van het Licht; de Orion raad.  Er zijn enkele civilisaties die niet van het Licht zijn, maar deze wel Orion Raad is wel van het Licht.
 • De Galaxie van Ontheon; ligt vlakbij het Rorst Universum. Zij brengen de roerende goederen binnen via portalen zoals onder andere “Sason”; een hoog technologisch apparatuur van ontzettend waardevolle energie.  Deze apparatuur zorgt voor een betere omgeving, bv om chemtrails te verwijderen.
 • De Suprianons, een civilisatie van de Galaxie van Nebadon (ons Universum)  Zij willen graag connectie met ons, zij zijn van het licht en zeer hoog ontwikkeld (9D), zij willen binnenkort contact leggen.
 • De Litheanen, een civilisatie van een zeer ver sterrenstelsel genoemd Lithiamos.  Zorgen voor betere omstandigheden voor de Aarde, zoals het steeds goed voelen.
 • De Opgestegen Meesters van het Aardse koninkrijk, u allemaal wel gekend
 • Het rijk der Aartsengelen
 • De Vega civilisatie
 • De Opgestegen wezens van het Licht koninkrijk der engelen
 • De Alles overtreffende bron van Alles wat Is; onze geliefde Moeder Vader God in energie; de ongeconditioneerde Liefde

Dit omvat zowat de grote samenwerking met jullie allen in incarnatie, in grote lijnen.  Weet dat al deze Presenties van het Licht zijn en ieder hun doel en essentie hebben tot bijdrage in dit Globale en Solaire en zelfs Universele proces van Ascentie.  De samenwerking heeft plaats in al uw bewustzijnen en uw Zijn van essentie, wat wil zeggen dat ieder van jullie deel uitmaakt van al deze energetische Presenties, groepen en samenwerking.  Jullie zijn de aspecten van ieder essentie in incarnatie en jullie brengen alles verder in manifestatie door het aarden van al deze verfijnde energieën dat jullie zijn en doorkrijgen van ons allen; als 1 grote samenwerking.  Ieder van jullie heeft de volledige integratie van 22 Galactische sterrenstelsels in jullie volledige DNA, wat maakt dat er een connectie is tot ieder sterrenstelsel.

Zien jullie nu waarom jullie degenen zijn die alles zullen verder brengen, mits onze assistentie?!  Jullie gebruiken jullie belichaming en Zijn, om alles tot in jullie realiteit te brengen door het integreren, creëren en aarden van dit alles.  Wij brengen jullie de energetische kracht, verlichting en begeleiding die jullie nadien integreren, beseffen, weten en omzetten in realiteit.  Wij allen zijn jullie in aspect van Zijn, jullie maken deel uit van ons allen, of het nu Agartha is of de Pleiadische afgezanten van het licht, of Vega of Andromeda.. Alles is 1 grote groep, bestaande uit subgroepen die hun eigen kleur, bewustzijn en identiteit vormen.

Wij zien enorm veel gebeuren en verschuiven op jullie Aardse realiteit en het wordt voor vele Aardse gebroeders duidelijker en duidelijker hoe moeilijker het wordt om de dualiteit te handhaven.  Dit brengt veel mensen tot desillusie maar ook tot wanhoop en het gevoel verloren te lopen.  Al de werkelijkheid van eeuwen standvastigheid, blijft nu niet meer en vertrekt uit en vanuit uw standpunt en dat van iedereen die hier nu aanwezig is.  De ene zal sneller inzichten creëren dan de andere en het ene proces zal vlotter verlopen dan het andere, maar weet dat alles loopt zoals u het creëert en wat voor u op dit ogenblik het beste is om uit te leren.

Op dit moment zien wij veel verloren zielen hun weg trachten te vinden naar hun eigen waarheid, op zoek naar een houvast dat comfort biedt.  Deze houvast zal niet mogelijk zijn omdat alles eeuwig verandert en je net flexibel en open dient te zijn voor alles wat op je weg komt, wat dan ook.  Zolang u zich in een positieve energie plaatst, zullen positieve omstandigheden ook de uwe worden.  Wees krachtig en duidelijk in uw gedachten/creaties op een steeds positieve manier en steeds vanuit het hart in alle Liefde.

Wij worden stap voor stap jullie werkelijkheid, omdat jullie zich vertoeven in een hogere realiteit die de samensmelting met onze energieën mogelijk maken.  Heb geduld, laat de tijd los want dit is nog steeds jullie hindernis die veel tegenhoud: tijd!  Leef van dag tot dag alsof alles in het Nu is en er geen morgen of gisteren is, maar alles Nu is.

 

Met enorm veel Liefde en vriendschap groeten wij jullie en zeggen wij u; tot een volgende keer.  Ik ben Magatha van Agartha

Copyright ©  by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  http://pleiadedolphininfos.blogspot.com/  and http://lafontmeline.wordpress.com/

%d bloggers liken dit: