John Smallman met Jezus: In beschuldiging en oordeel schieten laat een situatie slechts ontvlammen, 17 mei 2013

johnsmallman2

Ontwaken is het lot van de mensheid.  Het is onvermijdelijk en onontkoombaar, en dat is een zeer goede reden om gelukkig en blij te zijn.  Ik kan niet sterk genoeg benadrukken hoeveel God, onze Vader, van jullie allemaal houdt op elk moment van je bestaan​​.  Er is niets dat een van jullie ooit heeft gedaan, of ooit zou kunnen doen, dat hem aanleiding zou geven Zijn Liefde van jou weg te trekken – absoluut niets!  Sommigen onder jullie betwijfelen dit, maar dat is een twijfel, een zorg die je los zou moeten laten.  Jullie zijn allemaal Gods geliefde kinderen – kinderen die Hij zonder voorbehoud, altijd, liefheeft.  Wanneer je je ook maar terneergeslagen, depressief, beschaamd, waardeloos, schuldig of boos voelt, herinner jezelf dan aan deze goddelijke waarheid – ‘God houdt van mij en zal altijd van me houden, ongeacht wat ik of iemand anders zou kunnen denken, zeggen of doen’.

 

Dit betekent niet, zoals jullie heel goed weten, dat je je denkend of onnadenkend op een liefdeloze manier kunt gedragen.  Jezelf op een wijze gedragen die anderen pijn doet, doet jou meer pijn!  Het lijkt misschien niet zo, maar iemand die pijn is gedaan kan vergeven, terwijl iemand die de pijn veroorzaakt dat niet kan.  Je kunt iemand niet vergeven zolang je ze pijn blijft aandoen – en dat geldt ook voor jezelf want een ander pijn doen betekent jezelf pijn doen.  Om te kunnen vergeven moet je stoppen met pijn toebrengen, en om een grief te koesteren of enig soort wrok te blijven vasthouden betekent jezelf pijn aandoen, een pijn die je er vaak toe drijft deze buiten jezelf te projecteren op anderen, die je dan beschouwt als de oorzaak van je ellende of ongeluk.

 

In de illusie, waar er zoveel pijn en lijden is, lijkt het erop dat sommigen pijn en lijden wordt toegebracht door anderen, vaak erg wraakzuchtig, en in zekere zin is dit juist.  Maar degenen die zich zo gewetenloos gedragen, schreeuwen zelf om liefde.  Als je hen aanvalt intensiveert hun pijn – en een veelvoorkomend antwoord daarop zou kunnen zijn ‘Ook iets goeds, dat verdienen ze’.  Maar het aanpakken van conflict met conflict, leidt alleen tot verder conflict.  Zij die pijn zouden kunnen en willen toebrengen, kunnen alleen worden ontwapend door liefde en vergeving.  En als hun pijn intens is, wat zeer waarschijnlijk is, is ontwapenen een langzaam proces dat liefde en vergeving in overvloed vereist.

 

Ieder van jullie die momenteel op Aarde is als wegbereider en Lichtdrager heeft vergeving geleerd en is nu hier om dat te leren.  Ja, velen van jullie hebben in je huidige leven ernstig geleden en hebben problemen gehad met vergeven, misschien het gevoel hebbend dat je niet hebt geleerd om te vergeven en dat je geen zin hebt om dat te doen.  Desalniettemin moet je jezelf toegeven dat je weet dat liefde het enige antwoord is, ongeacht het probleem.  Je bent je ervan bewust dat vergeving de weg voorwaarts is, en je werkt eraan je te verbinden met vergeving om al je boosheid, bitterheid en wrok los te laten.

 

Je weet dat je dit moet doen, je weet dat dit het pad is dat je verkoos te volgen, ondanks de pijn, ook al worstel je er vaak mee als jullie je de gewetenloze ervaringen die jullie persoonlijk hebben ondergaan in herinnering brengen, maar jullie hebben spirituele hulp gezocht en jullie krijgen het.  Blijf om hulp vragen, en blijf de intentie vasthouden om te vergeven of om te leren te vergeven, en met de spirituele hulp die jullie ontvangen zullen jullie slagen.  Dan zul je vergeving demonstreren, en door dat te doen, het anderen leren.

 

Die les is de belangrijkste, dat allen in het proces zitten van leren en tot uitvoering brengen.  En de beste leraren zijn degenen die het dichtst bij hun eigen ervaringen van persoonlijke pijn en lijden zijn, want zij kunnen het meest compassievol in relatie staan tot hen die lijden, terwijl ze op hetzelfde moment open staan ​​voor het bewustzijn in zichzelf van de pijn die degenen die lijden toebrengen, zelf ondergaan.  Ze kunnen beide perspectieven zien en begrijpen.  Niemand die zelf geen pijn ondervindt, brengt iemand anders opzettelijk pijn toe.   

 

Ongelukken gebeuren door onnadenkendheid of onwetendheid, en pijn wordt toegebracht.  Maar degenen die deze situaties veroorzaken zijn gevuld met evenveel of soms meer verdriet, dan degenen die pijn wordt gedaan.  Het zou goed kunnen zijn dat iemands eerste les in vergeving gebeurt als ze betrokken raken in een situatie waarin er een ongeluk gebeurt, en ze de kans krijgen compassie en vergeving te bieden aan degene die het letsel heeft veroorzaakt, net zo als aan degenen die gewond raakten.

 

In beschuldiging en oordeel schieten laat een situatie slechts ontvlammen, die al veel pijn bij alle betrokkenen veroorzaakt.  Hou je, in jullie rustige tijden die je vrij houdt om alleen te zijn, bezig met vergeving, herinner je gevallen waarin je onverwachts werd vergeven, en heb de intentie er klaar voor te zijn om te vergeven mocht er iets gebeuren dat je overstuur maakt, beledigt, of verwonding veroorzaakt –  fysiek of psychologisch – bij jou of bij een geliefd persoon.  Jouw ontwakingsproces brengt het zich openen voor liefde en vergeving met zich mee, en een essentieel onderdeel van dat proces is iedere dag de intentie te hebben om dat te doen.  Vergeet niet dat vergeven en vergeven worden op de meest ontwapenende manier acceptatie en liefde voortbrengt.  Oefen het, demonstreer het, en wees de fijne leraren die jullie werkelijk zijn.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron:  http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/05/17/rushing-to-blame-and-judgment-only-inflames-a-situation/

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: