John Smallman met Jezus: Het is alsof jullie jezelf binnen een minuut hadden opgesloten, in een onderkomen zonder ramen, 15 mei 2013

johnsmallman2

 

De spirituele rijken – de Hemel, Realiteit waar de gehele schepping is – bekijkt jullie met vreugde terwijl de wolk, de mist, de kortstondige nevel waarin zij in de illusie gekozen hebben zichzelf te verstoppen voor ons Vader en voor de Realiteit, begint op te lossen.  Haar oplossing was verzekerd zodra het was gevormd, maar alleen wanneer zij daarbinnen ervoor kozen het toe te staan dat te doen.  Die beslissende en onomkeerbare keuze is nu gemaakt, en van hier naar voren is de mensheid vastberaden en spontaan erbij betrokken om alle aspecten van zichzelf die de illusie in stand houden en ondersteunen los te laten – de illusie waarvan het hen lijkt dat ze er zo stevig en onlosmakelijk in verstrikt zijn.

 

Voor jullie lijkt het heel echt, heel solide, heel belangrijk; feitelijk lijkt het de cruciale en unieke collectie van golfvormen of energievelden te zijn die je bestaan ​​mogelijk maken.  Zonder dat geloof je dat het bestaan zou ophouden.  Maar echt, zonder dat zou het bestaan oneindig onbegrensd voor je zijn.  Grenzen zijn illusoir, en daarom is de illusie die dat jullie lijkt op te leggen ook.  Je hebt de schijnbare omgeving die jullie illusie verschaft niet nodig om je verdere voortbestaan ​​te garanderen.  Jullie zijn goddelijke en onsterfelijke wezens die ervoor gekozen hebben om een staat te ervaren die eigenlijk nooit zou kunnen zijn – een staat van onwerkelijkheid die vrijgesteld is van, vrij van God!  Maar God is alles wat er bestaat en bevat binnenin Hem de gehele schepping in absolute vrijheid.  Zonder Hem zou er minder dan niets zijn, laat staan ​​een staat vrij van Hem, want er zou geen bewustzijn zijn dat zich niets kon bedenken!

 

In de afgelopen generaties heeft de mensheid in de zogenaamde beschaafde en geïndustrialiseerde delen van de wereld algemeen het idee van God verworpen als een aberratie (afwijking), een kwestie van onlogisch denken, het wetenschappelijk ‘bewezen’ geacht dat het Universum, en alles wat het bevat, willekeurig ontstond, bij toeval, ondanks alle bewijzen van het tegendeel – bewijs dat heel duidelijk naar het feit wijst dat het niet kon ontstaan zonder een zeer krachtige, bewuste en intelligente vorm van Intentie.  We vragen ons vaak af waarom jullie ervoor kiezen zo verblind te blijven door de vrijwillige beperkingen die jullie jezelf hebben opgelegd.  Ze maken je niet gelukkig!  En wat zoeken jullie altijd?  Geluk!

 

Uiteindelijk zijn velen van jullie bij zinnen gekomen en hebben zich gerealiseerd dat waar je voor kiest te ervaren en van ganser harte in gelooft, geen enkele zin maakt.  Bijgevolg kozen jullie er recentelijk voor in je bewustzijn het besef te accepteren dat wat je ervaart een zeer begrensde en beperkte omgeving is in een grenzeloze Realiteit – een Realiteit waarvan het lijkt dat je ervan bent uitgesloten.  Nu, omdat jullie jezelf toestaan voorbij de begrenzingen ​​te kijken – voorbij de sluiers van de illusie die jullie je hebben voorgesteld, gebouwd, en collectief overeengekomen te geloven dat het de Realiteit was – is het gevoel van buitensluiting aan het verminderen, en terwijl het dat doet breidt jullie bewustzijn van de Realiteit zich uit.  De onrealiteit van wat jullie gedurende eonen hebben geloofd de realiteit te zijn, begint eindelijk bij jullie te dagen, en dus zijn we hier in de hemelse rijken verheugd om jullie.  Jullie ontwaken is altijd goddelijk verzekerd geweest, maar nu zijn tekenen daarvan over de gehele wereld te zien, en dat is een buitengewoon prachtige reden tot vreugde.

 

Jullie bouwden de illusie om te ontsnappen aan de Liefde en de vrijheid waarin je geschapen was, om iets anders te ervaren dan alles wat bestaat.  Zodra je dit gedaan had was haar enige overgebleven doel je te helpen om je weg naar huis te vinden.

 

Echter, schijnbaar zonder Liefde levend ontwikkelde je een gevoel van voortdurende doodsangst, en jullie bedachten een dringende behoefte om jezelf te beschermen tegen al de onbekende en onzichtbare gevaren waarvan jullie geloofden dat ze je omringden, met inbegrip van andere mensen, je broers en zussen, die nu vreemden voor je waren.  Die angst werd gedurende de eonen zeer stevig ingebed in jullie collectieve psyche, en daaruit ontwikkelden zich al die liefdeloze houdingen die jullie gedachten en activiteiten sinsdien hebben geleid.

 

Alleen Liefde bestaat.  Maar binnen de illusie werd jullie geloof in de Liefde meer en meer beperkt terwijl jullie angst groeide en jullie ervan overtuigde dat Liefde zwak was, en dat je alleen kon overleven door Het af te wijzen en angst toe te staan je te leiden door het uitgestrekte doolhof van gevaren die de illusie je had voorgeschoteld.  Het werd het doel van bijna ieder individu om persoonlijke fysieke kracht en mentale scherpte te ontwikkelen en te stimuleren, want het leek erop dat deze kenmerken de enigen waren die overleven mogelijk zouden maken.  Daarna kon de noodzaak om te bewijzen dat je superieur aan een ander was, niet worden vernietigd of verslagen door diegene, wat leidde tot jullie huidige staat van destructieve concurrentie waarmee de mensheid zich zo lang heeft bezig gehouden.

 

Angst is intens restrictief.  Liefde is oneindig inclusief.  Deze twee kunnen niet naast elkaar bestaan​​, je moet tussen hen kiezen, en alleen Liefde is Echt!  Dus feitelijk is er geen keuze, alleen de vereiste dat jullie je hart openen om je geloof in de angst los te laten, om het te laten gaan en weigeren het te erkennen.  Wanneer je dat doet zal de Liefde binnenstromen, die ruimte vullend die de angst bezet hield, omheind had, zodat je hartcentrum zich zal uitbreiden, en je de Liefde zult voelen en Het zien en Het overal herkennen.

 

Liefde is jullie natuur, jullie bron.  Het is alles wat bestaat.  En door jezelf Ervan af te sluiten hebben jullie gedurende de eonen immense pijn en lijden bij jezelf veroorzaakt.  Genoeg hebbend van deze krankzinnige manier van het ervaren van het leven, namen jullie de collectieve beslissing om te ontwaken, en collectief roeren jullie je absoluut zeker in je diepe sluimer, positief en onverbiddelijk bewegend richting het moment van jullie ontwaken.  Het zijn jullie harten die zich roeren, want in waarheid zijn jullie allemaal Hart, en het zijn jullie harten die zo afgesloten en beperkt waren door de illusie.  Het is alsof jullie jezelf angstig binnen een minuut hadden opgesloten, in een onderkomen zonder ramen en met slechts een kleine vergrendelde deur waardoor je kon binnenkomen of weggaan, terwijl buiten, op jullie wachtend om te verschijnen zodat Hij jullie kon omhelzen en strelen, jullie Vader over je waakte en je eeuwig veilig en zeker hield.  Ontwaken betekent die deur ontgrendelen en verschijnen in het briljante Licht van de eeuwige dag!

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

 

Bron:  http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/05/15/it-is-as-though-you-had-confined-yourselves-within-a-minute-dwelling-with-no-windows/    

 

Vertaling:  René

 

%d bloggers liken dit: