Aartsengel Metatron via James Tyberonn: De Hemelse Aard van Katten en Honden

Aartsengel Metatron
Aartsengel Metatron

Heilig Dieren Koninkrijk – Healing Goddelijke Liefde –

De Hemelse Aard van Katten en Honden.

 

 

Aangevraagd is deze eerdere channeling van AE Metatron opnieuw te verzenden…

 

 Gegroet Meesters!  (zo spreekt Metatron ons aan die dit lezen, w.)

Ik ben Metatron, Lord of Light  en ik omhels jullie op dit moment. Bij mij zijn de energieën van het Engelen rijk, de Opgestegen Meesters van de Kosmische Raad van licht en de goedwillende Wezens van de Sirius-Plejadische Alliantie.We verwelkomen jullie, ieder van jullie, hier op het ‘Nu’ moment van onvoorwaardelijke liefde.

 

Lieve Mensen, door te begrijpen dat jullie hier op Aarde zijn om te leren, vertellen wij jullie dat de ‘Universiteit van de Polariteit Aarde’ specifiek ontworpen is voor de evolutie van de menselijke ziel.

 

Het leerplan (curriculum) en toneel van de Polariteit Aarde, het lesproces, is in feite een versie van de Omni-Aarde die geschapen en mede-geschapen is door Goddelijke Intelligentie. Het is een doelbewuste illusie, die geschapen is door bedoelde gedachte, en kan niet worden vernietigd. Neem dat in aanmerking. Dat betekent niet dat jullie geen verantwoordelijkheden hebben bij de zorg van Aarde en de haar ondersteunende Koninkrijken, want inderdaad is dat deel van het leerproces.

 

De bedoeling van het Aarde Plan is de evolutie van jullie ziel. De Aarde ondersteunt die missie van het Goddelijke Plan, door instemming en alle Koninkrijken van de Arde zijn er deel van. Overeenkomstig vertellen wij jullie dat er versies van andere Wezens zijn die van Goddelijke Intelligentie zijn die hier ook zijn om jullie te ondersteunen in je bedoeling hier.

 

Deze houden Meester Wezens in van vele rijken. Sommigen leggen hier bezoeken af om jullie te ondersteunen, en sommige die gekozen zijn komen in volledig avatar bewustzijn. Maar wees je bewust dat er versies zijn van goedwillende Meester Wezens die door instemming gekozen hebben om zich te manifesteren in diverse naar beneden gaande (step-down) vormen om de mensheid te ondersteunen.

 

Zij van het Dieren Koninkrijk op Aarde zijn hier om jullie te ondersteunen. Deel van dat proces houdt hun uitdrukking in op het Aarde Plan in ‘Groeps’Bewustzijn. De diepste dimensies van het dier zelf bestaan niet op het niveau van het individu maar van de gehele soort, en dat het hoogste niveau niet per sé mee doet met de lessen van dualiteit.

En zo spreken we tegen deze vergadering over de Heilige Felidae van Sirius A. (Kat-achtigen)

 

De Heilige Felidae en Canidae (Hond-achtigen) zijn ongelooflijke Wezens die geweldige ondersteuning brengen aan de Mensheid.

 

De Felidae zijn van Goddelijke Intelligentie, volledig ontwikkeld, schitterend bewust in kristallijnen vorm. Dit zijn leden van de Sirische en Plejadische Alliantie en van wat genoemd kan worden de Niburische Meester Raad. Alle twee zijn goedwillend betrokken bij de verschuiving van de bewuste evolutie van planeten en planetaire rassen die zijn voorbereid  om omhoog te gaan naar het volgende niveau van hun Ascentie.

 

De Felidae.

 

De Felidae zijn Katten soorten die oorspronkelijk van Sirius A komen. Dit zijn Wezens die het Aarde Plan zijn binnengekomen sedert antieke tijden met specifieke rollen en vormen. De versies die heden in stoffelijke vorm op het Aarde Plan zijn, zijn de,  wat genoemd kan worden de Feline en Canine familie. Deze stoffelijke formats op het Aarde Plan zijn hier om jullie te ondersteunen, en in hun stoffelijke matrix hebben ze maar een deel van het bewustzijn van hun Sirius aard.

 

Dat komt omdat de Felidae expressie op Aarde in de groepszielen formaat bestaat, en ze zijn niet hier om als soort te evolueren maar om eerder de Aarde te ondersteunen en de mensen te helpen bij hun evolutie. Het groter deel van hun bewustzijn zit boven het niveau van het Aarde Plan. De feline werkt grotendeels in de etherische of stilletjes in het antimaterie rijk.

 

Hun volle bewustzijn bestond en manifesteerde in de LeMurische, Atlantische en vroege Egyptische tijden.

 

De Meesters van de heilige Felidae waren betrokken bij het genetische ´maken in de Tempel van Zuivering’ op Poseida in Atlantis tijdens de Gouden Eeuw van de Wet van Een. Dit werd gedaan op een zeer positieve en goedgunstige manier, voordat dergelijke technologie tragisch werd misbruikt door de Aryan Zonen van Belial bij het tragische vergaan van de laatste era van Atlantis.

 

De Felidae van Sirius A en de Cetacean Meesters (Walvisachtigen)van Sirius B zijn kundig in het integreren van spirit in de stoffelijke materie. Dit geeft niet alleen levenskracht aan de stoffelijke vorm maar ook integratie van hogere chakra niveaus van bewustzijn binnen de stoffelijke matrix op het Mer-Ka-Na niveau van de multidimensionaliteit.

 

Dit vermogen om met de mensheid te werken door energetische woorden houdt het activeren in van hogere chakra’s en hogere Crysto-licht lichamen. Dit hoger niveau van bewustzijn is het Crystos Bewustzijn, en de Cetaceans zijn Kristallijnen Meesters. Hun hernieuwde rol op Aarde houdt het bijstaan in voor de verschuivingsovergang  van het afnemende magnetische polariteitsrooster naar het zich ontwikkelende Kristallijnen Rooster.

 

Vraag aan Metatron:  Dus, zijn de Wezens van Sirius B voornamelijk Aquatisch (voor water) en de Wezens van Sirius A:  Feline?

 

Antwoord van Metatron:  Het bewoonde rijk dat rond Sirius B circuleert is voornamelijk aquatisch en de Cetaceans, de Dolphins en Whales zijn aquatisch. Maar ook van een hoog genoeg niveau van bewustzijn om zich te manifesteren in vorm die gelijkelijk water rijken en land rijken kan bewonen.

 

De levensvormen van de zuster ster Sirius A zijn andere uitdrukkingen dan de Cetaceans. Sirius A wekt Humanoïde leven op (Sterrenzaad) maar ook de Heilige Sterrenzaad Felidae. Dit zijn allemaal Wezens van Goddelijke Intelligentie, die allen gevarieerde uitdrukkingen hebben die het Aardeplan ondersteunen.

 

Ze wisselen allemaal uit met jullie planeet op veel niveaus en in myriaden vormen.

 

Vraag aan Metatron: U hebt gezegd dat alleen mensen in een zielenevolutie zitten op planeet Aarde. Zijn de dolfijnen en walvissen ook in een hoge staat van bewustzijn en evolutie?

 

Antwoord van Metatron:  De Heilige Cetaceans zijn inderdaad in een hoge staat van evolutie. Maar ze zijn niet op Aarde om te evolueren. Zij zijn al geëvolueerd. Begrijp dus dat ze hier zijn op de Aarde om de Aarde en de mensheid bij te staan terwijl ze dat doen. De Cetacean zijn stoffelijk hier om de energie te verankeren in de waterdelen van de Aarde om tot een planetaire balans te komen en om de verschuiving te vergemakkelijken van het magnetische naar het kristallijne.

 

Bij de etherische, niet fysieke terugkeer van de ‘Gouden Dolfijn’ zijn de Heilige Cetacean in vol avatar Meesterschap direct de mensheid aan het helpen om te evolueren in het Kristallijnen Mer-Na-Ka veld.

 

De Felidae helpen de mensheid bij de stoffelijke manifestatie, maar hebben ook geholpen bij het etherische Meesterschap, specifiek in Atlantis, Centraal Amerika en in Egypte. Maar in de lagere vorm, helpen ze jullie in de emotionele en mentale velden, en dit is het voornaamste onderwerp van het gesprek van vandaag, dat van de Felidae in de uitdrukking van Feline en Canine.

 

Vraag aan Metatron: Ik ben geïntrigeerd door de informatie van Felidae en Canidae, van Sirius A. Spreekt u nu over katten en honden? Kunt u dat wat uitleggen?

 

Antwoord van Metatron:  Bepaalde gefokte huiskatten en honden zijn inderdaad uniek ontworpen afleidingen van de Sterrenzaad Felidae. Ze voeren specifieke rollen uit om de mensen te helpen. De ‘huis’versies van katten en huis honden zijn genetisch gemaakt vanuit de Gouden Eeuw van Atlantis.

 

De genetische bouw werd goedwillend gedaan door de Sirius-Plejadische Alliantie en is een buitengewoon nuttige actie, zoals gezegd, om de mensheid te helpen terwijl zij dichter in het Aarde Plan geworteld werd.

 

Nu, wat jullie noemen canine en feline komen uit dezelfde bron, ze zijn beide afleidingen van de Sterrenzaad Felidae. Katten en honden zijn andere stoffelijke vormen van dezelfde bron.

 

De Felidae van Sirius A zijn volledig bewuste kristallijnen wezens. Zij zijn in een groep eenheidsbewustzijn opgegaan, maar houden nog steeds bepaalde individuele identiteiten vast in het grotere harmonische veld. Het Groeps Veld wil de mensheid assisteren in jullie en in andere Universa.

 

 

Katten en Honden.

 

Katten en honden in deze afleiding dienen als goedwillende energie die bijstand verlenen aan mensen, aan hun verzorgers. Ze hebben beiden de capaciteit om hun energie velden met die van de mens te vermengen en ze zijn uniek in staat om persoonlijke fragmenten te worden van hun menselijke verzorgers. Dus daarvan vaak bepaalde stoffelijke karakteristieken te laten zien van hun ‘eigenaars’ , alhoewel dit specifieke aspect meer algemeen is bij de hond.

De canine (hond) ‘zweet’ buitengewone loyaliteit uit(laat zien) en onvoorwaardelijke liefde. Een toewijding die energetisch wordt ontvangen door de mens, en die op veel manieren kan helpen. De honden (en katten) worden beiden maatjes, healers en beschermers. De feline, de kat, zit veel meer in het etherische (antimaterie) rijk in zijn bewuste veld. Daarom is het dat veel gemeenschappen de Feline vormen eren van de Jaguar, de Leeuw, de Tijger en de Poema.

Deze wezens zijn zich buitengewoon bewust van de etherische rijken en bieden een steelse  kracht en bescherming. De huiskat is in staat tot een geweldige bescherming voor hun verzorgers tegen ongunstige gedachtevormen en negatieve energieën. Bepaald gefokte honden hebben dit vermogen ook maar die wordt anders uitgedrukt of mee omgegaan.

 

Vibrationele Healing, (Trilingshealing)

Het snorren van een kat is zeer gunstig bij healing, herstellen en beschermen de menselijk aura. Het mystieke aspect van katten is niet erkend, en ‘Tempel Katten’ werden in veel antieke gemeenschappen gebruikt maar ook als gezelschap en bondgenoten van de sjamaan.

De Lupus (wolf) en andere canine soorten zoals de wolf hebben dit vermogen ook. Katten en honden hebben het vermogen om te speuren en te zien in grotere dimensionaliteit dan het menselijke oog. De therapie en dienst van katten en honden door met misbruikte kinderen te werken, met terminaal zieke patiënten, met ouderen die in depressie zijn in verzorgingstehuizen, zijn voorbeelden van betekenisvolle huisdier therapie healing, die meer en meer worden erkend. Dit zal verder in de toekomst meer worden uitgebreid.

Katten kunnen hoger het zichtbaar licht zien en kunnen feitelijk het menselijk auraveld zien, met Menselijk EMF en alle wijzen van energie uitstralingen die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog. Het brede spectrum waarmee katten in lichtvelden kunnen zien, is verbijsterend. Katten zien in velden van niet stoffelijke materie en in non-materie.

Katten zijn ook uniek in staat om mensen bij te staan  in niet alleen het beter begrijpen van hun dromen en droomwereld intermezzo’s…  maar zijn ook in staat om je te helpen voor een helderder besef terwijl je in een doorgaande droom zit; met andere woorden, grotere bewustere helderheid in droom-staten.

Honden zitten meer in velden van de materie, en zij speuren of voelen de aurische velden en zijn inderdaad buitengewoon in staat om de directe resonantie te begrijpen van het menselijke emotionele veld.

Hierbij gevoegd Felidae ‘canine’,  honden helpen zodat mensen beter hun gevoelens kunnen begrijpen en hun emotionele blokkades, en helpen de mensen erdoor heen te komen naar een betere staat van harmonie. We zullen meer over deze attributen spreken verder in het gesprek.

De dienst van honden met ‘Ziende Ogen’  voor de blinden is weer een ander gebied van dienst waarin grote banden worden geschapen. Honden zijn in staat om te ‘voelen’ en om inderdaad ziekte te ruiken in het menselijke lichaam. Ze zullen vaak hun eigen lichaam in het gebied van de menselijke ziekte neerleggen en energie overbrengen om te helpen bij het opnieuw in balans brengen van het gebied van onbalans. Ze zullen ook mentaal bewustzijn projecteren naar de mens van die ziekte door een directe telepathische communicatie.

Katten verzorgen ook een gelijkaardige dienst maar hun opmerken van de menselijke onbalans wordt visueel waargenomen. Een kat ziet het menselijke auraveld in grote helderheid, in levendige kleuren en in details. Gebieden van ziekte zullen ontkleurd worden voor de feline. De kat zal vaak op het gebied gaan liggen en spinnen, of een balancerende frequentie van kleur uitzenden om de her-balancering hulp te bieden.

 

Uniek Samengaan Met Menselijk Bewustzijn

De versie van Felidae en Canidae welke katten en honden zijn, zijn maar een fragment van het volledige bewustzijn en energiespectrum van hun Sirius aspecten.

Toch is de uitdrukking specifiek en met opzet ontworpen om zo te zijn, want deze wezens kunnen zo met de mensen die ze dienen verbonden raken, dat een uniek derde bewustzijn zich  vervolgens ontwikkelen kan tussen de mens en het huisdier, wat buitengewoon gunstig is voor de ontwikkeling van de menselijke verzorgers,

Het aardse bewustzijn van honden en katten werkt meer via gedachtepatronen met krachtige triggers vanuit het instinct. Hun ontworpen (gunstige) goddelijk toegestemde DNA manipulatie is zodanig dat ze een uniek en goddelijk bedoeld vermogen hebben om verbonden en  geprogrammeerd te worden in een partnerschap met de mens waarmee ze werken.

Als dit partnerschap plaats vindt, zijn deze wezens in staat om telepathisch gedachtebeelden te ontvangen die door hun verzorger werden uitgezonden. Net zo als menselijke gedachte een levende kristal kan programmeren, gebeurt hetzelfde, ofschoon in een andere format, met honden en katten. Dit kan een formatie genoemd worden van een persoonlijkheidsaspect van de mens met de kat of hond. Het ‘huisdier’ is dan in staat om de mens te helpen op stoffelijke en emotionele manieren. Troost bieden, energie, healing, kameraadschap, ziekte opsporen, aurische breuken afsluiten, en het verzorgen van bescherming in stoffelijke en etherische rijken.

Veel mensen hebben in het huishouden huisdieren met katten en honden die hen door blokkades heen helpen. Een van de meest algemene gebeurtenissen is dat deze Wezens je helpen ontwaken door je vermogen om liefde te uiten. Het is heel makkelijk om affectie uit te drukken en te geven aan het dier van het huis en voor velen is dit veel makkelijker dan liefde en vriendelijkheid uit te drukken aan andere mensen. Afhankelijk van het individu kan deze blokkade om vele redenen ontstaan.

Heel vaak, als mensen ouder worden, kinderen weggaan en een echtgenoot sterft, begint er een schijnbaar natuurlijk periode van eenzame isolatie. De uitwisseling met het huisdier kan de stroom van liefde doen ontwaken door diepe liefkozing. Deze uitwisseling maakt de levenskracht wakker in de geïsoleerde verzorger, en een tussenspel vindt plaats die heel therapeutisch is.

We vertellen jullie dat hier veel meer ontwerp en intelligentie zit in de vrijwillige deelname van Felidae en Canidae, dan wordt erkend.

 

Het Derde Veld tussen Mensen en Huisdieren

 

Als dit derde bewustzijn door uitwisseling wordt gevormd, verbreedt dit het veld van beide partijen. Het breidt het veld van beide partijen groot uit. Het ontwaakt in de karakteristieken die geen van de betrokken partijen eerder had. Met andere woorden, het verbreedt, het strekt het emotionele veld bewustzijn uit en inderdaad gaat dit derde samen met bewustzijn, en dit reikt terug in en verandert het menselijke besef van beide. Het huisdier opent je vermogen om positief te blijven door je liefde te laten uitdrukken, en je ’leert’ het, bij wijze van spreken, om het groter deel van zijn goddelijk Sirisch bewustzijn te channelen door dat te doen.

 

Je bereidheid tot die uitwisseling laat het zijn/haar specifieke bedoeling bereiken en er is een belangrijke groei aan beide zijden, uniek in het veld dat gecreëerd wordt tussen jullie tweeën. Het ‘huisdier’ werkt in groepsbewustzijn voordat het samengaat met het menselijke, en de individualiteit ervan werd gevormd in de band met de mens. Begrijp je dat?

Vraag aan Metatron: Zeg je nu dat dieren niet individueel/apart zijn behalve als ze samengaan met de mens om een ‘samengaan in bewustzijn’ met mensen te vormen?

Antwoord van Metatron:  Bij wijze van spreken, ja, dat is wat we zeggen. Maar om duidelijk te zijn, we zeggen niet dat dieren geen individuele aspecten hebben voor die samensmelting. Maar om duidelijk te zijn, we zeggen niet dat dieren geen individuele aspecten hebben voor het samengaan. Ieder werd geïncarneerd in een stoffelijk lichaam en ze zijn inderdaad onderworpen aan de zwaartekracht karakteristieken, tot een bepaalde mate, die bij de astrologische invloeden van alle leven op Aarde gebeuren. Maar ze werken volledig en alleen in een‘groepsziel’ totdat het samengaan met mensen uniek plaats vindt. Die uitwisseling is bondig en bouwt een persoonlijk fragment op dat in staat is tot groeien. Maar we zeggen niet dat dieren geen ‘groeps’ bedoeling hebben zonder dat samengaan.

De bedoeling van een groep wordt getransformeerd in een aparte/enkele ‘dienst’ in het verbrede veld door middel van de menselijke uitwisseling met de groepsziel van het huisdier zoals dat is uitgedrukt in de individuele kat of hond. Het is daarom dat de menselijke uitwisseling de schepping triggert van het individuele veld van samengaan met het huisdier.  Dus bij wijze van spreken heeft het dier toegestemd om goedgunstig te worden ‘geprogrammeerd’ in samengaan ‘met het mentale veld, emotionele veld  en de persoonlijkheid van de menselijke verzorger voor hogere doeleinden.

Zo wordt het derde veld geschapen, en dat derde veld is een fragment (zogezegd) van het hogere goddelijke bewustzijn dat voor beiden gunstig is, zie je. Maar de eerste bedoeling  is om de mens voordeel te brengen, en dit door keuze, het is een specifiek verstandig besluit van liefdevolle dienst door het denken van de ‘over-ziel’ van de Heilige Felidae. Maar we zullen er bij zeggen dat er een keuze is om de specifieke mens te accepteren aan de kant  van de Felidae. En als het besluit om in harmonie te werken wederzijds wordt geaccepteerd, kan de grotere energie van de Felidae groepsziel voedsel geven  in het unieke samengaan en dan kan wijsheid, bescherming en healing worden gegeven vanuit het ‘huisdier’ aan de mens. Dus begrijp dat dit derde samengaan een geleibuis is die zeer ver reikt, maar gebeurt door instemming. Begrijp je dat?

We zullen jullie ook vertellen dat ‘honden en katten’ met jullie woorden, zich veel meer bewust zijn van jullie dan de meeste mensen erkennen. Hun intelligentie is absoluut in staat om zich verder uit te breiden dan het ‘gedachtepatroon’ van instinctief gedrag. Een ontwikkelde Felidae in dienst is in staat om elke gedachte en emotie te kennen, maar ook je ‘stoffelijke’ staat van gezondheid. (Weer willen we jullie eraan herinneren dat bij ons gebruik van het woord ‘Felidae’ we beiden bedoelen, katten en honden.)

De Atlantiërs LeMuriërs en Egyptenaren specifiek, wisselden met de Felidae uit in rollen van bewaarders/bewakers en in wijsheid overdracht. De Egyptische Tempels bevatten veel hiëroglyphen die Felidae afbeelden,  zoals Feline hoofden hebbende met een menselijk torso en ledematen., compleet met de ‘Zonne Schijf’ van verlichting. De Sfinx is omgekeerd het menselijke hoofd met een Feline lichaam.

Vraag aan Metatron: Hoe precies bieden ‘katten en honden’ bescherming aan mensen? Komt dit door hun grotere bewustzijn van andere dimensies?

Antwoord van Metatron:  Door specifiek veel meer afgestemd te zijn op andere rijken die, zoals we uitlegden, meer onzichtbaar zijn voor menselijke stoffelijke zintuigen.

De bewaking in de specifieke vormen zoals beschreven in ‘huishouding’ of menselijk raakvlak versies van de Sirische Wezens wordt uitgevoerd op een prachtige manier, en dat komt door niet alleen de opsporing van wat ‘negatieve energieën’ kan genoemd worden maar door  het neutraliseren van die ongunstige energieën door krachtige projecties van goedgunstige liefdevolle energie vibraties die worden georkestreerd door de Sirische Felidae naar de mens. Het Sirische Wezen diagnotiseert precies wat er nodig is en channelt de noodzakelijke vibratie om de verzorger de helpen.

Jullie herkennen niet altijd dat je aurische breuken teweegbrengt als je in een depressie komt of zeer in de war raakt. Deze staten vormen negatieve velden die je openen voor ongunstige aurische hechtingen die je energetisch uitzuigen.

Als een kat ‘spint’ is dit de vibratie van een intense tevredenheid, en de frequentie in die vibratie is zeer helend, in staat om negatieve velden te verdampen door ze te neutraliseren. Net zo, als honden spelend springen en rennen, vaak in blije draairondingen, zijn ze net als dolfijnen, maken ze energie vortexen die in staat zijn om de energieën te reinigen, en een gechannelde frequentie te bieden die buitengewoon gunstig is voor de omgeving, die niet alleen de negatieve vibraties verwijdert maar een schild scheppend om hun opnieuw binnenkomen te elimineren.

Als katten lijken langs de omtrek van een kamer, een huis of tuin te ‘patrouilleren’, dan ‘zweten ze een immens beschermend veld uit’.

We zullen jullie vertellen dat de Felidae en de Canidae, de Feline en de Caninen uit de zelfde wortelbron komen van Sirius A, alhoewel hun uitdrukkingen op Sirius A volledig ontwikkeld zijn. Zoals we jullie hebben verteld zijn de huishouding versies van die Wezens in feite stoffelijke formats, genetisch gemanipuleerd door de Siriussers om de mensheid te helpen op manieren  die we hierbij bespreken.

Vraag aan Metatron: Om duidelijk te zijn, zegt u nu dat katten en honden uit dezelfde Sirius bron komen?

Antwoord van Metatron:  Uit de hogere oorspronkelijke bron, ja. Beide komen uit het ene kristallijnen volledig Geëvolueerde Meesterschap van Sirius A, de Felidae. Katten en honden komen van dezelfde bron. Op Sirius zijn het nu Kristallijnen Lichtwezens, niet stoffelijk vanuit jullie perspectief, ze verschijnen in Kristallijnen Lichtvormen.

Zoals we zeiden hebben de Felidae zich gemanifesteerd in vol Avatar Meesterschap op diverse tijden op jullie planeet om jullie bij te staan. De Felidae zijn meesters van de  belichamende spirit in de stoffelijkheid en hielpen bij de oorspronkelijke manipulatie van de volledige streng DNA voor de mensheid. Inderdaad bevatten de Sirische Felidae aspecten in hun DNA, sommige meer dan andere.  Het atletische en behendige dat in sommige mensen overheerst trekt hieruit. Om maar een van de vele aspecten als voorbeeld te geven.

Vraag aan Metatron:  Uit nieuwsgierigheid, als ze uit de zelfde Sirische bron komen, waarom zitten honden dan achter katten aan?

Antwoord van Metatron:  Honden zitten alleen achter katten aan totdat ze hen vangen. Op dat moment draait het spel zich om, en nogal snel!  (gelach)
Het korte antwoord is dat honden in het stoffelijke rijk werken en katten meer in het niet fysieke… zoals in stof/geen stof. Beiden voltooien ze de tegengestelde kanten van de ‘torus’, een naar binnen, een naar buiten.

We zullen zeggen dat in het echt honden en katten omgekeerdheden zijn van dezelfde frequentie als die op het Aardeplan wordt uitgedrukt. Daarom slapen katten in het algemeen 16 uren en zijn 8 uren actief, en het omgekeerde schema is zo voor honden. In het algemeen gesproken neigen de Feline, de gedomesticeerde katten meer naar  introvertheid en de Canine, honden meer naar extrovertheid, naar buiten. Hun frequenties zijn dan naar binnen bij de eerste en naar buiten bij de laatste, en ze trekken elkaar natuurlijk aan..  wijzen elkaar niet af. Je zult merken dat honden en katten die samen opgroeien of die samen in een huishouding wonen speciaal liefdevolle bindingen hebben. Dit gebeurt specifiek op een versnelde wijze als de dieren vorige verblijven hebben gehad waarin de fragmenten van de persoonlijkheden bij  de menselijke vorm waren. Als voorbeeld, het kanaal (Suzanne) heeft nu 2 katten en 2 honden in huis. Ze werken samen en hebben een diepe band, en alle vier zijn het aspecten van de twee menselijke verzorgers. We zullen er ook  bij zeggen dat een van de honden, het vrouwtje, een Feline is geweest in het verleden, minder vaak dan een Canine.

De Heilige Felidae in hun Aarde-Plan manifestatie hebben het unieke vermogen vastgehouden om tegelijkertijd, meer dan mensen, te werken met innerlijke en uiterlijke projecties. Op een of andere keer waarin jullie de stoffelijke materiële manifestaties van een Felidae waarnemen, zijn ze tegelijk bewust om volledig en tegelijkertijd gemanifesteerd te zijn in andere dimensionale lagen. Nogal vaak wisselen zij met andere rijken uit, terwijl ze stoffelijk aanwezig zijn in dit rijk.

 

Lineaire Filters van Bewustzijn

Alhoewel mensen ook tegelijkertijd bestaan op andere niveaus, kunnen mensen in 3D niet de frequenties interpreteren van andere rijken met samenhang of lucide helderheid via het stoffelijke brein alleen. Het denken, de geest, die de innerlijke tegenhanger is van de hersenen, kan soms de veel grotere dimensies van een bepaald gebeuren waarnemen door een crysto-elektrische uitbarsting van plotselinge intuïtie van begrip die niet adequaat kan worden beschreven op het woordelijke niveau. De kristallijnen elektrische impulsen die te ontvangen zijn in jullie 3D stelsel zijn louter een kleine fractie van het grote crysto-elektrische systeem in de Kosmos.

Een menselijk stoffelijk brein is, op zichzelf, best niet in staat om accurate perceptie of ontcijfering van frequenties boven de polariteit te doen. Het is onmogelijk om met het stoffelijke brein alleen om ook zelfs maar de myriaden complexiteit te snappen en de dimensie van het crysto-elektrische vermogen en feitelijkheid zoals die bestaat. En alhoewel die nogal toegankelijk zijn in de Mer-Ka-Na, via het hogere denken, zijn niet fysieke niveaus niet toegankelijk voor het brein alleen in de mens, eerder moeten die worden ontwikkeld in Mer-Ka-Na via het denken.

Dus vertellen we jullie om te onthouden, om in te stampen, dat de ware oorsprong, de eeuwige bron en macht van jullie Goddelijke Intelligentie is en dat dit bewustzijn nooit in het stoffelijke werd gegrondvest. Elk mens bestaat in andere werelden, andere werkelijkheden en andere dimensies, en het zelf dat jullie jezelf noemen is maar een klein deel van je gehele identiteit. Door de filters die inherent zijn aan het stoffelijke brein, zijn jullie in staat om je op de stoffelijke wereld om je heen te richten, en het is dàt focus dat je in staat stelt om uiteindelijk over het stoffelijke plan meester te worden. We verzekeren jullie dat er een bedoeling zit in die filtering, want als het stoffelijke brein met de ego personaliteit onbeschut was en dus volledig zich bewust van de grote en constante versperring van telepathische communicaties die op jullie botsen, dan zou het de meest moeilijke tijd hebben om een soort van identiteit vast te houden in de lineaire perceptie.

Het komt door het egobewustzijn dat jullie een krachtige identiteit besef hebben van het stoffelijke rijk, want jullie zitten in het stoffelijke met een specifieke bedoeling. Maar we zeggen opnieuw, het is niet jullie ware identiteit in het Kosmos overzicht.

Het menselijke brein, terwijl het in de stoffelijkheid is, is niet uitgerust op lineaire wijze om in staat te zijn om zinnig de signalen te begrijpen die uit hogere dimensies komen. Jullie standaard hersenen kunnen die niet lezen.  Voor het brein lijken deze impulsen een chaotisch mengsel te zijn van niet verbonden flitsbeelden. De ego-persoonlijkheid van het brein is gebaseerd op lineaire tijd en kan gegevens niet waarnemen die niet gebaseerd zijn op het achtereenvolgend voortduren van momenten.

Interessant is dat bepaalde dieren uit het Dieren Koninkrijk, specifiek de Felidae, dat wel  kunnen.

Dus met deze axioma dat Felidae en bepaalde Canidae effectiever werken in andere overeen stemmende lagen, zeggen we jullie dat dit precies is waarom deze Wezens herkend werden door meer bewuste gemeenschappen als bewaarders. Daarom zal een hond blaffen, of een huis kat zal snel reageren naar energieën die door het menselijke oog niet wordt gezien.

Jullie academici begrijpen dat er spectrums van licht zijn. Jullie begrijpen ook dat de ‘doorsnee’ mens slechts in staat is om stoffelijk te zien in het nauwe spectrum dat ‘zichtbaar licht’ wordt genoemd. De Felidae en bepaalde Canidae zijn in staat om te zien (en op te merken) in een veel bredere en diepere reeks. We zeggen jullie dat stoffelijke materie ook verschijnt in spectrum golven. Dus zijn er diverse spectrums van materie.

Jullie systeem van stoffelijke werkelijkheid  op het Aarde-Plan is nog niet bijna zo breed -strekkend of complex in relatieve vergelijking met vele anderen. De dimensies die aan het nauwe spectrum zijn gegeven van de stoffelijke materie zinspelen op de overvloedige variëteiten van hogere niet fysieke dimensies. Jullie herkennen tot nu nog niet de aard van het niet fysieke in jullie eigen Galaxy, en nog minder in de Kosmos.
We zeggen jullie dat Universa in een molecule kunnen bestaan, en andere versies van Aardse geldigheid bestaan samen waar jullie nu zitten om deze woorden te lezen.

 

Het Dieren Koninkrijk : Vergeten Leraren

De wezens die in de huidige termen gezien zouden worden van het ‘Dieren Koninkrijk’ te zijn, hebben de mensen veel meer geleerd dan jullie heden herkennen.

De Wezens die jullie Dieren noemen werken met grote en grotere intelligentie, alhoewel in een gedachtepatroon matrix die uniek is geformatteerd voor het natuurlijke aspect van het Aarde-Plan.

Vanuit een bepaald oogpunt en een veel meer begrijpelijk niveau dan jullie nu snappen, zijn de Dieren Koninkrijken hier met hun instemming om de mensheid op veel niveaus te ondersteunen. Hun begrip van het Aarde-Plan dat als een Universiteit van Ontwikkeling voor de mensheid is, heeft zich verbreed naar hun Bron van Meesterschap.

Hun mentale opmaak patroon is de aardse uitdrukking en is zodanig dat mensen voor enigszins schuldeloos worden gehouden. Alhoewel de mensheid een enorme verantwoordelijkheid heeft om het Dieren Koninkrijk met respect te behandelen, legt het Dieren Koninkrijk geen schuld op mensen. Hun gekozen mentale opmaak op de Aarde werd geformatteerd op zo’n manier dat schuld geen uitdrukking is die erin is bevat. Eerder is het een patroon van instinct en goedwillend in staat zijn  voor onvoorwaardelijke ondersteuning.

Een van de verschillen tussen de kat en de hond uitdrukkingen van de Felidae is, dat honden meer in het stoffelijke rijk zitten dan katten. Vanuit het overzicht zijn katten veel meer etherisch in het antizwaartekracht veld, terwijl honden veel meer in de stof zitten. Honden reageren meer op de directe frequentie van jullie emoties, terwijl katten meer reageren op de vibratie en licht uitstralingen. Honden zullen voelen en reageren op boosheid en schuld op een meer tastbare manier dan katten. Katten kunnen schuld niet ervaren, en het niet vastzitten aan directe emotionele golven is het waarom katten zich afzijdig houden.

 

Dieren Totems

Het Dieren Koninkrijk heeft een meer volledig, groot begrip en besef van de andere bewuste koninkrijken op Aarde, en zij hebben altijd het vermogen gehad om dat aan de mensheid te leren. Jullie hebben in de huidige tijd grotendeels vergeten, ongelukkig genoeg, hoe veel jullie geleerd hebben van alle Wezens van het Dieren Koninkrijk. De Mensheid in buitengebied gemeenschappen en culturen leerden heel veel medicijnen, en van voeding door te kijken naar het dieren gedrag met de uitwisseling van het planten koninkrijk. De Mensheid  observeerde zorgvuldig welke planten te vermijden en welke te cultiveren. Jullie leerden overlevingstechnieken en inderdaad sociaal gedrag door niet alleen de dieren te bekijken  maar door direct telepathisch met hen te communiceren.

In vroegere reizen en formatieve eeuwen, identificeerde de mensheid van dichterbij en begreep de intelligentie en wijsheid die door natuurlijke instinctpatronen geboden werden door het Dieren Koninkrijk, en herkende hen als wijze leraren. En als resultaat identificeerden ze met de mensheid en wisselde inderdaad  uit met de mensheid tot echt opmerkelijke mate.

De Dieren Geesten of Totems die erkend en geëerd werden als wijsheidsdragers door de Inheemse Amerikanen zijn voorbeelden van het hogere groepscollectief van hun hogere etherische bewustzijn van die niet op, maar ‘weg van de planeet’ zijn dat zich manifesteerde om de mensheid bij te staan.

De kennis en intuïtieve communicatie van het Dieren Koninkrijk met het Elementale en Devische bewustzijn van de Levende Aarde, de Mineralen, het Vuur en de Lucht is een nauwkeurig begrijpen dat van grote hulp kan zijn, die signalen aan de mensheid geven in deze tijd van Aarde veranderingen.

Vragen aan Metatron:  U gaf eerder de raad dat het Felidae Sterrenzaad de bewuste bron is voor de aardse feline en de canine soorten van dieren. Komen alle dieren op het AardePlan oorspronkelijk van Sirius A, van de Sterrenzaad Felidae?

Aartsengel Metatron:  Nee. Sirius A is de bron van de menselijke Felidae. Sirius B is de bron van de Heilige Cetacean(Walvisachtigen), de dolfijn en de walvis. Dolfijn en walvis komen uit dezelfde bron, de Cetacean, net als de feline en de caninen komen die uit de zelfde bron, Sterrenzaad Felidae.

Behalve Sirius zijn er nauwelijks tweeling sterren  in de Kosmos met planeten die erom heen draaien. Dit is een vibrationele frequentie van een rijk dat de Kristallijnen Ascentie heeft bereikt. Dat is volgens een heilige hemelse resonantie en een manier van zijn binnen een enorm uitgebreid bewustzijn. Sirius zit in alle dimensies stoffelijk en niet stoffelijk. De Sterren van Sirius zijn portalen of doorgangen naar die andere dimensies, en de Felidae, Hathor en de Cetacean zijn hier in divers gevarieerde uitdrukkingen van de matrix om de mensheid te helpen groeien in bewustzijn, om de Aarde in balans te brengen en hun weg naar huis te laten vinden. De Siriërs zijn ontvangers en doorgevers van deze goddelijke liefdevolle energie.

Andere leden van het Dieren Koninkrijk in de Aardse uitdrukking komen uit een veelvoud van bronnen. Bijvoorbeeld is het paard Arcturisch van zijn bron.

De Dieren Koninkrijken zijn echt jullie leraren geweest, alhoewel zij niet jullie ‘menselijke’ evolutiepad kozen. Zoals we zeiden, zijn de Dieren Koninkrijken niet op de Aarde om te evolueren in zielenverbreding, maar eerder om de zielsuitbreiding van de mensheid te ondersteunen.

We verzekeren jullie dat de mensheid niet vooruit had gekund als soort als het niet was door de Wezens van het Dieren Koninkrijk. Inderdaad zijn bepaalde Dieren Koninkrijken, zoals de bovine(runderachtigen) en bepaalde andere soorten van de zoogdieren en vogels, die zijn hier door instemming om een voedsel bron te vormen voor de mensheid. Verrast dit jullie dat dit door instemming gebeurt? En alhoewel dit geen onderwerp voor dit moment is, is ook het Planten Koninkrijk een enorme ondersteuning voor de mensheid.

Gedomesticeerde dieren hebben een goedwillende bedoeling door hun aardse uitdrukking te kiezen. De Feline en Canine hebben een unieke rol van uitwisseling in de aspecten van de menselijke kameraadschap. Dit komt door een hogere bron van ‘dienst’ overeenkomst. En wij zullen erbij voegen dat het vergrote vermogen om een ‘persoonlijkheids’ samensmelting te vormen in de huisdieren afleidingen van de Felidae, en die is genetisch vergroot.

 

Uitwisseling

Veel mensen vinden dat ze makkelijker met huisdieren kunnen uitwisselen dan met andere mensen. Huisdieren zeggen niet wat terug. De feline en de canine zijn specifiek toegewijd om de mensen te helpen om met blokkades om te gaan, om met isolatie om te gaan, specifiek als mensen ouder worden en alleen komen te staan.

Katten en honden leren mensen vaak om weer te gaan liefhebben en om hun hart te openen. Honden zijn aan de mens gebonden in het emotionele veld, katten aan het menselijke psychische veld/mentale veld. Dit zijn twee heel verschillende uitdrukkingen van de Felidae. Maar beiden zijn gefocust op jullie bijstand, beide zijn uniek in staat om een fragment aspect van de persoonlijkheid van de verzorger te vormen.

Als een mens een persoonlijkheidsfragmentatie vormt met een Felidae of Canidae, dan kan die beknopte energie uniek evolueren en vaak reïncarneren, zich opnieuw verbinden met andere levens en binnen hetzelfde leven of doorgaan om de eigenaar bij te staan. Dus kan een mens dezelfde energie essentie  van hun kat of hond krijgen, in een jaar of 70, in diverse opeenvolgende kat of honden lichamen.

Bijvoorbeeld, de twee katten en een van de honden waar dit kanaal verzorger van is in het heden, waren met hem in verschillende lichamen als gedomesticeerde luipaarden in een vorig leven in Egypte.

Vraag aan Metatron:  Huisdieren worden familieleden, net als kinderen voor hun verzorgers.  En als zij overgaan, zijn de verzorgers nogal ontdaan. Kan dezelfde ziel essentie van het huisdier direct reïncarneren, als de eigenaar een nieuw huisdier krijgt?

AE Metatron: De ‘persoonlijkheidssamensmelting’ van het huisdier is in essentie een uniek deel van de menselijke verzorger, een persoonlijkheidsfragment. Als een huisdier stoffelijk sterft dan zal het fragment van samensmelting van bewustzijn absoluut dichtbij blijven in de etherische lagen in verbinding met de mens.
De mens is vaak in staat om de essentie van het huisdier te merken zelfs te zien, nadat dit is overgegaan, of zelfs als het wegrent of verloren raakt. De eigenaar kan communiceren met de persoonlijkheidsessentie – samensmelting, en dat zal inderdaad ‘opnieuw incarneren, en het lichaam van een nieuw huisdier weer binnengaan. Dit is het best als het nieuwe huisdier binnen 2/3 weken wordt verkregen na het overgaan, en het dit zelfde ras is als het vorige huisdier. In korte tijd zullen de onderscheiden persoonlijkheidstrekken & karakteristieken van het vorige dier duidelijk weer opduiken in het nieuwe lichaam, en de relatie en ondersteuning zal verder gaan.
Als het nieuwe huisdier van een ander ras is of een ander astrologisch patroon heeft, dan zullen die overeenkomsten misschien niet direct duidelijk zijn, maar wel van de samensmelting-essentie en dan zal dezelfde bron de ondersteuning geven. Dit is belangrijk om te begrijpen.

 

Afsluiting
In de huidige tijd wordt het als modieus gezien in bepaalde kringen om de mensheid te zien als een hebzuchtige verwoester van de Aarde en haar koninkrijken, specifiek het Dieren, Planten en Mineralen Rijk.
Het is net zo populair in sommige ‘New Age’ kringen om de mens als de arrogante nemers te zien die de aarde verontreinigt en de Natuurlijke Aarde Koninkrijken verwoest ten koste van toekomstige generaties.

We zetten hier tussenin dat een deel ervan waar is, en dat er verandering nodig is. We vergoeilijken niet de eigenzinnigheid van de mensheid en de onverantwoordelijke actie in deze zaak.
Het punt is dat sommigen die het anders en beter willen, voelen dat alles hopeloos is verloren, dat verandering ten goed niet meer mogelijk is.

Terwijl verenigde vaststelling nodig is om veranderingen ten goede te maken, essentieel zijn, moet het focussen op die hopeloosheid stoppen. Dat is een verkeerde toepassing bij het creëren van de ‘Nieuwe Aarde’. Het focussen op hopeloosheid & wanhoop schept hopeloze wanhoop.
Dus bieden wij jullie een inzicht van hoop. Waar wij op willen wijzen is dat de Aarde de dynamische manifestatie is, op een bepaald moment, van jullie gedachten. De Mensen zijn steeds de medescheppers van de Aarde en Omni Aarde in al haar waarschijnlijke werkelijkheden.

We zeggen jullie, Lieve Meesters, de Aarde is een prachtig & bedoelde illusie, die absoluut geschapen wordt door gedachte.
De Mensheid in zijn geheel is, in deze tijd, zich onbewust van het feit dat JULLIE de medescheppers zijn van de Aarde ervaring.
Er zijn andere versies van waarschijnlijke werkelijkheid in de holografische ‘tijdsprogramma’s’ waarin de verlichte ‘Opgestegen’ Mensheid elkaar eren, de Aarde en al haar koninkrijken in prachtige harmonie. Dualiteits programmering van het Aarde Plan is intelligent en goddelijk gepland. De ‘Beproeving en Vergissing’ evolutie van deze ervaring houdt rekening met de leercurve.
En nadat we dat gezegd hebben, vertellen we jullie dat jullie niet werkelijk de Aarde kunnen verwoesten.
Jullie kunnen en zullen de Verlichte Aarde scheppen door een positief focus op haar manifestatie, niet door je te richten op wanhoop dat het nog niet is gebeurd.
Niets wordt van de Aarde genomen, of van enig Aards Koninkrijk, Mineraal, Plant- of Dieren rijk, waarmee niet volledig wordt ingestemd, volledig wordt toegestaan in het lineaire werkelijkheidsdrama hologram.

Het gebeurt zelden dat het dieren koninkrijksbewustzijn in de stoffelijkheid kwam en in het aardse door keuze gevormd, en dat het bewustzijn van zulke dieren een vrijwillige keuze was  in de overeenkomsten om de mensheid te ondersteunen, zich volledig bewust van de potentiëlen van de fasen van onwetendheid van de mens, terwijl de mensheid evolueert.

In de niet al te verre toekomst, zal de mensheid zich gaan realiseren en niet alleen het Dieren Koninkrijk eren, maar evenzo ook de Liefde voor elkaar gaan eren, erkennen en werkelijk lief gaan hebben, met de prachtige Aarde, die jullie koestert. Dat zal gebeuren. Schep dit als zodanig!!!

Ik ben Metatron, en ik deel deze Waarheden met jullie. Jullie worden Geliefd.

…. En zo is het.

 

The above channel is copyrighted © James Tyberonn All Rights Reserved www.Earth-Keeper.com

The 3d copyrights of this Metatron message via James Tyberonn are the exclusive copyrights of Earth-Keeper publishing. We offer this message in love. It may be shared online with expressed permission from EK Admin, as long as you do not charge for it, do not alter , abridge or edit it any way, credit the website & 3d author receivor and include this entire copyright notice . It may not be posted on U-Tube or printed in books or magazines without expressed written permission from Earth-Keeper Admin. For authorization contact Anne at Tyberonn@hotmail.com

 

 

 

Bron:  http://lightworkers.org/channeling/137636/aa-metatron-animal-consciousness-benevolent-nature-cats-dogs-sacred-felidae

 

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl 

 

 

 

%d bloggers liken dit: