Vertrouwen betekent vrij zijn – John Smallman met Jezus op 12 mei 2013

johnsmallman2

 

 

Een intense en creatieve verschuiving in de perceptie van de mensheid van zichzelf vindt over de gehele wereld plaats, ter voorbereiding van jullie verplaatsing het volledige bewustzijn binnen, volledig bewustzijn van wie je bent en van jullie eeuwige onscheidbaarheid van God – Wie jullie schiep om eeuwige vrede, vreugde, en geluk te genieten.  Vrede, vreugde en geluk zijn gemoedstoestanden.  De moderne psychologie heeft jullie daarvan in kennis gesteld, en het is duidelijk aangetoond, vooral door degenen die van depressie en angst overgegaan zijn naar vrede en tevredenheid, door hun denkgeesten en hun percepties te veranderen.

 

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn percepties te veranderen, maar tot voor kort werd gedacht dat een individuele perceptie – zijn kijk op het leven en de kansen die het hem bood – in principe vast lag: een staat van bestaan​​, waarin hij werd geboren en waar hij mee had te leven naar het beste van zijn kunnen.  Nu wordt algemeen erkend dat iedereen de vrijheid heeft die schijnbaar gegeven attributen te veranderen in iets dat meer in afstemming is met hun wensen.  Het is een erkenning dat jullie allemaal meesters van je eigen lot zijn, dat hoe je het leven ervaart een persoonlijke keuze is die je ieder moment maakt.  Ja, jullie hebben allemaal verschillende en inderdaad unieke beperkingen – fysieke, intellectuele en creatieve – die variëren tussen de een en de ander, maar ze voorkomen niet dat je je overtuigingen en waarnemingen kunt veranderen waarmee je naar de wereld kijkt, jouw wereld.

 

Wanneer jullie het leven zien als onbevredigend, oneerlijk, pijnlijk, betekent dit dat je je focust op die aspecten van je ervaringen.  Jullie hebben allemaal ervaringen gehad die op dat moment angstig, pijnlijk, beschamend, onrechtvaardig waren, en misschien hield je daarna vast aan wat leek op een volstrekt gerechtvaardigd gevoel van wrok of bitterheid daarover, welke slechts langzaam verdween als de tijdsinterval tussen jou en de gebeurtenis toenam, en de pijn die je voelde verminderde.  Daarna, misschien weken, maanden, of zelfs jaren later, wanneer je je dat moment in herinnering bracht, zag je dat er ook een grappige kant aan zat en kon je er nu om lachen, of dat het je een belangrijke les of waarheid had geleerd die je misschien anders niet had geleerd, en dus voel je je nu dankbaar voor die ervaring.

 

Als je door een periode gaat waarin het leven je verdrietig maakt, probeer je dan vorige keren te herinneren die pijnlijk waren, maar die je nu bekijkt met achteraf wijsheid, en herinner jezelf eraan dat alles voorbij gaat, en dat er altijd momenten zijn van waarde, momenten van geluk, en momenten van lachen tijdens je dagelijkse leven – momenten die vaak worden gemist vanwege de intense focus die je plaatst op zaken die fout gaan of waaraan wat gedaan moet worden.  Dus heb de intentie je daarvan bewust te zijn en ervan te genieten.  Wanneer je dit doet zullen je stress-niveaus zinken, en zul je merken een vrediger gevoel te hebben.

 

Jullie zijn de meesters van je lot!  God schiep jullie perfect als leden van Zijn goddelijke Liefdesveld, begiftigde jullie met een oneindige reeks gaves, en eerde jullie keuzes en beslissingen, met inbegrip van de keuze die jullie maakten om afscheiding van Hem te ervaren.  Jullie hebben er nu voor gekozen die ervaring te beëindigen – een illusoire of denkbeeldige staat die alleen zolang bestaat als jullie deze ondersteunen.

 

Jullie hebben het gesteund door jezelf te zien als afgescheiden individuen levend in een onveilige wereld, waarin je continu moet zorgen niet te worden ingehaald door of verstrikt in enige gevaarlijke en pijnlijke gebeurtenis of situatie welke zelfs tot je dood zou kunnen leiden.  Dus je bent steeds in het defensief, slechts in staat om hen die je liefhebt gedeeltelijk te vertrouwen, altijd voorbereid en klaar om aanvallen af te weren.  Die staat is een staat van angst, en angst sluit Liefde buiten, weigert het te erkennen, en focust op de onliefdevolle persoonlijke energievelden die jullie ter bescherming rond jezelf hebben gebouwd,  en wat met monotone regelmaat lijkt te demonstreren hoe verstandig je bent ze te onderhouden.  Binnen de wereld waar je je menselijke bestaan ervaart, lijkt het krankzinnig om zelfs maar te overwegen dit beschermende veld te ontmantelen, want als je verder kijkt dan zie je overal pijn, lijden, chaos en verwarring, je bestaan bedreigend.

 

Maar totdat je je verdediging ontmantelt zul je niet in staat zijn de illusie te ontbinden, want deze ondersteunt het door je eraan vast te hechten.  Vertrouwen betekent vrij zijn, en je werd vrij geschapen.  Je bent vrij, en je zult je vrij voelen wanneer je de gevoelde behoefte jezelf te verdedigen loslaat, en jezelf toestaat deze verdedigingen te ontmantelen.  Ja natuurlijk, binnen de illusie kan je vertrouwen worden verraden – dat is het vele keren, en jullie hebben allemaal ook anderen verraden – maar vertrouwen kan alleen worden ontwikkeld en mogelijk worden gemaakt te groeien door je ermee te verbinden terwijl je niet hecht aan de uitkomst.  Mensen vertrouwen elkaar niet; ze denken dat hun gebrek aan vertrouwen volledig gerechtvaardigd is, en dat ze daarom het gevoel hebben dat ze geen reden hebben om het vertrouwen van iemand anders te respecteren.  Het is een Catch 22-situatie.  De enige weg voorwaarts is om te beginnen te vertrouwen.

 

Heb de vastberaden intentie te vertrouwen, vraag daarna God, je engelen of gidsen, of iemand in de spirituele rijken waarvan je intuïtief het gevoel hebt ze te kunnen vragen, om je te helpen met het uitvoeren van die intentie.  Weet dat, omdat je nog steeds bezig bent met het ervaren van het leven in de illusoire wereld, sommigen dat vertrouwen zullen respecteren en anderen het zullen verraden.  Herinner jezelf eraan dat jullie wegwijzers en Lichtdragers zijn en dat jullie ervoor kozen om op dit moment in de evolutie van de mensheid, belichaamd te zijn op Aarde voor precies deze taak – het demonstreren en respecteren van vertrouwen.

 

Gerespecteerd vertrouwen groeit en versterkt.  Het is een demonstratie van liefde in actie.  Degenen onder jullie die kinderen hebben gehad weten wat het is om te vertrouwen, en opnieuw te vertrouwen, wanneer jullie kinderen regelmatig dat vertrouwen beschamen.  Het is, zoals jullie wel weten, een deel van het proces van groeien van kindertijd naar volwassenheid.  Uiteindelijk worden je kinderen volwassen en leren de wijsheid die je vertrouwen heeft gedemonstreerd.  Dan stoppen ze het te verraden, jullie beide toestaand je te verheugen in de liefde en eer waarin jullie elkaar altijd hebben gehouden.

 

Maar nu moet vertrouwen zich verplaatsen van de veilige beslotenheid van de familie om op grote schaal te worden gedeeld, wereldwijd gedeeld.  Er zullen teleurstellingen zijn, maar het verspreiden en delen van vertrouwen is deel van de spirituele evolutie van de mensheid, en als je dat met moed en vastberadenheid doet, zul je goed ondersteund worden door allen in de spirituele rijken.  Vertrouwen groeit nu, het is een essentieel onderdeel van jullie proces van ontwaken.  Neem deel aan dat proces en sta bij sommige resultaten geen teleurstelling toe, om je van die nobele taak te weerhouden.  Het is jullie collectieve intentie om te slagen, en dat zullen jullie.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/05/12/to-trust-is-to-be-free/

 

Vertaling: René

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: