“Het Herstellen van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie in het Lichaam” – Moeder Aarde via Pamela Kribbe – Mei 2013

Mother Earth
Mother Earth
Pamela: Wanneer ik de Aarde channel, voelt haar energie zeer kalm en koesterend voor mij aan. In tegenstelling tot andere “energie gebieden” die ik channel (ik zie hen niet als menselijke personen, meer als universele doch unieke onderwijzende energieën) die mij van bovenaf omwikkelen, bereiken de energieën van de Aarde mij van onderaf. Ik heb een gevoel van het gedragen te worden binnenin een krachtige en koesterende schoot en dit geeft mij een gevoel van bevrijding en van vreugde en veiligheid. 
In dit eerste bericht, “Het Herstellen van de Mannelijke en Vrouwelijke Energie in het Lichaam”, spreekt de Aarde over hoe onze menselijke geschiedenis van worsteling en agressie onze mannelijke en vrouwelijke energieën beïnvloed heeft. Zij wijst naar de emotionele verwondingen binnenin onze lichamen; zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke energie werden beschadigd, en het is in zowel mannen als vrouwen gebeurd. De Aarde nodigt ons uit om onze verwondingen te genezen door volledig af te dalen in ons heilige lichaam en onze pijn met vriendelijke toewijding onder ogen te komen.

 
Moeder Aarde: Lieve vrienden, Ik ben jullie moeder, de Aarde die jullie draagt. Ik stroom onophoudelijk door jullie heen, en ik wil jullie met mijn energie koesteren en inspireren. Wij horen bij elkaar; wij doen deze dans gezamenlijk.

Leven in een lichaam, man of vrouw, is een samenspel tussen jouw ziel en dat van de Aarde. Eer jouw prachtige lichaam, het lichaam dat ik aan jou gegeven heb. Het is een expressie van vrouwelijke of mannelijke energie, dus voel de schoonheid daarvan. Observeer het van binnenuit. Ervaar de krachtige energieën in jouw lichaam: de emoties, de gevoelens, de passies, de verlangens. Zij zijn krachtige energieën waar je soms tegen in opstand komt. Nochtans, probeer de zuivere schoonheid van jouw lichaam voor een moment te voelen zonder het te willen controleren. Voel het krachtgebied dat je bent als een fysiek wezen.

Je ontvangt onophoudelijk informatie van je lichaam en je negeert vaak die bijdrage omdat je denkt dat je in jouw hoofd weet wat het beste voor jou is of wat verkeerd voor jou is. Je negeert vaak jouw lichaam, dit geschenk van mij. Ik vraag je om in plaats daarvan jouw aandacht naar beneden te richten naar de grond onder jouw voeten, de fundering waarop je in dit leven staat, en om terug te keren naar jouw heilige lichaam – de woning van jouw ziel. Sluit vrede met jouw lichaam en weersta niet langer deze energieën die daar manifesteren – respecteer hen. Jouw ziel is uitgenodigd om met de energieën van de Aarde te dansen, met de energieën van het zijn van een vrouw, van het zijn van een man, van het samen zijn.

Laat ons dit vandaag doen. Probeer om geloven/overtuigingen los te laten in termen van goed of fout, geloven over wat er toegestaan wordt en wat niet. Probeer om deze ideeën los te laten, allemaal tezamen. Laat de energieën voor zichzelf spreken. Als je in de natuur rondom je heen kijkt, zie je een voortdurend spel van energieën en krachten: in de wind, in het water, in de temperatuur, in de seizoenen, in het weer. Alles beweegt voortdurend, maar neigt natuurlijk te zijn tot een bepaald evenwicht en evenwichtigheid wanneer de dingen toegestaan wordt om hun eigen koers te nemen. Een zelfgenoegzame behoefte om te controleren en te organiseren leidt uiteindelijk naar onbalans, naar een gebrek van evenwichtigheid. En dit gebeurt ook met jouw eigen menselijke aard, omdat je deel uitmaakt van de aardse natuur. Laat het proberen om alles te controleren en te manipuleren los. Kijk naar wie je bent, hier en nu, in deze tijd. Sta jouw verlangens toe om aanwezig te zijn en om tegen jou te “spreken”.


Een ieder van jullie die hier aanwezig is verlangd naar liefde. Liefde in relaties met anderen en liefde voor jezelf. Liefde om te geven en liefde om te ontvangen, en dat is zoals het zou moeten zijn, omdat dit verlangen oprecht is. Hoewel je dit sterke verlangen hebt, is er een deel van jou welke angstig is en in het donker. Dit deel maakt jou bang voor liefde. Dus hoewel één deel van jou ernaar hunkert, en uitreikt naar liefde, sluit een ander deel van jou je onbedoeld af van het geven en ontvangen van liefde.

Jullie zijn de voorlopers van een nieuwe tijd, jullie zijn pioniers. Jullie nemen stappen op nieuwe grond, op onontdekt terrein. Jullie willen vanuit het hart en jullie ziel leven, en jullie willen kennis maken met wat liefde echt is. Niet de beelden van liefde die via de media geportretteerd worden, maar een liefde die indrukwekkender en grootser is. Een liefde die beide partners toestaat om volledig te zijn wie zij zijn. Een liefde zoals de natuur het bedoelde te zijn.

Dit is een overgangstijd op Aarde. Steeds meer mensen verlangen diepte in hun relaties, een echt ontmoeten met de andere persoon, en dat is waar jouw pad jou naartoe leidt. Maar het is niet een pad dat jou alleen maar naar de hoogtes leidt; het is ook een pad dat naar de dieptes kan leiden, want op dit pad kom jij jouw eigen angsten tegen, de vooroordelen van jouw ouders en voorouders, en de pijn van de generaties die jou voorgegaan zijn. Dat is de keuze die je maakt wanneer je eenmaal voor een relatie in het nieuwe tijdperk kiest. Je kiest dan voor een andere manier van zijn/bestaan. Je kiest voor een openheid en oprechtheid dat naar de kern gaat van wie jij bent, en daarom daagt die keuze jou uit om, vanuit de volledigste omvang van jouw ziel, het deel van jou te openbaren wat zich nog steeds in de duisternis verbergt.

Laat ons vandaag in openheid en zonder oordeel kijken naar wat er nog steeds binnenin jullie geopenbaard moet worden. Wat voor pijn, wat voor angst leeft daar? Wat hindert jou om van jezelf en iemand anders te houden? Laat ons eerst naar het verleden kijken en naar hoe de mannelijke en vrouwelijke energieën zich in de voorbije eeuwen ontwikkeld hebben. Wij zien dan dat de mannelijke energie eeuwenlang een dominante rol heeft gespeel en dat beide seksen, zowel de vrouw als de man, vanwege dat geleden hebben. De mannelijke energie die in jullie geschiedenis dominant was, was zeer veel een mentale energie van het willen dirigeren en bepalen van de aardse natuur, alsook de menselijke natuur. Deze vorm van energie wil in bedwang houden en controleren, vaak vanwege een verlangen voor macht.

In alle lagen van de maatschappij is die energie aan het werk geweest. In regeringen, religies, en in het dagelijkse leven, werd de vrouwelijke energie, de emotionele en de intuïtieve, onderdrukt. Het resultaat hiervan was dat de vrouwen zich minderwaardig voelden. De vrouwelijke kwaliteiten werden minder, of helemaal niet, gewaardeerd. Dat was het overheersende beeld. Vrouwen werden beschouwd als tweede-klas burgers, mindere menselijke wezens, en de vrouwelijke energie over het algemeen werd beschouwd als verdacht/dubieus.

Als je agressief bent, en jij focust je op controle, macht, en manipulatie door mentale processen, wordt het vrouwelijke weldra jouw vijand, omdat het vrouwelijke van nature meer stromend, meer flexibel, en meer verbonden is aan de kwaliteiten van het gevoel en de emotie. Het vrouwelijke is de bron van alle inspiratie. Zij creëert de brug naar jouw ziel. Jouw ziel stroomt door jouw vrouwelijke energie. De mannelijke energie is bedoeld om die inspiratie te ondersteunen, en om het voor deze inspiratie mogelijk te maken om gevestigd te worden in de materiële wereld.

Dat is de manier zoals het zou zijn als het mannelijke en vrouwelijke goed met elkaar zouden samenwerken, maar door de geschiedenis heen raakte de natuurlijke coöperatie verbroken, en werden mannen en vrouwen vreemden van elkaar die tegenover elkaar kwamen te staan. En dit gebeurde niet alleen aan de buitenzijde tussen mannen en vrouwen, maar ook binnenin de harten van mannen en vrouwen. De mannen raakten vervreemd van hun eigen emotionele leven, raakten ervan afgeschermd, en vrouwen begonnen zich in toenemende mate onzeker te voelen over wie zij waren en wat zij konden doen. In beide seksen, heeft de mannelijke dominantie verwondingen achtergelaten.

Ik zou graag willen dat jullie je bij me aansluiten in een oefening van geleide visualisatie. Stel je voor dat je een man en een vrouw ziet die naast elkaar staan. Ik zou hier graag een beeld willen schetsen van de mannelijke en de vrouwelijke ziel op het collectieve niveau. Een zeer geschetst beeld, dus een algemeen beeld, maar iets dat je kunt herkennen, of waarmee jullie je zouden kunnen identificeren.

Wanneer je ernaar kijkt hoe een man er historisch gezien uitziet, naar de pijn die hij geleden heeft, dan zie je een man wiens emoties het niet toegestaan is om voldoende te stromen. Mannen werden geïdentificeerd met denken, doen, en handelen, maar de verbinding met hun hart is verbroken of moeilijk te vinden. Als je naar het figuur van de man kijkt, kan je zien dat hij deels in een schelp of in een harnas leeft. Dit harnas geeft hem het gevoel van veiligheid aan de ene kant, maar tezelfdertijd beperkt het hem, omdat zijn hart verstikt/onderdrukt is. Je kunt zijn getijde van passie en liefde zien, maar die onderstroming zou niet vrijelijk door zijn harnas heen kunnen stromen; er is stagnatie en een blokkade binnenin hem. Mannen kunnen hun gevoelens niet erg goed tot uitdrukking brengen, omdat zij te kampen hebben met een oud harnas dat hen niet zo heel erg goed meer past, en je kunt waarnemen dat er al scheuren zitten in het harnas van deze gerepresenteerde man.

Mannen vechten tegen dit eeuwenoude harnas, omdat zij hun gevoelens meer buitenwaarts tot uitdrukking willen brengen. Maar binnenin deze beperking, welke een resultaat is van de oordelen van het verleden, is het nog steeds zo dat, als een man, je bepaalde emoties niet vanuit jouw hart tot uitdrukking kunt brengen en jij je waarlijk niet met een ander kunt verbinden. Vanuit het gezichtspunt van deze beperkingen, zal je een bepaalde veiligheid opgeven wanneer jij jouw remmingen loslaat, en dat is gevaarlijk en beangstigend.

Laat ons nu kijken op de manier van deze visualisatie naar hoe de vrouw eruit ziet als een resultaat van haar lange verleden van pijn en onderdrukking. Als je naar deze gerepresenteerde vrouw kijkt, is het eerste ding dat je ziet dat er iets mist. De vrouw is niet volledig aanwezig, vanwege de onderdrukking en het seksuele geweld dat zij ervaren heeft in het verleden, duizenden aan jaren. Iets is uitgezet, specifiek binnenin haar buik in de lagere chakra’s.

De pijn van het geweld is te zwaar geweest om te verwerken. En wat mensen doen, als trauma’s teveel zijn om te verwerken, is dat zij er op de één of andere manier voor vluchten. Zij proberen om hun lichaam te verlaten en zijn niet langer voldoende gegrond en zijn niet langer verbonden met hun innerlijke kracht, omdat het te pijnlijk is om volledig aanwezig in hun lichamen te zijn. Dat is wat globaal waar geweest is voor vrouwen.

Vraag jezelf om je nu in jouw verbeelding aan deze beide figuren te verbinden, en laat ons beginnen met de man. Verbeeld je dat jij met jouw bewustzijn die man binnengaat. Voel de pijn die daar leeft, en ook het verlangen in hem om in staat te zijn weer te voelen, om vanuit zijn hart te leven. Bekijk ook of jij ook binnenin jezelf enige van dat zelfde beperkte harnas herkend. Tot welke omvang draag jij dat ook met jou mee, dit harnas dat schijnbaar de zekerheid van controle geeft, maar dat jou ook tegenhoudt van het jouw ziel toe te staan om op Aarde te stralen? Zie of je die man kunt vertellen, en ook jezelf, dat je dit harnas neer kunt leggen, stuk voor stuk, het steeds meer loslatend. Je kunt loslaten wat daar overtollig is en niet langer meer nodig is. Doe dat nu, maar doe het niet met kracht/dwang. Bekijk wat uit zichzelf weg kan vallen.

Observeer wat vrijer aanvoelt in jouw energiegebied en in jouw emoties, en waar naartoe het losgelaten kan stromen. Misschien is er een plaats in jouw lichaam waar het spontaan naartoe kan stromen. Echter, het kan zijn dat een deel van het harnas overblijft of weigert zich over te geven. Als dat zo is, laat het gewoon zo, het hoeft allemaal niet in één keer te gaan. Op deze manier, heb je nu jezelf geholpen, alsook het bredere spectrum van de volledige mannelijke energie hier op Aarde, welke in deze tijd wil transformeren, wil veranderen. Welnu, stap uit de figuur van de man vandaan die jij je voorstelde.

Breng nu jouw bewustzijn naar een punt van focus, de figuur van deze man verlatend, en kijk naar de vrouw. Merk op hoe je de figuur van de vrouw ziet, de onzekerheid en onveiligheid, de fragiliteit en delicaatheid in haar, het niet durven van het volledig hier te zijn. Ga daar voor een moment naartoe met jouw besef/bewustzijn en sta het toe in haar bewustzijn en in haar lichaam af te dalen. Je kunt je met haar angst en de weerstand om hier volledig te zijn verbinden, af te dalen in dat fragiele gebied van haar onderlichaam, in haar schoot.

Ik, Moeder Aarde, ben bij jou wanneer je dit doet, dus je bent veilig. Ik zal je ondersteunen, dus wees niet bang. Raak aanwezig in de energie binnenin die vrouwelijke figuur. Laar haar weten dat je daar voor haar bent, dat je haar zult ontvangen. Vertel haar hoe prachtig zij is, hoe welkom zij is in deze wereld op de Aarde. Wij zijn haar intuïtieve gaven en de verbinding die zij met de ziel creëert nodig, met haar innerlijk weten en de schoonheid die zij naar het leven toebrengt. Wij zijn haar weer nodig op de Aarde.

Stel je voor dat de één of andere ladder vanuit de hemel tevoorschijn komt en de volle en authentieke vrouwelijke energie langzaam naar beneden afdaalt, en doe dit voor jezelf alsook voor de volledige vrouwelijke energie in deze tijd. Zij moet zich welkom op de Aarde voelen, omdat zij zich van de Aarde onttrokken heeft, vanwege de agressie en de pijn die zij ervoer.

Deze pijn is in jullie allemaal aanwezig, of je nu een man of een vrouw bent. Dat is waarom het zo moeilijk is om je emoties de vrijheid van expressie te geven en om te durven zijn wie je bent in de dieptes van jouw ziel. Zie of je erin slaagt om de sporten van de ladder dichterbij te brengen, maar sta het de vrijheid toe om het te doen zoals het dat wilt; het hoeft niet allemaal in één keer naar beneden te komen. Welnu, verlaat deze voorgestelde figuur van een vrouw en komt naar jezelf terug, in jouw lichaam, in het hier en nu.

Je kunt jezelf in een driehoek visualiseren met deze twee figuren, de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Dit zijn beelden die met jou te maken hebben, met jouw leven als een individu en, tezelfdertijd, transcenderen deze beelden jouw individuele leven, omdat zij krachtgebieden zijn die de maatschappij als een geheel doordringen.

Door de verwondingen van het verleden te (h)erkennen via deze voorgestelde figuren in deze visualisatie, genees je ook een deel van jezelf, en raak je vrij van het verleden. Je kunt wederom een geïnspireerde, voelende man worden, en een krachtige, zelfverzekerde, intuïtief begaafde vrouw. Op deze manier, bevrijd jij jezelf van de pijn van het verleden, alsook voeg je genezing toe aan het collectieve bewustzijn.

Dank je wel voor het werk dat je wilt doen voor dit transformatieproces. Jullie zijn de voorlopers van een nieuwe tijd.

 
© Pamela Kribbe / http://www.jeshua.net
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/05/moeder-aarde-via-pamela-kribbe-mei-2013.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: