Aartsengel Michael over het Geconstrueerde Zelf en het Nieuwe Normale in Een Uur met een Engel – 13 mei 2013

Een Uur met een Engel
Aartsengel Michael in Een Uur met een Engel

Steve Beckow: Aartsengel Michael voltooit de derde van drie discussies over vasanas en het geconstrueerde zelf met een onderzoek van hoe en waarom het individu een masker of personage vormt, hoe het verwijderd wordt, en waar het individu zichzelf bevindt wanneer zij eenmaal buiten de doos van het geconstrueerde zelf gestapt zijn. Aan het einde beantwoordt hij een aantal vragen over de Dinar, NESARA, Putin en de Boston Bomaanslagen.

Suzanne Maresca: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De Grote Ontwaking’. Zich bij haar aansluitend op deze avond is Steve Beckow, oprichter van de website “Gouden Tijdperk van Gaia” en auteur van “De Opbouw van Nova Gaia: Richting een Aarde die voor Iedereen Werkt.”

Ik ben Suzanne Maresca, en val deze avond in voor Graham Dewyea.

Ik nodig jullie uit om Aartsengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael weer terug verwelkomen. Michael zal met zijn discussie over het geconstrueerde zelf verder gaan en die elementen die naar de geboorte van vasanas leiden.

Hiermee geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Suzanne. En welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: Welkom aan jou, en ja, welkom aan jullie allemaal op deze avond, en deze avond van nieuwe aanvangen en voltooiingen, want dat is één van de dingen die je gaat beseffen als je met de Moeder werkt, en met mij en de volledige Raad van Liefde en het Gezelschap van de Hemel. Dat er altijd aanvangen en beëindigingen zijn, en dat de cyclus oneindig is.

En dus, zoals Suzanne jullie gevraagd heeft, nodig ik jullie uit, mijn geliefde vrienden, om mijn Blauwe Vlam van de Waarheid aan te steken, binnenin jullie hart, binnenin jullie keel, binnenin jullie wezen, en zeer zeker binnen jullie geest/denken, want dat is waar veel van de discussie van deze avond plaatsvindt.

Het gaat over de constructen die jullie gekozen hebben en naar voren gebracht hebben. En vergis je niet hierover, het is een keuze. Dus heb je deze constructen naar voren gebracht om, wat jij ontworpen hebt, of geloofd dat je ontworpen hebt, als jouw leven te hebben. En er zijn valse constructen, en er zijn constructen van waarheid, van de oprechte aard van wie jij bent.

Dus deze zullen wij adresseren, omdat beide noodzakelijk zijn in het begrijpen van de kernessentie van jouw wezen en het loslaten van dat wat jou niet dient, dat wat naar en vanuit vasanas leidt, naar en vanuit een incompleet hart. Het is om in de volledigheid van jouw hartbewustzijn te zijn.

Dus, laat mij tegen jullie zeggen, Ik kom deze avond naar jullie toe, en iedere avond, en zeker iedere week, als de strijder van vrede/vreedzaamheid en de Aartsengel van Liefde. Welnu, wat betekent dit, anders dan een titel waar ik aan vast zit? Waarom blijf ik doorgaan met mezelf tegen jullie te herhalen?

Het is omdat iedere keer dat ik deze dingen zeg, iedere keer dat ik mezelf verklaar als een strijder van vrede/vreedzaamheid, ik jullie het geschenk van mijn vreedzaamheid geef, het geschenk van de waarheid, want deze zijn met elkaar verbonden, diep binnenin de kern van jullie wezen gekweekt.


Dus, wanneer ik dit zeg, is het om dat binnenin jullie aan te steken, want het hart is echt, oprecht, authentiek in vrede en in liefde, en liefde zijnde is een balsem voor de ziel van het collectief.

En, mijn lieve harten, jullie kunnen niet waarlijk, volledig, in vreedzaamheid zijn als jullie leven en zelfs meer traumatisch geloven in de valse constructen die jullie naar voren gebracht hebben omdat jullie denken en voelen dat zij noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Zij zijn dat niet. Zij zijn illusies van het oude 3de, en het is voor jullie en voor alle wezens tijd om hen kwijt te raken.

Dus, lieve Steve, waar wens je op deze avond te beginnen?

SB: Wel, dank u, Heer. Voordat ik overga naar waar ik wens te beginnen, zou ik willen aanhalen dat in de laatste tien minuten van de show ik een paar vragen aangaande huidige gebeurtenissen heb om aan u te stellen. Maar het terrein waarvan ik hoop dat u dat zult behandelen, omdat het gewoon een kans voor ons is om van u te horen aangaande deze onderwerpen, is of u kunt beschrijven hoe het geconstrueerde zelf in het bestaan komt – het masker, het personage; of u het verlies kunt beschrijven dat geassocieerd is met het tegemoet treden van het leven van binnenuit een geconstrueerd zelf; en als u ons kunt vertellen hoe het geconstrueerde zelf te verlaten; en dan, als u kunt omschrijven wat voor relatie het leven heeft buiten het geconstrueerde zelf tot de 4de en 5de dimensionaliteit, bijvoorbeeld, om te stromen.

Ik denk dat ik gezien heb – en ik zou het verkeerd kunnen hebben, maar – dat zorgen en ongerustheden en al het andere van deze ongewilde gevoelens niet bestaat buiten het geconstrueerde zelf. Zij bestaan alleen binnenin. Dus, als u met ons deze vragen bij langs kunt gaan, dan zou ik zeer dankbaar zijn.

AEM: Dus laat ons beginnen, En je mag je vrij voelen tussenbeide te komen……

SB: Dank U, Heer.

AEM: … zoals je wenst, en ook terwijl de gedachten zich aan jou voordoen.

SB: Dank U.

AEM: Want dit is bedoeld om een conversatie te zijn. En ik zeg dat omdat zo vaak binnenin het geconstrueerde zelf de conversatie volledig innerlijk is. En het vindt echt niet extern plaats, ofwel het met iemand anders of met ons is. Dus laat ons van start gaan.

Het geconstrueerde zelf, waar jullie aan denken als een illusie – en ik zal deze term steeds maar weer opnieuw gebruiken omdat ik wens dat jullie begrijpen dat dat echt is wat wij hier bespreken – deze illusies, zowel van het individuele zelf, als het collectieve zelf, en waarvan de mensen geloven dat het de werkelijkheid is, hoe zijn zij waarlijk in het bestaan gekomen?

Welnu, wanneer je incarneert – en ja, Ik doe het; Ik begin precies bij het begin!

En wanneer je in de schoot aangekomen bent, of uitgedreven werd via het geboortekanaal op/naar de planeet, ben je nog steeds jouw miraculeuze zelf. En heb je die verbinding met het oneindige weten, niet alleen van deze zijde, maar aangaande jezelf en alles. Het is altijd vrij amusant wanneer mensen, menselijke wezens, zullen zeggen, “Wel, kijk. De baby’s kunnen hun ogen op een dergelijke jonge leeftijd nog niet focussen.” En wij zouden aan jullie willen suggereren dat de focus van een zuigeling en van een pasgeborene scherper is dan van wie dan ook.

Eén van de condities die gegeven is aan een pasgeborene en waar het zich bewust van is, dat het ongeveer een, oh, een periode, een spanbreedte van ongeveer 24 tot 30 maanden heeft waarin te beslissen of het wil blijven of dat het terug wil keren naar deze zijde.

Gedurende vele jaren in jullie maatschappij, hadden jullie het geloof dat er een SIDS (PZDS – Plotselinge Zuigeling Dood Syndroom) was of dat er wiegendood was. Het was gewoonlijk een situatie waarin de ziel eenvoudig besliste dat dit niet de situatie was waarvan zij dachten, waarvan zij geloofden dat het zou gaan zijn, en dat zij weg zouden gaan.

Het is ook gedurende die tijd wanneer enige van de meest ernstige valse constructen naar voren komen, als het kind beslist om te blijven maar dat het misbruikt werd. En dat is wanneer jullie de situatie zien van disassociatie, disassociërende gedragingen. Maar laat ons dat terzijde leggen.

Gedurende die tijd, wat de zuigeling en dan de kleine baby beslist en in zich opneemt is informatie over de omgeving, over de familie, en over de situatie waarin zij zichzelf bevinden, in het besef van wie deze wezens zijn, genaamd familie, en ook in het besef van waarom zij gekomen zijn, en hun heilige ziel doelstelling. Het is zeer vroeg dat deze constructen gevormd beginnen te worden.

En wij zeggen dit helemaal niet, waar dan ook in deze conversatie, op een oordelende manier. Maar het kind leert om te reageren en gedragingen te vormen waarvan zij weten dat het hen liefde, koestering, tederheid, medewerking en goedkeuring zal brengen, zodat er aan hun basisbehoeften – en liefde is een zeer fundamentele behoefte – tegemoet gekomen kan worden. Maar het is zo vroeg als dit dat deze maskers, zoals je hen genoemd hebt, gevormd beginnen te worden.

Welnu, terwijl het kind zich ontwikkelt, wordt dit feitelijk versterkt en je weet dit. En je weet dit van jezelf. En ik spreek niet slechts tegen jou, Steve. Ik spreek tegen iedereen die deze avond luistert, of diegenen die op een latere datum luisteren of de transcriptie lezen.

En jullie hebben het zeker in kinderen gezien. Je leert je te gedragen en neemt aan, adopteert, personages die het in feite meer hanteerbaar maken, vanuit jouw waarneming, van hoe het voor elkaar te krijgen in de vorm te zijn en om in jouw specifieke milieu te zijn, en gewoonlijk een familie, of een verlengde familie, inclusief waar jullie aan denken als een kinderdagverblijf.

De sleutelcomponent tot deze vroege maskers is de reactie die het kind krijgt – de toestemming, de koestering, de liefde, de acceptatie. Dus het kind leert zeer snel, zoals jullie heel goed weten, om zich op bepaalde manieren te gedragen en dat dit beloningen voortbrengt, en zich te gedragen op andere manieren dat het dat niet doet. En dit gaat door en ontwikkelt zich door de levens van ieder persoon heen.

Welnu, laat mij duidelijk zijn, want wij zijn vanavond begonnen met te zeggen dat er oprechte kern constructen zijn, en dan dat er valse constructen zijn, valse maskers. Dus ik suggereer niet dat, als een kind zich op een vriendelijke en genereuze en bedachtzame en lieve manier gedraagt, dat het een vals masker is.

Het kan, in feite, de fundamentele waarheid van die individu zijn. Maar wat vals wordt is wanneer dat gedrag naar voren gebracht wordt als een verdedigend mechanisme, of wanneer dat echt niet de kern essentie van het wezen is. En jullie zullen zien dat, en het is noch goed noch slecht, het is eenvoudig een expressie van wie die persoon is.

Welnu, wat zich voordoet en hoe de valse constructen zich ontwikkelen is hoofdzakelijk zelfs niet via een rechtstreekse beschadiging/benadeling, hoewel dat één aspect is, maar ook via het waargenomen gevaar en angst voor beschadiging/benadeling. Dus is het een overlevingsmechanisme op een emotioneel, mentaal niveau, dat als ik me niet op een zus of zo manier gedraag, ik gekwetst zal worden. Ik benadeeld zal worden.

Maar als ik me verberg en deze angst, of dit gedrag vast blijf houden – dat je al beoordeeld hebt, op een zeer jonge leeftijd, als niet acceptabel – dan als ik me op deze manier verberg, dan zal ik veilig zijn, en zullen de mensen van me houden en me leuk vinden en me accepteren.

Dit is de manier waarop de menselijke maatschappij gedurende duizenden en duizenden, en duizenden aan jaren gehandeld heeft. En met elk waargenomen gevaar, elke waargenomen kwetsing, elke feitelijke pijn, elke feitelijke beschadiging, groeit het masker, totdat je ontdekt dat je gevangen zit. En wat zich begint voor te doen is dat je er feitelijk toe komt om te geloven dat dit patroon of gedrag, of het je verbergen – omdat dat is wat het is – echt is wie je bent.

Welnu, de kern van jouw wezen, de waarheid van jouw constructie, van jouw essentie, kan zeer goed zijn wat jij je verbeeld dat het is, maar je weet het niet omdat je het onder lagen en lagen en lagen aan bescherming en verkeerde informatie verbergt, uitgekauwde informatie, over hoe je denkt dat mensen en het wereld milieu – nee, niet Gaia; wij spreken hier over mensen – dus de sociale structuren, de onderwijsstructuren, de financiële structuren, zelfs de bestuursstructuren, de machtsstructuren…..jullie zitten verstrikt in deze geloven/overtuigingen over hoe de dingen zijn, en is daarom het gezicht dat je moet laten zien in iedere gegeven situatie met het oog op overleving en waar jullie aan denken als te gedijen.

En de motivering daarachter is zeer fundamenteel. Het is de kern van wie je bent. Jij gedraagt je op dergelijke manieren omdat je geloofd dat het jou liefde zal doen laten vergaren. Je wilt geliefd zijn. En toch brengt het jou aldus ver van de kern vandaan van wie je bent en dat wat je aan hebt te bieden wat je vergat.

Je vergat de kern waarheid van jouw wezen. En als je ouder wordt en het masker wordt opnieuw versterkt, zijn zij niet langer plooibaar; zij zijn kil geworden, en zij werden star.

En dus wat jullie aan anderen presenteren is niet jullie kwetsbaarheid, jullie bekoorlijkheid, jullie liefde, maar waarvan jullie denken dat jullie liefde zal verwerven.

Welnu, er zijn vele complexe verklaringen over hoe dit zich voordoet, maar, mijn vrienden, het is feitelijk zeer eenvoudig. Jullie hebben één aandrijving welke binnenin jullie ingebed is, binnenin jullie kern, en dat ik om geliefd te zijn, lief te hebben, en om de essentie van liefde te zijn, en in die aandrijving is, “Ik zal alles doen om mezelf op mijn reis terug naar huis te houden, omdat waar ik echt bang voor ben is de afscheiding.” (1)

Welnu, jullie waren niet bang voor die afscheiding toen jullie incarneerden omdat er geen gevoel van die afscheiding was. Zelfs als je een niet gewenst kind was, was je bekend met, “Zelfs als de menselijke wezens zich misdragen, ik heb nog steeds mijn verbinding met Moeder/Vader/Eén, mijn gidsen.” Maar dat vervaagt. Maar die aandrijving gaat niet weg. En het is die aandrijving, die drift, die door blijft gaan tegen jou aan te duwen, tegen je aan te drammen, en je terug te laten bewegen naar de waarheid van wie je bent en doorgaat op die huiswaartse reis.

Jullie zeggen, “Wel, hoe werkt dat dan?” Jullie weten dat wij veel discussie gehad hebben over Ascentie en vrede te maken met de 3de. En dat is waarom ik het geschenk van vrede/vreedzaamheid benadrukt hebt dat ik aan jullie geef. En ik vraag jullie het te accepteren en opnieuw binnenin jullie zelf week na week aan te steken. De vreedzaamheid is waar jullie naar hunkeren. En het is wat noodzakelijk is om volledig comfortabel te zijn met het achterlaten van de 3de dimensie.

Je hebt aangehaald, lieve Steve, dat als je vooruitgaat in/naar de 4de en 5de en verder – en het is geen hiërarchie; het is eenvoudig een differentiatie – dat deze gevoelens, deze illusionaire gevoelens van zorgen, van gehechtheden, van gebrek, beperking en controle verminderen. Zij zijn niet aanwezig in de andere dimensies. En wanneer de 3de dimensie volledig opgeruimd is en de oude 3de dimensie weg is, zal het daar ook niet meer aanwezig zijn.

Maar hoe laat je al deze constructen los die jullie, machtige scheppers waarvan ik niet alleen suggereer dat jullie die zijn maar erop sta dat jullie die zijn, jullie hebben deze gecreëerd. Jullie zijn meesters van de creatie, en jullie beseffen je het niet eens zo volledig als dat jullie zouden kunnen. En wij blijven tegen jullie zeggen dat het tijd is om Nova Wezen en Nova Aarde te creëren.

En jullie zeggen, “Wel, ik weet niet hoe ik dat moet doen.” En ik doe de suggestie aan jullie dat jullie ieder moment van iedere dag in iedere dimensie en ieder werkelijkheid creëren.

Dus, hoe scheuren jullie deze maskers weg? Het is een handeling van tederheid, en het is een handeling van wilskracht. Het is een handeling van overgave, en het is een handeling van liefde. Jullie hoeven geen duizenden of meer jaren te spenderen om te proberen uit te vinden waarom jullie een dergelijke camouflage adopteerden.

De enige reden is dat jullie wilden dat er van jullie gehouden werd, en dat het milieu en de mensen waar jullie je bij bevonden ofwel bedreigend of beangstigend voor jou waren. En dus pasten jullie je aan, net zoals een kameleon dat doet. Jullie pasten je aan om te overleven.

Dus, hoe ga je praktisch om met deze los te laten? Wel, eerst, is het door eerlijk en waarheidsgetrouw te zijn. En dat is waarom ik gevraagd heb voor deze Vlam van Blauw om helder in jullie hart, in jullie keel, in jullie centrum van verandering, en in jullie hoofd en jullie gedachten en jullie mentale en emotionele lichamen te branden. Het is identificerend voor jullie zelf – en het kan snel zijn – “Is dit de waarheid van wie ik ben? Of is dit een masker, een valse constructie, een personage? Is dit mijn ego-spraak? Is dit eenvoudig een aanpassing van mijn wezen? Of is dit de kern? Is dit de expressie dat ik in dienstbaarheid en liefde voor de Moeder ben?”

Als het antwoord nee is, dan is dit een vals raster, een valse constructie, dan is het tijd, mijn lieve vrienden, om het los te laten. Dit kan op een variëteit aan manieren gedaan worden. Het kan met mij gedaan worden, het kan gedaan worden met jullie gidsen, het kan gedaan worden door het te detailleren – dit is niet oppervlakkig. Het kan gedaan worden via conversatie.

Maar het heeft behoefte aan actief luisteren en therapeutische conversatie, omdat jullie er niet alleen behoefte aan hebben om toegang te krijgen tot slechts het masker maar ook het waarom. “Ik gedraag me op deze manier, ik reageer op deze manier, ik plaats mezelf op deze manier naar voren vanwege….” En wat jullie zullen gaan ontdekken is dat het meeste hiervan referentiepunten hebben. De vroege jaren zijn zeer druk in het construeren van deze constructen van wie je bent.

Maar er zijn andere referentiepunten – de eerste keer dat jij je afgewezen voelde; de eerste keer dat jouw hart gebroken werd door een romance en wat jij waarnam als liefde; de eerste keer dat jij je blootgesteld en vernederd voelde; de eerste keer dat je een baan verloor, of een vriend, of een woning.

Dus er zijn zeer duidelijke referentiepunten. En met elke van deze referentiepunten is wat je ontdekt dat je meer lagen eraan toegevoegd hebt, meer maskers, meer uitvluchten, meer camouflage met het oog erop om er doorheen te komen. Maar de prijs, mijn lieve vrienden, is te hoog, want jullie kwamen in goddelijke volmaaktheid, in de volledigheid, specifiek in dit leven en in deze tijd van ascentie, kwamen jullie met de volledigheid van jullie ziel ontwerp, jullie talenten, jullie capaciteiten en jullie vermogens.

Wij hebben jullie verteld dat dit de tijd van jullie meesterschap is. Jullie hebben toegang tot jullie multidimensionale zelf. Dus het is voor deze illusie tijd om eenvoudig geëlimineerd te worden, gezegend, gedesintegreerd, vrijgegeven, overgegeven en losgelaten.

Het is niet zo moeilijk als jullie denken. En het is een kwestie van jezelf te vangen, of iemand te hebben die je impliciet vertrouwd, en waar je om geeft en die om jou geeft – wij spreken hier niet over 22 jaar in raadgeving en begeleiding; wij hebben geen 22 jaren; wij spreken over iemand – die kan zeggen, “Ben jij dat echt? Is dat echt hoe jij je voelt? Of is dit eenvoudig een constructie die je ontwikkeld hebt om pijn te vermijden?”

Wat is de waarheid van deze situatie? Wat is de waarheid van jouw hart? En om vriendelijk, teder, geduldig – en soms is het zeer snel – eenvoudig naar jouw hart te gaan, naar dit hartbewustzijn dat al binnenin jou ontwaakt is en vraag eenvoudig. En als het niet van jouw kern is, als het niet van jouw oprechte zelf is, laat het dan los.

Is dit duidelijk, Steve?

SB: Zeer duidelijk, Heer. Voordat we verder gaan, kan ik U vragen, U omschreef de aandrijving om geliefd te zijn en om de liefde zelf te zijn en dat het in ons ingebouwd is. Is dat hetzelfde ontwerpelement van het leven waarnaar Shankara refereert als het verlangen naar bevrijding?

AEM: Het is precies hetzelfde.

SB: Oké.

AEM: Het is de liefde die jou in vrijheid stelt.

SB: Dank U voor dat te identificeren. Ik kan daar later op de blog over schrijven. Ik verliet het geconstrueerde zelf. Ik ben er echter niet zeker van of ik het voor altijd verliet. Ik zou erin terug kunnen komen. Maar ik verliet het voor een tijdje door een handeling van wilskracht. U omschreef een handeling van wilskracht. En ook een diep gevoel in mezelf dat ik volledig ziek was van mijn masker, van de voorstelling van mijn personage. En het leven daarbuiten was prachtig. Maar ik ben er niet zeker van dat ik kan zeggen dat ik in de 4de dimensionaliteit extern ervan was. Ik was eenvoudig vrij van al deze gevoelens van ongerustheden en zorgen en wat heb jij.

Kunt U alstublieft een klein beetje tegen ons spreken over de relatie tussen het leven buiten het geconstrueerde zelf en de 4de en 5de dimensionaliteit?

AEM: Wanneer je de ongerustheid, de angst, de oude constructen achter je laat, wat je dan echt doet is jouw trilling veranderen. En jouw trilling is waar jij toegang tot toe hebt om te verschuiven. Zo eenvoudig is het.

En dus ja, je bent in de 4de en de 5de, omdat je daar al bent … jouw voeten zijn al stevig met Gaia daar geplant. Dus, als je blijft – en het is een oefening, maar het hoeft geen vermoeiende oefening te zijn, omdat je het gevoel van worsteling los moet laten; en laat mij jou vertellen, overgave is een handeling van wilskracht – dus als je het oude overgegeven hebt, ben je vrij om een gevoel van bevrijding binnen te gaan, zoals je het uitdrukte; in/naar een plaats waar jouw creatieve zelf waarlijk naar voren stapt, zodat je in een plaats bent waar je in staat bent om binnenin en buiten jezelf te werken, waar je in uitlijning bent met de universele wet, en waar je in uitlijning bent met de waarheid van niet alleen Gaia, van de koninkrijken, van de planeet, maar je bent ook in uitlijning met het plan, met jouw plan en het plan van de Moeder.

Dus wat je ontdekt is niet dat je de fysicaliteit achter je laat. Dat is nooit het plan voor deze planeet geweest. Het is de moeilijkheid van het verankeren van alles hiervan binnenin het fysieke rijk. Het is een uitdaging voor velen geweest, en bij tijden inclusief wij! Maar desalniettemin, laat ons duidelijk zijn. Als je al deze maskers loslaat, denk erover na: je hebt nieuwe ruimtelijkheid; je hebt de vreugde, de dankbaarheid, de liefde. En dit zijn de elementen van de hogere rijken.

Dus, leef je de goddelijke kwaliteiten. Je bouwt de vreugde op omdat het zo expansief is en hoe meer je uitbreidt hoe gelukkiger, hoe meer vreugdevol, hoe meer in dankbaarheid dat je bent, en hoe sneller je in staat bent om eenvoudig te creëren.

Welnu, dit is de sleutel. Dit is een zeer belangrijke sleutel voor jullie om te begrijpen. “Niet alleen voel ik me beter, maar ik heb feitelijke de energie van het universum om aan te ontlenen, meer duidelijk, meer gereed, om mijn manifestatie voort te brengen.” En ik gebruik dat woord niet in termen van een egoïstische, zelfgecentreerde manier, maar in die van een grotere jij, “Om naar voren te brengen wat ik hier kwam doen.” En dat is niet de 3de dimensie. Het zijn de hogere rijken. En dus beginnen jullie het anders te bekijken.

En dus vraag ik een ieder van jullie om grotere aandacht te schenken. Zovelen van jullie – en wij horen jullie gebeden wel – vragen om het openen van jullie derde en vierde ogen; voor dat centrum van visie om uitgebreid te worden. Maar wanneer je in de hogere rijken bent, gebeurd dit al.

En wat jij denkt met jouw fysieke ogen te zien heeft meer informatie en een grotere waarneming, zodat je eindelijk in staat bent om echt te beginnen te zien wat er recht voor jou is. Zo ook zal je orbs zien, je zult engelen zien, je zult feeën zien, je zult licht zien, en je zult de kleuren anders zien. En je zult in staat zijn om toegang te verkrijgen tot die energie en het binnenin jou te brengen, om het anders te gebruiken.

Welnu, het is moeilijk, omdat jullie in een overgangsfase zijn. Dus je kunt zeggen, “Wel, ik heb het gevoel dat ik kilometers ver weg kan kijken, en ik zie de energie wezens.” En toch de persoon die naast jou staat, die nog steeds geen vrede gemaakt heeft met de 3de, is daar nog niet. En zij zeggen, “Wel, nee. Ik zie niets, en ik denk dat jij het je verbeeld.”

Dus, dit is ook één van deze situaties waar je moet begrijpen dat door jouw uitgebreide gebied je de persoon naast je helpt, met jou; dat jullie samen kunnen lopen; dat het niet in jouw hoogste interesse is, en dat het ook niet voor jou hoogste goed is om te proberen jouw trilling terug omlaag naar de 3de te verlagen.

Dus je zegt, “Ik weet niet of ik in de 4de of de 5de was.” Dan is wat ik tegen jou zeg, mijn broeder, en ieder ander die luistert/leest, blijf daar en ontdek het, want dat is waar jullie ons zullen zien en ons zullen vinden.

SB: Wel, Heer, misschien zou ik hier voor een seconde tussenbeide kunnen komen en een beetje meer uitleggen over mijn moeilijkheid in het benaderen van de kwestie van of ik in de 4de of de 5de was. En dat is, dat ik denk dat ik vanuit een transformationeel model kom, geboren van het groei/ontwikkelingswerk in de zeventiger jaren. En dat ik wanneer ik, zogezegd, een hogere dimensie binnenga, er is een transformatieve ervaring, er is een enorme Aha! Of een “is snap het,” of wat voor soort piekmoment dan ook, en na die ervaring ben ik groots uitgebreid.

Dus, toen ik het geconstrueerde zelf verliet, Ik….was het geen Aha!..moment, het was eenvoudig een stilvallen van de geest/gedachten, en een vrijheid van zorgen en ongerustheid. En ik zei tegen mezelf, “Wel als ik niet in de 4de ben, dan ben ik zeer zeker bij het busstation, en wacht op de bus.” Nu, heb ik het onjuist? Was ik in de 4de?

AEM: Je was in de 4de. En laat ons hiernaar refereren, want daar was veel grondwerk dat gedaan was door de diverse transformatie bewegingen heen gedurende de verscheidene laatste decennia, vele decennia. Maar een deel van het zijn in de 3de is deze vreugde en deze ietwat verslaving aan de Aha!..momenten, aan dit prachtige gevoel van het omhoog vliegen en vrij vliegen, en vrijgelaten worden. Maar dat is ook gerelateerd aan drama en aan een verbinding dat de gloeilamp (Aha!) door moet gaan.

En wat je aan het doen bent – en ik suggereer niet dat er niet enige fenomenale Aha!..momenten zullen zijn, maar – wat je echt aan het doen bent is dat je bezig bent in het normale te stappen. Dus het voelt aan alsof dit eenvoudig de manier is die het is en altijd geweest is en altijd zal zijn, en kan zijn.

Dus ja, je bent op het busstation. Ga op de bus en ga ontdekken. Want wat je doet is dat je de energie grijpt; je laat de oude valse geloven en paradigma’s achter je. Je geniet van dat gevoel van uitbreiding in jouw hart, jouw geest, jouw borst, maar je vraagt jezelf niet, “Oh, wat is het volgende? Wat voel ik? Waar verlang ik naar om als volgende te doen?”

En soms is het een zeer eenvoudige vraag, van, “Wel, ik wil alleen maar weggaan en in het park gaan zitten.” En soms is het een zeer groot antwoord in termen van wat je wilt gaan doen met de rest van jou overblijvende tijd op Aarde. Maar wat je aan het leren bent is dat jouw hartbewustzijn, als je in jouw hartbewustzijn bent, welke de 4de en 5de is, wat je dan aan het doen bent is dat je jouw scheppingsproces al aanstuurt.

En één van de dingen die jullie beginnen te beseffen is dat het scheppingsproces aan het gebeuren is en zich voordoet. De verschuivingen gebeuren aldus natuurlijk, en zonder het hoge drama, dat het niet spectaculair aanvoelt, ongewoon; het is eenvoudig jullie nieuwe normale.

SB: Hmm. Dat is een zeer interessante manier om ernaar te kijken. Ik zal al het geleerde eruit moeten gooien waarvan ik hoopte het verworven te hebben tijdens de groei/ontwikkeling bewegingsjaren, want dit lijkt niet bekend voor mij te zijn. Het is nieuw terrein voor mij.

AEM: Ja, het is nieuw terrein.

SB: Dit is geleidelijke Ascentie.

AEM: het is niet zo geleidelijk als je denkt. Dus laat die gedachte los en wees eenvoudig in de energie.

SB: Prima. Welnu, over twee minuten, ga ik vragen om over te schakelen naar de huidige gebeurtenissen. Maar nog even daarvoor, wat zou de weggever zijn, of het dominante verschil dat wij zouden voelen tussen de 4de en de 5de, Heer?

AEM: De 4de is speelser. De 4de is wanneer je voelt dat je wakker geworden bent vanuit een zeer diepe slaap, en dat je de kleuren kunt zien, de stralen, de sprankelingen, de energieën zowel binnenin jezelf…. Er is een gevoel van grote bevrijding, en jullie zien en nemen jullie planeet en Gaia en elkaar zeer anders waar.

Je kijkt naar een persoon en je kunt zien en weten, of je kunt naar een dier kijken en zien en weten, hun waarheid en wie zij zijn. En het is het begin van het accepteren dat je weet, persoonlijk, hoe met energie te werken, om naar voren te brengen wat je voor jezelf en voor het collectief verlangd.

De 5de dimensie is een zeer ander gevoel zelfs van fysicaliteit. Het is van het meer de leiding hebben over hoe jouw vorm werkt en opereert, en hoe je het wenst te morfen of het ergens anders naartoe te sturen. Bi-locatie is een zeer gemakkelijk proces. De sensatie van het in communicatie en verbinding zijn met de verschillende rijken, of het nu het Gezelschap van de Hemel is of de sterren wezens, velen die vanuit de 5de komen, is duidelijker.

Het is ook de sensatie en de wetenschap, de diepe wetenschap, dat “Nu beweeg ik in/naar de volledigheid van het creëren en veranderen en besturen van verandering om mijzelf en Nova Aarde te creëren.” Dus, de 4de is meer van een brug, en het is een ontwaking, en verrukkelijk. En de 5de is meer een sensatie van, “Welnu, ik ga aan de slag omdat ik verbonden en bewust ben van alle verbindingen die ik heb.”

SB: Prima, Heer. Wel, heel hartelijke bedankt hiervoor. We zouden een verschrikkelijke lange tijd door kunnen gaan, maar u hebt ons zeker een begin gegeven om dit gehele denkbeeld van het zelf dat wij geconstrueerd hebben te begrijpen, het huis dat wij voor onszelf gebouwd hebben en hoe eruit vandaan te komen en ons voor te bereiden op onze verdere stijging in/naar de hogere dimensies.

Ik heb een paar huidige gebeurtenis vragen om aan U te stellen. En één betreft de herwaardering van de Irakese Dinar en NESARA, en de andere betreft de Boston Bomaanslagen, en de laatste betreft Vladimir Putin. Ten eerste, kunt U voor ons bevestigen dat de Irakese dinar herwaarderingsuitbetaling gebeurd in reeksen of concentrische cirkels, alstublieft?

AEM: Ja, dat is correct. Er zijn diverse niveaus die gedurende enige tijd op hun plaats geweest zijn. En wij hebben gezegd, en ik ga niet verder dan dat, eenvoudig dat dit proces begonnen en onderweg is.

SB: Prima. Wat is de relatie tussen de herwaardering en het begin van NESARA?

AEM: Het is een politieke verbinding maar trek hen niet dichter naar elkaar toe. Het is een herstructureringen van jullie financiële systeem en jullie geloofssystemen die reflectief zijn van jullie financiële systemen. Dus het is opeenvolgend.

SB: Oké. Er is een lijn van commentaar gaande op het internet dat zegt dat NESARA niet gaat gebeuren. De herwaardering zal dezelfde financiële elite op hun plaats houden en wij zullen slechts enige minimale verbeteringen hebben. Is dat een correcte lijn van commentaar?

AEM: Dat is een volledige onjuiste beoordeling.

SB: Prima. Is er verder nog iets dat U daarover zou willen zeggen?

AEM: Schenk aandacht. Wij hebben tegen jullie gesproken niet over een evenement, maar over een ommekeer van evenementen, meervoudig. En dat dit één van deze ommekeer van evenementen is. Dus, voor al diegenen die niet alleen financiële verlichting zoeken maar ook signalen dat de verschuiving in termen van wat jullie als Ascentie waarnemen onderweg is, dit is één van jullie oriëntatiepunt signalen. Maar het is een ommekeer van evenementen. Het is niet eenvoudig het ene of het andere. En wij zullen jullie zeer duidelijk vertellen, jullie Aarde – de systemen, de planeet – gaat niet de status-quo handhaven. Dat kan het niet.

En zeer zeldzaam zullen jullie mij deze woorden horen gebruiken. Het kan niet hetzelfde blijven omdat dat niet de ontvouwing van het plan van de Moeder is. Is er flexibiliteit en aanpassing geweest om de verlangens en de harthunkeringen van het collectieve menselijke ras te accommoderen? Natuurlijk. Maar laat ons duidelijk zijn. De oude 3de, van waar wij over gesproken hebben, van valse maskers – voor systemen, voor regeringen, voor mensen – gaat.

Welnu, het kan soepel gaan, want als jij jouw masker desintegreert, dan doe je dat voor velen, of het kan eerder abrupt zijn. Het doet er niet toe. Het gaat.

SB: Oké. Dank U, Heer. Ik ga Vladimir Putin voor de vraag van de Boston bomaanslagen zetten. Ik denk dat veel Russische lezers en luisteraars zich afvragen of zij Vladimir Putin kunnen vertrouwen.

Welnu, U hebt gezegd dat hij in containment/indamming was en dat hij uit de containment vandaan gekomen is. Kunt U zichzelf tot de Russische luisteraars richten, alstublieft, en hen vertellen wat zij moeten weten over Vladimir Putin, alstublieft?

AEM: Wel, ik zal zeggen dat hij geleidelijk aan uit de containment vandaan komt, en re-integreert, zullen wij zeggen, in/naar de maatschappij en in/naar zijn rol en beslissingen. Dus wat is zeg tegen jullie is om alert en de waarnemer te zijn. Raak niet verstrikt in wat lijkt te zijn het drama van deze heraanpassing van macht. Dus, sta de verschuiving van de kern en de centrums van macht toe om aangepast te worden.

Rusland heeft een zeer belangrijke rol in de toekomstige jaren te spelen, zoals ik eerder gezegd heb. Dus, ga achteruit staan, mijn vrienden. Wees de waarnemer. Ik vraag niet aan jullie om jullie welgemeende vertrouwen en empathie naar dit individu uit te strekken. Wat ik van jullie vraag om te doen is om jullie vertrouwen en jullie eigen onderscheidingvermogen te verlengen, omdat het niet 100% schoon is, maar het is ook niet smerig.

SB: Dank U, Heer. Laatste vraag. Een heleboel mensen voelen zich verward over de Boston bomaanslagen. Zij weten bijvoorbeeld niet, of de Tsarnaev broeders – wel, ik denk dat Matthew gezegd heeft dat de twee broers er op de één of andere manier bij betrokken waren. U hebt gezegd dat zij enige betrokkenheid hebben. Maar dan wordt er gezegd dat de verantwoordelijkheid van de mensen voor de Boston Bomaanslagen aan het verre rechtse zijn, en dat zij binnenlands zijn.

Dus er is veel verwarring over of de autoriteiten de juiste verdachten in bewaring hebben, de verkeerde verdachten, mensen die deels verantwoordelijk zijn … Kunt U ons helpen de situatie met het onderzoek te verduidelijken?

AEM: De volledigheid van deze actie is nog niet volledig aan het licht gekomen. En ja, er zijn vele factoren, zullen wij zeggen, die worden, mmmm, die afgeschermd worden terwijl dezen in autoriteit, zoals jij het noemt, zorgdragen voor wat zij geloven dat zij moeten doen in termen van het onderscheiden van de waarheid van deze kwestie. De jongens waren er ietwat bij betrokken. Wij ontkennen dat niet. Maar het is niet zoals het lijkt te zijn. Ga achteruit staan. Je weet dat dit is wat ik jullie vandaag leer.

SB: Ja.

AEM: …ga achteruit staan en kijk naar de ontvouwing. Maar raak niet – in de Verenigde Staten of Canada, Joegoslavië, Rusland – raak niet betrokken in het drama.

SB: Oké. Wel, hartelijk bedankt, Heer. Nogmaals, een grote hoeveelheid om over na te denken en over te reflecteren. Heel veel dank.

AEM: Ga met mijn liefde. Vaarwel.

SB: Dan U, Heer. Vaarwel.

Voetnoten

(1) Shankara noemde dit ontwerpelement van het leven het “verlangen naar bevrijding,” een sub-gevoelige dorst voor God of Liefde dat het individu naar Huis trekt.

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-the-constructed-self-and-the-new-normal/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: