Jezus – De Laatste Stadia’s van het Spel Zijn Aanstaande via John Smallman – 3 Mei 2013

johnsmallman2

Hier in de spirituele rijken, de rijken waar vorm ook mogelijk is maar waar zelden gebruik van gemaakt wordt, observeren wij met vreugde en voldoening de enorme vooruitgang die de mensheid aan het maken is als het collectief in de richting gaat van de grootse ontwaking. Ja, jullie bewegen zeer voorspoedig en vastbesloten richting dat opwindende evenement, en jullie kunnen niet falen het te bereiken. Ga gewoon door met de bedoeling voor de mensheid te hebben om te ontwaken, en ga door liefde voor de mensheid – ieder mens, zonder enige uitzondering – in jullie harten vast te houden terwijl jullie liefdevolle gedachten, woorden en handelingen in jullie dagelijkse leven uitoefenen.

En wanneer je denkt dat je gefaald hebt, zoals velen van jullie jezelf daarmee veel te frequent om de oren slaan voor dat te doen – misschien bijvoorbeeld omdat je boos of egoïstisch reageerde – vergeef jezelf onmiddellijk en maak jouw intentie opnieuw om te allen tijde liefdevol te zijn. Bij jouw berouw blijven dralen aangaande duidelijk falen is een egoïstische afleiding en put jouw energie uit; het is fundamenteel een oefening in het nastreven en omhelzen van de schuld die geen bruikbaar doel dient. Wanneer er een vergissing gemaakt is, corrigeer het als dit mogelijk is, en ga dan verder.

Jullie zijn volmaakte goddelijke wezens die een belichaamde menselijke ervaring hebben, wat betekend dat jullie ervoor gekozen hebben om beperking in kennis, wijsheid, intelligentie, medeleven en liefde te ervaren. Bijgevolg, zullen jullie fouten maken of dingen zeggen waarvan je later, of meteen, zou wensen dat je dat niet gedaan of gezegd had. Deze zijn gewoon lessen die je uitgekozen hebt om te leren, dus merk hen op en beweeg je voorwaarts. Het leven in jullie beperkte staat van bewustzijn is een klein beetje als het leren bespelen van een muziekinstrument: je moet heel veel oefening inzetten om een adequaat stadium van vakkundigheid te bereiken, en zelfs wanneer je de standaard bereikt hebt die jou tevreden stelt en waarop je mikt om te blijven handhaven, moet je nog steeds regelmatig oefenen, en zelfs dan zal je nog steeds fouten maken. Het is niet van al te groot belang – het is louter het leven in de illusie.

Na vele levensspannen op de Aarde, koos de mensheid als een collectief dit tijdperk als degene waarin het zal ontwaken. Er is een voortsnellen terwijl jullie allemaal overwerken om de resterende aspecten van jullie zelf los te laten die een goddelijke doelstelling niet dienen, en jullie definitief jullie voorbereidingen maken voor dit grootse evenement. Wanneer je ook maar voelt dat het leven niet soepel genoeg stroomt, dat de stress en bezorgheden je beginnen over te nemen, dat je te moe bent om door te gaan, wees je dan bewust van deze sensaties, herinner jezelf eraan dat waar jij bent je gekozen hebt om daar te zijn voor jouw eigen hoogste goed, en dat je in feite altijd en eeuwig een geliefd kind van God bent.

Jullie hebben een onplezierige – beangstigende, afschuwelijke, ellendige, onbarmhartige betreurenswaardige (kies de beste omschrijving die past bij de manier waarop jij jouw situatie bekijkt) – droom of nachtmerrie die bezig is tot een einde te komen. Ga dan naar jouw innerlijke plaats van stilte, die zachte, veilige plaats binnenin. Centreer jezelf zo goed als je kunt en vraag jouw gidsen om hulp met de situatie zodat je het meer duidelijk kunt overzien. Geef er een positieve draai aan of zoek naar de humor erin (echt er is altijd een amusante zijde aan praktisch iedere situatie als je ermee op kunt houden jezelf al te serieus te nemen), en ga moedig en optimistisch voorwaarts. Je zult je zeer zeker veel beter voelen nadat je dit gedaan hebt.

Herinner je, je bestaat eeuwig binnenin het gebied van goddelijke Liefde wat de gehele schepping omhelst. Bijgevolg, kan je er een verbintenis mee aan gaan ieder moment dat je ervoor kiest om dat te doen, en als een resultaat van de nieuwe energieën die jullie planeet omringen en een ieder van jullie ondersteunen, dat te doen is nu veel gemakkelijker. Er een nieuwe verbintenis mee aangaan, voor diegenen van jullie die tijdelijk ontkoppeld zijn geweest, is als het beginnen van het weer bespelen van jouw muziekinstrument na het een hele tijd terzijde gelegd te hebben. Je bent niet vergeten hoe je het bespelen moet, maar je bent een beetje roestig en moet extra oefenen om jouw gewoonlijke en bedoelde vakkundigheid te herkrijgen. Liefde is jouw aard, en als je dat voor een tijdje niet beoefend hebt dan is er een beetje meer concentratie vereist. Maar wees ervan verzekerd dat je, als je erom vraagt, een overvloed aan hulp zult ontvangen van jouw gidsen of wie dan ook in de spirituele rijken op wie je een beroep wenst te doen, want het is onze vreugde om jullie bij jullie ontwakingsproces te helpen.

Te ontwaken is de naam van het spel voor de gehele mensheid. De laatste stadia’s van het spel zijn aanstaande, en alle spelers verzamelen zich om elkaar aan te moedigen en te steunen in deze definitieve momenten. Over de gehele wereld heen groeit het besef van de absolute noodzaak om iedereen met respect, acceptatie, medeleven en liefde te behandelen exponentieel, en tekenen hiervan komen tevoorschijn in de reguliere media. Vreedzame demonstraties om het besef te verhogen, om het bewustzijn te verhogen van de benarde situatie van de onderdrukten, of de slaven ( ja, velen bevinden zich nog steeds effectief onder slavernij door gewetensloze en ernstig beschadigde “leiders”), en van de verarmden doet zich voor met een verhoogde frequentie en dit heeft een dramatisch effect.

Bijvoorbeeld, de demonstraties tegen de stugheid in vele landen waar het lijkt dat de rijken alsmaar rijker worden en de populatie daarvoor betaald, veroorzaakt de politieke leiders terug te stappen en hun opties opnieuw in overweging te nemen. Zij hebben heel veel meer straten voor hen open liggen dan dat zij wensen te erkennen omdat zij niet wensen om opties te publiceren welke, als zij uitgevoerd worden, hun macht en invloed zouden reduceren. Desalniettemin, kan het economische regeringsbeleid dat continue gefaald heeft om het speelveld te egaliseren veel gemakkelijker afgeschaft en vervangen worden dan dat de leiders in dit gebied bereid zijn om toe te geven. En dat is al bezig te gebeuren.

Het Nieuwe Tijdperk is zeer definitief gearriveerd aangezien de nieuwe energieën binnenin een ieder van jullie de aspecten van jullie ware zelven nieuw leven inblazen waarmee jullie gezegend waren op het moment van de Schepping: medeleven, genereusheid, acceptatie, vergiffenis, en bovenal, de fundering waarop dit alles rust: LIEFDE! Weet dat alles goed is, en geef dank.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

 

Bron:  http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/05/03/there-is-a-rush-on-as-you-all-work-overtime/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: