De eerste tekenen van stoffelijke ascentie zijn hier, Aluna Joy Yaxk’in met de Star Elders, 2 mei 2013

 alunajoy_physical-ascension_20130502

 

AlunaJoy: Mij werd gezegd om de laatste twee weken aan de kust te zijn van de Stille oceaan, en een nieuwe ervaring die ik gehad heb werd me zeer duidelijk. Deze ervaring activeerde de overdracht van de Sterren Ouderen. Mij werd al jaren over die verbazende tijd verteld en nu, terwijl die er ten slotte is, heb ik nog een soort ongeloof en ontzag over dit alles. Maar ik, en anderen hebben in de laatste paar weken gelijksoortige belevenissen gehad. De eerste tekenen van stoffelijke ascentie zijn hier.

 

Artikel dat er bij hoort . . . Een ervaring die ik had over waar het op kan lijken als we naar de nieuwe wereld gaan:     world: http://www.alunajoy.com/2009mar.html   (vertaling onderaan dit stuk. w)

 

Dus..    ik kreeg die stukjes van dat ik me ergens anders bevond en toen werd ik met een smak weer terug ondergedompeld in deze wereld. Dit was niet heel erg leuk trouwens. Het voelde anders dan de dimensionale verschuivingen, dan BZW (buitenzintuiglijke waarnemingen), dan astraal reizen enz… die ik in het verleden ervoer.

Dit gebeurde een paar keer in de loop van de voorgaande paar weken. Toen ik terug kwam, kon ik me niets herinneren en had ik dus ook niets om mee te delen. Het was minstens frustrerend, zogezegd.

 

Op een dag, toen we aan de rand van de oceaan kampeerden, kregen mijn partner Raphaël en ik een oproep om op het zand te gaan liggen. Overigens, het zand in zuidelijk Californië is op silicium gebaseerd en werkt als een enorme kristal. We waren bijna onmiddellijk weg. Het voelde niet alsof ik ging slapen. En opnieuw was ik in een andere werkelijkheid die nog niet geheel compleet was. Ik zag wat ik een beschrijving noem van mij die daar was verankerd. Er waren nog veel meer dingen die ik zag die ik nu niet aan jullie kan beschrijven.

 

Wij beiden wisten niet hoe lang we weg waren en of het maar een moment was. Wat me in mijn lichaam deed terugkeren was een ENORME stoot energie die voelde of hij door mijn hersenen draaide. Ik was heel erg duizelig en het voelde alsof ik van het strand af zou vallen. Ik greep een handvol zand. En dit werd gevolgd door een enorme misselijkheid. Maar het was allemaal in enkele seconden weer weg. Ik opende mijn ogen en was verward om te zien waar ik was, en hoe lang ik was weg geweest. Ik bewoog me niet en probeerde me zoveel als ik kon te herinneren. En toen wilden de Sterren Ouderen me deze boodschap geven… omdat het tijd is…..

 

Door de Sterren Ouderen…

2013 is een grond brekend territorium, een hergeboorte als het ware, op zoveel manieren dat een transmissie/overdracht niet de oppervlakte zal bereiken. Toch is er iets nieuws aan het opduiken in de wereld waar we willen dat jullie je aandacht aan geven. Het is zo subtiel dat je het misschien hebt gemist.. of het kan je hebben geraakt als een enorme energiegolf. Hoe dan ook, de eerste tekenen van de nieuwe cyclus laten ons zien dat stoffelijke ascentie zich reeds aan het manifesteren is, wat nieuw is voor ons allemaal.

 

Die ascentie ervaringen lijken op wat anderen beleefd hebben op hun spirituele pad. Maar wat we nu beginnen te ZIEN zijn geen BZW-en, astrale reizen en verschuiving van dimensies. Die hebben allemaal gelijkaardige symptomen maar hier is een groot verschil. Met BZW-en  reis je maar ben je je bewust dat je uit je lichaam bent, en je kunt het koord zien dat je verbindt aan je thuisbasis. Astraal reizen is bijna hetzelfde, waarbij je reist met je hogere lichtlichaam, maar je neemt dan niet je stoffelijke lichaam mee…   maar doet het zoals je vliegt in dromen.

En ook lijkt remote viewing  (=ver weg kijken) op astraal reizen. Dimensionale verschuivingen zijn als je onwetend in een andere frequentie glipt. Deze wereld ziet eruit en voelt anders aan dan onze wereld. Je kunt dan Opgestegen Meesters ontmoeten in andere dimensies en soms gaan mensen zelfs naar Mysterie Scholen om te studeren, maar het meeste kun je je niet herinneren als je terugkomt in je lichaam, alhoewel het je leven verandert. Al die ervaringen hebben jullie allemaal voorbereid op wat er nu gaat komen.

 

Wat er gebeurt is dit…. Jullie beginnen te schommelen tussen de oude wereld en de nieuwe, maar nu met je stoffelijke lichaam. Dit is hard werken voor jullie! Je kunt voelen alsof je plotseling moet gaan liggen om te rusten, en om dan opeens met een grote desoriëntatie wakker te worden.  Je kunt vervloeiende glimpen krijgen van het lijstwerk van de nieuwe wereld. Het lijkt op en voelt net als deze wereld maar in een hogere frequentie en dat heeft nu nog geen zin. Deze wereld is nog in aanbouw. Er is nu al wel een identiteit voor jullie verankerd. Dit zal je nieuwe thuisbasis worden. Het kan eruit zien als een beschrijving van wie je bent als je opgestegen zelf. Er worden nog andere lijstwerken gebouwd, maar je kunt er totaal geen woorden voor vinden om dit, tot nu toe,  te beschrijven. Vreemd is het, terwijl dit gebeurt, we meer eenheid en harmonie verwachtten te zien in jullie wereld. Maar de wereld voelt alsof die nog meer gepolariseerd wordt. Dit gepolariseerde veld kan jullie nog een tijdje  geïsoleerd laten voelen. We verwachten dat deze polarisatie tijdelijk is, en die zal beginnen in evenwicht te komen als jullie je stoffelijke lichaam aan de nieuwe hogere energieën gaan aanpassen.

Terwijl jullie heen en weer schommelen, worden jullie geschiedenis en onopgeloste zaken buitensporig vergroot. We zijn zo blij dat de mensen die dit lezen al veel hebben gedaan om hun verleden op te ruimen. Dit zal het voor jullie makkelijker maken om harmonie en vrede te bewaren, ook al racen jullie innerlijke signalen wild en woest, en veroorzaken ongerustheid, depressies en vreemde gezondheidstoestanden.
Lichtwerkers zullen nu in twee categorieën uiteenvallen: 1)  zij die een ruimte vasthouden van zuivere energie en verrukking en 2)  zij die nog hard werken in de ‘loopgraven’ betreffende  het menselijke ascentie proces. Beide zijden zijn vitaal en nu onmisbaar(noodzakelijk).
“Werkers” … probeer niet te veel aan te pakken in deze dagen, en draai je schema wat terug. Jullie zullen dit absoluut moeten doen. Geef jezelf een vredige ruimte in je leven. Jullie zullen enkele sterke symptomen voelen omdat er nu veel door jullie lichaam heen wordt opgeruimd. De nieuwe wereld wordt door jullie heen geboren.

 

“Blissers” (Gelukkige mensen) … jullie houden de sjablonen vast voor de thuis basis van de nieuwe wereld. Jullie zijn gelukkig om de ruimte te hebben om jezelf op de Aarde te gronden en om te zwemmen in haar natuurlijke wateren. Breng zoveel mogelijk tijd door in de natuur. Dit zal jullie helpen om harmonie te bewaren en om in verrukking te blijven. We hebben jullie nodig om zoveel mogelijk in bliss (verrukking) te blijven omdat dit de ruimte bewaart voor  jullie familie van lichtwerkers, die nog zijn ingezet in de velden en hard werken voor het menselijke ascentie proces.

 

Kom bijeen met mensen die dezelfde geest hebben (like-minded) omdat dit jullie helderheid en ondersteuning geeft in deze verwarrende tijd. In feite is dit een van de enige paar dingen die nu werkelijk voor jullie zullen voelen. Deze wereld heeft elke dag steeds minder werkelijkheid voor jullie. Jullie like-minded zielen familie is je anker en jullie basis kamp. Zij zijn jullie ondersteuningsstelsel en jullie werkelijkheid af-checkers. Ze zullen jullie gezond van geest houden in deze energie die je misschien waarneemt als waanzinnig.

 

Anderen om jullie heen, die zichzelf nog niet hadden gereinigd, kunnen van binnen en buiten exploderen in deze vergrotende energieën. Dat schommelen zal verwarrend voor hen zijn en desoriënteren.  Denk eraan dat deze mensen werkten om de wereld draaiende te laten houden, zoals je dat zegt. Ze namen banen aan die jullie niet wilden en zij werken buitengewoon hard om in te halen. Ze hebben te maken met gevoelens van woede, gevolgd door wilde pogingen om aan het verleden en wat bekend voor hen is, te blijven hangen . Ze weten niet dat ze zich moeten overgeven, en loslaten, zoals jullie doen.  Dit zal jullie nieuws manifesteren, en vullen met verdrietige en gewelddadige daden, oude ongelukken en zelfmoord, drugs overdoses, enz… Jullie moeten liefde sturen, als je wat extra energie overhebt. Ga deze gebeurtenissen niet invoelen of raak er niet door bekommerd. Jullie zullen dan alleen maar nog voeden en aan de gang houden wat wordt verwijderd. Dit is een noodzakelijk proces. We verwachten dat hun reacties gaan normaliseren en ook tijdelijk worden. Iedereen op aarde krijgt goddelijke dispensatie en geweldige hulp uit de hogere rijken en van de Opgestegen Meesters.

 

Ons advies om door deze tijd heen te glijden, is om gegrond te blijven, blijf zo positief mogelijk maar blijf authentiek(echt/werkelijk) in het moment, zorg voor je menselijke voertuig, vind je ondersteuningsgroepen met gelijke geest en ga zoveel mogelijk met de stroom mee. Maar het allermeest…. weet dat alles in orde is.
Jullie zullen slagen in deze ascentie, ondanks de botsingen die je zelfvertrouwen van streek maken. Jullie zitten nu op een een-kant uit transportband naar de volgende wereld. Jullie kunnen op dit moment de boel niet verknoeien. Ontspan je en laat los, en houd je ogen open voor alle belevenissen vóór  je, omdat je deze tijd niet weer opnieuw zult zien komen.

~ De Sterren Ouders.  ~

 

 

Stoffelijke Ascentie Tekenen/ een afcheck lijst…  die sommige mensen beleven….

 

***  Ontwaken uit dromen terwijl je weet dat je ergens anders was dat leek op de Aarde, maar dat was het niet, maar het voelde wel net zo echt als deze wereld;

 

***  een gevoel alsof je ergens anders was, maar je kunt je niet herinneren waar;

 

***  In verwarring wakker worden, onzeker en bezorgd, alsof je iets verloren hebt of dat je op de verkeerde plek zit;

 

***   Een sterk gevoel dat er iets gauw staat aan te komen, maar toch dat je je vreemd genoeg prettig voelt bij dit gevoel;

 

***  Het voelen van elektrische stroomstoten die door je lichaam racen;

 

***  Sterk en plotseling misselijk voelen;

 

***  Het voelen dat je staat te imploderen of alsof je in een hoge drukpan bent;

 

***  Een luid rinkelen, of gonzen in je oren;

 

***  Ontdekken dat je stopt, of staat te wachten op iets, maar je weet niet wat het is; en

 

***  voelen alsof je in een time warp zit. (in een tijdskromming)

 

 

“Een menselijk wezen is deel van het geheel dat door ons universum wordt genoemd, een deel dat beperkt is door tijd en ruimte. We beleven onszelf, onze gedachten en gevoelens, als iets dat apart staat van de rest. Een soort van optische begoocheling van bewustzijn. Deze begoocheling is een soort van gevangenis voor ons, en beperkt ons tot alleen onze persoonlijke wensen en tot slechts genegenheid voor maar enkele mensen die het meest  dichtbij ons staan. Onze taak moet zijn om onszelf te bevrijden en onze cirkel van medeleven te vergroten om alle levende schepselen en de hele natuur, in haar pracht. te omhelzen. De werkelijke waarde van een menselijke wezen is vastgesteld in de mate en zin waarin ze bevrijding hebben verkregen van het zelf. We zullen een substantieel nieuwe manier van denken nodig hebben als de mensheid moet overleven.
~ Albert Einstein.

De Enige Dingen die we Meenemen

Aluna Joy – February 2009

http://www.alunajoy.com/2009mar.html

Ik weet niet wat er de laatste tijd aan het gebeuren is, maar dit weet ik wel zeker… de droom- wereld wordt echt wild. Ik moet toegeven dat ik de laatste tijd verschrikkelijke dromen heb gehad. Ik weet dat velen van jullie daar buiten ook best idioten dingen in de nacht hadden gekregen. Ik moet ook toegeven dat we allen een moment hebben gehad om te beslissen of we nou doorgaan met het met elkaar delen van wat we gedroomd hebben of niet.  Gedachten komen op in ons hoofd zoals:  “ Wat zouden andere mensen daarvan denken?”  “Beïnvloed dit mijn geloofwaardigheid als visionair?” of “Zullen mensen mijn geestelijk gezondheid als menselijk wezen betwijfelen?”  Maar een ding is duidelijk voor me… we zitten soms echt in  een gekke tijd en de norm is de norm niet meer.

In mijn laatste artikel deelde ik mijn hele oude droom mee over de verschuiving en de gloeiende Groene Ster die ik had terwijl ik in Mt. Shasta woonde. Ik was geschokt over  hoeveel mensen me schreven en vertelden dat ze gelijksoortige dromen hadden gekregen in het verleden en sommigen zelfs kortgeleden. Ik weet dat deze droom ging over het helpen bij onze oriëntatie voor een planetaire verschuiving. Ik weet niet waarom het zo lang duurde voor me om die droom mee te delen. Misschien had het te maken met het feit dat alle woorden in de wereld niet echt de droom goed konden beschrijven. Ik weet alleen een ding zeker …. Ik herinner me precies de energie  van die dag in de droom en ik zal het moment herkennen waarop die op deze planeet komt. Ik zou het niet kunnen vergeten. Het zou net zijn als het vergeten van hoe een roos ruikt of weten hoe chocolade in mijn mond smelt.

Zo gauw ik deze droom vertelde, had ik in de volgende nacht weer een volgende droom die  gelijk was, of nog krachtiger, levendig en absoluut lucide. Het feit is dat ik niet geloof of ik helemaal in slaap was. Deze nieuwe droom ging niet over wat er bij de verschuiving gebeurt. Het ging over hoe ik me zou voelen als we aan de andere kant aankwamen.

In al die jaren hebben de Ouderen dingen aan me verteld betreffende wat we met ons zullen meenemen door de ‘verschuiving van eeuwen’ heen. Het ene meest belangrijke dat we met ons meenemen is de liefde die we in ons hart hebben. Ze lieten me zien dat liefde eeuwig is, multi-dimensionaal en allermeest onuitblusbaar. De andere dingen die we met ons mee kunnen nemen door de verschuivende eeuwen heen zijn waarheden, of leringen die op waarheid zijn gebaseerd, die tijd, ruimte en dimensie transcenderen. Maar de Sterren Ouderen hebben steeds weer gezegd dat bijna 100% van onze herinnering niet de verschuiving van eeuwen zal overleven omdat we gewoon dezelfde problemen weer makkelijk opnieuw zouden  creëren. De ironie  is hier dat als we ten slotte onze ascentie maken, we op de kleuterschool zullen zijn van de volgende werkelijkheid. Ik heb nooit gedacht over hoeveel impact die dingen op me zouden hebben en op anderen… tot aan de nacht daarop.

Ik schat dat ik de droom de “trap voor de hemeldroom” zou noemen.  In deze droom werd ik wakker in een geheel andere omgeving. Ik had een bijna totaal en compleet geheugenverlies. Het feit dat ik wist op de eerste plaats dat ik amnesia had zou een soort herinnering zijn, maar vaag en klein. Het feit was dat ik plotseling in een nieuwe eeuw/tijd  was terecht gekomen, en dit feit was ongelooflijk disoriënterend op elke mogelijke manier, en ik was aardig benauwd. Ik kon wat misselijkheid  voelen die veroorzaakt werd door de aanpassing van de nieuwe energie. De verschuiving naar een andere omgeving was heel erg plotseling en de atmosfeer had een vreemd, uniek maar bekend gevoel. Nu ik zeg het jullie weer…. ik weet niet echt of ik in slaap was of niet. Alles dat ik weet is dat ik niet wist wie ik was, waar ik was of iets anders.

Er waren verschillende wezens om me heen die er net zo uit zagen als jij en ik, maar ik herinner me niet of ze hardop tegen me spraken. Alles wat ik begreep kwam duidelijk telepathisch naar me toe. Het was daar nacht/avond en die wezens rustten. Een van de wezens hield me vast als een baby. Een van de eerste dingen die ik voelde was hun gebrek aan grenzen. Er was geen scheiding tussen hen, en noch zagen zij een scheiding tussen mij en hen. Alles scheen samen te smelten in een gewone, ongecompliceerde eenheid. Ik voelde me zo transparant naar hen. Het deed me zo sterk aan denken hoe wij ons nog zo gescheiden van elkaar voelen. Deze eenheid liet me onaangenaam voelen toen, maar zij gingen door om voor me te zorgen.

In deze droom, kon ik niet slapen. Dus lag ik daar in het donker met mijn denken vol verwarring en disoriëntatie, omdat ik niet wist waar ik was, of hoe ik daar was gekomen. (Sommige Maya Ouderen denken dat de ‘verschuiving van eeuwen’ zal komen via een korte cyclus van totale duisternis). Ik denk dat als ik in slaap was geweest, zou het minder disoriënterend zijn geweest. Toen ik eenmaal mijn angst onder controle had, realiseerde ik me dat de nieuwe omgeving helemaal niet zo slecht was. In feite was die best aardig en troostend. Het was gewoon anders dan de omgeving waar ik was in geweest toen ik ging slapen in Sedona, Arizona.

Toen de zon begon op te komen, kon ik eigenlijk pas zien waar ik was. Er waren minstens drie wezens die in dit huis woonden waarin ik me terugvond. Het leek heel erg op de huizen waarin we heden wonen maar ik merkte dat er een compleet en totaal gebrek aan technologie was. Het huis was gebouwd van natuurlijk lijkende materialen, zoals veel hout en steen. Ik had een gekke vage herinnering aan ontbijt, maar ik zag geen keuken en ik vroeg me af of ze voedsel aten.

Er waren enorme ramen die uitzagen op een onbeschrijflijk mooie en grote canyon. Er waren bomen die eruit zagen of ze van de pijnboom familie waren. Er was wat sneeuw op de rotsen, dus nam ik aan dat het winter moest zijn. Het voelde alsof wij de enige mensen die op Aarde waren overgebleven, maar in mij wist ik dat dit niet waar was. De energie van de Aarde was ongecompliceerd en buitengewoon helder en de VREDE was allesbehalve iets dat ik ooit gevoeld had.

Degenen van wie het huis was waarin ik was, begonnen te ontwaken. Ik kon voelen dat hun denken compleet in het huidige moment was. Er leek geen schema voor de dag te zijn, of een werk om te doen. Alles werd heel natuurlijk gedaan en organisch. Op een of andere manier wist ik dat er geen regering was of wetten waren om je aan te houden, want als je ontwaakte dan is daar geen noodzaak voor.

Ik zat gefixeerd naar het zicht uit het raam. Het was alsof ik alles wilde vastleggen. Ik wilde me herinneren hoe het er uit zag en voelde. Toen het lichter werd buiten, hoopte ik andere gebouwen te zien, huizen mensen… maar dat was niet zo… en ik wist dat die wel ergens waren. Ik zat als betoverd door de ongelooflijke schoonheid. Het was alsof ik keek naar Shangri-La dat voor me was uitgespreid.

Toen de anderen eenmaal volledig wakker waren en zich begonnen te bewegen, werden zij zich bewust van waar ik me mee bezig hield. Ik wist niet waar ik was, hoe ik er was gekomen en ik moest toegeven dat ik een beetje verlegen was daar ik voelde dat ik in hun ruimte was binnengedrongen. Maar binnendringen was niet iets dat zij begrepen. Het bleek dat zij niet op me hadden gewacht dat ik kwam, maar toch waren ze geheel open voor het feit dat ik er was gekomen. Ze zorgden gewoon voor me alsof ik daar altijd al was geweest. Er was een onvoorwaardelijke liefde tussen hen die niet besproken, geanalyseerd, of begrepen hoefde te worden. Dit werd gewoon een feit van het leven. Het was net als ademhalen voor hen.

Het was het gebrek aan planning, of denken aan de toekomst wat me van mijn sokken bracht. Het liet mij me realiseren dat telkens als wij in de toekomst zitten, dat dit eigenlijk een vorm van angst is. Ook waren er geen patronen of mechanisch gedrag… zoals het gewoon ontbijten bijvoorbeeld. Ik begon me te realiseren dat alle patronen in herinnering worden gebaseerd, en herinnering overleefde hier niet; noch het soort herinnering waar wij aan gewend zijn.

Toen ik vragen in mijn geest had, kreeg ik telepathisch antwoorden van de anderen. Ik leerde snel dat er geen noodzaak was voor een monetair stelsel, daar iedereen wist hoe ze op elk moment iets  konden manifesteren, en alles dat ze nodig hadden. Ik wist dat ik zou leren om dit te doen. Opnieuw, dit was hun telepathische geruststelling van mijn zorgen.

Ik keek om me heen in de ruimte waar ik in was en ik zag iets wat leek op een boekenplank. Ik ging er naar toe om te kijken wat er stond. Ik herkende een boek over Maya Kosmologie en leringen van de Zonne Rassen. Mijn verzorgers waren heel blij voor het feit dat ik feitelijk begreep wat dit was. Ik zei: “Oh, ja!” en opende het boek en legde dingen aan hen uit die zij al wisten. Yep, dat was een pijnlijk moment om te denken dat ik iets wist dat zij niet wisten. Ze voelden zich gelukkig en schenen te ontspannen omdat ik iets wist over wat zij wisten. Deze kennis schiep een brug tussen deze vredige wezens en mij. Ze zeiden dat het mijn constante (trouw eraan)  was .

Terugkijkend naar dit deel van de droom realiseer ik me nu dat dit een van de waarheden was waarvan de Sterren Ouderen zeiden dat die zouden gebeuren door de verschuiving van de eeuwen heen. Dit is een van de waarheden die ik zou herkennen natuurlijk door mijn jaren en jaren van aandacht geven aan de Maya kosmologie, en om zoveel tijd door te brengen in  gebieden waar de zonne rassen waren verankerd (Maya, Inca, Egyptisch.. enz) De leringen van de Zonne Rassen en wat wij de Maya Astrologie noemen, waren mijn constante. Deze waarheden werkten als een brug tussen de oude wereld die ik net had verlaten en de nieuwe wereld waarin ik net was aangekomen. Mijn constante gaf me een veilig steunpunt(vaste voet) in de nieuwe wereld.

Toen, zonder hardop te spreken deelden de mensen in dit huis, mijn verzorgers, me mee dat ieder persoon zijn eigen unieke constante had. Deze constante zou een waarheid zijn die in hun binnenste leefde. Het zou dezelfde waarheid zijn in beide werelden…  de wereld die zij hadden verlaten en de wereld waar ze net waren in gegaan. Ze kunnen misschien niet weten dat zij die waarheid bezitten, maar ze verzekerden me dat iedereen dat doet. De meeste tijd is dit constante iets dat we vanzelfsprekend aannemen. Deze constante werkt als een landingsplek, een anker en oriëntatiepunt om de volgende eeuw/tijd in te komen. We zullen ieder ons oriëntatie punt hebben… onze constante. Ik merkte toen ik dit eenmaal begreep dat dit niet langer meer onprettig voelde en dat ik een ongelooflijk soort vrede had….  Vrede in het heden. Enig kleine herinneringen die ik nog had van de oude wereld ging heel snel vervagen

Toen ging mijn denken naar mijn partner, Raphaël en mijn geliefden en mijn uitgebreide familie. Direct vertelden mijn verzorgers me dat we nooit zouden worden gescheiden, omdat we liefde hadden en een constante waarheid tussen elkaar. De zon was nu volledig op. Het was een nieuwe ZON in een nieuwe wereld. Ik kon voelen dat ik opgewonden raakte bij het idee om deze nieuwe prachtige wereld te onderzoeken, waar ik net was binnengekomen. Ik wist dat ik mijn lieve Raphaël zou vinden en degenen die ik zo in mijn hart bewaar. Het huis, mijn landingspad zogezegd, voelde meer als een cocon waar ik uit opdook, eerder dan uit een huis. Toen ik naar de deur ging om mijn blije nieuwe onderzoek te gaan doen, werd ik wakker.

Toen ik wakker werd (tenminste dat denk ik dat ik deed) werd ik in mijn eigen slaapkamer wakker in Sedona, Arizona. Enige momenten wist ik nog steeds niet waar ik was, wie ik was of hoe ik er was gekomen… maar ik had het intense gevoel dat ik in orde zou zijn. Maar ik moet toegeven dat het nog heel, heel erg vreemd voelde. Mijn hondje Bella sprong op het bed en gaf me een kus en ankerde me. Ik wist waar ik was. Ik was weer terug in huis.

Zo gauw ik me weer terug oriënteerde in deze wereld, deelde ik de droom met mijn partner Raphaël. Ik kan je niet vertellen hoe ongelooflijk anders deze droom was vergeleken met het wilde spul wat ik anders droom. Ik wilde het hardop vertellen zodat ik het niet zou vergeten. Deze was zo lucide (helder) dat hij werkelijk werkelijk voelde. Ik bedoel echt werkelijk. Toen herinnerde ik me dat ik net de droom had verteld over het verschuiven, en de groene ster die ik bijna 20 jaren eerder had gehad. Ik dacht dat het een synchroniciteit was dat ik toen over de ervaring droomde van hoe de nieuwe wereld echt zou voelen als we er aan kwamen.

Na enkele dagen begon de droom helderder voor me te worden. Ik realiseerde me dat er geen tassen hoeven gepakt te worden, geen geld of voedsel verzameld hoeft te worden, geen voorbereiding te maken voor de komende verschuiving. De verschuiving zal komen als we die het minst verwachten. Die zal over ons heen komen zelfs zonder een nano seconde om terug te kijken wat we achter ons laten. Het enige dat we met ons meenemen is onze waarheid en de liefde die we in ons hart bewaren voor onze broeders en zusters.

Zo, mijn vrienden, mijn advies aan jullie is dit…   Houd onstuimig van jullie familie en vrienden en houd gepassioneerd vast aan de waarheid die je in je hebt. En herinner je… als je naar de andere kant gaat, dan zal het okay zijn, en er is iemand die wacht om voor je te zorgen. Ik hoop alleen dat ze ook nog chocolade hebben.  J

 

Vertaling:  winnyd@stralendetoekomst.nl

Bron:  http://www.alunajoy.com/2013-may2.html 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: