Dit is een zeer krachtige Tijd – Mis het niet! door Patricia Cota-Robles, 1 mei 2013

 

patriciacota-robles
Mei is een zeer krachtige tijd van het jaar voor allen van ons die op deze Planeet evolueren, en we krijgen in mei 2013 een aantal fantastische kansen om bij te dragen aan het Licht van de Wereld. Onze IK BEN Aanwezigheid, het GodZelf in ieder van ons, grijpt op nieuwe en diepgaande manieren in ons leven in. Dit is te wijten aan de ongelooflijke verschuivingen in energie, vibratie en bewustzijn die sinds het begin van dit jaar in ieders Aardse Lichaam hebben plaatsgevonden.
Sinds de geboorte van de Nieuwe Aarde die op 22 december 2012 in de Rijken van Oorzaak plaatsvond, heeft onze IK BEN Aanwezigheid de frequentie van ons fysieke, etherische, mentale en emotionele lichaam exponentieel verhoogt. Dit versnelt onze fysieke transformatie van koolstof gebaseerde planetaire Wezens naar Kristallijn gebaseerde ZonneLicht Wezens enorm. Nu is onze IK BEN Aanwezigheid meer dan ooit tevoren toegankelijk voor ons uiterlijke bewustzijn. Daardoor kunnen we tastbaarder werken met de nieuwe 5-Dimensionale energieën die de Aarde overspoelen.

Ik zou graag wat informatie delen die door het Hemelse Genootschap aan de Mensheid wordt gegeven met betrekking tot de mogelijkheden die ons op dit moment worden aangeboden. De Goddelijke Intentie van deze informatie is om ons allemaal te helpen ten volle te profiteren van de krachtige energieën die de Aarde tijdens de Mystieke Maand mei in 2013 zullen overspoelen.

Mei werd altijd als een mystieke maand beschouwd vanwege de zeer krachtige activiteiten van Licht die gedurende deze tijd plaatsvinden. Deze gebeurtenissen worden door Saint Germain en Moeder Maria georkestreerd. Ik zal beginnen met Saint Germains activiteit van Licht.

 

Saint Germain’s Ascensiedag

1 mei is bekend als Saint Germain’s Hemelvaartsdag. Dit jaar zullen Saint Germain en zijn Legioenen van de Violette Vlam de Aarde zegenen met een ongekende toevloed van de Nieuwe 5-dimensionale Kristallijnen Solaire Violette Vlam. Dit is een frequentie van de Violette Vlam die de Oneindige Perfectie van onze Vader-Moeder God weerspiegelt. Dit jaar zullen we dit Heilige Vuur in frequenties ervaren die voorbij alles gaan dan ooit voor ons mogelijk was.

De Opgevaren Meester Saint Germain is behulpzaam geweest met het binnenbrengen van de kennis van de Violette Vlam aan de bewuste geest van de Mensheid. In de Hemelse Rijken staat hij bekend als de Zoon van Vrijheid en hij heeft zich aangeboden om de Violette Vlam op Aarde te ondersteunen ten behoeve van al het Leven dat hier evolueert. In zijn verheven dienst in het Hart van onze alwetende, alomtegenwoordige, almachtige Vader-Moeder God – De Kosmische IK BEN – Al Dat Is – is Saint Germain de Hoeder van de Violette Vlam. In deze octaaf van Goddelijke Dienstbaarheid ondersteunt hij dit geschenk van onze Vader-Moeder God voor alle Zonen en Dochters van God in het Universum.

Gedurende deze kritieke tijd op de Planeet Aarde, werkt Saint Germain met de steun van het gehele Hemelse Genootschap. Elke Adept, Avatar, Boeddha, Heilige en Christuswezen dat ooit op Aarde rondliep, assisteert Saint Germain in zijn streven om de Mensheid en al het Leven dat hier evolueert de 5-Dimensionale frequenties van de Nieuwe Aarde te helpen integreren.

Vanwege de ongelooflijke veranderingen die dit jaar succesvol in de Aardse Lichamen van de Mensheid hebben plaatsgevonden, kunnen we nu meer dan ooit hogere frequenties van de Violette Vlam assimileren. Vanaf 1 mei zal Saint Germain samen met de Legioenen van Licht die in de Oneindigheid met de Violette Vlam verbonden zijn, de meest geïntensiveerde 5-Dimensionale frequenties van de Kristallijnen Solaire Violette Vlam, waartegen de Mensheid en Moeder Aarde bestand zijn, vanuit het Hart van onze Vader-Moeder God magnetiseren.

De Wezens van Licht die met dit Heilige Vuur verbonden zijn, zullen deze ondoorgrondelijke Violette Vlam in de Goddelijke Matrix van onze Vader Moeder God blazen. De Goddelijke Intelligentie binnen dit Heilige Vuur heeft op de gelegenheid gewacht om de Mensheid te helpen haar menselijke miscreaties terug naar het Licht te transformeren, sinds de eerste impuls van onze val uit Genade eonen geleden.

Saint Germain en de Legioenen van Licht die verbonden zijn met de Violette Vlam, hebben zich vrijwillig aangeboden om deze geïntensiveerde 5-Dimensionale frequenties van de Kristallijnen Solaire Violette Vlam voor de rest van het jaar te ondersteunen. Hun doel is om de Mensheid in een zo kort mogelijke tijd te helpen het maximum aan negativiteit van onze menselijke misscreaties te transmuteren. Deze versnelde zuivering zal enorm helpen bij het vrijmaken van de weg voor het patroon van perfectie voor de Nieuwe Aarde dat in ons dagelijks leven gemagnetiseerd gaat worden.

Om dit wonderbaarlijke facet van het Goddelijke Plan om God Zegevierend te zijn te volbrengen, hebben Saint Germain en de Legioenen van de Violette Vlam echter onze hulp nodig. In afstemming met de Universele Wet, moet het verzoek om bijstand uit het rijk komen waar de hulp nodig is. Om deze krachtige frequenties van de Violette Vlam op het fysieke vlak van de Aarde te manifesteren, moeten zij geabsorbeerd worden door de Hartvlammen van mensen die op het fysieke vlak verblijven. Hoewel Saint Germain en zijn Legioenen van de Violette Vlam toegewijd zijn om de Open Deur voor deze ongelooflijk krachtige frequenties van de Violette Vlam te zijn, zullen wij geen toegang tot deze transmuterende kracht op Aarde krijgen, tenzij dit Heilige Vuur door de Hartvlam van belichaamde Lichtwerkers op het fysieke vlak naar binnen wordt gehaald.

Dit betekent wederom dat we opgeroepen worden voor een ​​hogere dienstbaarheid. Onze Vader-Moeder God, Saint Germain en het hele Hemelse Genootschap vragen ons of we bereid zijn om de nodige inspanningen te doen om de Open Deur te zijn voor deze prachtige Violette Vlam, zodat ze het fysieke vlak van de Aarde kan binnenkomen. Dit is geen omvangrijke taak. Het is gewoon een kwestie van beroep te doen op deze nieuwe frequenties van de Violette Vlam via onze IK BEN Aanwezigheid en ze via onze Hartvlammen tot actie te verordenen.

Onderaan de e-mail heb ik ook een krachtige invocatie geplaatst die door het Hemelse Vennootschap aan de Mensheid werd gegeven om ons te helpen bij het ontvangen van het maximale voordeel van deze geweldige 5-Dimensionale Kristallijnen Solaire Violette Vlam dat de Kosmische wet toestaat​​.

Als deze kans om de miscreaties van de Mensheid, die de oorzaak zijn van alle pijn en lijden op Aarde, te transmuteren in je diepst hart resoneert, verbind je dan met Lichtwerkers over de hele wereld en roep deze Violette Vlam zo vaak op als je kunt namens de Mensheid en AL het Leven dat op deze planeet evolueert.

Moeder Maria’s Tempel van het Onbevlekte Hart

Een ander zeer belangrijk en nuttig iets dat plaatsvindt tijdens de Mystieke Maand mei is dat Moeder Maria’s Tempel van het Onbevlekte Hart in de Rijken van Licht openstaat voor de hele Mensheid. Gedurende elk jaar in mei, heeft onze IK BEN Aanwezigheid de mogelijkheid om ons fijnlichaam naar deze tempel mee te nemen terwijl we ’s nachts slapen.

Dit kan een nieuw concept voor je zijn, maar er is niet zoiets als een onbewuste ziel. Wanneer we ons lichaam neerleggen om via onze slaap te verjongen, begeleidt onze IK BEN Aanwezigheid ons naar de Rijken van Licht in ons fijnlichaam. Zodra we daar zijn, hebben we de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren en voordeel te doen bij de Geschenken van Licht die de Mensheid worden verstrekt door het Hemelse Genootschap. Wanneer je ’s nachts gaat slapen kun je je IK BEN Aanwezigheid vragen om je wanneer je wakker wordt te helpen herinneren aan de ervaringen die je had in de Innerlijke Rijken van Licht, je zult je geleidelijk aan op bewust niveau bewust worden van wat je tijdens je nachtelijke reizen leert.

Dit jaar gaat Moeder Maria samen met het Vrouwelijke Aspect van onze Moeder God en alle Vrouwelijke Aspecten van de Godheid door heel de Oneindigheid, de Mensheid een krachtige Geschenk geven dat ons zal helpen om de verstoorde en pijnlijke patronen van de oude Aarde te overstijgen. Dit Geschenk van Boven zal het ons mogelijk maken om ons beter te integreren en op het fysieke vlak te verzekeren van de patronen van Eenheid en Eerbied voor het Leven in verbinding met de 5-Dimensionale Nieuwe Aarde. Moeder Maria zei dat deze Goddelijke interventie ons zal helpen om onze nieuw geboren Renaissance van Goddelijke Liefde op tastbare en diepgaande wijze te manifesteren.

Gedurende de gehele Mystieke Maand mei in 2013, zal Moeder Maria, wanneer we naar haar Tempel van het Onbevlekte Hart begeleid worden, ons bedelen met de meest krachtige en helende frequenties van Transfigurerende Goddelijke Liefde die we kunnen ontvangen. Moeder Maria zei dat dit ongekende Geschenk van Transfigurerende Goddelijke Liefde de gewonde harten van de Mensheid zal helen op een wijze dat een ieder van ons de pijn en het lijden dat we opzettelijk of onopzettelijk in onze talloze levens geschapen hebben, loslaten en vergeven.

Moeder Maria’s activiteit van Licht, welke zal samenwerken met Saint Germain’s Geschenk van geïntensiveerde frequenties van de 5-Dimensionale Kristallijnen Solaire Violette Vlam, zal ons helpen om de overtredingen van de wetten van Liefde en Eenheid uit het verleden van de Mensheid op wonderbaarlijke wijze te transmuteren en overstijgen.

Een Nieuwe Maan Zonsverduistering zal de Aarde zegenen op 10 mei 2013

De toegevoegde instroom van Licht die we van deze krachtige Hemelse afstemming zullen ervaren, zal alle activiteiten van Licht die in de maand mei plaatsvinden sterk verhogen. Dit zal een belangrijke tijd voor een ieder van ons zijn om onze inspanningen te verdubbelen en bij te dragen aan het Licht van de Wereld met verhoogde oproepen van de Violette Vlam.

Het Goede Wil Festival van de Mensheid zal gevierd worden op 25 mei 2013

Tijdens de Volle Maan Maansverduistering

Het Derde Volle Maan Festival van de Lente wordt gevierd tijdens de Volle Maan van de Zonnecyclus van Tweelingen. Dit festival staat bekend als Het Goede Wil Festival van de Mensheid. Tijdens deze Volle Maan worden de Goddelijke Liefde van Christus en de Goddelijke Wijsheid van Boeddha, die sinds de twee vorige Volle Maan Festivals aan kracht hebben toegenomen, geïntensiveerd en sterk verhoogd doorheen de Mentale en emotionele lagen van de Aarde. Deze instroom van Licht verhoogt het vermogen van de Mensheid om ons hart en onze geest te verenigen met het Goddelijke Hart en de Geest van onze Vader-Moeder God. Aangezien deze instroom van Licht bijdraagt ​​aan de Geschenken van Saint Germain en Moeder Maria, zal het Licht van God exponentieel op Aarde toenemen.

5-Dimensionale Kristallijnen Solaire Violette Vlam Invocatie

De Violette Vlam van Duizend Zonnen

Deze invocatie wordt vermeld in de 1e persoon, zodat je deze activiteit van Licht persoonlijk en tastbaar zult ervaren. Maar WEET dat je als surrogaat dient voor elke man, vrouw en kind op Aarde. Als je dit Geschenk van de Violette Vlam voor jezelf oproept, doe je tegelijkertijd namens de hele Mensheid een beroep op dit Heilige Vuur. De Violette Vlam zal reageren via de IK BEN Aanwezigheid van elke persoon, in perfecte afstemming met het Goddelijke Plan van elke persoon en het hoogste goed voor alle betrokkenen.

En we beginnen …

IK BEN mijn IK BEN Aanwezigheid en ik ben EEn met de IK BEN Aanwezigheid van de HELE Mensheid.

IK BEN de Open Deur voor de nieuwe 5-Dimensionale frequenties van de Kristallijnen Solaire Violette Vlam die krachtiger zijn dan eender welke menselijke miscreatie.

IK Adem deze Kristallijnen Solaire Violette Vlam in in mijn Hartvlam, en Ik Adem dit Heilige Vuur uit via mijn Hartvlam om alle Leven op aarde te zegenen.

Terwijl ik de Violette Vlam via mijn Hartvlam het fysieke vlak van de Aarde inblaas, vergroten Saint Germain en de Legioenen van Licht die met de Violette Vlam verbonden zijn dit Geschenk van mijn Vader-Moeder God, totdat het met de kracht en macht van duizend Zonnen pulseert.

Ik beveel nu dat deze prachtige Violette Vlam ogenblikkelijk de menselijke miscreaties transformeert die invloed hebben op elke persoon, plaats, conditie of voorwerp op Aarde, of deze pijnlijke ervaringen bewust of onbewust zijn gemaakt, in het verleden of het heden, door een duidelijke keuze of via karmische aansprakelijkheid.

Ik beveel nu dat de Violette Vlam elke elektron van kostbare Levensenergie die op eender welke wijze de manifestatie van de patronen van perfectie voor de Nieuwe Aarde belemmert of voorkomt, transmuteert.

Nu beginnen Saint Germain en de Legioenen van Licht die verbonden zijn met de Violette Vlam door de Hartvlam van de hele Mensheid te branden en brandt de Violette Vlam met de intensiteit en kracht van duizend Zonnen doorheen de miscreaties van de Mensheid terwijl ik beveel:

Geliefde Legioenen van Licht, verbonden met de 5-Dimensionale Kristallijnen Solaire Violette Vlam …

a) Brand het Licht van duizend Zonnen door de gedachten, woorden, handelingen en gevoelens van iedere man, vrouw en kind op Aarde, totdat iedere persoon individueel de Eenheid van ALLE Leven erkent en aanvaardt, en elke uitdrukking een Liefdevolle zegen is.

b) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle binnenkomende baby’s, kinderen, hun ouders en voogden totdat de energie, vibratie en bewustzijn van ALLE jongeren verhoogd wordt om de richtlijnen van hun IK BEN Aanwezigheid uit te voeren.

c) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle jeugdhuizen en activiteiten; alle scholen, hogescholen en universiteiten, alle leiders, leraren, instructeurs en professoren in elke lijn van ondernemen tot de Vlam van Goddelijke Verlichting gemanifesteerd en eeuwig ondersteund wordt.

d) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle religieuze en spirituele leringen, totdat Goddelijke Liefde, Waarheid, Tolerantie en Universeel Zuster- en Broederschap tastbaar manifest zijn, en een Wedergeboorte van Goddelijke Liefde de Orde van de Nieuwe Dag is op de Planeet Aarde.

e) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle artsen, verpleegkundigen, genezers, ziekenhuizen, verzekeraars, farmaceutische conglomeraten en elke instelling die verbonden is met heling van welke aard ook, tot Goddelijke Barmhartigheid, Oprechte Zorg, Mededogen en Healing de manifeste realiteit zijn voor elke persoon.

f) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle banken en financiële instellingen, alle economische systemen, al het geld en alle mensen die verbonden zijn met monetaire interacties van welke aard ook, totdat elke persoon op Aarde openlijk ware integriteit, eerlijkheid, vrijgevigheid, rechtvaardigheid, overvloed, financiële vrijheid en de Goddelijke toevoer van alle goede dingen toont.

g) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle plaatsen van opsluiting en allen die er werkzaam zijn, door elke penitentiaire instelling en iedere rechter, jury en rechtbank totdat Goddelijke Gerechtigheid gemanifesteerd is en eeuwig ondersteund wordt.

h) Brand het Licht van duizend Zonnen door alle ruimteactiviteiten over de hele wereld tot elke natie zich verenigt in coöperatieve dienstbaarheid, zodat Gods Wil gemanifesteerd wordt bij onze zusters en broeders in het hele Universum.

i) Brand het Licht van duizend Zonnen door de fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen van de Mensheid totdat alle ziekte en menselijke miscreatie, hun oorzaak en kern, is opgelost en omgezet in zuiverheid, stralende gezondheid en lichamelijke perfectie.

j) Brand het Licht van duizend Zonnen door de voedsel- en waterindustrie en al het voedsel en water dat voor menselijke consumptie wordt gebruikt, totdat ieder deeltje van voedsel en elke watermolecule met licht gevuld is. Bekrachtig deze Elementale stof om de vibrationele werking van het fysieke, etherische, mentale en emotionele lichaam van de Mensheid te verhogen, tot fysieke perfectie een aanhoudende manifeste realiteit voor ieder mens wordt.

k) Brand het Licht van duizend Zonnen in, door en rond elke overblijvende elektron van kostbare Levensenergie die verbonden is met het Natuurrijk, het Dierenrijk, het Elementenrijk en het milieu van de Aarde tot ALLES is gezuiverd en de perfectie van de 5-Dimensionale Nieuwe Aarde manifest is.

Ik aanvaard en weet dat deze activiteit van de Violette Vlam verzekerd is door de Hartvlam van elke persoon via zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. Dit Heilige Vuur zal dagelijks en elk uur verhoogd worden met elke adem die ik neem, totdat deze Aarde en al haar Leven de perfectie van de Nieuwe Aarde manifesteert. En zo is het.

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age [ http://the-golden-age-nl.blogspot.nl/2013/05/dit-is-een-zeer-krachtige-tijd-mis-het.html ]

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Bron: http://www.eraofpeace.org/

 

© 2013 – Patricia Cota-Robles
Patricia Cota-Robles
New Age Studie van Doel Mensheid
een 501 (c) 3 non-profit educatieve organisatie

FAX: 520-751-2981
Telefoon: 520-885-7909

New Age Studie van Doel Mensheid
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd, maar je mijn toestemming om het te delen via elk medium zolang het gratis wordt aangeboden, wordt deze niet veranderd, en de juiste kredietlimiet wordt opgenomen hebben. Dank u.

© 2013 Patricia Diane Cota-Robles

De informatie in deze maandelijkse verdeling wordt gegeven aan de Mensheid door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Intentie van deze hemelse sharings is te bevorderen, empowerment, verheffen, en de Mensheid te inspireren door het toestaan ​​van ons om het grotere plaatje te zien tijdens deze wonderlijke maar vaak uitdagende tijden.

 

 5th-Dimensional Crystalline Solar Violet Flame Poster

by Dominique Claire Germain
11” x 15 1/4”

       Dominique has copyrighted the poster so that it will not be altered or changed in any way. If you would like to have a copy of this magnificent Violet Flame poster to bless your home or office, it is available on our website.

http://eop.mybigcommerce.com/the-new-5th-dimensional-solar-violet-flame-poster/

(If this link does not work, please copy and paste it into your browser)

 Patricia Diane Cota-Robles

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: