Aartsengel Michael over Kernkwesties, Vasanas en het Geconstrueerde Zelf in Een Uur met een Engel – 29 April 2013

Een Uur met een Engel
Een Uur met een Engel

Steve Beckow: Deze week reageren wij op Aartsengel Michael zijn eigen verzoek dat wij hem vandaag laten spreken over kernkwesties, vasana, en het geconstrueerde zelf. In het laatste deel van het interview reageert hij op huidige gebeurtenissen.

Wat zijn vasanas? Wel, lang geleden gebeurde er iets met ons waardoor wij enorm beïnvloed werden. Wij stelden toen vast dat het leven op een bepaalde manier gebeurde en dat wij bepaalde dingen moesten doen om onszelf te beschermen. Vasanas zijn de grootste moeilijkheden veroorzakers in het leven. Wanneer het Gezelschap van de Hemel ons verteld dat wij uit onze oude kwesties vandaan moeten komen, onze oude bagage moeten laten vallen enzovoorts, dan spreken zij over het afronden van oude vasana en het tevoorschijn komen vanuit het geconstrueerde zelf.

Het geconstrueerde zelf is alle lijnen en houdingen en zelfbeelden waarvan wij besloten om die voor onszelf te plaatsen zodat wij de best mogelijke kans hebben om een zelfde situatie, situaties waar wij onze neus gevoelig of iets minder gevoelig aan gestoten hebben of “gewoonweg” gebeurden, te voorkomen. Dus dan worden wij een serie van uitgezette zinsneden en scripts, een aantal favoriete houdingen en winnende nummers, die allemaal ontworpen zijn om ons door het leven heen te loodsen, maar zonder veel spontaniteit, authenticiteit of levendigheid.

Dus hier hebben we een Aarstengel die bereid is om zijn inzichten over dit kerkhof van de dinosauriërs te geven, waarvan wij, in ons altijd-ontvouwende Ascentieverfijning, geplaatst zijn om eruit te ontsnappen.

AEM heeft gezegd dat hij het onderwerp in één show zou behandelen of dat hij er een tweede show aan zou kunnen spenderen. Dus sluit je bij ons aan voor een bespreking over het ontsnappen uit de echte hel van onze levens: onze vasanas en onechte zelf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Geoffrey West: Gegroet en zegeningen aan allen. Welkom bij een volgend Uur met een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek De Grote Ontwaking. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website “Golden Age of Gaia.com” en auteur van De Opbouw van Nova Gaia: Richting een Aarde die voor Iedereen Werkt.

Ik ben Geoffrey West, die invalt voor Graham Dewyea deze avond. Ik nodig jullie uit om Aarstengel Michael zijn Blauwe Vlam van de Waarheid en Vrede binnen te brengen terwijl wij Michael vanavond weer terug verwelkomen. Michael zal kwesties behandelen relaterend aan vasanas en het geconstrueerde zelf.

Hiermee, geef ik de zaken aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Dank je wel, Geoffrey, en welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan elk en iedereen van jullie, mijn geliefde vrienden. Ik ben Michael, aartsengel van de vrede, strijder van liefde, brenger van nieuws. En het is mijn vreugde, zoals altijd, om hier te zijn. En het is mijn vreugde om zovelen van jullie verlicht te zien met de blauwe vlam van de waarheid, het binnenin jullie hart aanstekend en het toe te staan om jullie geest, jullie wil, jullie fysicaliteit en jullie volledige wezen te overdekken.

Het onderwerp dat jullie gekozen hebben, vasanas en het geconstrueerde zelf, is een onderwerp wiens tijd gepast is, wat het waarom is, natuurlijk, dat het naar voren gebracht wordt – niet alleen voor de individuen, niet alleen voor een ieder van jullie, mijn lieve vrienden, maar ook voor het collectief.

Want er zijn individuele vasanas, maar er zijn ook vasanas van de mensheid, tot actie aanzetters (triggers), geloofssystemen, valse rasters die vertaalden in/naar gedragingen, handelingen, manieren van bestaan, die niet alleen niet van liefde zijn, maar die ook van desillusie zijn; die niet juist zijn of enige plaats hebben in de werkelijkheid, ofwel individueel of collectief.

Dus het is een geschenk aan elk van jullie harten, jullie geesten en jullie wezens dat wij over dit onderwerp spreken, zodat een ieder van jullie los kan gaan laten en aan dit proces van loslating begint, van ontdekking en het opnieuw ontdekken van de waarheid van wie jullie zijn, welke door de geschiedenis, door de illusie of door de angst niet beperkt of afgebakend is.

Dus mijn dierbare vriend, Steve, waar wens je vandaag te beginnen?

SB: Wel, Heer, ik ben zeer opgetogen over deze discussie. En misschien zouden wij kunnen gaan beginnen met dat U voor de luisteraars uitlegt wat er bedoeld wordt met een vasana, en dan dat U misschien een onderscheidt maakt tussen wat U net een vasana voor een individu noemde en een vasana voor de menselijke populatie of de wereld.

AEM: Een vasana is een gedrag, een overtuiging/geloof, een reactie, nooit van liefde – beschermend, ja, maar niet van waarheid, welteverstaan, in de algemeenheid – en dit is iets moeilijks voor een aartsengel om te zeggen! – gefundeerd in de geschiedenis van het individu, in de geschiedenis van hun geest, van hun psyche, van hun bewuste, onderbewuste of onbewuste, of dat naar voren gedragen is aan een door-bloeding vanuit een ander leven, soms een leven zo lang geleden dat het eenvoudig leeft in de schaduwen van de geschiedenis.

En voor sommigen van jullie zijn deze vasanas, deze obstakels tot wie jullie waarlijk zijn, zelfs niet gefundeerd op jullie ervaring op de Aarde, maar ergens anders.

Het zou voor wie dan ook onjuist zijn om te denken of te geloven dat een vasana slechts een Aards-gebaseerde werkelijkheid is. Je kunt het dragen – in feite, doen velen van jullie dat – je kunt vasanas vanuit andere werelden dragen, specifiek vanuit de tijd van de intergalactische oorlogen.

Het is een geloof, en ik suggereer aan jullie dat het een vals geloof is, maar het is er één die jullie als zijnde waar/echt vasthouden, bewust of onbewust – ja, waar het kanaal naar refereert als valse rasters: het is hetzelfde ding – dat jou tegenhoudt, of je aanmoedigt en ondersteund om je op een reactieve eerder dan een proactieve, vrije-wil manier te gedragen.

Welnu, jullie zeggen tegen mij, “Lieve Michael, wij hebben gesproken over het tot ontluiking komen van de vrije wil, over de uitlijning van individuele keuzen, beslissingen, met het goddelijke.” En dat is waarom ik tegen jullie zeg op deze dag dat deze conversatie op tijd is.

Want wat de vasanas doet is, dat het handelt als een tegenwerker van het je waarlijk op één lijn brengen met wat jouw hart en jouw echte wezen, jouw ziel-zelf, verlangd. Het scheidt jou van de waarheid van wie jij bent.

En dus wat je doet is, dat je in/naar patronen van gedrag en handelingen vervalt, en in het één of andere rijk van beperkte creatie en cocreatie, dat reflectief en herbekrachtigend is van dat valse geloof, die kwetsuur, die pijn.

Welnu, wij spreken niet of discussiëren niet over een mindere belangrijke kwetsuur. Wij spreken over een gebeurtenis of een situatie welke dermate indringend of aldus pijnlijk traumatisch geweest is dat het erin geresulteerd heeft dat jij in principe een schild opwerpt. En terwijl je geloofde dat het een schild van bescherming was, is het in feite een schild dat jou afscheidt. En het scheidt jullie af, mijn vrienden, niet alleen van elkaar en van ons, maar ook van jullie zelf.

Dus vasanas zijn, door hun ware aard, tragisch; niet droevig, maar tragisch. Dus laat ons enkele voorbeelden geven zodat een ieder van jullie zich ermee kan vereenzelvigen.

In een huidig leven, kan het zijn dat je werd grootgebracht in een seksueel, mentaal, emotioneel, fysiek misbruikend milieu; dat je bij een familie binnenkwam die niet van jou hield, jou niet koesterde,  troostte/voedde of jou zelfs maar wilde.

Welnu, hoe dit vertaald werd, is in/naar een kwestie van dat liefde niet echt is, of dat jij op de één of andere manier ontoereikend bent. Aldus wordt je dan een persoon die altijd probeert om zichzelf te bewijzen om diens zelfwaarde te ontdekken.

Maar wat meer waarschijnlijk is dat je doet is dat je begint om jezelf te beschermen tegen situaties die mogelijk geconstrueerd zijn, die bedoeld zijn, naar jouw menig, om liefdevol te zijn, maar dat je instinctief weet, vanwege de vasana, dat je weet dat het pijnlijk zal zijn.

Misschien heb je een handicap, of een grote blessure, fysieke pijn. En aldus komt het geloof tevoorschijn dat het leven pijnlijk is, dat vreugde ontwijkend is en misschien zelfs niet mogelijk, dat hoop een illusie is, dat beweging en creatie van een andere vorm van bestaan in de fysicaliteit niet mogelijk is. Misschien ben je in een liefdesrelatie geweest, of relaties, waar jouw hart gebroken werd, steeds en steeds maar weer opnieuw. En, mijn vrienden, dat is zelfs mogelijk binnen het kaderwerk van één relatie, omdat er tijden zijn wanneer dit geloof, deze vasana, naar voren komt en je zegt, ‘Wel, liefde is niet verondersteld om delend en vreugdevol en wederzijds te zijn; liefde is pijnlijk en kwetsend en controlerend en hebzuchtig.” En dus wat je doet is, je ontwikkeld verdedigende gedragingen.

Welnu, wanneer wij dit deze avond bespreken, is het belangrijk, mijn vrienden, en in dit geval mijn kinderen, dat jullie niet verdedigend zijn, dat jullie je hart wijd open houden om niet alleen te horen wat ik tegen u te zeggen heb, maar ook om te ontvangen wat ik aan jullie geef deze avond, en dat is de uitbreiding van de waarheid en de genezing van liefde.

Welnu, er zijn ook situaties, zoals wij zeggen, dat die in de schaduwen van de geschiedenis kunnen zijn. Misschien ben je altijd in een situatie of autoriteit geweest en dus draag je deze vasana van superioriteit, dat je denkt vanuit een plaats van het ego en dat je op de één of andere manier de leiding hebt van niet alleen over jezelf maar over anderen en over de planeet. Jullie hebben in de geschiedenis gezien hoe verkeerd dat kan gaan.

Deze zijn geloven/overtuigingen en situaties die je als illusies voorwaarts gedragen hebt, maar illusies om jezelf mee te beschermen. Maar in feite doen zij precies het tegenovergestelde. Zoals wij zeggen, zij scheiden je af. Zij versterken opnieuw dat gevoel van afscheiding, van gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde.

En het resulteert er altijd in dat jij je minder voelt dan, hoewel het gedrag en het reactieve gedrag automatisch wordt en steeds maar opnieuw bekrachtigd, totdat je denkt, “Wel, dat is gewoon zoals ik ben.” Wel, lief hart, het is niet gewoon zoals je bent. Het is de illusie, en de valse illusie, van wie jij denkt dat je bent. Maar jouw hart kent de waarheid van jouw goddelijkheid, van jouw Goddelijke Vonk van Eén.

Dus zelfs wanneer je, zullen we zeggen, in het heetst van de strijd van een vasana zit is er nog steeds een deel van jou, misschien alleen maar wensend, “Ik wenste dat ik anders zou kunnen zijn.” En dat is jouw hart, jouw ziel, jouw universele zelf, naar jou wenkend om de kwestie los te laten, de barrière los te laten die gecreëerd werd.

Welnu, in termen van collectieve vasanas, er zijn enige menselijke collectieve vasanas die ook in het proces zitten van het geadresseerd en verwijderd worden, los gelaten te worden. Dergelijke dingen – en jullie weten dat ik de Aartsengel van de vrede ben – zoals het collectieve geloof in de essentiële gerechtigdheid van oorlog. Er is een subtiel geloof dat het een goed-versus-kwaad proces is om een oorlog aan te gaan. Er is een met voeten tredend gevoel van gerechtigheid. En er is een met voeten tredend gevoel van “moeten”. En dus is het waar wij naar zouden refereren als een negatieve creatie.

En deze zijn de soorten van collectieve vasanas die zeer vernietigend zijn geweest en in feite de ondergang van de mensheid en van de oude 3de dimensie waren. Gelukkig, worden zijn uitgeroeid.

Een ander voorbeeld hiervan zou het geloof in de goedheid van geld zijn. Welnu, dit is een vasana van hebzucht. Het is een vasana dat geloofd dat als je op de één of andere manier rijkdom hebt dat je hoofdzakelijk begunstigd en goed bent, en dat je in een verkozen positie bent van niet alleen een tegenover elkaar (vis-à-vis) maatschappij , maar een tegenover elkaar God, Bron, Eén; dat Hij/Zij naar jou glimlacht omdat je in een positie bent om te creëren.

Welnu, het is niet dat er de één of andere goddelijke beperking op overvloed is. Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Het is het geboorterecht van iedereen om in iedere betekenis en gevoel van het woord overvloedig te zijn. Maar te geloven dat je overvloed en geld hebt om te controleren is volledige illusie; te geloven dat het hoe dan ook wreedheid en misbruik van macht zal rechtvaardigen, en dat hoe dan ook je bevoegd bent om dat te doen omdat het noodzakelijk is om jouw begunstigde positie te behouden – en dat is een collectief geloof – is onjuist.

Welnu, deze worden verminderd, vernietigd en geëlimineerd. Maar, mijn lieve vrienden, aangezien jullie besloten hebben dat jullie machtige scheppers zijn, aangezien jullie in de spiegel gekeken hebben en jullie zelf verklaard hebben deel uit te maken van de eliminering … in feite een zeer groot deel van de eliminering is het werk dat jullie doen.

En het is mogelijk, want terwijl jullie een vasana loslaten, of het nu van deze tijd of heel oud is – en feitelijk zijn er zeer weinig huidige vasanas die geen referentiepunten in andere levensspannen hebben – jullie hebben ook de capaciteit om het ook voor het collectief te verwijderen.

Welnu, dat gezegd hebbende, zijn er ook vasanas die zeer positief kunnen zijn. Dus laat ons terugkeren naar deze kwestie van overvloed. En als je van het geloof bent dat overvloed van jou is, en dat er geen situatie is waarin overvloed niet van jou is, en niet vanuit een plaats van controle of hebzucht komt, maar als een weten van een universeel, oneindig vermogen om er eenvoudig toegang tot te hebben, dan is dit een positief gebruik van een vasana.

En dus één ding dat jullie ook aan het doen zijn; in dit proces van eliminering zijn er situaties waar jij jouw vasana in/naar de, zullen wij zeggen, positieve zijde van de schaal zult transmuteren.

Een ieder van jullie, tenzij je de plaats bereikt hebt van absolute opruiming, van goddelijke eenheid, van waar jullie aan denken als volledige Ascentie, heeft deze kwesties die vasanas genoemd worden.

Maar de sleutel met vasanas is niet om hen te hamsteren alsof zij de kroonjuwelen zijn, en nooit om ongenadig te ver/beoordelen, maar om eerder te erkennen, en om te erkennen vanuit de plaats van zelfrespect en zelfliefde, en de erkenning dat misschien slechts dat wat jij voelt, wat jij denkt, dit reactieve gedrag niet alleen niet van waarheid is, maar het is niet wat je wilt, en het weerhoudt jou van het waarlijk binnengaan in een plaats van liefde en vreugde met jouw heilige zelf, met elkaar, met jouw leefgemeenschap en met jouw planeet.

Dus het is de bereidheid om te beginnen. Welnu, lieve harten, ik weet het, jullie zeggen tegen mij, “Michael, alsjeblieft, wij zijn aan het opruimen en opruimen en opruimen geweest, en hebben ons aangepast en geleden door de Ascentiesymptomen, en hebben gewerkt met het collectief en ons voorbereidt op Nova Aarde, en nu vertel je aan mij, dat er meer is?”

Lief hart, bovenal, er is altijd meer. Maar ik bedoel dat niet in waar jullie aan zouden kunnen denken als een negatieve, defaitistische manier. Er is altijd meer vreugde, meer liefde, meer zelfrespect, meer vervulling, meer creatie voor jullie om te hebben, voor jullie om van te genieten, voor jullie om te omhelzen.

Welnu, specifiek voor jullie die deze avond of hierna luisteren (lezen), en die zo onvermoeibaar in jullie werk zijn geweest, jullie zijn waarlijk op een plaats van jullie kern vasanas. En dit is goed nieuws, want het is ook een deel, een zeer belangrijk deel, van de vervulling van jullie Ascentieproces.

Welnu, jullie zeggen tegen mij, “Wel, kan ik niet eenvoudig in de 5de dimensie tevoorschijn komen, waar ik al vele ervaringen van gehad heb, en mij daar laten blijven? Want in die werkelijkheid en dimensie zijn er geen vasanas, er is een gevoel van gratie en zuiverheid.”

Het spijt me, lieve harten, het werkt niet op die manier. Vele keren, en velen van ons hebben gezegd, dat een deel van jullie Ascentie het vrede sluiten met de 3de is, met de oude 3de, zodat het volledig geëlimineerd kan worden en kan verdwijnen, geen deel uitmakend van wie je bent. Dus dit is een gigantische stap, en dit maakt deel uit van het door het portaal heengaan.

En dan zeggen jullie tegen mij, “Maar, Michael, kan je niet samen met Raphael of St. Germain mij eenvoudig van deze last bevrijden/genezen?” Wel, het antwoord is ja. Wij kunnen valse rasters verwijderen, en wij kunnen helpen bij het genezen van vasanas. Maar jij, jullie zijn spiritueel en emotioneel volwassen. En dus is het een veel beter pad, specifiek voor jullie als wegwijzers, als pilaren, als poortopzichters, om dit samen met ons te doen.

Zullen wij in volledige aanwezigheid zijn? Ja. Maar jullie zijn het die afstand doen van de illusies die jullie gebonden hielden. Jullie komen naar boven zoals Prometheus, zoals de feniks, de koorden en de illusies loslatend die jullie beperkt hebben. En jullie verklaren jezelf, door dit te doen, als liefde en als waardig en als het niet slechts accepteren van vreugde, maar als de vreugde zelf.

Welnu, is dit een snel proces? Ja, dat kan het zijn. Maar weet ook, laat ons hierover spreken, rondom de vasana heen zijn er vele constructies geweest, vele lagen die op hun plaats gezet zijn, door jullie, lieve engelen, om jezelf te ondersteunen en te verdedigen in waarvan jullie geloofden dat het een gevaarlijke plaats was, een gevaarlijke wereld – ja, Gaia, die jullie verdedigd, die jullie voedt, die jullie beschermd en jullie huisvest. Jullie hebben op het één of andere niveau geloofd dat dit een zeer gevaarlijke plaats is. Dus hebben jullie personages, gedragingen opgericht.

Dit is een verwijzing naar het geconstrueerde zelf.

Dus liever dan jouw ware zelf toe te staan, jouw goddelijk zelf, er doorheen te laten stralen en om de, kunnen wij zeggen, primaire operateur van jouw leven te zijn, de primaire aanzetter, schepper van jouw leven, is wat jullie gedaan hebben in dit zelfverdedigende mechanisme, waar jullie je niet eens bewust van zijn, dat jullie deze gedragingen optrokken/construeerden.

En laat ons suggereren dat jullie tegen mij zeggen, “Hoe onderkennen wij deze gedragingen? Hoe herkennen wij hen?” Wel, dat zal ik jullie vertellen. Zij zijn nooit mooi. Zij zijn niet liefdevol. Zij zijn autoritair. Zij zijn niet van gelijkwaardigheid, eenheid, balans, verbondenheid. Zij zijn niet van liefde.

En dus vaak wat wij horen wanneer wij deze typen van gedragingen of handelingen waarnemen is dat jullie denken dat jullie het doen – omdat het gewoonlijk interactief is – dat jullie het doen voor iemands eigen bestwil, omdat zij iets moeten leren, omdat jij jezelf moet beschermen, dat zij volwassen moeten worden en de waarheid moeten zien.

Al deze dingen zijn eenvoudig de gezichten die jullie geadopteerd hebben zodat je niet die pijn hoeft te voelen, dat lijden en die originele onzekerheid, die kwetsuur, die vasana. Je hoeft dit niet te doen. Dus deel van deze opruiming is ook een zelfbeschouwend onderzoek van hoe jij je gedraagt.

Welnu, we hebben een grote hoeveel aan tijd genomen, en uitzendtijd, om over goddelijke kwaliteiten te spreken. En zeer zeker, op ons platform, hebben wij hieraan aandacht gegeven omdat het belangrijk is, het is wie jullie zijn, en het is hoe jullie in de hogere dimensies leven, de verscheidene rijken. Dus je begint te onderzoeken, “Wat zijn deze valse rasters of schilden die ik opgericht heb?”

Welnu, wat impliceert dit? Wat het impliceert, mijn lieve vrienden, is gemeenschap en eenheid, want het is niet alleen dat jullie je eigen  innerlijke werk doen, opruimen, loslaten, met ons, maar het is ook dat jullie stilzwijgend en feitelijk permissie aan elkaar geven, in gemeenschap, en gemeenschap van hart, van hoger bewustzijn, van hartsbewustzijn, om elkaar aangaande dergelijke onwaarheden aan te spreken, en om in staat te zijn te zeggen hoe jij spreekt, je gedraagt of reageert – en dit is een sleutel, reactief gedrag, kniereflexerende reacties – hoe jullie reageren voelt niet, reflecteert niet de essentie van wie jullie zijn, het reflecteert niet de liefde waarvan ik weet dat jullie dat zijn.

Dus kunnen wij dit tegenhouden? Kan je naar binnen gaan en toegang tot de vasana krijgen? Heb je hulp nodig? En de bereidheid om waarlijk in een hart-naar-hart communicatie te zijn, niet vanuit een plaats, ooit, van oordeel of kritiek of straf, maar in een plaats van welwillendheid om je te verbinden, te communiceren en uit te breiden op een zeer ander niveau.

En ik weet dat het niet alleen deel uitmaakt van het plan van de moeder dat deze vasanas geëlimineerd worden, het maakt ook deel uit van jullie plan. Het maakt deel uit van wat jullie altijd gewenst en verlangd hebben, voor gebeden hebben. Het is in dit leven voor een ieder van jullie uitzonderlijk geweest. Wij hebben jullie verteld, jullie zijn hier in jullie meesterschap gekomen.

Welnu, wat betekent dat? Het betekend dat deze kleine bliepjes – omdat dat is wat het is – deze kleine bliepjes, kleine schandvlekken, de behoefte hebben om opgeruimd te worden. Jullie hebben de volledigheid van jullie zielontwerp, jullie talenten, jullie vermogens, naar dit leven, in de fysicaliteit, in jullie uitgebreide zelf gebracht.

Welnu, door dat te doen, brachten jullie ook onopgeloste vasanas mee. Is dit het einde van de wereld? Nee, het is het begin. En ik weet dat jullie gereed zijn het te adresseren.

Mijn vrienden, mijn broeders en zusters, ik ken jullie hart, en ik ken jullie bereidheid. Ik ken jullie geestdriftigheid om voorwaarts te gaan, voor eens en altijd. Welnu, ik ben maar door en door gegaan. Ik geef dit aan jou terug, lieve Steve.

SB: Wel, u kunt dan maar door en doorgegaan zijn, Heer, maar in feite hebt u de vragen die ik op mijn blaadje heb staan gevraagd en beantwoord, wat vaak gebeurd.

Laat mijn slechts zeggen dat in de laatste tien minuten, dus dat is ongeveer negen minuten, ik U graag een paar vragen wil stellen over de herwaardering en de Boston Marathon bomaanslagen. Welnu, hebt U Uw Rolex omgedaan, of moet ik komen om u een geheugensteuntje te geven? [lacht] Dat was een grapje.

AEM: Je zult het er tussen gooien.

SB: Ik zal het er tussen gooien. [lacht] Oké, dank u. Dus u beantwoorde vragen zoals hoe wij weten dat een vasana afgegaan is, en hoe wij weten hoe wij in de greep van een vasana zijn. Maar wat ik aangaande mezelf opmerk, wanneer een vasana afgaat voor mij, het gaat eerst af, dan barst het uit. Ik ben op de één of andere manier maf, maar er is een gat. Het zou zoveel als een week kunnen zijn voordat het echt tot uitbarsting komen en ik het absoluut in de gaten krijg.

Nu, wanneer ik met een vasana wil werken, werkt het niet voor mij om het op een ander persoon te projecteren. Dat zorgt er alleen maar voor dat het intensiveert. Maar om ermee samen te zijn en het te ervaren en het me te laten vullen en de boodschap ervan te krijgen, dan komt er een inzicht naar boven en zie ik waar het allemaal over gaat.

Kunt u een beetje spreken over de manieren over hoe met vasanas te werken, de manieren om hen uit te roeien? Zijn er enige manieren om onszelf echt te reinigen van vasanas als en wanneer zij afgaan?

AEM: Ja, en je hebt het correct voor zover als een vasanas tot actie aangezet wordt. Dat is waarom wij spreken over reactief gedrag. En je hebt het ook tamelijk correct – het is als een vulkaan dat een scheut aan stoom afgeeft, iedereen in de omgeving van het dorp waarschuwend, “Kijk uit!” en dan neigt het ernaar te smeulen, en dan zal het exploderen, en de hemel moge helpen, letterlijk, iedereen die in de weg van die explosie is.

En jullie zijn hier allemaal getuige van geweest, niet alleen jij, lieve Steve. Maar er is een punt waarop je weet dat iets – je mag misschien niet precies weten wat – maar dat een vasana tot actie aangezet wordt, omdat de reactie, de verdedigende reactie, zo sterk is.

En het wordt niet eenvoudig begonnen, zullen wij zeggen, door iemand die een vijand is, iemand die het oneens met jou is. Het kan jouw beste en liefste vriend zijn, jouw partner, een situatie op de planeet. Maar je weet het, want niet alleen doet jouw hart pijn, maar ook jouw maag, en jouw aura, en zelfs jouw fundament, zijn in beroering.

Dus het is dit gevoel van ongemak, van ziekte. En dat uiteraard is het fundament – dat is een andere discussie – maar dat is het fundament van zoveel fysieke ziekte op jullie planeet. Het is onopgeloste vasanas.

Welnu, je hoeft niet in de volledige uitbarsting te gaan als je kunt beginnen, zoals je gedaan hebt, te identificeren dat het een vasana is die naar boven komt, en het zal eenvoudig tot rust komen. Dat is de sleutel. Ga in je hart, veranker in het hart van de Moeder, veranker in het hart van Gaia, zodat jij je, letterlijk, gestabiliseerd voelt, en onderzoek – en niets is te ver gezocht.

Zo vaak neigen de mensen ernaar te denken, “Dat is mijn verbeelding.” Wel, in dit type van situatie, is het dat niet. Het is informatie dat jouw lichaam, geest en ziel, spirit, aan jou geven, zodat je het los kunt laten, zodat je het binnenin een context kunt plaatsen en begrijpen, “Waarom voel ik me zoals ik me voel?” Want het is nooit comfortabel. Nooit.

En dat is waarom zoveel mensen op jullie planeet ernaar neigen om te zeggen, “Oh, ik ben gedreven.” Wel, zij zijn gedreven omdat zij het niet langzaam aan willen doen en de vasana niet willen toestaan om naar het oppervlak te komen en het los te laten – want het spelt grote opluchting. En dat is hoe je het weet.

Je roept aan, je roept ons aan, de goddelijke kwaliteiten, de universele wetten, waar Sanat net de afgelopen week over gesproken heeft. Je kunt de wetten oproepen, je kunt een vriend oproepen, een menselijke vriend, om je te helpen het te verwerken, om het te doorspreken, om de emotie toe te staan – want dit gaat over jullie mentale en emotionele lichamen – om de angst toe te staan, de kwaadheid, de pijn om naar het oppervlak te komen zodat het weggewassen kan worden.

Je kunt Aartsengel Gabrielle’s regen van goud gebruiken, mijn blauwe vlam, Aartsengel Raphael’s smaragd vlam, St. Germain’s violette vlam, maar de sleutel is, op de ene manier of op de andere, om het aan te steken, het te verbranden, en het los te laten totdat er … zelfs het as er niet langer meer is, want het behoort niet in u te zijn. Het is niet de waarheid van wie je bent.

SB: Juist. Als ik even ertussen mag komen, wanneer wij de herkomst van een vasana weten, wanneer wij een vasana met een vriend afronden, dan hopelijk kan die vriend luisteren, in plaats van ons te adviseren of raad te geven of ons te herstellen. Dat is zeer bruikbaar.

En ook wat mij vaak verward over of een vasana afgegaan is of niet is dat ik denk dat ik op mijn principes sta, weet je, “Nee, nee, nee, dit is een principieel standpunt.” En uiteraard is dat het niet.

Wanneer ik eenmaal de vasana erachter kan zien, wanneer ik me er eenmaal bewust van ben dat het eenvoudig een vasana is die afgegaan is, dan verdwijnt gewoonlijk het principiële standpunt.

Welnu, het is 8:49, dus misschien zouden we over kunnen gaan naar twee onderwerpen waarvan mij gevraagd is daarnaar te vragen, en misschien zouden we volgende week naar deze discussie terug kunnen keren, want er is veel meer nog om over te spreken, inclusief de afleiding van het geconstrueerde zelf …

AEM: Ja, het zou betekenisvol kunnen zijn en mensen toestaan om te verwerken …

SB: … hoe uit het geconstrueerde zelf vandaan te komen …

AEM: … en hen toe te staan na te denken over waar wij over gesproken hebben. Dus ja. Nu kan je doorgaan.

SB: Prima, Dank U. Ik heb vier vragen. En ik vertel ze nu aan U, en U kunt hen beantwoorden in de overblijvende tijd, als U zou willen.

Eén is, is er enige vooruitgang te rapporteren aangaande de herwaardering van de Irakese dinar?

De volgende is, in termen van het onderzoek van de Boston Marathons bomaanslagen, zijn de autoriteiten bezig zich te concentreren op de echte verdachten, of kiezen zij slechts wie hen ook maar leuk toelijkt en proberen zij zondebokken te maken en wat hebt U?

De volgende vraag is, Is het landingsgestel dat werd gevonden in New York het echte werk, of is het opgezet werk?

En als laatste, Als u de vraag zou willen adresseren van het demoniseren van Moslims voor dit alles wanneer het mij toeschijnt dat Moslims hier niets mee van doen hebben. Dat zijn mijn vier vragen aan U.

AEM:  Laat ons met het laatste als eerste beginnen, want wij spreken hier over een zeer duistere vasana. En het gaat terug naar wat ik zei over dit collectieve geloof in de geldigheid van oorlog. Oorlog gaat niet eenvoudig over soldaten en raketten en wapens en vliegtuigen. Het gaat over haat. En in welke werkelijkheid voelt wie van jullie dan ook ooit dat haat gerechtvaardigd kan zijn? Het is het tegenovergestelde van de Moeder/Vader/Eén. Het is het tegenovergestelde van Liefde. En zelfs al was het een samenzwering – en wij suggereren niet dat de Boston Marathon explosie een samenzwering was; laat ons daar zeer duidelijk over zijn –  het zou nog steeds nooit de demonisering van een volledige populatie rechtvaardigen.

Dat is de vasana dat ernaar zoekt om je in het gelijk te stellen. En zoals je gezegd hebt, één van de sleutel componenten van een vasana is die onmiddellijke reactie in het denken dat je gelijk hebt! En het is eigengerechtigdheid, en het is in geen enkel rijk acceptabel.

Welnu, de totaliteit van het achterliggende verhaal van wat zich heeft voorgedaan met de Boston Marathon – en die tragedie is niet volledig aan het licht gekomen – maar wij zijn duidelijk met jullie geweest, voorheen, toen wij gezegd hebben dat dit is waar jullie aan denken als binnenlands terrorisme. Het opleggen aan diegenen die Moslims zijn zou gelijk zijn aan te zeggen, “Wel, hun grootvader kwam uit Duitsland 40 jaar geleden, dus ze moeten een Nazi zijn.” Dit is absurd.

Wanneer mensen hun weg verliezen en geloven dat geweld een antwoord is, is het een aanwijzing voor niet alleen jou maar voor ons allemaal van hoe mis de dingen gegaan zijn. Welnu, wij moedigen jullie ook aan – ja, wij zijn geen Pollyanna’s (de neiging voor mensen om het eens te zijn met positieve verklaringen) , zoals jullie het zouden zeggen – maar wij moedigen jullie aan te kijken naar de positieve uitkomst van dergelijk geweld, want geweld in jullie maatschappij, of het nu een oorlog is, man tegen vrouw, verkrachting, het moet ophouden. Het kan niet doorgaan te bestaan.

Welnu, de herwaardering van de dinar is aan dit alles gerelateerd. Het is niet slechts een financiële beslissing. Het is een wereld die samenkomt om de economische oorlog te stoppen, en het is een wereld die samenkomt om te herwaarderen. En wij hebben tegen jullie gezegd dat dit betaalmiddel door zou blijven gaan te bestaan gedurende enige tijd na de verschuiving, een paar jaren misschien, maar wij hebben nooit gezegd dat het op dezelfde manier zou bestaan waarop het momenteel voor jullie beschikbaar is. Dus deze herwaardering is al onderweg. En wij bedoelen niet spoedig, wij bedoelen het vrij letterlijk. Dus, het is het opnieuw uitbalanceren van overvloed voor velen.

SB:  Heer, het is me niet helemaal duidelijk wat hun nu zegt. Sorry. U zei het komt niet spoedig. Zou u dat willen verduidelijken?

AEM: Ik maakte een grapje. Want wanneer wij zeggen “spoedig,” schudt jij je hoofd….

SB:  Oh, deed u dat? [lacht]

AEM:  … en je schouders zakken omlaag en je zegt, “Oh, nee, niet een volgende spoedig!”

SB:  Ja!

AEM:  Dus wat ik tegen jullie zeg is, is dat het al onderweg is.

SB:  Uh-hunh. Geen volgende spoedig. Oké. U herinnert zich nog wel de grap die Grener maakte over de zwarte limousines, en, oh mijn goedheid, in hoeveel moeilijkheden wij toen gekomen zijn! [lacht]

AEM:  Je weet dat ik niet, en niet de bedoeling heb om datums te geven. Maar ik vertel je, het is al onderweg. En er zijn velen boven en beneden die hierbij betrokken zijn.

SB:  Wat over het landingsgestel in New York?

AEM:  Dat is niet echt…

SB:  Het is niet echt.

AEM:  Dat is niet echt.

SB: Prima. Was het slechts een poging om de Moslims te beschuldigen?

AEM: Het is een afleiding. Het is een poging om de mensen van de echte kwesties die gaande zijn af te leiden. Dus er zijn vele pogingen om in diskrediet te brengen en om, ja, om de oude vasana van beschuldigingen, onjuistheden, schuldgevoel, schaamte te gebruiken. Dus, ja, er is een grote hoeveelheid van vooroordeel.

En het heeft er behoefte aan om losgelaten te worden.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Bron:  http://www.goldenageofgaia.com/

Bron Deel1: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-core-vasanas-and-the-constructed-self/

Bron Deel2: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-revaluation-islamophobia-boston-and-the-911-wheels/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: