Update door Sheldan Nidle voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 23 april 2013

paoweb
Ummac Dan

 

7 Akbal, 11 Kank’in, 9 Eb

Dratzo! Dit is echt een zeldzaam moment in jullie geschiedenis! Jullie staan aan de rand van een waterval aan gebeurtenissen die jullie wereld vrij plotseling voor altijd zal veranderen. Moeder Aarde is nu op dat keerpunt waarover wij eerder met u hebben gesproken en zij staat op het punt om haar twee nu-gescheiden werelden samen te voegen tot een. Deze grote en heilige verschuiving staat zeer binnenkort te gebeuren. De duistere kliek die jullie donkere oppervlaktewereld nog steeds regelt gelooft niet dat zijn heerschappij over jullie wereld tot een einde komt. Immers, er zijn slechts vage aanwijzingen dat dit gebeurt. Arrestaties worden verricht en interne delen zijn van hun macht ontdaan, maar hun heerschappij blijft. Wat ze nog niet begrepen hebben is dat een volstrekt andere realiteit is zeer nabij is om te materialiseren. Ook kunnen ze niet begrijpen dat wij de plannen van de Hemel voor het instellen van jullie vrijheid hebben geaccepteerd. De duisteren nemen onze adviezen en bijbehorende waarschuwingen  werkelijk met een enorm ‘korreltje zout.’ Toch zouden ze er goed aan doen om te luisteren naar wat wij zeggen en zich tot op zekere hoogte voor te bereiden op hun komende ondergang. Energie veegt de hele wereld schoon en heeft het einde van hun beklagenswaardige creaties tot gevolg. Een nieuw, alles-transformerend Licht is aangebroken en staat op het punt deze geharde sceptici te overspoelen.

Onze vloot staat klaar voor het eerste contact en een veelheid van verhulde schepen zijn voor de duistere kliek een constante herinnering dat wij aanwezig zijn en in dienst van het Licht. Onnoemelijke aantallen individuen werken er aan om een nieuwe wereld tot stand te brengen en wij zijn hier om hen te steunen en om de vele Lichtwerkers te helpen bij hun heilige doel. Elk van hen kent heel goed de eindeloze trouweloosheid van deze mondiale duistere kliek en het is onze taak is om hen zo te helpen zoals de Hemel instrueert. Het goddelijk moment is voor ons bijna hier, om allemaal samen deze duistere dreiging van deze oppervlakte sferen te reinigen. Wij vragen jullie alleen om jullie staat van innerlijke vreugde te behouden en je niet te laten teleurstellen of te twijfel aan jullie cruciale bijdrage aan deze heilige gezamenlijke inspanning. De Hemel is bijna klaar om het formele signaal te geven voor de grote transformatie van de wereld met de plotselinge verschijning van nieuw bestuur. Dit zal snel leiden tot aankondigingen die de vorm hebben van officiële uitzendingen en die jullie wereld plotseling zullen veranderen! Het nieuwe financiële en monetaire systeem zal universele welvaart brengen die door louter wilskracht enorme veranderingen brengen, waardoor jullie op het randje van het volledige bewustzijn komen.

De talrijke Lichtwerkers aangesteld voor hun kortstondige, maar zeer gerichte en actieve voorlopig benoemde betrekkingen hebben echt een lastige taak voor zich. Het zal voor hen nodig zijn om een ​​zeer creatieve aanpak te gebruiken om de cultuur van wetteloosheid te overwinnen, die in jullie wereldwijde overheden overal op grote schaal hoogtij viert, en daartoe zijn voor hen zeer specifieke richtlijnen beschikbaar. De wet van NESARA, die geheim gehouden is en onderwerp van aanhoudende grappen, is een van de middelen die we aan degenen aanraden die de overheid terugbrengen naar de ware en wettige constitutionele en algemene wortels van de wet. Het nieuwe bestuur is de schuld-slavernij aan het beëindigen en jullie goddelijke, persoonlijke soevereiniteit aan jullie teruggeven. Wij wensen deze moedigen in de interim-regeringen dat zij weten dat elke poging van het duister om te keren summier teniet zal worden gedaan. De Goddelijkheid wil ons als een krachtige galactische optie gebruiken om de verwerkelijking van alle van de Hemelse heilige decreten te garanderen. Elk belangrijk werk dat deze nieuwe regeringen uitvoeren zal worden ondersteund op voorwaarde dat deze jullie heilige reis naar vrijheid, soevereiniteit en volledig bewustzijn beschermen.

Als jullie groeien in de kennis van je ware geschiedenis, jullie afkomst van buiten de planeet, en de doelen achter je goddelijke persoonlijke soevereiniteit, zal je ook begeleiding krijgen over hoe jullie je nieuwe galactische samenleving kunnen creëren en informatie krijgen over de logistiek van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Mentoren van de Federatie, evenals zij die door de Hemel zijn benoemd, zullen jullie instrueren in de vele aspecten van deze zeer andere staat van zijn. Voordat jullie naar Agartha gaan zullen jullie alles willen weten over het wonder dat in jullie Licht-kamer gebeurt en elk detail zal tijdens de uitgebreide discussies tussen jullie en je mentoren worden behandeld. Veel van deze kennis zal gebruik maken van onze technologieën, die jullie toestaan om visueel en mentaal de concepten te ervaren die wij aan jullie bekend maken. Kennis kan op een zodanige wijze worden verleend dat jullie herinnering van deze instructies wordt bewaard en beschikbaar om te gebruiken. Dit zullen de trainingen ‘vooraf’ vormen en zij zullen worden gevolgd door de ervaringsgerichte etiquette trainingen hoe om te gaan met volledig bewustzijn, die alleen kunnen plaatsvinden nadat jullie je volledig bewust bent.

Gezegend zijn jullie, geliefde Harten! Wij zijn jullie Verlichte Leraren! Wij komen op deze speciale dag met goed nieuws naar jullie toe! Jullie realiteit begint haar nieuwe, welvarende werkelijkheid te manifesteren. De verantwoordelijken van de verschillende wereld fondsen beginnen de procedures om deze immense gelden vrij te geven. Ondertussen worden degenen, die uw nieuwe stijl van bestuur voortbrengen,  door hun hemelse managers geleid tot het afronden van het opstellen van hun lijsten van wat ze van plan waren om te bereiken toen de ambtseed aan hen werd toegediend. Aan de kant de Hemel is de magische gebeurtenis die deze prachtige veranderingen in het bestuur inluiden is bijna geopenbaard! Wij zijn onze geheime heilige genootschappen ook aan het vragen om hun speciale gebeden en rituelen voor de finale aangewezen momenten te gebruiken. Jullie zijn, collectief, bijna op het punt waar jullie de eerste nieuwe scheuten van jullie nieuwe werkelijkheid gemakkelijk kunnen waarnemen. Dit gaat een zeer aangrijpend moment in de geschiedenis van jullie mondiale samenleving worden!

Nu we deze ongekende tijden naderen, zijn er bepaalde essentiële onderwerpen die we met jullie willen bespreken. Allereerst, geliefde Harten, houd in gedachten dat iedere laatstgenoemde van ons een rol heeft gespeeld die nu ten einde loopt. Dit is wanneer deze bepaalde energie cyclus wordt afgerond, waardoor wij allen verder kunnen gaan. De duisteren genieten van oordeel en onenigheid en in de nieuwe werkelijkheid gaat alles over Liefde. Voor ons is nu de taak om de eind cyclus van deze werkelijkheid te voltooien, wat ook inhoudt het scheiden van hen van de duistere kliek en de slaafse volgelingen die de door deze kliek bevolen oneerlijke praktijken uitvoerden. Deze diverse Wezens gaan deze onaangename activiteiten in detail uiteggen, en hier moeten jullie rekening houden met de context en de hogere bedoeling van de betrokkenheid van iedereen in dit Aarde drama. Jullie kunnen deze cyclus tot voltooiing brengen door het aanhalen van de Liefde van de vergeving die jullie in essentie vormt. Wees er dan zeker van dat deze personen een misstap uit de kracht hebben gemaakt en volledig van jullie gescheiden zijn.

We komen nu om dit meest heilige moment te eren en jullie allen te zegenen! We komen ook om jullie ervan te verzekeren dat onze manifestatie onder jullie iets geheel natuurlijk is. We hebben veel van de goddelijke leringen aan jullie te geven, die meestal lessen  zijn die wij geleerd hebben, terwijl wij vorderden van een sterfelijk naar een onsterfelijke leven. Alle gezegende Wezens zijn in dienst van het Goddelijke, en dit vereist bepaalde kennis van de aard van de Liefde, Licht, en de natuurlijke zegeningen van de Hemel. Zoals jullie binnenkort zullen worden omgezet naar volledig bewuste Lichtwezens, moet jullie een keur aan informatie opnemen, met inbegrip van de verantwoordelijkheden die met die kennis komen. Dit zal onze vreugdevolle dienst zijn. Deze opleiding is door God vereist voordat jullie full-on mentoring fase begint, die jullie voorbereidt op een nieuw wonderland-stijl bestaan: het volledige bewustzijn. Het zal ons een eer zijn om jullie op deze manier voor te bereiden als jullie de aankomst van jullie goddelijke broeders en zusters uit de lucht en uit Agartha afwachten.

Vandaag kwamen wij om jullie over de verschillende dingen te vertellen die in alle ernst gaan beginnen. Zij zijn de eerste markeringen op het laatste deel van jullie reis naar het volledige bewustzijn. De duistere garde begrijpt dit en beeft van schrik dat deze meest gezegende dag gaat aanbreken. Het moment nadert voor de ‘dagen die gevuld zijn met verwondering en wonderen’! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zal het zijn! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirius voor Wees Een! En Wees in Vreugde!)

Planetairy Activation Organization| Postbus 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA

 Voicemail: 530-327-9432 | E: info@paoweb.com  | W: www.paoweb.com

Bron:   http://paoweb.com/uf042313.htm

 

Vertaling: Frank Withoos  http://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com  |   http://frankwithoos.nl  |  info@frankwithoos.nl 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: