Aartsengel Michael: “De Essentie van Wie Jij Bent” doorgegeven via Ronna Herman * LM-5-2013 / Mei 2013

ronna1a

 

Geliefde meesters, wij hebben jullie verteld dat Jullie de Inademing van de Schepper zijn”. Dit zijn ongeëvenaarde tijden waardoor jullie het potentieel bezitten om alle vroegere karmische kwesties op te lossen, om in harmonie te bewegen met jullie grotere Wezen en om een integraal deel te zijn van onze Vader/Moeder’s plan voor de uitbreiding van dit Sub-universum. Zijn jullie, voor eens en voor altijd, gereed om alle oude begrenzingen, geloven/overtuigingen en beperkingen los te laten die jullie tegenhouden om te verhuizen uit de modderput van pijn, gebrek en lijden? Zullen jullie je geest en hart toestaan open te gaan tot de hogere wijsheid van jullie Ziel en Spirit? De ethers, of hogere trillingsgebieden van bewustzijn, zijn gevuld met een groot potentieel dat er slechts op wacht om in jullie grootste dromen en verlangens gekneed te worden.

 

Wederom, zullen wij enige van onze leringen vanuit het verleden opnieuw bekijken om jullie te ondersteunen om de complexe Reis van de Ziel te begrijpen waar ieder menselijk Wezen middenin zit, ofwel het op een binnenkomst niveau van besef is of als een geavanceerde volgeling op het Pad. Er komt een tijd wanneer de Ziel het verste punt van Diens ervaring in afscheiding, fragmentatie van het Zelf en cocreatie bereikt heeft.

 

De Ziel entiteit is dan gereed om het proces van “hereniging en integratie” te beginnen voor de huidige kosmische ronde van de Schepping. Het Ziel Zelf wordt geleidelijk aan bezield met een Goddelijke onvrede welke langzaam in het bewustzijn van de menselijke geest filtert. Hopelijk, is dat wanneer de mens entiteit zich naar binnen begint te keren, om het ego persoonlijkheid te temmen en zich te herenigen met de Ziel, de interne OverZiel/Hogere Zelf, alsook met de meervoudige facetten van Diens grotere Zelf. De mensheid zit middenin een massale ontwaking. Een transformatie van enorme proporties is begonnen, welke een globale, galactische en Sub-universele hereniging omvat: het begin van een ascentie in/naar een verhoogde staat van Schepper/Spirit-bezield bewustzijn. Op een kosmisch niveau, stuurt de Opperste Schepper nu de straling van Hetzelf via de Grote Centrale Zonnen naar beneden, welke gefilterd wordt beneden op de Aarde in grote uitbarstingen van Levende Witte Vuur Essentie van Leven door de Heilige Hart Kern van onze Vader/Moeder God door middel van de Zon van dit zonnesysteem.

 

De ziel zou omschreven kunnen worden als een klein Zaad Atoom van pulserende Levenskracht welke binnenin het Heilige Hart verblijft, samen met jouw meerzijdige Diamanten kern God Cel. Jouw Diamanten kern God Cel bevat de twaalf Stralen van God Bewustzijn voor dit Sub-universum: de deugden, kwaliteiten, aspecten en talenten die jullie zoeken om wederom te activeren zodat je de bekwame medeschepper wordt op het materiële vlak die je voorbestemd was te zijn. De Ziel mag slechts een kleine Vonk van Leven zijn binnenin het hartgebied van diegenen die nog steeds verstrikt zitten in de illusie van de lagere dimensies; nochtans, als het ontplooit en tot bloei komt in/naar diens volledige dynamische macht, breidt het uit en wordt het “Zonne Hart Centrum”, welke de solar plexus , het hart, de thymus en de keelchakra omwikkeld. In het verleden werd het de “Drievoudige Vlam” genoemd, en het hart werd de “Zetel van de Ziel” genoemd. De Ziel communiceert tegen jou via zowel jouw emotionele als jouw mentale lichamen: de emoties via het hartcentrum en met de geest via de pijnappelklier; daarmee de pakketten van Licht Wijsheid ontstekend die opgeslagen zijn binnenin de hogere trillingsdelen van het brein genaamd de “Heilige Geest”. Wanneer de verbinding voltooid is, begint het fysieke lichaam de beloningen te oogsten op de manier van een betere gezondheid en vitaliteit, alsook een diepere verbinding met het LichaamsElementaal.

 

Wij vertellen jullie nadrukkelijk dat je geen “verloren Ziel” kunt worden of jouw verbinding met de Schepper verliest. Je kunt jouw weg verliezen, en je kunt in het Scheppers Licht gereduceerd worden, maar jouw Ziel is onsterfelijk en kan nooit verloren raken of vernietigd worden. Je “redt” jezelf van pijn, lijden en de illusie van het ontkoppeld zijn van de Schepper door de integratie van jouw Ziel, de meervoudige facetten van jouw Hogere Zelf en jouw persoonlijke God Straal. De massa bewustzijn geloofsstructuur van het verleden wordt langzaam vervangen met Lichtere, meer geraffineerde en bevrijdende gedachtevormen van het nieuwe Goddelijke Plan. Het is belangrijk dat je begrijpt dat er vele niveaus op de spiraal van ascentie zijn – het is nooit-eindigend aangezien de Schepping ebt, stroomt en evolueert.

 

Op een kosmisch of Omniverseel niveau, zijn jullie “Spirit”, een facet of een Zaad Atoom van Goddelijke essentie uitgestuurd vanuit de hartkern van de Opperste Schepper. Op dat niveau, ben je volledig bewust van wie je bent en van jouw verbinding met de Opperste Schepper; je bent je bewust van en kent jouw “IK BEN” identiteit. Op de Universele en Sub-universele niveaus, ben je een Goddelijke medeschepper, nogmaals voort gestuurd op een grote gebroken Straal van Licht om werelden te manifesteren zonder einde in de naam van onze Vader/Moeder God. Je bent je bewust van het algemene Goddelijke Plan voor dit Sub-universum en het deel dat jij erin hebt te spelen; nochtans, je kunt je wel of niet jouw oorsprong of identiteit op een kosmisch niveau herinneren.

 

Als Spirit, wat wij jouw “God Straal” zullen noemen, ben je een groot Wezen van Licht die ook facetten of sub-stralen van zichzelf voort stuurt, OverZielen of delen van jouw Essentie in verschillende dimensies, galaxies, sterrensystemen en werelden door dit Sub-universum heen achterlatend, en op hun beurt, stuurt elke van deze grote Overzielen ook vonken of Zielfragmenten voort van hun Essentie. De jij die nu geïncarneerd is in een fysiek lichaam op de planeet Aarde is één van deze Ziel Vonken die akkoord ging om voort te reizen de onbekende leegte binnen, om uiteenlopende werelden te creëren, hen te bewonen, en om dan te ervaren waar je aan mee geholpen hebt om te creëren zodat jouw unieke ervaringen geïncorporeerd kunnen worden in/naar het universele bewustzijn en uiteindelijk in/naar de Kosmische Geest.

 

Toen jouw fysieke voertuig gecreëerd werd, stuurde het Etherische Lichaam miljarden aan piepkleine Elementale Vonken door de lichamelijke vorm heen. Deze Elementale Vonken waren geprogrammeerd om de Adamantine Deeltjes van Licht over te dragen (het geschenk van het leven) aan alle andere delen van het lichaam: de organen, de bloedstroom, spieren, weefsels en de beenderstructuur (ongeveer zoals de Natuur Elementalen de Adamantine Deeltjes van ZonLicht versturen naar het gehele Natuurlijke Koninkrijk, en alle facetten van de Schepping die niet bezield zijn met een Heilig Zaad Atoom van Scheppers Bewustzijn).

 

De meester leraren van het verleden maakten vaak een verwijzing naar de Menselijke Lichaam Elementaal en het Etherische Lichaam of Etherische Web. De diepgaande, esoterische leringen van het verleden werden vaak geschreven zodat alleen de meest geavanceerde studenten op het Pad de ware betekening van de lessen konden ontcijferen. Het is tijd dat deze leringen worden geopenbaard, opgewaardeerd en vereenvoudigd zodat alle serieuze Zielen op het Pad van ascentie het kunnen begrijpen, en hen dan geleidelijk aan integreren om hun bewuste besef uit te breiden. De geavanceerde kennis verkrijgen en dan de wijsheid van de universele leringen van de hogere rijken integreren zijn belangrijke componenten in het proces van ascentie.

 

De oude leringen zeiden dat jullie fysieke lichamen oorspronkelijk gecreëerd werden vanuit een etherische substantie. Jullie kwamen eerst naar de Aarde in jullie stralende Kristallijne vorm, en geleidelijk aan gedurende vele eeuwen ontwikkelden jullie je prachtige fysieke lichaam vanuit de Adam/Eva Kadmon Goddelijke Blauwdruk voor dit Sub-universum. De vertekeningen begonnen terwijl jullie in/naar de dichtheid verzonken, en het ego verlangende lichaam geleidelijk aan de controle nam van de mentale en emotionele lichamen; dit resulteerde erin dat een goed deel van jouw Ziel Zelf zich terugtrok uit jouw Heilige Hart Centrum in/naar jouw Ziel Ster boven de Kroon Chakra.

 

In aanvulling op de vier erkende elementen -vuur, water, Aarde en lucht- wordt van ether gezegd het vijfde element te zijn; aldus komt de naam “etherisch.” Het Etherische Lichaam of Etherische web, wat veel fijner van substantie is dan het aardse lichaam, refereert naar de onzichtbare tegenhanger van het fysieke lichaam. Het bezit de blauwdruk voor jullie drie lagere-fysieke lichamen (fysiek, mentaal en emotioneel). Het wordt soms het “geheugen lichaam” genoemd, want het ondersteund en vitaliseert de materiële vorm. Het is fijngevoelig tot jouw gedachten en emoties, zowel positief als negatief. Ziekte of verzwakking doet zich eerst voor in het etherische Lichaam en dan infiltreert het geleidelijk aan in/naar het fysieke voertuig. Het Etherische lichaam ondersteunt en vitaliseert de componenten van het fysieke lichaam, en het controleert de verterings- en assimilatieprocessen. Het repareert ook de schade in het fysieke lichaam veroorzaakt door de slijtage  van het leven in de derde- / vierde dimensionale dichtheid.

 

Er was een goed beveiligd programma gecodeerd binnenin het Etherische Lichaam zodat, wanneer je dus diep in/naar de dichtheid verzonk en je was bijna bij het punt van zelfvernietiging, jouw Lichamelijke Elementale cellen in/naar een semi-sluimerende staat gingen, en zij zijn gedurende duizenden aan jaren in die staat gebleven. Net zoals jullie tot jullie ware aard en jullie Goddelijke staat van Zijn ontwaken, zo ook ontwaken de Lichamelijke Elementale Cellen, en geleidelijk aan beginnen zij te reageren op jullie positieve affirmaties en de hogere frequenties van Licht die jullie integreren.

 

Het is wezenlijk belangrijk dat je begrijpt dat er subatomaire donkere kristallen door de lichamelijke vorm van iedereen heen zitten die resoneren tot de lagere frequentie gedachtevormen. Deze kristallen zitten vol met negatief afvalmateriaal gecreëerd en opnieuw gecreëerd gedurende vele levensspannen, sommigen welke geërfde negatieve patronen zijn die je met je meebracht in/naar de fysieke vorm om te genezen/herstellen.

 

De onderbewuste geest – jullie subjectieve geest – maakt deel uit van het Etherische Lichaamsbewustzijn, en het neemt en slaat alles dat je ervaart op, wat je ziet, hoort, denkt en emotioneel voelt. De onderbewuste geest neemt alles letterlijk, en het is niet van belang of je een gebeurtenis ervaren hebt of het je slechts levendig verbeeld hebt, de onderbewuste geest registreert het als een feit. Dat is waarom het zo belangrijk is dat negatieve, slopende, vroegere herinneringen veranderd worden in/naar positieve herinneringen. Jouw gedachten en intenties resoneren op specifieke frequenties, en door de frequentie patronen te veranderen die je projecteert door het gebruik van wilskracht en bewuste inspanning, zal je geleidelijk aan het leven, de fysieke gezondheid en omstandigheden die je verlangd creëren.

 

Je zult je bewust worden van jouw fysieke lichaamsbewustzijn als, zogezegd,  jouw LichaamsElementaal wakker wordt en harmonieus met jou begint te werken om geleidelijk aan alle verkeerde creaties te corrigeren die je, als gevolg van onjuiste gedachten, gecreëerd hebt in jouw lichamelijke vorm. Na enige tijd, zal je geleidelijk aan meer gevoelig worden aangaande de signalen van jouw LichaamsElementaal. Jouw lichaamscellen zijn allemaal tot de één of andere graad bewust. Sommigen zijn disharmonieus en creëren chaos en ongemak binnenin, terwijl anderen resoneren in harmonie, daardoor op een hogere frequentie trillend en een gevoel van evenwicht en welzijn overbrengend. Stofwisselend Licht is een belangrijk, ingewikkeld proces dat noodzakelijk is voor jouw welzijn.  Je zou kunnen zeggen dat jullie op een verhongerings dieet van half-spectrum God Licht zijn geweest. Jullie triljoenen aan lichamelijke cellen moeten opnieuw leren hoe licht te herkennen en te gebruiken als een belangrijke energiebron.

 

De werkelijkheid van de zintuigen of het fysieke lichaamsbewustzijn: Wanneer je in de stroming van de Spirit bent, zal je zeer licht in jouw lichaam bestaan, vaak zonder pijn of ongemak. Je kunt enige verminderde lichaamssensaties ervaren, behalve binnenin het Zonne Kracht Centrum en specifiek binnenin het diepe Heilige Hart gebied, waar je geleidelijk aan liefdevolle gelukzaligheid en vreugde begint te voelen als zij voort stralen vanuit onze Moeder/Vader God. Steeds meer frequent zal je een groot gevoel van welzijn, harmonie en vreedzaamheid ervaren.

 

Lieve harten, wij vragen jullie om te bestuderen wat wij door de jaren heen aan jullie geopenbaard hebben, en om te proberen het universele schema te verkrijgen dat wij gecreëerd hebben en stevig vestigden binnenin jullie geest zodat jullie in staat zullen zijn de volgende fase van de wonderbaarlijke kosmische evenementen te begrijpen welke zich voor jullie ogen ontvouwen.

 

  • JULLIE DOELSTELLING IS OM HET HOGERE MENTALE LICHAAM TE INTEGREREN, WELKE JULLIE VERLICHTE ZELF IS VOOR DEZE RONDE VAN DE EVOLUTIE.
  • OM DIT TE BEREIKEN, MOET JE HET EGO VERLANGENDE LICHAAM IN UITLIJNING MET JOUW ZIELS VERLANGEN BRENGEN.
  • JE KUNT KRACHT GEBRUIKEN EN TEGENWERKEN OF OP DE TRANSFORMERENDE MACHT VAN LIEFDE INTAPPEN. STREEF ERNAAR OM IN TE TAPPEN OP DE WILSKRACHT VAN ZELF-MEESTERSCHAP, WELKE DE GECOMBINEERDE WIJSHEID IS VAN JOUW HEILIGE HART, HEILIGE GEEST EN JOUW OVERZIEL/HOGERE ZELF.
  • SPIRIT ZONDER MATERIE IS BEWEGINGSLOOS. MATERIE ZONDER SPIRIT IS LEVENSLOOS.
  • JULLIE GAAN OVER VAN EEN TIJD-GEORIENTEERDE WERELD IN/NAAR EEN TIJDLOZE WERKELIJKHEID.

 

Mijn dapperen, wij weten dat er veel pijn kan zijn, ongemak en angst terwijl je door deze versnelde processen heengaat welke de dramatische veranderingen veroorzaken die nu plaatsvinden over jullie gehele wereld heen. Weet dat wij gezamenlijk alle moeilijkheden zullen overwinnen. Onze missie is om de weg te openen voor iedere lieve Ziel die een verlangen tot uitdrukking brengt om terug te keren naar harmonie. Weet dat een ieder van jullie een verschil maakt. Wanneer je twijfelt, inspiratie of kracht nodig bent, kom in/naar jouw persoonlijke piramide van Licht en wij zullen je moed geven, jou verheffen en je inspireren. Wanneer jij je eenzaam of ongeliefd voelt, ga dan in jouw Heilige Hart Centrum en wij wachten daar om jou te vullen met de stralende liefde van onze Moeder/Vader God.

 

Ik Ben Aartsengel Michael.

 

 

Opmerking van Ronna,

Liefste vrienden, Ik ben mijn kracht aan het terugkrijgen en ik voel me veel beter. Ik heb van mensen over de gehele wereld gehoord die door hetzelfde type van “reinigingsproces” heen gingen of gaan. Aartsengel Michael vertelde ons enige jaren geleden dat “een virus en/of een koorts niet altijd een negatieve gebeurtenis is. Soms, initieerden zij als een middel van het sneller opruimen van beïnvloedende trillingspatronen die je binnenin het lichaam losgelaten hebt en die getransmuteerd moeten worden. Wij bereiden onze lichamelijke  vormen erop voor om meer van de hogere frequenties van Licht te ontvangen die noodzakelijk voor ons zijn om te integreren zodat wij met onze reis in/naar de hogere dimensies door kunnen gaan en onze nieuwe “Galactische Missie” kunnen vervullen. Ik dank jullie allemaal voor jullie liefdevolle energie en gebeden. Ik voelde me omringd in jullie liefdevolle energie tijdens mijn tijd van nood.Eeuwige liefde en engelen zegeningen,Ronna.

 

Vertaling:  Cobie de Haan  – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Bron:  http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

 

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: