DE OMSCHAKELING – MEI 2013 door Fran Tielemans, 29 april 2013

frantielemans20130429_tulpen

Blik op vorige maand

April was een wat vreemde maand.

Je kon heel sterk voelen dat we heel intens aan de slag waren in hogere dimensies. Daarbij nog al het innerlijk werk gevoegd door het geactiveerd schoonmaak-proces, en je ziet waarom velen onder ons deze maand wat ‘op automatische piloot’ hebben geleefd.

Periodes van intense vermoeidheid en periodes van heroriëntatie wisselden mekaar af, en intense lange dromen en allerlei fysieke symptomen wezen erop dat er energetisch veel gebeurde.

De 10/1-vibratie maakte dat we sterk gefocust waren op het ‘zelf-: wat is voor mij belangrijk, wat wil ik eigenlijk, wat is goed voor me, waar wil ik naartoe, wat moet er veranderen.

Neutraliseren van de 6-polariteiten

Het overkoepelende thema van 2013 draagt de 6-vibratie.

Op het einde van deze maand april hebben we al een derde van het jaar 2013 achter de rug.

Het loont het nu de moeite even stil te staan bij de verschuivingen die we al dan niet gemaakt hebben in verband met verantwoordelijkheden (neem ik teveel, te weinig verantwoordelijkheid naar mezelf – naar anderen?), dienstbaarheid (ben ik te weinig , te veel dienstbaar naar anderen?), gezins- en familiezaken (welk aspect van mijn omgaan met gezin/familie is nog niet in balans?), plichtsbewustzijn (ben ik te plichtsbewust, of te weinig plichtsbewust, wat zie ik als mijn plicht?) en healing (ben ik teveel/ te weinig gefocust op mijn healingproces, zowel fysiek als emotioneel, mentaal en spiritueel?).

Waar ligt voor mezelf het midden wat betreft al deze thema’s?

Vooral zij die het neutraliseren van de polariteiten rond deze thema’s als karmische les hebben meegenomen, zullen zich de afgelopen maanden sterk getriggerd gevoeld hebben.

Gezien de Pluto retrograde nog verder loopt tot 20 september en de komende eclipsen en het vierkant Uranus/Pluto in mei – kunnen we best verder onze intenties plaatsen tot verdere balancering van deze thema’s (als je innerlijke leiding je aangeeft dat daartoe nodig extra focus nodig is tenminste).

Veel beweging en instabiliteit

Verder kunnen we niet ontkennen dat we ons in een transformatiejaar bevinden.

We hebben er natuurlijk al wel meerdere achter de rug, maar de 13/4 maakt dat niemand dit jaar nog kan ontsnappen aan de sterke transformatie-impuls.

Wat moet verdwijnen zal verdwijnen dit jaar, wat moet omgevormd worden zal dit jaar een nieuwe vorm krijgen.

De nieuwe vormen en de nieuwe structuren worden nu massaal gebouwd – vooral nog energetisch, zowel individueel als collectief.

Wat we niet verwacht hadden is dat er toch nog veel energie gaat naar het afbreken en omvormen van oude denk- en gedragspatronen. Er gebeurt nog veel healing op relaties via droomwerk.

De oude vormen uit het collectief zien we dagelijks voor onze ogen verdwijnen.

Individueel kunnen we ons transformatieproces niet forceren: op sommige dagen zullen we een heel duidelijk beeld hebben van ‘nieuwe vormen’ in ons leven, terwijl op andere dagen dat beeld weer vaag wordt of vervangen door een ander, en we kunnen niet anders dan ons over te geven aan deze stroom, aan ons unieke ritme.

Eigen aan dit proces is dat er veel beweging en instabiliteit is, in en rondom ons.

Een zeer fysiek jaar

Het werd al door vele ‘medereizigers’ aangehaald: dit is een zeer fysiek jaar. Velen kampen met fysieke ongemakken en/of symptomen.

Het jarenlange transformeren eist zijn tol, maar resulteert tegelijkertijd bij velen al in tijdelijke opflakkeringen waarin men duidelijk voelt op een totaal nieuwe manier in het leven te staan en zeer concreet dingen op een heel nieuwe manier gaat doen.

Dit geeft een gevoel van bevrijding, van opluchting, van verlichting, van helderheid.

Dit gevoel zal zich vooral na de equinox van september duidelijker en meer frequent gaan manifesteren, dan is de grootste transformatiegolf van dit jaar dan ook achter de rug.

Naar een nieuw spoor

We bevinden ons dit jaar in een intens ‘omschakelingsproces’.

We worden door ons Hoger Zelf vriendelijk maar zeker naar aan nieuw spoor geleid, en wanneer ons ego teveel tegenstribbelt, wordt het oude spoor in bepaalde situaties soms compleet afgebroken.

Onze denk-patronen veranderen en uitgesleten denksporen verlaten kost veel aandacht, focus en bereidheid, en vraagt veel rust, stilte en alleen zijn.

Naarmate we meer en meer omschakelen verdwijnt onze neiging om steeds maar naar ‘oude’ oplossingen of wegen te grijpen, en beginnen we het stralende licht te zien dat schijnt op nieuwe wegen en potentieel.

Het ligt vlak voor ons

Uiteindelijk is het ook absurd. We zitten allemaal zo vaak vol vragen over waar we heen moeten, over wat er komt, over wat we te doen hebben, terwijl onze weg gewoon volledig in onszelf aanwezig is: we zijn ertoe gecodeerd, en als we er klaar voor zijn gaat gewoon onze wekker af en gaan we een andere richting uit, ontdekken we ‘per toeval’ nieuwe wegen, zien we plots wat we voordien niet zagen en meer nog, ontdekken we vaak dat het al die tijd vlak voor ons lag.

Tijd maken voor onze eigen unieke synthese

In heel dat transformatieproces kunnen we allen op sommige momenten wat extra begeleiding, informatie, een extra zetje van onze medereizigers gebruiken, maar toch blijft het ieders eigen spirituele verantwoordelijkheid om deze externe begeleiding altijd te mixen met de eigen innerlijke leiding, tot we een rustige, gecenterde helderheid verkrijgen in verband met de vragen die we ons stelden.

Dan pas kunnen we verder.

Het vraagt tijd om alle informatie en input een plaats te geven en het samen met onze innerlijke leiding te laten versmelten tot onze eigen unieke synthese.

Water-energie is broodnodig

Vandaar dat de energie van bijvoorbeeld Meester Lao Tse nuttig kan zijn voor zeer veel mensen: ze koelt af, geeft kalmte en rust, en helpt om even afstand te nemen.

Het is een energie die veel water-frequenties bevat, en water hebben we dit jaar meer dan ooit nodig om alles wat losgemaakt wordt te helpen wegstromen, om al dat kosmisch vuur van die transformatie te blussen, en om ons te helpen relativeren en tot rust te brengen.

Ego-wil versus Hoger Wil

Wat momenteel ook bij vele mensen die groeien in bewustzijn geïntensiveerd is, is de innerlijke strijd en het zoeken naar balans tussen de ego-wil en de hogere wil.

We hebben elk onze ego-verlangens, en wanneer die niet onmiddellijk ingevuld raken of gemanifesteerd worden raken we gefrustreerd, worden we wrokkig en ongeduldig.

Daarin toont zich onze innerlijke weerstand naar onze huidige rol in het grotere plaatje, terwijl die hogere wil, dat goddelijke plan voor onszelf net gezorgd heeft dat we ons net in deze huidige omstandigheden nu bevinden, dat deze omstandigheden nu alles in zich hebben wat we volgens ons hoger zelf nodig hebben.

Pas wanneer we alle verwachtingen, veronderstellingen en voorspellingen over wat er ‘zou moeten zijn’ kunnen en willen loslaten, dan breekt onze cocon van zelfbeklag, waar we ons in vastgesponnen hebben, open, en vloeit er een overvloed uit aan rust, vrede, inzichten, genieten of alle andere dingen die ons systeem nodig heeft.

Goddelijke timing

Er is ook het facet van goddelijke timing.

We kunnen allen cursussen volgen over ‘creëren’ tot we een ons wegen, maar zolang de ‘tijd niet rijp is’ voor die bepaalde creaties, gebeurt het niet.

Alle puzzel-stukken moeten op hun plek vallen, en pas dan verschuift alles onmiddellijk en kunnen evoluties zeer snel gaan.

We zijn allen inter-afhankelijk van elkaar: wat wij voor onszelf wensen, wat wij wensen te creëren, is met onzichtbare draden verweven met de levens en creaties van andere mensen, en hier geldt ook dat ieder die daarbij betrokken is op een bepaald moment ‘klaar’ moet zijn, dat ieder op dat bepaalde moment voldoende resoneert, zodat verschuiving mogelijk wordt.

Dus het hele proces heeft tijd nodig, en dat maakt het lastig voor ons ego, dat van aard nog altijd ongeduldig is ( hoewel steeds minder en minder, omdat we steeds meer ook ons eigen innerlijk weten vertrouwen).

De eigen stem vinden en neerzetten

Tenslotte gaan er zeer veel mensen (vooral vrouwen) vooral dit jaar door een laatste grote blokkade voor het verder stromen op hun weg.

Zeer velen onder ons gaan dit jaar hun eigen unieke ‘stem’ vinden, hun eigen geluid, gaan die eigen unieke frequenties in de stof neerzetten (4), en zijn daartoe momenteel bezig met het opruimen van een oude blokkade.

Deze blokkade is een karmisch kluwen van oude geloften tot zwijgen, oude pijn-herinneringen door zo vaak afgestraft te zijn geweest omdat men de eigen waarheid sprak, van geloften die we onszelf gedaan hebben om ‘nooit meer te zeggen wat we weten, voelen en zien’, uit angst voor represailles.

Maar al die negatieve ervaringen behoren tot ons verleden.

Ons verleden is voorbij, over and out, en nu breken we collectief en individueel door die oude blokkade heen. Het is tijd nu.

We ontwarren stap voor stap deze oude karmische knoop, onder liefdevolle begeleiding van onze belangrijkste spirituele coach en gids, onze meest intieme vriend: onze Beschermengel.

Doorheen de karmische knoop

Doorheen deze knoop zit nog een hele lading enorme wrok en woede en verdriet verweven:

omdat we onszelf niet méér bemind hebben, omdat we onszelf als krachteloos zagen, omdat we het hoogste stralende licht in onszelf al die tijd niet gezien hadden.

Het is deze wrok en woede en het verdriet daaronder die in zovele mensen getriggerd wordt dit jaar, die soms zorgt voor enorme uitbarstingen, maar die opgeruimd moét worden als we onszelf bevrijding en een open deur willen schenken en als we verder willen met onze weg.

We zijn als ‘bewustzijnswerkers’ intussen allen gewend om onze gevoelens van onvrede, frustratie en onmacht zo veel mogelijk zélf innerlijk te transformeren in plaats van de schuld ervan uiterlijk op anderen te projecteren.

Onbewust doen we dat allemaal af en toe toch nog wel eens, maar meestal neemt ons nieuwe zelf zélf verantwoordelijkheid voor de eigen bevrijding, voor de eigen verlichting, voor het openmaken van deuren in zichzelf.

Zelf-liefde als grote katalysator

De grote katalysator hiertoe is zelf-liefde, onvoorwaardelijke liefde voor onszelf.

We dienen ons zelf veiligheid, aandacht, respect en bevestiging te schenken, en niet te wachten tot er ergens in onze buitenwereld mensen zijn die ons dit op een dienblad komen brengen.

Met vallen en opstaan leren we eindelijk ons zelf te koesteren, te beminnen, te zién.

Wanneer we groeien in zelf-liefde, dan zien we de spiegel ervan als vanzelf in onze contacten met onze buitenwereld.

Oude rollen en identiteiten vallen weg

Oude korsten van oude ‘rollen’ die we speelden, die ons hielpen te functioneren in een wereld die niet op ons was afgestemd en waarop wij zelf niet afgestemd waren, mogen nu loskomen en afvallen.

Alle oude identiteiten waaraan ons ego vasthield, bv. ‘ik ben een healer’, ‘ik ben een leraar’, ik ben een helper’ enz…, brokkelen steeds meer af.

Die egostructuren hebben we niet meer nodig.

Onze ziel daalt steeds meer af in onze persoonlijkheid en gaat steeds vaker verblijven in ons hart, zodat we steeds meer ‘met hart en ziel’ leven en zijn, met als vanzelf vreugde en uitbreiding en innerlijke vrede als gevolg.

De komende tijd

Hoe onrustig of hoe onzeker je je ook mag voelen de komende maanden, kijk naar jouw eigen unieke rode draad.

Voel dat je gewoon BENT wie je BENT, dat je er MAG ZIJN, en dat wat er ook gebeurt, je er dan nog altijd zal staan, stralend vanuit je kern, omringd door een coachend en steunend team van Gene Zijde, omringd door al die andere zielen met wie je verbonden bent vanuit je ziel.

De meesten daarvan ken je zelfs nog niet, maar ze zijn er, ze zijn ook meegekomen naar deze aarde, en ze ondersteunen jou met hun frequentie net zoals jij dat doet naar hen toe.

Als de tijd rijp is, ontmoet je ze, en het weerzien zal een activering zijn die je in heel je lichtlichaam zal voelen.

Geniet van alle zegeningen die het leven op aarde je te bieden heeft, en als er weer eens een moeilijke dag komt, dan weet je: alles gaat voorbij…:)

Keep the faith

Fran

 

 Bron: http://www.maitreya.be/teksten/omschakeling.html

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: