Sanat Kumara ( Raj ): Jullie Zijn Gereed om Maatschappijen te Bouwen in Naleving van de Wet – Een Uur met een Engel – 22 april 2013

Sanat Kumara / Raj
Sanat Kumara / Raj

Steve Beckow: De Planetaire Logos en Opzichter van de Universele Wet, Sanat Kumara (Raj), sloot zich maandag bij ons aan in Een Uur met een Engel om ons naar een dieper begrip van de Universele wet te brengen en ons voor te bereiden op de discussie volgende week die gaat over vasanas en het geconstrueerde zelf. Hij werd voorafgegaan door Gaia die ons bedankte voor het eren van haar op “Earth Unity Day”.

Geoffrey West: Groeten en zegeningen aan allen, op deze avond van “Earth Unity Day”. Welkom bij een volgende een Uur met een Engel, met Linda Dillon, kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek De Grote ontwaking. Zich bij haar aansluitend deze avond is Steve Beckow, oprichter van de blogsite “Golden Age of Gaia” en auteur van ‘De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt’.

Ik ben Geoffrey West, die deze avond voor Graham Dewyea invalt.

Ik nodig jullie uit om de groene vlam van genezing binnen te brengen voor Gaia, aangezien wij haar dienstbaarheid aan de mensheid op deze avond eren en haar in de hoogste energieën van Liefde, Licht, Bescherming en dienstbaarheid voor het hoogst goed van allen houden.

Onze gast deze avond is Sanat Kumara, Raj. Met dit, geef ik de dingen aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Geoff. En voor onze luisteraars, Sanat Kumara is bekend bij alle Aardse beschavingen en hij kwam op kritieke periodes tussenbeide om ons in nieuwe richtingen te sturen. Welkom, Raj.

Raj: En welkom aan jullie op deze prachtige dag. Welkom aan jullie allemaal gedurende deze tijd van feestviering van Gaia. En voordat wij deze dag beginnen, zou ik graag voor haar terzijde willen stappen zodat zij een begroeting aan een ieder van jullie kan sturen.

SB: Dank U.

Raj: En als de planetaire logos, is dit mijn eer om te doen.


Gaia: Gegroet. Ik ben Gaia.

SB: Gegroet, Gaia.

Gaia: Ik ben Terra Nova, Ik ben Nova Gaia, Ik ben Nova Aarde. Ik ben één van jullie moeders en jullie beste vriendin. En ik neem deze kans op Aarde dag om tegen de harten, de geesten en de lichamen van een ieder van jullie te spreken.

En ik wenk naar jullie, mijn dierbare vrienden, vanuit de plaats waar ik in de 5de dimensie verankerd ben, de plaats van verandering, fenomenale, voortdurende verandering en bestendigheid, zoals de Moeder het uitgedrukt heeft. En het is de plaats van Liefde.

Ik bedank een ieder van jullie voor jullie geschenken van liefde – grote, kleine, en er tussenin. In jullie ontwaking – en ik bedoel niet eenvoudig in de afgelopen paar maanden; Ik bedoel, in de ontwaking van dit leven – zijn jullie geworden en hebben jullie je herinnerd de geschenken die wij samen delen, en dat jullie oneindig en eeuwig met mij verbonden zijn.

Terwijl jullie op de Aarde zijn, en van de Aarde af, is onze verbinding sterk en permanent. Zelfs diegenen van jullie die van verre gereisd zijn, omdat jullie het uit liefde gedaan hebben.

En het is niet alleen liefde voor onze Goddelijke Moeder, en niet alleen voor de interplanetaire systemen en het multiversum, maar liefde voor en eerbewijs aan mij. En jullie zijn begonnen te weten en te voelen, in deze nieuwe multidimensionaliteit, de werkelijkheid van ons partnerschap. En of het nu door het asfalt heen is, het gras of de rode rotsen, het is niet van belang. Of het nu door de kolibrie of de arend is, het is niet van belang.

Net zoals de Moeder jullie opeist, zo doe ik dat ook – niet op een manier van controle of dienstbaarheid, maar in een zachte omhelzing van liefde. Dus ik wens dat jullie op deze dag weten, op deze veelbewogen dag, omdat als mensen houden jullie van gebeurtenissen en jullie houden van feestvieringen, en, lief hart, zo doe ik dat ook.

Dus, op deze veelbewogen dag zeg ik tegen jullie, dat ik jullie mijn geschenken vrijelijk geef. Ik deel mijn beloning en mij overvloed van alle bronnen vrijelijk. Ik omhels jullie zachtjes. Ik wieg jullie in mijn armen, en schommel jullie in slaap, en ik maak jullie wakker met de kus van de ochtendlucht. Ik geef jullie mijn liefde. Vaarwel, en dank je.

SB: En Dank U, Moeder.


Wel, dat was een welkome verrassing. En, Raj, nu keren we naar U terug. Aartsengel Michael suggereerde dat een discussie over de Universele Wet een goede opening zou zijn met betrekking op een discussie over vasanas en het geconstrueerde zelf. Kunt U ons vertellen, wat het doel is van de Universele Wetten?  Wat voor werk dat zij doen?

Raj: Ja, het is mij een genoegen. En je kunt me Sanat Kumara of Raj noemen, of je kunt mij vriend of broeder noemen, maar ik ben eenvoudig verheugd op deze dag opgeroepen te zijn. En het is zeer passend dat wij deze conversatie hebben, want de Universele Wet is toepasbaar, net zoals je gezegd hebt.

Het is het raamwerk waar jullie op uitkomen om te begrijpen hoe de dingen werken. Het maakt deel uit van het universele raster. Het maakt deel uit van de begrippen over hoe dingen gebeuren of niet gebeuren, en de uitlijningen die iemand kan vergaren in termen van diens eigen proces van Ascentie en terugkeer naar de bron van Eén.

Dus het is het raamwerk waaraan de schepping, wat jullie genoemd hebben de Goddelijke Kwaliteiten, waaraan alles hangt. Dus het is het raster waarop jullie tot het begrip komen hoe de dingen werken. Het is eigenaardig, nietwaar, dat jullie, als een menselijk collectief, van alle rassen, zulk een obsessie hebben met dit woord “wet”? Jullie hebben juridische wet, jullie hebben de wetten van de mathematica, kwantum fysica, maar jullie hebben niet, en jullie hebben je niet volledig of compleet uitgelijnd met, de Universele Wet.

Maar toch is dit het startpunt en het is het eindpunt. En wanneer je in uitlijning bent met de Universele Wet, kom je naar een plaats van begrip van hoe jezelf te positioneren, specifiek binnenin de tijd en ruimte, hoe jullie acties, of geen acties, of gevoel van zijn, gemeten en gereflecteerd kunnen worden.

Het zijn de richtlijnen – wel, het is sterker dan richtlijnen – het is de Wet die neergelegd is door de Moeder/Vader/Eén voor de naleving van de Goddelijke Kwaliteiten. Dus jullie hebben een zeer rijke en betekenisvolle discussie gehad, waar ik graag aan heb deelgenomen, over de Goddelijke Kwaliteiten en hoe zij werken.

Maar als je de hoe-te wilt weten, en dat is hoe je naar enige van jouw vasanas of kwesties of blokkades toegaat, hoe je deze ook kiest te omschrijven, is dat je reflecteert op de Universele Wet en wat niet in uitlijning daarmee is.

Zo vaak zeggen jullie tegen mij, “Wel, Raj, ik heb aan iets gewerkt, maar het lijkt er niet op dat het voor mij klikt. Het produceert niet de resultaten.” Dus waar ik je naar terug zou willen refereren is deze codificatie, dit raster, dit raamwerk waar alles aan hangt.

Alle Universele Wetten waar ik over spreek zijn onderling met elkaar verbonden. Dus het is geen kwestie van eenvoudig met één, individuele wet, werken of begrijpen. Dat is niet voldoende.

Eén van de redenen dat wij deze prachtige conversatie hebben – en ik ben zo verheugd dat jullie me uitgenodigd hebben om dit te doen – is dat jullie op een punt in jullie overgang zijn, jullie Ascentie, jullie evolutie, collectief en individueel, in overeenkomst met de koninkrijken en met Gaia, dat jullie gereed zijn om meer volledig te omhelzen en te begrijpen, en maatschappijen op te bouwen, een planeet, die in naleving en op één lijn is met de Wet.

Wat wij wensen te zeggen over de wet, en hoe dit waar wij naar refereren jullie zal helpen het te begrijpen, waarom hebben wij de Universele Wet? Het zijn de regels. Het zijn de regels van hoe de dingen werken, en zij veranderen niet.

Dus één van de kwesties waar jullie mee werken is dat jullie in een omgeving, een situatie, van voortdurende verandering zijn, of je het nu erkent het beseft of niet. En dus, wanneer je naar de wet refereert, heb je een raamwerk binnenin waarmee te werken dat voortdurend veranderd, en om naar de plaats van evenwicht te gaan.

De doelstelling van de wet, de fundering van de wet, is evenwicht. Het is om jullie te ondersteunen, jullie te begeleiden – en alle wezens – naar de plaats van evenwicht. Dus, dat is de reden voor de Universele Wet.

Toen wij tegen de Moeder zeiden, en de Moeder zei tegen velen, “Hoe zullen de wezens, niet alleen op de Aarde, niet alleen op deze geliefde juweel, Gaia, hoe zullen zij begrijpen hoe te construeren, hoe te werk te gaan?”het was het begrip van de wet, van hoe de dingen werken. Net zoals jullie wetenschappelijke of natuurlijke wet.

Welnu, jullie gaan niet door iedere dag heen denkende, of voelende, “Ben ik in uitlijning met de wet?”of het nu de menselijke of de natuurlijke wet is. Het is de manier van zijn.

Welnu, vele van de menselijke wetten die ontwikkeld zijn, zijn helemaal niet op één lijn met de Universele Wet. En dat is waar de dingen mis gingen en waar valse rasters en paradigma’s op gegroeid hebben, en feitelijk de illusie van deugdzaamheid aannam.

Maar zij hebben geen referentiepunt in het hart van de Ene. En dan raken de mensen ontgoocheld, gedesillusioneerd, teleurgesteld, omdat zij denken dat zij zich aan de wet houden, en het niet de resultaten van creatie heeft die zij verlangden. Maar het is omdat zij niet de tijd genomen hebben, dit is geen kritiek, nu is de tijd om dit lichaam van wet te begrijpen – dus de wet zoals het bestaat om jullie vragen te beantwoorden, om jullie en velen ver verwijdert van Gaia te helpen begrijpen hoe de dingen werken, is feitelijk zeer eenvoudig.

SB: Zou ik op dit punt tussenbeide kunnen komen, Raj?

Raj: Ja, natuurlijk mag je dat. Je weet dat ik de neiging heb om maar door en door te gaan.

SB: En ik heb de neiging om maar door te gaan met luisteren. En van tijd tot tijd zeg ik, wel, misschien zou ik een vraag moeten stellen, maar ik ben dus gewoon gefascineerd om naar U te luisteren.

Wij zijn op een reis van God naar God, en ik krijg het gevoel dat de Universele Wetten zijn wat ons in beweging houdt in de richting waarin wij voorbestemd zijn te gaan. Maar tezelfdertijd, is het niet alsof je naar de winkel op de hoek kunt gaan en een pocketboekje koopt over de Universele Wet.

Er is zeer weinig betrouwbare literatuur daarbuiten over de Universele Wet. Dus hier zijn wij. Het is heel belangrijk voor ons, en het is één van de kwesties waar wij zo weinig literatuur over hebben.

Wat kunt u zeggen over dit dilemma waar wij mee geconfronteerd worden?

Raj: Ik erken het dilemma. En je zult ook verheugd zijn te weten dat ik zeker aan het porren geweest ben en gewerkt hebt met het kanaal om al deze wetten op te schrijven en om over hen uit te weiden via het channelen, zodat er meer is van waar jullie aan denken tastbaar materiaal, zodat er een niveau van wisselwerking en begrip kan zijn.

Maar als je in jouw hartbewustzijn gaat, en dit is het kompas dat aan jullie allemaal gegeven is, en dat dit binnenin jullie gereset is, en, tussen haakjes, in december werd het gereset, is het een zeer eenvoudige vraag:  Voelt deze situatie, voelt deze handeling/actie, voelt dit gevoel, voelt dit gedrag, voelt deze situatie op één lijn aan met Liefde en met de Ene?

Voelt het binnenin mij aan, binnenin mijn hart wetenschap, dat het in balans is en dat het niet alleen mij langzaam verder beweegt – en er zijn velen die een zeer langzaam pad gekozen hebben; dus dat zeg ik niet in oordeel –  maar geeft dit mij prijs, want jullie zijn in een tijd van snelle verandering, is dit in uitlijning met de liefde die ik binnenin mij ken, dat mijn goddelijke essentie vonk is, is dit in uitlijning met de liefde van de Moeder, voelt het aan als Liefde?

En jullie zeggen tegen mij, “Wel, Raj, hoe weet ik hoe liefde aanvoelt?” En dat zou een gekke vraag zijn, omdat er geen enkel menselijk wezen is – en zeker geen van de koninkrijken – die niet weet, wanneer zij compleet eerlijk met zichzelf zijn, hoe liefde aanvoelt.

Welnu, vaak zijn er excuses. En ik spreek zeer openhartig. Welnu, excuses zijn prima. Maar zij forceren jullie op vele manieren om zeer eerlijk met jezelf te zijn. Dus wanneer je een excuus maakt – en dit is waar vasanas binnenkomt – weet je dat je aan een programma werkt dat echt niet op één lijn is met de waarheid van jouw universele zelven. En het is jou niet van dienst bij die terugkeer naar huis naar de Ene.

Sommigen van jullie, mijn geliefde vrienden, hebben voor een zeer langdurige terugkeer naar het hart van de Ene gekozen. Het is alsof je op vele manieren gekozen hebt om een groot circuit te maken, een grote tour, voorafgaande aan de terugkeer. Anderen van jullie hebben een zeer rechtstreekse route gekozen. Beide zijn correct. Maar laat ons refereren, nu, naar één van de wetten waar ik net mee begonnen ben over te spreken, en het is de Wet van Voltooiing en Continuïteit.

Dus zeggen jullie tegen mij, “Wel, Raj, Wat betekent dat?” Laat ons het in zeer eenvoudige termen zetten, omdat wij niet wensen dat deze wetten complex of onjuist begrepen worden. De Wet van Voltooiing en Continuïteit, in jullie taal, zou betekenen dat alles een begin en een einde heeft, en aan het einde is er altijd, altijd, een volgend begin. Dat is de wet.

Dus, wanneer je een groots circuit of jouw rechtstreekse route gekozen hebt, heb je geweten, in naleving van de wet, dat je een reis begonnen bent. En die reis is altijd hetzelfde, mijn geliefde vrienden. Het is de reis terug naar de Ene. Het is de reis terug naar de Liefde.

SB: U hebt verschillende woorden gebruikt om – zo schijnt het mij toe – hetzelfde te zeggen. Bijvoorbeeld, u zegt dat de wet helemaal over balans gaat. Welnu, balans is het stiltepunt; het stiltepunt van het hart. En bij andere gelegenheden zei U ga in/naar jouw hart, en bij andere gelegenheden zei U….U hebt over liefde gesproken, welke St. Paul dat de vervulling van de wet noemt. En dan spreekt u over de terugkeer naar de Ene.

Aangezien de Ene via het hart gevonden wordt, gaat de wet geheel over een terugkeer naar het hart?

Raj: Ja en nee. Het is de handleiding over de terugkeer naar het hart, en de handleiding, of de richting, die wij jullie aanbieden is dezelfde voor diegenen op Gaia als het is in de Pleiadische sector, of Arcturus, of Andromeda, of CCC. Dus het is hetzelfde, overal. En dat is de verbindende factor, alsook, in termen van de eenheid en de liefde.

Welnu, is de wet ingeprent binnenin dat hartbewustzijn en die liefde? Ja. Dus wanneer ik spreek over een specifieke wet, zullen jullie, onmiddellijk, dat hart weten hebben: “Oh, ja, dat ken ik. Dat is logisch.”

SB:  Aartsengel Michael zei feitelijk dat de Universele Wet het raamwerk is waaraan alles hangt, niet alleen de stoot railing, maar de schaatsbaan zelf. Kunt u uitweiden op wat het is dat hij voor ons wenste te weten via deze commentaren, alstublieft?

Raj: Ja, want je hebt mijn lieve vriend, Michael, gevraagd over deze kwestie van de Universele Wet als eenvoudig de vangrail zijnde zodat jullie niet van de supernova snelweg afraken. En hij heeft jou gecorrigeerd door zich ervan te verzekeren dat jij begreep dat het niet eenvoudig de vangrail is; het is de volledigheid.

Dus wanneer je werkt, wanneer je ademhaalt, wanneer je handelt, wanneer je voelt, wanneer je verwerkt, wanneer je bidt, wanneer je creëert, werk je aan dat raamwerk, aan het tapijt, aan dat raster van de Universele Wet.

Je kunt jezelf niet absent laten zijn van dit raamwerk. Het is niet  mogelijk. En de Universele Wetten waarover ik tegen jou spreek, vandaag en in de toekomst, zijn niet eenvoudig de Universele Wetten die op de mensen toepasbaar zijn. Het is de Universele Wet waar wij allemaal ons allemaal aan houden. En dat is waar jullie naar toegaan. Dat is jullie interdimensionale verschuiving. Het is die hartwetenschap, die liefde uitlijning met de wet.

SB: Ziet U, de moeilijkheid die wij hebben, Raj, met wat u zegt. En dat is, dat de Aardse wetten gedrag voorschrijven. Aardse wetten zeggen, “Je moet dit niet doen. En als je dit doet, dan is dit het wat er met je zal gebeuren.”

En aldus komen wij de Universele Wet tegen, en het is niet slechts de stoot railing, maar het is de schaatsbaan zelf. Ik denk niet dat wij er gewend aan zijn om aan een wet te denken als zijnde meer dan een voorschrift van gedrag, maar de Universele Wet is meer dan een voorschrift van gedrag, is het niet?

Raj: Oh, ja. En in feite, als je aan de wetten denkt – wel, een deel van de wetten, van de menselijke werkelijkheid; en denk dan aan jullie wettelijke jurisprudentiesysteem; zoals ik gezegd heb, jullie denken niet noodzakelijkerwijze, in ieder van jullie acties, “Gedraag ik me binnenin de beperkingen of de voorgeschreven definities van gedrag die in dit land acceptabel zijn, die deze wetten aangebracht heeft?”

Je denkt er niet echt over na, tenzij je de wetten overtreedt. Welnu, het verschil is, is dat de menselijke wet gebaseerd is op straf en controle. Dus hebben zij geen echte goddelijke essentie, nietwaar? En men zou kunnen argumenteren – en ik kan jullie al horen – zeggende, ja, maar de onderstutting hiervan is orde en liefde en niet om van sommige mensen profijt te nemen. Maar dat is niet de aard van de Universele Wet.

Eén van jullie primaire aansturingen, als spirituele, menselijke, emotionele, mentale wezens, is om uit te vinden hoe de dingen werken en, “Hoe kom ik thuis?” Dus, denk hierover na. Je hebt een systeem…. Feitelijk, zijn er momenteel voor het raster van de mensheid, specifiek ongeveer 13 Universele Wetten waar jullie mee werken. En ik heb er vandaag één genoemd – continuïteit en voltooiing; voltooiing en continuïteit.

Maar deze zijn allemaal aaneengesloten. Dus vormen zij een raster, een schaatsbaan, waarop jullie bewegen. En als je met één wet werkt, openen jullie harten zich meer volledig in termen van goddelijke uitlijning en kennis, en dan leidt het jullie naar de volgende wet en de volgende wet. Maar jullie acties worden gerefereerde referentiepunten tot de wet, eerder dan de één of andere geconstrueerde werkelijkheid of zelf, of het één of andere valse raster of vasana.

Dus wat de wet doet, en wanneer je waarlijk een verbintenis aangaat met de Universele Wet, is dat het de illusie verwijdert waarop zoveel van de menselijke ervaring gebaseerd werd. Dus dat is waarom het zo belangrijk is – kritiek! – in deze tijd, waarom ik naar voren stap en zeg, “Prima, mijn geliefde vrienden, het is tijd voor jullie, een ieder van jullie, om meer volledig de wet te begrijpen. En ik ben verheugd – ik ben opgetogen – om in staat te zijn te handelen, kan ik zeggen, als jullie mentor, als jullie begeleider.”

SB: Dank U hiervoor, Raj. En natuurlijk zoals u zei, wij zijn momenteel aan het ontwaken, gaan door een zeer snel ontwakingsproces heen. En wij bereiden ons ook voor om Nova Aarde op te bouwen, of sommigen van ons bouwen feitelijk Nova Aarde op. En dus, mentor ons. Wat is het meest belangrijke voor ons om te weten over de Universele Wet terwijl wij de ontwaking naderen en dit werk?

Raj: Laat ons over een aantal van deze wetten spreken. Laat ons bespreken – omdat wij de aard van de Universele Wet besproken hebben; wat wij nu zullen doen is over één van de wetten praten die nuttig is, heilig nuttig. En als jullie ertoe komen om jullie Goddelijke Kwaliteiten en jullie vasanas te adresseren, is het belangrijk om het te weten, en ermee te verbinden en te begrijpen, de Universele Wet van Doelstelling. Dus laat mij het uitleggen.

Wederom, kort, summier, en ik zal absoluut jullie vragen verwelkomen. Omdat het zeer bekend bij jullie aan zal voelen.

Alle energie die vanuit het hart van de Ene tevoorschijn komt, in wat voor vorm dan ook, heeft een heilige doelstelling, expressie, richting. En dat is ook verbonden aan jullie voltooiing en continuïteit.

Welnu, de heilige doelstelling wet is het begrip in de universele betekenis dat het doel van al het bestaan is om van liefde, van vreugde te zijn, en om jouw weg terug naar huis te vinden.

Maar daarin, en daar binnenin – er zijn vele clausules aan deze wet – is waar jouw heilige doelstelling is. Hoe lijnt jouw doelstelling – en jij en ik, mijn vriend, en specifiek jij en Michael hebben deze conversatie over uitlijning of doelstelling gehad – hoe lijnt jouw doelstelling, jouw expressie, in dit leven, als een fragment van jouw bredere reis uit met de Wet van Liefde?

Begrijp je wat ik zeg?

SB: ja, dat doe ik, Raj. Gaat u alstublieft verder.

Raj: Dus dat is het startpunt van het begrijpen van deze reis. Wat is mijn heilige doelstelling? Dan is er de Wet van Intentie. En het lijnt jouw volledige wezen, alle rijken, alle dimensies, alle werkelijkheden, alle ervaring, alle gedachte, alle emotie, uit met de intentie. Het is de macht van intentie. En de intentie van de Moeder is dat jullie Liefde kennen en ervaren, en naar huis terugkeren.

Dat is de Wet van Intentie. Hoe vertaalt het zich in/naar jullie wereld, naar jullie ervaring, in het opbouwen van Nova Aarde? Dus, als ik een voorbeeld mag gebruiken, jullie heilige doelstelling is zeer nauw uitgelijnd met de Goddelijke Moeder en Aartsengel Michael.

SB: Ja.

Raj: En het is om een mededeler van waarheid te zijn om het collectief bij hun ontwaking te ondersteunen, bij hun begrip van wie zij zijn, wat hun potentieel is, en om een voertuig van communicatie te zijn…

SB: Ja.

Raj: …voor deze zijde, voor het Gezelschap van de Hemel, voor jullie sterren broeders en zusters en voor de mensheid. Dus jullie heilige doelstelling is om een mededeler en een buis/kanaal te zijn.

SB: Ja, Ik begrijp het.

Raj: Dus de Wet van Intentie zoals het op jullie van toepassing is aangaande dat doel is hoe jullie dat heilige doel vervullen met de intentie die duidelijk uitgelijnd is met jullie heilige doelstelling. Als je bijvoorbeeld, – en dit ben jij niet, dus ik gebruik een ver terzijde staand voorbeeld – als je kiest, in dat vrije-wil gebied, en de wet, is het raamwerk van de wet om jou te helpen op één lijn te komen in plaats van eerder keuzes te maken die jou van de liefde weghalen, dan is het zeer op één lijn met Geoffrey’s “Greenprint for Life” (website), zijn levenspad. Er zijn vele manieren om actief te worden.

Maar als jouw intentie prima is – ben ik goed gepositioneerd om een mededeler te zijn. Ik ken mijn heilige doelstelling. Maar dan zeggen jullie dat wat ik ga doen is om de stroom aan informatie te controleren. Ik ga desinformatie toestaan. Ik ga waarvan ik weet dat de waarheid is negeren. Ik ga niet zo volledig aan het werk als ik zou kunnen – en werk heeft er behoefte aan om altijd in evenwicht te zijn; dat is het referentie punt, dat is het stilte punt. Maar als jouw intentie niet in uitlijning is met jouw heilige doelstelling, dan ben je niet in uitlijning met de wet.

Dus, iedere intentie – groot, klein en daar tussenin – de intentie om een leven van zuiverheid, van gratie te leven, maar dat gereflecteerd is in actie. Het is gereflecteerd in/naar de kwaliteiten van vriendelijkheid en het spreken van de waarheid en delen en tederheid en genade, samenwerking en medeleven.

Dus, als jouw intentie, dan, niet vertaald wordt in/naar het praktische niet alleen van jouw handelingen, maar jouw gevoelens en jouw gedachten ook – omdat er velen, velen op Aarde zijn die, bijvoorbeeld, zullen doen wat “het juiste ding” lijkt te zijn, maar zij doen het omdat zij vriendelijk of genereus of bedachtzaam of oprecht willen lijken te zijn, maar de intentie is er niet.

Wat zij aan het doen zijn is dat zij vanuit een plaats van ego werken, of zij ondernemen een actie omdat zij denken dat zij dat moeten, maar in feite zijn zij kwaad – wat is jullie uitdrukking, “kwaad als de hel”?

SB: Ja.

Raj: Dus, die intentie ging gewoon mis, nietwaar?

SB: Ja.

Raj: Of ik doe het omdat ik bang ben dat als ik het niet doe ik in moeilijkheden kom, ofwel in moeilijkheden met de wet, of met mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn buren of met God.

Wel, dat is niet goed genoeg. Dat is niet de uitlijning met de wet. Dus het emotionele component, het mentale component…. Je kunt niet denken, “Wel, ik zal dit doen en aldus zal ik in uitlijning zijn, maar ik denk echt dat dit een hele berg aan onzin is.” Nee.

Alles, alle delen van jou – en dat is waarom je naar dit stiltepunt van jouw hart komt en jouw kennis – het moet in uitlijning zijn. Welnu, dwingen wij het af? Zijn er bestraffende onderafdelingen als jij je niet aan de wet houdt?

Wel, de bestraffende onderafdelingen – en jullie hebben er vele gezien – is dat het leven niet werkt. Het is niet vreugdevol, het is niet liefdevol, het is niet duurzaam, het is niet belonend, het voelt niet goed. En jullie zien dit iedere dag op de straten van ieder land. Je ziet dit in de stilte van de huizen waar mensen zich in wanhoop isoleren.

Dus de onderafdelingen zijn niet wat van bovenaf komt. Het concept van straf, van oordeel, is een menselijke constructie, geen goddelijke constructie. Maar zijn er onderafdelingen? Ja, omdat wat jullie aan het doen zijn, individueel en collectief, is jezelf pijn doen, het jezelf ellendig maken.

Welnu, ik weet, terwijl is dit als jullie mentor zeg, dat er sommigen van jullie zijn die deze avond luisteren en zeggen, “Wel, dat is vreselijk. Hij legt het allemaal bij ons neer!”

Nee, mijn geliefde vrienden. Ik leg het niet allemaal bij jullie neer. Wat ik zeg is dat er een lichaam van begrip is dat als jij je eraan houdt je vrij zult vliegen. Dus het maakt deel uit van het collectieve onderwijs en de evolutie, want jullie hebben besloten om als één te komen – zelfs diegenen die zijn in, zullen wij zeggen, de nog niet tot een beslissingen gekomen groep.

Dus dit is de Wet van Intentie. Ben ik hier duidelijk over?

SB: Ja, inderdaad. Kunt U het verschil nuanceren, als die er is, tussen de Goddelijke Kwaliteiten en de Universele Wet?

Raj: De Universele Wet. Denk eraan als het raamwerk welke, als het nageleefd en gevolgd wordt, de Goddelijke Kwaliteiten toestaat tot bloei te komen. Zij zijn volledig aaneengesloten.

Dus denk eraan als de structuur. De wet is de staalbalk, de fundering, en de kwaliteiten zijn de bedekking en de ingewanden van het gebouw.

SB: Oké. Dat is behulpzaam.

Raj: Dus je kunt hen niet scheiden. Want wanneer je in de zuiverheid van naleving van de wet bent, dan beoefen je, leef je de wet en de Goddelijke Kwaliteiten. Dus je kunt deze niet van elkaar scheiden. Als je de ene hebt, heb je de andere ook.

Maar het is een begrip, en jullie zijn hongerig – niet alleen jij, lief hart, maar jullie allemaal – jullie hongeren naar meer informatie. Hoe construeren wij Nova Aarde op een manier die waarlijk anders is?

Dus, als je zegt, “Wel, als wij allemaal de Goddelijke Kwaliteiten beoefenen, dan zullen we er zijn,” en tot dit zeg ik, ja, dat zullen jullie, maar als je wilt begrijpen hoe het werkt, hoe deze Goddelijke Kwaliteiten tot het raamwerk dat neergelegd is door de Moeder/Vader/Eén werken, dan is dit hoe.

SB: Kunt u ons enige goede, acceptabele bronnen over de Universele Wet vertellen? Wat aangaande de Wet van Eén door Ra?

Raj: De wet van Eén, de wet van houd van jezelf en houd van je buren…. Wij spreken hier niet over de Bijbelse waarheid. De Wet van de Goddelijke Kwaliteiten. Er zijn vele, vier overeenstemmingen, vijf overeenstemmingen. Alles dat geschreven is door de Dalai Lama verklaard deze reis en de verstandhoudingen.

Dus het is niet dat de informatie daarbuiten niet geweest is. Het is meer dat de menselijke wezens – en wij bedoelen helemaal niet noodzakelijkerwijs de Lichtwerkers – maar de menselijke wezens zijn niet geestdriftig geweest om deze blauwdruk te adopteren als de blauwdruk waarop al het andere geformuleerd is.

SB: En deze zijn gewoon, aan het einde, gedachten in de geest van God, zijn zij dat niet?

Raj: Het zijn de gedachten of het bestaan. Dat is correct. Het is niet waar jullie aan denken willekeurige gedachten. Het is een constructie van creatie.

SB: Is het juist te zeggen dat zij alleen vanuit de geest van God vandaan komen, of speelt het engelen rijk een rol in de formulering.

Ray: Nee. Het engelen rijk speelt geen rol.

SB: Dus, alleen God?

Raj: Het engelen rijk houdt zich aan de Universele Wet. Zij kunnen andere beklemtonen en andere wetten hebben waar zij naar kijken omdat zij in een andere sfeer werken. En daarom zijn zij, zullen wij zeggen, gezegend of worden bezocht met andere gedachten vanuit de Bron, Eén. Maar, nee, deze zijn neergelegd, gegeven, gedeeld, hoe je het ook wenst waar te nemen, rechtstreeks vanuit de Ene.

SB: Dus het plan voor ons allemaal is om terug te keren naar – terug te keren naar huis, zoals u het noemde, door het beseffen van onze ware identiteit als God, en de wetten zijn er om ons uit te rusten met…, om ons te oriënteren, is dat juist, op deze reis?

Ray: Om jullie te oriënteren? Het is zoals wat jij zegt, zovelen van jullie hebben in jullie voertuigen MapQuest of GPS. Dit is jullie Universele GPS, lief hart.

SB: [grinnikt] Uh-hunh.

Raj: Er is een Wet van Eenmaking. En dat maakt deel uit van waar jullie aan werken met het opbouwen van Nova Aarde. De eenmaking is het diepe begrip dat alle dingen, overal, door het omniversum heen, verenigd zijn als Eén. Dus terwijl jullie dwars overgaan en jullie reis ondernemen, doen jullie dat ook via die aaneengeslotenheid niet alleen aan het hart en de essentie van Eén maar aan alles.

Dat is waarom deze beslissing door het menselijke collectief om als één voorwaarts te gaan op vele manieren, in mijn rol als planetaire logos, logisch is. Omdat het zich houdt aan de Wet van Eenmaking. Het is in een stilzwijgend en feitelijk zeer actief begrip dat jullie verenigd zijn, dat men niet alleen reist.

Dus terwijl jullie denken, of voelen of weten of geloven, dat jullie op deze reis terug zijn, ben je ook op deze reis met alles. Er is alleen maar één raster. Dat is de wet. Hoe zou je anders kunnen reizen? Je kunt niet van raster naar raster naar raster naar raster springen.

Welnu, rekt dit uit? Zijn er tijden wanneer je toegang krijgt tot een ander deel van het raster door het veranderen van dimensies of door wormgaten heen te gaan, of zwarte of witte gaten? Ja. Maar het is nog steeds één.

SB: Maar het raster, gewoon door het een raster te noemen, u heeft het genuanceerd vanuit, zeg, allen of Eén of God.

Raj: De totaliteit van het raster is God.

SB: Oké. Dat helpt me. Dank U. Oké. Ik ben nu tevreden. Dank U.

Raj: Dat was een zeer belangrijke vraag.

SB: Dank u voor dat te beantwoorden. Hoe kunnen wij met de Universele Wetten Werken?

Raj: Ga naar jouw stiltepunt. En roep mij eenvoudig op. Beoefen jullie Goddelijke Kwaliteiten, en wanneer je bepaalde kwaliteiten beoefent, lijnen zij meer natuurlijk uit met verschillende wetten, met verschillende gedachten, met verschillende expressies, zullen wij zeggen, van God, van Eén. Maar het is al binnenin jullie.

Dus, werken met de wet is in jouw hartbewustzijn zijn en onderscheidend, beschouwend te zijn. Jullie leven in een wereld, en ik onderscheid mezelf, niet de planeet, maar een wereld, die zeer druk geworden is. Welnu, het is niet dat jullie drukte als goed of slecht moeten beoordelen; het is oninteressant. Maar in die drukte, is drukte een zeer goede plaats voor het ego om te leven.

En in die drukte, en in het gevoel van zelfopgelegde worsteling – want drukte is een vorm van worstelen; het is geen gevoel van soepelheid; het is zelfopgelegd – jullie nemen niet altijd de tijd om onderscheid te maken in; “Brengt dat wat ik aan het doen ben mij naar de kernessentie en naar mij Zelf, naar mijn Ik Ben Aanwezigheid en de Ik Ben Aanwezigheid? Zo eenvoudig is het.

Wanneer je stopt en de vraag stelt, is de begeleiding al daar. Omdat jullie schoonheid, jullie hart, jullie ziel, hoe jullie die wetenschap ook waarnemen goddelijke intelligent is. Het weet. En in de wetenschap, kan je verschuiven van drukte naar zijn, en zijn betekend niet dat je geen actie onderneemt en Nova Aarde niet bouwt. Dat doen jullie, en het is goed onderweg ben ik blij om te zeggen.

SB: Wat ziet u gebeuren, Raj, dat waar u het meest blij mee bent?

Raj: Wij kijken uit naar de beslissing van het menselijke collectief om zich te houden aan de hogere wetten van liefde. Dat is een andere naam voor de Universele Wet. Jullie te houden aan het betekenisvolle bestaan en de waarheid van wie jullie zijn.

Welnu, dit wordt al door zovelen van jullie tot uitdrukking gebracht. {Muziek begint te spelen] En vertrouw me, dat brengt mijn ongelooflijke vreugde.

Onderschat niet hoe goed jullie het doen.

SB: Dank u. Het was een prachtig gesprek met u. Dank u dat u zich bij ons aansloot.

Raj: Ga met mijn liefde, Vaarwel.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Bron: http://www.goldenageofgaia.com 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: