Ashtar – Bulletin Van De Brug: Ashtar & Moeder Gaia door Susan Leland, 26 april 2013

Ashtar3

Ashtar – Bulletin Van De Brug, 26 april 2013
“Gegroet, Geliefde Familie! Het is met grote vreugde, en inderdaad, Eerbied, dat wij Moeder Gaia’s liefdevolle boodschap presenteren. Het is net zo tijdloos als zij, en wij nodigen jullie uit de oneindigheid van Liefde te voelen waarmee zij het doordrenkt!
“Jullie zijn je bewust van de vele veranderingen welke gemaakt moeten worden in de manier waarop zij behandeld wordt, en wij prijzen jullie voor al jullie inspanningen in die richting! Opdat jullie geen enkele gedachte hebben dat deze veranderingen niet al in voortgang zijn, of op het punt staan om uitgevaardigd te worden, wees ervan verzekerd dat wij alle activiteiten van interactie met Moeder Gaia in de gaten houden, en wij hebben een veelomvattende lijst van alles dat wegvalt en op het punt staat om op te houden, samen met toepasselijke Hoge Dimensionale vervangingen waar deze nodig zijn.
“Bijvoorbeeld, de Wereld draait niet langer meer op wat bekend is als de ‘olie-dollar’, alhoewel sommige van de duistere hoeden (dark hats of Cabal) volhoudend zijn jullie anderszins te doen laten geloven. De Waarheid is dat het plunderen van Moeder Gaia’s fossiele brandstoffen voor altijd ten einde komt op de Planeet Aarde! Maar toch, zegt dit niet dat jullie zonder energie zullen zijn voor warmte, koken, transport, etc. Het is eenvoudig dat schone energie het enige zal zijn dat er gebruikt wordt, en het zal voor iedereen gratis zijn!!! Deze energie is al hier, en het raakt in ieder moment bij steeds meer mensen bekend!
“En, wij herhalen ook tegen jullie dat wij bij de meest gewelddadige acties tussenbeide komen, om zo enorme vernietiging en uitroeiing van de Planeet te voorkomen. Die tijdlijn werd vervangen, en er zal geen terugkeer zijn!!!
“Wij moedigen ieder van jullie aan om je eigen visioenen van het Paradijs te creëren, met alle Moeder Gaia’s zuivere en stralende schoonheid volledig beschikbaar voor jullie om van te genieten. Want in Waarheid, is zij al in deze staat van zijn, zoals zij altijd geweest is in haar Hogere Dimensionale Zelf!
“Accepteer haar uitnodiging om je met Haar te verbinden en met Haar te communiceren, en jullie zullen inderdaad genieten van al haar wonderbaarlijke geschenken aan jullie, welke jullie Goddelijke Geboorterecht zijn, dierbaren. Welkom naar het Onsterfelijke Paradijs van Moeder Gaia! Salut!”
Moeder Gaia’s Aarde Dag Boodschap
Ashtar On The Road Teleconference – 23 April 2013
Moeder Gaia:  “Gegroet, mijn Geliefde Kinderen! Ik ben zo verheugd om hier bij jullie te zijn, en ik geef aan elk en iedereen van jullie mijn Liefde, doorlopend en oneindig, en mijn belofte aan jullie is dat, ja, gezamenlijk, komt dit Paradijs steeds meer in/naar jullie herinneringen! Ik heb het visioen ervan door alle eeuwen heen vastgehouden, sinds het eigenlijke begin toen de Planeet Aarde pas gecreëerd was, ben ik hier geweest. Ik heb diegenen van jullie verwelkomd die van de sterren komen, die zich bij mij aansloten in het leven en ervaren van dat wat jullie de derde dimensie noemen, en dit is zeer belangrijk voor jullie geweest om te doen, want jullie zijn de onderwijzers, en de leiders, voor het volledige Universum!
“Het is voor jullie, Geliefde Kinderen, het is voor jullie om de weg waarlijk in/naar het gouden tijdperk te leiden, en ik ben hier met jullie om mijn aandeel te doen. Ik ben hier om jullie op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Ik ben hier om jullie van voedsel te voorzien. Ik ben hier om jullie te voorzien met een bijna oneindige matrix van Dieren, Planten, en ja, zelfs de Kristallen. Ik breng via hen berichten naar jullie over, weet je. En aldus is het dat de Kristallen zelf, samen met de Deva’s van de Planten en de Dieren, en de Feeën en al diegenen die jullie noemen de Elementalen van de Aarde, hier zijn om in ondersteuning aan jullie te zijn bij het openen van onze Verbindingen in/naar Eenheid!
“Het is om de Ritmes van het Leven in mij te voelen, en om te erkennen dat zij dezelfde Ritmes zijn die jullie in  jullie zelf voelen. Het is om jezelf te bevrijden van alles dat op jullie geplaatst is, zelfs terwijl jullie mij helpen om mezelf te bevrijden van dat wat er op mij geplaatst werd, met wat jullie noemen de driedimensionale levensstijl. Want de Waarheid hiervan is, Ik ben vrij! Ik overleef niet alleen – Ik kom tot bloei!
“Maar jullie zijn het, Geliefden, aan wie gevraagd is om de weg te leiden. Zodat het bewustzijn van de gehele Mensheid zich aan kan sluiten. Ik ken jullie Harten. Ik weet hoe jullie houden van…. En ik weet dat jullie allemaal toegewijd zijn aan jullie Ascentieproces, net zoals ik. Maar daar zijn nog steeds diegenen die het niet weten, die niet weten hoe het aanvoelt om te vliegen, die de Vreugde niet begrijpen, of de schoonheid van een tuin, of de woestijn, of welke plaats op deze Planeet dan ook. Zij voelen het niet in hun Harten, dus weten zij niet echt hoe kostbaar het is!
“Ik ben niet kwaad. Ik heb alleen Liefde voor alle, alle, leden van al mijn Koninkrijken. Ik ken geen kwaadheid, en dat heb ik nooit gekend. Het is alleen Liefde, en soms werden de reinigingen die ik geïnitieerd heb genomen, of geïnterpreteerd als kwaadheid, maar echt zij zijn slechts eenvoudige reinigingen die moeten gebeuren voor de overleving van de Planeet Aarde. Natuurlijk zijn er vernietigingen welke doorgaan om plaats te vinden, dat is iets waarin de Mensen die hen doen hun gebrek aan kennis vertonen, hun gebrek aan begrip, hun gebrek aan deze gevoelens van Verbinding.
“Dus ik ben hier, om jullie op de eerste plaats vanuit het Hart te bedanken, het ware Hart van mijn Wezen, en om jullie ervan te verzekeren dat jullie zelfs nu een verschil maken! In dit ware moment maken jullie een dusdanig verschil, door hier gewoon te zijn, mijn dierbaren. En als ik jullie mijn Kinderen noem is dat eenvoudig omdat ik hier altijd geweest ben voor elk en iedereen van jullie. Zelfs als je niet hier was maar op een andere planeet, ben ik altijd hier geweest om je terug te verwelkomen!
“En zo is het dat jullie hier voor mij zijn, en dat wij gezamenlijk veel te doen hebben, maar herinner je dat wij heel veel Helpers hebben, en dat een ieder van jullie, met het gewoon tot uitdrukking brengen van jullie Liefde en jullie toewijding aan onze verbinding, een fenomenaal verschil maken voor de gehele Wereld!! Ik hoor jullie altijd, mijn Kinderen, en ik voel wat jullie voelen, en bovenal, Ben Ik Eén met jullie in Liefde, in Dienstbaarheid, en in Vreugde tot de Wereld!
“En dus dank ik jullie, mijn Geliefde Familie, mijn Kinderen. Laat ons samen doorgaan, laat ons zelfs meer manieren vinden waarop wij kunnen dienen, waarop wij van enige hulp kunnen zijn, waarop wij een groot herstel/genezing aan alles kunnen brengen. En wanneer je een momentje hier en daar hebt, zeg “Hallo,” en ik zal je antwoorden. Ik zal je begroeten zoals alleen een Moeder haar Kind kan begroeten waar zij voorbij alle woorden van houdt!
“Dank je voor jullie aansluiting in deze wonderbaarlijke gezamenlijke Gemeenschapstijd! Laat ons samen voort gaan, laat ons elkaar helpen, laat ons elkaar ondersteunen, en bovenal, laat ons altijd van elkaar houden!
En zo zij het. Namaste.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Transcription by Arnold Neal Troeh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: