Patricia Cota-Robles: Over WESAK, wel of niet in april of mei. Duidelijkheid over de Drie Volle Maan Feesten van de lente. – 25 april 2013

patriciacota-robles

Vandaag op 25 april is het Volle Maan Wesak Festival dat 2de Volle Maan Festival is van de lente. Ook al gebeurt de Lente alleen maar in de noordelijke hemisfeer, het Licht dat de planeet baadt bij deze sterke Hemelse verbindingen zegent ALLE Leven dat zich ontwikkelt op deze zoete Aarde. Het Festival van WESAK werd millennia lang op de Stier Volle Maan (dus in mei) gevierd. Dit jaar wordt de instroom van Licht door de Wesak Volle Maan  enorm vergroot door de Maan Eclips. De Volle Maan gebeurt om 12:47 uur in Pac.Daylight Time (dat is om 08:47 u GMT) en de Maan eclips volgt er onmiddellijk op om 01:07 PM PDT) (=09:00 u  GMT)

De instroom van Licht die betrokken is bij de Drie Volle Maan Festivals van de lente begint vijf dagen voor de feitelijke Volle Manen en breidt zich nog vijf dagen na de VM uit., dus is er zat tijd om deze Geschenken van Licht van de Hoge te assimileren.

Ik weet dat er wat verwarring is over of de Wesak Volle Maan of die nu de Volle Maan van Taurus (Stier)  is of de Volle Maan van mei (=Gemini)  maar het Gezelschap van de Hemel heeft ons belangrijke informatie gegeven die de verwarring verduidelijkt en ons helpt alle Geschenken te ervaren die de Mensheid zegenen in die Drie Volle Maan festivals van de lente. Als opmerking van helderheid als ik wijs naar de Volle Maan van Ariës (Ram), de Volle Maan van Taurus (Stier) en de Volle Maan van Gemini(Tweeling) praat ik over de Zonnecycli waarin de Volle Maan plaatsvindt. Zet de volgende informatie in de Vlam van Waarheid die in de Goddelijkheid van je hart pulseert en laat je IK BEN Aanwezigheid je de Waarheid onthullen van deze heilige kennis.

De lente begint in de noordelijke hemisfeer met de Vernal of de lente Equinox. Dit gebeurt elk jaar op 21 of de 22ste maart en begint in ons de omhelzing van de Zonnecyclus van Ariës. De energieën die de planeet baden in de Hemelse verbinding van de Equinox pulseren met de Opstandings Vlam (Herrijzenis Vl). Dit geschenk van onze Vader-Moeder God is een luisterrijk Heilig Vuur dat een Parelmoeren uitstraling heeft. De Herrijzenis Vlam is de trillingsfrequentie die de dieren die de winterslaap doen, doet ontwaken en die het Natuur koninkrijk doet herrijzen terug naar het leven, na  de schorsing door de lange wintermaanden. Het is niet toevallig dat de praal van Passover (Joods paasfeest, Pesach?) en Pasen in de tijd van het jaar gebeurde, toen de Herrijzenis Vlam in volle kracht was.

De eerste Volle Maan die volgt op de lente Equinox wordt gevierd als de Passover Volle Maan. Pasen is de eerste zondag die volgt op de eerste Volle Maan na de lente Equinox. Die Volle Maan is altijd de Volle Maan in de zonnecyclus van Ariës. Dit is het eerste Volle Maan festival van de lente en is de viering van het pad van Goddelijke Liefde dat aan de Mensheid werd onthuld door de Christus. Elk jaar bij dit Volle Maan Festival baadde Jezus de Christus, ook als het exponent van het Christus Bewustzijn en het Pad van Goddelijke Liefde in Oneindigheid, de planeet met Goddelijke Liefde en de heilige kennis die de Eenheid van ALLE leven onthult. Deze jaarlijkse instroming van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn is al millennialang gebeurd en is een instrument geweest bij het ontwakingsproces van de Mensheid.

Het Tweede Volle Maan festival van de lente is het Wesak festival. Dit is de Volle Maan die gebeurt in de Zonnecyclus van Taurus. Bij deze hemelse verbinding voegen de Christus en de Boeddha hun krachten samen om de Aarde en de Mensheid te zegenen met hun heilige geschenken. Het Christus Licht is de belichaming van Goddelijke Liefde binnenin, waarmee  elk partikeltje van Leven leeft, beweegt, ademt en zijn Wezen heeft. Het Boeddhalicht is de Goddelijke Wijsheid, de Verlichting die vanuit de Liefde van God uitstraalt. Het Wesak Volle Maan festival is ontworpen om de Liefde van Christus en de Wijsheid van Boeddha in een heilige plek van Eenheid te brengen in de harten en denken van de Mensheid.

Bij de Wesak Volle Maan focussen de mensen over de wereld zich op Wijsheid en Verlichting van het Boeddhisch Bewustzijn dat door Gautama Boeddha naar de Aarde werd gebracht. Ieder jaar gaan duizenden pelgrims naar de Wesak Vallei diep in de Himalaya -bergen van Tibet, tijdens de Volle Maan van Taurus om de heilige ruimte vast te houden voor de terugkeer en zegeningen van de Boeddha.

Het Derde Volle Maan festival van de lente wordt gevierd bij de Volle Maan die in de zonnecyclus van Gemini valt. Dit festival wordt gekend als het Goedewil festival  van de Mensheid. Bij dit festival worden de Goddelijke Liefde van de Christus, de Goddelijke Wijsheid van de Boeddha, die aan stuwkracht hebben gewonnen sedert de vorige Volle Maan festivals zeer geïntensiveerd en enorm uitgebreid door de Mentale en Emotionele Strata van de Aarde. De instroom van Licht vergroot het vermogen van de Mensheid om onze harten en denken te verenigen met het Goddelijke Hart en Denken van onze Vader-Moeder God. Dit jaar zal het Goedewil festival van de Mensheid plaats vinden tijdens de Volle Maan van Gemini (Tweeling) op 25 mei 2013. Deze Volle Maan zal ook enorm worden vergroot door een Maan Eclips.

Bij zeldzame gelegenheden zullen er twee Volle Manen zijn bij een Zonnecyclus. Dit gebeurt omdat een Volle Maan elke 28 dagen gebeurt en de zonnecycli tussen 28 en 31 dagen zijn afhankelijk van welke maanden betrokken zijn bij elke cyclus. Als er een tweede Volle Maan is in de zonnecyclus staat die bekend als een Blauwe Maan (Blue Moon) en wordt dan gezien als een prachtige bonus. Een Blue Moon vergroot enorm de activiteiten van Licht die bij de eerste Volle Maan werden begonnen van die specifieke zonnecyclus.

De reden dat er zoveel verwarring is over de timing van het Wesakfestival is omdat sommige besluiten gemaakt werden in 1950 bij de eerste Conferentie van de Wereld Gemeenschap van Boeddhisten die in Sri Lanka werd gehouden. Bij die conferentie besloten Boeddhisten om de Volle Maan in de meimaand tot een Publieke vrije dag te maken om de Boeddha te eren. Daar het Wesak festival zich richt op de Boeddha, begonnen veel mensen het Wesak festival te combineren met de publieke vrije dag bij de Volle Maan van mei. Ongelukkig genoeg achtte deze beslissing de andere twee, zeer belangrijke Volle Maan festivals van de lente, niet.

Maar in Waarheid, telkens als mensen hun hart openen en de zegeningen van de Boeddha aanroepen, zal hij daar zijn in zijn volle koninklijke Aanwezigheid. Dus,of het Wesak festival nu wel of niet op de Volle Maan in mei valt. in een specifiek jaar, de Boeddha zal allen zegenen die hun aandacht richten  naar hem en het Licht van God aanroepen. De reden dat Lichtwezens in de Rijken van Verlichte Waarheid de informatie herhalen over de drie Volle Maan festivals van de Lente is niet om onze huidige geloofstelsels te betwisten maar om te vergroten wat we weten zodat iedereen voordeel kan hebben van de gelegenheden die ons gegeven worden in het jaar om toe te voegen aan het Licht van de wereld. Deze kennis is bedoeld om ons Ascentie proces te versnellen. De drie Volle Maan festivals van de lente zitten bij de meest krachtige gelegenheden die ons gegeven worden door de jaarlijkse Hemelse verbindingen van de Aarde.

Laat deze gelegenheden niet aan jullie voorbij gaan. Luister naar je hart bij deze krachtige Volle Maan festivals. Roep het Licht van God aan en richt je op de patronen van volmaaktheid als je wilt co-creëren met onze Vader-Moeder God op de pas Geboren Nieuwe Aarde waar we allemaal op wonen.

Als je in een staat van Luisterende Genade bent, voel de Dankbaarheid stromen uit onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel met waardering voor jullie bereidheid om aan het Licht van de Wereld toe te voegen. Jullie zijn Gezegend, meer dan je weet!

Patricia Cota-Robles

New Age Study of Humanity’s Purpose

 

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl

Bron:  www.eraofpeace.org     

 

| ©2013 Patricia Diane Cota-Robles | FAX: 520-751-2981 | Phone: 520-885-7909 |

| New Age Study of Humanity’s Purpose | PO Box 41883 | Tucson, Arizona 85717 |

This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is not altered and the proper credit line is included.

The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: