Jaarverslag 2012 – Galactische Federatie, door Micha Beuger – Buitenaards.net

michabeuger
Micha Beuger – http://buitenaards.net

Jaarverslag 2012 + prognose 2013 + nieuwe statuten – Galactische Federatie + Cluster Unie – selectie

Onderstaande informatie werd buitenzintuiglijk verkregen. Ik heb slechts aangeroerd, wat mijn werkterrein raakt.
Als peildatum heb ik 2012-12-21 gekozen. Het complete document is in principe voor ieder mens toegankelijk.
Je vindt geen geschreven, geprinte of online versies van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Ziel.
Als die in Cluster Voertaal al een naam heeft, dan zal die uit slechts een handvol lettergrepen bestaan.
Dit grondrecht is eerder een natuurwet – een mechanisme, dat is verankerd in elk deeltje van de Kosmos.

De Akasha Kronieken lees ik niet echt. Ik stem mij af op onderwerpen, begrijp concepten en formuleer die dan.
In het Nederlands, wegens onvoldoende kennis van onze Cluster Voertaal. Ik krijg geen kant en klare tekst door.
Wel eigennamen, maar die raad ik als het ware. Ik heb geleerd, dit proces vlot en nauwkeurig te laten gebeuren.
Ondanks de compactheid van Cluster Voertaal, is die duidelijk, vloeiend en prettig om te lezen en aan te horen.
Er staat nooit een woord teveel in. Maar ook nooit een woord te weinig.

Cluster Voertaal kent geen verschil tussen hoofdletters en kleine letters. Lidwoorden worden zelden gebruikt.
Bij deze universele taal wordt nog meer weggelaten dan bij de toch al beknopte Hovron Voertaal of Auroriaans.
Zelfs in officiële stukken. Gelukkig geeft de context altijd voldoende uitsluitsel, zodat geen verwarring optreedt.
Zo wordt bij sterrenstelsels consequent in het midden gelaten, of het uitsluitend om dat stelsel gaat of alleen of
tevens om hun bevolking of om een organisatie zoals een alliantie, federatie, groep, liga, unie, bestuur of raad.
Meestal wordt een sterrenstelsel en toebehoren slechts aangeduid met haar tweelettergrepige bloemennaam.

2012-01-02 – Aansluiting van onze Aarde op Galactisch Internet
Deze paragraaf is toegevoegd op 2013-01-22. Ik was deze kwestie vergeten en had nog te weinig gegevens.
Galactisch Internet is onkwetsbaar en ongelooflijk snel. Het heeft veel meer mogelijkheden dan Aards Internet.
Zoals geavanceerdere mailsystemen. Sinds maart 2012 werkt het intergalactisch en heet het Cluster Internet.
Van bijna alle bij de Cluster Unie aangesloten planeten is hoogwaardig en compatible materiaal beschikbaar.
Stilstaande en bewegende beelden, geluid en teksten. Ook in het Engels en soms ook in andere aardse talen.
Fascinerend om mijn bouwtekeningen, plattegronden en andere creaties te vergelijken met hun bestanden.

Na maanden voorbereiding is dit project 2012-01-02 op Aarde gestart. Helaas nu met onbepaalde vertraging.
Er is nog steeds slechts een handvol aansluitingen, waarvan de locatie voorlopig niet openbaar mag worden.
Ook is koppeling met en publicatie via Aards Internet verboden, op straffe van afsluiting van die aansluiting.
Voornaamste reden is, dat er anders onechte buitenaardse informatie via Aards Internet zou worden verspreid.
Dus mocht je zogenaamd kosmisch gedownload materiaal tegen komen, dan is dat hoogstwaarschijnlijk vals.

De hele infrastructuur is weliswaar klaar – koppeling met Aards Internet is binnen een paar dagen te realiseren –
maar alles is nog niet vrijgegeven. Net als Saint Germain is benoemd als Coördinator Geldzaken, krijgen wij ook
een officiële Coördinator Informatica. Ik ben benieuwd, wie dit wordt. Ik heb nog geen aansluiting of toezegging.
Ik heb mij wel beschikbaar gesteld voor de Werkgroep Informatica, maar ik weet niet of mijn setting geschikt is.
Gelukkig ben ik onder voorbehoud aangenomen als testpiloot bij de op te richten Werkgroep Personenvervoer.

2012-03-20 – Oprichting Cluster Unie – Navlis Mastara
Dit is een nieuwe bestuurlijke tussenlaag tussen onze Galactische Federatie en onze Virgo Supercluster Unie.
Voorzitter is de onsterfelijke Andromedanevelbewoner Kharliskwa, miljoenen jaren deskundig in communicatie.
Onze Cluster Unie bevat onze Locale Groep, dus de Andromedanevel (Lila Lelie Sterrenstelsel – Navlis Ástara),
onze Melkweg (Gouden Roos Sterrenstelsel – Nemfis Ástara), de Driehoeknevel (Smaragdgroene Palmbloem
Sterrenstelsel – Munyis Ástara) en onze tientallen kleine sterrenstelsels. Elk nu met een eigen unie en bestuur.

Omdat toen slechts een minderheid van onze werelden lid was van de Galactische Federatie, kon die nog niet
optreden als officieel bestuur van onze Melkweg. Wel werd de Federatie alvast organisatorisch omgevormd.
Grootste voordeel van deze, voor dit tijdstip onverwachte reorganisaties, is het voor ons beschikbaar komen van
de miljoenen jaren ervaring van de Andromedanevel met fysieke paradijzen en baanbrekende technologieën.

2012-08-03 – Oprichting Albaran Zevenster Alliantie – Àlbahraw Solara
Hoewel dat er al enigszins zat aan te komen, was volwaardige toetreding tot de Galactische Federatie van de
Hovron Planeten Unie – bewoond door groene en oranje reptielwezens – op 2012-08-03 een blijde verrassing.
Sindsdien is er toegewijde samenwerking, in alliantie met hun vroegere aartsvijand, de Aurorion Planeten Unie.
Het hele Albaran Zevenster Stelsel is nu lid van de Federatie en biedt onze Aarde liefdevolle ondersteuning.

2012-12-21 – Ascentie Kurâna tot paradijsplaneet
Wat was voorzien omstreeks 2014 – en gelukkig volledig voorbereid – gebeurde spontaan al op 2012-12-21.
Terwijl die bevolking massaal bijeen was ter meditatieve ondersteuning van de ascentie van de Aarde – die hier
nog niet klaar voor was – kwam er zoveel liefdesenergie terug, dat Kurâna in plaats van de Aarde ascendeerde.
Kurâna is de binnenste planeet van de centrale ster Albaran van dat zevenster stelsel. Dit betrof een massale,
synchrone ascentie, die binnen enkele minuten plaatsvond en tot ver in de omgeving zichtbaar was. De voorheen
donkergroene oerwoudplaneet ontwaakte als een stralende smaragdster. Onze Melkweg heeft – eindelijk sinds
duizenden jaren en wellicht als galactische primeur – weer een door mensen bewoonde fysieke paradijswereld.
Nota bene met twee donkere rassen, die in exact dezelfde vorm tevens op Aarde voorkomen.

Omdat deze ascentie zo onverwacht optrad, werd het feest pas enkele dagen later gevierd. Hierbij was Cluster
voorzitter Kharliskwa aanwezig, die benadrukte, dat Kurâna, ondanks de beperkte uitwisseling, een waardevolle
intergalactische wereld is. Als geschenk werd haar flora uitgebreid met de uit de Andromedanevel afkomstige
lila lelie, de gouden roos van onze Melkweg en de smaragdgroene palmbloem – munyis – van de Driehoeknevel.
Deze sprookjesachtige vegetatie – met allerlei tinten groen van mintgroen tot donkergroen – was al ingevoerd in
de Andromedanevel, maar nog nooit eerder geplant in onze Melkweg.

Amantis – planeet 3 van ster 2 – flora en fauna paradijs – wordt vervroegd gekoloniseerd door 5D Aurorianen.
De wederopbouw van het uitgeroeide paradijs Šolam – planeet 2 van ster 2 – zal nog wel een paar eeuwen op
zich laten wachten, omdat dit zal worden herbevolkt door de mensachtigen, van wie de zielen zijn geïncarneerd
naar de Aarde, die ze eerst helpen volledig paradijselijk worden, alvorens terug te keren naar hun thuiswereld.

2012-12-21 – Begin asynchrone ascentie planeet Aarde
Nee, de mensheid is die dag niet massaal geascendeerd. Op de voorgrond gebeurde er zelfs helemaal  Niets.
Ik laat open, of onze kosmische vrienden even verbaasd waren als wij, of dat dit juist een strategie van hén was.
Het leek soms, of zij ons aanmoedigden om als eersten te eindigen in een race. Wie weet, hadden wij zonder die
aanmoediging zelfs geen tweede plaats behaald, maar uiteindelijk bleek het helemaal niet om een race te gaan.
Zeker geen race tegen de klok. Het werd wel letterlijk het  Einde der Tijden. Wat een geschenk is dit  Niets !
Voortaan nooit meer zo gestressed kijken naar klok of agenda. Leve tijdloze tijd! Wij zijn niet gesynchroniseerd.
Integendeel, wij zijn gedesynchroniseerd. Onze afstemming is niet langer meer qua tijd, ruimte of uiterlijke vorm.

Zeer recent hebben wetenschappers stralingen waargenomen, die vanuit het centrum van onze Melkweg komen.
En die ook rond onze Aarde heilzame invloeden uitoefenen, onder andere door stabilisatie van magneetvelden.
Als je een aantal ongemagnetiseerde kompasnaalden hebt, dan wijzen die alle kanten op. Strijk je daar eenmalig
met een magneet langs, dan wijzen al die kompasnaalden voortaan naar het noorden. Je kunt die naalden daarna
wel ontregelen, maar zodra je alle verstoringen wegneemt, wijzen de naalden weer in dezelfde richting.

Op 2012-12-21 streek de Fotonengordel met maximale intensiteit over de Aarde, zodat – op de achtergrond ! –
ons aller harten op De Bron werden gericht. Dit is voortaan onze natuurlijke toestand, zolang we stil genoeg zijn.
Deze rusttoestand voelt volmaakt goed. Dit merken we uiteindelijk allemaal, maar allemaal in ons eigen tempo.
We hadden geen kostbaarder geschenk kunnen ontvangen dan dit. De mensheid kan nu in alle rust ascenderen.
En genieten van elke stap in de gewenste richting. Met een minimaal verlies aan personen en cultureel erfgoed.
Mede daardoor ascenderen we langs 4D – gepaard met wereldvrede – en 5D – planetair eenheidsbewustzijn –
via 9D – galactisch eenheidsbewustzijn – naar minstens 13D – universeel eenheidsbewustzijn.

Is het je al opgevallen, dat het sinds kort – onder gelijkgebleven belichting – niet meer helemaal donker wordt?
Ik geef toe, dat dit ook door ons persoonlijke verlichtingsproces komt. Objectief en subjectief zijn innig verweven.
Vanuit de verte zal onze Aarde er al een stuk lichter uit zien, met extra wittte, maar ook nog extra zwarte plekken.
Want de mensheid verkeert begin 2013 niet massaal in 5D. Het meeste is momenteel 4D. Er komt al meer 5D.
Helaas is er nog enorm veel dominantie door restanten 3D, zelfs veel meer dan we voorheen hadden voorzien.
Terwijl de Kosmos ongeveer vier eeuwen voor ligt op schema, ligt de Aarde daar wellicht even zoveel op achter.
Uitzondering is Moeder Aarde zelf, die ver vooruit loopt, vooral wat betreft stabilisering van klimaat en tektoniek.

De snelheid van ascentie wordt in belangrijke mate bepaald door onze persoonlijke keuzes, zelfs in gedachten.
Diverse buitenaardse beschavingen hebben, onder andere via de aanhang van religies, aandelen in de Aarde.
Met hoeveel meer mensen een gedachtenwereld resoneert, hoeveel meer invloed die buitenaardsen krijgen.
Veel spirituele ingestelden zijn nog sterk gehecht aan systemen uit de Oude Wereld. En zo beneden, zo boven.
Het zag er even naar uit, dat conservatieve stromingen de overhand zouden krijgen. Dit werd bijtijds afgewend.
Anders zaten we wellicht nog duizend jaar opgescheept met een – nog gedeeltelijk geïsoleerde – 4D Aarde.
Weliswaar met wereldvrede, maar veel minder vrij en zeker minder paradijselijk.

Politieke en religieuze keuzes van mensen hebben ongetwijfeld voor enkele onbekende vertragingen gezorgd.
Aan de andere kant kan ascentie nu niet meer stuk. En werd Sirius als onze prominente begeleider verkozen.
Buitenaardsen met ongunstigere – zij het vreedzame – intenties, hebben voorlopig minder invloed op Aarde.
Wij kunnen onze individuele creatievermogens ontwikkelen en manifesteren, zodat de Aarde paradijselijk wordt.
Zodra wij immuun zijn voor verleiding en andere vormen van manipulatie, zijn wij ook onafhankelijker van externe
bronnen voor informatie en creatie. Het meeste wat wij nodig hebben, kunnen wij immers in onszelf vinden.

2012-12-21 – Oprichting Gouden Roos Sterrenstelsel Unie – Nemfis Ástara
Het jaar 2012 stond ook in het teken van de volwassen wording van onze Melkweg en haar bestuursorganen.
Op de peildatum bleek onverwacht ruim 97% van onze fysieke werelden lid te zijn van de Galactische Federatie.
Alle overige tekenden een contract, waarin ze onze Federatie erkennen als het officiële bestuur van de Melkweg.
Hierbij werd tevens door alle betrokkenen een permanent vredesverdrag tussen leden en niet-leden geregeld.
Dit door niet-leden getekende gedoogcontract wordt voor hen ook wel als het nul-lidmaatschap beschouwd.
De Galactische Federatie bemoeit zich niet met wat voor aangelegenheden dan ook tussen niet-leden onderling.
Voor alle inwoners van ons Universum geldt weliswaar de Universele Verklaring voor de Rechten van de Ziel.
Maar het is niet de taak van dergelijke fysieke bestuursorganen om op naleving van die rechten toe te zien.

In feite werd onze Galactische Federatie – van oorsprong een vrijblijvend bottom-up samenwerkingsverband,
met behoorlijk afwijkende statuten, zoals een tot in het absurde doorgevoerd non-interventiebeleid – opgeheven.
Haar missie was immers voltooid. En dat minstens vier eeuwen eerder dan was voorzien! In plaats daarvan werd
een volwassen top-down bestuursorgaan opgericht, met over ons hele Universum gestandaardiseerde statuten,
gebaseerd op onze Universele Grondwet. Meest relevante wijziging is, dat non-interventie nog uitsluitend geldt
jegens niet-leden. Naar leden toe geldt nu juist een interventieplicht. Onze Aarde is altijd al lid geweest van de
Galactische Federatie, omdat zij nota bene destijds door de Galactische Federatie zelf werd gekoloniseerd.
Wij zijn het in feite verplicht aan onszelf, onze medemensen en Moeder Aarde om – in gepaste situaties –
aanspraak te maken op deze sterk verbeterde rechtspositie.

Onze nieuwe organisatie heet officieel Gouden Roos Sterrenstelsel Unie, maar blijft voor ons aardbewoners,
tot nader order, gewoon de Galactische Federatie heten. Met haar, miljoenen jaren oude, vertrouwde zegel.
Voorzover ik weet, hebben er bij deze reorganisatie zelfs geen relevante personele mutaties plaatsgevonden.
Ook blijft de Lila Lelie Sterrenstelsel Unie bij ons bekend onder haar onofficiële naam Andromedanevel Unie.

buitenaards.net
Selectie vernieuwde statuten Galactische Federatie
•  Het ledenbestand van de Galactische Federatie omvat tot onze Melkweg behorende werelden en personen
•  Met wereld wordt bedoeld een bewoonde ster, planeet, maan, andersoortig hemellichaam of ruimteschip
•  Elk lid van de Federatie is automatisch ook lid van alle overkoepelende organisaties zoals de Cluster Unie
•  Als een wereld lid is, zijn automatisch tevens al haar bewoners lid, met zogenaamd universeel burgerschap
•  Alle leden hebben in principe recht op vrije uitwisseling met alle andere leden binnen ons gehele Universum
•  De Federatie is medeverantwoordelijk voor het welzijn van al haar leden, in respect voor aller keuzevrijheid
•  De Federatie heeft geen toegang tot persoonsregistraties van niet-leden
•  De Federatie bemoeit zich niet met interne aangelegenheden van niet-leden en tussen niet-leden onderling
•  Een wereld kan pas lid worden, zodra die vrij is van gewapend conflict
•  Een wereld kan pas lid worden, zodra de meerderheid van haar bewoners ervoor kiest
•  Een wereld kan haar lidmaatschap pas beëindigen, zodra de meerderheid van haar bewoners dit kiest
•  De Federatie is niet bevoegd om lidmaatschappen op haar initiatief te beëindigen
•  De Federatie kan bij schendingen, passende santie opleggen, met als uiterste, isolatie van die wereld
•  De Federatie is verplicht sanctie op te leggen aan een wereld, als die betrokken raakt bij gewapend conflict
•  Sanctie geldt uitsluitend jegens die wereld als geheel en jegens voor schending verantwoordelijke personen
•  Aan schending onschuldige personen, hebben te allen tijde recht op ondersteuning door de Federatie
•  In geval van locaal onoplosbare geschillen, is voor alle partijen hoger beroep bij de Cluster Unie mogelijk
•  Als van een groep alle werelden lid zijn, kan tevens groepslidmaatschap worden ingesteld
•  Tijdelijk lidmaatschap is mogelijk voor tot andere sterrenstelsels behorende werelden en personen
•  Lidmaatschap met beperkte uitwisseling is mogelijk, ingeval een wereld anders zou worden overspoeld
•  Voor kolonisatie is instemming van de beheerder en de meerderheid van de eventuele bewoners vereist
•  Elke vanuit de Federatie gekoloniseerde wereld is automatisch lid van de Federatie

Toelichting statuten en huidige status Aarde
Het heeft enorme voordelen, dat nu in ons hele Universum dezelfde bestuurlijke regels gelden. En dat in principe
alle bewoners overal terecht kunnen, dankzij universeel burgerschap en de mogelijkheid tot gastlidmaatschap.
Zo zijn thans aardig wat Andromedanevelbewoners wegens missies tijdelijk lid van onze Galactische Federatie.

Lidmaatschap met beperkte uitwisseling geldt – op hun eigen verzoek – vanwege hun bestemmingsplannen –
voor de Hovron Unie planeten Gondwa en Raptür, die grotendeels worden bewoond door oranje reptielwezens.
En voor de kersverse Aurorion Unie paradijswereld Kurâna, die anders zou worden overspoeld door bezoekers.
Deze status aparte wordt gerealiseerd middels quota, visa en extra beschermingsvoorzieningen.

Helaas zijn er momenteel enkele groepen werelden met sancties – zij het niet wegens oorlog of in isolatie.
Maar hun invloeden op Aarde zijn tijdelijk ingedamd wegens sterk van onze tendenzen afwijkende intenties.
Zo wilden bepaalde liga’s, voor de Aarde eeuwenlange verlenging van milde vormen van dualiteit en isolatie.
Wat ik gekscherend the Cabal Light of der Leichte Kavallerie noem, kan niet worden verwijderd, omdat ze zich
verder aan de wetten houden. Maar ze wilden wel de meeste kosmische contacten laten verlopen via hun leiders
en niet op individuele basis. Dat zou behoorlijk ten koste zijn gegaan van persoonlijke zelfbeschikking en vrijheid.
Deze organisaties mogen slechts hun eigen aanhang leiden. Lidmaatschap kan ongehinderd worden opgezegd.
Het door die groep uitoefenen van politieke macht of de invoering van een soort sharia is hiermee van de baan.
Er heersen in onze Cluster Unie weliswaar geen interplanetaire oorlogen meer, maar nog wel concurrentie.

Onze Aarde is nog steeds onderworpen aan de aller zwaarste sancties, waaronder vrijwel complete isolatie.
Vanwege haar oorlogen, zou Aarde thans in de verste verten niet voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap.
Dit nog afgezien van het feit, dat onder de huidige omstandigheden, wereldreferenda volstrekt onhaalbaar zijn.
Geluk bij een ongeluk is, dat de Aarde daardoor haar lidmaatschap ook met geen mogelijkheid kan verliezen.
Dankzij de nieuwe wetgeving, is het verder uitgesloten, dat onze Aarde door zelfzuchtigen wordt overgenomen.
De kleine minderheden, die snode plannen met de Aarde hadden, zijn thans volslagen kansloos geworden.

Wie meent, dat Aarde aan haar lot is overgelaten, is onvoldoende op de hoogte van recente ontwikkelingen.
Wegens uit de hand lopende dualiteit, is de mensheid onlangs gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard.
En staat tot nader order onder curatele van de Engelenraad en de Galactische Federatie. En die zijn dolblij
met de liefdevolle toewijding van ons lichtwerkers. Want onze wereld is soms net een tbs-kliniek, waarbij toch
nog af en toe ontsnappingen tijdens begeleid verlof plaatsvinden.

Automatisch lidmaatschap door toedoen van een meerderheid van slechts 51% lijkt misschien ondemocratisch,
maar we moeten beseffen, dat ieder van ons hiervoor al in ons incarnatiecontract toestemming heeft gegeven.
Incarnatiecontracten zijn niet vrijblijvend, hoewel we ze later kunnen wijzigen, waarbij we wel moeten bedenken,
dat keuzevrijheid niet ten koste van die van anderen mag gaan. Verder is privacy een 3D verstoppersspelletje.
Alles is opgeslagen in de Akasha Kronieken. En God is alwetend. Hoe zuiverder wij worden, hoe transparanter.
Daarna hebben wij niets meer te verbergen, ook niet onze naaktheid. Daarvóór zijn wij nog nooit zo vrij geweest.
Wij worden niet alwetend. Na ascentie kunnen wij nog altijd worden verrast en anderen verrassen.

Deze statuten lijken wellicht rigide, maar worden met veel maatwerk gehanteerd, vooral bij groepslidmaatschap.
Onze Aarde bestaat uit een Binnenaarde en een Oppervlakteaarde. Is dat één wereld of twee aparte werelden?
Het Albaran Zevenster Stelsel kent thans drie groepslidmaatschappen. De Aurorion Planeten Unie, de Hovron
Planeten Unie en de overkoepelende Albaran Alliantie met ook Andromedanevelbewoners als – tijdelijk – lid.
Als een wereld de Federatie verlaat, moet die dan haar groep verlaten of vervalt dan dat groepslidmaatschap?
Als een persoon van het lidmaatschap af wil, kan die bijna geen kant meer op. Hoe los je zoiets adequaat op?
Vloten van het Aštar Commando werken tegenwoordig vaak intergalactisch. Het is praktisch, dat zij voortaan in
de eerste plaats samenwerken met het bestuur ter plaatse. En bij twijfel rechtstreeks met dat van ons Cluster.

paoweb
Ummac Dan

Prognose 2013
Ons massale feest ging niet door. Er komen vast grootse feesten, maar die kunnen we niet in de agenda zetten.
Waarschijnlijk vinden onthullingen van buitenaardsen voorlopig op bescheiden schaal plaats, zij het toenemend.
Eens hebben we wereldvrede, wereldregering, disclosure en volwaardig lidmaatschap Galactische Federatie.
En dan zijn we meteen een  intergalactische samenleving, want ook de Andromedanevel is dan van de partij.
Maar of we daarop weken of eeuwen moeten wachten, is onzeker. We kunnen beter elk moment feest vieren.
Er zijn immers genoeg redenen voor. Als we maar wakker genoeg zijn. Zet je zintuigen maar wagenwijd open.
En ook al je buitenzintuiglijke vermogens. Dus ook het dak van je fysieke voertuig en niet te vergeten je hart.

Wij proberen iedereen zo correct mogelijk te informeren, maar dat lukt niet altijd. Het gebeurt maar al te dikwijls,
dat een trein met forse vertraging wordt aangegeven en omgeroepen, maar toch op tijd vertrekt. Sinds ik tijdens
een dienst op die manier een trein heb gemist, ben ik vóór de oorspronkelijk geplande vertrektijd op het perron.
Ik verwacht overigens minder natuurrampen in 2013, want stabilisatie van klimaat en tektoniek loopt enorm voor.

Het echte werk is begonnen, al valt het nog niet altijd even duidelijk op, dat we nu al in die nieuwe wereld leven.
Het is als met die beroemde pianist die zei, dat als hij één dag niet oefende, hij dat zelf hoorde. En als hij twee
dagen niet oefende, zijn vrienden het merkten. En als hij een week niet oefende, hij op straat werd nagewezen.
Zo merkten eind 2012 enkele lichtwerkers iets. Als dit voorjaar op gang komt, weten zowat alle lichtwerkers het.
En er komt een moment, wanneer niemand er meer omheen kan. En zelfs reguliere media het toegeven.

Ik raad je aan om deze fabelachtige overgangstijd zo bewust mogelijk mee te maken, want het zou jammer zijn,
als je daar ook maar een moment van zou missen. Geniet van elke stap van deze wandeling en sta geregeld stil.
Laat data, tijden en verwachtingen zoveel mogelijk los. Maar ook aangekondigde vertragingen en beperkingen.
Zeker die welke ik verkondig. The sky is  not  the limit! Houd altijd jouw gewenste wereld voor ogen en in je hart.

Als iets ongewensts opduikt, probeer dan na te gaan, in hoeverre zoiets echt of nep is. De oude 3D wereld is
immers aan het instorten. Oude 3D hologrammen verkruimelen, vervagen of verdwijnen naar de achtergrond.
En maken plaats voor reëlere 5D hologrammen. Ga na, hoeveel invloed jouw gedachten op dit proces hebben.
Zie je iets vervelends op het journaal, dan kan dat in scene zijn gezet. Wees niet verbaasd, als in de volgende
uitzending exact het tegenovergestelde wordt verkondigd. En zie je een rampenbericht op de voorpagina van
de krant, dan ben je niet gek aan het worden, als je dat nog eens wilt nalezen en het spoorloos is verdwenen.
Dat is geen krankzinnigheid of dromen op klaarlichte dag, maar heelwording en integratie met je hoger zelf.
En een onderdeel van wakkere co-creatie van onze Nieuwe Wereld.

Voor effectieve co-creatie is nauwkeurige afstemming nodig. In optimale balans tussen uitstralen en ontvangen.
En om nauwkeurig na te gaan, in hoeverre de ascentie van de mensheid vordert, is exacte statistiek onmisbaar.
Hoe rampzalig iets ook lijkt, het gaat ook om getalsverhoudingen. En hoe die in de loop van de tijd veranderen.
Bepaalde wantoestanden zijn al eeuwen aan de gang, maar komen nu aan het licht om te worden verholpen.
Uiteraard is het ascentieproces pas voltooid, zodra alle bedreigende dualiteit van de aardbodem is verdwenen.
Ik merk duidelijk, dat menselijke vrede en liefde toenemen, al is er fluctuatie onder invloed van omstandigheden.
Zo blijken er toch wat mensen te zijn, die zich af en toe onprettig voelen bij voor hen onverwachte veranderingen.
Verder valt een enkel sjagrijnig humeur extra op tussen al die relaxte mensen. Alles komt uiteindelijk wel in orde.
Maar laat je niet afschepen met 4D of laag 5D. Alleen het beste is goed genoeg voor de Aarde. En voor jou?

 

Bron: http://buitenaards.net/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: