Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht – 24 april 2013

 blossomgoodchild
Blossom & GFL
Door de Liefde te Zijn Die Je BENT … Puur en Eenvoudig … Doe Je wat je Hier Kwam DOEN …DE WERELD VERANDEREN!
Wanneer je hart alle LIEFDE die er in zit ‘uitgeeft’ … constant naar buiten vloeit naar ALLEN … naar ALLES … wanneer je jezelf toestaat LIEFDE te ZIJN. Dan VOEL je Echt contact met ons … met je gidsen … met ALLE WEZENS.
Jullie zoeken allemaal geluk … want als het gevonden is … ECHT gevonden … en dus geen ‘nu en dan geluk’ … maar één die permanent is … dan ben je in contact met het belangrijkste WEZEN van alle, JEZELF … en wie ben je? … IEDEREEN!
Blossom: Goedemorgen. Nogal wat mensen die me schrijven vragen me of ik jullie wil vragen hoe ze met jullie, hun gidsen en engelen in verbinding kunnen komen. Ik weet dat we hierover al eerder gesproken hebben en dat we weten dat het het beste is om te mediteren. Maar ik vraag me af of het voor jullie mogelijk is om wat meer in detail te treden, want ik weet dat veel mensen het frustrerend vinden en het gevoel hebben dat er geen contact gemaakt wordt.
GFL: Wat leven jullie toch in een verbazingwekkende wereld. Kunnen jullie niet ‘zien’ … eigenlijk de diepte van de schoonheid ‘zien’ die er is op een manier die voorheen niet mogelijk was? 
Ik weet wat jullie bedoelen … Er is lijkt het wel, een andere energie in de lucht en zelfs de sterren in de nachtelijke hemel en de vrede daaromheen zijn merkbaar anders.
Dit is dan wat we willen adviseren om het zelf in verbinding te brengen met degenen die niet van jullie Aarde zijn. Laten we ons best doen om jullie aanknooppunten te geven voor hetgeen jullie vragen. Wanneer iemand in een vreedzame stemming is … is de energie die van hun Wezen uitgaat meer in overeenstemming met de energie van hen met wie men verbinding wenst. Is men qua gevoel gestrest, dan worden de ‘lijnen’ geblokkeerd en komt er vervorming tussen.  
We weten dat velen zichzelf in een vreedzame staat brengen om verbinding tot stand te kunnen brengen en toch het gevoel hebben dat er ‘niemand thuis is’. Maar dat zijn we wel. Wat men moet accepteren is dat er ‘geen afstand’ is tussen ons … het is niet alsof de een in Australië is en de ander in Engeland. Zoals we eerder zeiden ‘We zijn maar een ademzucht verwijderd’. Wat er tussen ons in zit, echter, is een geweldige hoeveelheid energievelden! Je kunt het vergelijken met een ‘schets’, naarmate de schets ‘warriger’ is, is het minder waarschijnlijk dat de verbinding helder zal zijn. 
Die patronen van jullie energie moeten zo ‘vloeiend’ mogelijk zijn. We raden jullie daarom aan om te visualiseren dat dit zo is. De beste manier zou natuurlijk ‘recht omhoog’ zijn. Om je allereerst een Lichtstraal voor te stellen, die van boven af neerkomt in je hoofdkruin. En rechtsreeks verbinding maakt met het hart. Als het daar eenmaal circuleert, … laat het dan je hele lichaam vullen. Als dit gebeurd is … verbeeld je dan hoe de gecreëerde energie rechtsreeks teruggezonden wordt om verbinding te maken met de ‘ruimte’ waaruit het voortkwam. 
Wat we nog graag willen zeggen is dat … ‘daarboven’, zoals je dat zo vaak noemt, Blossom, … een uitgestrekt landschap is, maar het is niet zo dat JIJ het pad moet vinden dat naar de ziel, gids, engel, Lichtwezen waarmee je contact wil leggen leidt. Je kunt het zo zeggen, dat je gedachte ‘daarboven’ arriveert … wellicht in de wachtkamer en de energie die gericht is tot degene waarmee men zich wenst te verbinden … wordt onmiddellijk ‘gevoeld’ door die betrokken energie. 
Het is nog nooit voorgekomen dat een WEZEN, of het een Aardse oorsprong heeft of van elders komt, een ‘oproep’ negeert en dat zal ook niet gebeuren. Is het niet zo dat men soms met jullie telefoons het niet goed kan verstaan … of dat er ‘storing’ op de lijn zit? De verbinding werd gemaakt, maar vanwege ‘energie’-pieken … of gebrek eraan … is het niet altijd mogelijk om de verbinding optimaal te laten zijn.  
Wat we jullie willen laten weten is dat ALLE gedachten geVOELD worden.
Velen beginnen wanhopig te worden om verbinding met ons te maken. De verbinding … door slechts de gedachten te hebben … is [echter] gemaakt. 
Dat begrijp ik … maar er is frustratie bij degenen die het gevoel hebben dat ze niet worden ontvangen.
Dan moeten ze die frustratie loslaten want het geeft meer van hetzelfde en er kunnen ‘gekruiste lijnen’ optreden.  
Kunnen jullie ‘gekruiste lijnen’ uitleggen? In welke zin bedoelen jullie dat?
In de zin dat de zielen op Aarde die verbinding trachten te krijgen met ‘boven’… het ‘VERTROUWEN in zichzelf gaan verliezen’ … wanneer zij VOELEN dat er geen respons komt. Als zij nou een gedachte door zouden krijgen … gaan ze zich afvragen of het wel of niet ‘hun’ gedachte was … of die van ‘elders’.  
Voor hen die de behoefte hebben om contact te hebben met andere rijken … is het werkelijk aan te bevelen om, allereerst, niets anders te verwachten dan het GEVOEL VAN LIEFDE dat hen wordt gestuurd. Zoals jullie weten … heeft het WERKELIJK ervaren van LIEFDE in enige vorm veel meer impact dan welk geschreven of gesproken woord dan ook. Want wanneer men de aangeboden LIEFDE accepteert … wordt in die golf van LIEFDE … een enorme hoeveelheid energie … en kennis … gedownload.  
Alle zielen zijn deel van het geheel. WIJ ZIJN ÉÉN. Om die reden kan men zich NIET verbinden met ‘anderen’ … want zij ZIJN de anderen. 
Er is een verband … een matrix … dat ons allen bindt. Wij maken allemaal deel uit van die matrix. Er is geen levend ding op jullie planeet of enig andere, die niet is verbonden met de ENE … en die ben JIJ. 
Degenen die wanhopig zijn om met ons of anderen te spreken … raden we dringend aan om die wanhoop los te laten. Want dit helpt je niet bij wat je tracht te bereiken. 
Maakt het Echt uit of je al dan niet direct met ons kan ‘praten’? Iedereen WEET toch al ALLES dat we willen zeggen in het zielezelf? Veeleer willen we adviseren om je met je ‘Hogere zelf’ te verbinden … want door dat te doen, verbind je je sowieso ook ‘met ons allemaal’.  
Dan kunnen we misschien daarvoor wat aanknopingspunten vinden. We weten al van meditatie en de ademhaling … is er nog iets anders dat jullie kunnen aangeven, waardoor we uit een sessie kunnen komen met het ECHTE gevoel dat men verbonden was met dat Hogere deel van henzelf?
Het gaat allereerst om de intentie … en de reden achter het verlangen dit te doen. 
Je vraagt je af, hè, of er een andere reden bestaat dan het aspect van het zielezelf dat op Aarde is te ‘verbeteren’? Je zou er van staan te kijken. 
Wat bedoelen jullie? 
Wat dit betreft zijn er enkele zielen … die als intentie om verbinding te hebben alleen winst voor zichzelf willen hebben zonder het Hoogste goed voor ogen te hebben.
Echt? Ik heb altijd gedacht dat zij nauwelijks verbinding zouden hebben … en daarvoor als het ware ergens anders naartoe gingen. Zeker, het Hogere zelf heeft veel macht en Liefde en zou niets anders kunnen bieden dan wat het beste is voor het zielezelf en daarom zie ik niet hoe iemand verbinding met ‘boven’ kan zoeken om redenen die het zelf en het geheel niet ten goede komen.
We zeiden niet dat zij de gewenste antwoorden krijgen. Want het Hogere deel van de ziel IS alleen maar LIEFDE. 
Er zijn veel zielen die nog niet zover zijn ontwikkeld als menig verlicht Wezen. Je zou dus verbaasd staan over hoe en wat zij graag zouden zien gebeuren. 
Maar laat ons verdergaan … op een Lichter spoor. Er kan geen disconnectie zijn tussen het Hogere zelf en het aspect dat op Aarde is. Het kan bij tijden wel zo VOELEN, maar het koord kan niet worden gebroken … totdat men de Aardse spiraal verlaat en niet langer het fysieke lichaam bezit waarin de ziel ‘huist’. Dan wordt de Aardse verbinding doorgesneden en is iemands verbinding ‘automatisch’ in contact met het WARE zelf. Iemands WARE WETEN. 
Het is een goed idee om … na enige tijd diep ademgehaald te hebben, een paar keer tot het zelf te zeggen … ‘IK WEET WIE IK BEN, IK WEET WIE IK BEN’. 
Het is ook zo … dat, wanneer men in meditatie is … en in zichzelf de plaats vindt waar je ‘nergens’ bent en er ‘niets’ gebeurt, anders dan vrede en mistflarden … de diepste verbinding wordt gemaakt. De gesprekken, die plaatsvinden zonder een woord te horen … zijn van buitengewone helderheid. 
Daarom herinneren wij jullie steeds weer aan het belang van jullie ‘stiltetijd’. Het komt het beste uit om dit te doen … wanneer het jullie het beste uitkomt natuurlijk. Maar we willen jullie attenderen op de mogelijkheid van zonsopkomst en –ondergang. 
De aller-diepste gesprekken vinden plaats als men HART TOT HART-verbinding voelt. We zijn slechts geïnteresseerd in ‘hartpraat’. Dit GEVOEL, waarvoor geen woorden zijn, is een van de meest waardevolle van alle. Wanneer je hart alle LIEFDE die er in zit ‘uitgeeft’ … constant naar buiten vloeit naar ALLEN … naar ALLES … wanneer je jezelf toestaat LIEFDE te ZIJN. Dan VOEL je Echt contact met ons … met je gidsen … met ALLE WEZENS. 
We vinden het moeilijk om dit te beschrijven! Maar we blijven het proberen. 
Wanneer jullie ‘in het middelpunt’ staan … wanneer jullie ‘op de top van de wereld’ staan … wanneer de ‘blijdschap van je afstraalt’ en een ‘aandrang om te lachen’ te voelen is … wanneer WIE JE BENT het KENNEN van het wonder van het mogen LEVEN VOELT … IS DAT DE WARE EXPRESSIE VAN HET ZELF. 
Dit is hoe je jullie verbinding met ALLES en ALLEN letterlijk kan VOELEN.  
Dus, we willen jullie niet teleurstellen, maar we zeggen nu dat het veel beter is om het verlangen te hebben om gelukkig te zijn en UZELVE te KENNEN … dan de ‘behoefte’ te hebben om met ons of onze soortgenoten in contact te komen.  
Wat betreft jullie gidsen en engelen … WEET dat ieder van jullie er vele heeft. Het gegeven dat het geen babbelboxen zijn wil zeker niet zeggen dat zij er niet zijn. 
Je hoeft slechts ‘hallo’ tegen hen te zeggen … en de verbinding is gemaakt. 
Raak niet ontmoedigd omdat sommige mensen wel in staat zijn om met hun gidsen/vrienden te praten, er tekens van hen te krijgen of hen te ‘zien’. Dit maakt hen niet ‘spiritueler’ dan jij. Niemand is spiritueler dan iemand anders … want uiteindelijk zijn jullie allemaal geest. 
WEET slechts dat zij ervoor gekozen hebben om bij jou te zijn om je te helpen en leiden wanneer ze maar kunnen. Wanneer je een briljant idee invalt … of je voelt je ‘geleid’ tot een zekere actie … hoe kan je weten of dit van jou komt of van jouw helper … jouw assistent? 
Geliefden … het maakt WERKELIJK niets uit. 
WAT UITMAAKT IS DAT JULLIE GELUK VINDEN.
Jullie zoeken allemaal geluk … want als het gevonden is … ECHT gevonden … en dus geen ‘nu en dan geluk’ … maar één die permanent is … dan ben je in contact met het belangrijkste WEZEN van alle, JEZELF … en wie ben je? … IEDEREEN! 
Dank je wel, vrienden. Wat bent u gezegend!! … Ik heb jullie vandaag nauwelijks geïnterrumpeerd!!!
Laat alle zorgen los en bied ze aan aan het Hoogste begrijpen van LIEFDE. Geef in je dagelijks leven geen tijd aan zorgen en angst. Ze hebben er geen plaats in en hopen alleen verwarring te stichten. 
Wanneer je WEET dat je hier bent om jezelf tot uitdrukking te brengen … je Ware zelf … dan WEET je ook dat jouw verantwoordelijkheid is … alleen van jou … om HET BESTE TE WORDEN/ZIJN DAT JE KUNT ZIJN. 
DAT IS WAT JE KWAM DOEN … OM DE LIEFDE TE ZIJN DIE JE BENT. 
Dit was jouw keuze … het werd je niet opgedragen om te komen … je vroeg erom … omdat je WIST dat je de geloofsbrieven had voor die positie. 
Door DE LIEFDE TE ZIJN DIE JE BENT … PUUR EN EENVOUDIG … DOE JE WAT JE HIER KWAM DOEN … DE WERELD VERANDEREN. 
En …DAT DOE JE. 
WIJ HOUDEN VAN JOU. 
En wij houden van jullie. Dank je wel. WHAH! Het is weer 11.11 u.
Vertaling: Lia Opdam – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: