Aartsengel Michael – Spirituele Bescherming voor het Nieuwe Tijdperk – door Natalie Glasson, 19 april 2013

Aartsengel Michael – Spirituele Bescherming voor het Nieuwe Tijdperk – Natalie Glasson

denkmetjehart_20130419

Mijn zegeningen van Liefde worden aan jullie geschonken; Ik ben Aartsengel Michael, de Aartsengel van Bescherming. Ik heb vele doelen binnenin het Universum van de Schepper, vele manieren waarop ik dienstbaar wens te zijn voor anderen en specifiek voor de zielen op de Aarde. Het is mijn grootste doelstelling om te handelen als een goddelijke expressie van de Schepper, zielen verbindend en hen herinnerend aan de trilling van de Schepper binnenin en rondom hen heen. Ik draag het Licht van de Schepper naar jullie toe, Ik sta jullie toe om het Licht van de Schepper binnenin mij te zien en ik ondersteun jullie in het besef van jezelf als een aspect van de Schepper in de manifestatie. Op vele manieren ben ik hier om te handelen als een voorbeeld van het Licht van de Schepper alsook van jullie eigen Licht. Dit is de rol van alle Engelen, Aartsengelen en Geascendeerde Meester wezens.
Wij als Engelachtige wezens bezitten een sterke verbinding met de trilling van Liefde van de Schepper; wij zijn in staat om toegang te verkrijgen tot de zuiverste trilling van Liefde van de Schepper het uitzendend naar daar waar het nodig is. Vanwege onze focus op liefde, zijn er vele manieren waarop wij dienstbaar zijn om Liefde meer volledig aan jullie te demonstreren.
Het is vaak dat wanneer je de Liefde van iemand anders ervaart dat jij je beschermd voelt, beschut, geborgen en stabiel. Als ik de Liefde van de Schepper aan jou geef, zijn het kwaliteiten van Liefde die de ervaring promoten en activeren van het beschermd zijn die manifesteren. De kwaliteiten en trillingen van Liefde die ik deel en uitstuur activeren binnenin jou een dieper gevoel van jouw centrum en kern, welke een bestaan voorbij angst is dat de waarheid toestaat van binnenin jou naar boven te komen. De bescherming die ik met jullie deel is in essentie eenvoudig een kwaliteit van liefde uitgezonden door de Schepper dat het gevoel activeert van veiligheid binnenin jouw wezen.
Met het ontvangen van de uitgezonden Liefde begin je op een natuurlijke wijze trillingen van binnenuit jouw wezen te manifesteren die jou alles aanbieden dat je nodig bent. Soms is er een noodzaak om zonder vrees te zijn, om gegrond en om gecentreerd of waarheidsgetrouw te zijn.
Wij co-creëren gezamenlijk een staat van bestaan binnenin jou die jou toestaat om de trillingen en kwaliteiten die nodig zijn om uitdagingen te overwinnen te activeren, om in jouw kracht te blijven en om de waarheid van de Schepper op een dieper niveau te verbinden en tot uitdrukking te brengen.
Wanneer je met de Aartsengelen, Engelen of Geascendeerde Meesters werkt, besef je dan dat wij jou eenvoudig ondersteunen en dat jij met ons co-creëert?
Het is tijd dierbaren om in jullie macht/kracht te stappen, om te beseffen dat wanneer je met ons samenwerkt er een essentie van overgave aan ons Licht en de goddelijke begeleiding is, maar er is ook een noodzaak om je over te geven aan hetzelfde binnenin jouw eigen wezen. Ons om ondersteuning en hulp vragen betekend niet langer dat jij jouw macht aan ons weggeeft. Deze betekenis is nooit waar geweest maar kan een perspectief geweest zijn dat jullie geadopteerd hebben. Nu is het tijd om te beseffen dat wanneer je ons aanroept voor onze hulp, liefde en ondersteuning dat je een proces van cocreatie met ons binnengaat. Ons doel is om jullie de energie te geven die de trillingen en herinnering binnenin jouw wezen activeren. Het is dan jouw doel om accepterend te zijn van de activering die binnenin jou plaatsvindt, jou toestaand om het besef en de inzichten te accepteren die zich manifesteren door onze ondersteuning en activering.
Met het besef en de inzichten die zich in jullie geest op een fysiek niveau grondvesten gaan wij dan door de energie van de Schepper met jou te delen zodat je dat wat je nodig bent samen met ons kunt co-creëren en manifesteren. In waarheid stromen de inzichten, begeleiding en aandrijvende kracht vanuit jouw innerlijke activering van jouw waarheid, terwijl wij met jou in iedere situatie co-creëren waarvoor je ons oproept door de energie voor jouw grotere besef te verbeteren, te vergroten en aan te scherpen.
Het is mijn wens voor jullie om je te realiseren dat jullie machtige medescheppers met ons zijn en dat wij hier zijn om jullie, bijna zoals verlengingen van jezelf en de waarheid, te ondersteunen.
Cocreatie is een proces van overgave en manifestatie.
Het is belangrijk te beseffen dat het proces van overgave niet het weggeven van jouw macht is maar om jezelf open te stellen tot het goddelijke plan en dat de Bron met en door jouw wezen heen werkt met volmaakt gemak.
Als je erkend dat er een goddelijk aspect van de schepping binnenin jouw wezen bestaat dat creatief tot uitdrukking gebracht kan worden om jouw werkelijkheid en ervaringen op de meest volmaakte manier te beïnvloeden, besef je dat jij de macht binnenin jou bezit voor jouw werkelijkheid op de Aarde. De werkelijkheid die je ervaart is voor jouw ziel om te ervaren. Jouw ziel bezit de macht om goddelijk tussenbeide te komen en om binnenin jouw werkelijkheid te creëren, maar jouw ziel is ook verbonden met alles dat de Schepper is, en dat betekend dat het een grote overvloedige bron van Licht is. Wanneer je de ondersteuning en hulp van een lichtwezen naar voren roept, van wat voor vorm ook, roep je feitelijk een aspect van jezelf of ziel naar voren om jou te ondersteunen met het vergroten van Alles Dat binnenin jou Is, om dat aan te trekken wat nodig is om jouw reis op de Aarde te ondersteunen. Of een gids nu wel of niet van jouw zielgroep is, zij zijn nog steeds een aspect van jouw energie, een verlenging van jou aangezien wij allen één zijn.
Nadruk leggen op eenheid is niet om een sensatie van liefde, vergiffenis of acceptatie voor elkaar naar voren te brengen, het is de waarheid. Wanneer jij je begint te realiseren dat je met ons co-creëert en dat wij verlengingen van jouw energie zijn, dan sta jij jezelf toe om jouw eigen macht en rol binnenin jouw werkelijkheid te accepteren. Je bent noch hulpeloos noch machteloos. Je hebt niet minder of meer macht dan wij, wij zijn allen één, samen co-creërend, om de expressie van de Schepper te verbeteren. Wanneer wij ons allemaal toestaan onszelf over te geven erkennen wij de aanwezigheid van goddelijke harmonie. Binnenin de aanwezigheid van harmonie zijn wij in staat om ons op een dieper niveau te verbinden met de waarheid van de Schepper, alle disharmonie loslatend dat gecreëerd kan zijn.
Wanneer je mijn energieën naar voren roept om jou te beschermen, stuur ik de kwaliteiten van de Schepper die de bescherming aanmoedigen in jouw wezen. Als je deze energieën ontvangt activeer jij binnenin jezelf dezelfde kwaliteiten, daardoor hen tot bloei brengend binnenin jouw werkelijkheid. Terwijl wij de werkelijkheid co-creëren en de bescherming ervaren, is ons geloof in deze activering diepgaand belangrijk. Vaak zal ik een gereedschap delen welke mijn energie ondersteund bij het integreren met jou; dit kan een gereedschap zijn zoals het verbeelden van een bubbel van licht rondom jou heen om jouw bescherming te verzekeren, of een schild voor jou dat alle ongewenste energieën reflecteert. Terwijl wij verdergaan met het co-creëren van bescherming voor jezelf en de energieën, aldus met de wijziging van jouw trilling en perspectief, verandert onze manifestatie. In dit nieuwe tijdperk manifesteert de bubbel van bescherming voor velen zich nu als een helder stralend doorzichtig turkooizen licht bubbel rondom jou heen. Deze bubbel kan vergeleken worden met gelei of silicone. Het is immens krachtig en is verbonden met het derde oog en de keelchakra; dit is omdat iedere ziel op de Aarde nu voorbij de illusie beweegt, visioenen van en bewegingen dwars door vele verschillende dimensies heen toestaand. De bescherming die wij co-creëren is niet langer alleen maar voor de fysieke werkelijkheid van de Aarde maar ook voor jullie grotere verkenning voorbij de Aarde.
Het is belangrijk te beseffen dat wanneer je in liefde bestaat en binnenin de ruimte van jouw hart dat bescherming niet nodig is, maar bescherming kan toegestaan worden omdat het binnenin een groter gevoel van veiligheid, stabiliteit en tevredenheid activeert welke ondersteund. Met deze trillingen manifesterend ben je in staat om met groter gemak en harmonie te ervaren.
Sta jezelf toe om mijn bescherming aan te roepen en verbeeld je dat binnenin jou de energietrilling van bescherming activeert en zich manifesteert, een helder stralend doorzichtige turkooizen licht bubbel rondom jou heen. Binnenin deze bubbel van licht is een zachte nuance van roze licht welke vanuit de hartchakra stroomt, dit is ook een symbool van de aanwezigheid van liefde en hoe het derde oog, keel en hartchakra als één samenwerken en een krachtige invloed zijn binnenin jouw werkelijkheid. Deze bescherming ondersteunt en helpt jou op een fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en energetisch niveau alsook wanneer jij je met andere dimensies verbindt.
Met het perspectief dat ik gedeeld heb van onze gezamenlijke cocreatie, kan jij je ook bewust worden van de persoonlijke en misschien unieke bescherming die wij samen co-creëren.
Ik ben altijd hier om een bron en activering van bescherming voor jou te zijn.
In Liefde,
Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: