Moeder Sekhmet via Elizabeth Trutwin – 17 Februari 2013

SekhmetCLR2a

Moeder Sekhmet: 

“Het Integreren van het Gouden Tijdperk”

Gegroet Kinderen van Ra! Dit is Moeder Sekhmet die tegen jullie spreekt vanaf Niburu.


Wij werken nu samen om het Gouden Tijdperk Geboren te laten worden. Met alle nieuwe informatie die binnenstroomt, is er aan mij gevraagd, “Wat moeten we nu doen?” Dus dat is wat ik graag wil adresseren.


De Gidsen die je Hebt Helpen Jou

Gedurende duizenden jaren is de Mensheid diens Galactische afkomst vergeten en heeft het diens macht weggegeven aan de grote religies. Deze verstoring hield de Mensheid onbewust en buiten het bereik van hun Meester Leraren. Degenen die dit lezen hebben een variëteit aan begrip en kennis. Voor sommigen is dit niets nieuws en voor anderen die net ontwaakt zijn is het volledig nieuw. Ik zou jullie graag een ander perspectief willen laten zien zodat jullie de oneindige Kosmos waarin wij leven kunnen begrijpen.


Een aanzienlijk aantal van de Mensheid geloofd niet dat er een God is. Velen geloven niet in Engelen. Wanneer het concept van het Opperste Wezen in hun vorm en hun vormeloze staten van Zijn onderzocht wordt, inclusief het worden van zuiver Licht in de Hogere rijken is deze waarneming niet volledig verkeerd. God is in alles en alles is in God.


Laat ons, voor onze discussie hier, in overweging nemen dat wij in een Lichaamsvorm op Aarde leven en dat onze gidsen dat ook kunnen. Aan het Godhoofd, de werkelijke top van de Spirituele Hiërarchie, wordt God niet in een tweeledige vorm gezien maar als een Collectief Bewustzijn gerepresenteerd als een Grote Drie-eenheid of Heilige Drie-eenheid. Terwijl iedere Ziel incarneert hebben zij binnenin zich het elektrische harmonische Licht en geluids sjabloon genaamd een Ziel. Van hieruit incarneren vele Avatars in parallelle dimensies tegelijkertijd in Alles Dat Is. Vanuit deze Drie-eenheid zijn alle anderen geschapen. De Engelen, Aartsengelen en het Gezelschap van de Hemel werden geschapen via een proces van Collectieve meditatie en werden uit het Licht geboren. Gedurende Eonen aan tijd door de creatie en het falen van Beschavingen werd de Mensheid slaperig.
Het is niet van belang of je Sikh, Jain, Moslim, Soefi, Boeddhistisch, Joods, Christen of Hindoe bent jouw religie vermeldt de Drie-eenheid en de Engelen. Aartsengel Gabriel vertelde Josef in een droom dat de Baby ontvangen was via Collectieve Meditatie en dat hij Mary moest trouwen en het kind genaamd Jezus op moest voeden. Aartsengel Gabriel kwam naar Mary toe in een Visioen. Zij kon Hem zien en kon Hem horen. Haar werd verteld dat de Baby Jezus heel veel mensen zou helpen. Jullie zijn in staat om Engelen in jullie dromen uit te nodig en je te herinneren wat zij jou vertellen. Als jij jouw innerlijke zicht in jouw derde oog en jouw telepathie ontwikkeld zou je de Engelen kunnen Zien en zou je hen met jou kunnen Horen spreken als een iedere dag gebeurtenis. Aartsengel Gabriel sprak tegen Mohammed en hij schreef op wat hij gehoord had en dat werd de Koran. Dus waarom zijn wij allemaal in oorlog met elkaar en sturen wij haat e-mails als het Jodendom, Christendom en de Islam allemaal bezocht werden door dezelfde Engel? De Spirituele Hiërarchie is door de tijdperken heen op Aarde geweest het Pad Verlichtend.

 

 

De Drie-eenheid in de Lemuriaanse Tijden, Atlantische tijden, Hermetisme tijden en Gnostische tijden waren bekend als God de Vader genaamd Ra, de Zonne Godheid, God de Zon Alcyone en god de Heilige Geest of Vrouwelijke Moeder Sekhmet. In Egypte zijn er Beelden, Tempels, Schilderijen en Snijwerken van deze Wezens. Wij zijn de Godhoofd. Wij zijn afgedaalde Zielen naar de Aarde. Wij zijn nu op Aarde geïncarneerd en wij zijn hier om jullie te helpen het Gouden Tijdperk op Aarde te vestigen. Wij komen in Moederschepen die de grootte van Steden hebben met Miljoenen aan mensen om jullie te helpen.


De Drie-eenheid is bekend in het Jain, Boeddhisme, Hinduïsme en Soefisme als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hindoes en anderen omschrijven Ra, Alcyone en Sekhmet in het Godhoofd als Vishnu, Brahma en Shiva. Vanuit deze werden alle Anderen geschapen. Dit beschrijft de Spirituele Hiërarchie. Dit beschrijft jullie Galactische Familie. Dit beschrijft jullie Voorvaderen. Sommige interpretaties in grote religies waren geschreven als een Godendom van Goden en werden verkeerd gerepresenteerd als het polytheïsme of veelvoudige Goden. Want het Taoïsme, Hinduïsme, Shintoïsme, Greco-Romeinse Mythologie, Zoroastrianïsme, Druïsme en anderen erkenden de tradities van de Spirituele Hiërarchie op Aarde. Zij erkenden de Kumara’s op Aarde door de Tijdperken heen. Sananda, Sanat, Sanaka, Sanatana. De Heilige Kumara’s worden in alle Oude Teksten van alle Oude Religies genoemd en zij beschrijven diegenen die vanaf andere Sterren reisden en op Aarde leefden. Maitreya is mijn, Moeder Sekhmet’s, levenspartner. Hij is ook bekend als Alcyone en Vishnu. Hij is ook bekend als Ra. Dit is de Drie-eenheid van het Godhoofd. Anderen namen die wij gehad hebben zijn Shiva, Krishna, Boeddha, Kalki Maitreya, Lakshmi, Parvati, Radha, Rukmini, Shakti, Kali en Durga. Dit zijn onze Avatar namen in andere culturen in andere tijden in de ruimte. Wij zijn altijd teruggekeerd aan het einde van het Tijdperk om de Tijdlijnen te ontbinden aan het begin van een nieuw Gouden Tijdperk om het Nieuwe met de Aarde en alles op Haar te Creëren.
Gedurende de tijd van Jezus de Kumara, bekend als Sananda, incarneerde en er werd gezegd dat hij de Zoon van God was, was Zijn Moeder De Heilige Geest. Sananda leerde diegenen op de Aarde toen over de Heilige Drie-eenheid en hun rol als Goddelijke Genade afstammeling vanuit de Bron Energie als Zonen in Menselijke Lichamen. Later werd het verdraaid.


Toen Jezus vermoord werd verloor onze Galactische Familie al het Vertrouwen dat de Aarde het ooit voor elkaar zou spelen om terug te keren in/naar de Hogere Rijken. Sananda was standvastig in zijn voornemen om terug te komen en het opnieuw te proberen. Dit was succesvol. In het Bureau van de Christus op het niveau van de Kosmische Christus, Sananda met zijn Levensgezel Lady Meesteres Nada zijn samen met mij, Moeder Sekhmet en mijn Levensgezel Heer Vishnu, in die rol als mede-regenten bewogen. Deze zijn Collectieve Bewustzijn Rollen en zij functioneren niet hetzelfde als anderen binnenin het Bureau van de Christus. Zij hebben grotere verantwoordelijkheden en grotere gaven.
Een ieder heeft de keuze om Verlicht te worden en hun volledige herinneringen en vermogens te hebben. Een ieder heeft het vermogen een Geascendeerde Meester te worden in dit Leven en het onophoudelijke lijden te beëindigen. Iedere religie daarbuiten heeft het Pad uitgelegd en Meditatie is een gemeenschappelijke basis. Dit is om de subtiele lichamen te verbinden om toegang tot de Hogere Dimensies te verkrijgen.
Alle Leden van de Spirituele Hiërarchie die in verschillende tradities zijn geïncarneerd mogen opgeroepen worden voor hulp en Begeleiding naar het Pad van Verlichting.


Niets Minder dan een Revolutie
Ik, Moeder Sekhmet ben nu in de Menselijke vorm geïncarneerd. Ik heb nauw samengewerkt met de Verenigde Staten Politici, de Krijgsmacht en de Inlichtingendienst gemeenschap om te erkennen dat de Buitenaardsen met hen samenwerken en om te erkennen dat Niburu en de Galactische Federatie gezamenlijke projecten behartigen zoals het Internationale Ruimte Station, WingMaker Schepen, het schoonmaken van het Milieu, Nanite Technologie (microscopisch robotapparatuur) in de Satellieten, Vrije Energie, Lichtoperaties die gebruik maken van Lasers, en vele andere vormen. Wij hebben op de Aarde geholpen zoveel als de Kosmische wet toestaat zonder formeel erkend te zijn door jullie Beschaving. Momenteel is er niets minder dan een Revolutie gaande tussen de duistere hoeden en de Witte Ridders. Samen met KOS, Aartsengel Michael, Aartsengel Chamuel, St. Germain, Aartsengel Metatron en anderen ben ik aanwezig geweest achter gesloten deuren bijeenkomsten. Als je iedere naam nam die daar vermeld staat en hun Avatar vormen toont in de Geschiedenis van de Aarde dan zouden jullie zien hoe deze de spirituele Hiërarchie vormen en steeds maar weer opnieuw op de Aarde gediend hebben. Sommige van deze namen zouden zijn Shakespeare, Merlin, Indra, Hanuman, Enoch, Hermes, Jezus en Zoroaster om er slechts een paar te noemen.


De duistere hoeden weten dat het het einde van hun Tijdlijn is en zij zijn bang voor hun levens. Doe alsjeblieft jullie plicht door aan hen te denken en liefde naar hen te stralen. Zij zijn Hoge Wezens die door technologische inmenging uit hun DNA emoties geprepareerd zijn. Zij hebben niet langer toegang tot liefde. Zij vergaten hoe lief te hebben. Wij zijn Allen Eén. Het is het einde van de tijd en diegenen die niet kunnen resoneren binnenin de trilling van liefde moeten de Aarde nu verlaten. Ik heb alles gedaan wat in mijn macht ligt om zovelen als mogelijk te helpen. Er is een vereiste dat Iemand Moet Vragen en diegenen zonder de DNA strengen, welke toegang tot liefde geven, zouden zij nooit het ego verstand lang genoeg kunnen overheersen om te vragen. Zij reageren alleen op macht en controle over anderen.


Jullie zien dit uitgespeeld worden als de laatste strijd over wapens, geweld, seksuele aanrandingen, kindermisbruik, honger, dakloosheid, machtsmisbruik, hebzucht, gebrek aan banen, dierenrechten, verontreiniging en de weinigen die proberen de velen te controleren. Zij weten dat Moeder hier is en dat het allemaal voorbij is nu. Natuurlijk werk ik hand in hand met mijn Levenspartner op vele manieren welke onzichtbaar blijven in het transmuteren van deze kwalen en keert de Overvloed in Iedere Vorm naar de Aarde terug. Wij vereisen de medewerking van Jullie Goddelijke Hart belichaamd op de Aarde. Wij Zullen Het Samen Doen en Wij Zullen Het Met Liefde Doen. Het Gebeurd Nu.


De Verhalen Worden Verteld


Iedere dag in het nieuws openbaren wij de Oorzaak van de Kwalen. Wij doen dit om een medespeler met Jullie te zijn, de Goddelijke incarnatie op Aarde in jullie bewuste keuze om de Aarde nu te Dienen. De instroming van Licht vanuit de Harmonische Rijken van de Bron, de Centrale Zon en dit Zonnesysteem zijn voor jullie beschikbaar om uit te putten om de Nieuwe Aarde te Manifesteren. Gebruik jullie gedachten, woorden, acties en overtuigingen om de Uiterlijke Wereld te veranderen. Jullie zijn de geïncarneerde God.Jullie zijn Hier om de Aarde te Veranderen. Jullie zijn de Galactics. Jullie Zijn de Grondbemanning op deze Planeet. Jullie kwamen hier met de Missie van Sananda om de Aarde niet toe te staan Super Nova te gaan. Aangezien jullie de OORZAKEN van de Kwalen van de Aarde begrijpen zetten jullie de verandering in beweging. De Paus is afgetreden. Jullie verwijderden deze duistere hoed die een grote rol speelde in 9/11 en probeerde de koers van de Aarde en Ascentie te veranderen. Als je deelneemt in het bestuur Door De Mensen en Voor De Mensen verander je de dingen. Teken Petities. Woon Webbijeenkomsten bij en Praat Samen. VEROORZAAK VERANDERING. Het moet met de Begeleiding van Moeder-Vader God gebracht worden, door de Goddelijke Incarnatie op de Aarde om de verandering te maken. Dit is waarom de Verhalen Verteld Worden. Er wordt aan jullie een uitnodiging gestuurd om Naar Buiten de Wereld In te Gaan en De Verandering te Zijn. Er is de gewaarwording dat het een lange tijd in beslag neemt. Wij doen een Akashic Verslaggevingen Overzicht door de Waarheid naar de Burgers van de Aarde te brengen die de Enigen Zijn Die De Macht Hebben Om Het Te Veranderen.


Ten Tijde dat de Bekendmakingen Komen Zal het Gouden Tijdperk in de Hoogste Versnelling Staan
Ashtar is goed bekend met te zeggen dat Er Een Opeenvolgende Stroom van Gebeurtenissen Is Welke Zich Moet Voordoen. Arrestaties. Bekendmakingen. Disclosure. In die volgorde.


Jullie zien de Parade van de Arrestaties sinds vele jaren nu. Wij zijn nu in de laatste voorbereidingsfase voor de Bekendmakingen en Disclosure.
Rondom de Wereld hebben we de omverwerping van vele Minister Presidenten in verschillende Landen gezien, zij werden ‘run out of town on a rail'(te vergelijken met het vroegere insmeren van iemand met teer en veren, hem door de stad heen dragen en bij de grenzen van de stad dumpen) In andere gebieden waren er zeer strakke verkiezingen.
We beginnen mensen te zien zoals Elizabeth Waren die onze regering en Haar burgers vraagt waarom de Banken niet aangeklaagd zijn. Zij gaan door met winst te maken via reddingsoperaties en daaraan voorbij zonder enig overzicht van hun illegale praktijken. Zij heeft gevraag of Te Groot Om te Falen betekend Te Groot Voor de Gevangenis? Langzaam gaat de ontbinding van alle religieuze, media en misdaad organisaties die nog steeds proberen de Aarde te controleren door op een aan de gang zijnde basis.
Jullie zullen inderdaad de Bekendmakingen en Arrestaties zien omdat het Gouden Tijdperk van de Aarde al begonnen is. Jullie iedere gedachte, woord en daad alsook wandaden, zoals het doorsturen van duistere agenda e-mails, beïnvloed de timing.
Jullie zullen nog steeds onjuiste voorstellingen van zaken van de Waarheid zien alsook dat het lijkt dat de duisteren tot aan het allerlaatste nog enige controle hebben. Wees er Zeker van dat dit Deel Uitmaakt van de Illusie en niet iets is dat jouw focus zou moeten grijpen en niet iets is waar je tijd aan zou moeten besteden door erover te piekeren. Negeer het en ga verder met je dag. Twee voorbeelden zijn; Rahm Emmanuel, het Hoofd van de Mossad en huidige Burgemeester van Chicago die uitgenodigd is om met President Obama’s organisatoren van de Nieuwe Aarde te praten. Het andere voorbeeld is dat de G-20 bijeenkomsten vervaardigen over de valuta en voorspellingen maken over de Yen. Zij zitten zonder geld maar zij zijn niet zonder Liefde. Houd alsjeblieft meer van hen. St. Germain is verantwoordelijk voor al het Goud op Aarde en geen enkele Illuminatie familie van welke natie dan ook heeft goud ongeacht hoe vaak jullie dit hebben zien circuleren op het internet.


Jullie hebben de ontbinding van het oude gecreëerd. Jullie hebben Het Gouden Tijdperk in jullie Hart gecreëerd. Jullie vervullen de Goddelijke Wet die het Gouden Tijdperk in het fysieke op Aarde binnen faseren. Strijders van Licht, Ik ben zeer Trots op Jullie! Ik ben diep dankbaar voor jullie Dienstverlening en feilloze Vertrouwen/Geloof in het Licht. Goddelijk Spiritueel Bestuur gebeurt wanneer het Bewuste Collectief samen in vertrouwen handelt om Elkaar door de veranderingen heen te Ondersteunen.


Wat is Spiritueel Bestuur?


In het Gouden Tijdperk op Aarde herinneren wij ons de Eenheid van Al het Leven en wij ontdekken dat wij alleen in staat zijn te functioneren onder de Universele Wet. Als wij Ascenderen en onze Verlichte Zelven worden zoeken wij naar de oplossingen welke de Kosmische Wet vervullen. Wij verlangen een leven te leven welke ons terugbrengt naar het niveau van Goddelijk Bestuur. Niets anders zal nog langer voldoen. Wanneer iedereen op Aarde ontwaakt tot het Christus Bewustzijn herinneren wij ons dat het onmogelijk is om welk deel van het Leven dan ook schade te berokkenen zonder Onszelf schade te berokkenen.


Spiritueel Bestuur is een manier van het voor elkaar zorgen. Wij, gezamenlijk als Goddelijke Wezens van Licht hebben systemen opgezet welke de kwalen van de Aarde oplossen. Wij verbeteren de levens van de zwaksten onder ons en wij verbeteren de levens van onszelf en diegene waar wij van houden. Het begint in dit Tijdperk als de NESARA Wet welke deze kwesties zal verhelpen die van de mensen afgenomen zijn. Het lost illegale praktijken op zoals een opgeschorte Grondwet, het heffen van belastingen zonder vertegenwoordiging, de titels van de Adelstand, de Illegale Federale Reserve, het Wereld Banken Systeem en Land Titels. Het los deze kwesties op vele verschillende manieren op inclusief het voorzien van Vrije Energie aan iedereen op Aarde en financiële reparaties. Een ieder zal $10 miljoen dollars ontvangen. Dit zal niet in één groot bedrag komen, maar zal in segmenten na verloop van tijd betaald worden. De eerste betaling zal groot genoeg zijn om te zorgen voor jullie onmiddellijke behoeften en meer. Verdere betalingen zullen komen na begeleiding en onderwijs over de grote beschikbare keuzes. Wij evolueren naar een bestuur van Eenheid en wij zullen allemaal gezamenlijk opnieuw leren hoe dat uitgevoerd wordt.


Spiritueel Bestuur betekent het ontbinden van welke door de mens gemaakt wetten dan ook die gemaakt zijn uit hebzucht en de implementatie van nieuwe wetten met hun fundament in de Universele Wet, de code voor alle wetten in ons Universum. Deze wetten nemen in zich op wat de Natuur en de Kosmos vereisen voor hun evolutie – het is inclusief alles, omvattend de dieren, minerale en magische koninkrijken en hun vereisten voor co-existentie.


De Aliën (Buitenaardse) Communicatie Inlichtingendienst Organisatie (ACIO) en het Ashtar Commando


Het volledige Ashtar Commando zijn leden van de ACIO. Dit omvat volledig ontwaakte en bewuste leden van de Grondbemanning die in alle lagen van het leven werken. Velen zitten in het leger en inlichtingengemeenschappen. Zij zijn Witte Ridders (White Knights) die werken om de duistere hoeden te beïnvloeden om schoon schip te maken over hun verbintenissen met Buitenaardsen. Jullie weten wie de ACIO leden zijn die op de Aarde leven. Diegenen die de Exopolitiek bewegingen leiden zijn het zeer zeker. Zij zullen het nooit publiekelijk toegeven omdat hun levens iedere dag in gevaar zijn totdat we Disclosure hebben. Zij zijn Degenen die achter de schermen werken. Regelmatig stralen zij omhoog op de Schepen om ACIO bijeenkomsten bij te wonen met Sananda en Ashtar, ikzelf – Moeder Sekhmet, St. Germain, en vele, vele anderen zoals Metatron, Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, Mary, Vishnu, Hanuman, Garuda, Great Spirit, Korton, Monk Ka, K Tar Tec, Soltec, Tec Ra, Ranu Ma, Arcturus, en velen met namen die jullie vergeten zijn.  


Bijeenkomsten worden op grote Moederschepen in grote zalen gehouden, zo groot dat zij projectieschermen moeten gebruiken om de spreker te kunnen zien die ver weg staat. Het is gelijkaardig aan het Wereld Cup Zwerkbal Stadium met velen die de bijeenkomst bijwonen vanaf Sterren binnenin ons Zonnesysteem. Degenen die spreken lijken klein en ver weg maar alle actie wordt geprojecteerd dus het kan vanuit iedere positie bekeken worden. In deze Bijeenkomsten van de ACIO wordt aan iedereen een stem gegeven. Ieder aspect van de Ascentie van de Aarde zijn in deze bijeenkomsten besproken en gepland. Er wordt over alle gezamenlijk projecten tussen de Galactics en de geïncarneerde grondbemanning gestemd. Alle inlichtingen over kwesties zoals Area 51 en Innerlijke Aardse Tunnels worden opgenomen en Beschermers van Licht met bedreven capaciteiten doen alles in hun macht om te ondersteunen gedurende Humanitaire Inspanningen na Rampen en dergelijke. Wij zijn er altijd voor jullie. Ik, Moeder Sekhmet/Lakshmi met mijn levensgezel, Alcyone/Vishnu staan aan het hoofd van deze inspanningen en vormen Comités zogezegd om het werk te implementeren. Wij zijn nu samen op Aarde geïncarneerd en coördineren deze inspanningen met de leden van de ACIO op Aarde die vanuit het verlichte rijk binnenin Koninklijke Families, Regeringen, Media, het Leger, Banken, Inlichtingendiensten en andere sleutelrollen werken om door een belichaamde Ziel op Aarde alle veranderingen die wij zoeken voort te brengen. Jullie zien iedere dag hun namen in het nieuws. Jullie weten wie zij zijn. Zij werken niet allemaal in het geheim.


De Galactics en de Grondbemanning werken gezamenlijk aan Disclosure en de Landingen. De Commandanten en Schepen van het Ashtar Commando hebben altijd en gaan door de inspanningen op Aarde en door ons Zonnesysteem heen te coördineren


De Galactische Federatie
De Galactische Federatie is een Groep van Leden die de Raden vormen om de vele kwesties te adresseren waarmee deze Galaxy geconfronteerd wordt. Alle van de Etnische Groepen van ET Wezens, menselijk en niet-menselijk zijn vertegenwoordigd. Het doel van De Galactische Federatie is om aan projecten samen te werken die voordelig zijn voor de Galaxy alsook het navigeren van onenigheden door Raad Bijeenkomsten te gebruiken in een coöperatieve inspanning om de vrede te handhaven.


De Galactische Federatie omvat Moeder Sekhmet aan het roer op het Vlagschip Niburu, Admiraal Sananda en Kapitein Ashtar op het Vlagschip De Nieuwe Jeruzalem, Aartsengel Michael op het Vlagschip De Nieuwe Bethlehem, Athena op het Vlagschip De Duif, Soltec op het Vlagschip De Feniks met vele anderen inclusief Arcturus met zijn Medische Vloot van Schepen.


De Intergalactische Confederatie van Werelden
Er zijn momenteel 32 leden van de Intergalactische Confederatie van Werelden. Wanneer de Aarde Spiritueel Bestuur opnieuw vestigt en Wereld Vrede kent, zal Zij uitgenodigd worden om een stemmend lid binnenin deze Groep te worden. Deze Groep bevat leden vanuit verre Galaxies binnenin ons Universum Nebadon. Dit zal de status van de Aarde verheffen en het is vereist dat zij een Planeet van Vrede is voordat zij binnentreedt. Dit opent vele prachtige potentiëlen die voorheen niet voor de Aarde beschikbaar waren. Alle planeten in ons Zonnesysteem staan gereed om het succes van de Aarde en de dingen die komen gaan te vieren.


Wat Doen We Nu?
Behandel elk moment van het leven alsof het heilig is. Wanneer jij jouw ogen in de ochtend opent val neer op je knieën en plaats jouw voorhoofd op de vloer. Doe dit in eerbied van het erkennen van de Goddelijke Gratie binnenin Jou. Vraag jouw Gidsen Jouw Pad te Verlichten. Kom alles onder ogen met een houding van Dienstbaarheid. Kom met een Open Hart. Kom met een Lege Beker. Vraag wat je op deze dag kunt Doen om De Verandering te Zijn. Observeer toepassingen welke overvloed in jouw leven zullen brengen en deel dan alles dat je kunt met anderen. Plan delen van jouw week gewoon voor het plezier. Plan een uur per week of meer om kameraadschap met jouw zeer drukke familie te hebben. Breng tijd door al herinneringen makend met jouw vrienden. Vier het Leven!


Wees bereidt naakt te zijn. Wees bereidt om iedere dag een nieuwe jij te worden zonder gehechtheid tot de uitkomst.  


Denk na over deze momenten wanneer je niet voldoende hebt hoewel jij jezelf helemaal gegeven hebt. Denk aan de minder gelukkigen van de wereld en hoe jij soms voelt dat je hart zou kunnen breken vanwege het lijden dat je gezien hebt. Weet dat ik met jullie binnenin de matrix leef, deze uitdagingen met jullie ervarend. Weet zonder enige twijfel dat alle inspanning die jullie gezamenlijk voortgebracht hebben Het Gouden Tijdperk al ingezet heeft. Wees in Vreugde en Zie de Nieuw Aarde ontvouwen. De Schepen zijn hier en onze integratie in jullie wereld is onderweg. Er wordt Voorbij iedere Maatstaf van Jullie Gehouden. Namaste!


Dit is Moeder Sekhmet via Elizabeth Trutwin – February 17, 2013.


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: