John Smallman met Jezus: ‘Jullie worden minder verslaafd aan de geldigheid van de illusie’ – 31 maart 2013.

johnsmallman2

Een is het cijfer van Gods scheppingen, maar Een is op geen enkele wijze beperkend – het is oneindig. Dit is een zeer complex begrip voor jullie om te begrijpen, laat staan om er wijs uit te kunnen; in feite is het nogal een paradox terwijl jullie begrensd blijven tot je fysieke lichamen, dus probeer het maar niet eens – het is nogal overbodig. Accepteer gewoon dat het zo is. Geef je er aan over en weet dat je niet wordt misleid.

 

Je begrijpt en accepteert dat wat ieder van jullie denkt, zegt, of doet, effecten heeft ver voorbij je directe omgeving, want jullie moderne wetenschap van de natuurkunde heeft dat tot genoegen van de helderste intelligenties onder jullie bewezen. En als dit zo is, want het zeker is, dan volgt daaruit dat allen Een zijn, en dat Een het cijfer is van Gods creaties – Een die oneindige veelheden omarmt zo u wilt, maar Een is het.

 

De schepping van Een – God en al wat daarin is – deelt continu met Zichzelf de Liefde die de levenskracht is, de intelligentie, het perceptievermogen, en het bewustzijn dat bewustwording van zichzelf en anderen mogelijk maakt, en enthousiaste interactie tussen en binnen die Een toestaat en aanmoedigt. De Een is een staat van oneindige, eeuwige en extatische vreugde en geluk, en het is jullie Thuis waar de oneindige warmte van goddelijke acceptatie je altijd omarmt. Deze illusie is een afleiding die moet worden afgedankt, opgelost, en dat zal gebeuren wanneer jullie je collectieve aandacht eruit terugtrekken.

 

Het is een denkbeeldige omgeving waarin angst en bezorgdheid jullie constante metgezellen zijn. Zelfs als jullie ze ontkennen of begraven onder je niveau van bewustzijn, liggen ze daar te etteren totdat jullie je ermee bezig houden en ze loslaten, of tot ze venijnig exploderen, jullie geschokte aandacht opeisend. Velen ondergaan op dit moment deze ervaring, nu jullie angsten doorbreken in je bewustzijn, je vrede verstorend. Erken ze, observeer ze, en laat ze dan los. Het is niet nodig om je met hen bezig te houden door te proberen hun wortels bloot te leggen, of om de acties te ondernemen die ongegronde angst wenselijk lijkt te achten – laat ze gewoon los.

 

Jullie collectieve aandacht uit de illusie terugtrekken, zal ervoor zorgen dat deze zal vervagen als een oude sluier die tot stof uiteenvalt, en als dat gebeurt, zal het voor jullie het wonder van de Realiteit onthullen, waar je altijd bent. Momenteel lijkt dat als een droom, een nauwelijks waarneembare indruk van een bepaalde wazige en verre herinnering, zo ver weg en onbereikbaar dat je er bijna volledig onbewust van blijft. Echter, de illusie is slechts een sluier die je hebt gekozen om achter te schuilen, en omdat je die keuze bent vergeten, is het opmerkelijk echt voor je geworden, angstaanjagend echt.

 

Jullie taak, de taak van de mensheid, is ontwaken. Om dat te doen moet je je zorgen en angsten, die ongegrond zijn, loslaten en de Een zonder vrees omarmen zoals Het jou al omarmt. Angst is een concept dat slechts een deel van de illusie is, want in Waarheid, in Realiteit, bestaat er geen angst en niets dat het zou kunnen veroorzaken, en het beredeneren waarmee de egoïstische denkgeest probeert te ontdekken waar het bang voor is, en de schijnbare toestand van afscheiding waarmee de illusie je confronteert, verschaft het bewijs – anderen, die je zouden kunnen aanvallen! Allen zijn een en iemand aanvallen, zoals jullie vaak is verteld, betekent alleen maar jezelf aanvallen. De illusie echter, doet heel goed werk in het je overtuigen dat de aanval echt is, pijnlijk, je continu bedreigend, en dat het daartegen voortdurend en krachtig verdedigd moet worden.

 

Zoals je kunt zien is de illusie het probleem en de oplossing! Het probleem, want het heeft je ervan overtuigd dat het echt is, en de oplossing, omdat haar schijnbare werkelijkheid zal wegsmelten wanneer je je aandacht eruit terugtrekt.

 

Wanneer je een goed geconstrueerde roman leest, of naar een goed stuk of goede film kijkt, geef je het aandacht, je verbindt je ermee, je wordt erdoor ingepakt en erdoor weggevoerd naar een ander rijk – het rijk dat de schrijver heeft gecreëerd. Je voelt sterke emoties naarmate de verhaallijn zich ontwikkelt, je erin trekkend om je te identificeren met een van de karakters – de held of de schurk – en je probeert te bevroeden wat er zal gebeuren, wat er zich zal ontvouwen. Je wordt je onbewust van de wereld om je heen wanneer je je volkomen richt op de fascinatie van het zich ontwikkelende verhaal. Dan komt het tot de ontknoping, en langzaam keer je terug naar bewustzijn van je omgeving, hoewel de energie van de verhaallijn je nog een tijdje vergezelt voor het vervaagt.

 

De illusie is een oneindige stoet van collectieve verhalen waarmee jullie je allemaal verbonden hebben, en de ontsnapping, de weg naar buiten, is om je aandacht eruit terug te trekken. Soms, als je aan het lezen of dagdromen bent, zal een hard geluid je plotseling, misschien heftig, in het huidige moment trekken, en het rijk waarin je binnengegaan was, lost instant op. Wanneer de collectieve aandacht van de mensheid weggetrokken wordt uit het rijk dat jullie nu lijken te bewonen, zal er een plotseling ontwaken voor jullie zijn, en dat zal opwindend zijn!

 

Om de komst van dit indrukwekkende en onvermijdelijke moment aan te moedigen, moet je ervoor zorgen dagelijks tijd door te brengen in je plek van innerlijke rust, met de intentie je te verbinden met Gods goddelijke Liefdesveld, de Realiteit, dat je op elk moment omgeeft en beschermt. Het is er altijd, op je wachtend tot je je interesse verliest in het nu-nogal-voorspelbaar en versleten doen-geloven welke de illusie nu zichzelf heeft laten zien te zijn, en waaraan je verslaafd bent geraakt. Desalniettemin, je raakt minder verslaafd aan, minder overtuigd van de geldigheid van de illusie, en je hebt enorme energetische assistentie van de Realiteit, degenen in de spirituele rijken, die je helpen de focus van je attentie daarop los te laten.

 

Het is je intentie – het is altijd je intentie geweest – om te ontwaken uit de droom van afscheiding van je Vader, en Hij heeft je van de middelen voorzien om dat te doen: je eigen aandeel van de eeuwige vlam van Zijn Liefde, continu binnenin je brandend en voor altijd onlosmakelijk met Hem verbonden. Je ontwaken is onvermijdelijk, onontkoombaar, en goddelijk verzekerd. Je moet het alleen toestaan te laten gebeuren, door Gods Liefde te omarmen en alles binnenin je loslatend dat Daarmee niet in afstemming is.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: