Geoffrey West met ‘een Uur met een Engel’ met AEM over het in de Gouden Periode gaan van de Wereld, op 25 maart 2013.

Een Uur met een Engel
Een Uur met een Engel

 

Opnieuw dank aan Ellen voor de snelle teruggave van de transcriptie.

Een Uur met een Engel op 25 maart 2013

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel met Linda Dillon het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking, en met Geoffrey West van Greenprint for Life. Het is een genoegen om met jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël. Dus hiermee geef ik het aan jou door, Geoffrey.

Geoffrey West: Dank je Graham. Groeten en zegeningen aan jullie allemaal. We hebben veel vragen vanavond. Dus ik zeg vast welkom aan u Michaël. Dank dat u weer bij ons bent gekomen.

Aartsengel Michaël: en ik zeg welkom tegen jou, lief hart. Ik ben Michaël, aartsengel van vrede, strijder van liefde en specifiek in dit geval, brenger van nieuws. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn en om jullie mijn zwaard, mijn schild, en mijn blauwe vlam van waarheid te brengen en om met ieder van jullie niet alleen de zaken van wereldbelang te bespreken maar ook de zaken in jullie hart.

Want al zo vaak zijn die een en dezelfde, en ze weerspiegelen, weerspiegelen, weerspiegelen  eenvoudig. En dit is specifiek zoals jullie door deze periode van overgang gaan, die jullie denken dat Ascentie is, de verschuiving.

Dus is het mij een genoegen, mijn vreugde, mijn eer om hier te zijn. Mijn lieve vrienden, waar willen jullie beginnen?

Geoff: Nou, er zijn zoveel zaken waarmee we konden beginnen. Ik denk dat we misschien moeten beginnen met Obama’s recente trip naar Israël. President Obama, zoals veel mensen weten, was pas in Israël. En het is aardig duidelijk dat Obama en Israëls eerste minister Netanyahu geen vrienden zijn, alhoewel Obama en de Israëlische president Shimon Perez wel heel goed op dezelfde pagina zitten.

Een gebeurtenis die onder normale omstandigheden niet zo verdacht zou lijken die mij raakte,  was het feit dat de presidentiële limo(usine) kapotging in Israël. Nu, gegeven de sterke wens van Netanyahu om zich te bemoeien met Obama’s uitverkiezing, de vorige november, door Romney te steunen, en gegeven de problemen die Netanyahu nu heeft in zijn eigen land, het feit dat de auto kapot ging bij een bezoek aan Israël, schijnt minstens ongewoon, zelfs verdacht te zijn.
Zat er iets achter dit gebeuren of was het gewoon een ongelukkig mengsel in de brandstof zoals werd gemeld?

AEM: (grinnikt) een ongelukkig mengsel van brandstof is absoluut juist, maar de vraag is, wie is de baas over de brandstof? Nou, ik vandaag of op een andere dag niet in over dit brandstof drama.

Geoff: Correct.

AEM: Maar is het niet betekenisvol, op zoveel manieren, dat Obama’s voertuig kapot ging, het opgaf, en niet kon rijden? Dit heeft veel dingen bewerkstelligd. Nu, op bepaalde manieren was het bedoeld als een belediging, wel een heel subtiele belediging, voor de president van de Verenigde Staten, die, ja, deze situatie niet heeft ondersteund.
Maar wat er echt is gebeurd, het was een verankering van licht, de verankering van een menselijke belevenis die zo velen op de wereld beleven op een of andere tijd – je auto doet het gewoon niet, om een of andere reden.
En is het dan niet een geval van grote frustratie voor iedereen, als dat gebeurt? En jullie denken dat dit zo is omdat je in een positie zit waar je niet in rijkdom of aan de macht bent.

Dus wat het je laat zien is dat er een gelijkheid van situatie is die overal gebeurt, maar het was ook een kans om de mensheid die er bij horen, te laten zien en heel diep een buitengewone hoeveelheid licht, een baken van licht te verankeren in Gaia.
Dus waren er diverse dingen bij dit bezoek die een beetje ongewoon waren, zullen we zeggen, maar het werd niet toegestaan een terugslag te worden. Want de agenda – mijn agenda –en de agenda die hieruit voortkomt, ja, zelfs in deze omstandigheid, is vrede.

Geoff: Hmm. Nu, er schijnen een paar Israëlische publicaties te zijn, Haaretz is er een van, die meer stoutmoedig worden in hun artikelen over het Joodse volk dat gaat opstaan en zich uitspreekt.  Ze schijnen erop te wijzen dat veel Israëlische mensen, en veel jonge mensen, vrede willen, om de Palestijnen hun eigen land te laten hebben in de naam van vrede.

Nou, dat zagen we een klein beetje in Obama’s kernthema waar vele jonge mensen de journalisten verrasten door hun steun voor Obama’s opmerkingen die hij maakte.
Een artikel beschreef Obama als een masseur, die zachtjes informatie in masseerde in het Israëlische volk door hen niet alleen te geven wat ze wilden horen maar hen ook de harde waarheid gaf.
En ik weet zeker dat Obama precies wist wat hij deed, maar zelfs zei een vrouw in het artikel dat ze voelde dat het Israëlische volk juichte voor Obama, omdat hun leiders dat soort waarheid niet konden uitspreken, en dat dit heel verfrissend was.
Hoe zal deze trip en de speeches en zijn totale aanwezigheid de toekomst van Israël vorm geven op korte termijn en misschien ook op langere termijn?

AEM: Nou, op langere termijn zal er vrede komen, punt. Maar laten we praten over die korte termijn. En je bent juist in je politieke analyse, die zegt dat het leiderschap van Israël – en we praten niet alleen over een of twee individuen, we praten over de leider – zijn voorbereid om de zaken van de Palestijnen op te pakken en de issues van wat het zal betekenen om vrede in dit gebied te brengen die uit rimpelt naar vrede in dit hele gebied van het Midden Oosten.

En dus, wat Obama deed was inderdaad masseur zijn, maar hij zorgde ook voor gedachtevoedsel. Maar wat hij ook deed was degenen die net zo dachten – en ik kan ook zeggen de mensen met lichte gedachten – een opening te geven om zichzelf te verklaren, toestemming om zichzelf te verklaren.
Veel jonge mensen in Israël zijn lichtwerkers, lichthouders. En ze komen als vrededragers; ze komen als beschermers van vrede, door hun leeftijd, niet door hun acculturatie.
Maar door hun leeftijd en wat zij geloven, hebben zij geen, wat wij een stigma zouden noemen van oorlog, de herinneringen die worden uitgedragen door de Holocaust en de progroms die al eeuwen in Europa en ergens anders werden gehouden. En er is een diep verlangen in de harten van veel jonge mensen om een plek van vrede te krijgen.

Nu, wat interessant is, er is een gelijksoortig verlangen, een reflectie in de harten van veel van de ouderen, ook voor vrede. Ze zijn doodmoe van het conflict. Ze zijn de oorlog moe. Het is niet dat ze het idee in de steek laten – wij ook niet – dat Israël een heilig ondernemen heeft, dat in meer of mindere mate wordt begrepen naar boven en naar beneden. Maar het idee, het heilige idee en onderneming van Israël verwijdert niet het heilige ondernemen van Palestijnen voor hun eigen land, voor hun eigen vrijheid, voor hun eigen rechten.

En zo wat er is bereikt – ja, door Obama’s woorden als katalysator – is de toestemming voor een conversatie niet alleen om door te gaan, maar op manieren door te gaan die tastbaar zijn door akkoorden, overeenkomsten en bewegingen die feitelijk naar een plek van instemming gaan waar iedereen als gelijke wordt gezien.

Zo vaak – en je hebt een goed onderwerp gekozen, mijn vriend, en een onderwerp waar ik een groot aandeel in heb- maar in dit Palestijnen-Israëli’s conflict is de niet-overeenkomst het hart waarover het conflict gaat.

Het is de wens om te controleren, om de leiding te hebben. En er is een geloof, een fundamenteel geloof in dood, verwoesting, gebrek, beperking dat er niet genoeg is om mee door te gaan.
Deze mensen hebben samen geleefd op dit land al duizenden en duizenden jaren. Het zijn de geloofsystemen, de godsdienstige, de culturele en de politieke geloofstelsels die dit naar de plek van conflict brengen. Maar het is het loslaten hiervan in medeleven en begrip en in de spirit van oplossing en een diepe wens en actie voor vrede die dit tot een einde brengt.

Dus wat ik tegen jullie zeg is dat het spreken en de energie die Obama  en zijn gezelschap naar deze vergadering heeft gebracht, naar zijn bezoek, is het openen van een deur en een zeer luide aanwijzing om een plek van oplossing te vinden.

Geoff: Ik lees hier tussen de lijnen in wat u zegt, Michaël, is dat de jonge mensen en zelfs veel ouderen in Israël wel naar vrede zoeken. Het feit dat Netanyahu zelfs een machtspositie heeft gehouden van leiderschap in het land, kan zeggen dat er iets dat niet specifiek leven-erend was dat er is gebeurd in het leiderschap.
Is Netanyahu op dit moment in een containment? (In licht dus.w.)

AEM: Hij is in een soort mild containment. Hij zit niet in vol containment, laten we het zo zeggen. Nu, we zeggen ook dat hij een gevolg heeft in de middelste reeks van degenen die de status quo willen handhaven. En deel van die handhaving van de status quo is niet alleen het geloof in gebrek en beperking. Het is ook de wens om macht en rijkdom te behouden, en om posities van vrijheid te houden.

En dat is niet de fundamentele basis waarop Israël of welke natie ook, daarvoor, is opgericht. Dus zul je zijn positie en zijn macht zien verminderen.

Geoff: Nou, laten we dan naar Italië gaan. Paus Franciscus ontmoette deze week leiders van diverse geloven. Op zijn bescheiden wijze waar hij door wordt opgemerkt, koos hij ervoor om niet op de paustroon te zitten, maar eerder in een gewone armstoel, een beige armstoel.

Sommige leiders hadden optimisme uitgesproken over de verandering van stijl  van Franciscus. Zijn de andere godsdienstleiders  zich nu bewust van  de informatie waar Franciscus zich van bewust is? De hogere informatie? En zullen die collectief beginnen om de toon van godsdienstige geloven rond de wereld, nu te veranderen? Zal dit een lied worden dat gezongen wordt door Franciscus en de geloven?

AEM: Het is begonnen. Ze neuriën. Ze ontdekken dat het een besmettelijk liedje is, dat aantrekkelijk is, dat het een prachtige melodie heeft en een refrein dat in hun hart zingt. Franciscus heeft eigenlijk de troon weggegooid. Hij is niet over-licht om op die manier verder te gaan.
En wat hij allermeest doet is dat hij anderen van alle geloven er aan herinnert dat hun rol een is om te dienen en dat leiderschap dienen is, dat ze schaapherders zijn van allerlei soorten, allerlei strepen en kleuren. Hun rol is om te verzamelen en om de weg te laten zien, in bescheidenheid en met geduld, in vergeving en medeleven.

Dus wat Franciscus is begonnen te doen is zeggen dat we niet in controle moeten zijn. We zullen het middenpad niet vinden, het pad van vrede en ware broederschap en zusterschap, als we nog steeds de mensen controleren. En dit is een geschenk geworden. Oh, lief hart, hij is nog maar pas begonnen. Jullie hebben om tekenen gevraagd. Nou, jullie zien ze, niet waar, op vele fronten. Maar geef aandacht aan deze ene. En mag ik jullie een hint geven Volg het geld.

Geoff: Hmm. Intrigerend. Okay. Nou, op dit moment dan, ..u zei eerder of het is eerder gezegd, dat Franciscus overlicht is geworden met de ziel van St. Franciscus, en dat hij naar voren zal komen in deze rol en dat hij zich bewust is van en contact heeft met onze galactische familie.
Dat was eerder niet duidelijk, misschien kunt u dat verduidelijken. Heeft hij kennis en besef  gekregen van wat de leiders van de andere geloven in deze tijd werd meegedeeld?  Zijn zij zich bewust hiervan en omhelzen ze dit openlijk?

AEM: Dat is niet volledig ontsloten. Het werd volledig stilzwijgend begrepen. En dus…[lacht]  het spijt me. Ik lach omdat het een prachtige tijd is waar we op gewacht hebben. Nu. Laat me jullie zeggen – nee, laat me het gewoon plat zeggen, misschien kun jij dat verduidelijken, mijn vriend, omdat jij een nieuwsman bent. er waren diverse galactics aanwezig bij deze vergadering. De aanwezigheid was volledig stilzwijgend begrepen. En in conversaties aan de zijkant was dit een volledig punt van discussie.

Maar het eerste focus van Franciscus is niet om de agenda van de galacics erdoor te drukken, maar om gewoon eerder iedereen te laten weten dat ze deel zijn van deze enclave en lange tijd deel van de kennis geweest zijn van het pausdom. Maar zijn eerste agenda is om gemeenschap te brengen, verbinding en vrede te brengen tussen de verschillende geloven en sekten, tussen de menselijke wezens.

Dus dat is zijn voornaamste agenda. Maar hij weeft veel zaken erbij in. Is hij zich bewust van de galactics? Hij is zich al lange tijd van hen bewust geweest. Hij is zich het grootste deel van zijn leven van hen bewust geweest, eigenlijk. En dus is het niet dat het niet op zijn agenda staat, zo is het. Het is alleen niet het eerste ding op zijn agenda.

(Voortgezet in deel 2:  in Part 2.)

Deel 2 van 2  25 maart 2013.

(vervolg van Part 1.)   Bron:   http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-22

Geoff:  Okay. Heel goed. Dank u, Michael.  Verder naar gebeurtenissen die in deze tijd in Europa  plaats vinden, die beginnen een breekpunt te krijgen door iets. Diverse leiders, inclusief Nigel Farage en de zogenaamde Russische Eerste Minister Medvedev hebben gezegd dat de mensen hun geld moesten weghalen van hun rekeningen omdat de cabal een laatste diepe greep zullen proberen te doen naar geld.

Nou weet ik, en misschien weten velen, dat het huidige stelsel corrupt is en dat er een soort verandering moet plaats vinden in het huidige stelsel voordat mensen bereidwillig zullen zijn om het nieuwe systeem te omhelzen.
Ik wil niet dat deze kwestie alarmerend klinkt voor de mensen maar is wat er nu gebeurt een van de laatste, of misschien niet het laatste, strootje dat zal helpen de cabal van de banken bloot te leggen, zodat het nieuwe stelsel kan worden toegepast? Is dit nieuwe stelsel klaar? Of wordt dat al toegepast? Of is het nog alleen beperkt tot voorbereidend werk?

AEM: Nee. Het is al onderweg. Het wordt reeds toegepast. En ja, we willen ook niet alarmerend klinken, en dus willen we ook dat mensen weten dat hun bronnen, waarvan zij denken dat het hun geld is, voor degenen die gespaard hebben en hun vertrouwen in de bankstelsels hebben gelegd, dat ze in een bepaalde mate worden beschermd. Dus denk niet dat jullie naar buiten moeten rennen en al je geld moet weghalen, of dat het totaal weg zal zijn. Maar ja, dit is het begin van de overgang.

Het is een laatste diepe poging van degenen die vastzitten aan het oude paradigma van de derde (3D) die jullie de cabal noemen? Ja, zo is het. Maar het maakt niet uit omdat het toch niet voor hen gaat werken. Zelden zijn de dingen, zoals in deze situatie, zo zwart/wit. Er is altijd ruimte voor de vrije keus en vrije beweging en aanpassing.

Maar in deze situatie is het eenvoudig evolutie en verbreding. En de verbreding van het nieuwe, van het nieuwe paradigma van wat jullie denken de Vijf Dimensionale financiële stelsels, die staan geen stelsels toe die gebaseerd zijn op hebzucht, diefstal en controle – en oneerlijkheid, van in de grond oneerlijkheid, woekering.

Dus is het eerder duidelijk vastgesteld. Jullie hebben een uitdrukking die je op Aarde gebruikt: “Weg met het oude.” En dit is een van die situaties waar het in zit, in feite, de waarheid.

Geoff: Okay. Dus, langs de lijnen van leiderschap, of minstens sommige leiders van wat er gebeurt in de financiële sector, wereldwijd,  er wordt gerapporteerd dat deze week in het appartement van de  manager van het IMF, Christine Lagarde, een inval werd gedaan.
Was dit een poging om haar bloot te leggen als  deel van de banking cabals, of was het een poging om haar te doen stoppen de hervormingen door te voeren die zij zogenaamd probeert te brengen naar het internationale bankstelsel?

AEM: Het was een poging om informatie te verzamelen en misschien om documentatie te vernietigen die zij probeert naar buiten te brengen voor de hervorming van de financiële situatie. Het was een niet-succesvolle inval.

Geoff: Okay. Dus wat ik in uw antwoord hoor is, dan, dat Christine Lagarde, denk ik, werkt voor de lichtkrachten om grotere verandering te brengen naar het IMF. Ben ik correct?

AEM: Ja. Zij heeft een werkelijke ommekeer meegemaakt. Nee, wij zetten nooit mensen of groepen in categorieën  zoals licht of duister. Maar zij heeft zich werkelijk aan de reformatie toegewijd.
Zij ziet en ze heeft heel duidelijk ervaring te kennen gegeven wat niet werkt. En daarom heeft zij haar missie, haar doelstelling gewijd aan die reformatie.

Geoff: Okay. En kan hetzelfde gezegd worden over de nieuwe Secretaris van de Treasury Jack Lew van de VS? Zit hij ook aan boord met alle veranderingen en werkt hij ook met Lagarde aan de reformatie?

AEM: Hij is een agent en een engel van verandering. Hij kan niet gewoon aan boord zijn. Hij is een bewegende kracht.

Geoff: Okay. Okay. Heel goed te weten. Dus ik denk dat als we misschien op dezelfde weg zitten van het maken van hervormingsveranderingen, er zijn rapporten dat de Russische president Poetin een project is begonnen om corruptie uit te roeien op alle niveaus  van de regering. En u had eerder gezegd dat Poetin in een containment zit, en misschien dat er enige leiders zijn die klaar zijn om uit hun containment te komen.
Gegeven het feit dat Rusland een van de landen is die werken om het nieuwe wereld economie model uit te voeren en gegeven dat Rusland op voorhand schijnt Disclosure aan de wereld aan te kondigen, wil ik geloven dat Poetin nu stevig de Aarde Bondgenoten en de galactische families ondersteunt. Maakt hij de reformaties die in lijn zijn met de veranderingen in deze tijd?

AEM: Poetin is absoluut uit het containment gekomen. Hij heeft het goed gedaan! Nou, het wil niet zeggen wat sommige denken dat hij, zeg maar oude littekens/smetten heeft van oude manieren, vanuit zijn glorie dagen. Maar hij heeft gekozen om voor de reformatie te werken, op veel, veel niveaus.

Zie je, wat er gebeurt is een opnieuw opduiken op heel veel verschillende manieren van naties waarvan jullie vroeger gedacht hadden dat die wereldleiders waren. En ze hebben nog steeds dat denken van zichzelf en hun natie, als wereldleiders.
Maar wat er is gebeurd, en aan het gebeuren is – en het maakt niet uit of je over Rusland of over Palestina of Israël of over de VS van Amerika praat – dat je je realiseert, als je in die positie van leiderschap bent, dat alles moet veranderen.

En om echt in die positie te zitten, zoals Franciscus, om herder van schapen te zijn, van wegwijzer zijn, van het openen van deuren, om het licht binnen te laten schijnen en mijn  waarheid aanwezig te laten zijn, dan moeten ze niet alleen totaal innerlijke landschappen veranderen. Maar ook de weerspiegeling van dat landschap, van wie ze zijn in hun leiderschapsrol.

Dus Poetin is iemand waarvan je zult zien dat die zeer betekenisvol is veranderd, we kunnen zeggen, van het ene kamp naar het andere.

Geoff: Echt interessant. Dank u Michaël. Okay. Geweldig.

AEM: Het is ook belangrijk omdat ik vaak tegen je zei, niet zo frequent als de Moeder, of als sommige van mijn broeders en zusters, maar over de noodzaak van vergeving en medeleven. En je kunt naar Poetin kijken en degenen zoals hij, en je kunt dan zeggen, nou, wij willen hem helemaal niet in een rol. Kijk naar wat hij in het verleden heeft gedaan. Hoe kunnen we hem ooit vertrouwen? Hoe kan hij de weg naar voren kennen?

Nou, jullie beginnen enige waarheid en effecten te zien van containment, maar waar jullie ook naar worden uitgenodigd is om een hele praktische manier van vergeving te beoefenen, her-evaluatie, medeleven, en om degenen die ervaringen hebben gehad – en dit is belangrijk, dit is ook waar Christine [Lagarde] – door de oude ervaring en door het nieuwe, de visie en het begrip door heeft over waar Nova Aarde naar toe gaat.

Deze individuen – ja, Barack Obama ook (1) – als brug mensen. En dat is de functie die veel van deze mensen hebben. Het zijn overgangs-themas  voor Gaia, en voor de mensheid. Dus, ja, wees altijd waakzaam en houd je zwaard en schild omhoog zodat het duidelijk is wat je zult tolereren en wat je niet zult tolereren. Maar tegelijkertijd wees de waarnemer en beoefen vergeving.

Geoff: Nu, terwijl u daarover praat, Michaël, nog een vraag is bij me opgekomen. Dit is een goed moment om daarnaar te vragen, daar we over leiderschap praten, dan praten we over containment, we praten over de mogelijkheden om te veranderen.
In mijn nieuwsuitzending probeer ik tips te geen voor mensen om open te staan voor vergeving, omdat mensen in staat zijn om te veranderen. Nu, we hebben traditioneel gepraat over de zaak van containment wat betreft wereldleiders. Ik ben geïnteresseerd uw gedachten te horen over kan dit toegepast worden op mensen misschien die het goede doen maar misschien niet met de juiste redenen.
En misschien het geval waar ik nu direct aan denk zijn de pogingen van groepen om bepaalde leiders proberen te arresteren. En specifiek nu ze mikken op Franciscus. Wat denkt u daarover?

AEM: Dit heeft te maken met de zaak van in straf geloven, en dit straf thema dat op jullie planeet nog zo sterk is. En er is een geloof, en ik kan zeggen dat als je werkelijk de ui van deze zaak pelt, waar dit denken vandaan komt is van iemand die of gekwetst werd of nog op die plek zit van het gekwetste kind.

Mijn strijders van vrede, mijn engelen van verandering zijn niet in straf geïnteresseerd. Laat me iets uitleggen. Jullie praten over mensen waarvan je denkt en over oordeelt – en dat is nooit met liefde – maar waarvan jullie beoordelen dat ze vergissingen of wreedheden hebben begaan, en alles daar tussenin, om die naar justitie te brengen.

Maar als jullie spreken over justitie, spreek je over justitie in de instellingen, waarvan ik durf te zeggen dat ze serieus onadequaat zijn, welke nu op jullie planeet bestaan. – ja, zelfs het Wereld Hof omdat dit ook straffend werkt. Dat brengt geen reconstructie. Het is niet gebaseerd op een vergevingswijze.

Dus, van deze individuen, deze gewonde mensen – en jullie zien dit werkelijk ook in het Israëlisch-Palestijnse conflict – is dit soort: “Ik ben gekwetst geworden; Ik ben verkracht geworden, k ben misbruikt geworden, ik ben gemarteld geworden, van mij zijn mijn basis overlevingsmechanismen gestolen. Geef me gerechtigheid.”

Denken jullie. mijn geliefde vrienden, als je je hart in gaat en je ontsteekt mijn blauwe vlam van waarheid en gebruikt die, denken jullie dan dat justitie, goddelijke justitie over menselijke vergelding gaat?  Willen jullie meer voertuigen en gevangenissen van menselijk gevangen houden scheppen? Het is al erg genoeg.

Dus nee. We begrijpen dat wat jullie zeggen is, dat menselijke wezens nodig rekenschap moeten afleggen voor hun daden, voor wat ze deden en wat ze niet deden? Maar hoe begin je  overnieuw? Hoe veeg je een lei schoon en beoefen je dan nog steeds deze vormen van wat wij ouderwetse justitie zouden noemen?

Je hebt gelijk. Er zijn er die goed werk doen om twijfelachtige redenen. Wat wij van jullie vragen, mijn heldere zielen, neem je energie op, je schittering, en je wezen en pas die toe op het scheppen en mede-scheppen van systemen van gerechtigheid die eruit zien, voelen, smaken en zich verbinden met goddelijke justitie, en dat is liefde. Niemand, niemand op Terra Gaia of ver daarbuiten staat boven reconstructie, rehabilitatie.

Jullie hebben besloten, mijn vrienden, om je collectief mee uit te nodigen op deze wonderbaarlijke reis van Ascentie. Jullie kunnen dat niet op twee manieren doen.

Geoff: Nee, ik denk dat dat niet kan. Nee, ik ben zeker iemand die dat wil, ik heb een punt bereikt waar ik bereid ben om sommige leiders te vergeven als ze hun posities willen opgeven en gewoon weg gaan en ons laten verder gaan. Dus, ik hoop zeker dat dit een energie is die  zichzelf nog veel geweldiger zal manifesteren.

AEM: Het is een energie die al over jullie planeet veegt. Als je denkt dat verandering is begonnen en dat je de scheuren in de fundering al ziet, als het ware, dan sta klaar.

En ik weet dat jullie met ingehouden adem wachten. Jullie zeggen tegen me: “Michaël Ik ben al klaar! Begin ermee!” En dat doen we. Maar we brengen het niet naar jullie toe, we doen het met jullie.

Geoff:  Absoluut. En dat is een zaak om te vieren.
Okay, een aantal vragen overgebleven. Een die bij me opkwam was een recent stoppen van vuren die uitgeroepen werd tussen Turkije en de Koerdische PKK Partij. De leider van die partij die in de gevangenis zit, Abdullah Öcelan, heeft vrede uitgeroepen en dit beëindigt een twintig- of misschien een 28 jarig – conflict tussen deze groep en de Turkse leiders.
Hoeveel betekenis zal deze demonstratie hebben als impact op andere wereldgebeurtenissen?

AEM: Dat zal een rimpeleffect hebben en worden herhaald ergens anders. We zegenen Abdullah, trouwens, want hij is een voertuig van verandering. En hij is een voertuig van verlichting. Hij heeft gezien, heel duidelijk…. Hij heeft gezocht… laten we het zo zeggen, dat oorlog en conflict niet de richting is waarmee je vrede kunt winnen.

We zeggen niet dat er geen rechtvaardigingen en oorzaken liggen aan beide kanten van dit conflict. Maar je kunt zien dat dit tot een eind gaat komen. Zal er verzoening komen? Zullen er gesprekken komen. Zullen er uitschieters komen op het scherm? Ja, maar wat jullie nu zien is dat mensen, de mensheid, sterrenzaden, galactics, Aardebewakers,  wegwijzers  het punt bereiken waarop ze gaan zeggen: “We zijn doodmoe van oorlog.”

Geoff: Dus, nu het spel, dat zich schijnt af te spelen tussen Noord en Zuid Korea, en al die zogenaamde bedreigingen, het publiek schijnt die boodschap te krijgen, terwijl weer andere bronnen praten over in het geheim bespreken van een vereniging tussen die twee landen.
Natuurlijk, zullen veel van onze regulaire lezers weten dat er absoluut geen bedreiging van van wereldconflict is. Maar zijn er gesprekken die plaats vinden over de vereniging van die twee landen?

AEM: Heel, heel ver achter de schermen. Nu, terwijl we spreken over Korea, het noorden en zuiden en ertussen in, dat is een van de meest problematische hot spots op de planeet. Wisselvallig, ongeregeld, irrationeel en misschien zullen we zeggen, niet zo vermoeid als dat idee van conflict.
We zeggen dat het idee van conflict, niet het eigenlijke conflict, omdat er zoveel toestanden meer zijn die er gebeuren, aan beide zijden. Dus is het niet dat we zeggen dat een kant goed is en de andere verkeerd. Het is polariteit en dualiteit, en we gaan die richting niet uit.

Maar het is een hele moeilijke situatie omdat sommigen persoonlijkheden daarbij zijn betrokken. En het is niet slechts een zaak van een enkele containment, het is veelomvattend. Maar er zijn vele gesprekken die plaats vinden over wat we een praktische toepassing zouden noemen op een niveau dat kan en waarschijnlijk zal resulteren in een her-vereniging of in een zeer vredige samenleving.
De mensen van Korea noemen zichzelf in hun hart niet noord of zuid. Zij hebben een hele rijke traditie, een antieke traditie, die werd gemanipuleerd, en ja, gecontroleerd. En dit is een van de grootste verschuivingen die jullie gaan zien, als die verandering, monetair, sociaal, politiek plaats vindt.

Je hebt individuen, waarvan je denkt dat diplomaten zijn, regeringsofficials, bureaucraten van de regering, managers van het middenniveau, die allemaal beginnen te praten en verantwoordelijkheid nemen voor de verschuiving.

Eerder – en we zeggen niet dat dit niet nog het paradigma is, maar het verschuift – was er leiderschap van boven naar onderen. Waar er leiderschap is die niet praat over verschuiving of over vrede of gelijkheid en vrijheid, er is grondwater, er zijn grondbronnen vanaf het midden. Dat is wat jullie zien. En jullie broeders en zusters van de sterren, jullie galactische vrienden, zullen geen enkel soort proliferatie toestaan.

Geoff: Geweldig. Nou, we houden er altijd van om die boodschap te horen.
Okay. Drie vragen nog over. De media rapporteren vandaag dat de Secretaris van de Staat (v.d.VS) John Kerry een verrassingsbezoek aflegde aan Afghanistan. Maar dit is ook zogenaamd – maar dit schijnt niet publiek bekend te zijn gemaakt – dat hij ook Irak bezocht.
Kunt u bevestigen dat dit waar is? En als het waar is, heeft zijn bezoek dan iets te maken met de economische veranderingen die misschien snel worden aangekondigd voor Irak? Is Irak nu uit het bankroet, faillissement?

AEM: Irak is naar voren uit het bankroet gehaald. Maar het is ook een bezoek van vrede. Het is weer tijd, voor vrede die moet regeren. En hoe gebeurt dat, dat gebeurt met het einde van wat dit kanaal (Linda Dillon) graag het economisch terrorisme noemt.

Geoff: Okay. Geweldig. Er is iets waar ik persoonlijk over heb over na gedacht. We blijven maar horen over de acties van groepen zoals Anonymus die problemen veroorzaken voor individuen en instellingen die misschien niet handelen op de beste levenserende manieren.
We horen ook over de Aarde Bondgenoten, die zogenaamd achter de schermen werken om veel dingen die nu gaan beginnen in te stellen, zodat die groter publiek besef krijgen. We horen ook van sociale netwerken en hoe die worden gemonitoord en gebruikt voor de cabal, zoals wij ze zullen noemen.
Ik ben nieuwsgierig waarom de Bondgenoten en groepen zoals die van Anonymus niet hun eigen veilige sociale netwerken hebben geschapen om je bij te voegen die mensen uit de sites zoals van Facebook halen en die betekenisvol in de macht en profijten van advertenties snijden van dergelijke groepen. Wordt er gewerkt achter de schermen om zoiets te doen? Wat gebeurt er op dat gebied?

AEM:  Nee er zit niet veel werk of politieke wil om in die richting te gaan. Wij moeten heel duidelijk zijn dat we niet in een ademhaling, in dezelfde context. spreken over Anonymus en de Aarde Bondgenoten

Geoff: Correct.

AEM: Dus, ieder heeft licht andere richtingen, agenda’s, deelname. Maar dat is niet de agenda geweest tot op heden in ieder geval, om hun eigen sociale netwerk te vormen. Hun focus, en hun energieën, zijn werkelijk op het graven gericht, of blootlegging en om verkeerde daden aan het licht te brengen en om ook potentieel voor verandering aan het licht  te brengen. Dus hebben zij zich nog niet echt in dat sociale netwerk gezien van de media.
Maar wat er gebeurt is de invloed van zulke groepen als – even als jullie platform, lieve vrienden is  –  dat er een energie is. Nu, we spreken over ieder van jullie individuele velden, van jullie heilige plek, en hoe die energie zoveel beïnvloedt zonder een woord te zeggen. Ze krijgen liefde, vertrouwen, medeleven.

Maar als jullie samenkomen , dan is het effect wat je hebt in gecontroleerde media zoals Facebook, bijvoorbeeld, het effect dat je hebt, dat is betekenisvol.
Dus zonder zelfs te weten dat jullie saboteurs zijn, veranderen jullie in feite de energie van die middelen.

Geoff: Geweldig. In de tijd die overblijft, geef ik u de gelegenheid om een beetje vrij te spreken in alle positivisme waarmee we de show kunnen eindigen.
Een aantal bronnen hebben een wenk gegeven dat een hemels gebeuren zogenaamd de toestemming zal signaleren van het Gezelschap van de Hemel voor de galactische families om meer directe en bevestigende acties te ondernemen om gebeurtenissen op Gaia naar voren te brengen.
Zonder datums te geven, is er enige informatie die meegedeeld kan worden om dit hemelse teken geldig te maken of te ondersteunen? Is dit specifieke teken wat sommigen “het gebeuren”  hebben genoemd

AEM: Er zijn een serie gebeurtenissen – en ik weet dat ik dit eerder tegen jullie heb gezegd. Kijk liever naar een serie gebeurtenissen dan naar een enkel teken, kijk naar wat wij, als het Gezelschap van de Hemel, als de Raad van Liefde noemen, een wending van gebeurtenissen. “Nou, wat betekent dit, Michaël, en waarom spreek je in code.” Dat wil ik niet.
Laat me duidelijk zijn. De toestemming voor een grotere betrokkenheid van de galactics met de mensen, ligt al op tafel, als het ware, Er is al een grotere betrokkenheid. Sommigen zijn zich meer bewust dan anderen.

Jullie zeggen: “Ja, maar wanneer zal het heel duidelijk worden, zeer helder, zeer gewoon?” Wij laten en stemmen toe en helpen, net als jullie galactische broeders en zusters, een grotere frequentie en vibratie naar binnen, zodat jullie gelijkmatig, een groter vlak van frequentie, vibratie van goddelijke kwaliteiten, van vreugde, van bliss/verrukking tegenkomen en daar mee uitwisselen.

Maar wat wij niet willen dat er voor de mensen gebeurt, is  – en jullie zitten nog een beetje op dat punt, waar je zegt: “We zullen onze verantwoordelijkheid om Nova Aarde te herscheppen brengen naar onze galactische broeders en zusters, want zij weten hoe ze dat moeten doen.”
Dat is het plan niet. Het plan voor de mensheid, de koninkrijken, Gaia samen met velen, is om dit mede te scheppen. Dus, is er nog een lichte aarzeling en een nadenken of jullie dat kunnen doen. En ik spreek over “jullie” in collectieve zin.
Duidelijk zijn jullie, tegen wie ik spreek vanavond, meer dan gereed. Maar we wachten op die vertrouwensfactor, het aannemen van het weten dat jullie volledig in staat zijn en gaan beginnen. Jullie zijn er bijna.

Dus, zal dit gemarkeerd worden door bepaalde gebeurtenissen? Ja. maar meest betekenisvol, zullen jullie zien, en jullie beginnen het al te zien, een ware ommekeer van gebeurtenissen. Beantwoordt dit jouw vraag, mijn vriend?

Geoff: Ik denk dat dat zo is, Michaël. Zeker. Ik denk dat we nu nog minder dan een minuut hebben. Zijn er nog laatste woorden van liefde en positivisme die u met de luisteraars wilt delen?

AEM: Kijk om je heen! Kijk omhoog! En kijk naar beneden. Kijk recht vooruit in de ogen en harten van ieder mens die je tegenkomt en zie het heldere licht en liefde die naar jou terugschijnt. De verandering die jullie Ascentie noemen, is reeds onderweg. Jullie buigen je niet langer voorover. Jullie staan sterk overeind. En helder. Jullie zijn er bijna. En wij zijn met jullie

[Muziek komt op]

Wij zitten niet in een of ander portaal op jullie te wachten. We zijn met jullie, in iedere ademhaling, ieder uur, iedere minuut. Aarzel nooit. Roep ons aan. Vaarwel.

Geoff:  Dank u Michaël. En zo komen we aan het eind van Een Uur met een Engel. Tot het volgende moment van het nu, wees in liefde, wees in vrede.

[eind]

Voetnoten

(1) AEM zegt niet dat Barack Obama in containment is geweest. Barack is een leider die bestemd  is om de wereld in de Nieuwe Periode te brengen.

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-on-the-worlds-movement-into-the-golden-age-march-24-2013-part-12

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: