John Smallman met Jezus: ‘Vergeef jezelf voor wat je in waarheid niet hebt gedaan’ – 24 maart 2013

johnsmallman2

Het nieuws is goed, nu de intensiverende goddelijke energieën over de planeet vegen, iedereen omarmend. Niemand blijft onomarmd want allen zijn een, en wanneer allen de intentie hebben te ontwaken, zullen allen ontwaken. Het is je Vaders Wil en de jouwe ook, dus geen andere uitkomst is in de verste verte mogelijk. Focus op het goede nieuws dat op vele plaatsen wordt gemeld, en voeg je liefdevolle energie en je enthousiasme eraan toe. Wees je bewust van elk slecht nieuws, maar focus je er niet op met bezorgdheid of oordeel, want dat geeft het energie. Stuur gewoon liefde en compassie naar de betrokkenen, wat hun rollen ook lijken te zijn.

 

Jouw liefdevolle intentie lost angst en woede op. Een liefdevolle intentie te allen tijde te behouden is de meest positieve actie die je kunt ondernemen om te helpen bij het ontwaken van de mensheid, en het is je belangrijkste reden om op dit moment in de geschiedenis van de Aarde geïncarneerd te zijn. Jullie hebben een enorme hulp van al degenen in de spirituele rijken die zich voorbereid hebben op deze gedenkwaardige sprong voorwaarts in de evolutie van de mensheid. Jullie zijn je spirituele erfenis aan het terugeisen door jullie harten te openen voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en door dat te doen jezelf en de wereld te veranderen. Jullie kunnen geen idee hebben van wat dit echt betekent, maar wanneer je ontwaakt zal alles buitengewoon duidelijk voor je worden.

 

Het goddelijke Liefdesveld heeft jullie altijd omringd, maar door je weigering om de liefde volkomen en volledig te omarmen, aldus alles wat er niet mee in afstemming is loslatend, heb je effectief jezelf de voordelen die Het je biedt ontzegd – vrede, vreugde, overvloed, extatische gelukzaligheid – onderwijl jezelf pogend ervan te overtuigen dat competitieve spelletjes van conflict en verraad waren waar het leven voor was – de zekere en systematische overheersing van de zwakken door de sterken. Wanneer jullie vermomd waren als de sterken waren de spelletjes leuk, en wanneer jullie de zwakken waren, waren ze een ramp, en ontwikkelde je een intens gevoel van bitterheid en haat die de vreugde van het leven buitensloot en je ervan overtuigde dat de Liefde zwak was en altijd tot meer verraad zou leiden. Dus, zelfs als je sterk was, gingen geluk, vreugde en liefde bij je weg want je kon niemand vertrouwen.

 

Sinds het einde van 2012 hebben de intensivering van goddelijke energieën rondom de planeet de harten gepenetreerd van zelfs de meest liefde weerstrevende mensen onder jullie, zoals jullie al verteld is, en de vermommingen waarachter ze zich terugtrekken om zich te verbergen voor de Liefde zijn aan het desintegreren. Alle bewust voelende leven behoeft Liefde; ten slotte is Het alles wat bestaat – pure energie in oneindige verscheidenheid – dus ook degenen die zich het sterkst Ertegen verzetten zijn en waren Ervan afhankelijk. Ze verkregen Het door Het van alle anderen weg te trekken, en konden dat alleen maar doen omdat zij ook een kern hebben die is geschapen van Liefde, wat onverwoestbaar is, waaraan zij Het kunnen toevoegen, maar door dat te doen, door die macht te misbruiken, veroorzaakten ze grote disharmonie, groot leed.

 

De aanblik hiervan, het bewustzijn van deze macht die ze blijkbaar over de zwakken en weerlozen hadden, stimuleerde hen en wond hen op, maar het veroorzaakte ook pijn bij hen. Ze probeerden dat te verlichten door het toebrengen van meer pijn, en vreugde te scheppen in het observeren van het lijden dat zij veroorzaakten. Het werkte een tijd, onderwijl desalniettemin de hoeveelheid persoonlijk lijden verhogend dat ze moesten ontkennen en verloochenen. Hun eigen leed is nu veel te intens voor hen geworden om nog langer te kunnen dragen of te ontkennen, en ze zijn naar een vluchtroute aan het zoeken.

 

Liefde is je aard; Het is ieders aard, en het toebrengen van pijn of leed doet de toebrengers pijn en beschadigt hen. En natuurlijk is de enige uitweg via Liefde, welke hen beangstigt want, wetende wat ze hebben gedaan – een staat van ontkenning kan niet onbeperkt worden gehandhaafd – voelen ze zich volkomen beschaamd en de Liefde onwaardig die hen continu wordt geboden door God, aangezien Hij Het de gehele schepping aanbiedt. Niemand is Zijn Liefde onwaardig of zou zich beschaamd moeten voelen, want deze onliefdevolle handelingen en gedragingen zijn onecht, zijn nooit gebeurd, ook al lijken ze intens echt.

 

Jullie Vader wist waartoe de illusie zou leiden, want in Zijn oneindige intelligentie en wijsheid weet Hij alles, en Hij voorzag jullie onmiddellijk van de middelen om jullie weg naar Huis naar de Realiteit te vinden, de onverbrekelijke verbinding met Zijn Liefde, Zijn Licht, zo dat wanneer de spelletjes jullie geen plezier meer gaven, jullie naar Hem terug konden keren.

 

Nu geven de spelletjes jullie geen plezier meer; jullie hebben de weg naar Huis gezocht en het is jullie geopenbaard. Er is nog steeds weerstand ten gevolge van schuld en schaamte, en deze obstakels moeten worden losgelaten, want ze zijn niet in afstemming met de Liefde, ze zijn, zoals de illusie, onecht. Alleen de Realiteit, welke de Liefde is, bestaat, en om in die staat te kunnen ontwaken moet alles dat onecht is worden verwijderd.

 

Liefde is de weg naar Huis. Om Het te vinden, moet je je hart openen om Het te ontvangen door jezelf en alle anderen te aanvaarden, en door jezelf en alle anderen te vergeven voor wat je in waarheid niet hebt gedaan, en nooit zou kunnen doen want je bent Liefde en niets anders. Wat je ziet en voelt dat onliefdevol is, is illusior! Focus op de Liefde die je bent, versmelt Ermee, deel Het, en erken wie je werkelijk bent – jullie allemaal – en dat wetende, laat alle angst en zorgen los terwijl jullie je je weg naar huis banen, waar jullie aankomst onvermijdelijk is.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: