John Smallman met Jezus: ‘Velen van jullie vragen nog steeds wanneer de Nieuwe Tijd zijn intrede zal doen’ – 29 maart 2013

johnsmallman2

Terwijl verbazingwekkende veranderingen zich overal ter wereld blijven voordoen, zijn de mainstream media steeds minder en minder in staat om het verslag daarvan terzijde te schuiven, en dat is een uitstekend teken. De meeste mensen vertrouwen op de mainstream media om zichzelf op de hoogte te houden van het laatste nieuws, en nu begint het echt belangrijke nieuws mainstream te worden, wat betekent dat iedereen de invloed zal merken (looped into) van wat er gebeurt. Informatie is de sleutel tot wereldlijke macht. Als je het kunt isoleren heb je de controle; als het je ontglipt, is de controle verloren. En de controle wordt verloren door degenen die de mensheid willen controleren, en dit zal iedereen op Aarde enorm ten goede komen.

 

Deze explosie in de rapportage van corruptie en oneerlijkheid op hoge posities, brengt bij iedereen het besef in het bewustzijn dat de oude hiërarchische methoden van het besturen van organisaties van welke aard dan ook potentieel corrupt en oneerlijk zijn, en moeten worden stopgezet. Nieuwe en transparante methoden zijn dringend nodig en worden, of zullen dat spoedig, op een breed front geïntroduceerd. Het zijn essentiële en onvermijdelijke aspecten van de Nieuwe Tijd die nogal rustig en discreet haar intrede deed eind afgelopen jaar, en dit begint nu te worden erkend nu van veel lopende en essentiële veranderingen wordt gezien dat ze plaatsvinden in zo veel gebieden van menselijke activiteit.

 

De era van de oude en oneerlijke manieren is voorbij. Transparantie in alle relaties op elk niveau van sociale interactie is de nieuwe norm, en zoals je kunt zien op de nieuwsberichten, komen mensen overal waar corruptie en bedrog endemisch is geweest, in opstand, erop wijzend, en verandering eisend. Hun stemmen worden gehoord, en hun rechtvaardige eisen voor verandering zullen worden gehonoreerd. Nieuwe leiders van onwankelbare eerlijkheid en integriteit vervangen degenen die jullie zo lang hebben misleid en bedrogen. Help ze door ze positief je steun aan te bieden, want de wezenlijke veranderingen die plaatsvinden en die nog tot stand moeten worden gebracht, hebben jullie steun nodig. Jullie doen dit door het leveren en bouwen van de onschendbare fundamenten die deze nieuwe en onkreukbare systemen van geciviliseerde interactie moeten onderbouwen, die zullen opereren via netwerken van lokale gemeenschappen helemaal door tot de internationale globale gemeenschappen.

 

Jullie gehele wereld is voor jullie ogen aan het veranderen, dus zorg ervoor dat je ze open houdt, anders zou je de wonderen kunnen missen die worden geopenbaard als harmonieuze samenwerking over de gehele wereld de activiteiten vervangt van comité’s s die in het geheim bijeen komen om deals te sluiten, die in het groot de burgerrechten van de bevolking ontnemen. Geheime deals zijn passé. Ongetwijfeld zijn ze nog steeds aan het gebeuren, maar de intentie van de mensheid om een volledig open samenleving te worden waarin transparantie de norm is, zal ervoor zorgen dat organisaties niet langer in staat zijn om hun plannen en activiteiten te verbergen of verhullen om doelen te bereiken die niet in het hoogste belang zijn van iedereen die erdoor wordt beïnvloed.

 

Velen van jullie vragen nog steeds wanneer de Nieuwe Tijd zijn intrede zal doen, en ik wil jullie graag opnieuw bevestigen dat deze al hier is. De veranderingen die zich over de gehele planeet voordoen en de explosie in gepubliceerde informatie over de grootschalige corruptie in hoge posities, demonstreren dit heel duidelijk. Velen in posities van autoriteit die in hoog aanzien werden gehouden, en wier corrupte praktijken en activiteiten nu openbaar zijn gemaakt, zijn nu met een achterhoedegevecht bezig om hun gedrag te rechtvaardigen en om deze posities te behouden, maar het mag niet baten. Hun gebrek aan integriteit is veel te duidelijk getoond, en pensioen is hun enige optie.

 

Het is waarschijnlijk dat in deze beginfase van deze verbluffende onthullingen, de wereldwijde cultuur van endemische corruptie demonstrerend, waarin zo velen verstrikt zijn geraakt (die velen hebben vermoed maar die moeilijk te bewijzen waren), aanklachten zullen worden uitgereikt en mensen zullen worden berecht.

 

Maar, jullie zijn een Nieuwe Tijd binnengegaan, een spirituele tijd waarin Liefde en Waarheid zijn uitgegroeid tot de leidende principes die ten grondslag liggen aan alle plannen en alle activiteiten. Naarmate meer en meer van jullie deze principes omarmen, zal blijken dat, hoewel de activiteiten van deze aangeklaagden inderdaad gewetenloos waren, ze onderworpen waren, zoals zovelen die het leven in de illusie ervaren, aan grote angst, en dat er bedreigingen naar hun persoonlijke veiligheid of die van hun dierbaren gedaan waren. Ze waren misleid te geloven dat hun acties, op de lange termijn, voor de verbetering van allen waren. Wanneer ze zich ernstig bedreigd voelden – van beschaamd, afgewezen, misbruikt, of vernietigd te worden – is het heel moeilijk om helder te denken, laat staan logisch te redeneren, en dus is grote compassie essentieel in het omgaan met deze boosdoeners.

 

Jullie hebben allemaal Aardelevens gehad waarin je je heel slecht hebt gedragen, ook al kun je je deze niet herinneren – uit grootschalige compassie zijn deze herinneringen uitgewist – dus omarm de nieuwe principes enthousiast, en sta toe dat ieder gevoel van wrok, schuld, of oordeel weg kan vallen. Sommigen van die aangeklaagden die grote pijn hebben – gedemonstreerd door hun intense woede, hun schijnbare gebrek aan spijt, en hun voortdurende aandringen dat ze niets verkeerds gedaan hebben – moeten mogelijk vastgehouden worden in wijken die hen rust, tijd en afzondering zullen geven, wat hen zal toestaan naar binnen te keren en de kwesties aan te pakken die ze naar deze ongelukkige weg heeft geleid.

 

Zeer compassievolle en begrijpende lezers zullen beschikbaar moeten zijn, zodat ze kunnen praten over hun problemen, hun pijn, hun ervaringen, en gaan begrijpen wat ze hebben gedaan, hun verantwoordelijkheid nemen, en in de eerste plaats, hen gaan vergeven, waarvan zij geloven dat die hen hebben misbruikt en mishandeld. Dan zullen zij klaar zijn om duidelijk, en misschien heel pijnlijk, te zien hoe slecht ze zichzelf ook hebben gedragen, en na de schok die deze erkenning veroorzaakt, zullen ze bereid zijn zichzelf te vergeven en de Liefde volledig te omarmen, die hen continu wordt aangeboden. En dat zal ware rehabilitatie zijn.

 

Jullie zijn allemaal in een proces van revalidatie, het is een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces, dus sta jezelf niet toe terug te vallen in de val van het veroordelen van anderen, hoe slecht ze zich ook mogen hebben gedragen. Liefde, compassie, vergeving en verzoening verlichten jullie pad voorwaarts naar ontwaken. Zorg ervoor dat je dat volgt, en zo je weg naar Huis vindt.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René      

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: