Lord Emanuel Messages – Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie, 21 maart 2013

lordemanuelmessages

 

De IK BEN Die IK BEN

 

Gegroet Lieve Mensen! Ik ben het Lord Emanuel die vandaag weer bij jullie komt. Het is mijn wens dat de woorden die ik jullie breng, je gemak en troost brengen, en misschien een beetje verlichting voor heel veel onderwerpen die dicht bij jullie hart liggen en op sommige dagen wil ik mijn leringen verduidelijken die zeer bemodderd werden langs het pad, soms zelfs vervormd voor gewin van degenen die wat ik bedoelde beter wilden laten uitkomen voor henzelf. De tijd komt snel dichterbij waarop alle Grote Waarheden zullen worden onthuld aan de massa van de mensen. Want er is maar Een Waarheid.

 

De dingen zijn zo bemodderd geworden Lieve Mensen omdat de Grote Wijsheid Leringen die eeuwen geleden aan de massa’s werden geleerd, aan het volk gegeven werden bij de fase van evolutie die voor die tijd juist was. Dus, zelfs zonder de vervorming voor de winst van de hebzuchtige en op macht beluste mensen, zijn zelfs zuivere leringen ontgroeid aan de massa van het volk. Dus als men dit voor ogen houdt, boven op de schandelijke manipulatie van de feiten door wereldgodsdiensten en nu de advent van de ‘New Age’ beweging, zien jullie, Lieve Mensen, er is op deze Aarde heel veel verwarring.

 

Ik wil nu terugkeren naar jullie Gezegende Aarde Lieve Mensen, zodat de massa van het volk het kan zien, op een tijd in de toekomst. Nu wordt er gedacht door krachten die groter zijn dan ik ben, dat het niet veilig is voor een Geascendeerd Wezen om te incarneren. Er is bevolen dat er geen Opgestegen Meester op jullie Aarde zal incarneren totdat er een voldoende aantal  mensen zijn op jullie Aarde die tot op een voldoende niveau zijn ontwaakt. Dus, mijn Lieve Mensen, we hebben boodschappers aangewezen rond jullie planeet om de Waarheid voort te brengen en om die informatie te verspreiden aan de massa van het volk die zal luisteren om het pad voor te bereiden voor de Grote Komst van de Meesters.

 

En jullie mijn Lieve Mensen, spelen een groot deel in dit Goddelijke Plan, want de tijd komt eraan Lieve Mensen, en die komt snel dichterbij, waarop grote veranderingen op jullie planeet zullen zijn en dat de massa van het volk  klaar zal zijn om te luisteren naar degenen die de Waarheid vasthouden. En omdat jullie dit zeer goed weten, de Waarheid staat op voor de toets van de tijd, de Waarheid wint de dag voor elke mens die op deze Aarde is, en het maakt niet uit hoe klein hun Godsvonk is of hoe flauw hun Licht, ieder menselijk wezens heeft de capaciteit om de waarheid te kennen als ze die horen, er is genoeg verstand over gebleven in de massa van het volk, als ze eenmaal ontwaken voor de Waarheid in de mate waarvoor de mensen van de Aarde onder controle zijn gehouden, er is genoeg verstand over gebleven en genoeg Licht op deze planeet zodat de massa van het volk de Waarheid zal weten als ze die horen.

 

Want jullie, mijn Lieve Harten zullen die uitspreken en lieve goedheid, jullie harten Laaien het Licht van God naar buiten voor iedereen om dat te zien. Zelfs als je dit zelf niet beseft Lieve Harten, jullie zijn zo ver gegroeid, jullie bewustzijn is boven alle verwachting gerezen en als jullie mijn Lieve Mensen, woorden meedelen van wijsheid, dan komen die voort vanuit de uitstraling van je wezen, deze vibratie is van zuiver Licht, want jullie zijn de Kinderen van het Licht, de vibratie van zuiver Licht die jullie uitzenden in de woorden die je uitspreekt, en het is deze vibratie die er toe doet. Lieve Mensen, woorden zijn woorden, ze kunnen buitengewoon beperken en dezelfde woorden kunnen door 2 mensen worden uitgesproken maar alleen zij van het Licht kunnen de Waarheid bezielen op een dergelijke manier dat het aankomt, dat het hun binnenste raakt, zogezegd, die waar klinkt en onwrikbaar is.

 

Lieve Mensen, ik vraag niet van jullie dat je aan de hele wereld begint te verspreiden wat je weet, tenminste nu nog niet in ieder geval! In deze tijd, Lieve Mensen, is het veel belangrijker dat jullie JE WAARHEID LEVEN.  Dat betekent dat je je leven leeft overeenkomstig wat voor jou waar is, en geen aandacht schenkt aan gedachten en oordelen van anderen,  en niet acht wat er van jullie wordt verwacht door je familie en dat je leeft door vanuit je Hart te luisteren en te spreken en je Hart te volgen.

 

Lieve Mensen, dit zal makkelijker en makkelijker worden als het Licht dagelijks toeneemt  op jullie planeet. Jullie zijn een laaiend Licht van God en als alles dat niet jij is, wegvalt, als jullie de Waarheid leven van wie je werkelijk bent, dan schijn je zo helder dat je niet kan worden genegeerd door anderen. Mensen zullen het Licht van God in je en uit je zien schijnen, jullie ogen zullen vonken als edelstenen en ze zullen je vragen, wat maakt jou zo speciaal?

 

Lieve mensen, dit komt omdat je de Waarheid zult meedelen. Dat we allemaal speciaal zijn dat ieder van ons op deze planeet een Zoon of Dochter is van God. Wij zijn een Groot Schepper Ras, de IK BEN Die IK BEN en jullie zullen de Grote Woorden van God die door mij werden uitgesproken: IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven. En jullie zijn dat Lieve Mensen, jullie zijn dat. Dit is mijn Belofte aan Jullie. IK BEN Lord Emanuel en ik Houd van jullie, Gezegende Harten.

 

Transmitted through Gillian Ruddy.

This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

 

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl  

 

Archives available at www.lordemanuelmessages.com

Contact Us   info@lordemanuelmessages.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: