EINDSPEL – deel 1: Manipulatie

frank-hoogerbeets-foto

 

door Frank Hoogerbeets

 

 

Download dit artikel als PDF.

25 januari 2013

 

 

 

 

Na een relatief rustig jaar is het tijd voor een update over de gebeurtenissen in de wereld die zich nu in snel tempo ontvouwen waarbij niets is wat het lijkt te zijn, dat wil zeggen, als je de kranten en zenders op radio en televisie hebt gevolgd. Het wordt steeds duidelijker dat ogenschijnlijk los van elkaar staande gebeurtenissen feitelijk deel uitmaken van een plan gedreven door een verborgen agenda. Je hoeft alleen maar te kijken met wat onderscheidingsvermogen om te zien dat zaken worden georkestreerd achter de schermen om de massa om de tuin te leiden en politieke, financiële alsook militaire doelen te bereiken. Echter, de tentakels van controle en manipulatie zijn tegenwoordig zo wijd verspreid dat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn en bijna alles voor lief nemen. Maar de waarheid is dat we de laatste fase hebben bereikt en het eindspel is begonnen.

Terwijl de media en filmindustrie hebben geprobeerd om mensen af te leiden en zelfs bang te maken met zogenaamde voorspellingen gebaseerd op de Maya-kalender, en vele new-agers ervan overtuigd waren dat er iets groots zou gebeuren, zoals poolverschuivingen e.d., bleef de verborgen agenda zich ontvouwen. Dus nu we de kritieke december 2012 zijn gepasseerd en mensen weer ontvankelijk worden voor aardse zaken, zal ik vertellen wat er gaat gebeuren en hoe we erop voorbereid kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen profeet, noch zie ik beelden in kristallen. Het is gewoon een kwestie van observeren en de wereldgebeurtenissen in de afgelopen twaalf jaar hebben mijn ogen geopend en mij bewust gemaakt van een verborgen agenda die wordt uitgevoerd die ‘de elite’ moet dienen, zoals bankiers, kerkleiders, bepaalde politieke figuren en koningshuizen wereldwijd.   

De elite probeert haar macht en rijkdom te beschermen ten koste van miljoenen mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Zij geven jaarlijks miljarden dollars uit aan zogenaamd noodzakelijke oorlogen en andere ondernemingen die geen mens in de wereld beter maken behalve hen zelf. Het is een zieke wereld geworden, vrienden, en diegenen op invloedrijke posities die meer geven om hun eigen weelde dan om het welzijn van de mensheid zouden zich diep moeten schamen dat zij dit laten gebeuren.   

 

Polarisatie

Iedereen weet dat er oorlogen en conflicten zijn geweest zover als onze bekende geschiedenis reikt. Slechts weinigen beseffen dat conflicten zijn gebruikt als een middel om de massa te beheersen. ‘Verdeel en heers’ is een kunst geworden en wordt nu meer gebruikt dan ooit. De Koude Oorlog was een opzettelijke polarisatie om angst te zaaien onder de bevolking. Toen het ijzeren gordijn viel en Duitsland werd herenigd, moest er een nieuwe dreiging worden gecreëerd, en dat werd het Islamitische terrorisme. In werkelijkheid maakte dit alles deel uit van een veel groter plan waarbij Duitsland en ook Europa moesten worden verenigd als een volgende stap naar een Nieuwe Wereld Orde. In alle gevallen moet er een vijand zijn, een zogenaamde dreiging van buitenaf. Verscheidene ‘terroristische aanvallen’ werden opgezet om iedereen in de wereld te laten geloven dat deze dreiging werkelijk is en dat maatregelen moesten worden genomen om onze veiligheid te waarborgen.

De grootste hoax van allemaal waren de aanvallen van 11 september 2001, waarbij Arabische terroristen vier vliegtuigen zouden hebben gekaapt en deze in het WTC en het Pentagon zouden hebben gevlogen. We hebben allemaal de beelden op televisie gezien, toch? Maar deze beelden waren vervalst om ons het officiële verhaal te laten geloven. In werkelijkheid was niet één vliegtuig betrokken bij de aanvallen van 11 september. Jawel, ik zei niet één vliegtuig! Het probleem echter, is dat de leugen zo groot is dat mensen moeite hebben om in te zien dat het allemaal was opgezet en uitgevoerd met militaire precisie door een schaduwregering die in het diepste geheim opereert. Ondanks dat het bewijs overweldigend is, hebben alle mainstream media het officiële verhaal gesteund en doen dat tot op de dag van vandaag. De waarheidsprekers worden eenvoudig genegeerd. Goede vraag: “Waarom zouden zij zoveel moeite doen om hun eigen landgenoten om te brengen en de mensen wereldwijd voor de gek te houden?” Zoals ik al eerder zei, maatregelen moesten worden genomen om onze veiligheid te waarborgen. Jullie weten allemaal welke maatregelen er zijn genomen in veel landen om ‘de veiligheid van onze democratie’ te beschermen en hoeveel privacy en vrijheid we moesten opgeven. Dit is de werkelijke reden vrienden. Deze oorlog tegen terrorisme gaat niet om het bestrijden van terrorisme, het gaat om jou! Ze willen jou! Zij willen alles en iedereen beheersen. Zonder deze ‘terroristische aanvallen’ zouden al die camera’s niet zijn geplaatst in de straten van onze steden, want mensen zouden het niet hebben geaccepteerd.

Je ziet dus hoe het spel van polarisatie wordt gespeeld; er moet altijd een dreiging zijn, een vijand die met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. De Nazi’s deden precies hetzelfde voor de Tweede Wereldoorlog om oorlog tegen andere landen te rechtvaardigen. De geschiedenis herhaalt zich weer.   

 

Van Chaos naar Orde

Hoe is de situatie nu? Chaotisch! We bevinden ons in de volgende en laatste fase op weg naar een Nieuwe Wereldorde. Meer en meer hoor je in de media dat Moslims toch niet zo slecht zijn. Veel Moslimlanden hebben zich bevrijd van hun dictators en worden democratieën. De ‘Arabische Lente’ is de magische kreet. Maar de elite is er al om haar ‘democratie’ in deze landen te installeren. Het maakte al heel lang deel uit van het plan. Zij wil een fascistische Wereldorde. En weet je, die zal er ook komen, zij het voor korte tijd.   

Ik weet het, sommige new-age denkers, of mensen die berichten uit verschillende spirituele bronnen hebben gelezen op mijn website gaan nu misschien denken dat ik erg negatief ben geworden. Nee beste vrienden, integendeel. Ik zie een stralende en veelbelovende toekomst voor de mensheid, maar we moeten onze ogen niet sluiten en de negatieve invloeden in onze samenleving negeren in de hoop dat God of Zijn Zoon of Wezens van andere werelden ons komen bevrijden. De tijd voor kinderlijke dromen is voorbij. Wat de wereld nodig heeft is mannen en vrouwen met een sterk hart die in staat zijn hun innerlijke kennis en wijsheid te delen zonder terug te deinzen voor diegenen die de arme liefde vertegenwoordigen.   

Rond 2008 werd een financiële crisis in gang gezet – allemaal deel van het spel van de elite – waarbij sommige banken moesten omvallen en andere niet. Toen kwam Griekenland in de problemen, en vervolgens Portugal, Spanje, Italië en Ierland. Velen dachten, nu gaat het gebeuren. De EURO gaat onderuit, het einde van de EU! Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Waarom? Omdat de elite het niet toestaat, nog niet. Zij willen een wereldwijde, financiële crisis. Zij willen dat elk land, elke provincie, elke stad in schulden komt die nooit kunnen worden terugbetaald. Je ziet nu de druk op de Verenigde Staten die diep in de financiële problemen zitten. Hoe krijgt de elite dit voor elkaar? Door middel van inflatie. Pers meer geld – zoals de Federal Reserve nu doet – en het wordt elke dag minder waard, totdat de valuta dood is. De dollar moet nu wel zo’n beetje dood zijn, of zal dat binnenkort zijn. Ik zeg niet dat hij zal verdwijnen, maar hij zal sterven. De hele financiële crisis is bewust opgezet om uiteindelijk totale controle te verkrijgen.

 

Een Nieuwe Wereldorde

In december 2012 en opnieuw deze maand zijn er schietpartijen geweest op Amerikaanse scholen in de Verenigde Staten. Geloof me, die zijn ook bewust opgezet. Waarom? Om de bevolking te ontwapenen. Maar dit is voor de elite een harde noot om te kraken want wapenbezit maakt vanaf het begin deel uit van de Amerikaanse cultuur en de bevolking zal dat niet zomaar opgeven. Na het eerste incident werd de Amerikanen wijsgemaakt dat wapens wegdoen zal bijdragen aan een veiliger samenleving. Sommigen gingen hierin mee, maar velen protesteerden; zij willen geen nieuwe wet omtrent wapenbezit. Toen kwam het tweede incident, want één was duidelijk niet genoeg en de elite wil echt haar agenda erdoor drukken, en mensen ontwapenen in landen zoals de Verenigde Staten is blijkbaar een belangrijke, en misschien wel hun laatste stap naar een Nieuwe Wereldorde. Ik weet niet hoe zij deze Wereldorde willen verkopen aan de mensen als het kritieke punt is bereikt, maar het volstaat om te zeggen dat ze ervan uitgaan dat mensen er niet vrijwillig in meegaan. Dat staat vast. En hier zien we duidelijk het verschil tussen Christus en Anti-Christus. Christus is Liefde en staat altijd vrije keuze toe. Hij zal mensen nooit iets opleggen. Anti-Christus is tegenovergesteld. Hij is angst, controle en het gevangen zetten van de vrije geest. Ik zal in latere delen verder hierop ingaan.

 

Valkuil

Teruggaand naar de tijd toen ik voor het eerst een spirituele gewaarwording in mezelf voelde ontwaken, was één van mijn eerste inzichten dat we in een heel bijzondere tijd leven en dat onze huidige politieke en financiële systemen niet blijvend zouden zijn. Dit was meer dan vijfentwintig jaar geleden. Ik besefte toen nog niet hoezeer de wereld een plaats van beproevingen zou worden voor alle mensen. Dit maakt deel uit van het Goddelijke Plan, en ofschoon wij niet precies weten waarom al deze negativiteit juist nu naar de oppervlakte komt, hebben we wel de keuze hoe te reageren op al deze openbaringen. Mensen overal ter wereld hebben een spiritueel ontwaken ervaren en zagen kansen om oude gewoontes los te laten die in meerdere of mindere mate negatief waren. Feitelijk heeft elk mens nu op Aarde de kans gehad om zich te zuiveren en elk mens heeft de gelegenheid gehad om zich voor te bereiden op het eindspel dat zich nu ontvouwt. Maar niet iedereen heeft dit gedaan, en sommigen zijn nog steeds vastgeroest in hun oude gewoontes.

Met je vinger wijzen naar iets of iemand anders dan jezelf is de grootste valkuil. Jeshua onderwees ons tweeduizend jaar geleden om onze vijand lief te hebben. Hijzelf vergaf zijn executeurs. Waarom? Omdat het de dualiteit oplost waarin de mensheid zolang heeft vastgezeten. Wij moeten niets en niemand de schuld geven van de situatie waarin we verkeren. Maar we hebben de keuze om te accepteren en onvoorwaardelijk lief te hebben in plaats van het zwaard op te nemen. Zei Jeshua niet dat hij die het zwaard opneemt door het zwaard zal sterven?   

Het is een diep reinigingsproces dat we nu op Aarde ervaren, en iedereen zal de gelegenheid krijgen om zich te verheffen en immuun te worden voor elke negatieve invloed. Er zal geen sluiproute zijn, geen uitstel, geen interventie. Alles is in Goddelijke Orde en uiteindelijk zal Christus zegevieren. Ben je er klaar voor om de valkuil te ontwijken? Ben je er klaar voor om je Christus-bewustzijn geheel te omarmen?

 

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets, Ditrianum.
Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

 

Bron: http://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Maatschappij/0058.htm

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: