John Smallman 20 maart 2013 met Jezus: Volledige compassie is altijd geboden wanneer er healing dient plaats te vinden

johnsmallman2

De Realiteit – de Eenheid van God Zijn gehele schepping – wacht op het ontwaken van de mensheid met opgetogen anticipatie in de vaste overtuiging dat het onvermijdelijk is, dat niets het proces kan stoppen dat jullie ondergaan of voorkomt dat je de glorie binnen gaat welke je bestemming en je erfgoed is. De intense nieuwe energieën die uitgestroomd zijn over de planeet sinds december 2012, hebben allen daarvoor in de liefdevolle omhelzing van de Realiteit geveegd, en dit heeft geleid tot een prachtige verzachting van houdingen in de harten van allen op de planeet.

 

Wanneer je het nieuws volgt zoals gemeld door de mainstream media, is dit niet meteen duidelijk, want die focussen op het slechte nieuws – politiek, economisch, sociaal en religieus – als hun leidende onderwerpen, maar als je een beetje dieper graaft, kun je verslagen zien die bevestigen dat een verzachting van houdingen absoluut plaats vindt. Bekommernis om de verarmden, voor de kansarmen, voor de onrechtvaardig behandelden, en voor degenen die blijkbaar veroorzaken dat ze in die ongelukkige toestanden zijn of ze daarin houden, groeit.

 

Het is duidelijk dat mensen niet langer bereid zijn om corruptie te negeren, de leugens en het bedrog waarin verkozenen wereldwijd betrokken zijn, om hun eigen belangen te behartigen (feather their own nests) of om hen te behagen die hun loyaliteit en diensten hebben gekocht – loyaliteit en diensten die verondersteld worden te worden toegepast voor het goede en het nut van het gehele electoraat. Er is een ommekeer aan de gang die een einde maakt aan de egoïstische manieren die al zo lang endemisch zijn over de gehele wereld, nu liefde alle harten penetreert, zelfs die van de corrupte personen.

 

Gebruik de prachtige communicatiesystemen die voor iedereen beschikbaar zijn, om de grote aantallen liefdevolle wezens te zoeken en mee te interacteren die, net als jullie, zich enthousiast openen voor de nieuwe energieën die zijn aangekomen om jullie te helpen bij het herkennen van wie je echt bent, en je te helpen de verantwoordelijkheden na te leven die dat bewustzijn met zich meebrengt. Die communicatiesystemen zijn niet beperkt tot jullie nieuwe elektronische technologieën, die heel afleidend kunnen zijn en dat vaak ook zijn; ze omvatten ook spirituele inzichten verkregen via channelings, intuïtieve percepties die verkregen worden tijdens meditatie of na een goede nachtrust, informatie van toevallige ontmoetingen met vreemden en van boeken of nieuwsberichten die schijnbaar bij toeval onder je aandacht komen.

 

Niets gebeurt per toeval, het lijkt alleen maar zo omdat het doel ervan niet meteen duidelijk is. Jullie allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, ontwierpen perfecte levenspaden voor jezelf met de hulp van je gidsen en engelen voordat jullie als mensen incarneerden. Sommigen van jullie volgden een levenspad dat zo ontworpen was voor vele menselijke levens, het iedere keer oppikkend wanneer je weer reïncarneerde, terwijl anderen voor elke incarnatie een nieuw pad kozen. Op welk pad je je ook bevindt, het is perfect geschikt voor jou, en zal je precies die lessen voorschotelen die je nodig hebt, en verkiest te leren, op precies het juiste moment om tot een maximaal begrip te komen.

 

Natuurlijk ziet het er vaak niet zo uit! Je moet in het moment kiezen ervoor open te staan het begrip die de les je voorschotelt te ontvangen. Echter, jullie ego’s slagen er vaak in jullie te overtuigen dat je kennisverwerving al lang voltooid is, en dat de les voor iemand anders bestemd moet zijn – een echtgenoot, kind, ouder, broer of zus, vriend, baas, of onverlichte – en als gevolg daarvan open je jezelf niet voor de aangeboden inzichten, en zal de les moeten worden herhaald.

 

De ervaringen die je ondergaat tijdens het leven in de illusie kunnen zeer stressvol zijn en voor veel lijden zorgen, en een van de belangrijkste lessen die kunnen worden getrokken uit dit soort ervaringen is compassie. Als je geen lijden hebt ondergaan is het erg moeilijk compassie te begrijpen, laat staan het te ervaren. Maar als je om je heen kijkt, kun je nauwelijks het lijden over het hoofd zien. Liefdevolle compassie die wordt aangeboden en gedeeld, verlicht lijden en maakt het degenen die lijden mogelijk hun bewustzijn voorbij die staat uit te breiden. Er tegen vechten versterkt het, zich eraan overgeven verlicht het.

 

En vergeet niet dat er niemand op Aarde is die zich niet op een bepaald moment of in een bepaald leven heeft gedragen op een manier die oneerlijk en ongewetensvol was, en die niet ook heeft geleden onder de onderdrukking van mensen die zich op die manieren gedroegen; het is deel van de illusoire ervaring van het mens-zijn. Daarom is compassie te danken aan iedereen die een aardse ervaring heeft, want het is een van de meest effectieve en verzachtende balsems die leidt tot healing. Gebrek aan compassie is een ego afweermechanisme, een barrière opgericht om degene die zich daarachter verbergt te beschermen tegen lijden. Het is een barrière die vaak wordt opgetrokken in de kindertijd om ondraaglijk leed te blokkeren, dus volledige compassie is altijd geboden en nodig wanneer er healing dient plaats te vinden. En healing is een essentieel onderdeel van jullie ontwakingsproces.

 

Omarm compassie, gedraag je compassievol, biedt compassie, en breng door dit te doen allen dichter bij het grote moment van ontwaken. Je koos deze incarnatie om precies dit te doen, en je hebt oneindig veel hulp van hen in de spirituele rijken, om het je mogelijk te maken dit in praktijk te brengen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus, die een van hen is die jullie continu assisteren.

 

Bron:  http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling:  René

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: