Berichten uit de Binnen Aarde – Telos, Deel 5: Telos en het inwendige van de Aarde

Berichten uit de Binnen Aarde

Telos,  Deel 5

Telos en het inwendige van de Aarde

 

telos_holleaarde
Agartha – De Holle Aarde

20. Hoe ziet het binnenste van de Aarde eruit?

Vraag: Zijn alle planeten hol? (antwoord van Ashtar van het Galactische Commando)

Besef dat er op alle planeten in jullie zonnestelsel leven is. Dit zijn jullie broeders en zusters die in een hogere dimensie dan jullie leven en wiens elektrons met een hogere snelheid trillen. Jullie elektrons zullen spoedig in snelheid verhogen en zullen met een snelheid draaien die jullie in de vijfde dimensie doet belanden, waar wij allen op jullie wachten.

Ter informatie, jullie leven allen op een HOLLE AARDE. Jullie broeders en zusters die op andere planeten in jullie zonnestelsel wonen, leven ook op planeten met een holle kern. Alle planeten in jullie zonnestelsel zijn Hol, met leven zowel IN als Op de planeet.

Jullie Zon, Helios, heeft een HOLLE kern, zoals alle zonnen. Het licht dat door jullie zon wordt voortgebracht is koud, niet heet zoals jullie is geleerd. Het bereikt pas een hogere temperatuur wanneer het in contact komt met jullie atmosfeer. Alle hemelse lichamen zijn Hol, op deze manier zijn ze gevormd. Het wordt tijd dat deze waarheid naar de Aarde wordt gebracht!

Wij, van het Galactische Commando reizen naar alle planeten in jullie zonnestelsel en kunnen dit dus eerstehands vaststellen. Spoedig zullen jullie in staat zijn naar andere planeten te reizen en ook getuige zijn van hun werkelijke structuur. Weet nu dat alles wat jullie geloven open staat voor discussie wanneer jullie in bewustzijn worden verhoogd.

 

Vraag: Hoe zien de oceanen en de bergen eruit in het binnenste van de aardbol?

Het inwendige van de Aarde is het spiegelbeeld van het aardoppervlak. Alles in het inwendige van de Aarde is het spiegelbeeld van datgene wat zich op het oppervlak bevindt (vert.: zie onderstaande tekening: de zwaartekracht bevindt zich tussen de bovenste laag van de aardkorst en het oppervlak van de Holle Aarde, waardoor de mensen aan het oppervak en in de Holle Aarde door de aantrekkingskracht van de graviteit met hun voeten naar elkaar gericht zijn). De bergketens die boven het landschap uitsteken staan in een directe verhouding tot de afmetingen van de verzakkingen op het aardoppervlak (vert.: dus aan de ene kant bergen, aan de andere kant verzakkingen, waarschijnlijk oceanen). De oceanen zijn groter dan bij jullie en stromen rustig, doch snel rond het inwendige van de bol. De lucht is verkwikkend en schoon en het zand is wit. De Centrale Zon is gedempter dan de zon aan het oppervlak en reflecteert het Licht van de Hemelen.

De steden hebben zich genesteld in bosrijke streken, die bedekt zijn met bloemen en enorme bomen. Rond alle door de mens vervaardigde gebouwen bevinden zich groene struiken. Alles staat voortdurend in bloei. Het is een land van wonderen en schoonheid.

Alles staat in perfecte verhouding tot de omgeving van het binnenste van de Aarde. Alles is groter dan aan het oppervlak, zelfs de grootse Wezens die het inwendige bewonen zijn groter dan de stervelingen aan de buitenkant. Alles is schoonheid en alles is in een Hemelse staat van verrukking.

Zie het oppervlak aan de binnenkant als een reflectie van de buitenkant, met bergen die hoger zijn en oceanen die sneller stromen en met onvergelijkbare weelderige gebieden. Je hoeft je voorstelling van de contouren van het landschap niet te veranderen. Het bevindt zich nog steeds in zijn oorspronkelijke schoonheid en laat zien hoe het leven aan het oppervlak eens was. De exacte locatie van de bergketens en oceanen hoeven jullie op dit moment nog niet te weten. Wat jullie wel moeten weten is dat deze Binnen-Wereld bestaat, samen met de oppervlaktewereld, onder vredige en tegengestelde omstandigheden.

 

De tunnels en de luchthaven voor ruimteschepen in de Holle Aarde

Besef dat jullie catastrofale weersomstandigheden staan te wachten. Vele negatieve gedachtevormen worden uit jullie lichamen en de Aarde vrijgemaakt en deze veroorzaken drastische atmosferische onevenwichtigheden, die resulteren in tornado’s, aardschokken en andere variabele omstandigheden.

In het Noorden waar het kouder en de dagen korter zijn, zullen de mensen een verandering in het weer en de seizoenswisselingen gaan zien. De dagen zullen langer worden en de seizoenen zullen in elkaar overlopen, zoals ze ook bij ons in de Holle Aarde doen.

In de Holle Aarde bestaat er een constante temperatuur van ongeveer 25 graden Celcius. Deze ‘constante’ temperatuur stelt de mens in de gelegenheid om prettig te leven, want er zijn geen obstakels die hun activiteiten verhinderen.

De Holle Aarde is een paradijs, met hoge, sierlijke bergen die zich verheffen in de lucht en grote, heldere, schone meren en oceanen vol leven. Het eten in de Holle Aarde is strikt vegetarisch en de mensen zijn gezond, stevig en sterk.

Ze hebben zich ook van der mensen op het oppervlak geïsoleerd, hoewel ze vrijelijk de Aarde binnenkomen en verlaten, waarbij ze gebruikmaken van de luchthavens in het binnenste van de Aarde. Dus, hoewel ze in het inwendige van de aarde wonen, genieten ze van hun vrijheid en hun goede gezondheid, en overvloed en vrede – alle noodzakelijke onderdelen van het leven waar jullie aan het oppervlak naar snakken.

Er is een vrij verkeer tussen de ondergrondse steden en de Holle Aarde mogelijk door middel van de tunnels, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze elektromagnetische treinen die ons van de ene kant van de Aarde naar de andere kant kunnen brengen in een fractie van de tijd die jullie aan het oppervlak nodig hebben. Ons vervoer is snel en efficiënt en er wordt geen brandstof verbruikt. Daarom bestaat er bij ons geen vervuiling.

We zien uit naar de dag dat jullie aan het oppervlak in alle vrijheid naar de Holle Aarde kunnen reizen, waar jullie in grote vreugde en liefde begroet zullen worden. Naar deze terugkeer naar het Hof van Eden hebben jullie altijd verlangd. Ook wij zien uit naar deze dag, wanneer wij allen in de ondergrondse steden ons met jullie zullen verenigen voor het feest van het samensmelten van onze beschavingen tot Eén beschaving.

 

Mount Shasta
Mount Shasta

21. Wezens van de Binnen-Aarde

Adama spreekt over de wezens die in de Holle Aarde wonen

Besef dat het in deze tijd van het jaar (december) zeer koud is op Mt. Shasta. Binnenin Mt.Shasta is de temperatuur altijd perfect. We hebben onze omgeving zo ingericht dat onze lichamen er het beste in gedijen. Wij verbouwen al ons voedsel en importeren slechts die producten die een aanvulling betekenen op ons dagelijks dieet. Onze bron voor ander voedsel is de wereld van Binnen-Aarde, waar het hele jaar zomer is. Ze hebben er de heerlijkste vruchten en groenten en ze delen alles met ons.

We kunnen eenvoudig de Holle Aarde binnenkomen door middel van ons tunnelsysteem, dat rechtstreeks door de aardkorst naar de ingangen van deze binnenwereld gaat, waar wij door onze broeders en zuster bij onze aankomst worden begroet. Wij kunnen komen en gaan, nu we een vaste handelsrelatie met hen hebben. Wij genieten van hun stranden en oceanen en we beklimmen hun bergen. Het is een grandioos gebied van Licht en Zuiverheid en ons verblijf daar werkt versterkend.

Besef dat de spirituele staat van de Wezens van de Holle Aarde zeer ver ontwikkeld is in vergelijking met die van de oppervlaktebewoners. Deze Wezens komen van een ander zonnestelsel om de Binnen-Aarde te bevolken. Zij hebben nooit aan het aardoppervlak geleefd. Hun tehuis op deze planeet is altijd het inwendige van de Aarde geweest. Ze staan echter in contact met de Wezens aan het oppervlak, zoals jullie in contact staan met Adama in de aardkorst.

Jullie aan het oppervlak zijn de directe afstammelingen van de zwervende benden ET’s, die jullie gecreëerd hebben om de grondstoffen van de Aarde te delven. Deze Schepper ET’s bevinden zich momenteel niet meer op de Aarde. Jullie hebben echter hetzelfde Spirituele Potentieel als de Wezens van de Holle Aarde. De bergen, oceanen en de wildernis zijn de enige verschijnselen die de inwendige wereld weerspiegelen.

Deze Wezens van Binnen-Aarde hebben jullie wereld aan het oppervlak altijd en volledig in de gaten gehouden. Ze weten alles wat er op Aarde plaatsvindt, zoals wij in de aardkorst alles weten door middel van ons computernetwerk.

De grootse Wezens van Binnen-Aarde kennen jullie verlangen om in de Holle Aarde te wonen, waar alles vredig en harmonisch is. Ze beschouwen de mensen aan het oppervlak als hun broeders en zusters, die nog niet vergenoeg geëvolueerd zijn om met hen ‘het land van overvloed’ te kunnen bewonen. Wanneer jullie echter een hoger Spirituele staat bereiken, dan mogen ook jullie eeuwig in het inwendige van de Aarde wonen.

De Wezens van Binnen-Aarde volgen jullie aan het oppervlak meestal met weinig interesse. Ze hadden slechts aandacht voor hun eigen evolutie en wilden niet betrokken raken met jullie evolutie, vanwege hun ervaringen in het verleden bij het helpen van niet-ontwikkelde mensen. Ze voelen dat het Licht eerst in het innerlijk van de mens aan het oppervlak moet groeien en dat – tot het moment dat er voldoende ontwikkeling is – hun bemoeienis met jullie weinig effect zou hebben, terwijl het hen gelijktijdig zou afhouden van hun doelen. Ze denken dat ze niets voor jullie kunnen doen, totdat het massabewustzijn een hogere evolutiestaat heeft bereikt. Het is niet iets persoonlijks, dus trek je er niets van aan. Er is een tijd en een cyclus voor alles.

Deze Grote Zielen zijn Licht en de hoeders van ons Inwendig Huis van de Aarde. Ze bewaren alles in de oorspronkelijke schoonheid en harmonie, tot het moment dat velen van jullie ‘fysiek’ hun domein mogen betreden. Deze zielen mijn meestal in een Verlichte staat en vervolgen hun evolutie hier om de condities te perfectioneren. Jullie moeten het jezelf niet moeilijk maken door te denken dat jullie in de steek gelaten zijn, want jullie (de Lichtwerkers) hebben er allen voor gekozen in deze tijd op het aardoppervlak te incarneren om de mensheid naar een staat te brengen waar ze ook eeuwig in het inwendige van de Aarde kunnen wonen.

Adama kan jullie met de Holle Aarde verbinden, of je kunt jezelf hiermee verbinden. Aan jou is de beslissing. Wat je ook kiest, Adama wordt één met jou. Doe alleen maar een beroep op Adama en ik zal daar zijn om je direct te verbinden.

 

Vertaling: Harmen Schouwerwou http://unitynet.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: