Steve Beckow met ‘een Uur met een Engel’, 18 maart 2013 met Sanat Kumara over Paus Franciscus I

Steve Beckow met ‘een Uur met een Engel’, 18 maart 2013 met Sanat Kumara over Paus Franciscus I  

 

Een Uur met een Engel
Een Uur met een Engel

 

Steve Beckow: Ellen heeft zich warm gemaakt om de transcriptie van een Uur met een Engel vandaag naar buiten te brengen. Daardoor hoef ik geen artikel eerder te schrijven. Wat ik voel dat  zo het nieuws waard is waardoor ik snel wil afdrukken, dat is het gesprek van Sanat Kumara over wat wel of niet waar is over Paus Franciscus.

Sanat vertelt ons dat Paus Franciscus door zijn naamgenoot St. Franciscus wordt ‘overlicht’ en dat hij hier is om het Vaticaan schoon te maken. Dus is zijn schoonmaakgroep gekomen. Ja, Franciscus I is een Jezuïet maar ook dan, kunnen we niet verwachten dat hervormers in organisaties gaan die hervorming nodig hebben?

Dus vraagt hij ons om Franciscus de gelegenheid niet te ontkennen om zijn werk te doen, maar om hem liefde te sturen en om achter hem te gaan staan. (Horen we hier geen echo’s over president Obama?)

Hij gaat verder te praten over hoe we door kunnen gaan om in de fase van schoonmaken te blijven. Als Lichtwerkers ruimen wij ook het collectief op. Hij zegt dat we het aantal hebben vergroot van degenen die zou ascenderen (als Ascentie vandaag zou gebeuren) van 30 procent die het waren in december 2012 tot aan 55 procent nu.

 

Hij vertelt ons dat Ascentie geleidelijk en plotseling kan zijn en heel individueel. Er is een geleidelijke opbouw en dan een ‘knip’ of ‘sprong’ hoe verschillend dit is voor individuen.

Hij beantwoordt de vraag waarom er zoveel planeten en galaxies gericht zijn op wat er op Aarde gebeurt. Waarom? Omdat wij de eerste planeet zijn die ascendeert onder nieuwe regelingen waarbij we ons stoffelijke lichaam behouden. Zo geven wij het model aan. Dat verklaart ook waarom zij zoveel zorg voor ons hebben. Wij zijn degenen die bepalen wat er werkt bij dit proces en wat niet. Al dit is een zeer onthullende sessie van dit grote wezen Sanat Kumara, dat bekend is als “Raj”

 

Link naar In Light Radio:  http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio/2013/03/19/an-hour-with-an-angel

Een Uur met Een Engel,  18 maart 2013, met Sanat Kumara

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij een Uur met Een Engel met Linda Dillon het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Grote Ontwaking en met Steve Beckow van de Golden Age of Gaia. Het is een genoegen bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea. Onze gast vandaag is Sanat Kumara. Dus, hierbij geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je Graham en Sanat geeft de voorkeur aan dat ik hem Raj noem. Voor onze nieuwe luisteraars zeg ik dat Raj de Planetaire Logos is en die in alle culturen bekend is. Aan lezers van het Oude Testament is hij bekend als de Oude van Dagen; aan Hindoe’s als Skandha en Subramanya, aan Parsee’s als Ahura Mazda; aan Boeddhisten als Dîpankara Boeddha, en aan Azteken als Quetzalcoatl.

Dus, welkom Raj. Het is al een tijdje geleden sedert we van je hoorden.

Raj: En welkom aan jullie! En ja, ik geef de voorkeur aan Raj, alhoewel de meesten me nog Sanat Kumara blijven noemen. En om je de waarheid te vertellen, ik zal je antwoord geven hoe je me ook noemt, en met welke naam ook.

Ik breng jullie de gouden groeten van vreugde, van overvloedige straling, als jullie Planetaire Logos, als jullie broeder, als jullie vriend. Deze prachtige planeet Gaia, die ik geleid heb en waar ik de eer van had om die te dienen, en waarover ik op veel manieren zo lang opzichter over ben geweest, zij gaat verder op haar reis.

Maar ik kom vandaag niet eenvoudig om daarover te spreken, omdat menselijke wezens, als deel van dit Ascentieproces, ik wil dat jullie weten dat jullie ook verder gaan.  En jullie gaan verder langs het gouden pad, het pad van gerechtigheid, het pad van waarheid, het pad van verbinding met jullie goddelijke zelf.
En het is die goddelijkheid die je binnen in met je mee hebt gedragen sedert het begin en die jullie tot het einde toe zullen blijven meedragen.

Jullie doen het goed, mijn vrienden. En jullie zeggen tegen me: “Raj, wat betekent dat?” Nou, ik neig er niet naar om gewoon eufemistisch te praten. Als je het slecht deed, als je van je spoor af was, als je een omleiding had genomen, geleid of niet, dan zou ik daar ook over spreken.

Maar individueel, specifiek aan degenen tegen wie ik vanavond spreek, en elke avond, zij die verlangend zijn om deze woorden te horen, jullie gaan verder naar het eind van jullie reis, of zal ik zeggen deze fase van jullie reis, (1) het eind waarvan het nieuwe begin is om volledig  en totaal verankerd te zijn in de waarheid van jullie multi dimensionale zelf.

Nu, jullie weten dat ik niet zal zeggen: “Op 19 maart 2013 zullen jullie gaan ascenderen.”Maar ik wil tegen jullie zeggen en waarvoor ik heel blij ben tegen jullie te zeggen is dat ieder uur, ieder moment van wat jullie denken dat je dagen zijn, jullie zijn al aan het opstijgen.

Wankel je? Stap je soms terug? Wend je soms je aandacht af van de waarheid van wie je bent en de waarheid over je reis en je pad?  Twijfel je soms of val je soms in teleurstelling of in boosheid? Ja.

Lieve help! Jullie zijn nog niet volmaakt en zijn nog niet in je goddelijke zelf binnengegaan. Dat is het proces waar je midden in zit. En in feite nog niet eens in het midden ervan maar aan het staart einde ervan.

Betekent dit, de betekenis van Ascentie, dat jullie volmaakte goden zijn? Nee. Maar wat het wel betekent, als je in de perfectie bent van je zoete zelf, van je missie en bedoeling, de totaliteit van je wezen, de totaliteit van je hartsbewustzijn, het verankeren van je vermogens, je kwaliteiten, je talenten, de vervulling van je wens om op Aarde te zijn, in de vorm, in deze tijd, het was nooit jullie plan om absoluut volmaakt te zijn.

En tegelijkertijd wat ik tegen jullie zeg, mijn prachtige vrienden, is dat jullie nooit volmaakter  zijn geweest.
Nou, hoe is dat om mee te beginnen? Welkom.

Steve: dank u Raj. En u weet hoe verlangend ik ben om u te horen spreken over Ascentie. Maar ik moet u een nogal ernstige vraag stellen en een moeilijke kwestie aan het begin, omdat het een zaak is van veel gesprekken bij de lezers van de blog. En dat gaat over de nieuwe Paus.

Een lezer schrijft dat Jorge Mario Bergoglio beschuldigd is van talloze… – nou dit nam ik over van wat zij schreef – talloos misbruik van menselijke rechten en daden van corruptie, door een orde te vertegenwoordigen, de Jezuïeten, die historisch mensen onderdrukte en misdaden deed tegen de mensheid, wat, zei deze lezer, de paus aansprakelijk maakte voor een onmiddellijke arrestatie en oordeel onder de internationale wet.

Nu, iedereen is natuurlijk onschuldig  totdat het bewijs van schuld is geleverd, dus ik probeer zeker niet de woorden van die lezer te blokkeren, met een soort van ten slotte… Maar kunt u praten over de zorgen van de lezer? En daarna heb ik nog andere vragen voor u over de Paus.

Raj: Wat ik van jullie vraag, van jullie hart en jullie wezen is voor alles uit om naar de zuiverheid van dit individu te kijken.  En het is zelden dat we deze woorden gebruiken. Nu, had  deze ene  een positie in een land en in een natie, en ja, zelfs in een orde waar talloze menselijke rechten werden geschonden? Ja.

Maar als je ook wilt kijken en wilt uitzoeken en proberen en onderscheiden en een individu in diskrediet willen brengen die gekozen werd – is gekozen – en ik praat niet over kiezen door een college van kardinalen, ik praat over het gekozen zijn in veel grotere zin – en je startpunt is om dit individu in diskrediet te brengen en af te breken, wat je dan ook doet, is ten eerste je blijft vast zitten in de oude werkelijkheid van de Derde Dimensie en je kijkt naar redenen om er te ankeren en om hem daar te verankeren en dat is niet waar iemand van jullie hoort te zijn.

Er is een punt bij wat ik zeg. En misschien is dat eerder meer welsprekend gezegd. Er zijn weinig mensen op deze planeet die nooit iets gedaan hebben dat schadelijk, wreed, onrechtvaardig, onvriendelijk, on-liefdevol en buiten verbinding was met de waarheid van wie ze zijn.
En jij zegt tegen me: “Oh Raj, dit is belachelijk wat u zegt. Dit is een zaak van graden. We  praten niet over iemand die een onvriendelijk woord zegt, we praten over menselijke wreedheden.”

En ik zeg jullie dat dit individu niet verantwoordelijk is geweest voor menselijke wreedheden. Is hij er bij aangesloten, en is hij in een positie gebracht waar hij het licht vast hield en de energieën kon veranderen? Ja. Is hij in de positie geweest waar hij werd vernederd, waar hij nederig werd om te dienen? Ja.

Ik zeg jullie – en dit is een van de voornaamste lessen; het is een goede plek voor jullie om mee te beginnen, Steve, het is een van de voornaamste lessen die Aarde en de menselijke wezens op dit kritieke moment aan het leren zijn. En het zijn de lessen, de kwaliteit, niet alleen de lippendienst ervan maar het is de kwaliteit van vergeving.

Niet om blind te zijn, om niet te overzien wat moet worden gecorrigeerd. Ik zou de laatste zijn om dat te zeggen. Maar waar is de clementie in jullie hart? Waar is jullie wens om fris  opnieuw te beginnen in een heel andere werkelijkheid, waar in feite die kwaliteiten van wreedheid, van misbruik niet meer bestaan?

Dus, wat je zegt, inherent aan de vraag, is dezelfde verdeeldheid die de voorwaartse beweging heeft belemmerd van het collectief. Het is de keuze dat sommigen er kunnen komen en anderen niet. En dat is nooit liefdevol of vriendelijk, maar het is ook de antithese van wat het menselijk collectief op zielenniveau heeft besloten. (w. dus dat we iedereen mee willen hebben)

Dus je werkelijke vraag is, heeft dit individu, Franciscus de bona fides, de goede trouw, om deze positie van vertrouwen aan te nemen van het pausschap, om de leider van velen te zijn?  En of je instemt met het instituut van de Katholieke Kerk en de geschiedenis van de Katholieke kerk en veel van de foute zaken die in de naam van Christus werden gepleegd en van God en van de Heilige Moeder, en of je dat niet doet, het is een nieuwe dag.

En wat ik dus tegen jullie zeg is dat dit individu, deze man, zeer nederig is, maar een betekenisvol individu is, hij is gekozen en werd gekozen om naar voren te stappen in deze rol in een tijd van een zeer belangrijke overgang. Het is altijd interessant dat zo velen verlangend zijn om op tekortkomingen te wijzen van een figuur, of dit nu een familielid is of iemand die in een positie zit van publieke bekendheid.

Maar als ze dit gaan doen, dan is het ook noodzakelijk om op de volledigheid van het plaatje van het individu te wijzen, wat ze wel goed gedaan hebben.  En jouw vraag spreekt daar niet over.

Dus zeg ik tegen jullie, ik zeg het tegen jullie als iemand die zich niet bemoeit met de menselijke wil, maar als iemand die deze zeker leidt, als ik toegestaan wordt om dat te doen, dat deze man – omdat dat is wat hij is;  gooi het concept weg van heilige of zondaar, echt, dit dient niemand – deze man stapt naar voren met een ware wens om een instituut te dienen en te transformeren dat in serieuze nood is voor transformatie.

Steve: All right. Dank u, dat is waarschijnlijk zeer nuttig om veel mensen mee te helpen. Er is een tweede gerucht daarover dat zegt dat hij een walk-in is. Is dat gerucht waar?

R: Er is een verschil tussen wat je denkt dat een walk-in is en iemand die wordt overlicht.. En ik weet dat jullie lezers zich heel bewust zijn van deze verschillen, maar in dat geval zal ik het kort opnieuw laten zien.

Een walk-in is, als de ziel zijn uitgang heeft bereikt, of door gebed en smeking, voor een directe smeekbede voor een goddelijke tussenkomst, totaal het lichaam verlaat en daarbij vertrekt en een ander de woning laat overnemen, gewoonlijk voor doelen van deze ziel om hun reis te voltooien en de missie en doelstelling die zij willen voltooien op de planeet.

Er is geen wens aan de kant van Franciscus om dat te doen. Dit is een positie die hij niet gewild heeft, en niet wilde, maar daar naartoe werd geleid, al ..oh.. al tientallen jaren. En zoals jullie weten, er zijn veel politieke divisies in de Katholieke Kerk die noch een Jezuïet als paus wilden, noch iemand die niet een van hen was, specifiek niet iemand die geen Europeaan is.

Deze ene heeft al lange tijd geweten dat hij er naartoe werd gevoerd. En hij heeft zijn hele leven toegewijd aan devotie en aan dienst aan de Goddelijke Moeder. Hij lijkt veel op jou, mijn beste vriend. (2) en hij is zoals Yeshua, zijn pad kennend, de reis kennend die voor hem ligt, en op sommige manieren wensend dat het meer alledaags was en dat hij alleen werd gelaten om zijn leven rustig te leven met zijn familie.

Maar dat is het pad niet van deze ene. Dus laat me duidelijk zijn: is hij een walk-in? Nee. Maar nadat ik dat gezegd heb, hij wordt direct ‘overlicht’ door de Goddelijke Moeder, omdat dat al lang op zijn plaats heeft gezeten, maar ook wat jullie denken door St. Franciscus. Vandaar zijn naam.

Nu, wat betekent overlichten? Het overlichten betekent dat onze geliefde broeder Franciscus zijn energie toevoegt, zijn focus en zijn concentratie, zijn heerlijkheid, aan de energie van deze paus die Franciscus heet. Dus kun je er over denken dat het op sommige manieren een cohabitatie, een samenwonen is. Het is niet zo dat Franciscus, St. Franciscus’ vorm heeft aangenomen, maar hij heeft energetisch de nieuwe Paus overlicht. Vandaar het betwijfelen en het zich afvragen, omdat het licht zo sterk is door de combinatie van die twee zielen.

De overeenstemming tussen deze twee is wat er altijd geweest is, omdat ze beiden wisten dat deze dag zou komen. Of het werd geprojecteerd, zullen we zeggen, dat het zou gebeuren. En dat is zo om die ouderwetse instelling te transformeren en om het terug te brengen naar de Jezuïete, of Franciscaner kwaliteiten. En als je teruggaat naar de oorspronkelijke nederigheid van armoe, van delen, van dienst, van zachtmoedigheid, dan zijn dat de dingen die je zult zien.

Het voornaamste focus van deze Paus, ja zal natuurlijk het opruimen zijn van de gruwelijkheden, specifiek de seksuele misbruiken die er geweest zijn en die nog steeds gebeuren, en het verbergen van misbruik, maar het zal ook een opbouw en herbouw worden van de zin van gemeenschap, en niet op manieren die de geldkisten van Rome bouwen maar om de rijkdom van Rome te delen.

Het is een tijd van prachtige verandering. Dus vaak hebben jullie tegen me gezegd en tegen het Gezelschap van de Hemel en tegen de Goddelijke Moeder zelf, tegen onze geliefde vriend Michaël: ”Geef me een teken.” Nou lieve harten, dit is een van de grootste tekenen van institutionele verandering waar je getuige van kunt zijn. Dus, let op. Let op de komende maanden. Wij zeggen niet dat dit een proces zal zijn, dat hij zal gaan uittrekken.

Oh, zal er dan wel veel schoppen en schreeuwen zijn van de machthebbers? Ja Wat jullie zien in Franciscus is een nederige, tolerante man met een wil van staal die gewoon zal wegzenden dat niet van liefde is. Hij zal geen slepende voeten of uitvluchten tolereren.

Dus wat kunnen jullie doen dan eenvoudige deze ene observeren? Stuur hem je liefde en ondersteuning omdat, zoals jullie weten, als er verandering plaats vindt in een gebied, de rimpels over de hele vijver zullen gaan, over de hele planeet. Dat is een katalysator voor massale verandering. Dit is goed nieuws!

Steve: Nou, ik ben zeker blij om dat te horen, Raj. En ik ben zeker dat de luisteraars en de lezers hier net zo gelukkig mee zullen zijn. Nu wil ik heel graag overgaan naar het onderwerp Ascentie waar u in het begin over sprak.

Ik denk dat veel lezers en luisteraars proberen om enige zin te krijgen van welke fases er in de komende maanden zullen zijn, door welke fasen we heen gaan. Wat moet er gebeuren voordat de taak plaats vindt die door Ascentie wordt bewerkstelligd?

Raj: Nu, ik zal over fasen praten, en ik zal er weer over praten zoals wij,  Michaël steeds doen met woorden als van een proces. En ik wil niet tegen jullie zeggen dat al mijn geliefde vrienden in dezelfde fase zitten van het proces.

Dus, bijvoorbeeld, veel lichtwerkers, lichthouders, liefde-dragers die vanavond luisteren, of later, op een ander punt zitten van hun Ascentiefase en proces dan zeg iemand die compleet niks beseft. Nou, niet bewust zijn telt niet echt, maar niks beseffen en tegen de verandering invechten doet dat wel.

Dus, er zijn nog steeds stages van opruimen van het collectief, dan om hen er zachtjes doorheen te halen – dat is de rol van de wegwijzers, de healers –  in de energie van de Vijfde Dimensie. En jullie zullen dit meer en meer en meer gaan zien. Maar deel van dat opruimen van wat jullie noemen, en ik dat noem, die vasanas (3)  is het loslaten.

Nu, ik hoor jullie allemaal met je tanden knarsen en schreeuwen: “Zeg me niet dat er meer is om op te ruimen!” Nou, als ik het jullie niet vertel, als ik dit niet met jullie deel, dan zeggen jullie tegen me:”Rai, waarom heb je ons dat niet verteld?” – dus is het echt een niet-win, nietwaar? (4)

Dus, zeg ik tegen jullie, ik deel dit aan jullie mee, mijn geliefde mensen, mijn engelen van licht, jullie hebben geweldig werk gedaan om los te laten, op weg te brengen, op te ruimen, om je frequentie omhoog te halen, om je vibratie af te stemmen. En als jullie op deze reis alleen waren, als jullie met jullie onmiddellijke zielenkring waren, dan zou ik zeggen: “We zijn er. We zijn 90 procent thuis.” En dan zou ik zeggen, ja, jullie zijn er.

Maar wat jullie ook doen is dat je het hele collectief van de mensheid helpt. Nu, als je  je herinnert, terug in die profetische december/januari gesprekken, we hadden jullie gezegd, met jullie gedeeld, dat als Ascentie volgens plan Een was verlopen, zullen we zeggen, Plan A, dan zou 30 procent het hebben gemaakt.

Maar er was dit opmerkelijke, weergaloze – ik denk dat zelfs nu als je je volledig realiseert,  het grootmoedige gebaar dat jullie gemaakt hebben. Dus, jullie zeiden, we gaan allemaal. Dus, wat jullie doen is dat je met hen werkt, en met de plekjes stof en puin op jezelf, en om mensen zachtjes, duidelijk, liefdevol vooruit te brengen, want dat is de manier van de Vijfde, Zesde, en Zevende dimensies.

Die is niet ruw. Die is niet streng. Die is vriendelijk en liefdevol en flexibel en plooibaar. Jullie zitten nu ongeveer hmm, op 55 procent, maar dat betekent niet dat de overblijvende
45 % niet ook is meegebracht, maar laten we daar even heel duidelijk over zijn. Omdat alles dat jullie nu doen dit effect heeft, en jullie doen het voor het collectief.

Dus laat me heel duidelijk zijn. Zelfs dit gesprek, omdat ja, we praten en hebben deze conversatie op hoog niveau over Pausen en Ascentie en kwaliteiten, maar wat we werkelijk doen is de energie vergroten van de energie van het collectief van de mensheid over luchtgolven die veel verder gaan dan radiogolven. Wij tillen jullie op en stromen in – zoals ik ben begonnen – met de straling van gouden vreugde in de gehele bevolking van de planeet.

Dus denk niet, oh, we zitten nog maar op 55 %. We hebben nog zoveel te doen! Dat is niet waar. Ik denk niet dat jullie veel meer willen weten over dat reinigingsproces. Als je iets, een vasana hebt, gehad hebt – en dit is iets waar niet over werd gesproken – een rooster, een paradigma, een geloofstelsel; het maakt niet uit hoe je het noemt; als je een verslaving hebt gehad voor pijn, dan heb je die indruk nog steeds bij je, het begrip, niet de actieve persoonlijkheid of de spirituele trek, maar heb je de geschiedenis van begrip, het vermogen om te leren, het vermogen om te healen.

En dus help je degenen die dat zelfde heeft gedeeld.

De issues /zaken van nu specifiek zijn controle en hebzucht en straf. (5) Nou, we hebben niet echt veel gesproken over straf, en toch is dit een van de funderingen geweest van de oude Derde werkelijkheid., dit geloof in straf. En zelfs vandaag zijn we begonnen om over Franciscus te praten, Franciscus de Paus of hij gestraft moet worden. Dus is dit een kwaliteit waar nu aan gewerkt wordt.

Nou, aan de andere kant van de schaal – want jullie weten dat alles wat ik doe met de universele wet over balans/evenwicht gaat – jullie werken ook aan eenheid, vreugde, vertrouwen en liefde.

Nu, hoe weet je – of maakt het zelfs iets uit dat je het weet – wat er op deze, zeg maar , positieve kant staat van de schaal? Nou, dit maakt wel wat uit door al die kwaliteiten die er overheen wassen in wat jullie verwijderen en wegwassen. Weg wassen moet ik zeggen van het gezicht van Gaia af en uit het collectieve wezen van de mensheid. Het is niet alsof ze in de Aarde wegzinken of in de lucht, ze worden letterlijk vernietigd.

Op een bepaald moment zullen we praten over de diverse universele wetten. Maar wat jullie doen is het bovenste en onderste verankeren en jullie verankeren het binnenste en buitenste, en jullie veranderen het rooster niet alleen van wie jullie zijn maar kopiëren het dan door het collectief heen en vernietigen niet de uniciteit van ieder wezen, maar kopiëren dit op een zeer positieve manier.

Nu, hoe weten wij – laten we praten over de volgende fase – dat we bij de volgende fase zijn? En ik zou het heerlijk vinden om een programma te hebben om te horen van vele, vele, vele volgers en luisteraars van dit platform van Michaël en van jullie en de volgers van de InLight Radio, ik wil graag van degenen horen die in de Vijfde, Zesde en Zevende zitten wat hun ervaringen zijn.

Ik stel je voor om een in-bel show te maken waar mensen in staat zijn om mee te delen, te delen, niet wat er fout gaat, maar wat er in hen goed gaat. Jullie moeten hiervan meer horen omdat het jullie zal bemoedigen en het zal jullie allemaal katalyseren om verder te gaan, duidelijker, vrolijker en blijer.

Maar individueel, hoe weten jullie het? De volgende fase is het gevoel van wat jullie en het kanaal van te voren hebben besproken, voor de bliss, de zaligheid. Nu, wat betekent bliss? Ik ben nu eenmaal een specialist hiervan. ….Ik plaag jullie.

Steve: Oh,ik ben blij dat te horen van een specialist.

Raj: Werkelijk?

Steve: Over bliss, Raj. Ik ben blij te horen wat u over bliss hebt te zeggen. Graag.

Raj: Dat is als je weet, ondanks wat er ook gaande is – in je appartement, in je huis, je wereld – dat er dat soort blijheid is, van een ‘in orde zijn’ is van absolute goddelijke verbinding die je hart laat zingen en neuriën, en je lichaam laat vibreren. Het is niet zo dat je niet om anderen geeft, maar het is dat de dingen van buiten je niet meerbe:invloeden op een manier dat ze je uit je centrum halen, of in alledaagse taal, dat het je “naar beneden haalt”  Dat niet meer.

Dus is er een soort, verrukking, van loslaten, en om de waarnemer zijn. Nu, ik zeg niet tegen jullie dat een waarnemer niet observeert en dan ook geen juiste actie onderneemt. En als je in bliss bent (in verrukking) is een van de grootste elementen hiervan helderheid. Als je op die plek van vreugde bent, en niet in ontkenning bent, praten we niet over het wonen in ‘een gek zijn paradijs’.

Maar het is een helderheid om te weten dat alles in beweging is. En, mijn geliefde vrienden, het is onmogelijk in deze oneindige, eeuwige schepping van de Moeder, dat dingen niet altijd in beweging zijn. Dat zijn ze onophoudelijk. Dingen stoppen niet. Zelfs als je tegen me zegt: “Raj, het gaat te langzaam. De dingen moeten sneller gaan. Dingen moet gaan versnellen.” Nou, er zijn vaak keren waarop ik het vanuit mijn hart met je eens ben.

En er zijn keren waarop ik tegen jullie zou zeggen, wacht, blijf even stilstaan en wees een waarnemer en ruik de zoetheid van nectar die in je mond komt vanuit je verhemelte, (6) de nectar van de Ene. Als je te druk bent met rennen en om je heen kijken voor wat er om de hoek komt, ben je niet in de goddelijke gecentreerdheid van dat potentieel.

Dus, bliss bevat niet alleen helderheid, maar de mogelijkheid om stil te staan en om een miljoen mijlen per uur te gaan. En jij Steve, jij hebt zoiets beleefd. (7)

Steve: Ja, dat heb ik.

R: Het is vreugdevol. Het is zo productief. En het is productief op een andere manier.
Nou, misschien mijn geliefde vrienden, op dagelijkse basis merk je dat niet. Dus zeg je, nou, ik denk niet dat ik in bliss ben, of soms ben ik in bliss. Soms voel ik dat ik in staat van genade en vreugde ben, maar dan val ik terug. Ik nodig jullie uit om me op te roepen, om de wet van boven en beneden aan te roepen, van binnenin en van buiten. Als jullie je lichtjes in de war voelen, vraag dan gewoon om weer in verbinding te worden gebracht.

Nu ik dat gezegd heb, er zijn keren als je probeert om je over je broeder te buigen in de Derde om hem te helpen vooruit te komen en je voelt je dan lichtjes in de war. En in feite kun je je zelfs wat misselijk voelen, omdat je vibratie veranderd is tot op het punt dat energie zo onaangenaam is dat die irritant voor je voelt. Irritant of scherp voor je geest, voor je hart en voor je lichaam.

Dus, als dat gebeurt en je weet dat je je heilige werk doet, dan roep ons gewoon aan. Roep ons allen aan om je terug te brengen naar dat centrum van bliss.

Nu, terwijl je je hierin steviger verankert, dan is de volgende fase waar je dan bent – en weer, die is niet zo scherp, het zijn geen klassen met deuren en muren; dit is de oceaan waar je op vaart. Het is vloeibaar. En jij zit dan op een vlot, en je gaat door die diverse fasen en processen heen.

De volgende fase is schepping. Vanuit die plek van helderheid, van gecentreerdheid, van verbinding is er geen andere keus. Je kunt niet stilstaan, alhoewel je op een stiltepunt zit, maar je gaat het scheppen binnen.

Nu zeg je: “Dit is allemaal heel interessant Raj, maar wanneer ga ik dan ascenderen?” En wat ik tegen je aan het zeggen ben is dat ieder van die bewegingen Ascentie is. Het is het her-ontwerpen van Ascentie voor het menselijke collectief.

Als je op het punt van scheppen staat, wat je dan volledig doet is je oprecht verankeren, in je hartsbewustzijn, in je Vijfdimensionale zelf. Want dan erken je, omhels je en ben je in de energie, want het is een collectieve energie. Dan is er geen afscheiding, tussen jou en mij en Michaël en de opgestegen mensen en met ieder ander. Het is een co-creatie.

Dus kun je zeggen: “Ik werk aan dit specifieke creatie project,” maar het is het verzamelen van energie van iedereen. Dan zit je in de volheid van je hartsbewustzijn. Een verwijzing naar het lichaam, de geest, zelfs naar dat stukje ego, dat zo heerlijk is. Het is deel van jullie uniekheid. Maar jullie zijn thuis bij de Ene.

Dus jouw vraag komt naar me toe: “Zeg je nu, Raj, dat Ascentie individueel is en ook collectief?  Ja, dat zeg ik. Nu, zelfs voor november 2012, in september 2011 zeiden we jullie dat er velen reeds ascenderen en zich verankeren in de volheid van hun wezen.

Nu is dat makkelijk duidelijk te zien? Nou, voor sommigen. Voor het algemene collectief? Nee, maar jullie merken het wel. En als ik zeg ‘jullie’ bedoel ik beste luisteraars (en lezers) jullie. Jullie merken de verandering in jezelf.

Jullie zeggen: “Nou, ik weet niet zeker hoe ik dat kan zien.” En ik zeg jullie: “Zit je in grotere vreugde? Ben je in grotere vrede? Brandt jullie blauwe vlam van waarheid, die van Michaël, helder? Ben je zeer snel in staat om makkelijk te onderscheiden wat waarheid is en wat niet? Wat voor jou is en wat niet? Wat het beste pad is en wat niet? Wat ik wil doen en wat ik niet wil doen? Met wie ik samen wil zijn en met wie niet? Wat ik wil doen? Dit alles zijn aanwijzingen voor je van je helderheid, van je bliss.

En dat is het nauwkeurige waar we willen dat je je op focust. Maar ja, met woorden van het collectief, er zal ook een moment komen van wat je denkt dat een flits is. Terwijl de getijdengolf – nee, de Aarde zal niet veranderen omdat iedereen naar een kant zal gaan – maar die zal er wel zijn als de energie zo betekenisvol is veranderd in totaliteit, of met genoeg totaliteit, dat de verandering onmiskenbaar is, zodat jullie elkaar aan zullen kijken en zeggen: “We hebben het gedaan.”

We praten niet over een verre toekomst. En ik zal je zeggen waarom niet. Ten eerste, het plan van de Moeder om deze energie te verankeren, is de terugkeer van liefde naar de Aarde, de Ascentie van Gaia is al lange tijd gepland. Nou, werkt zij met langere tijdframes? Ja, zoals jullie goed weten.

Maar desondanks, mensen, en het menselijk collectief en het menselijke besluit werkte niet op een oneindige tijdslijn. Jullie aard, of je nu in Afrika woont, in Istanbul, Parijs, Texas of in New York City of in Vancouver, is : “Wij willen het nu.” Dus jullie zetten bij dit her-ontwerp, ook, en waar ik blij mee ben, er een nogal beperkte tijdsframe bij waarop dit gaat gebeuren.  Daarom voelen jullie je zo opgewonden! Jullie werken het helemaal af! Om deze verkorte tijdsframes voor het collectief te huisvesten, als een, om een geheel te zijn, met alle koninkrijken en Gaia in de Vijfde.

Dus, dit was niet alleen ons plan, het is jullie plan. Jullie hebben een uitdrukking, je zegt vaak tegen elkaar: “Ik ben wat te laat. Kun je me 10 minuten geven?” En gewoonlijk is dat goed. Of de persoon zegt: ”Nou, ik ben ook wat aan de late kant, ik geef je nog vijf minuten.”  Nou, dat is wat jullie tegen de Moeder zeiden en tegen mij.

Dus jullie zeiden:  “We lopen wat achter. We kunnen het vandaag niet allemaal doen. Kun je ons nog 10 minuten geven?”Wij zeiden ja, maar jullie zeiden niet: “Kunnen jullie ons nog 10 jaren of 100 jaren geven?” Begrijp je wat ik zeg?

Steve:  Ja, dat begrijp ik. Maar er is nog iets waar ik aan denk waar sommige luisteraars nog wat in verwarring over zijn. Misschien moet ik u daarnaar vragen. U zei dat we op het 55 procent markeerpunt staan. Nu, ons werd gezegd dat we midden in de Ascentie zaten op 21 december 2012, dus zitten we nu 5 % verder of zitten we nu op 55% van de overblijvende 50%?

Raj: Goeie vraag. Vergeet niet wat we zeiden over die 30 %.

Steve: Ja.

R: Dus jullie zijn nu op de 50% wat betreft het proces, om klaar te staan voor de sprong, zullen we zeggen.

Steve: Okay.

R: Toen dat punt kwam, waren er prachtige zielen die nog een beetje terughoudend waren vanwege zorg om degenen achter te laten waar ze van hielden, ook al hadden ze een grote geruststelling gekregen. Maar als je het op die manier wilt uitwerken, jullie zitten op 55 % van degenen die achter het hek staan, de afhoudende groep. Dus jullie doen het heel goed. Jullie zitten op de 55% om te gaan, dus als de lijn vandaag werd getrokken, dan zou meer dan de helft van de bevolking van jullie planeet Gaia klaar zijn om te ascenderen, vreugdevol, blij, klaar om te gaan.

Steve: Okay, nou dat is geweldig. Het is interessant, omdat ik twee vragen heb die ik nog wil stellen in de overblijvende tijd en we hebben misschien geen tijd meer voor allebei. Een vraag is, als u hierbij kunt helpen, help luisteraars dit denkbeeld van evenwicht begrijpen, omdat er zoveel luisteraars zullen denken dat  het betekent 50% goed en 50% slecht, 50 pond appels en 50 pond peren. Ze denken er over als met gewichten en niet met de woorden van terugkeren naar het centrumpunt, waar de dingen in balans zijn. Ja? Dat is de eerste vraag.

De tweede vraag is: als u er maar een beetje op kunt antwoorden waarom er zoveel andere planeten zijn en galaxies waarvan gezegd wordt dat ze de Aarde gadeslaan bij deze Ascentie.

Raj: Het punt van evenwicht is een dat heel belangrijk is. En die is specifiek belangrijk omdat jullie dwars uit de Derde gaan, zelfs de gereinigde Derde, naar de Vijfde. Jullie als bevolking – en ik praat over de geschiedenis van de Aarde – jullie bevolking neigt er altijd toe om in extremen te denken, in of of , dualiteit/ polariteit. Of het is goed, of het is slecht. En wat jullie neigen te doen is om heen en weer te rennen.

Wij willen niet dat jullie dat doen. We willen dat jullie in het centrumpunt blijven van je evenwicht, dat is het centrumpunt, het stille punt van je hart, en om vandaar uit te opereren. Begrijp dat er op deze nieuwe manier, er geen oordeel is, maar er zijn dingen die je los gaat laten. En dat is waarom we praatten over de beweging van wat jullie goddelijke kwaliteiten noemden aan de andere kant van de balans, dus de dingen blijven, het keerpunt blijft in evenwicht.

Dus, bijvoorbeeld, velen van jullie zeggen: Nou aan de ene kant van de schalen van justitie hebben we controle, hebzucht, straf. Aan de andere kant hebben we liefde, vreugde, bliss, genereusheid, tederheid, vriendelijkheid.” Maar wat jullie doen om beide dingen in je handen te houden, en die in je hart verankeren. Jullie laten de energie van de kant van de liefde stromen naar wat jullie denken dat de vasana kant is. En dat duwt de vasanas weg, wast de vasanas weg. Die worden losgelaten.

Nu, dat brengt je niet uit balans, omdat nu, kunnen jullie aan een kant wel een beetje controle hebben maar heel veel liefde. Je kunt wel wat straf hebben, maar heel veel dankbaarheid. Begrijp je wat ik zeg?

Steve: Ja, doe ik.

R: Maar de sleutel is om in het centrum te blijven, niet om bij het ene of andere extreme te blijven. Dat zal jullie nooit dienen. (8)

Steve: Dus onbalans hoort bij een van die extremen, en balans moet in het centrum blijven, waar men gelijkmoedig is, onthecht, gecentreerd is? Is dat correct?

R: Ja, op een lijn zitten

Steve: Op een lijn zitten, ja. Verbonden zijn. Okay.  En dan de vraag waarom er zoveel planeten en galaxies de Aarde staan gade te slaan?

R: Nou, die hebben altijd de Aarde gade geslagen en ze hebben altijd interesse gehad in het Ascentieproces omdat die uniek is, die is fenomenaal, het is de vervulling van het plan van de Moeder. Dit is veel groter/geweldiger dan welke film ook die jullie ooit in jullie werkelijkheid konden creëren.

Dus dit heeft een rimpeleffect door het gehele universum. En het feit dat het menselijke ras voldoende volwassen is geworden om te zeggen, nee, we zullen voor iedereen zorgen, heeft rimpelingen en verbazing veroorzaakt door de galaxies heen! Dus ze slaan dit nauwkeurig gade over hoe jullie dit doen.

En hoe het zal gaan, omdat het een voorbeeld zal geven aan andere planetaire Ascenties, andere rijken die op deze manier willen werken.

Steve: Maar, gaat het hele universum niet ascenderen, Raj? Wij zijn niet de enige planeet, wel?

R: Jullie zijn het eerst aan de beurt.

Steve: Ah! Dus wij zijn de eerste planeet om op te stijgen. Is dat wat u bedoelt?

R: Ja.

Steve: Okay. Nou we moeten hier meer over praten. We hebben al zo snel geen tijd meer! Dank u, Raj.

R: Dat zal ik graag doen. Ga met zegeningen, mijn vriend.

S: Dank u zeer.

R: Ga met mijn gouden straling van vreugde.

Steve: Zegeningen aan jullie.

R: Vaarwel.

Stee: Vaarwel.

[einde]

 

Voetnoten:

(1) De hele reis gaat van God naar God, om op te gaan in God en om het geïndividualiseerde zelf kwijt te raken. Dit deel van de reis gaat van het dualistische bewustzijn naar het verenigde bewustzijn, of van de Derde Dimensie naar de Vijfde.

(2) Ik ben ook een devotee(toegewijde aan)  van de Goddelijke Moeder.

(3) Een vasana is een archaïsch, gewoonlijk problematisch gedragspatroon dat gevormd werd als reactie op vroegere traumatische gebeurtenissen.

(4) En, in feite, hebben wij dit gedaan met Raj en met het Gezelschap van de Hemel, heel vaak – zeiden we tegen hen dat we niet over een ding wilden weten en dan om later weer te vragen waarom hij ons niet waarschuwde over de valkuilen. Zij hebben een enorme taak en blijven vaak zonder dank op zijn ergst en op zijn best, heel gewoon aangenomen.

(5) Hoe gelijkaardig zijn hebzucht, controle en straf aan geld, seks en macht, het drietal van de valkuilen waar mensen zeggen zo vaak in te vallen.

(6)  “In de tijd, terwijl de drie chakra’s zich verbinden met de hypothalamus, dat is ‘verlicht’. Dit samen met het nieuwe ontwaken van de temporale kwabben en het mysterie van de derde holte, hebben we vaak besproken, veroorzaakt de secretie van een nieuw hormoon (dat niet is gerelateerd aan melatonine of serotonine) dat je kunt proeven die naar beneden komt vanuit het verhemelte van je mond. Die smaak zal veranderen terwijl secreties door een specifieke cyclus gaan, terwijl het endocriene systeem geïnstrueerd wordt om verder de biologische werkelijkheid te beginnen van je ascentieproces, en verjonging. We wijzen niet op de natuurlijke zoete smaak van veel belevenissen achterin de keel als je de m-staat aanneemt. Noch de Amritha vanuit de Yoga traditie. De Amrita nectar productie hoort bij de toename
van de pijnappel secretie 6-methoxy-tetrahydro-beta carboline, en is ook zoet en kan iemand zich ruimtelijk laten voelen. Dit nieuwe hormoon is niet beperkt tot ‘zoet’ of hoort niet bij ‘ruimtelijkheid of duizeligheid’. Het is diep transformatief, horend bij het opheffen van de sluiers tussen de werelden, de dimensies. Men loopt ‘vast’ en gefocust in alle werelden met beheersing; en dit bewustzijn hoort bij pionierende veranderingen in het endocriene stelsel.” (http://www.asc-alchemy.com/assist.html )

(7) Ik ervoer bij een meditatie retraite, ongeveer twee jaren geleden, toen ik, in een hogere dimensie en stil was, me bewust werd van dat ik veel dingen deed zonder een vinger te bewegen. Hoe Raj dat wist, dat laat ik aan jullie.

(8) Dus evenwicht betekent niet een proportie maar het in het centrum blijven van gelijkmoedigheid dan om in de periferieën te zitten van hoge emotie. Ik weet niet zeker of mensen dit echt begrijpen en daar kan ik het mis hebben.

Vertaling:  Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl   

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/03/it-is-a-new-day-sanat-kumara-on-pope-francis-the-process-of-ascension-the-earths-place-in-ascension-etc/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: