Steve Beckow met Een Uur met Een Engel, 11 maart 2013 met Aartsengel Michaël: Ascentie is niet ver weg maar heel Actueel en Onderweg. – Deel 2 van 2

Steve Beckow met Een Uur met Een Engel, 11 maart 2013 met Aartsengel Michaël:  Ascentie is niet ver weg maar heel Actueel en Onderweg. – Deel 2 van 2

( Vervolg van Deel 1 )

Een Uur met een Engel
Een Uur met een Engel

AEM: (vervolg) Nu, zelfs vanuit  ons perspectief en met onze woorden, Ascentie is geen verre werkelijkheid. Het is heel actueel, en die is al onderweg. En velen van jullie – de meesten, of je je dit nu realiseert of niet – zijn zich gewoon aan het aanpassen aan een andere vibrationele werkelijkheid in de 5de dimensie.

Zo veel van de verschuiving is al gebeurd en nu worden jullie er bij aangepast. Nu, in de periode van aanpassing ervaren jullie ook ….  En daarom ben ik vandaag  begonnen door jullie ieder uit te nodigen…  mijn geliefde broeders en zusters en vrienden, jullie zijn al altijd deel van mijn legioen geweest…. om naar je innerlijke landschap te kijken en om naar je landschap aan de buitenkant te kijken, en om te zien hoe je voelt, waarneemt, denkt, ontvangt, hoe die is veranderd.

Niet op een veroordelende wijze, ook niet gewoon op de wijze van opsomming, maar jezelf gewoon in de volheid te laten van wie je bent en om niet alleen de subtiele verschuivingen te merken, maar de volle opening van je hart, en hoe je meer in je hartsbewustzijn zit dan je ooit gedaan hebt. En dat jullie gebieden en dingen toestaan en onderzoeken om te laten gebeuren die misschien eerder no-fly zones waren.

Maar velen van jullie zeggen: “Nou Michaël, Lord, als ik zie en die onderzoeken doe van mijn landschap, ontdek ik dat ik nog steeds verarmd ben. Ik ben nog steeds zonder geld. Ik zit nog op de plek waarvan menselijke wezens zouden zeggen die een ‘een worsteling’ is.” En als dat het geval is – en ik weet dat dit het is voor velen van jullie – wil ik ook jullie perspectief verbreden. Nee, ik weet dat het niet onmiddellijk voedsel op tafel of geld in je zak brengt. Maar laat me hierover spreken.

Ten eerste, velen van jullie die in deze overgang zitten, ontdekken dat de tijdsvertraging tussen het scheppen – of dit nu een goede gezondheid, geld of een creatief proces is – zich enorm aan het versnellen is en dat jullie dit aan het omarmen zijn.  Dit  is al een deel van jullie. En terwijl jullie  – en we begrijpen het – kijken naar financiële middelen zoals met een Geiger teller, een lakmoes-test van hoe jullie dat doen, als wij jullie vragen om je perspectief te verbreden, vragen we je ook om naar andere manieren te kijken waardoor je enorm wordt ondersteund. Jullie breiden je ondersteuning en je gemeenschap uit en werken in eenheid.

Nou, ik zeg niet tegen jullie dat geld, financiële veiligheid en de veiligheid om je veilig/zeker te voelen, of omdat je in een oorlogssituatie zit of in een zone van intolerantie of in een financiële kritieke situatie zit, ik zeg niet dat wij zo vergeetachtig en onwetend zijn dat we ons niet realiseren dat dit belangrijk is. Natuurlijk is dat zo. Een van de grondslagen om je vrij te voelen om te worden en te zijn is in feite dat gevoel van zekerheid, veiligheid, waar jullie vaak op wijzen die bescherming geeft.

Maar wat ik ook zeg tegen jullie, met betrekking tot veiligheid, zekerheid, bescherming is, dat jullie machtig worden beschermd. En jullie worden beschermd niet alleen door je gidsen en engelen, maar door de machtigen, door jullie sterrenbroeders en zusters en door de legioenen kunnen we zeggen, van engelenwezens die hier geen opdracht voor hebben.

Dus is er heel veel aan de gang om jullie veilig te houden, zelfs als jullie je nog door gevoelens heen werken die moeten worden losgelaten waarin je je niet veilig voelt, of je niet gesteund voelt. En dit is specifiek waar voor de wegwijzers, en ja, de poortbewakers – nou, alhoewel de meesten van hen al in waarheid zijn verankerd – en zeker de pilaren.

Dus, er is wat intense reiniging, loslaten, verder gaan. En dit gebeurt meer en meer sneller. Dus kun je tegen me zeggen: “Nou Michaël, wat ik gemerkt heb, als ik dat onderzoek moet doen, is het dat sedert dat is begonnen, sedert je ons hebt gezegd dat we controle verwringen, voel ik me meer zonder controle dan ooit en ik wordt uitgedaagd en moet meer zaken dan ooit onder ogen zien.”
Nou, laat me dat dan ook uitleggen. Iets dat in je zit dat van het oude is, van dat wat wegtrekt, sterft, het oplossende oude paradigma komt heel snel aan de oppervlakte. En hoe meer jullie verankerd zijn in je rol als lichtbewaarder, liefdebewaker, padvinder, hoe sneller deze dingen omhoog zullen komen.

En als toevoeging hierbij, als je werkelijk in die rol bent verankerd – en dat zijn jullie; ik vraag helemaal niet naar de toewijding aan je hart en je ziel, want die is sterk- maar als je in die positie zit, wat er dan ook gebeurt, zoals we zeiden, is dat jullie degenen helpen die in de buitenste laag zitten van het oude proces om naar binnen te komen zodat het hele collectief stevig verankerd zit in de 5de dimensie. Dus niet alleen komen je eigen zaken omhoog voor een snel proces, loslaten, opnieuw aanpassing, weer verbinden, jullie doen dat proces ook voor miljoenen mensen.
Is dit een machtige onderneming? Ja, dat is het zeker.

Nu, de zaken waar jullie mee bezig zijn, we zullen zeggen, het deel van het collectief dat nog op de route van het schema zit, dat is ook een van jullie zaken. Dus, als je geen vraag, of zaak of vasana van controle hebt, van gebrek of van beperking, van slechte gezondheid, van de familie, dan komt deze zaak niet naar je toe voor de reiniging van miljoenen mensen. Maar zit het in jullie en jullie werken dit uit, dan, vertrouw ons, doen jullie dit wel voor miljoenen.

Dan zeg je: “Nou, dat is allemaal goed en wel. Het klinkt zo alsof wij al het werk doen.” En ik heb jullie wel gehoord! Ja, ik speel geen luistervink, lieve harten. Ik hoor jullie gebeden. Ik hoor je smeekbeden. Wij horen die allemaal. Dus wat ik ook zeg tegen jullie is dat jullie worden geholpen. Die daar mee bezig zijn, en op het niveau waarop jullie gezegd hebben dat je dat gaat doen, het zou jullie ondergraven als je dit zonder hulp zou doen.

Ik zeg dit niet op een manier om jullie bang te maken. Maar de grootsheid van wat jullie aan het doen zijn is van zo’n hoge kwaliteit en resonantie dat jullie natuurlijk worden geholpen.

Dan zeggen jullie: “Nou, ik voel niet dat ik word geholpen.” En ons antwoord daarop is, ja, zelfs als je dat niet ziet of hoort, gaat het om in de rust van je hart te gaan, naar de zetel van je ziel in de bodem van wat je denkt dat je hart is, en om gewoon dit zelf te ontvangen.

Laat jezelf, iedere dag, specifiek jullie lichtwerkers het vibrationele werk ontvangen, voel dat wij dat werk met jullie doen en schenk aandacht aan wat je denkt dat kleine veranderingen zijn, maar in feite als je die onder de microscoop legt, zijn die niet alleen essentieel maar ze zijn massaal.

Ik heb jullie argument gehoord, je smeekbede, je gebed en je schreeuw, en dat heeft ook de Moeder gehoord. In feite, hebben we dat allemaal gehoord. Als jullie tegen me zeggen – en als ik ‘mij’ zeg in deze context bedoel ik het collectief wij – als jullie tegen me zeggen: ”Nou Michaël, ik zou een veel beter iets kunnen doen als je me gewoon het geld ervoor geeft. Dan zou ik geen zorgen hebben om mijn rekeningen te betalen, mijn rente te betalen,” etc. en ik gebruik ‘geld’ vandaag omdat ik beschuldigd ben van het negeren van de basische behoeften van het menselijke overleven. Dat is niet zo.

Dus jij zegt tegen me: “Geef me geld, dan zal ik beter werk doen.” En wat ik dan tegen jou zeg zijn twee dingen. Ten eerste: als je al het geld had dat je hart wil of zich mogelijk kan voorstellen, wat je dan zou doen is niet werken voor de opruiming van geldzaken van miljoenen, dan zou je op een andere missie zijn, en dat zou die van liefdadigheid zijn. En dat kan wel of niet zijn wat jullie gekozen hebben als een van je zielenmissies om het Ascentie proces te voltooien voor iedereen en met iedereen.

Het tweede stuk daarvan is terwijl je denkt of gelooft en die gevoelens hebt van onzekerheid, wat jullie dan ook doen is te worden gekatalyseerd door iedere atoom in het universum om te creëren. Want het gaat niet eenvoudig over opruimen. Het gaat over het je veranderen in je schepper-zelf en om die heldere vonk van goddelijkheid voorop te laten komen.

Dus deel van jullie Ascentie proces, en deel van het claimen, ontwaken, verankeren van jullie volledige hartbewustzijn, is de erkenning die in het stoffelijke wordt gebracht van jullie vermogen om te creëren.

Nu, jullie hebben een zeer instinctief, visueel en werkelijk voorbeeld van jullie sterrenbroeders en zusters door Rusland, dat wij jullie niet zullen laten omkomen, dat jullie alleen maar tot zover komen. Het is net als de moeder die probeert een kind te leren zwemmen en niet bang voor water te laten zijn. Dat betekent niet dat we jullie toestaan om tot over je oren in de weg te zitten. Dus, als er een element van controle is, dan is dat het.

Laat me nu spreken – en ik weet dat ik maar door ga, maar beste Steve, beste Graham, dit is een heel belangrijke zaak die je naar voren hebt gebracht en een zaak waar niet genoeg over is gepraat.

Steve: Dank u Lord.

AEM: Hebben wij controle? Ja.

Als ik onafhankelijk, via dit of een ander kanaal, of gewoon door bezoek, als ik of wij jullie de totaliteit moesten geven en de volledigheid, de impact van jullie volledige energie, dan zou dit jullie plat leggen. Het zou jullie circuits verbranden. Jullie zouden je niet verrukt voelen maar overweldigd en iets in jullie elektrische, mechanische systeem zou kortsluiting krijgen. Dus ik denk dat ik het in stoffelijke termen uitleg.

Nu, bijvoorbeeld, als we dit prachtige programma doen met jullie dat jullie ons naar voren laten komen en tegen je hart spreken, tegen je geest, tegen je wezen, dan delen we niet alleen informatie, we zenden door alle luchtgolven heen de energieën van jullie essentie, van jullie liefde, direct in jullie. En dat is zoveel meer belangrijk dan woorden die ik ooit kon zeggen.

[ Steve: en als ondersteuning van wat AEM hier zegt kan ik er tussen werpen dat ongeveer op dit moment in het programma ik me zeer verrukt voelde en dat ook merkte]

AEM: Gelijktijdig, als we deelnemen aan de Gouden Periode van Gaia, is de informatie belangrijk voor jullie mentale lichaam maar de volheid van dat geschenk zit in de totaliteit van die overdracht.
En het maakt niet uit of dit onder het mom is van gewoon een artikel dat van belang is of als een channeling, de energieoverdracht en transfer en de transmutatie vindt plaats. Dat is een van de manieren waarop wij met jullie werken.

Maar waarover hebben wij controle/beheersing? Wij beheersen de vibraties zodat die jullie geleidelijk verhogen, zoals het getij dat binnenkomt. Nu, vloed heeft niet zoveel tijd nodig om binnen te komen, en die komt nogal snel, zelfs in jullie werkelijkheid. Dus we zullen eerder  met het getij gaan dan met een tsunami, die jullie gewoon aan een boom zou ophangen zodat je bidt om te overleven. Dus een van de zaken die we controleren is het niveau waarop wij ons bij jullie voegen.

Maar terwijl jullie niveaus omhoog gaan, terwijl jullie frequentie wordt verhoogd, jullie vibraties worden aangepast, bijgesteld, komen we meer en meer en meer, zodat dit meer vollediger het niveau speelveld is waar jullie om hebben gevraagd, en wij gepland hebben, al sedert altijd.

Dus op dat niveau speelveld waar we co-creators zijn en Ascentie gewoon dat is, waar de liefde samen is en ja, in de stoffelijke vorm, dan is de rest van het oude, van gebrek, van beperking, van dood, van verwoesting, ziekte, oorlog, verdwenen.

Dus, wij controleren het tempo van de zaken soms, maar we doen het niet zo op een manier van inhouden/onthouding. Noch doen jullie sterrenbroeders en zusters dat. Wij doen het alleen op een tempo die verenigbaar is, omdat het gehele idee, het plan voor jullie is om je stoffelijke vorm te behouden.

Denk erover na, als iemand heden in de stoffelijke vorm sterft. En ik spreek in algemeenheid. Maar waar gaat het doodsproces over? Het gaat niet alleen om het stoppen van de ademhaling of van de hersenfunctie of over het hart dat stopt. Het is het moment waarop het wezen het lichaam verlaat en de controle opgeeft.

En zo gauw dat gebeurt, is er een ogenblikkelijke overgang waar zij, die gidsen of begroeters zijn, zoals jullie dat kunnen denken, welke het lichaam optillen, het wezen, niet de stoffelijke vorm, en de controle overnemen, omdat dit wezen, die ziel, die energie onmiddellijk naar het hoogste niveau wordt gebracht van verrukking, van vreugde, van Een.

Zal er een leren komen, aanpassing? Ja. Maar op dat moment van vertrek, vindt die controle plaats. En dat is heel makkelijk. Het is zoals het altijd is gebeurd op jullie planeet, al een hele lange tijd.

Maar dit is niet wat wij willen, en het is niet wat jullie willen [bij Ascentie]. Jullie willen je leven niet laten beëindigen. Dus dat moment van ontmoeten moet zeer zachtjes gaan. Het moet technisch worden gemanipuleerd en dit moet zodanig zijn dat het je niet uit je lichaam haalt.

Ik heb nu genoeg gesproken over deze situatie. Ik vraag jou om verder te gaan.

Steve: Okay, Lord. Dank u. Ik wil graag later hierop terugkomen, maar voordat het programma eindigt wil ik u graag commentaar vragen over twee vragen. Een is of wij naar de Binnenste Aarde gaan (Inner Earth) en of onze Ascentie via de lichtkamers daar gaat. En de tweede vraag is, is er ook een gebeuren in maart dat een eind brengt aan dualiteit?

AEM: Jullie gaan niet naar de Binnenste Aarde om met Licht machinerie te werken. Zeker niet als collectief. Er kan misschien een enkel persoon zijn, maar dat is het proces van Ascentie niet. Dit is niet waarover wij al heel lange tijd hebben gesproken.

Nu, ik heb je namens velen verteld, en de Moeder heeft je verteld dat het ingangspunt naar Ascentie niet alleen het portaal is maar het ingangspunt, is jullie hart en liefde. Nu, je kunt tegen me zeggen: “Nou dan, Lord, betekent dat als ik eenmaal liefde in mijn hart heb, dan heb ik toestemming om naar de Binnenste Aarde te gaan, en om dan in een machine te gaan, een stuk technologie die me transmuteert en transformeert en me opheft?” Nee.

Dit is organisch. Anders wat er zou zijn gebeurd – niet alleen met de Agarthanen, die trouwens, deze uitnodiging niet hebben uitgebracht, of met jullie sterrenbroeders en zusters; zij konden jullie in lichtkamers hebben gezet en het werk afmaken. Dat is het plan niet.

Het plan is – kunnen we dit duidelijker zeggen? – denk erover na:  oppervlakte, collectief, mensheid, liefde kiezen. En als dat gebeurt – en het gebeurt terwijl we spreken, dus dan kijken jullie niet naar een directe lift-off (opstijging), jullie zitten al in het proces van lift-off – daarom zeggen we dat Ascentie geen veraf doel is of op een datum ver weg ligt, jullie zitten er nu al midden in.

Dus, het antwoord – en het spijt me dat ik te duidelijk ben voor sommige mensen [zij die zeggen dat we naar de Binnenste Aarde gaan] maar ik moet hierover de waarheid uitspreken – het gaat niet om het reizen naar de Binnenste Aarde en afhankelijk zijn van jullie binnenste broeders en zusters om de job voor jullie te doen. Dat is het geval niet.
Het gaat er niet om te worden overgebracht, vervoerd, geteleporteerd naar een schip omdat er een prachtig gebeuren plaats vindt, en dat je dan terug keert naar de Aarde, helemaal vernieuwd. Jullie zijn de vernieuwing. Jullie zijn de Ascentie.

Nu, er zijn diverse stukken en elementen die gebeuren, omdat dit, zoals je dit noemt “dat gebeuren” zulke prachtige neven rimpeleffecten heeft – ja, gebeurtenissen – helemaal, erin, erboven, beneden, er achter? Natuurlijk. Maar kijk er op dit moment van de tijd niet aan voorbij.

En waarom zeg ik dat? Omdat als je je aandacht, je hartbewustzijn, de schitterendheid die jullie zijn en wat jullie aan het doen zijn ergens anders legt, dan zijn jullie niet aanwezig voor je eigen Ascentie.

Steve: Lord, als ik er even mag tussen komen, twee dingen daarbij. Een, er is een verhaal op het internet, of een artikel, dat zegt dat er een gebeurtenis zal zijn in maart dat een eind maakt  aan dualiteit. En dat is waar ik u naar vraag bij die tweede vraag.

En het tweede is dat “nu”. Ik weet dat er een manier is waarop dit zin heeft; ik vraag u er alleen naar. SaLuSa nodigt ons uit om de toekomstige vorm van Aarde te zien, zeg maar, als wij Nova Aarde opbouwen. Dus u zegt niet: “Nou, zie Nova Aarde maar niet voor jullie ogen.”   U zegt dat niet, wel, als u zegt houd je aandacht in het moment? Maar misschien voor onze luisteraars kunt u hier wel een onderscheiding maken.
Er zijn keren waarop het goed is om onze aandacht in het moment te houden, is het niet? en er zijn keren waarop het goed is om onze toekomst voor ogen te zien. Is dat niet zo?

AEM: Ja, dat is zo. En ik hoop dat te verduidelijken. Als ik zeg ”in het moment”, bedoel ik specifiek de aandacht vasthouden bij jullie moment en in jullie hart in jullie tijd, in eenheid van bewustzijn, in gemeenschap, bij het bouwen van Nova Aarde en Nova jullie.

Nu, als toevoeging om je aandacht vast te houden, betekent dit ook om je aandacht in het eeuwige NU te houden. Dus, op jullie moment van het Nu bouwen jullie de steden van licht. Jullie visualiseren, stellen je dit voor, jullie scheppen  – in je droom ruimte, in je hartsruimte, in jullie samenwerkende ruimte- niet alleen de goddelijke kwaliteiten maar de stoffelijke attributen van Nova Aarde. Dus jullie bouwen die op.

Dus is het niet dat jullie – en als ik dit specifiek zeg bedoel ik voornamelijk op dit moment dan de lichthouders, die zoveel veelvoudige taken doen – dat jullie dat niet alleen voor het collectief opruimen, jullie heffen de frequenties niet alleen op, maar tegelijkertijd bouwen jullie ook Nova Aarde. Dus is het niet zo dat jullie zeiden: “Nou, laten we met Ascentie even wachten en beginnen met de opbouw van Nova Aarde.” of vice versa; dit zijn processen die samengaan.

Steve: En het artikel Lord, dat zegt dat er in maart een gebeuren is waar dualiteit zal eindigen, is dit een echt sentiment, of niet?

AEM: Begrijp wat ik tegen je gezegd heb. Het oude lost op zelfs terwijl we spreken. Dus polariteit, dualiteit is daar deel van. Het is nooit deel geweest van de schone en heldere dimensie.
Dus is er een specifiek gebeuren? En ik ga nu een ding hier uitsluiten. Bij gebrek aan de Goddelijke Moeder die haar aanwezigheid duidelijk kenbaar maakt, wat zou dan nog veel geweldiger zijn dan het eenvoudig oplossen van polariteit, is er een gebeuren dat dit zal veroorzaken? Nee. Het is geen gebeuren.

Nu zeggen jullie tegen mij: “Zal er een ommekeer van gebeurtenissen zijn? Ik zeg ja. Ik probeer geen spelletjes te spelen, omdat er veel gebeurtenissen zullen zijn die plaats vinden. Jullie zien ze. En dan zeg je: “Ja, maar wat dan over een gebeuren?” – het aftreden van de paus, het gebeuren van de meteoor, de verschuiving van het leiderschap over de hele planeet, de verandering in jullie wereldeconomie, die heel dichtbij is. En iemand  kan hierop wijzen en zeggen: “Dat is een gebeuren.”
Maar is er een gebeuren? Nee. Maar is er een ommekeer van gebeurtenissen? Ja.

Steve: Nou, dat is zeer nuttig. Kunt u, in de overblijvende tijd, ons een kleine beetje meer vertellen over de doorgaande impact en succes van containment? Misschien zo’n specifiek en gedetailleerd verslag als u ons kunt geven?

AEM: Weet je wanneer we mensen in een containment plaatsen – en ik gebruik het woord mensen omdat we in deze situatie praten over zeer specifieke menselijke wezens, zoals jullie weten. En ik heb geen afkeer om die lijst langs te gaan, als je dat wilt. Maar ik wil ook weer benadrukken wat we eerder gezegd hebben, containment is iets dat heel zelden gedaan wordt en met grote consideratie. En de reden is dat het de vrije wil niet weghaalt maar dat die letterlijk de vrije wil bevat.
De wezens die er in gezet worden, in wat jullie denken en ik weet dat jullie beseffen dat er diverse niveaus van containment zijn, maar denk aan de meest epische (heldhaftige) en die zitten eigenlijk in lichtdozen, en dat licht en die liefde penetreert hen totaal en volledig en ze zullen niet eerder worden vrijgelaten totdat ze volledig zijn gepenetreerd.

Daarom wordt dat besluit niet zomaar gemaakt. Dit is veel meer indringend dan jullie je ooit kunnen voorstellen. Dus is het iets dat we met heel veel respect doen, ja, zelfs voor wat jullie denken die de meest duistere spelers zijn. Als we het in containment plaatsen wordt dit gedaan met heel veel respect.

Nu, zij die op sleutelposities hebben gezeten, leiderschapsposities, worden in die containers van licht gehouden niet alleen totdat duisternis is gevlogen of werd gereinigd, maar het plan aan onze kant is dat ze in dat rijk worden vastgehouden totdat ze buitengewone lichtwezens zijn. Dus is het bijna, als ze opnieuw opduiken, dat jullie ze nauwelijks nog zullen herkennen.

Nu zeg je: “Maar Lord, we zien nog steeds vreselijke wreedheden op onze planeet.”En als de Prins van Vrede en de Strijder van Vrede ben ik me daar heel erg bewust van. Maar ik stel jullie ook voor dat sommige van die mensen die jullie zien bijna als schillen van puppets zijn en dat de ware persoon in een lichtkamer zit.

Is dit succesvol? Ja. Nu, er zijn er die worden losgelaten uit hun containment en die hebben gekozen om naar voren te komen om …  hun missie en hun bedoeling te vervullen. En zij waren klaar om dat te doen. Ja, de paus was er een goed voorbeeld van. (Benedictus dus – Winny) dan zijn er … er zijn nog anderen, specifiek in de financiële wereld, die terugkeren om de dingen recht te gaan zetten.

[muziek komt op]

Ja, Jamie Dimon is een van die wezens.

Steve: Is Queen Elizabeth in containment, Lord?

AEM: Zij  is weer aan het opduiken.

Steve: All right. Dank u. Dat is heel, heel nuttig geweest, Lord.  Dank u zeer. En dank ook onze sterrenbroeders en zusters om die meteoor (in Rusland) te vernietigen.

AEM: Ga in vrede, beste vrienden. Vaarwel.

Steve: Vaarwel, Lord.

 

Bron:   http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-ascension-is-not-distant-but-very-current-and-underway-part-22/

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: