Hoe Nieuwe Creatie werkt: Magie in Actie – Lauren C. Gorgo, 11 maart 2013

Hoe Nieuwe Creatie werkt: Magie in Actie – Lauren C. Gorgo

 laurencgorgo

Het gedeelte van de tekst aangegeven met ….. kan je lezen wanneer je je abonneert op Lauren’s nieuwsbrief. Zie de vermelding van haar site onder aan deze tekst.

Maart is altijd een belangrijke maand…een keerpunt, een periode van afsluiting voor het nieuwe begin, maar gebaseerd op wat ik hoor en voel, is deze maart veel meer dan dat. We stappen de komende weken rechtstreeks onze bestemming binnen, en ook al zijn we op de weg hierheen met veel moeilijkheden geconfronteerd geweest, toch is dit specifieke moment absurd belangrijk. De Pleiadische Hoge Raad zegt me dat de komende equinox (21/3) en de komende volgende volle maan (27/3) respectievelijk het belangrijkst zullen zijn, dat deze twee portalen die voor ons liggen gecodeerd zijn met specifieke zonne- (mannelijke) en maan- (vrouwelijke) frequenties, bedoeld om onze banden met de dualiteit te verbreken en tegelijk onze gechristende goddelijkheid diep binnen in ons fysieke leven en lichaam te activeren en te verankeren… en daardoor ook in de aarde zelf.
Nu is Mercurius nog retrograde en met al die Vissen-energie drijven we een beetje doelloos rond zonder een specifieke richting en zonder het vermogen definitieve keuzes te maken…maar dit is echt goed. We zitten pal in de ‘terugtrekking voor de uitbreiding’- periode, waarover de ongezienen spraken in het rapport van 4 februari, en dus is het nu niet de tijd om iets te beslissen, maar in plaats daarvan een tijd om te SPELEN met de keuze-mogelijkheden. Wel, niet dat we echt kunnen kiezen om deze maand iets anders te doen dan drijven, wel dat we kunnen stoppen met te proberen, of met weerstand te bieden .
Hoe Nieuwe Creatie werkt
De Pleiadiërs zeggen me dat de energie die doorkomt deze eerste equinox na 21/12, letterlijk de deuren zal openbreken om onze nieuwe co-creatieve krachten vollediger te gronden in de fysieke dimensies. Je kan al merken dat je manifestatie magie terug begint te werken, maar omdat we nog niet in beweging zijn, raken we nergens wanneer we het gaspedaal indrukken. Dit kan momenteel het effect creëren van een schot in het wilde weg, maar er wordt me gezegd dat in april en mei die magie fysieke vorm gaat beginnen aannemen.
De rest van maart zullen we dit nieuwe rijk van menselijke ervaring binnengaan, en ons voorbereiden op wat de Pleiadiërs noemen: ‘het avontuur van ontelbare levens…een dat voorafgegaan zal zijn door een golf van transcendentie die over ieder van jullie zal komen wanneer je ten volle zal beginnen werken in de energetica van de nieuwe creatie.’
Er is me de vorige jaren vaak gezegd dat het vermogen te kunnen werken met de energetica van de nieuwe creatie deel uitmaakt van de nieuwe menselijke gereedschapskist…dat het letterlijk deel uitmaakt van onze nieuwe cellulaire opbouw. Deze vermogens horen standaard bij het kristallijnen kern werksysteem en zijn dezelfde als die die onze voorouders goed kenden (biologische technologieën).

Een laatste woord van de Pleiadische Hoge raad:
De komende equinox is een speciale verzamelplek voor die zielen die echt hun goddelijkheid willen zien. Deze doorgang zal er een zijn van grote healing…het verrijzen van de menselijke vorm tot zijn goddelijke mal van licht. Dit proces is al vele jaren bezig voor de meesten onder jullie, maar het is nu in de laatste fase. We zouden graag willen dat jullie je herinneren dat jullie niet transformeren in iets nieuws of iets vreemds…in tegendeel zelfs, je komt thuis in jezelf; Er ligt een prachtige reis voor jullie, een die veel nieuwe onthullingen meebrengt, veel nieuwe beginnen, en veel nieuw-menselijke kwaliteiten.
Na de equinox zal ieder van jullie overlicht zijn door de verrezen Christus. We zeggen dit om je te inspireren om nu samen te creëren met je fysieke lichaam. Om binnen in jou de heilige codes wakker te maken die je in staat stellen je te herinneren hoe de herstellende essences te ontsluiten die in het lichaam en bloed van je verrijzende gechristende zelf omvat zit.
Tenslotte zouden we eraan toe willen voegen dat jullie in een periode komen van grote uitbreiding, en weldra zal dit al zijn dat je kent. Niet in de zin dat er niet langer nog periodes van rust zullen zijn, van innerlijk werk, maar dat, eens het transfiguratieproces compleet is, je niet langer meer in quarantaine zal zijn. De metamorfoseperiode loopt ten einde en je zal vrij uit gaan vliegen.
We verzekeren er jullie van dat het wonderlijk zal zijn!
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: