Boodschap van Aartsengel Michaël * LM-03-2013

Wees standvastig, geliefden

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-03-2013

archangel-michael1Geliefde meesters, wat wij Heilige Adem noemen bestaat uit de normale derde/vierde-dimensionale lucht met zowel zuurstof als Prana, de lucht/ether van de derde en vierde dimensie die ook de Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht bevat. De omvang en de kracht van deze Goddelijke Deeltjes nemen toe bij elk hoger niveau van bewustzijn dat jullie bereiken. De krachtige Oneindigheidsademhaling opent de paden die naar de multidimensionale niveaus van Scheppersbewustzijn leiden. Jullie innerlijk perspectief zal zich automatisch verbreden naarmate jullie geleidelijk aan jullie manier van denken en waarnemen veranderen.

De lus die je op de Inademing van de Oneindigheidsademhaling maakt gaat door de Medulla Oblongata heen, door de achterzijde van het hoofd naar buiten, en omhoog, je ZieleSter in. De Adamanten Deeltjes van ScheppersLicht die jullie hebben ingeademd via het achterportaal van jullie Heilig Hart zijn geprogrammeerd om een bepaald aantal Levenscode Zaadatomen van jullie Overziel-Hoger Zelf te integreren wanneer de Heilige Adem door jullie ZieleSter gaat. De Uitademing gaat door de Stuitchakra heen en gaat het Kundalini Zaadatoom binnen dat zich in de stuitchakra bevindt. Afgemeten porties van de Adamanten Deeltjes die zijn opgeslagen in de Stuitchakra worden aan de Heilige Adem toegevoegd, en dit proces wordt overzien door jullie Overziel-Hoger Zelf. De Adamanten Deeltjes van Licht die in de Stuitchakra zijn opgeslagen zijn uniek, want ze zijn al voorgeprogrammeerd met een aantal van jullie speciale talenten, eigenschappen en kwaliteiten uit vorige levens. De Heilige Adem gaat vervolgens aan de voorzijde van het fysieke voertuig terug omhoog en gaat dan automatisch het lichaam daar binnen waar zich jullie kristallijnen Stiltepunt Zaadatoom bevindt. Dit Zaadatoom werd ontworpen om deze LichtDeeltjes van hogere frequentie aan te trekken, te integreren en vast te houden. Het zou een opvangcentrum genoemd kunnen worden, want het is rechtstreeks verbonden met jullie Heilig Hart. De Adamanten Deeltjes van Licht worden dan in jullie Heilig Hart getrokken om door jullie zaadgedachten en intentie te worden geactiveerd. Deze geprogrammeerde Adamanten Deeltjes zijn dan klaar om te worden uitgeademd in jullie Twaalf-Stralen-ScheppersWiel, en tevens de wijde wereld in. Een bepaald deel zal ook de Wereldpiramide en andere piramiden van Licht van jullie keuze instromen.

De Pijnappelklier zou een Lichtfilter voor de hersenen kunnen worden genoemd. Het chakra-systeem is ontworpen om de juiste trillingsfrequenties aan te trekken en het lichaam in te filteren – frequenties die door de Aartsengelen naar ons uitgeSTRAALd worden en de eigenschappen, kwaliteiten en deugden van elke afzonderlijke Straal bevatten. Er is een complexe formule bestaande uit een breed scala van frequentiepatronen die voortdurend de menselijke aura binnendringen, en die vervolgens naar de klieren in het fysieke lichaam worden getransporteerd. Jullie begrips- en bewustzijnsniveau zal bij elke download van energie van hogere frequentie hoger worden.

Wanneer jullie eenmaal toegang hebben verkregen tot jullie Heilig Hart en jullie je Zonnekrachtcentrum hebben geactiveerd, begint het Nulpunt of Stiltepunt Zaadatoom in jullie Zonnekrachtcentrum jullie reserve van kosmische energie op te slaan. Wanneer jullie een Zelf-Meester en een bewuste medeschepper worden, zullen jullie toegang hebben tot een oneindige hoeveelheid Adamanten Deeltjes om in jullie creatieve activiteiten te gebruiken en om met anderen te delen. Het HEILIGE WITTE KOSMISCHE VUUR, de Adamanten Deeltjes, die je als ontwaakte Zelf-meester aantrekt, moet voortdurend circuleren. Slechts een bepaalde hoeveelheid, zoveel als geschikt is voor elke Ziel om op hun huidige niveau van ver-LICHT-ing te integreren, kan in het fysieke voertuig worden opgeslagen. De rest moet de wereld van vorm in worden geSTRAALd. Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Jullie moeten ernaar streven om een zelfvoorzienende goddelijkheid te ontwikkelen waarbij jullie voortdurend de rijke Pranische Adem van Leven / Adamanten Deeltjes van ScheppersEssentie inademen. Door dit te doen, zullen jullie via de Achtste Chakra, jullie ZieleSter, en via het achterportaal van jullie Heilig Hart geestelijk voedsel beginnen te ontvangen van de Rivier van Leven. Elke Zelfbewuste persoon functioneert als een levende ster, die harmonische frequentietrillingen kan ontvangen en geleiden overeenkomstig zijn/haar niveau van bewustzijn. Zoals jullie nu weten, worden deze frequenties je ZieleLied genoemd. Jullie zijn een lichtpunt, een heldere Vonk van het Goddelijke. Dit Subuniversum bestaat uit één gigantisch Hemels ZieleLied.

Terwijl jullie de bekwaamheid ontwikkelen om de Heilige Ademhaling diep en moeiteloos uit te voeren, zal jullie bewustzijn geleidelijk aan afdalen naar jullie Heilig Hartcentrum, en dan zelfs nog dieper, naar de Vesica Piscis Mandala die het Heilige Zaadatoom van Wit Vuur bevat – jullie eigen, persoonlijk Goddelijk Facet van onze Vader/Moeder God. Dit is wanneer jullie zoveel Heilige Liefde in jullie op mogen nemen als jullie maar kunnen bevatten. Dit is waar jullie je realiseren dat jullie zowel de dromer als de droom zijn. Het is in deze Heilige Ruimte dat jullie je reis terug naar heelheid (heiligheid) aanvangen terwijl jullie ernaar streven om jezelf opnieuw te creëren als een ZONNEKIND van onze Vader/Moeder God. Dit is voorbestemd, het is jullie Goddelijke Erfgoed.

Onthoud alsjeblieft dat slechts een minuscuul Facet van jullie complete “Wezen” is geïncarneerd in de dichtheid van de derde en vierde dimensies. De vierde dimensie is het astrale vlak, een brug naar de vijfde dimensie. De drie lagere subniveaus zijn gevuld met een groot scala aan emotioneel energetisch puin en een breed spectrum van botsende frequenties en mentale gedachtevormen. De vierde dimensie is de opslagplaats voor overtuigingen van het massabewustzijn van de mensheid van alle voorbije tijdperken op Aarde. De vierde dimensie bevat ook het auraveld van het mentale lichaam van de Aarde.

Er is een reden waarom jullie Sterrenzaad genoemd worden, want wanneer jullie terugkeren naar Zelf-Meesterschap, zullen jullie het proces starten van het integreren van hoog-ontwikkelde kristallijnen Levenscode Zaadatomen; een nieuw, geavanceerd evolutionair proces dat in het volgende aankomende Gouden Tijdperk zal worden gebruikt. De mensheid is klaar om een gigantische sprong in bewustzijn te maken. Op een bepaald moment in ieders Zielereis door tijd en ruimte, is er een verlangen om terug te keren naar de hogere rijken – een Goddelijke ontevredenheid treedt in die niet kan worden ontkend. Eerst moeten jullie je bewust worden van de stem van jullie geweten. De fluisteringen van jullie Ziel zullen luider en kenmerkender worden wanneer jullie gehoor beginnen te geven aan de roep van Spirit. Jullie voelende aard wordt gevoeliger wanneer jullie afgestemd worden op hogere trillingspatronen van mensen, plaatsen, gedachten en handelingen. Uiteindelijk zullen jullie leren om de Zielelied-trillingen van jullie Zielefamilie, en van de verschillende meesters en engelenwezens van elkaar te kunnen onderscheiden. Ja, de mensheid bevindt zich temidden van dramatische veranderingen, een evolutionair proces van heftige proporties. Maar onthoud, het is gewoon een onderdeel van de eindeloze spiraal. Ieder van jullie die zich bewust wordt van zijn/haar Godsbewustzijn heeft een grote verscheidenheid aan gedenkwaardige overgangsprocessen in dit universum ervaren.

Pas alsjeblieft op: het is niet langer toegestaan om stil te blijven staan of zelfs om lange tijd op hetzelfde niveau te blijven – de tijd en het transformatieproces gaan hiervoor te snel. Jullie taal is aan het veranderen; jullie gedachtenvormen zijn anders. De oude delen van jullie hersenen die jullie verleden bevatten worden geleidelijk aan verfijnd of opgelost, en dus begint het erop te lijken alsof alles wat er eerder gebeurde, zelfs vorig jaar, een vage droom is. Nieuwe gebieden van jullie hersenen worden geactiveerd en jullie moeten heel anders leren denken. Lichtpakketten van informatie, holografische beelden van grote betekenis en heilige geometrische patronen zullen jullie bewustzijn beginnen binnen te komen, en jullie moeten leren deze te ontcijferen. Het kan lijken alsof de mensen, die jullie achter jullie laten, jullie niet meer begrijpen, of dat jullie geen woorden kunnen vinden om op de oude afgezaagde manier gesprekken te voeren. Jullie zullen ook merken dat je niet meer elke gedachte hoeft uit te spreken daar jullie de energieën en gedachten van degenen om je heen telepathisch beginnen op te pikken. Jullie intuïtieve vermogens zullen toenemen, en jullie zullen moeilijk te misleiden zijn. Jullie zullen jullie waarheid spreken met spirituele integriteit, en jullie zullen niet bereid zijn om deel te nemen aan de negatieve spelletjes van het verleden.

We verzoeken jullie dringend om je niet te hechten aan een manier van zijn, een modaliteit, een filosofie die te beperkt of te gestructureerd is, en om niet in afspraken te trappen waarbij je je macht geeft aan iemand buiten jezelf. Onderscheidingsvermogen, onderscheidingsvermogen, onderscheidingsvermogen – we kunnen dit niet genoeg benadrukken, want zo snel als een ogenschijnlijke waarheid voortkomt en jullie deze in jullie geloofssysteem integreren, zo snel kan deze weer vervangen worden door een hogere waarheid of een nieuw concept. Zien jullie niet als jullie terugkijken dat veel van de kennis die jullie nu accepteren als jullie absolute waarheid, tien jaar of zelfs zes maanden geleden alle verbeelding te boven ging? Wees je ervan bewust dat veel van de dingen waar jullie vandaag zeker van zijn, morgen of in de nabije toekomst ongetwijfeld zullen veranderen.

Op mentaal niveau wordt jullie bewustzijn gebombardeerd met nieuwe ideeën en concepten. Deze zijn in eerste instantie vaag, maar geleidelijk nemen ze vaste vorm aan wanneer jullie je verbeterde vermogen tot redeneren gebruiken om de formules en uitvindingen van de toekomst te ontvouwen en te decoderen. Wanneer jullie je afstemmen op de hogere niveaus van de vijfde dimensie, zullen jullie je facetten beginnen te herinneren van de scheppingsblauwdruk voor dit Subuniversum: hoe je een zuivere gedachte vasthoudt totdat deze is gerealiseerd en hoe jullie geholpen hebben bij het creëren van een grote verscheidenheid aan wonderbaarlijke dingen. Velen van jullie zullen beginnen geometrische vormen, fonkelende kristallen, en briljante nieuwe kleuren te zien naarmate jullie je door en voorbij tijd en ruimte bewegen, de rijken van Licht in.

We hebben verteld dat vele speciale ontheffingen worden gegeven aan diegenen die dapper naar voren treden en hun erfgoed opeisen. Wanneer de massa wakker wordt en roept om hulp, oplossingen, informatie en bemoediging, zullen jullie meer dan ooit nodig zijn, mijn dapperen. Wij wachten erop om jullie te ondersteunen, om jullie wijsheid, capaciteiten en kennis te schenken die alle verbeelding te boven gaat. Want zie je, jullie hersenen hebben altijd voor 100% gefunctioneerd, wat jullie zal verrassen, omdat jullie gehoord hebben dat de gemiddelde persoon slechts ongeveer 10% van hun hersenkracht gebruikt. Vóór het midden van de twintigste eeuw hadden de massa’s alleen toegang tot het beperkte deel van de hersenen dat resoneert met de frequenties van de derde en lagere vierde dimensies. Het is de geest die beperkt is/was, niet de hersenen. Naarmate jullie de hogere frequenties in evenwicht brengen en ze integreren, krijgen jullie steeds meer toegang tot de kracht van jullie hersenen die resoneert met de hogere vierde en vijfde dimensies. Sommige gevorderde Zielen hebben zelfs toegang tot de lagere niveaus van de zesde dimensie. Het is pas mogelijk om toegang te krijgen tot deze geavanceerde delen van je hersenen wanneer je afgestemd bent op die verfijnde frequenties. Het belangrijkste doel op dit moment is om jullie trillingsfrequenties te verhogen tot het niveau dat nodig is om de membranen van Licht op te lossen die de portalen naar jullie Heilige Geest en Heilig Hart en de vijfde-dimensionale niveaus van de hersenstructuur afschermen. Dat is wanneer jullie echt vooruitgang zullen beginnen te boeken in jullie spirituele zoektocht.

Wees je ervan bewust dat er een eb en vloed patroon is in het proces van ascensie. Grote pulsaties van trillingspatronen van nieuwe, hogere Kosmische Stralen bombarderen de Aarde, afgewisseld met rustige tijden, zodat er geen sprake is van overbelasting. Ascentie is niet een proces met een constante voorwaartse beweging. Het is een instroom van energie en nieuwe informatie, gevolgd door een tijd van opnemen, integreren en manifesteren. Veel sensaties komen nu meer uitgesproken op jullie over. Jullie kunnen soms het gevoel hebben alsof jullie een grote sprong in het onbekende of een stap achteruit, de onzekerheid in, genomen hebben. Op andere momenten kunnen jullie een vergroot gevoel van kwetsbaarheid hebben. Jullie zouden nu een beetje gewend moeten zijn aan de eb en vloed van vergrootte, versnelde frequenties; maar als je naar het volgende niveau van bewustzijn geduwd wordt, laat dit vaak alarmbelletjes van verschillende gradaties afgaan in jullie fysieke/mentale/emotionele lichamen.

Het is tijd om een beslissing te nemen, want dit is een tijd van het oogsten van Zielen. Ieder moet beslissen of hij/zij met de Aarde voorwaarts wilt gaan terwijl de Aarde spiraalsgewijs de hoger dimensionale frequenties in beweegt; of dat ze willen vertrekken en op een later tijdstip terug te keren; of dat ze naar een andere planeet met een driedimensionale werkelijkheid willen gaan om hun lessen in de fysieke expressie te volbrengen. Veel Zielen zullen als onderdeel van hun contract en Goddelijke missie ervoor kiezen om de Aarde te verlaten, en vele andere prachtige Zielen worden ergens geplaatst of klaargemaakt om posities van gezag, posities van macht te bekleden. Zij zullen onopvallend zijn, en waarschijnlijk op de achtergrond blijven, totdat het tijd is om naar voren te stappen en zich bekend te maken. Zij zullen dynamisch en krachtig zijn en een nieuwe visie voor de mensheid uitdragen – één die alle mensen zal dienen en de basis zal leggen voor het Nieuwe Tijdperk dat komen gaat.

En dus zeggen wij jullie: ‘WEES STANDVASTIG, GELIEFDEN.’ Dit is de tijd om jullie waarheid te zoeken, om opnieuw de controle en heerschappij over jullie wereld te nemen, om je te herinneren dat je een vertegenwoordiger van de Schepper bent die op een belangrijke missie is die “de evolutie van de mensheid en de planeet Aarde” heet. Accepteer je kracht als een meester van co-creatie. Accepteer en activeer de gaves die jullie geschonken zijn en die in jullie sluimeren.

Dit is een tijd van massaal ontwaken nu steeds meer dierbare Zielen het duwtje van Geest beginnen te voelen en beginnen te luisteren naar de influisteringen van zijn/haar Ziel Zelf. Daarom zullen onze toekomstige boodschappen enkele concepten bevatten die we eerder hebben gegeven in de afgelopen twintig jaar. Dit zal een goede herhaling zijn voor degenen onder jullie die al vele jaren toegewijde studenten zijn. Het zal ook die mensen stimuleren en inspireren die net beginnen het Licht van de Waarheid te zoeken, want de boodschappen zullen segmenten bevatten die zij goed kunnen begrijpen. Wanhoop niet, geliefden, als jullie naar onze huidige leringen zijn geleid en ze te moeilijk te begrijpen blijken te zijn. Onze vele boodschappers van het Licht hebben onvermoeibaar gewerkt om onze wijsheidsleringen naar buiten te brengen die de basisprincipes van spiritualiteit behandelen, de vele tussenliggende niveaus, en nu de huidige, gevorderde kosmische leringen. Als jullie deze oudere boodschappen opzoeken, zullen jullie je eigen begripsniveau vinden, en kunnen jullie gemakkelijk vanaf daar verder gaan.

Het evolutionaire proces voor de mensheid is in volle gang en gaat in een verbazingwekkend tempo voorwaarts. Open jullie geest en jullie hart, geliefden, en aanvaard de infusie van Goddelijke Liefde/Licht die jullie wacht. Koester je met ons in de glorie van hereniging terwijl we samen verder gaan op deze ongelooflijke reis in een nieuwe werkelijkheid. Wij zijn altijd bij jullie. Jullie zijn enorm geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël

 

© Doorgegeven via Ronna Herman.* Kopieer en deel vrijelijk.  Echter, ik maak aanspraak op het universele auteursrecht voor dit  artikel in naam van Aartsengel Michaël. 
Wij bieden de boodschappen van  Aartsengel Michaël via onze website aan als geschenk. Wij stellen jullie  donaties om de kosten te drukken van de gratis liefdespakketten die wij  de wereld rondsturen echter zeer op prijs.

 

Bron:  http://www.ronnastar.com/translations-index/dutch-translations.html 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: