Steve Beckow in Een Uur met een Engel met AEMichaël, 10 maart 2013 – Ascentie is niet ver weg maar heel actueel en Onderweg – Deel 1 van 2 delen.

Steve Beckow in Een Uur met een Engel met AEMichaël, 10 maart 2013 –  Ascentie is niet ver weg maar heel actueel en onderweg – Deel 1 van 2 delen.

Uur met een Engel
Uur met een Engel

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/03/archangel-michael-ascension-is-not-distant-but-very-current-and-underway-part-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-ascension-is-not-distant-but-very-current-and-underway-part-12

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

 

Steve Beckow: Aartsengel Michaël heeft hier enkele verrassende dingen te zeggen over de meteoor die in Rusland neerkwam, over Ascentie, overvloed en containment (in licht gevangen zitten). Telkens als ik een van die programma’s doe, duik ik weer op helemaal  veranderd in mijn houding of in kennis.

En ook wijst AEMichaël hierop, ik ben me zeer bewust van de energetische downloading die er gebeurt. Ongeveer halfweg het programma voel ik me zo gezegend dat is alles dat ik kan doen om niet plotseling los te barsten in wat luchtig maar indringend commentaar. En Linda is aan het eind van het programma verrukt en ook iets vermoeid. Het doet er niet toe als het ons toe lijkt in zijn volheid of het ons zou plat leggen. Gewoon zijn energie channelen kan al beproevend zijn.

Dus, nee, er zal geen “gebeuren” zijn later in maart. En nee, we gaan niet naar beneden naar de Binnenste Aarde om in lichtkamers op te stijgen. En in mijn reading met hem op 8 maart legde hij ook uit wat er bezig is met andere gebeurtenissen en bewegingen.

Dus als jullie horen wat hij heeft te zeggen over deze zaken, dan zie je waar wij onze informatie vandaag krijgen die we in onze besluiten als teammeenemen. Omdat het Nova Aarde team regelmatig AEMichaël, Sanat Kumara, Grener of Ashira consulteert. Dankzij Ellen die deze transcriptie in record tijd teruggaf en dank ook aan Lorraine die mijn persoonlijke reading uitschreef, en die dit programma complementeert.

Een Uur met een Engel 10 mrt 2013, met Aartsengel Michaël

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde, en schrijfster van De Grote Ontwaking en met Steve Beckow van de Gouden Periode van Gaia. Het is een genoegen bij jullie te zijn! Ik ben Graham Dewyea.
Onze gast vandaag is Aartsengel Michaël . Dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je zeer, Graham en welkom Aartsengel Michaël.

AEM: Gegroet. Ik ben Michaël, Aartsengel van liefde, strijder  van vrede, en welkom aan jullie, aan ieder van jullie. En ik verwelkom jullie om in vreugde te delen, in lachen en in verbreding, de waarheid, en in mijn heldere blauwe vlam. Ik ben blij bij jullie te zijn in deze tijd van expansie en verandering, van het ankeren van de nieuwe werkelijkheid van deze gouden periode van Gaia en de zoetheid van deze planeet.

Ik weet dat er veel is waarover je wilt praten vandaag en daarom laat ik onze opmerkingen er aan voorafgaan, want jullie moeten begrijpen, jullie allemaal, dat met de verbreding van je energieveld er heel veel is veranderd, gegroeid, veranderd, verankerd.
Dus kijk daar ook naar, mijn vrienden, als je zoekt naar elementen van verandering. Kijk binnen in je en zie hoe jullie zijn veranderd, hoe jullie zijn gegroeid, hoe jullie je voelen, reageren,  je verbinden, actie ondernemen, hoe dat is veranderd.
Welkom Steve.

Steve: Dank u Aartsengel Michaël.

AEM: Waar wil je mee beginnen?


Mensen die het artikel hebben gelezen: Dank jullie Sterrenbroeders en zusters voor….  Nou, voor het Redden van de Wereld ‘, hebben dit stuk van het interview gelezen onder de streep, waar op wordt gewezen.

 


Steve: Nou, voor we naar ons hoofd onderwerp gaan, wat het volle herstel van bewustzijn is, kan ik u commentaar vragen over de meteoor die Rusland raakte? U zei tegen me in een eigen reading op 8 maart, dat het een nieuwe ijs-eeuw zou betekent hebben. Kunt u dat bevestigen aan onze luisteraars, en ons misschien een paar meer details geven over dit proces waar er een ijs-age zou gekomen zijn en hoe dit werd voorkomen?

AEM: Nee, wat ik tegen je gezegd heb is dat je het enige referentiepunt dat je zou hebben voor die ramp en die schade is, die deze meteoriet zou hebben veroorzaakt, het gebeuren zou zijn van een nieuwe ice-age.
Nu, het gebeuren van de meteoor was heel dichtbij de Aarde, kennelijk en het kwam door de genereusheid en de tussenkomst van de voortdurende waakzaamheid van jullie sterrenbroeders en zusters dat dit gebeuren niet plaats vond in de volheid van zijn potentieel.  Dus, daar er wel schade en enkele gewonden waren, was dit zeker niet van een niveau dat  mogelijk zou zijn geweest.

Dit was ook een gelegenheid om omhoog te kijken en om de tussenkomst en bescherming te zien op zoveel manieren. Maar jullie vragen altijd om zichtbare tekenen en dit was een van de meer zichtbare tekens van een tussenbeide komen door jullie sterrenbroeders en zusters. Het is een element van Disclosure of je er nu zo over denkt of niet. Het is gewoon zo.

Wat zou er gebeurd zijn als er een volledige impact op de planeet zou zijn geweest? De schade zou catastrofale veranderingen hebben veroorzaakt en klimaatveranderingen. Dus dat is waar ik op wees. En ja, dit zou hetzelfde zijn geweest voor de verschuiving en het wankelen van de axen van de planeet. Het zou het centrumpunt van Gaia hebben veranderd.
En die klimaat veranderingen zouden zeer, zeer dramatisch en verwoestend geweest zijn voor de bevolking van het menselijke ras, dat al in het proces van verandering zit. Dus het zou echt de progressie hebben veranderd van waar jullie al middenin zitten.

Laat me ook dit zeggen. De stoffelijke impact van deze meteoriet zou geologisch en stoffelijk, wat jullie denken, een ramp en een catastrofe zijn geweest. Maar de grotere catastrofe, de grotere tegenslag zou absoluut geweest zijn dat het een groter deel van de mensheid, het collectief, gekost zou hebben om hen niet alleen naar een plek van angst en overleving zou hebben gebracht, maar om hun aandacht te brengen naar zaken van migratie, van verandering in de geologische topgrafie.

En dat zou de aandacht hebben afgeleid van wat zij momenteel ondergaan, en dus zou de verschuiving in het bewustzijn van de mensheid aan de kant geschoven zijn. En vanuit ons perspectief zou dat een nog grotere catastrofe geweest zijn.

Dus wat er gebeurde is dat de tussenkomst, die heeft plaats gehad, van jullie sterrenbroeders en zusters, een catastrofe heeft voorkomen op heel veel niveaus. En er zijn niet veel mensen op de planeet, wat wij gezien hebben, die dankjewel gezegd hebben, of dankbaarheid hebben uitgedrukt voor de krachten van interventie. Dat is curieus nietwaar?

Steve: Ja, Lord. Laat mij dank zeggen voor hen. En we zijn bekend genoeg geworden met de galactics dat we misschien mogen weten welk schip dit deed en wat het deed. Was het Plejadisch, van Sirius, of van Arcturus? Hoe deden ze wat ze deden? Het lijkt alsof ze midden in de meteoor gingen. Is dat juist?

AEM: Ja, dat is juist. Jullie weten dat het hoofdzakelijk een Plejadisch werk was, maar er was zeker ook ondersteuning van de Arcturiërs. En waar jullie aan denken als technologie, jullie weten dat de schepen erg organisch zijn, het zijn levende, voelende en samenwerkende wezens, maar ze hebben ook het vermogen om krachtvelden te creëren, waar jullie van denken dat schilden zijn, die niet alleen druk kunnen weerstaan, maar ook temperatuur, vuur, alles waar je aan denkt. En de enige manier om dit te verstrooien was om recht door de meteoor heen te gaan.

Nou, het was een meest effectieve maatregel. Omdat een van de dingen die ze hen niet willen zien doen,  het gebruiken is van hun laser technologie om de meteoor te doen exploderen/imploderen, omdat dit er dan uit zou zien en op te sporen was als een straal energie. En dat kan uitgelegd worden als een wapen.

Dus dat kan helemaal niet in termen van een strategie. Omdat als jullie zeggen dat mensen wel of niet klaar zijn, er zijn nog steeds krachten en individuen die denken dat hen dit in een gevarenzone brengt.. Dus, ook daarom werd deze strategie gebruikt.

En het geeft ook een heldere boodschap aan de menselijke wezens. Want vanuit hun gezichtspunt, vanuit hun perspectief van begrijpen, om getuige te zijn van een video of een schip die door een meteoor heenging, zou voor hen, voor hun onderbewuste niveau, deen vertaling zijn zoals: “Onze sterrenbroeders en zusters willen zichzelf opofferen en sterven voor ons als het nodig is om ons te beschermen.” En dat is een machtige boodschap. En een hele ware trouwens.

Steve: Nou, het verdient zeker onze dank. En ik kan het niet helpen om hierbij een ironie op te merken. We hebben films gezien zoals de ‘Diepe Inslag’, die heeft geprobeerd om ons bang te maken voor deze eindcyclus en dat ruimteschepen [zoals de Messias in de film] de meteoor afbreekt.
En hier hebben we een gebeuren dat een catastrofe kon zijn geweest aan het eind van de cyclus, en de sterrenbroeders en zusters hebben ons beschermd tegen die catastrofe. Dus is dit intens ironisch.

AEM: Er zit helemaal geen ironie in, lief hart!
Veel van deze ideeën waar diverse vormen van media of van entertainment, zogenaamde entertainment, mee komen zijn ingeplant.

Steve: Ja. en in [deze films] worden buitenaardse wezens vaak voorgesteld als rovers. En hier hebben ze in feite zelf de Aarde gered op een hele echte manier.

AEM: Ja, de sterrenwezens van alle diverse streken, kleuren, nationaliteiten, afkomst, vormen, zijn geen roofdieren. Die wens om die vijand van buiten te creëren, is nog steeds erg gewoon, wordt voortdurend op jullie planeet gedaan op een heel echte en vreselijke manier, tussen landen en geloofstelsels. En dus is er die menselijke wens – waaraan wordt gewerkt en die wordt veranderd, door jullie en door ons – dat jullie de behoefte hebben aan een vijand  van buiten om te bewijzen dat jullie koning of koningin zijn, dat jullie onoverwinnelijk zijn, dat dit op een of andere manier een maatstaf is, en een geldige maatstaf, van macht en dat is heel verdrietig.

Er zijn toenemend films en diverse vormen van entertainment die de eenheid laten zien en de familie en de gemeenschap van, opnieuw, diverse naties en van jullie sterrenbroeders en zusters, maar min of meer zit dat oude paradigma nog in het proces om op te lossen.

—————————————-

Dit is het einde van het reeds gepubliceerde deel van het interview.

Steve: Okay. Dank u, Lord. Dat is heel, heel nuttig. Ik hoop dat het gebeuren meer publiciteit krijgt dan dat het tot toe heeft gekregen.
Ik wil me nu keren naar de zaak van het volledig herstel van bewustzijn, Lord en het feit dat – en ik praat nu vanuit het menselijke perspectief – de tijd van Ascentie die verruimd is en laat zien dat er controle is over dit gebeuren. En dat brengt me tot de vraag of er een definitief plan is voor de maanden verderop. En als dat zo is, kunt u in zoveel details als u kunt, beschrijven wat er in de volgende paar maanden gaat gebeuren, wat het proces is, wat de stappen zijn?

AEM: Je denkt dat ik ga herhalen, maar natuurlijk vind ik het niet erg om zo over me te laten denken, omdat ik in de grond alleen maar diezelfde boodschap heb van liefde en vrede, al duizenden eonenlang. Dus hier gaan we.

Laat me beginnen met de vraag van controle/beheersing. Omdat, opnieuw – en we praten over wat jij genoemd hebt vasanas, die wij noemen, ja, spirituele puinzaken. Het maakt niet uit welke taal of welke traditie je bedoelt – maar er is een algemeen mis begrijpen en een foute uitlegging, op negatieve wijze, die spoedig zal verdwijnen, van wat in deze wereld controle wordt genoemd.

En er is een gewelddadige – ja, gewelddadige – stijfhoofdige reactie in het menselijke collectief als ze denken dat ze op een of andere wijze of vorm worden beheerst/gecontroleerd.
Laten we spreken vanuit ons perspectief over wat er gebeurt, gebeurd is en zal gebeuren in het proces van Ascentie. Het menselijke collectief, het collectief van de ziel, en de verwrongen controle. Dit is iets waar vele, vele lichtwerkers, lichtdragers, liefdebewaarders, zich van weghouden. En ik weet dat ik hier eerder over heb gesproken, maar ik zal er opnieuw over spreken.

Velen zien deze verdraaiing van controle in een fase van volledig partnerschap als iets dat negatief is. Wij zien dat niet zo op die manier. Het werd gezien als tegengesteld van het absoluut bemoeien of verstoren of het pogen om het plan van de Moeder te saboteren, dan zou dit niet zijn toegestaan, en het zou zeker niet gezien worden als een grote daad.

Maar waar wij over praten, voordat we ook maar de zaak van Ascentie bespreken – wat we heel graag willen doen, trouwens – we vragen jullie om je denken en je voelen rond dit woord ‘controle’ aan te passen. Want wat jullie zeggen is: “Nou, de hemel is nog steeds in controle. De Moeder, het Gezelschap van de Hemel is nog in controle, en wij zijn in hun genade.” En dat is gewoon het geval niet.

Jullie hebben de controle overgenomen, dus, laten we zeggen, als co-piloten als je kunt en denk er dan over als co-piloten van twee heel grote groepen, en dit niet ziend als ondergeschikte groepen, twee massale groepen met hun handen op de controle knoppen.

( Wordt vervolgd in Deel 2     Part 2.)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: