Philipp: 6 maart 2013 Ashtar en Rodon

Philipp:  6 maart 2013   Ashtar en Rodon

De Binnen-Aarde en het Rijk van Agartha
De Binnen-Aarde en het Rijk van Agartha

Met groot genoegen stuur ik jullie mijn nieuwe channeling door Ashtar. Ashtar introduceert Rodon, onze broeder uit Agartha.

Ongeveer drie jaar geleden kreeg ik contact met Rodon via mijn geliefde vriendin Paulette M. Reymond. (Zij schreef het boek: ‘ASHTAR SHERAN, willkommen in der Kosmischen Familie.’w.) Hij kwam door via haar om mij te vertellen dat mijn lichtwerk te maken heeft met de vereniging van Gaia’s binnenste en buitenste rijken met Alles Dat Is. Rodon  vroeg Paulette om zijn boodschappen te channelen en om een boek te schrijven. Hierbij gevoegd, en voor de verspreiding van zijn boodschappen, vraagt Rodon mij nu om zijn boodschappen op  een blog te zetten. Het is een zeer vervullende en liefdevolle samenwerking met Paulette en geeft veel plezier.

Ik ben helemaal opgewonden over de hierbij ingesloten channeling. De liefde die eruit straalt is zo zuiver  en onvoorwaardelijk en ik hoop dat jullie ook de liefde kunnen voelen van onze broeders en zusters in Agartha. Het is in het NU moment waarop de mensheid klaar is om meer te leren over onze lichtfamilie in de binnenste rijken van Gaia. Ze zijn verlangend om ons te voorzien van zulke informatie en het is aan ons om op dit aanbod in te gaan.

Ik ben heel dankbaar en dank jou uit de grond van mijn hart, lieve Petra, voor deze snelle Engelse vertaling. Het zelfde geldt voor Luísa en het hele vertaal team. Al jullie werk wordt zeer gewaardeerd. Ten slotte dank ik alle website-eigenaars om mijn boodschappen te publiceren en me te helpen om de woorden van onze lichtfamilie te verspreiden. Ik zegen jullie allen!

Alaoh! (= Rodon’s complimenteuze sluiting wat betekent ”Uit de grond van mijn hart”)

Philipp

 

Ashtar Spreekt – “Rodon de Agarthaan en de Hereniging van Gaia’s Buitenste en Binnenste Rijken.” 6 mrt.’13.

Beste Philip,  Ik ben dankbaar om weer door je heen te spreken, het is een heel speciaal gebeuren omdat ik een geschenk wil geven aan de Mensheid. Het geschenk is de waarheid over jullie achtergrond en jullie verbinding met je broeders en zusters uit het binnenste van de Gaia. Toen wij tot nu spraken over Disclosure/Onthulling, hebben we het meest gesproken door de sterrenbroeders en zusters te noemen en om jullie te informeren dat zij jullie familie zijn. We hebben er altijd ook op gewezen dat er zusters en broeders van jullie in Gaia wonen, die nog veel dichter bij jullie staan, en eigenlijk “Onder jullie voeten wonen”.

De innerlijke rijken van Gaia zijn zo fascinerend en allesomvattend en toch weten jullie zo weinig van jullie binnenste-Aarde familie. We hebben er al op gewezen dat disclosure specifiek de waarheid inhoudt over jullie verbinding met deze rijken in Gaia. Nog veel te veel kijken jullie naar de hemel en bidden dat wij, jullie sterrenbroeders en zusters naar jullie moeten toekomen. Hierbij vergeten jullie dat het samengaan met je familie van binnen de Aarde bijna nog meer belangrijk is, omdat zij, deze familie in Gaia, zo’n belangrijk deel van jullie is en die delen moeten eerst worden her-verbonden voordat een verdere ontwikkeling van Gaia verder kan gaan. Disclosure houdt dus ook in: de herverbinding en versterking  van families op de oppervlakte met degenen van binnen de Aarde.

Om deze reden, neem ik vandaag de gelegenheid, en het is mij een grote eer, om jullie Rodon voor te stellen, jullie broeder uit Agartha. Hij is een vertegenwoordiger van Agartha die de taak was toevertrouwd om alle rijken te vertegenwoordigen in de Aarde, en er zijn daar heel veel(daar meer over later) om contact te leggen met de familie op de grond. Ik vraag nu Rodon in mijn plaats om verder te gaan met deze boodschap voor de Mensheid.

Lieve Familie, ik ben Rodon. Ik dank Ashtar dat ik aangenomen ben om met jullie te spreken. Zoals Ashtar zei, ik ben de vertegenwoordiger van mijn volk, die in de Aarde woont. Ons rijk   wordt Agartha genoemd en wij zijn Agarthanen. We zijn een natie die volledig de vijfde dimensie heeft geïntegreerd en op het punt staat om naar de 6de Dimensie op te stijgen. Begrijp dat jullie ascentie en die van Gaia onontwarbaar zijn verbonden aan onze ascentie, want we zijn wederzijds “van elkaar afhankelijk”. We kunnen alleen maar omhoog gaan, als jullie dat ook doen. Zo buiten, zo binnen, zie je?

Zo’n lange tijd staan wij naast jullie, wij hebben het zinken van Atlantis gevolgd en een lange tijd genomen om voorbij deze pijnlijk ervaring te komen. Jullie allemaal, die hier zijn op Gaia en hebben ingestemd om bij de transformatie te helpen die nu plaats vindt, zijn op een of andere manier verbonden aan de verwoesting van Atlantis. Die belevenis heeft jullie door al je incarnaties heen vergezeld en je pijn, verdriet, en onverklaarbare dromen bezorgd. Dit zal nu worden opgelost in je huidige incarnatie en als we eraan kunnen toevoegen, de meesten van jullie hebben dit achter zich gelaten.

Wij verzoeken om ons weer met jullie te verenigen. Wij zijn naar de innerlijke rijken van Gaia gegaan omdat we wisten dat de buitenste Aarde zich in het duister zou ontwikkelen. We vluchtten weg van deze ontwikkeling, om in staat te zijn onze broeders en zusters in de buitenste Aarde met ons hoger niveau van besef bij te staan.

Wij gingen dieper naar het innerlijke rijk van Gaia en vonden een nieuw thuis. We probeerden telkens weer om jullie het pad van liefde en geluk te tonen. Het was pijnlijk voor ons om naar jullie te kijken terwijl je pad naar diepere en diepere duisternis voerde.

Jullie zelf gekozen pad leidde naar verwoestende consequenties voor Gaia. Jullie zijn zo succesvol geweest in jullie geschapen werkelijkheid, dat je je afscheidde van Alles Dat Is en elke relatie vergaten met je voorouders, met je broeders en zusters. Jullie handeling werd een serieuze en levensgevaarlijke bedreiging voor Gaia.

Onze geliefde Moeder Aarde heeft jullie ondersteund en jullie geduldig je ontwikkeling toegestaan, zelfs als er groot nadeel aan haar werd berokkend. Maar, omdat jullie evolutie naar haar vernietiging zou hebben gevoerd, vroeg ze om hulp en dit werd gehoord.

Samen met onze sterrenfamilie kwamen wij tussenbeide. Wij hebben toestemming om het schip dat jullie zo hardnekkig genavigeerd hebben naar de ijsberg, te manoeuvreren naar kalmer en veiliger wateren. We moeten veilig stellen dat onze handelingen niet kunnen gaan voeren naar de verwoesting van Gaia. En daarom zijn we ook vaak tussenbeide gekomen als jullie met jullie technologieën te dichtbij de verwoesting van Gaia kwamen. En dan nog niet eens pratend over jullie nucleaire wapentechnologie. Deze succesvolle tussenkomsten gebeurden in nauwe samenwerking met jullie sterrenbroeders en zusters.

Parallel aan onze inspanningen hebben jullie je vibrationeel zoveel verhoogd met het inkomende kosmische licht, dat jullie je meer en meer konden afscheiden van je eerste koers. Jullie ontwikkeling is fenomenaal. Jullie hebben het gedaan en wij feliciteren jullie vanuit ons hart! Als we zeggen dat we jullie geholpen hebben, dan is dat helemaal afgezien van jullie ontwikkeling, want onze hulp kon alleen maar worden geaccepteerd doordat jullie je vibrationeel hebben ontwikkeld. Zie je, alles is verbonden met alles.

Jullie hebben je zover ontwikkeld dat jullie nu klaar zijn, niet alleen om je verleden te kennen, maar om daar rustig en liefdevol mee om te gaan. Als jullie nu spoedig meer waarheden zullen horen, en daarmee bedoelen we niet alleen de waarheid over onszelf, dan is er een groot potentieel van jullie dat afdrijft in vrees. Wij, van de binnenste Aarde kijken uit naar een her-vereniging met de bevolking van de buitenste Aarde.

Het verhaal over jullie voorouders zal aan jullie worden onthuld. Het zijn jullie, lieve lichtwerkers die jullie broeders en zusters zullen helpen om met de waarheid om te gaan op een open, eerlijke en liefdevolle wijze. Veroordeel niet wat jullie ervaren. Het leven op Aarde is een spel. Iedereen speelt zijn eigen spel op de manier dat hij dat als beste ziet. Accepteer andere meningen, accepteer dat er verschillende gezichtspunten zijn en probeer niet om de kijk van anderen te veranderen. Denk jullie eraan, de vrije wil?

Wees beschikbaar voor jullie broeders en zusters op de buitenste Aarde met een helpende hand. Het zal een grote test zijn voor de Mensheid en jullie zullen veel worden uitgedaagd. We zien dat jullie in staat zullen zijn om deze waarheid te accepteren. Begrijp dat er zoveel afhangt van het omgaan met de waarheid. Begrijp dat het aanvaarden van de waarheid essentieel is voor jullie progressie en voor jullie her-vereniging met jullie sterren families in Gaia.

Deze channeling bevat een rijkdom aan informatie voor jullie en een energie die herinneringen zal oproepen in jullie. Ga hier liefdevol mee om en weet dat jullie voldoende in staat zijn om met die ontwaakte emoties, gedachten en herinneringen om te gaan. Wij missen jullie heel erg en als je denkt dat je heimwee hebt, dan kun je je voorstellen hoe wij naar deze her-vereniging met jullie verlangen.

Nog een ding, betreffende heimwee.: Velen van jullie lichtwerkers hebben pas kortgeleden een onverklaarbaar gevoel gehad van heimwee die jullie verdrietig maakt. Zelfs als jullie nog niet de noodzakelijke energie hebben bereikt om in staat te zijn ons rijk met je lichaam binnen te gaan, zo hebben jullie ons vaak bezocht in je droom, en in je energielichaam. Telkens als jullie ons bezoeken, vieren we dit op een manier die vol blijdschap, liefde en geluk is. Jullie zijn zo gelukkig als jullie bij ons zijn en zo verdrietig als je weer terug moet gaan. In veel gevallen, als daarom dat gevoel van heimwee in je omhoog komt en je kunt niet verklaren waar dit gevoel vandaan komt, deze heimwee komt uit de herinnering van het onderbewustzijn vanwege die bezoeken en dat erbij horende geluk.

Ik verlaat jullie nu, zonder ooit over jullie in onzekerheid te zijn. We zullen berichten met elkaar uitwisselen en wij kijken daar naar uit.

Alaoh! (= Rodon’s complimenteuze afsluiting wat betekent ”Uit de grond van mijn hart”) Jullie broeder Rodon.

 

 

Nederlandse vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Vertaald uit het Duits naar het Engels, door Petra ST

Bron:   http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/03/rodon-agarthan-and-reunification-of.html 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: