Telos – Deel 3: De fysieke aard en de levensstijl van Telos

Telos – Deel 3: De fysieke aard en de levensstijl van Telos

Opening van de Holle Aarde aan de Noordpool
Opening van de Holle Aarde aan de Noordpool

10. Ons fysiek wezen

Vraag: Hoe zien de mensen in Telos eruit?

We zien er precies zo uit als jullie, hoewel we misschien wat langer en breder zijn dan jullie. We zijn fors en sterk, want we gebruiken al 12.000 jaar een vegetarisch dieet. Dit dieet heeft ons verouderingsproces vertraagd tot het punt waarop we niet ouder worden. We gebruiken ons dieet en ons denken om altijd jeugdig te blijven, wat wij de ‘onsterfelijkheid’ noemen. We kunnen ons leven net zo lang verlengen als wij willen, wat gebaseerd is op ons dieet en onze overtuiging van Onsterfelijkheid.

Ook jullie zullen dit in de nabije toekomst kunnen doen, want wanneer we aan het oppervlak verschijnen zullen wij jullie de informatie verschaffen die wij gedurende eonen bewaakt hebben. Deze informatie is veilig bewaard gebleven in Telos, waar we speciale containers en vertrekken bezitten om ze veilig op te slaan. Deze speciale verborgen plekken zal bij het verschijnen van ons aan jullie bekendgemaakt worden.

Besef dat wij allen met dit plan hebben ingestemd voordat wij op Aarde incarneerden en nu is het tijd om aan de uitvoering te gaan beginnen. Het is de tijd waarop wij van BENEDEN en van BOVEN hebben gewacht. Want wij werken als een eenheid en wij werken ’s nachts op de Innerlijke Gebieden met jullie. Daarom lijkt het, nu jullie dit lezen, zo normaal voor jullie en je knikt alleen maar je hoofd in aanvaarding en in afwachting van alles wat gaat komen.

Machtige energiegolven zullen komen, die al het leven OP en IN de Aarde spoedig zal ervaren. Blijf sterk en besef dat deze energieën de wonderen van het Universum naar jullie toe zullen brengen, tezamen met onze verschijning op jullie oppervlak.

De bron van het jong blijven ligt in ons eigen denken

Ik woonde vele duizenden jaren op het oppervlak. Ik ben nu eeuwen oud en ik blijf lichamelijk fit, ondanks mijn leeftijd. In feite, hoe ik ouder ik word, hoe ik fitter ik ben. Ik ben atletisch gebouwd en doe iedere dag mijn lichaamsoefeningen.

We zijn heel trots op onze fysieke fitheid. Wij zijn allen gezond en sterk en we werken allen buiten de deur, zoals jullie aan het oppervlak. We hebben lange tunnels die onze steden verbinden en we gebruiken deze tunnels om te hollen, zoals jullie je voetpaden gebruiken.

Jullie zullen ontdekken dat, bij het vermeerderen der jaren (het ouder worden), je alleen maar wijzer en sterker wordt – niet het omgekeerde. Dus, word ‘ouder’ in gratie en waardigheid en houd je fysieke soepelheid en kracht in stand. Je zult ontdekken dat, hoe meer je doet, je altijd nog meer kan doen. Laat je niet beperken door het ouder worden of wat de mensen hierover zeggen. Want je bent grenzeloos.

In Telos ontdekken we nog steeds hoe grenzeloos we zijn. Wij worden door ons lichaam nog steeds voor verrassingen geplaatst. Wie blijven met onze lichamen experimenteren om te ontdekken dat we onze lichamen voor zoveel dingen kunnen gebruiken. We ontdekken steeds meer over onze innerlijke kracht en uithoudingsvermogen en we stuwen onszelf naar de uiterste grenzen van onze mogelijkheden. Dus, dit geldt ook voor jullie. Jullie kunnen ook de uiterste grenzen van je fysieke vorm verkennen door geen enkele beperking te accepteren. Want onze lichamen waren bedoeld om de ‘daden van een Hercules’ te verrichten en om voortdurend de gezondheid en stabiliteit in stand te houden. Dus, bezie je lichaam als een ‘magische vorm’, dat alles kan doen wat je wilt zonder pijn en beperking. Wij allen weten dit en nu zijn jullie aan de beurt om te leren hoe je het fysieke potentieel dat je bezit moet gebruiken.

We sturen jullie onze kracht en onze liefde en we zullen jullie laten zien hoe je je moet ‘verjongen’ wanneer wij ons bij jullie op het oppervlak voegen. Want de fontein van de jeugd is echt en je vindt het in je eigen denken. Ik zie er jong uit, hoewel ik volgens jullie normen oud ben. Je zult verrast en blij zijn wanneer je ontdekt hoe gemakkelijk je jouw jeugdig uiterlijk kunt handhaven. Ik ben Adama, die de jeugd en de oude wijsgeer combineert.

Adama
Adama

Waarom wil je zo lang in hetzelfde fysieke lichaam blijven?

Jij bent een Lichtwerker aan het oppervlak van de Aarde en wij zijn Lichtwerkers beneden de Aarde. Besef dat wij in Telos jullie ‘Licht’ zien. Wij zien elk Licht op de planeet door middel van onze computerschermen en we kunnen alle Lichtwerkers op de Aarde volgen.

Het is hier inderdaad prachtig in Telos en het is een inspirerende plek om te wonen. Velen van ons zijn hier al heel lang, in feite duizenden jaren. Omdat onze levens rijk en vol zijn, bevinden we ons al duizenden jaren in hetzelfde lichaam. Onze ziel is eeuwig en we kunnen net zo lang in hetzelfde lichaam blijven als we willen.

Jullie aan het oppervlak zullen dit ook eens kunnen. De tijd nadert snel dat ook jullie in staat zullen zijn de levensduur van je lichaam te verlengen. Dat is juist de bedoeling van Ascension. Het gaat erom hoelang je in je lichaam wilt blijven voordat je besluit om verder te gaan. Dus, besef dat er glorieuze tijden voor de mensheid liggen te wachten zodra jullie je aanpassen aan de Onsterfelijkheid, wetend dat je altijd verder zult leven.

Wij wisten dit en daarom hebben we een glorieus leven als Onsterfelijke Wezens aanvaard, die experimenteren in een menselijk lichaam. Dit hebben jullie aan het oppervlak ook gedaan, hoewel de meesten van jullie zich hiervan niet bewust zijn. Het leven in Telos is rijk en afwisselend en een grote vreugde. Spoedig zullen wij onze broeders en zusters aan het oppervlak uitnodigen ons te komen bezoeken in onze huizen beneden de Aarde. Tot die tijd kun je me in je meditaties oproepen en ik zal daar zijn.

Vraag: Zijn onze lichamen elektrisch? Bedoel je dat wanneer je zegt: “Wij zijn allen Licht?”

Jullie zijn Licht zoals wij Licht zijn. Dit betekent dat onze lichamen elektrisch van aard zijn en reageren als een batterij in een zaklantaarn. Wanneer onze trilling een bepaalde frequentie bereikt, werkt het als een signaal om de Lichtdeeltjes of de fotonen in ons lichaam te doen ontbranden, bij wijze van spreken, het ontsteekt het Licht in ons lichaam.

Dit is een eenvoudig chemisch principe en het werkt in alle dingen. Wanneer je een bepaalde snelheid of golflengte bereikt, begin je te stralen, zoals het Licht van de Zon. Door dit Licht zijn we verbonden, of liever, dit Licht verbindt zich met ons. Onze schilden staan altijd open om waakzaam te zijn voor jullie Lichtfrequenties en zodra de verbinding gemaakt is, word jij je bewust van ons bewustzijn wanneer wij ons verenigen. Dus, richt je denken op ons, zoals wij dit naar jullie doen, en elkaar aansteken in een grote zee van Licht.

In Telos herstellen we kwijtgeraakte lichaamdelen

Besef dat we in Telos de bekwaamheid bezitten om alle voorstelbare ziekten te genezen en kwijtgeraakte ledematen en organen terug te plaatsen. We werken hoofdzakelijk met het etherische lichaam om verloren ledematen en lichaamsdelen te herstellen.

Wanneer je eenmaal de Universele Wetten van de Schepping begrijpt, is dit zeer eenvoudig. Wanneer je organen verwijderd zijn of je bent een ledemaat kwijtgeraakt bij een ongeluk, kan het weer in je fysieke lichaam hersteld worden. Deze blijven altijd in je etherische blauwdruk bewaard. Dus je kunt nooit iets in je leven verliezen. Alles wordt veilig bewaard tot het moment van bewustzijnsverhoging en het begrijpen van de Goddelijke Wetten van de Schepping.

11. Het gebruik van Astrale Projectie en Telepathie

We zijn jullie medebroeders en zusters die beneden het oppervlak van de Aarde leven en hier zijn om jullie te helpen en met jullie te werken. Wij krijgen ook instructies van de Hiërarchie. Wij hebben ook te maken met het Ascensionproces, zoals jullie, en wij zijn hier bijeen om tot jullie te spreken.

Wij komen deze dag met een boodschap voor jullie uit onze schone stad Telos, die zich beneden jullie aardoppervlak bevindt. Deze prachtige stad glinstert in het daglicht, het daglicht zoals jullie dit op de Aarde kennen. Het schittert en gloeit met het licht vanboven; met het Goddelijke licht dat ons allen omhult beneden het aardoppervlak.

We houden ons met dezelfde activiteiten bezig als jullie aan het oppervlak. We doen dezelfde soort dingen en we stellen dezelfde soort vragen. We hebben dezelfde zorgen. We hebben dezelfde gedachten; alleen onze gedachten zijn een ietsje verhevener, omdat wij het geluk hebben omringd te zijn en te leven temidden van de Grote Centrale Zon – het Grote Licht van de God van Alles.

Onze gedachten brengen ons naar verre plaatsen. Onze gedachten brengen ons overal waar wij ze naartoe projecteren, want wij zijn ons van onze gedachten bewust en projecteren ze zorgvuldig naar de plekken waar we willen zijn. We hebben deze methode van ASTRALE PROJECTIE geleerd en we beoefenen het dagelijks. En daarom zijn sommigen van ons op dit moment bewust bij jullie, nu we ons naar jullie locatie hebben geprojecteerd waar deze channeling plaatsvindt. Wanneer jullie een bepaalde aanwezigheid voelen, besef dan dat wij dat zijn, want we zijn hier en we brengen jullie de liefde van Telos.

We willen jullie laten weten dat we jullie ’s nachts begroeten wanneer jullie ons in Telos opzoeken. Je hoeft ons alleen maar te vragen om binnen te mogen komen en wij zullen jullie ontvangen. We ontvangen jullie altijd en we horen altijd jullie oproepen. Zodra je ons wilt opzoeken, vraag dit dan voordat je gaat slapen en we zullen je ontvangen. We ontvangen ieder die dit wil.

Wij zijn hier in Telos een trainingscentrum, een oefencentrum voor die Wezens die van ons willen leren. De informatie die we bezitten is er voor iedereen en wij verlangen ernaar alle kennis door te geven die we door alle generaties heen heilig bewaard hebben voor dit moment, nu we dit openlijk met jullie kunnen delen.

Dit is een tijd dat we het ’s nachts vrijelijk met jullie kunnen delen in jullie etherische lichamen, en er zal spoedig een tijd komen dat we het openlijk met jullie kunnen delen wanneer we naar het oppervlak komen. En wij hebben jullie veel te vertellen, want we hebben alle heilige lessen van het verleden bewaard. Wij hebben alle technologieën bewaard. Wij hebben alles bewaard dat ervoor kan zorgen dat jullie Aarde weer schoon en zuiver en prachtig zal worden. En dus zijn we blij dat we met jullie kunnen werken, want jullie werken nooit alleen – besef dat. En we zijn zo dankbaar dat we met jullie kunnen samenwerken en dat jullie de belangrijke rol herkennen die wij spelen op jullie aardse reis naar het Licht.

We zijn vervuld van blijdschap en vreugde dat we hier vandaag bij jullie zijn en we bedanken jullie dat jullie ons bestaan bekend willen maken op jullie plek in deze wereld. We danken jullie voor het Licht dat jullie naar allen uitstralen en dat in de hemelen wordt weerspiegeld. Wij vertrekken nu en danken jullie voor het Licht dat jullie dragen.

Vraag: Hoe bereiken jullie gedachten ons?

Ik ben vandaag hier om jullie te verwelkomen bij ons lezerspubliek. Wij richten ons tot jullie vanuit de Holle Aarde en we nodigen jullie uit om je door middel van je gedachten en meditaties tot ons te richten. Het overbrengen van gedachten naar een afgesproken plek stelt ons in de gelegenheid met jullie te communiceren. Jullie gedachten bereiken onze energievelden en vibreren op onze golflengte, waar wij jullie aanwezigheid gewaarworden en ons op jullie afstemmen door gebruik te maken van onze ontvangers (receptoren in het zenuwstelsel) om jullie gedachten op te vangen.

We zijn hier heel goed in geworden, omdat we al eonenlang geoefend hebben in het ontvangen van telepathische berichten vanaf het oppervlak van de Aarde. We gebruiken de telepathie om ons op jullie oppervlak af te stemmen en de gebieden te volgen die we belangrijk achten voor het welzijn van de planeet. Jullie planeet wordt nu belegerd, bij wijze van spreken. De duistere machten zijn teruggekeerd en het Licht verspreidt zich snel over de Aarde. Het duister moet zich dagelijks terugtrekken. Hierdoor ontwaken steeds meer mensen op het oppervlak voor het Licht en beginnen hun levens in een nieuw perspectief te zien.

Dus blijf hopen op een nieuwe dageraad, want dat zal plaatsvinden, zoals we in Telos weten. Wij danken jullie dat jullie je op ons hebt willen afstemmen. Ik stuur je Liefde en het Licht van Telos.

Boodschap voor de jaarlijkse Wesak Viering in Mt. Shasta

De groeten uit Telos! Ik ben Adama, de Hogepriester en Verlicht Meester van Telos, een ondergrondse stad onder de grond waar jullie op staan. Ik spreek namens al onze mensen – al jullie broeders en zusters van het Licht die in de ondergrondse steden wonen beneden het aardoppervlak.

Besef dat we ons allen astraal kunnen projecteren en dat we ons astraal naar deze plek hebben geprojecteerd om ons met jullie te verenigen in EEN BEWUSTZIJN. Wij zijn als een EENHEID met jullie verenigd!

Ook wij hebben gereageerd op deze Oproep om op deze heilige plek bijeen te komen om het Wesak Festival te vieren. Ook wij zijn deelnemers aan het Aardse Ascension Plan en ook wij zijn discipelen en ingewijden op de paden van Ascension. Ook wij zijn de deelnemers in deze ceremoniële activiteit en inwijdingen die tijdens deze driedaagse Wesak Viering plaatsvinden. Dus, wij voegen ons volkomen en volledig bewust bij jullie als Discipelen en Ingewijden om onze inwijdingen samen met jullie te ontvangen, onze broeders en zusters boven de grond.

Mount Shasta
Mount Shasta

Dit is een zeer bijzondere samenstelling en wij zijn trots dat wij hier kunnen zijn om WAARHEID en LICHT en LIEFDE naar de Aarde te brengen. Weet dat jullie allen welkom zijn om ’s nachts in etherische vorm Telos te bezoeken. Stuur een verzoek naar Adama om ons te mogen bezoeken.

Wij blijven hier bij jullie tot aan het einde van deze festiviteiten, wanneer de laatste ziel deze plek heeft verlaten.

JULLIE ALLEN ZIJN LICHT

ZOALS WIJ ALLEN LICHT ZIJN

EN SPOEDIG ZULLEN BEIDE LICHTEN

ZICH VERSMELTEN IN EEN GROOT LICHT

VAN DE PLANETAIRE ASCENSION

12. Onze dagen in Telos

Het ontwaken naar wie we zijn

We zijn wakker op dit vroege uur van het ochtendgloren dat zich over de Aarde verspreidt, en voelen de zoete kracht van Gods geur van hoop en liefde voor de mensheid. Het is de tijd dat de vogels door de eerste lichtstralen ontwaken en sjirpend reageren op het begin van de nieuwe dag – zoals jullie reageren op een nieuwe geboorte op de Aarde, wanneer een nieuwe incarnatie begint met hoop en liefde voor de mensheid, die streeft naar een zich steeds uitbreidende evolutieweg die naar de sterren reikt.

In Telos beginnen we onze dagen met meditatie en gebed en hoop, wanneer we de schoonheid om ons heen en in de wereld zien en creëren. We brengen alles wat we denken en voelen tot verwerkelijking, wanneer ook wij de paden der evolutie beklimmen. Het verschil is dat wij in een verhoogd bewustzijn opklimmen, want wij zijn ons bewust van deze spiraal van het leven. We evolueren bewust en dit is het verschil tussen onze beschavingen.

Als meer en meer Licht het oppervlak van de Aarde omhult, zullen jullie ontdekken dat je bewustzijn enorm is uitgebreid en dat jullie bewust afgestemd zijn op Moeder Aarde, als ook zij haar bewustzijn uitbreidt om alle levende dingen die in en op haar leven met haar Lichtlichaam te omhullen. Ja, zij is alleen maar Licht, zoals jullie allen Licht zijn, zoals al het leven Licht is in verschillende ontwikkelingsstadia. Deze spirituele ontwikkeling veroorzaakt de verwarring en chaos op de Aarde, wanneer die entiteiten die niet voorbereid zijn om te evolueren, tegenstand bieden aan de energieën die binnenstromen. Wanneer men zich verzet tegen het Licht, dan ontstaan er pijn en verwarring in de harten. Dus, open je hart voor het binnenstromende Licht, dat je als een Goddelijke Dispensatie gegeven wordt om al het leven naar de ‘hemelse normen’ van Licht en Liefde te brengen.

Wij voelen alleen maar Liefde voor onze broeders en zuster op het oppervlak. Wij begrijpen jullie offers en het uithoudingsvermogen, dat nodig zijn om in de omstandigheden aan het oppervlak te kunnen bestaan. Maar zo zal dit niet altijd blijven. Jullie en al het leven zitten in een proces van dramatische verandering, nu alle leven zijn frequentie naar het Licht verandert – zuiver, wit, gouden Licht uit het Innerlijke Hart van God. Dit is het Licht waarvan jullie zijn gemaakt, hoewel de meesten van jullie dit vergeten zijn.

Jullie vele honderdduizenden levens komen samen en jullie gaan je dit herinneren. En hierover gaat het ‘ontwaken’. Het is een herinnering aan wie je bent en waar je vandaan komt en waarom je hier bent. Je kwam van een hogere dimensie met een visioen en een droom en het is jouw droom dat je je probeert te herinneren – de DROOM VAN HET LEVEN – de DROOM VAN DE EEUWIGHEID – dat je is ontschoten. Om je dit te herinneren, dien je de concentratie op jezelf te richten en jezelf gehuld te zien in een wit, gouden licht van volmaaktheid en schoonheid en te beseffen dat jij dit bent. Besef dat je schoonheid en volmaaktheid niet te beschrijven is. Breng daarna deze schoonheid en volmaaktheid over naar je verbeelding en zie jezelf nu als jong, groots, verheven en schitterend. Want dit plaatje is wat je werkelijk bent in al je majesteitelijke Licht. In Telos zien we je Licht. We zien ons eigen Licht en verliezen nooit onze Onsterfelijkheid uit het oog. Ons innerlijk Licht is de sleutel die de deuren naar Onsterfelijkheid opent waar we eeuwig verblijven. Het openen van deze deur naar de verbeelding stelt je in staat de wereld der Onsterfelijkheid binnen te gaan. om daar eeuwig met ons als broeders en zusters te wonen.

De zondagen houden we ons gemak, wanneer we rusten, ontspannen en bij elkaar op bezoek gaan. Wij maken lange wandelingen en trektochten door ons tunnelsysteem. We houden van picknicken en het buiten eten, omdat het altijd mooi picknickweer is. Onze woonomstandigheden zijn ideaal en we zijn dankbaar voor alles wat wij hebben. Wij danken de Aarde en de sterren en alle planetaire lichamen dat we in een dergelijke harmonie en eenheid met elkaar mogen leven; een perfect voorbeeld voor de mensheid dat navolging verdient.

Ik verlaat jullie nu en dank jullie dat jullie je met ons hebben willen verbinden op dit vroege uur in de morgen, nu de opkomende zon zijn vleugels over de luchten spreidt. Ik sta altijd vroeg op, dus jullie kunnen me altijd op dit vroege uur oproepen om met elkaar te communiceren. We houden van jullie met onze harten en spoedig zullen onze harten zich verenigen, wanneer we uit onze verborgen huizen beneden de Aarde zullen verschijnen.

Vraag: Al onze huishoudingen aan het oppervlak kopiëren alles wat wij gebruiken. Doen jullie dat ook in Telos?

In Telos wordt alles tussen de huishoudingen gedeeld. Wij zijn een zeer geïntegreerde gemeenschap en willen graag onze goederen met anderen delen. Dit geeft ons de kans anderen op te zoeken, om elkaar vaak te zien. Het zich afzonderen van anderen, wat op de Aarde gebeurt, bestaat niet in Telos. Wij zijn één grote familie, die alles wat we bezitten lenen en delen. Want dit is echt de weg naar God, omdat we weten dat we allemaal EEN zijn. Daarom proberen we, naar allen waarmee we in contact komen, liefdevol en tolerant te zijn, ongeacht de verschillen die er lijken te zijn. Want onder de huid en in de kern bevindt zich het Licht van God, dat schijnt voor alle ogen die willen zien.

Dus, door de ogen van God zien we de ander en door het hart van God voelen we de zorgzaamheid voor een ander. Want het is Gods Licht dat we in allen zien en het is Gods hart waardoor we voelen. Dit geeft ons veel speelruimte. Het geeft ons veel ruimte om de onvoorwaardelijke liefde te beoefenen, in de wetenschap dat we er veel voor zullen terugkrijgen.

Wij zijn zo gelukkig dit niveau van onvoorwaardelijke liefde te hebben bereikt en we hebben dit talrijke levens in praktijk kunnen brengen. Nu we de Onsterfelijkheid hebben bereikt en honderden en duizenden jaren kunnen leven, hebben we onze harten vervolmaakt en kunnen we de onvoorwaardelijke liefde voortdurend uitstralen. Dit is onze staat van Zijn en het komt op een natuurlijke wijze, zonder denkkracht of inspanning,

Dit is een van de vele beloningen van onze lange levens. Wat we perfectioneren, gebruiken we; en voor wat we gebruiken, ontvangen we een beloning. We brengen al onze verworvenheden in ons leven samen om het in ons voordeel te gebruiken voor het bevorderen van onze evolutie. Daarom is het belangrijk de Onsterfelijkheid te bereiken; je hebt dan het besliste voordeel om al je verworvenheden te gebruiken voor een werkelijk leven van creativiteit en gelukzaligheid.

Wij weten dat jullie naar een dergelijk leven verlangen en wij zullen spoedig naar het oppervlak komen om jullie de weg te laten zien. Wij zullen jullie begeleiden en jullie de weg naar Gelukzaligheid laten zien, waar jullie allen onbekommerd kunnen leven. Wij zijn jullie broeders en zusters van het Licht en we houden van jullie.

Vraag: Worden er veel feesten gevierd in Telos?

Ik groet jullie op deze prachtige lentedag van warmte en wonderen. De Lente is die tijd van het jaar die hoop brengt naar alle leven op de Aarde. Het is een tijd van schoonheid, die onze zintuigen naar glorieuze hoogten brengt in zien en ruiken. De bloemen en bomen schudden hun winterbladeren af en kleden zich met het lentekleed van schoonheid en geurige luchtjes die zo prettig zijn.

Wij vieren de lente ook als het seizoen van het ontwaken, van het nieuwe leven en de mogelijkheden van het verwerkelijken van nieuwe dromen en voldoeningschenkende nieuwe wensen. De lente is een voorbode van de liefde en in Telos is het een tijd dat we op talrijke manieren duidelijk onze liefde voor elkaar laten zien. We vieren hier altijd feest in Telos, want we geloven in de voortdurende viering van het leven, de bewuste viering als een duidelijke demonstratie van onze liefde voor elkaar en als een uiting van onze waardering voor elkaar, dat we een spiegel van onze ziel zijn.

We vieren de vakanties met onze gezinnen en vrienden. Wij komen bij elkaar thuis en houden feesten en danken God voor de overvloed OP en IN de Aarde.

Wij komen vaak – met tussenpozen – bij elkaar om samen te zijn en gezamenlijk te eten. Onze feesten worden opgesierd met welvoorziene, zeer gevarieerde groenteschotels, sinds we het vlees uit onze maaltijden hebben verwijderd. We dansen en zingen en hebben wonderbaarlijke festiviteiten in onze huizen beneden de Aarde. We zijn zeer sociale mensen, die graag bij elkaar komen om de vreugden van het leven met elkaar te delen. Want we kennen alleen maar vreugde en we laten alleen maar vreugde toe in onze levens. Het massabewustzijn kent alleen maar vreugde.

We ontwaken met liefde in onze harten en gaan ’s nachts slapen met het tevreden gevoel dat we een dag achter de rug hebben waarin we alleen maar liefde naar elkaar toe hebben geuit. Jullie aan het oppervlak zullen spoedig leren openlijk je gevoelens van liefde voor elkaar te laten blijken en elkaar in de ogen te zien om daarachter de ziel te herkennen, in het weten dat deze ziel en die van jou één zijn.

Wij brengen onze dromen tot verwerkelijking tijdens onze levens van honderden en duizenden jaren

Het is hier vroeg in de avond en we beginnen onze maaltijd met een gebed tot God voor de overvloed die we in de Aarde gevonden hebben. Onze Aarde geeft ons veel, geeft ons onbegrensde hoeveelheden rijkdommen, zowel onder als boven de grond, wanneer je weet hoe je de Universele Wetten moet gebruiken.

Onze manier van leven lijkt sterk op die van jullie. We bedanken altijd voor onze maaltijden en we eten altijd het voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen en levenskracht. We houden ervan na de maaltijd bij elkaar te blijven om te dansen en te zingen, totdat het duister valt en we naar onze eigen woningen teruggaan. We gaan op tijd naar bed en staan meestal vroeg op. Onze plannen variëren naar gelang onze belangstelling en we kiezen onze bezigheden op basis van onze belangstelling en behoeften. We voelen ons zeer verantwoordelijk voor ons werk en we plannen onze schema’s die aansluiten op onze levensstijl. Onze manier van leven is uitdagend, omdat we onze dromen tijdens onze waakuren creëren en deze in onze werkelijkheid weven en afwachten of ze tijdens ons leven verwerkelijkt worden. We kunnen dit gemakkelijk doen, omdat onze levens langdurig zijn en we veel dromen kunnen verwerkelijken tijdens onze levens van honderden en duizenden jaren.

We zijn van nature inventieve mensen, die voortdurend met het leven experimenteren om dichter en dichter naar God te evolueren. Hoe dichter we God naderen, hoe meer we met het leven experimenteren. En hoe meer we experimenteren en evolueren, hoe meer mogelijkheden zich voordoen in de eindeloze ervaringen. Ervaring leidt naar groei en groei leidt naar ontwikkeling. Dus, onze levens zijn vol uitdagingen wanneer we onze ondergrondse ontwikkeling voortzetten. We zijn zo gelukkig ons in veiligheid en vrede te kunnen ontwikkelen en spoedig zullen deze twee elementen op de Aarde aanwezig zijn en zullen ook jullie een begin maken met machtige strijders in evolutie te worden.

Alles wat wij dromen, creëren we.

In Telos verbouwen we al ons voedsel, gebruikmakend van het water en zonlicht van onze Aarde. Ons water is sprankelend helder, zuiver en schoon, en ons zonlicht verschijnt als een volledig spectrum van het licht, dat zowel de planten als onze lichamen verzorgt en voedt.

Wij zijn allen gezond en sterk en werken hard in het verzorgen van onze omgeving. Maar wat wij ‘werk’ noemen is anders dan jullie definitie. Want ons werk is zowel onze vreugde als onze vaardigheden in het uitvoeren van onze dagelijkse projecten. We trekken een aantal uren uit om onze dagelijkse taken te volbrengen en gebruiken de resterende tijd voor onze hobby’s en creativiteit.

Creativiteit speelt een belangrijke rol in Telos en staat op gelijke voet met handenarbeid, want we geloven dat alle activiteiten in het leven evenwichtig moeten zijn. We geloven dat we, alles waar we aan deelnemen, met grote vreugde moeten doen en dat we moeten genieten van onze creativiteit door, alle gelegenheden die zich voordoen, te benutten. Door onze lange levens hebben we laten zien dat we alles kunnen creëren wat we wensen. We hebben onze verschillende talenten op verschillende terreinen gedemonstreerd. We gebruiken onze talenten, onze creativiteit en al onze vaardigheden voor het welzijn van allen in Telos.

Onze levens zijn zeer vreugdevol! We brengen veel tijd ‘buiten de deur’ door in onze gemeenschappen. We besteden veel tijd aan het samenzijn en het elkaar helpen. We besteden veel tijd aan het bezoeken en trainen van onze jeugd, om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We zijn een zeer homogene groep, die zich gemakkelijk aansluit bij de anderen om de vruchten te plukken die het leven aanbiedt. En het leven geeft veel. Het leven geeft alles wat je hart kan dromen. Het leven voorziet in alles wat je mogelijkerwijs zou willen.

Het doel van het leven is te dromen en in de droom creëren we alles wat we droomden.

Welnu, dit hebben we geleerd. We hebben geleerd de DROOM VAN HET LEVEN te creëren. Want we hebben onze gedachten zuiver en in harmonie met de Schepper gehouden. Daarom CREËREN WE ALLES WAT WE DROMEN en ALLES WAT WE CREËREN RESPECTEREN WE. Want alle leven is heilig en alle activiteiten van het leven zijn heilig. Alles waar we ons denken op richten, volbrengen we. De sleutel tot succes is de zuiverheid van onze gedachten en onze liefde voor het leven.

We weten dat de omstandigheden op het oppervlak in groot contrast zijn met de omgeving in Telos. En toch is het voor jullie mogelijk buiten de dichtheid te leven die je boven de grond voelt. Jullie kunnen boven de ellende en de chaos uitstijgen door je oog op de Sterren te richten en je hart af te stemmen op de melodieën van de Schepper.

Wij allen in Telos zijn gereed om de bezoekers van het oppervlak te ontvangen. We bidden om het tijdsmoment dat we onze deuren kunnen openen voor allen die ervoor hebben gekozen om hier te komen. Want in waarheid, we zijn allen broeders en zusters die slechts door de aardkorst gescheiden zijn. Dus, wanneer jullie vermoeid zijn, concentreer je dan alleen maar op je broeders en zusters in Telos en haal bij ons je kracht. Want we zullen spoedig met jullie aan het oppervlak samenwerken, waarbij we jullie zullen begeleiden en jullie alles zullen tonen wat mogelijk is.

Binnen Aarde
Binnen Aarde

 

Vraag: Hebben jullie sleutels op je deuren?

Wij doen onze deuren ’s nachts niet op slot en we hebben hier geen systeem van sloten en grendels en mensen die op straat patrouilleren. Inderdaad, het is hier zeer veilig in Telos, want we weten dat we allemaal kinderen van God zijn. Dus we hebben geen apparaten en beveiligingssystemen nodig, zoals jullie aan het oppervlak. Wanneer alle mensen beseffen dat ze uit één bron komen en dat we allen broeders en zuster zijn, dan zal de behoefte aan beveiligingssystemen verdwijnen en zullen de straten opnieuw veilig zijn. Houd tot die tijd jullie beveiligingssystemen intact, want er bestaan gevaren op het oppervlak die in Telos niet bestaan.

Neem de tijd om in jullie huizen te mediteren en concentreer je op het Licht dat je lichaam binnendringt. Jullie allen zijn Lichtwezens, die een reis door het leven maken en een kort moment in de Eeuwigheid op de Aarde verblijven. Spoedig zullen we bij jullie aan het oppervlak zijn om jullie te helpen en alles te leren wat wij weten.

Zonder beveiligingssystemen zijn jullie veilig in de handen van God, of je dit nu wel of niet beseft. Want in feite kan jullie niets gebeuren, want je ziel is onsterfelijk en jullie zijn op een Eeuwige reis door het leven. Dus, wees zeker van je onsterfelijkheid en laat er vrede in je hart zijn. Ik hou van jullie.

Vraag: Zal ik ooit in Telos kunnen wonen?

Besef dat het nu vroeg in de morgen is hier in Telos, nu het Licht langzaam binnendringt. We worden door het ochtendlicht wakker gemaakt, zoals bij jullie. We ontwaken voor hetzelfde daglicht, het Licht van de Schepper, dat uit de Hemelen stroomt, zowel boven als beneden. Want het Licht komt vanbinnen uit, onafhankelijk van je plek op de planeet. Licht is de grote kracht van de Schepper en door onze afstemming op de Schepper wordt dit grote Licht opgewekt.

In Telos is het niet anders dan aan het oppervlak. Ons Licht is niet helderder dan jullie Licht, misschien staat ons hart alleen meer open voor de Bron van de Schepping en misschien zijn wij ons meer bewust van deze Bron. Dus ons bewustzijn, waar het Licht vandaan komt, creëert het verschil in onze levensstijlen, bij wijze van spreken. Maar, wanneer de mensheid meer en meer voor het Licht ontwaakt, zullen onze levensstijlen meer geïntegreerd raken, nu we voorzichtig tevoorschijn komen en ons groter bewustzijn van de Schepper en Zijn doel voor allen naar de Aarde brengen.

De tijd komt dat onze twee grote beschavingen zich zullen verenigen, waar alle technologieën EEN vredelievende technologie van het leven zal zijn, die inhoud geeft en het vormweefsel bijeenhoudt om te creëren en onze behoeften te kunnen bevredigen. En dus kijken we uit naar de tijd wanneer meerderen van ons aan het oppervlak kunnen leven en sommigen van jullie bij ons, beneden het oppervlak kunnen wonen. Wij verwelkomen deze uitwisseling! Wij bidden om deze tijd die spoedig zal komen. Wanneer jullie belangstelling hebben om ’s nachts tijdens je droomstaat naar Telos te komen, roep mij dan op voordat je gaat slapen en vraag toestemming om naar Telos te komen en ik zal je daar ontvangen. Jullie zijn allen Telepathische Wezens, dus wanneer je jouw gedachten op mij concentreert en me roept dan zal ik je horen. Je kunt dit als een zekerheid aannemen, zoals ons kanaal dit als een zekerheid in haar bewustzijn heeft geïntegreerd. Wij nemen nu afscheid van jullie met de zegeningen van allen hier in Telos.

13. Ons regeringsstelsel

Vraag: Hoe wordt Telos bestuurd?

Besef dat we in Telos door een Raad van 12 Verlichte Meesters worden bestuurd. Dit is een magisch getal. Twaalf is het getal van voltooiing. Al onze raden werken op basis van dit getal. ‘Wij roepen regelmatig onze raden bijeen volgens de behoeften van onze bevolking. Soms worden speciale vergaderingen uitgeschreven voor de noodtoestanden die plotseling ontstaan, zoals ook jullie aan het oppervlak meemaken. Alle mensen nemen deel aan onze bestuursvorm op basis van een rouleringssysteem. Deze ervaring stelt iedereen in staat zijn leiderscapaciteiten te ontwikkelen.

Onze raden houden deze bijzondere bekwaamheid in stand om de meest ingewikkelde problemen op te lossen, als gevolg van de wijsheid die we gedurende onze lange levens hebben verzameld. Ook jullie, aan het oppervlak, zullen die wijsheid verkrijgen wanneer jullie langer en langer zullen leven.

Jullie belastingstelsel is frauduleus

Zoals jullie weten is er geen belastingstelsel in de ondergrondse steden in de Holle Aarde. Wij zijn vrij van belasting en alles wat we nodig hebben, wordt ons overvloedig door Moeder Aarde zelf verstrekt. Voor ons lijkt het belachelijk belasting te moeten betalen over het fruit uit de tuin van Moeder Aarde of over het graan van haar velden, die zij zo grootmoedig schenkt. Wij verwonderen ons over de reden achter de heffingen op voedsel dat wordt verkregen uit de Universele Voedselmand van Overvloed en die een ontkenning betekent van het delen tussen de mensen.

Hier in Telos zijn het voedsel en alle producten vrij verkrijgbaar en worden vrijelijk verstrekt of geruild. Op deze manier krijgt iedereen wat hij nodig heeft om te leven, met als gevolg dat iedereen voldoende vrije tijd heeft om onze creativiteit te ontwikkelen. Wij denken niet aan geld of belastingen, dus ons denken heeft de vrijheid om het universum te verkennen.

In Telos doen we alleen maar zaken volgens de Universele Wetten. We weten dat jullie belastingstelsel aan het oppervlak frauduleus is, dus willen we er niets mee te maken hebben. We belasten nooit iets. Onze wetten en richtlijnen komen rechtstreeks van de Schepper en alleen deze volgen we. Er is geen ‘tussenpersoon’ op die weg. We brengen al onze zakenkwesties naar onze raden, waar we onze conflicten individueel oplossen volgens de Universele Wetten. Op die manier wordt er recht gedaan en rechtvaardigheid is het resultaat. We zijn heel kritisch over onze zakenrelaties en willen alleen die ‘contracten’ die de Universele Wetten volgen. Niemand wordt toegestaan voordeel te behalen ten koste van iemand anders, want we zijn allen die ‘ander’ en door anderen te beschermen, beschermen we onszelf.

We zijn bedroefd door de manier waarop aan het oppervlak zaken worden gedaan. Jullie zijn slaven geworden van een corrupt systeem van woekerrente. Jullie hebben onwetend je macht weggegeven en jullie werken vele uren om je schulden te betalen die je in feite niet verschuldigd bent. Wij geloven in de democratie en in de rechten van alle menselijke wezens om in vrede en overvloed te leven en in een rechtvaardig systeem voor allen.

We betalen geen inkomstenbelasting

We erkennen jullie soevereiniteit en we zouden graag zien dat jullie geen inkomstenbelasting zouden hoeven te betalen. In Telos betalen we geen belasting en dat is ook nooit overwogen.

We zijn vrije mensen, ieder van ons, en we zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor de economie van onze samenleving. Alles wat we nodig hebben of gebruiken wordt geruild door middel van ons Ruilsysteem. Dit systeem werkt als een ‘verrekenstelsel’, waardoor we alles wat we nodig hebben vrij kunnen kopen en verhandelen. Dit geeft ons veel speelruimte en een grote vrijheid in ons ruilsysteem en maakt het ruilen tot een ‘leuk spel’. Niemand wordt ergens door gehinderd en nooit wordt ons iets ontstolen.

Onze vrijheid gaat boven alles. We zouden nooit een belastingstelsel willen, want het zou ons beroven van ons onvervreemdbaar recht om te leven, van onze vrijheid en van een voortdurend geluk. Klinkt dit niet bekend? Jullie op het aardoppervlak zijn door jullie regering bedrogen door te geloven dat je belasting moet betalen. Dat is absoluut onjuist. Want in werkelijkheid hebben jullie je regering aangewezen om niet met belastingen opgezadeld te worden. Jullie zijn allen vrij – jullie weten het alleen nog niet.

In Telos zijn al onze goederen even waardevol en we ‘prijzen’ dingen binnen een bepaalde schaal, zodat ze met veel andere zaken geruild kunnen worden. Alle huishoudelijke goederen worden door onszelf gemaakt en we ‘importeren’ alleen de technologische uitrusting wanneer we dit nodig hebben en sturen het daarna weer terug. Het is voor ons niet van belang om alles wat we gebruiken ‘te bezitten’, wat voor jullie aan het oppervlak gebruikelijk is. We delen wat we nodig hebben, vandaar dat we het fabrieksmatig produceren en de vele uren die voor het transport nodig zijn ‘geëlimineerd’ hebben. Ons leven is gemakkelijk en voorziet ons in alles wat we nodig hebben in minder dan de helft van onze werktijd.

14. Gebouwen en Technologie

Onze huizen zijn rond

We zijn jullie broeders en zusters, die zich rechtstreeks vanuit Telos met jullie verbinden, een ondergrondse stad onder Mt. Shasta in Californië. Jullie zijn je nu allen bewust van onze locatie en wij sturen onze gedachten naar jullie aan het oppervlak. We sturen jullie dagelijks onze liefde wanneer jullie naar je werk gaan om te proberen te overleven op het aardoppervlak. Wij gaan ook dagelijks naar ons werk. Alleen doen we dit niet om te overleven, we doen dit voor ons plezier. Want alles wat we doen is voor ons een genoegen, sinds alles hier vreugde en gelukzaligheid is.

Onze huizen zijn precies hetzelfde als jullie huizen, hoewel die van ons rond zijn en gebouwd zijn van een kristalachtige steen dat licht afgeeft en alle hoeken in alle richtingen verlicht. Ze zijn gemaakt van een materiaal dat voorkomt dat anderen naar binnen kunnen kijken, waardoor altijd onze privacy gewaarborgd is. Dit is voor ons in Telos erg belangrijk, want wij zijn solitaire individuen, precies zoals bij jullie aan het aardoppervlak. We zijn individualisten en toch houden we ervan om elkaar op te zoeken en bij elkaar te komen in groepen voor partijen en feesten, wat jullie ook doen wanneer jullie elkaar opzoeken.

We staan dagelijks, zelfs iedere minuut, met jullie in contact en sturen jullie onze Liefde en ons Licht, waardoor ook jullie kunnen genieten van de gevoelens van warmte en welbevinden en veiligheid en vrede, wanneer jullie aan het oppervlak naar jullie werk gaan. Verbind je de hele dag met onze gedachten en met de Walvisachtigen, zoals wij beiden ons met jullie allen willen verbinden, in de hoop dat we jullie aandacht trekken om ons antwoord naar jullie terug te sturen. Dus blijf waakzaam voor onze verbinding, zelfs wanneer je met je gewone dagelijkse werk bezig bent, want al het leven is verbonden en elk leven is zich bewust van de trilling van de ander.

Er zijn nu velen van jullie op het oppervlak die wachten en zich afvragen wanneer Adama en de ondergrondse mensen tevoorschijn zullen komen om zich bij jullie op het aardoppervlak te voegen, zoals Sharula al heeft gedaan. Welnu, wij zijn ook in afwachting en wij vragen ons dit ook af. Hoewel het massabewustzijn van de Aarde in zeer korte tijd in belangrijke mate is gestegen, is het toch nog niet hoog genoeg om ons veilig te laten verschijnen. Dus, wij doen onze uiterste best om jullie harten voor ons te openen en voor de wonderen van het universum die in hun zielen verborgen liggen. Dit is het Grote Ontwaken en het is een ontwaken voor de wonderen van al het bestaande leven en voor de grote wonderen in ons allen. Want we zijn allen wonderbaarlijke Wezens, vol Licht en Liefde van God, die er alleen maar op wachten om te worden aangesloten op onze bron – om het over het oppervlak van ons bewustzijn uit te spreiden, waar we tenslotte ons potentieel van verwondering kunnen grijpen voor ALLES WAT WE ZIJN.

Wij hebben jullie lief en we zijn in afwachting van onze spoedige vereniging. Denk tot die tijd aan ons en stuur jullie gedachten door de Aarde waar ze ons direct bereiken.

We gebruiken kristallen om binnen de Aarde te navigeren

Weet dat we in Telos er dagelijks naar streven om ons met elkaar te verenigen. Dit kunnen we gemakkelijk, want we zijn ons bewust van onze gedachten en gevoelens, veel meer dan jullie aan het oppervlak.

Wij bezitten wat jullie een windscherm zouden noemen. Onze atmosfeer wordt beschermd door het Licht van onze gedachten, die altijd in harmonie zijn met God en de Aarde. Onze gedachten projecteren een beschermende laag om ons heen, dat de elementen verzacht en ons een perfect klimaat bezorgt. We gebruiken kristallen om ons door de holle Aarde te navigeren. We gebruiken kristallen voor al onze behoeften. Deze kristallen sturen en leiden ons en brengen ons in harmonie met alles wat we nodig hebben. Onze lucht is stralend door de projectie van onze kristallen en onze gedachten. We hebben geen wolken of regen. We hebben een overvloed aan water voor al onze behoeften dat zuiver en schoon is en we zegenen de Aarde dagelijks voor deze overvloed. We gaan dagelijks naar ons werk in Liefde en Dankbaarheid voor alles wat we bezitten.

Jullie op de Aarde hebben te maken met droogte en wind en drastische temperatuurveranderingen, die het gevolg zijn van jullie vernietiging van de planeet en van jullie gedachtevormen. Echter, dit zal niet lang meer duren, nu de binnenkomende energieën dit alles zal gaan veranderen, waardoor jullie de Liefde en het Licht gaan ervaren die jullie allen verdienen. Alles zal in harmonie komen, zodra jullie Goddelijk Zelf opnieuw in het Licht zal verschijnen. Deze veranderingen bereiken een grote versnelling en een toenemende frequentie zal jullie allen de Vijfde dimensie binnenbrengen.

We kijken toe en wachten en sturen jullie geweldige gedachten van Liefde. We nemen nu afscheid van jullie in het Licht van de ENE Schepper.

Vraag: Waar komt jullie watervoorziening vandaan?

De machtige Atlantische Oceaan vervoert de levenskracht vanuit de Binnen-Oceanen naar jullie kusten. Wanneer je zijn kracht inademt, breng je energie in je lichaam en in de Aarde. Dit is de grootse levenskracht; zijn golven klotsen op jullie kusten.

In Telos gebruiken we diezelfde energie vanuit de oceanen van de Binnen-Aarde, die door de Aarde naar onze rivieren, meren en ondergrondse ruimten stromen. Wij versterken deze energie en gebruiken het om onze apparaten te laten werken en onze ondergrondse atmosfeer te scheppen. Alle technologieën van ons werken op een natuurlijke wijze, zonder vervuiling of verspilling. Daarom is onze lucht altijd volmaakt helder en schoon om in te ademen. We gebruiken geen luchtfilters (zuiveringsapparaten) in onze huizen, zoals jullie aan het oppervlak. Eens hadden wij openingen naar het oppervlak om wat frisse lucht naar binnen te brengen, maar de binnenstromende lucht werd steeds vuiler en giftiger, dus we hebben dit systeem afgeschaft. We produceren nu onze eigen schone lucht en we zijn niet meer afhankelijk van de openingen aan het oppervlak.

Wij reizen naar de Binnen-Aarde en genieten van de oceanen en de bergen. Het is slechts een kort reisje voor ons, minder dan een uur door de tunnels. De Binnen-Aarde is een vrij toegankelijk gebied, waar veel verschillende Wezens bijeenkomen. Het is er weelderig en vredig en behoort tot een van mijn meest geliefde vakantieplekken. Adama gaat daar vaak naar toe om deel te nemen aan de Grote Raadsvergaderingen, die zich bezighouden met het welzijn van de Aarde.

Wij hebben grote watervoorraden van de ondergrondse meren tot onze beschikking. Wij vervoeren het water door middel van pijpleidingen naar elke gewenste plek. We bezitten meren op alle mogelijke plaatsen in Telos. We hebben kleine meren en vijvers met helder stromende watervallen, overal verspreid in het landschap. Watervallen houden de luchtcirculatie in stand.

Weet dat we geen dammen bouwen. We gebruiken het water zoals het stroomt en er bestaat een controlemechanisme dat de hoeveelheid reguleert naar gelang onze behoeften. De omvang varieert, afhankelijk van het gebied en haar gebruik.

Vraag: Welk soort technologie gebruiken jullie?

Besef dat Telos bij jullie in de buurt is. We bevinden ons niet meer dan ongeveer 1,5 km onder het aardoppervlak. De Aarde is een groot geleider en jullie telepathische gedachten kunnen eenvoudig door de aardse steenlaag ons bereiken, wanneer je eens contact met ons wilt maken.

Let op de wisselende weerspatronen aan het oppervlak, hoe het de ene dag helder en zonnig is en hoe het de volgende dag tekeer kan gaan en koud en stormachtig is. Deze wisselende patronen zijn het gevolg van het overgaan naar een hogere levensdimensie van de Aarde. Wanneer de Aarde verschuift, gaat zij schudden en deze trilling voelen jullie boven de grond. Wij hier in de ondergrondse steden voelen de wisselende verschuivingen en bevingen niet door de technologische structuur van onze ondergrondse omgeving. Onze huizen en steden zijn gebouwd om de Aardse bewegingen te kunnen weerstaan, wanneer zij in bewustzijn stijgt. Onze technologie is zeer geavanceerd in vergelijking met die van jullie aan het oppervlak en we hebben een speciale uitrusting die onze huizen en gebouwen perfect uitlijnt met de magnetische rasters van de Aarde, waardoor onze gebouwen gestabiliseerd worden en bestand zijn tegen aardschokken. Anders zouden onze steden al eeuwen geleden zijn ingestort.

Jullie zullen ook deze beveiligingstechnologie bezitten wanneer wij uit onze steden naar het oppervlak komen. We zullen alle technologieën met ons meenemen om alle gebouwen aan het oppervlak te stabiliseren waar de mensen bijeenkomen als voorbereiding op het binnenkomen in de Fotonengordel. Dit zal onze bijdrage van BENEDEN zijn, samen met vele andere wonderbaarlijke technologieën die we mee zullen brengen, zoals een buizenstelsel vanuit onze watervoorraad beneden om jullie wateropslag te filteren en de zuiveren.

Ons zuivere, heldere water komt van de oceanen in de Holle Aarde, waar een overvloed aan fris helder water aanwezig is. We sluiten ons aan op deze waterbron en gebruiken het in Telos en in de andere ondergrondse steden voor al onze behoeften. Er is voldoende schoon water in de Aarde voor allen die op haar lichaam wonen, of dit nu binnen of op het oppervlak van de Aarde is.

Wij bezitten ook de technologie om de oceanen aan het oppervlak en de buitenlucht van de vervuiling te zuiveren. Wij brengen alle technologieën met ons mee wanneer de tijd arriveert dat we zullen verschijnen. Alles is nog niet verloren. De Aarde zal gered worden en zal opnieuw voor al het leven bewoonbaar zijn, hoewel in de tijd waarover ik spreek, al het leven in een veel hogere bewustzijnsstaat en in een hogere Lichtdimensie zal zijn.

Dit zal enkele van onze bijdragen van beneden zijn, wanneer wij ons met jullie boven zullen verenigen. We bezitten zoveel wat we jullie t.z.t. zullen laten zien, dat ook wij naar onze komst uitzien. Tot nu toe, zijn er slechts een paar van ons aan het oppervlak, maar wanneer jullie massabewustzijn verandert zullen er meer en meer van ons aan het oppervlak verschijnen om jullie helpen, ook Adama. Ja, Adama zal ook bovengronds bij jullie gaan wonen, wanneer de juiste tijd arriveert. Tot dat moment zal Adama doorgaan met het volgen van jullie Aardse omstandigheden en het doorgeven van alles wat jullie moeten weten.

Dus, doe een beroep op ons, hoewel we ondergronds zijn. Laat ons nu een verbinding van liefde maken, zodat – wanneer we bij jullie aan het oppervlak zijn – we bekenden van elkaar zijn en onze harten als een EENHEID zijn verbonden.

Saint Germain
Saint Germain

Saint Germain over ondergrondse technologie

‘De toppen van de hoogste gebouwen bevinden zich op bepaalde plaatsen niet meer dan 40 meter onder het oppervlak. Luchtingangen zijn open en zorgen altijd voor een perfecte ventilatie. In deze ONDERAARDSE STAD zijn enkele van de meest opmerkelijke projecten in de scheikunde en talrijke uitvindingen geperfectioneerd, die de mensheid aan het oppervlak zullen ontvangen. Wanneer dit ooit gebeurt, zullen enkele waardevolle mannen en vrouwen gevonden moeten worden die het voorrecht zullen hebben deze zegeningen te ontvangen”.

(Uit het boek: De Magische Aanwezigheid, blz 326-327, De Saint Germain Reeks)

De bevolking aan het oppervlak bevindt zich nog steeds in het duister in verband met hun vorige levens

We zijn zeer ontwikkelde Wezens, die vele levens doorbrengen in één leven. We werken en doen zaken in harmonie en liefde en ontvangen veel profijten die toenemen in onze langdurige levens. Wij leven eeuwen volgens jullie tijd aan het oppervlak, daarom kunnen wij veel meer resultaten in onze levens bereiken. Wij kunnen al onze levens in ons voordeel gebruiken, omdat we naar onze vorige levens kunnen gaan door middel van ons op aminozuur gebaseerde computersysteem om het verleden terug te roepen. Dit is een systeem dat door de gehele Kosmos wordt gebruikt en de Aarde is een van de weinige planeten die nog steeds in het duister verkeren met betrekking tot de toegang naar vorige levenservaringen. Dit is een technologie die we, van beneden, naar het oppervlak zullen brengen wanneer wij tevoorschijn komen.

Verbonden te zijn met jullie vorige levens en te leren van jullie levenslessen is noodzakelijk voor deze huidige incarnatie. Wees dus voorbereid op dit grootse avontuur wanneer jullie je aansluiten op je vorige levens. Er zijn nog andere prachtige technologieën die we mee zullen nemen, die jullie levens zoveel gemakkelijker en vreugdevoller zullen maken. Want we hebben al onze kennis van vorige levens bewaard, die we meenamen toen we Lemurië verlieten om naar de ondergrondse Lichtsteden te gaan. Alles is bewaard gebleven en we zullen alles naar het oppervlak brengen wanneer we zullen verschijnen.

We zullen alles meenemen en alles met jullie delen, en door het delen van deze kennis zullen jullie alles weten en zullen jullie geen angst meer kennen. Want Gods Liefde omringt ons allen en Gods Licht schijnt over ons allen en God wenst alleen maar
dat jullie je op die manier zullen ontwikkelen, zoals wij vóór jullie, de kans hebben gehad om te evolueren. Dus, wees erop voorbereid het meest glorieuze leven te ervaren dat je je kunt voorstellen, samen met ons – jullie broeders en zusters van je verleden.

Wij maken een uitstapje naar de buitenruimte

Adama is hier, en stuurt jullie Liefde vanuit Telos, jullie zusterstad beneden het oppervlak van de Aarde, onder Mt. Shasta in het zonnige Californië. Ja, zonnig. Onze zon is stralend en geeft ons het Licht dat we nodig hebben. Hoewel het op de Zon aan het aardoppervlak lijkt, reflecteert het alle Licht dat we nodig hebben om ons voedsel te verbouwen. In feite is dit Licht een kristal die we van een andere planeet hebben meegebracht en het zal nog miljoenen jaren helder branden. Dus je ziet, ALLE LICHT IS EEN, los van het feit hoe het is samengesteld of waar het vandaan komt. Alle Licht verstrekt ‘levensstralen’ en verzorgt haar bewoners. Dus ja, het is ook zonnig onder de Aarde en we genieten evenveel van onze ‘Zon’ als jullie aan het oppervlak.

De mensen in Telos geven de omstandigheden van onze thuisplaneet aan elkaar door, wanneer we ons bezighouden met het monitoren. Wij maken allen ‘uitstapjes’ in de ruimte, waar we alle hoeken en gaten en tijden van onze planeet onderzoeken. We zien de vervuiling en de verstoringen op Haar oppervlak en we slaan dit op in onze computers. Deze informatie wordt daarna doorgespeeld naar degenen op onze vloot die belast zijn met de Aarde Operatie voor verwerking en consultatie. We nemen allen deel aan het toezicht op onze planeet en wij werken hierin samen met de Federatie.

Jullie aan het oppervlak zullen dit ook spoedig kunnen doen, wanneer onze twee beschavingen zich verenigen en de Onsterfelijkheid de geaccepteerde vorm van Zijn is geworden. Dan zullen ook jullie deze ‘uitstapjes’ maken om de planeet te verkennen en haar leven te volgen. Dit zal een grote sprong voor de mensheid zijn en we zullen gereed zijn om jullie op dit nieuwe terrein van ruimtereizen te trainen en te adviseren. Dit zal opwindend voor jullie zijn, want dan zullen ook jullie in staat zijn de planeet met eigen ogen vanuit de ruimte te aanschouwen. Jullie zullen de eenheid zien, de verbondenheid en de majesteitelijkheid van het universum en jullie zullen vol ontzag zijn voor de grootsheid en de pracht van Gods Plan. Deze doorbraak zal de loop van de geschiedenis veranderen: van een geschiedenis van oorlog naar één van vrede, van één van noden naar één van vervulling, van een belachelijke naar een hoogstaande geschiedenis.

Dus voeg je bij ons wanneer wij allen naar onze thuisplaneet reizen en elkaar ontmoeten in de Zon van Gods Licht voor het heil van de mensheid OP en IN de Aarde. Ik nodig jullie bij ons uit op deze reis naar de Sterren.

Onze computersysteem verbindt ons met de Confederatie

Besef, dat de Confederatie van Planeten nauw samenwerkt met de bewoners van TELOS. Besef, dat we voortdurende met hen verbonden zijn door middel van ons computersysteem. Weet, dat we het gehele Aardse oppervlak en beneden het oppervlak volgen.

Spoedig zullen jullie op een dag toegang krijgen tot dit enorme computersysteem, dat gebaseerd is op aminozuren en dan zullen jullie je kunnen aansluiten op het geweldige waarnemingssysteem van de Kosmos. Dan zullen jullie de informatie en de leiding ontvangen die jullie nodig zullen hebben om in een staat van balans en harmonie met de Aarde te blijven. Dit ligt allemaal op jullie te wachten, wachtend op de energieën die jullie en alle levensvormen zullen brengen naar de noodzakelijke bewustzijnsstaat, die ons in staat stelt dit grootse plan uit te voeren om jullie aan te sluiten op ons enorme computersysteem dat jullie naar de Sterren brengt.

15. De voedselproductie en consumptie

Vraag: Hoe verbouwen en distribueren jullie je voedsel in Telos?

Besef dat de voedselproductie in Telos onze prioriteit geniet. We zijn allen opgeleid in het verbouwen en produceren van voedsel. We hebben een zeer gevarieerd dieet en eten slechts het voedsel dat de levenskracht bevat. Daarom eten we alleen groenten, granen, fruit en noten. Het vlees van dieren hebben we uit ons voedingspatroon gehaald. Jullie aan het oppervlak eten nog steeds het dode voedsel – voedsel dat niet langer de levenskracht bezit.

Alle bewoners van Telos werken in de hydroponische tuinen (waar geen aarde wordt gebruikt) en verbouwen ons eigen voedsel. We zijn allen veranderd tijdens onze ontwikkelingen en ervaringen met het voedsel. Wanneer het voedsel eenmaal volgroeid is, brengen we het naar onze distributiecentra, waar iedereen komt om hun voedsel op te halen.

We vriezen ons voedsel niet in, zoals jullie aan het oppervlak doen. Al ons voedsel wordt vers gegeten, want dit de manier waarop alle bestanddelen bewaard blijven. Elke dag halen de mensen het dagelijkse voedsel op. Het is voor ons gemakkelijker om elke dag te ‘winkelen’. Sinds we niet langer dan vier uren per dag werken, hebben we veel meer tijd om aandacht te besteden aan onze voeding en gezondheid.

We hebben de tijd om eten te koken, oefeningen te doen en van onze creativiteit te genieten. Dit lagere tempo heeft veel voordelen. We kennen niet de druk en de stress van jullie aan het oppervlak. We doen alles in harmonie en vrede. Onze levens zijn rustig en afgestemd op de Schepper.

Alles wat we in de voedselproductie gebruiken wordt opnieuw gebruikt. We bezitten geen landbouwgronden zoals jullie aan het oppervlak, want alles wat we gebruiken wordt steeds opnieuw gebruikt. Dit is het voordeel van geavanceerde technologieën. Alles wat we gebruiken wordt gerecycled. Niets wordt verspild en er is geen overproductie. Alles is in harmonie met de natuur en alles wat wij doen ondersteunt de natuur.

De natuur in al haar glorie en overvloed, bezit grote hoeveelheden voedsel. De natuur, wanneer deze aan zichzelf wordt overgelaten, produceert een overvloed. Dus, wonen wij dicht bij de natuur en volgen haar ritmen en cycli in de voedselketen.

Allereerst zijn we allen betrouwbare en verantwoordelijke werkers. Wij koesteren de Aarde en onze gehele voedselproductie wordt uitgevoerd met de eer en het respect voor de Aardse hulpmiddelen. We gebruiken geen papier of plastic, noch verpakken wij ons voedsel. Ons voedsel wordt geproduceerd en daarna rechtstreeks afgeleverd aan onze distributiecentra. Op die manier kan alles wat we gebruiken opnieuw teruggezonden worden. Wij hebben alles gecomputeriseerd door middel van een hoofdcomputer die al onze voedingsbehoeften heeft opgeslagen. Natuurlijk wordt alles geleid en verstuurd door onze mensen, die om beurten bepaalde ‘huishoudelijke’ taken verrichten.

Al ons voedsel wordt door ons verbouwd en geproduceerd. Het is zuiver en vrij van chemicaliën en conserveringsmiddelen. We tuinieren organisch, daar dit de enige manier is om te overleven en ons volledig bewustzijn te bewaren. We gebruiken wel containers om ons voedsel te bewaren en deze containers worden steeds opnieuw gebruikt. We gooien nooit iets weg, noch begraven we iets in de grond, want de Aarde is ook levend en we respecteren en beschermen haar.

Dus, onze productiewijze en de manier waarop we ons voedsel distribueren is nogal verschillend met die van jullie, want wij hebben een technologie die ver uitstijgt boven die van jullie. We gedijen op onze manier van leven en we nodigen jullie uit aan onze tafel plaats te nemen wanneer jullie ons hier gaan bezoeken. Want we zullen ons feest van het leven met jullie delen, en jullie zullen opgetogen zijn over haar eenvoud en smaak. We verwelkomen jullie allen in Telos, waar we jullie zullen vermaken en de wonderen van het leven in een hogere bewustzijnsstaat zullen laten zien.

Vraag: Kappen jullie bomen voor papier?

We zijn totaal afhankelijk van onze op aminozuur gebaseerde computersysteem om al onze activiteiten uit te voeren. We gebruiken geen bomen voor het gebruik van papier, maar verbouwen daarentegen hennep. We hakken nooit een boom om, want dat zou neerkomen op het doden van een andere levensvorm. Alle producten die we nodig hebben maken we van hennep. We bezitten veel producten waarvan jullie aan het oppervlak nog nooit gehoord hebben en we gebruiken hiervoor onze superieure technologie die geen vervuiling veroorzaakt.

Niemand staat hier dagelijks uren aan de productielijnen. Wij hebben daarentegen onze werkdagen teruggebracht naar een minimaal aantal uren, zodat we genoeg tijd overhouden voor studieactiviteiten, rust, spelen en onze wederzijdse bezoeken. Het sociaalverkeer is zeer belangrijk voor ons en het versterkt onze relatie met elkaar. Onze sociale structuur houdt onze samenleving bij elkaar. Zonder bindende relaties desintegreert een samenleving.

Besef dat jullie uit vele Lichtlagen bestaan, waarvan de dichtste de fysieke laag of het fysieke lichaam is. De Lichtlagen die boven het fysieke resoneren, resoneren met de fijnere vibraties van de Lichtdeeltjes. Deze lagen bij elkaar vormen je Lichtlichaam. Je vibreert op een hogere trilling in je etherisch lichaam, wanneer je het stoffelijk lichaam verlaat. Je etherisch lichaam is samengesteld uit Lichtdeeltjes die met een hogere snelheid trillen dan het stoffelijk lichaam.

Door je eetgewoontes en je voedsel verzorg en voed je je etherisch lichaam, dat samengesteld is uit Licht dat met een hogere snelheid trilt. Zwaarder voedsel zal de snelheid verlagen, terwijl ‘lichter’ ongekookt voedsel de trilling verhoogt. Je vibreert in overeenstemming met het Licht Quotiënt, dat wordt bepaald door wat je lichaam opneemt. Je controleert je ‘elektronspin’, bij wijze van spreken, door wat je eet. Je Lichtlichaam heeft toegang tot de hogere dimensies, terwijl je fysieke lichaam je op de Aarde houdt.

In Telos gebruiken we een gevarieerd dieet van vruchten, granen en groenten. Onze maaltijden zijn smakelijk en verfijnd volgens jullie eetnormen. We serveren alleen maar organisch verbouwd voedsel, daar dit de enige manier is waarop onze boerderijen voedsel produceren. We gebruiken onze technologische knowhow om voedsel te produceren en we hebben de kennis om het meest gezonde voedsel te produceren, waarbij we gebruikmaken van de beste verbouwingstechnieken. Onze technologie laat het land ademen en bewaart alle vitale vitaminen en mineralen die voor goed voedsel nodig zijn. We hanteren wisseltechnieken en hydroponisch verbouwen voor al ons voedsel. Wij importeren en exporteren geen voedsel zoals jullie en we eten slechts voedsel wat plaatselijk verbouwd is.

Jullie aan het oppervlak putten je land uit en veroorzaken ziekten in je lichaam ten gevolge van de chemicaliën in jullie voedselketen. Wij gebruiken daarentegen alleen maar de gezondste opbrengsten van de gezondste grond. Ons land, water en lucht zijn absoluut zuiver, waardoor wij het meest gezonde voedsel op de planeet hebben. Dus zijn onze lichamen na elke maaltijd verrijkt en verjongd en worden we niet moe na het eten, zoals dat bij jullie veel voorkomt. We voegen we ook, door middel van het water, rechtstreeks voedselbestanddelen toe aan ons voedsel.

16. Klimaat, weer en de invloed van het denken

Ons klimaat is een factor in onze evolutie

We begroeten jullie aan het eind van deze dag in september, nu de bladeren oranje kleuren en van de bomen vallen. In Telos is het altijd groen, want ons klimaat verandert niet! We vieren het hele jaar lente, want ons gebladerte blijft groen en onze bloemen staan altijd in bloei. Zo is ons weer in Telos. Onze temperaturen variëren tussen de 22 en 25 graden, waardoor het elke dag een aangename temperatuur is. We dragen daarom het hele jaar lichte kleding en we hebben het nooit te koud of te warm. We hebben ondergronds een ideaal klimaat gecreëerd, beschermd voor de straling van jullie zon en de last van barre weersomstandigheden.

Het stabiele klimaat bij ons is een andere factor in de versnelling van onze evolutie in de Holle Aarde. Want deze stabiliteit geeft ons betere mogelijkheden om onze talenten te ontwikkelen en alles te doen wat we graag zouden willen doen. Met als gevolg dat we gebruik kunnen maken van onze inspiraties en op dat moment kunnen handelen, in plaats van te moeten wachten op betere weersomstandigheden. Het is beslist een voordeel dat de groei in het ‘nu’ bevordert. Het is hier in Telos altijd ‘nu’, omdat we van de Universele Wetten hebben geleerd in het moment te handelen en niet de dingen te verschuiven naar een toekomstig datum, zoals jullie aan het oppervlak doen. Want het leven moet in het huidige moment beleefd worden, wanneer je het voordeel hebt dat alle krachten samenkomen om een opening en een gelegenheid te creëren voor de voortgang op je weg.

Het klimaat speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en de vooruitgang van een beschaving en ons klimaat geeft ons de kans om onze activiteiten in het leven zo snel mogelijk af te wikkelen, zonder onze energiestroom te belemmeren. Dus visualiseer een stabiel en ideaal klimaat en jezelf als een bolwerk van kracht, die meebewegen in de zachte bries van bemoediging en inspiratie op je weg naar de Sterren.

Er bestaat een verbinding tussen jullie levens en het weer

Nu zullen we spreken over het klimaat op de Aarde en waarom het klimaat momenteel uit balans is.

Alle planeten hebben duidelijk verschillende klimaatsomstandigheden. Sommigen zijn mild en andere zijn bar en boos. Hoe milder het klimaat, hoe leefbaarder de planeet is voor de levensvormen. Hoe harder het klimaat, hoe moeilijker het is om je fysiek en spiritueel te ontwikkelen.

Tot nu toe was het klimaat op jullie planeet mild en het leven was voor allen gemakkelijk. In deze tijd verschuiven de tektonische platen en veroorzaken vernietiging en de weerspatronen worden steeds heftiger, met als gevolg overstromingen, aardschokken en orkanen. De enige manier om deze stormen te voorkomen is door jullie meditatie op God, de Schepper van Alles en door sterk in je Onsterfelijkheid te geloven. Want, onafhankelijk van wat er om je heen gebeurt, weet dat je veilig bent in Gods armen. Je ziel kent geen aftakeling of dood. Je verstand verbeeldt zich dat alleen maar.

Aan het oppervlak beleven jullie grote temperatuursverschillen, met genoeg verschil om het moeilijk te hebben. Jullie weer fluctueert dermate sterk dat het oncontroleerbaar wordt, te vergelijken met wanneer jullie je levens af en toe niet meer in de hand hebben. Want er bestaat een duidelijk verband tussen het gebrek aan stabiliteit in jullie levens en de weerspatronen.

Wanneer je denkt, komt er een gedachte in de ether, waar het energie verzamelt en weer naar je terugkeert. Dit is te vergelijken met de weerspatronen op de Aarde, waar je negatieve gedachten uitzendt, die energie verzamelen om de negativiteit naar je terug te kaatsen op zijn weg terug. Dus alle negativiteit klopt de omringende ethers op en veroorzaakt de wankele weerspatronen, waar de negatieve gedachten in de val zijn gelopen en een manier zoeken om zich te ontladen. Vulkanische uitbarstingen en aardschokken zijn één manier om deze vastgelopen negatieve energie te bevrijden die al zeer lang in de Aarde ligt opgeslagen.

Wij beleven geen schommelingen in de klimatologische omstandigheden in de ondergrondse steden, omdat onze omgeving gesloten en beveiligd is voor de krachten aan de buitenkant van de planeet. Wij bevinden ons in de schoot (van Moeder Aarde), bij wijze van spreken, waar we bemoedigd en verzorgd worden. Dit is de beste manier om te evolueren. Daarom willen wij geen mensen van buiten binnenlaten, want wij beschermen onze unieke omgeving. Ook jullie kunnen dit aan het oppervlak creëren, wanneer jullie eens ontdekken dat de mensheid EEN is.

Het weer in Telos is altijd aangenaam en koel. Het is altijd perfect. Want wij, in Telos, brengen ons denken in een perfecte eenheid met Moeder Aarde en Zij zegent ons op haar beurt met haar Volmaaktheid. Wij worden gezegend door de Aarde, want wij zegenen en verzorgen Haar dagelijks met onze gedachten. Zij is een Grote Moeder en zal altijd volmaakt voor Haar kinderen zorgen wanneer haar kinderen goed voor Haar zorgen.

Want het leven is een circulerende ladder, welke – wanneer er in harmonie en liefde wordt geklommen – allen op haar treden naar een hoger bewustzijn zal brengen. Dus klim met ons mee. Want de stappen zijn vele, maar onze harten zijn EEN.

Jullie wisselende weerspatronen zijn een reflectie van jullie denken

Adama is hier op deze lenteachtige dag in de herfst, nu het gebladerte de kleuren van de regenboog weerspiegelen. Ook wij genieten van onze Indiaanse Zomer, die het hele jaar duurt. Wij houden van ons ‘klimaat’ en we houden het zuiver met onze gedachten.

Aan het oppervlak vliegen jullie gedachten wild heen en weer, met de chaos en de angst die in jullie weerspatronen weerspiegeld worden. Wanneer jullie in heftigheid uitbarsten, reageren jullie vulkanen met een uitbarsting. Wanneer jullie emoties heen en weer slingeren, wordt het beantwoord met orkanen en stormregens. Wanneer jullie je ademhaling tot rust brengen en de kalmte terugkeert, volgt het weer jullie en brengt vredige en zonnige dagen.

Dus alles wat je denkt en voelt regelt (of zouden we moeten zeggen ontregelt) de weerspatronen. De Aarde is een grote reflector en Zij reflecteert de gedachten en gevoelens van al het leven op haar lichaam. Wanneer jullie je concentreren en jullie je aansluiten op Haar gevoelens, kunnen jullie de storm tot rust brengen en een eind maken aan de voortdurende regenbuien, of zonder schade de tornado’s en orkanen aanpassen. Jullie hebben de macht om je met de Aarde te verbinden en jullie zijn hier om haar in balans te houden en Haar koelbloedigheid als een Groots Lichtwezen te verkrijgen.

De Aarde werd geïsoleerd en uit het zicht gehouden door degenen die de mensheid probeerden te controleren. Wanneer andere sterrenstaten de plaats van de Aarde probeerden te bepalen, registreerden zij slechts een lege ruimte op hun schermen, alsof de Aarde niet bestond. Deze quarantaine werd opgeheven en de Aarde weerspiegelt nu Haar grootsheid voor allen in de ruimte. De Aarde is een groots lichaam van Licht en wanneer elke Lichtwerker begint te ontwaken, zal het Licht van de Aarde helderder en sterker worden.

Adama volgt het oppervlak nauwkeurig en rapporteert de afwijkingen aan de Confederatie. Wij proberen zoveel mogelijk verstoringen van de Aarde te voorkomen.

Besef dat het weer in Telos altijd hetzelfde is, zoals ook onze levens altijd in balans en stabiel zijn. De weersomstandigheden aan het oppervlak weerspiegelen jullie denkwijze en reflecteert de onregelmatigheden en dalingen in jullie bewustzijn. Om jullie weerspatronen te stabiliseren dienen jullie een rust in jullie denken te hebben en de Liefde van God te kunnen voelen. Deze liefde brengt jullie in balans en koestert jullie, waardoor jullie weer moeten volgen.

Wanneer jullie altijd in een liefdestoestand zijn en jullie je in evenwicht en gekoesterd voelen, dan zal het weer jullie toestand weerspiegelen en op haar beurt kalm en zacht zijn. Want jullie zijn een reflectie van de macrokosmos en de macrokosmos is een reflectie van jullie. Jullie bepalen alle omstandigheden om je heen, wanneer jullie alle parameters installeren voor de wisselwerking van alle dingen.

We vertellen jullie dit, omdat jullie de stormen hebben opgemerkt en de voortdurende regenval die overstroming en vernietiging teweegbrengt. Deze omstandigheden kunnen veranderd worden door jezelf tot rust te brengen en je vredig en gestaag door je dagelijks leven te bewegen. Haast is nergens voor nodig, omdat alles blijft zoals het is en niemand ergens komt omdat je nergens heen hoeft te gaan. Er bestaat slechts de dimensie waar jij je op dat moment bevindt.

Bemerk hoe de tijd verglijdt wanneer je kalm bent en je op je gemak voelt. Welnu, de tijd verglijdt inderdaad en hoe meer je in die toestand verkeert hoe meer je het verglijden van de tijd beleeft wanneer het je zachtjes door alle dagen heenvoert.

Zo zijn onze levens in Telos. We laten ons door de dagen glijden en genieten van elke minuut en we bemerken geen tijd wanneer het ons door onze dagelijkse reis van het leven beweegt. Elk moment is voor ons van betekenis en we leven totaal in het huidige moment en denken zelden aan de tijd.

Ook jullie zullen dit leren en je door het ‘nu’ van het leven mee laten stromen, waardoor je in een steeds hoger bewustzijn zult leven. Ik ben Adama, jullie broeder buiten de tijd.

Je denken kan bergen verzetten

Ik ben Adama, die hier bij jullie is op deze zonnige dag in de herfst. Besef, dat de wereld aan het oppervlak prachtig is in deze tijd van het jaar, nu het gebladerte van kleur verandert en op de grond valt.

Wij hier in de Holle Aarde, kennen slechts gelijkheid, stabiliteit en vrede. De bladeren blijven groen en de bloemen staan steeds in bloei en de zon schijnt altijd. Ons weer is zeer voorspelbaar en we kunnen altijd op prachtig weer rekenen!

Jullie aan het oppervlak worden overvallen door gigantische stormen en tornado’s, overstromingen en aardschokken. De elementen weerspiegelen alleen maar jullie gedachtevormen, die onevenwichtig en instabiel van aard zijn. Wanneer jullie je gedachten afstemmen op de Schepper, zullen jullie weerspatronen zich stabiliseren en in heftigheid afnemen. Jullie kennen het gezegde: “Je denken kan bergen verzetten’, welnu, dat kan het ook letterlijk, gedachten kunnen bergen verplaatsen, vulkanen tot uitbarsting brengen en zij zijn verantwoordelijk voor de modderstromen en de getijengolven en alle verstoringen van het weer.

In Telos daarentegen is het altijd vreedzaam en rustig. Onze gedachten zijn altijd zuiver en onze harten zijn altijd met de Schepper verbonden. Wij beleven alleen maar vrede en rust gedurende al onze dagen. Ook jullie kunnen vrede in jullie levens ervaren door je altijd op je hartcentrum te richten en de God Aanwezigheid in je eigen ‘IK BEN AANWEZIG’ te ontdekken. We moedigen jullie aan de hele dag in je hartcentrum te blijven en dit zal je de vrede brengen die je al zo lang begeert. We zijn in afwachting van het tijdstip dat we ons boven de grond met jullie kunnen verbinden.

Tot dan, Ik ben Adama.

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: