Steve Beckow: Het Eigenlijke Proces van Ascentie Beginnen.

Steve Beckow: Het Eigenlijke Proces van Ascentie Beginnen.

Light-Body-3829

Bron: http://goldenageofgaia.com/2013/03/beginning-the-process-of-ascension-proper/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beginning-the-process-of-ascension-proper

Vertaling: Winny  winnyd@stralendetoekomst.nl

In elke fase van onze reis hebben we het Gezelschap van de Hemel horen beschrijven hoe het relevante proces onderweg is om zichzelf te manifesteren. We gaan nu beginnen beschrijvingen te horen van hoe ons stoffelijke lichaam aan het transmuteren is naar het Lichtlichaam – met andere woorden, beschrijvingen van het Ascentieproces zelf.

Aartsengel Michaël via Ronna Herman zegt ons dat:

“De oude gebieden van je hersenen die je verleden bevatten, worden geleidelijk verfijnd of opgelost, dus begint het te lijken alsof alles van eerder, zelfs van vorig jaar, een vage droom is. Nieuwe gebieden van je hersenen worden geactiveerd en je moet leren om op een hele nieuwe manier te denken.” (1)

Maar hij gaat niet in groot detail op de feitelijke verfijning en oplossende veranderingen in die er met ons brein gebeuren en met andere delen van onze stoffelijke samenstelling. Daarvoor moeten we ons keren naar de Arcturiërs via Suzanne Lie.

In een opmerkelijk gesprek op 26 februari 2013, (2) kijken ze weer naar de veranderingen die voor degenen van ons gebeuren die erin hebben toegestemd om bij Gaia te blijven bij dit volgende deel van de Ascentiereis.

Niet alle sterrenzaden hebben erin toegestemd te blijven, vertellen de Arcturiërs ons.

“Sommigen van jullie zullen gewoon uit je vorm gaan en terugkeren naar je vormeloze zelf. Maar anderen hebben zich toegewijd om andere mensen maar ook het planetaire lichaam van Gaia, bij te staan.

Zij die zijn toegewezen blijven zitten “in het proces van transmuteren van je derde/vierde dimensionale vorm naar de vijfde dimensionale uitdrukking van het ZELF.”  Door dit proces kunnen we de ascentionitis beleven of de “symptomen van transformatie.”

“Jullie beleven deze symptomen door de download en de integratie van je nieuwe Multidimensionaal Opererend Systeem en de daaruit volgende opening van je Derde Oog zet de nieuwe codes AAN van het DNA in jullie biologische computer/hersenen.”

De Arcturiërs beschrijven dan wat deze veranderingen meebrengen, beginnend met het brein, en wat ze hebben te zeggen is opmerkelijk.

“Ten eerste, herwinnen jullie hersenen hun vroegere capaciteit en jullie worden geher-programmeerd zodat jullie bruikbare toegang krijgen tot een grotere percentage van jullie brein. En verder, jullie corpus callosum   (  Het corpus callosum of de hersenbalk is een structuur in de hersenen die de twee hersenhelften met elkaar verbindt. w.) draait zijn functie om. Eerder scheidde jullie corpus callosum de mannelijke en vrouwelijke gebieden van de hersenen, zodat jullie beredenering en intuïtie in verschillende kampen zat.

“Nu wordt het corpus callosum opnieuw geprogrammeerd zodat zijn functie als een brug wordt die de rechter-vrouwelijke en de linker-mannelijke gebieden van jullie hersenen verbindt in die mate dat je feitelijk een nieuw brein schept. Terwijl de oude hersenen functioneerden vanuit het Afscheidend Principe van Elk ervan, je nieuwe hersenen functioneren vanuit het Eenheids Principe van Altijd-Beide.

Wat er gebeurt is niet alleen ”de  een-making van de mannelijke en vrouwelijke hemisfeer”, ze worden “in elkaar geïntegreerd door de neuronen die heen en weer synapsen over het corpus callosum met gedachtesnelheid.”

“De mannelijke/vrouwelijke, gedachte/emoties, logische-opeenvolgende/ holistische functies van polariteit worden verenigd in het centrumpunt. En dus:

    • worden Mannelijk en         Vrouwelijk androgyn
    • gedachten en emoties         worden bewustzijn
    • opeenvolgend en         Holistisch worden waarnemingen.

“Zonder de inspanning van vergelijkende en contrasterende polariteiten,  verbindt het cognitieve ‘dat er tussen in’ , de twee polariteiten in een ‘Oneindige eenheid’.”

Wat er vervolgens gebeurt activeert ons kristallijnen Lichtlichaam.

”Het vinden van de centrumstroom in je hersenen helpt je de Centrum Stroom te vinden van het Galactisch Centrum, waarin jullie nu aan het gaan zijn.  In deze Centrum Stroom zit een tunnel van bescherming, die lijkt op onze Arcturische Corridor. Deze  beschermende Centrum Stroom zendt het GEVOEL uit van Onvoorwaardelijke Liefde in je Hoge Hart en wordt gezien door je Derde Oog als Multidimensionaal licht.

“Terwijl je Derde Oog en je Hoge hart hun boodschap van Liefde en Licht combineren wordt jullie Goddelijke Creatieve kracht geactiveerd.  Het is de combinatie van je gedachten, zorgvuldig geselecteerd door je intentie en je aandacht, in vereniging met je Onvoorwaardelijke Liefde, zoals je die ontvangt vanuit je Hoge Hart die de Goddelijke Creatie ontsteekt van je ‘Spirit in de materie’ Lichtlichaam.”

Onze stoffelijke lichamen zijn meer stof en minder spirit, maar ons Lichtlichaam is meer spirit en minder stof. In feite begint ons Lichtlichaam “de transmutatie van materie terug naar je innerlijke vorm van Spirit.”. Het is het begin van het transmutatieproces dat me laat geloven dat we de apogee van onze reis hebben bereikt van God in de materie.

Jullie herinneren je Ibn-Arabi die zegt:

Niveau na niveau gaat hij door de zeven sferen en komt naar omlaag in de Globe van Vuur, daarna Lucht, dan Water en valt dan op Aarde; daarna naar de Mineralen, Planten, Engelen en bezoekt dan de Mensheid en de Jinn.

“Totdat hij de graad van menselijk wezen heeft bereikt gaat hij door veel proeven. Op ieder niveau van zijn afdaling; komt hij problemen tegen. Soms stijgt hij op; soms zakt hij laag; en een halve cirkel is voltooid totdat hij wordt geplaatst bij de …mensheid.”(3)

Als wij onze halve reis hebben gedaan, als we geplaatst worden bij de mensheid, en als beweging vanuit ons stoffelijke lichaam naar dat van ons Lichtlichaam, gaat, begint onze terugkeer naar Spirit, dan hebben we de apogee bereikt van onze reis, ons verste punt “weg van God” (Daar we altijd in God zijn, is het merken dat we zijn “afgescheiden” van God een illusie).

Dit kon gedacht worden als het begin van onze stoffelijke Ascentie. “Terwijl jullie je hogere frequenties van Lichtstroming gronden vanuit het Galactische Centrum in Gaia’s lichaam van planeet Aarde, plug je in het proces van persoonlijke en planetaire transmutatie.”

De Arcturiërs onthullen dat het menselijke collectief vrijwillig “deze uitbreidende transmuterende kracht “ in de aarde te gronden terwijl de Cetaceans (walvisachtigen) dit vrijwillig gronden in het water. De bronnen die door Aisha spreken kunnen ook op dit proces wijzen als ze zeggen:

“En terwijl we spreken, wordt jullie bereik groter en zelfs sterker, want dat is de aard/natuur van dit veld. Het kan niet anders dan groeien, omdat het gevoed wordt door de voortdurende stroom van energie die op jullie allemaal gestraald wordt vanuit de hemelen daarboven. Dus jullie zijn de ankers, en jullie zijn de doorgevers van deze welwillende energie die zelfs begint de verst verwijderde hoeken van jullie kleine aardbol aan te raken. En jullie, door je aanwezigheid, laten dit gebeuren.

“Dus jullie zijn net fonteinen van zuivere energie, die een eindeloze stroom spuiten van dit levens-vergrotende elixir naar alles en iedereen die in je tegenwoordigheid komt.”(4)

Eenmaal gegrond vertellen de Arcturiërs ons “deze hogere frequenties van Licht maken een kopie om een lichaam te scheppen dat meer licht heeft en minder materie.”

Jullie herinneren je dat ik zei dat ik mezelf ontdekte terwijl ik een spirituele oefening deed waar ik, bij een inademing liefde trok uit de Vader/Moeder Ene en bij mijn uitademing, ik die naar de wereld uitzond? De Arcturiërs vertellen ons:

“De uitbreiding van licht is enorm vergemakkelijkt door het feit dat Gaia’s planetaire lichaam zich koestert in het Multidimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde die uit de kern stroomt van de Galaxy. Op deze wijze wordt de Stroom uit de hogere dimensies gegrond in het stoffelijke plan door je in-ademing en deel je die met alle leven via je uit-ademing.”

Nu begint de frequentie van onze vibratie omhoog te gaan en die wordt noodzakelijk om los te laten wat niet meer met ons mee gaat.

“Terwijl de hogere dimensionale spirit/energie wordt geïntegreerd in de lagere dimensionale materie/vorm, begint de frequentie van de vorm te transmuteren. Het zijn onderdelen van jullie bewustzijn, lichaam en leven die moeten worden losgelaten want ze zijn te dicht om te transmuteren. Op dezelfde wijze, zijn gebieden van Gaia’s lichaam ook te dicht om te transmuteren en zullen moeten worden vrijgelaten.”

Dit proces van loslaten van de dichtheid “is de kern van het proces van transmuteren van de materie terug naar zijn hogere frequentie van uitdrukking van Spirit.”

Wij zijn het eenvoudig niet die loslaten wat niet meer met ons mee kan gaan. Deze transmutatie  “zal betrekking hebben op ieder gebied van persoonlijk en planetair leven, of het nu een insect is, een plant, een dier, een mens, een planeet of een zonnestelsel of Galaxy is.”

De Arcturiërs vergelijken ons bewustzijn met de Tree of Life (de Boom van Leven)  , “die voor altijd zichzelf herhaalt in verschillende planeten, tijdruimtes, parallelle werkelijkheden, zonnestelsels, galaxies en dimensies. De boom sterft nooit, omdat die zoveel versies heeft gecreëerd van zichzelf dat een versie ergens in de vorm is, op een tijd, en in sommige vormen van manifestatie.”

Maar, de boom kan beslissen dat hij “wil terugkeren naar het overzicht (hogere dimensies) zodat die al zijn manifestaties kan observeren binnen het perspectief van de ENE. In dit geval keert het bewustzijn terug naar zijn Bron om al zijn creaties te zien en die te verzamelen in zijn Ene bewustzijn.”

Voor degenen die blijven, beschrijven de Arcturiërs hoe de hersenen zich voorbereiden “om de dualiteit te verlaten en om te bestaan in het rijk van eenheid” door middel van “Het Mystieke Huwelijk van mannelijk en vrouwelijk,” die “verzegeld moet worden in Licht, zodat hun kind van liefde – het Lichtlichaam – kan beginnen zich te verbreden verder dan de cocon van het stoffelijke Aarde voertuig.”

De “versie die op geslacht is gebaseerd van de hersenen, begint samen te smelten in EEN Biologische Computer. Terwijl die dat doet, “keert de DNA code terug naar het systeem van enen en nullen om het “Zaad van Ascentie” te creëren, dat “ een kopie zal maken van zichzelf in een hogere resonantie van bewustzijn om bij de hogere frequentie van het Lichtlichaam te passen.”

Terwijl het hogere licht van het Galactisch Centrum je Kruin binnenkomt, accepteert, grondt en integreert je Aardevoertuig de hogere multidimensionale energie  in je stoffelijke Aarde voertuig. Het is op dit moment dat de symptomen van transformatie escaleren terwijl het hogere licht uit de lagere frequente gedachten, emoties, herinneringen en stoffelijke giften wegvliegt.

“Op deze wijze, wordt jullie Aarde voertuig LICHT  genoeg om zijn/haar transmutatie te beginnen uit het dichte, stoffelijke lichaam dat je gedragen heeft naar de hogere frequente vorm van je Lichtlichaam. Maar, de Symptomen van Transmutatie kunnen behoorlijk onprettig zijn.”

Aisha North’s bronnen herinneren ons eraan om frequent te rusten voor de rillingen van het proces waar we midden in zitten.

“Vertrouw erop dat alles in orde is, en zelfs als je je minder krachtig voelt op het moment, weet dat dit niet komt door gebrek aan energie, eerder het tegenovergestelde. Want jullie belichamen zulke grote hoeveelheden ervan op het moment, dat het je stoffelijke lichaam bijna tot stilstand laat komen. Daarom zullen veel van de natuurlijke processen langzamer worden in je zodat je alles beter kunt huisvesten. Dus neem rust als je lichaam zegt dat je dat moet doen, of doe wat krachtige karweitjes als je lichaam je zegt juist dat te doen. Want je lichaam weet het beste wanneer het er op aankomt om met deze extra last om te gaan, dus luister beter nauwkeurig als het je een advies geeft.”(5)

Bij elke fase van je reis, heeft het Gezelschap van de Hemel je voorzien van kennis die hoort bij die fase. Ze voorzien je nu van juiste kennis van het Ascentieproces. We zitten in het proces van stoffelijke lichaamstransmutatie, of worden morfeem in het Lichtlichaam en de Arcturiërs geven ons een stap voor stap begrip van hoe dat proces wordt gedaan onder de impact van de hoger dimensionale licht energie die de planeet overstroomt en ons van brandstof voorziet voor het veranderingsproces.

Voetnoten:

(1) “Archangel Michael – ‘Hold Steady, Beloveds,’” transmitted through Ronna Herman, Feb. 28, 2013, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html.

(2) “The Arcturians and Symptoms of Transformation,” by Suzanne Lie, Feb. 26, 2013,” at http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/.

(3) Muhyidden Ibn Arabi, Kernel of the Kernel. trans. Ismail Hakki Bursevi. Sherborne: Beshara, n.d., 20.

(4) “Aisha North: The Manuscript of Survival – Part 276,” March 3, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/03/aisha-north-the-manuscript-of-survival-part-276/

(5) Loc. cit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: