ASHTAR TALKS door Philipp, 1 maart 2013

ASHTAR TALKS door Philipp, 1 maart 2013

Ashtar3

Bron:  http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2013/03/english-ashtar-talks-01032013.html

Vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Jullie hebben ons gevraagd waarom er zoveel discrepanties zitten in onze communicaties naar jullie toe.  Waarom sommige boodschappen aan onze kant meer precies zijn dan andere, specifiek met betrekking tot tijdgegevens? Begrijp alsjeblieft dat vanaf onze kant alles in het Nu moment gebeurt. Als wij bepaalde gebeurtenissen naar jullie communiceren en die verbinden met een time frame is het niet zo dat we eerst in een vergadering moeten gaan zitten om vast te stellen wat we communiceren en hoe we dat gaan doen. Wij zijn allen een en daarom hoeven we van tevoren niet in te stemmen voor een communicatie.

Natuurlijk hebben wij een nauw contact en wisselen we tussen elkaar uit. Natuurlijk “ontmoeten” wij elkaar om onze inzichten uit te wisselen over ontwikkelingen maar voor gebeurtenissen en hun timing bekijken we de timeline met het meest ontwikkelde potentieel vanuit het standpunt van eenheid. Met andere woorden gezegd: we hoeven niet in te stemmen met een specifieke timeline en de communicatie erover, daar er een algemeen begrijpen ervan is tussen ons allemaal. En nu worden de dingen lastiger als we dit door onze kanalen heen willen communiceren.

Er zijn enkele kanalen die geen specifieke timelines willen communiceren, en we accepteren dit volledig(denk er aan, wij eren altijd jullie vrije wil en zullen dat nooit breken!) Alhoewel we dit accepteren, brengt het soms problemen aan onze kant daar we begrijpen hoe belangrijk informatie over timelines voor jullie zijn in je huidige staat van evolutie. Hoe gaan we nu verder als een kanaal geen te specifiek timelines wil communiceren of helemaal geen timelines, maar dat de mensheid aan de andere kant wel wil worden geïnformeerd over gebeurtenissen en hun vroegtijdige ontwikkeling? Zien jullie ons dilemma?

In zulke gevallen zijn we overdadiger met het beschrijven van timelines die verbonden zijn aan bepaalde gebeurtenissen. We voorzien jullie niet via dit kanaal van precieze voorspellingen en in plaats daarvan proberen we de behoefte aan een meer algemeen overzicht te handhaven alhoewel dat nog heel accuraat is. Hierdoor proberen we een evenwicht te bewaren tussen de noodzaak voor informatie van timelines en de vrije wil van ons kanaal. Zelfs als jullie “hardnekkig” volhouden en het kanaal steeds weer vragen om je te voorzien van preciezere informatie over timelines, dan zijn we nog niet in staat om die te geven door dat kanaal heen en eren zijn vrije wil. En dat zouden jullie ook moeten doen.

Wij willen jullie niet desoriënteren en we zullen jullie niet teleurstellen. Jullie ontwikkeling is heel kostbaar in ons hart en we kunnen bijna niet meer wachten dat jullie de ene en enige waarheid begrijpen dat wij allen een zijn. Laat de ontwikkelingen lopen, en hierbij richten we ons niet alleen op disclosure alleen, en laten we zien waar ze jullie brengen in de volgende korte tijd voor je.

Met zo heel veel liefde

Jullie broeder Ashtar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: