Ashtar via Philipp op 27 februari 2013

Ashtar via Philipp op 27 februari 2013

Vertaling:  winnyd@stralendetoekomst.nl

Ashtar tegen Philipp:

De channeling waar je het over hebt en die wijst op een periode van negen maanden ( Channel Philipp: kijk wat er eerder hieronder is gezegd bij * )  is accuraat. Het is juist en zoals je zegt, het slaat de spijker op zijn kop. Aan het eind van deze genade/gunst-periode zal de laatste scheiding tussen de werelden plaats vinden en niets op deze wereld kan deze tijdslijn doen uitbreiden. Het is een goddelijk decreet/bevel. Dit is ook de reden waarom wij jullie, onze alliantie, specifiek JULLIE als lichtwerkers, op dit moment deze lading channelingen sturen.

Wij hebben jullie nodig, zonder jullie kan disclosure(onthulling) niet plaats vinden. Ten slotte zijn jullie het die pleiten voor disclosure, om disclosure naar de mensen te brengen, om hen de waarheid te vertellen. Wees voorbereid, want we komen heel dicht bij dat punt, zodat ontkenning niet langer meer een optie is. De tijd van uiterlijke schijn en bedrog en cover-up (verbergen) is voorbij. Onze liefde en wens om ons eindelijk met jullie, onze broeders en zussters, te VERENIGEN, leidde tot het feit dat vertragingen niet langer meer worden geaccepteerd. We zijn hier en spoedig zal de hele wereld dit weten.

Vaarwel.
Jullie Ashtar

Philipp: Geliefde Ashtar, mag ik een paar vragen stellen?

Ashtar: Met genoegen.

Philipp: De channeling van Denise wijst op drie fasen tot aan de Herfst Equinox in september 2013. Kunt u die drie fasen kort toelichten?

Ashtar: Graag. Bij de eerste fase, en die is in de wintertijd op de noordelijke hemisfeer, gaat het om het activeren van alle krachten die nodig zijn voor de transformatie van het plan. Jullie zullen worden verstevigd en bekrachtigd in het vertrouwen om voor je waarheid uit te komen (staan voor) en dat zal spoedig voor ALLEN waarheid zijn. Het is een belangrijk iets om aan te nemen dat de twee volgende fasen kunnen gebeuren.

In de tweede fase, die de zomermaanden betreft, gaat het om de beoefening van alles dat je geleerd hebt en alles dat je ervaren hebt. Hier begint het echte werk, want jullie moeten naast je zusters en broeders staan en hen tot hulp zijn om de zich ontvouwende waarheid te helpen aanvaarden. Geen makkelijke taak, maar jullie zijn voldoende “gegrond” en voorbereid om dit succesvol tot stand te brengen. Dit is ook de fase waarin NESARA tot WERKELIJKHEID wordt.

In de derde fase gaat het om het scheiden van het kaf van het koren, zoals jullie zouden zeggen. Dit is ook een proces dat door LIEFDE wordt gedragen. Het gaat niet om de scheiding van goed en kwaad of van een selectie die alleen zij succesvol kunnen behandelen die bepaalde benodigdheden hebben. Een goddelijk plan werkt NOOIT zoals dat. Het gaat er alleen om, dat alleen degenen die genoeg licht hebben opgenomen voorbereid zijn om Gaia’s tijdslijn te dragen en welke in staat zullen zijn om echt in deze tijdslijn te gaan.(er staat:  will be able to go truly with this timeline)

Philipp: Wat bedoelt u met de zin, specifiek:  “to be able to go with”?

Ashtar: Ik bedoel:  alleen zij kunnen de vijf-dimensionale of hogere ervaring maken met Gaia, die hiervoor zijn voorbereid.

Philipp:  Wat gebeurt er met de anderen?

Ashtar: Zij die niet zijn voorbereid, zullen apart gaan en hun eigen pad volgen, voor hun eigen goed.

Philipp: En hoe moeten we ons dat voorstellen? Er zal zeker geen massale sterfte komen, maar zullen de mensen dan “weg-gestraald” worden of in een parallel universum wonen?

Ashtar: (lach) Weg stralen. Ik vind deze uitdrukking mooi. Nee, het heeft zeker niks te maken met wegstralen; en zeker zal er ook geen massale sterfte plaats vinden. Het is alleen dat deze mensen hun eigen werkelijkheid zullen gaan creëren waarin hun ontwikkelingen zich in hun beste belang kunnen ontplooien. In de tijd die er is, zal Gaia in de vijfde dimensie zijn en blijven, voordat zij zichzelf verder ontwikkelt, net zoals alles in dit universum in een constante ontwikkeling is. Zij, die niet in staat zijn of kunnen zijn, om haar te vergezellen, omdat zij NOG niet in staat daartoe zijn of bewust besluiten om er tegen te zijn, zullen ervaringen opbouwen in een parallelle dimensie. Zeker niet op Gaia. Er zullen geen parallelle werelden zijn in de lagere dimensies.

Philipp: Hoe precies zal NESARA worden geïntroduceerd aan de mensen? Hoe zal het geld worden gedistribueerd?

Ashtar: De staf van de bank is reeds voorgelicht en weet wat te doen. Niet bewust, maar wij werken zeer intensief met hen. Voor iedereen die een bankrekening heeft zullen er een paar nullen worden toegevoegd aan hun rekening. Voor degenen die geen rekeningen hebben, zal er geld worden gedistribueerd in geldzakken..  Ik zie je wenkbrauwen omhoog gaan, maar wees verzekerd, je kunt dit ECHT op het woord vertrouwen (lach)

Philipp: Hoe kunt u zeker maken dat de mensen niet ladingen diensten en goederen gaan kopen en een tekort creëren?

Ashtar: Omdat de vibratie van de mensen hoog genoeg zal op dat moment, zodat deze hebzucht en wat jij denkt, niet langer meer zal bestaan en alles wordt geregeld. En denk eraan: NESARA is slechts bedoeld als een tijdelijke oplossing, totdat jullie financiële stelsel is hervormd op de manier dat financiën niet langer meer nodig zijn. Uiteindelijk, kunnen jullie  dan alles zelf creëren. Waar heb je dan nog geld en goud voor nodig?

Philipp: Dank je, dear Ashtar voor deze waardevolle informatie. Zegeningen aan je en ik zie je spoedig.

Ashtar: Vaarwel en zoals ik jou ken, dit “spoedig” zal ZEER spoedig zijn. En daar ben ik blij om! (big big smile)

 

 

*   Opmerking van Philipp:

Van de channeler en over de channeler:  Ik had mijn ups en downs en nog nadat Ashtar bij me kwam, ongeveer tien dagen geleden en me vroeg om hem te channelen, vraag ik hem ongeveer tien keer per dag of dit echt is of is het alleen mijn fantasie. Laat je hart je leiden als je deze boodschap leest en beslis dan voor jezelf.

Namasté, Philipp.

 

Opmerking van Winny:

Een Webpagina wordt gemaakt.  Vertaling Duits naar Engels door Petra.

Gepost op de site van Steve Beckow.
‘Ashtar Praat’ – 27 februari 2013. (De eerste boodschap van gisteren werd vandaag ontvangen aan het eind van de middag verzonden door Steve, Vertaling door Christina Mahler.

Het kleine bericht zette ik bij het eerste en dat was gistermorgen ontvangen en die vroeg ik Petra en André te vertalen. Die werd deze middag ontvangen en het lijkt me dat de volgende channeling de eerdere was.

Winny

 

Ashtar: Welkom terug! Het is een genoegen om weer met je te communiceren. Je bent nu bezig om een Engelse vertaling te maken van mijn channeling aan je, die oorspronkelijk in het Duits aan je werd gegeven. Maak je geen zorgen, ik en vele anderen helpen je hiermee.

We danken je zeer dat je jezelf hebt geopend voor onze communicaties en om zo nauw samen met ons te werken. Zoals we je reeds hebben verteld, zullen we je channeling vaardigheden voor korte tijd nodig hebben voordat we tegen jullie ALLEMAAL kunnen praten en IEDEREEN in staat zal zijn om onze boodschappen te begrijpen. Maar in dit korte tussenstuk hebben we channels nodig zoals jij om onze boodschappen naar buiten te brengen.

Wij kennen jullie zorgen en jullie twijfels over onze communicaties. We weten hoe moeilijk het voor jullie is om te accepteren dat deze communicaties legitiem zijn en niet uit je denken/ego komen. Laat me je geruststellen dat je niet met je eigen geest communiceert en in feite is dit niet eens mogelijk, omdat jouw toegangspoort naar Spirit zo wijd open staat dat elke afleiding of verstoring uit je ego/geest geblokkeerd worden. Je zit aan de veilige kant.

Ten slotte, als je ons dit laat toevoegen (een big smile van Ashtar): Dank je en ieder die dit liet gebeuren. Maar laten we even teruggaan naar de bedoeling van deze channeling. Het onderwerp is Disclosure.

We hebben jullie al verteld dat Disclosure aanstaande is en op jullie drempel staat te wachten. Jullie hebben correct waargenomen dat de channelingen over Disclosure tot  een sterker wordende verbinding en precisie komen. Dit betekent niet dat we jullie specifieken geven over wanneer en hoe Disclosure zal gebeuren.

Om eerlijk te zijn, willen we niet zulke informatie geven omdat alle pret dan weg zou zijn als die uiteindelijk komt. Wat we zeggen is dat de gechannelde boodschappen zich meer en meer richten  op de feiten rond de bronnen van Disclosure en waarom dit nu moet gebeuren.

Voor dit NU moment, zal de Mensheid nog niet klaar zijn om de waarheid te ontvangen. Er zou een groot gevaar zijn voor mensen om in negatieve emoties van vrees, boosheid en haat te drijven.

Bedenk hoe jij zou hebben gereageerd op dit nieuws voordat je spirituele deuren open waren gegaan en iemand zoals wij je plotseling informeerde dat je sterrenbroeders en zusters al eonen tijd over jullie gewaakt hebben en dat er een enorme cover-up door wereld regeringen is geweest om deze informatie bij jullie weg te houden? Hoe zou jij op die waarheid over ons hebben geantwoord en het feit dat we Allen Een zijn en dat we eigenlijk hier zijn om jullie te beschermen?

Het is waar dat we niet hier zijn om jullie te redden. Dat is onze taak niet en laat me dit heel duidelijk maken. Het zal nooit onze taak zijn om jullie te redden van je eigen manifestaties  op voorwaarde dat zulke manifestaties geen negatieve impact hebben op het grote schema van Alles Dat Is. [dat is het Goddelijke Plan] Daarom hebben wij het gebruik van nucleaire wapens om de bevolking te reduceren, voorkomen, zoals dit oorspronkelijk bedoeld was door jullie duistere mensen en jullie hebben geholpen met de reiniging van jullie licht door vervuiling, zoals chemtrails.

Jullie illusie over de “werkelijkheid” is de grootste van jullie manifestaties. Het is niet onze taak om jullie van die illusies te bevrijden… Het is jullie taak (met onze hulp natuurlijk!)  Wat wij hebben gedaan is jullie beschermen voor pogingen om jezelf en je prachtige planeet te vernietigen. We hebben er voor gezorgd dat jullie evolutie niet lossloeg, zoals een stuurloos schip(om deze nautische term te lenen (smile)).We zijn hier omdat we jullie familie zijn en als familie moeten we zorgen voor ieder familielid. Denk eraan, wij zijn allen Een!

Nu, op dit moment van het NU heeft er een grote verschuiving plaats gehad en hiermee wijzen we niet op de verschuiving die gebeurd in jullie laatste kalenderjaar [21-12-12]. Dit voert naar het antwoord op de vraag : ”waar begint Disclosure”

De Mensheid is veranderd en dit is een innerlijke verschuiving waar we over praten. De dagen zijn verdwenen waarin we bezorgd zouden zijn geweest over sterke negatieve reacties zoals boosheid, angst of haat naar de boodschap van waarheid dat jullie niet alleen zijn in het universum en dat er een familie van Lichtwezens is die wacht op een vereniging met jullie.

De Mensheid heeft een niveau van licht bereikt dat in staat stelt om de waarheid te accepteren zonder overdreven negatieve reacties. De reactie van de meesten van de mensheid zal nu zijn: “Ik wist het! Ik heb het altijd al geweten!” en ze zullen instinctief voelen dat dit de ene en enige waarheid van alles is: We zijn allemaal Een!

En dit is de basis van Disclosure, deze innerlijke verandering heeft in de Mensheid plaats gehad. Dit is de basis voor alle gebeurtenissen die jullie zien als het “Disclosure proces”in de buitenste wereld. Het begint allemaal in je hart, in ieder hart in ieder menselijk wezen apart.

Dit is de reden waarom we jullie hebben geïnformeerd steeds weer, dat je NIET moet kijken naar de buitenkant van Disclosure, maar om eerder naar binnen te gaan en de nodige verbinding te maken met je hart. Zonder dit innerlijke weten, kan Disclosure aan de buitenkant niet gebeuren.

Jullie hebben dit eerst vereiste werk succesvol voltooid. Heel goed gedaan, overigens. Gefeliciteerd jullie allemaal, van onze kant!

Laat me dit samenvatten omdat het zo belangrijk is: Disclosure kan alleen gebeuren als de Mensheid haar huiswerk heeft gedaan en genoeg assimilatie/opname tevoorschijn heeft geroepen van licht om de waarheid te accepteren. En dit hebben jullie heel succesvol voltooid. Denk over deze woorden na en lees ze opnieuw met je hart, steeds weer!

Dus, waar staan we nu in het Disclosure proces van de buitenkant, gegeven dat jullie júllie deel van het proces hebben voltooid? Precies! Nu is het ons deel om Disclosure tot vervulling te brengen en wij nemen nu een sterkere rol in de situatie in. Jullie hebben het stokje aan ons overgegeven, zogezegd.

De dominostenen vallen op dit moment om. Nu voeren wij het aan en duwen de domino’s en alles valt precies zoals het moet. Jullie weten dit niet en jullie zijn niet in staat om dit proces te zien of volledig te omvatten, maar de ketting reactie is nu vol stoom vooruit aan het gaan en niets kan deze kettingreactie nog voorkomen.

Wees verzekerd dat we goed zijn voorbereid en dat we heel goed weten wat onze taak is en wat we moeten doen en wanneer. De timing is perfect en er zullen geen vertragingen worden toegestaan. De gebeurtenissen aan de buitenkant waar we naar verwezen hebben en die de mensheid zal tonen dat Disclosure hier is, staan nu op jullie drempel en zullen heel binnenkort gebeuren. En hiermee bedoelen we “spoedig” in jullie taal.

Bereid jezelf voor omdat als dit gebeurt, gaat het werk van onze grondkrachten, waar jullie allemaal deel van vormen, als een raket af(gaat beginnen). Jullie zullen naast je zusters en broeders moeten staan en hen de helpende hand geven om gewend te raken aan deze nieuwe werkelijkheid – en die is, in feite, de enige werkelijkheid die er bestaat.

Zoals ik jullie verteld heb, zit dit Goddelijke Plan al een lange tijd op zijn plek. Laat we een van je vragen wat dit betreft beantwoorden: waarom is dit plan zo vaak veranderd? Het is een vraag die alle lichtwerkers hebben gesteld, bewust of niet. Het is mij een genoegen om de vraag voor eens en altijd te beantwoorden.

De tijd van veranderingen in het Goddelijke Plan is definitief voorbij. Zijn er nuances die we moeten beschouwen en waar we op moeten reageren? Natuurlijk zijn die er. Maar ten eerste, dat zijn slechts nuances en geen grote veranderingen. En ten tweede, het plan dat nu op zijn plek zit zal niet op zo’n manier veranderen dat we jullie weer moeten voorzien van uitleg voor gebeurtenissen die je als “niet-eerlijk” ziet, of als “niet verwacht, of “niet vooruit gezien”. (1)

En alsjeblieft, (en dit is heel belangrijk) laten we kijken naar wat heeft geleid tot verandering van het Goddelijke Plan. Het is eigenlijk geen verandering, maar een vervulling van een aanvraag. En wie heeft deze aanvraag uit gezonden? Wie heeft deze bede naar onze Schepper gestuurd om meer tijd te krijgen om meer naaste broeders en zusters aan boord te laten springen van het schip dat Ascentie heet? Ja, jullie en alleen maar jullie! Laten we dat uitleggen.

Nog op vandaag begrijpen jullie niet hoe krachtig jullie als wezens werkelijk zijn. Eonen hebben we jullie met verbazing bekeken. Telkens als wij “denken”dat niets meer van jullie kant ons verbaast, krijg je het klaar om ons weer te verbijsteren. Telkens als we “denken”dat we het menselijke wezen hebben begrepen, ontdekken we weer dat we nog ver van de eindstreep zijn.

Jullie zijn verbazend! En dit gebeurde ons opnieuw toen jullie de smeekbede verzonden voor verlenging van het Ascentieproces (en dat houdt, zoals je weet, het Disclosure proces in). Jullie smeekbede was verbijsterend en de Schepper en wij allen zijn zo trots op jullie. Het bewees hoe ver jullie op je reis waren gekomen, dat jullie het welzijn van het collectief boven het doel van het individu hebben gezet. En dit doel was natuurlijk om zo snel mogelijk over de Ascentie eindstreep te gaan.

De Schepper heeft jullie smeekbede beantwoord en een negenmaands genade periode ingesteld, waar Denise Le Fay over heeft gesproken [ Ashtar vroeg me om de link hierbij te zetten: http://deniselefay.wordpress.com/2013/02/25/the-nine-months-period/]
En dank  jullie allemaal, we hebben nu meer bezoekers aan de hemelen om jullie proces te helpen coördineren (big smile) Het begint aardig druk te worden rondom jullie planeet!

Onze Schepper is vol vreugde, geluk en liefde voor jullie en is zo trots over jullie ontwikkeling. Zijn project “Speelveld Aarde” komt tot een succesvolle afsluiting. Deze genade periode tot september 2013 was niet makkelijk om jullie van te voorzien. Vergeet alsjeblieft niet dat alhoewel jullie je focus hebben gezet op jullie Ascentie en die van Gaia, de laatste heeft al plaats gehad, het hele plaatje is veel meer complex en breder dan jullie denken.

Want niet alleen jullie maar het hele universum waarin jullie prachtige planeet is gelegen wordt beïnvloed en gaat ook door dit Ascentieproces. En denk dan specifiek over jullie zusters en broeders in de innerlijke rijken van Gaia [Agarthanen] die er naar verlangen om zich eindelijk met jullie te verenigen. Ze kunnen nauwelijks nog meer veranderingen aan het plan tolereren. Ze hebben toegestemd in deze genade periode alleen nadat de Schepper besloot om slechts een hele korte tijd van verlenging toe te staan. (negen maanden)

Nu zitten jullie in deze overgangsperiode, die zelfs heel kort is met jullie woorden, en wij bevelen aan dat jullie deze korte tijd zeer wijs gebruiken. We zullen hier meer over uitbreiden in een latere channeling, daar ons channel vermoeid raakt. Hij moet nog wennen aan dit soort communicatie en wij willen hem niet overladen. Neem rust, lieve vriend. Vaarwel en we zullen spoedig weer met je spreken, je liefdevolle broeder Ashtar.

[Vaarwel, dear Ashtar, en dank je zeer voor je verklaring. Ik houd van jullie allemaal!}

 

 

Voetnoten:

(1) Ashtar verwijst naar de tegenoverliggende reactie op het nieuws dat het collectief heeft gevraagd aan het Gezelschap van de Hemel om de datum van volledig herstel verder weg te zetten zodat meer dan de oorspronkelijke 30 % met ons mee kon ascenderen. Dit is een interessante waardering van de versie van gebeurtenissen sedert de eerste aanwijzing die kwam van Linda Dillon haar bronnen en Philipp heeft geen banden met Linda.

 

 

Websites:

http://www.ashtarontheroad.com/ashtarcommand.html

http://deniselefay.wordpress.com/2013/02/25/the-nine-months-period/

http://goldenageofgaia.com/2013/03/ashtar-talks-feb-27-2013/#more-166900

http://goldenageofgaia.com/2013/02/archangel-michael-on-the-pause-and-full-restoration/

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: