21 december 2012 – NEW Message from the Star Nations (video + NL-vertaling)

Judy Satori uit Australië met een boodschap voor de wereld.

New Life on a New Earth

 

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Ons is te kennen gegeven door de STERREN-naties om deze boodschap AAN zoveel mogelijk mensen door te geven. Geef dit door naar je eigen email lijsten en heb je eigen contacten. En geef dit door aan hun contacten. Alle vrees voor het onbekende voorbij de 21ste moet worden gewist voordat de Verschuiving plaats vindt. We moeten allen het bewustzijn VASTHOUDEN voor Vrede, Eenheid en Liefde, VOOR ALTIJD!!!!

 

Kijk eerst naar de video van 11 minuten en lees dan eventueel de vertaalde tekst ervan, hieronder.  Of druk hem erbij af. w.

Bron:

http://myemail.constantcontact.com/JUDY-SATORI—NEW-MESSAGE-FROM-THE-STAR-NATIONS—PREPARATION-FOR-21-DECEMBER-2012.html?soid=1106889079546&ervan aid=WaLjOWIQdeo

Vertaling:

Nieuw  Leven op een Nieuwe Aarde

De 21ste december 2012, de datum die voorspeld werd door de Maya’s als het einde van een periode tijd., die ligt maar enkele dagen verder. Is dit een tijd voor rampen en beroeringen? Of is het een tijd van een nieuw begin voor de mensheid. Is het het begin voor een nieuwe periode van vrede en voldoende, zoals het werd voorspeld door veel Ouden en door wijzen van diverse culturen in legendes die werden doorgegeven in vele heilige culturen in diverse en ver weg culturen, die allemaal vertellen van een tijd met uitdagingen voor de mensen en met omwentelingen voor de Aarde, die een nieuw begin maken voor de Aarde, een nieuwe Gouden Tijd.

De Maya’s, de oude schriften van Hindoe, de Mahabharata, en de oude teksten van Griekenland, Rome en Egypte, Ze vertellen allemaal opmerkelijk hetzelfde verhaal. Het kanaal uit de 20ste eeuw Edgar Cayce en de 16de eeuwse ziener Nostradamus, ze zeiden bijna allemaal hetzelfde. We zijn duidelijk niet alleen hier op de Aarde. Er zijn duizenden gedocumenteerde zichtbare bewijzen van UFO’s en buitenaardse wezens in de 100 vorige jaren, of je dit leuk vindt of niet en ongelooflijke technische feiten zoals de gebouwde structuren zoals de Piramides van Gizah. Ze kunnen zeker niet gebouwd zijn met menselijke handen met door mensen gemaakte machines. De perfecte geometrische belijning en de volmaakte bouw kan zelfs niet opnieuw worden gemaakt, ook niet in de huidige wereld.

Mijn naam is Judy Satori en ik ben een spiritueel kanaal en in de laatste 15 jaar ben ik door spirit onderwezen om met vele Talen van Licht te spreken uit andere dimensionale werkelijkheden. In deze tijd van overgang ben ik door Sterrenwezens gevraagd om een serie boodschappen af te geven aan de mensen van de Aarde zodat mensen van overal worden geïnformeerd over hun voor de deur staande komst.

Ze zeggen tegen jullie: Wij komen gauw. We brengen jullie deze boodschap zodat je bent voorbereid en dat jullie er klaar voor zijn. Zodat als wij komen, jullie niet bang zijn. en dat je het zult begrijpen.

Deze boodschap gaat over ons als menselijke wezens die eindelijk de leeftijd/hun tijd hebben bereikt en dan samen met hen nieuw leven co-creëren in deze galaxy.  Ze zijn hier om naast ons te staan en ze helpen ons om door deze overgang heen te komen, en om door de veranderingen en uitdagingen heen te komen en om samen een tijd van plenty (genoeg) en een tijd van vrede en welzijn te creëren hier op Aarde.

Laat je leiden over hoe je je voelt, als je hun woorden hoort.. Laat de opening van liefde die je in je hart voelt en de versnelling van de energie achter de woorden, die e lichaam binnengaan de maatstaf en de barometer van de waarheid zijn. dit is wat mij werd verteld:

Een lange tijd geleden in een tijd die de Ouden Zepi Tepi noemden, ‘de eerste tijd’,  besloot de Galactische Raad van deze Melkweg Galaxy, een nieuw en opgewaardeerd soort mensen te scheppen voor de Aarde. De inheemse mensen van de Aarde zaten in die tijd in een moeras van dood en verwoesting en ze hadden niet het genetische vermogen en de spirituele mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om door deze cycli heen te komen. Zij hadden hun pad verloren zoals de Aarde ook haar weg kwijt was en in bewustzijn en vibratie was gezakt van een vijf dimensionale Ster die Tara heette, naar een drie-dimensionale planeet die Aarde heet.

De Schepper Goden en de Sterren Naties in deze Galaxy werden bezorgd. Zij wilden de Aarde Wezens terughalen/verlossen. En ze voelden dat de enige manier waarop ze de Aarde vooruit konden brengen was om een nieuw verbeterd menselijk soort te scheppen en om de Aarde in te zaaien met dit meer ontwikkeld menselijk DNA. Dit grote experiment in de menselijke creatie gebeurde ongeveer 100.000 jaren geleden.

De nieuwe, meer ontwikkelde menselijke wezens werden naar de Aarde gebracht en begonnen onderling samen te gaan met degenen die hier al waren.  Veel wezens uit/van de sterren begonnen ook op Aarde te incarneren om de nieuwe DNA codering op te nemen en hielpen zo de Aarde vooruit.

Veel van deze Sterrenwezens zien er als mensen uit. .Dat komt omdat zij ONS schiepen om op HEN te lijken.

———————————————————————–     sterrentaal.———————–

5 min.16:  De Sterrenwezens vertellen me dat sedert die tijd er vier cycli van Aarde precessie van de Equinoxen gekomen en gegaan zijn.  Iedere cyclus van die precessie die Grote Eeuw(Periode) of Groot Jaar genoemd worden, bestaat uit 25.920 jaren. Zo’n cyclus van een precessie houdt een geleidelijke verschuiving in van de axen-rotatie van de Aarde, een langzaam ronddraaiende hobbel van de Aarde vanwege zijn axen, als een schommelende top. Maar de hoek van de Aarde kantelt in zijn relatie tot de Zon. En dat naar andere hemelse lichamen blijft hetzelfde. Terwijl ieder van deze cycli tot een einde kwam en de Aarde zich opnieuw verbond met het energie programma centrum, in het hart van de Galaxy, het Galactisch Centrum, begon er een nieuwe cyclus, en terwijl het dit deed,  had er ook een verschuiving in de elektrische energie werking tussen de Aarde en het Galactische Centrum plaats. Het eindigen en beginnen van vorige Aarde cycli konden ook samen zijn gevallen met geweldige aarde omwentelingen en verwoestende klimaat gebeurtenissen.

In recente jaren hebben wetenschappers vermeld dat er hele grote gebieden waren van smeltend ijs op de Noordpool. maar dat globaal de massa poolijs is toegenomen op de Zuidpool

De Aarde is al minstens 26 graden op zijn axen gekanteld. Dit is een gedocumenteerd wetenschappelijk effect. En deze toenemende verschuiving van de axen verandert ons wereld weer en klimaat op weergaloze wijze. De Sterren Wezens vertellen mij dat er een gecontroleerde(beheerste) Pool Verschuiving onderweg is, die culmineert met de laatste verschuiving de hoek van torsie, Aarde’s draaihoek of axen kanteling, welke zal plaats vinden op 21 december die doorgaat met aardeveranderingen tot aan 2014.

21 december dit jaar is het einde van de 25.920 cyclus op aarde, maar de Sterren Wezens vertellen me dat dit nieuwe begin anders zal zijn. Ze zeggen dat in deze tijd van overgang de Aarde ten slotte haar leeftijd bereikt en gekalibreerd wordt naar een vijf dimensionale vibratie. Een nieuw vijfde wortel ras van menselijke wezens zal worden gecreëerd. Wat dit betekent is dat het 12 strengen DNA potentieel dat wij nu allemaal hebben als menselijk wezen kan worden  geactiveerd in de snellere pulserende omgeving van een nieuw vijf dimensionale Aarde.

Dit was eerder niet mogelijk toen de Aarde vibreerde imet het lager pulserende ritme van de derde dimensie, maar spoedig zal dat wel zo zijn omdat wij Aarde Wezens zijn die gekalibreerd zijn naar Aarde’s frequentie. Met de verschuiving van de Aarde op 21 december, zal meer van de ingeboren cognitieve kracht en het potentieel dat altijd deel was van onze originele code, worden geactiveerd. DNA materiaal dat altijd door wetenschappers betiteld werd als ‘junk DNA’ zal beginnen aangezet te worden. De capaciteit voor ons als menselijk wezen om onze geest meer te gebruiken op bekrachtigde wijzen, zal groter worden.

In waarheid zullen wij allemaal met de verschuiving van de Aarde naar de vijfde dimensie opnieuw worden geschapen en opgewaardeerd worden, in bewustzijn en in stoffelijke vorm.

In deze tijd van het nieuwe begin zullen veel Wezens van de Sterren weer naar de Aarde komen om de mensheid te helpen een nieuwe kaart te schrijven door stormy waters (woelige tijden) heen en een nieuw planetaire cyclus beginnen te scheppen van bewuste, galactische co-creatie.

Nadat deze vijfde Grote Periode begint op 21 december zullen veel vertegenwoordigers van de Sterren Naties van deze Galaxy komen om hier op Aarde tussen de mensen te lopen. Ze zeggen dat er zoveel zullen komen dat er geen regering zal zijn die hen zal ontkennen of de waarheid kan afdekken.  Op hun beurt zullen zij de wereldregeringen helpen om een nieuwe kaart van progressie en visie te schrijven voor de Aarde, zodat door het samenwerken als één Galactisch Mensdom we onrechtvaardigheid zullen rechtzetten en dat allen op Aarde gelijkwaardige gelegenheid hebben. Hun boodschap is positief. Zij zeggen: be heartened, vat moed bij wat er voor jullie ligt. Zij verzekeren ons dat onze gedachten van vrees slechts het vrijlaten is van oude, ouderwetse, bewustzijnsvibraties zijn die nu bij ons wegvallen, als een slang die zich van zijn huid ontdoet. Zij begrijpen dat oude gezichtspunten en geconditioneerde ideeën over werkelijkheid misschien mentale her-aanpassing nodig hebben, maar dit wordt snel gedaan als we onszelf laten zijn en ons laten zijn bij wat is.

Zij zeggen: als wij komen, zullen we snel komen en we zullen in grote aantallen komen. Jullie zullen enorme lichtschepen aan de hemel boven je steden zien.

Niemand zal kunnen ontkennen dat wij hier bij en tussen jullie in zijn.

Als jullie die onmiskenbare tekenen aan de hemelen zien, dat wij zijn gekomen, verwelkom ons dan met het bewustzijn van liefde, omdat ook jullie van de sterren kwamen en wij zijn als familie voor jullie. We werken slechts voor jullie hoogste goed en grootste welzijn. In de komende jaren zullen we jullie helpen op diverse gebieden van technologie om de Aarde te ontwikkelen en om overvloed, gezondheid en geluk voor iedereen te scheppen.   Samen zullen we het zuivere licht herscheppen en de oorspronkelijke schoonheid van Tara, de Aarde, zoals zij eens was en weer zal zijn. De tijd van onze komst staat voor de deur. Beoefen liefde en goede wil. Wees vriendelijk voor jezelf en voor anderen. Word je bewust dat kritische en veroordelende gedachten als een boomerang naar je terugvliegen, dus let op wat je denkt en hoe je handelt door deze gedachten, die je eigen schepping zijn.

Het meest belangrijke dat we tegen je zeggen is:  wees in vrede en weet dat alles goed is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: