12-12-12 – Patricia Cota-Robles – Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 4/4)

12-12-12 – Patricia Cota-Robles – Dr Meg Blackburn-Losey interview (Deel 4/4) 

 
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Wat zie jij aankomen voor 2013? Ik denk dat het een prachtige tijd gaat worden.
Patricia Cota-Robles:
Het gaat absoluut een prachtige tijd worden. Een van de dingen die onlangs gebeurde, is dat we een nieuwe Planetaire Oorzaak van Goddelijke Liefde gecocreëerd hebben die nu begint door te filteren. We hebben recentelijk een nieuwe Renaissance van Goddelijke Liefde gecreëerd en de Wezens van Licht hebben ons gevraagd om te begrijpen wat dit betekent. Dit zijn nieuwe patronen van Perfectie die het fysieke vlak binnenstromen en die gebaseerd zijn op Liefde en de Eenheid van het Leven.
Ze vroegen ons te kijken naar wat er zo’n 500 jaar geleden tijdens de laatste Renaissance gebeurde. Dit maakte deel uit van het Plan, net zoals de Maagd van Guadalupe. De Renaissance die 500 jaar geleden tegelijkertijd plaatsvond, diende om het creatieve rechterbrein te activeren. We leefden toen net in het midden van de Duistere Middeleeuwen met het barbaarse Primaire Bewustzijn. Toen de patronen voor de Nieuwe Renaissance de mentale en emotionele lagen van de Aarde begonnen binnen te filteren vanuit de Hogere Rijken en de Rijken van Oorzaak, begonnen de mensen hier gebruik van te maken. Dit begon in Firenze, Italië en begon zich over de hele wereld te verspreiden. Het bracht een nieuw niveau van beschaving, cultuur, kunst, muziek en dans met zich mee dat ons naar een hogere orde van Zijn bracht.
De Wezens van Licht vroegen ons te kijken naar de Transformatie die toen plaatsvond en dit gebeurde in het midden van de Duistere Middeleeuwen, toen de Mensheid in duisternis en slaap begraven lag. Ze vroegen ons om ons dit nu voor te stellen met het Ontwaken en de Verschuiving van het Bewustzijn, de Nieuwe Planetaire Oorzaak van Goddelijke Planetaire Liefde die nu plaatsvindt, nu deze patronen van de Renaissance van Liefde de wereld beginnen in te sijpelen, de Kwantumverschuiving naar het Licht waar we doorheen en naartoe bewegen, dat is exact wat er gaat gebeuren.
Op 12-12-12 openen we de Poort in Bolivië tot de volledige breedte en brengen we de Mannelijke en Vrouwelijke Polariteit van God, die reeds verschillende jaren aan impuls toeneemt, naar binnen en naar een Hogere Frequentie dan deze die we sinds onze val uit Genade, enkele miljoenen jaren geleden, ervaren hebben.
Op 21 december 2012, bereiken we het hoogtepunt van de uitlijning met de Galactische Kern van onze Melkweg, de uitlijning van verschillende uitlijningen binnen uitlijningen van alle cycli binnen cycli. We gaan een Kwantumverschuiving in trilling en bewustzijn op de Spiraal van Evolutie maken, wat zal helpen om de Harten te doen ontwaken en de Goddelijkheid binnen elk persoon, de IK BEN Aanwezigheid een grotere invloed te geven. Het Lagere Menselijke Ego zal naar het Licht getild worden, om een groter begrip te hebben voor de mogelijkheid van verandering.

Ik wil nog iets zeggen over de IK BEN Aanwezigheid, want de Wezens van Licht hebben uitgelegd waarom het goed is om de term IK BEN Aanwezigheid te gebruiken, omdat toen Mozes tot de brandende braamstruik sprak en vroeg “wie ben je?”, het antwoord “IK BEN die IK BEN, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde” was. De IK BEN Aanwezigheid is het deel van ons is, onze Vader/Moeder God is de Alleswetende, Almachtige, Alomtegenwoordige Kosmische IK BEN, Al Dat Is. ‘Ik’ komt van Alfa, wat het Ene of het Begin betekent, de Mannelijke Polariteit van God. ‘BEN’ komt van Omega, wat het Einde betekent, de Vrouwelijke Polariteit van God. Het betekent: ‘God is alles dat er is’.
Wanneer we IK BEN zeggen, is dit een Codewoord dat ons meteen met de Bron afstemt en als zonen en dochter van God, zijn we elk een Straal van Licht komend uit de Kosmische IK BEN en alles wat onze Vader/Moeder God bezit behoort ons toe. Dit deel van ons werd in Gods evenbeeld geschapen. Wanneer we naar onze IK BEN Aanwezigheid verwijzen, ‘IK BEN mijn Machtige IK BEN Aanwezigheid’, verbindt dit ons onmiddellijk met Al Dat Is. Alles wat op deze twee woorden volgt moet deze vibratie hebben. Daarom is het zo belangrijk om te stoppen met IK BEN arm, IK BEN ziek, IK BEN moe of eender wat negatief te zeggen en met affirmaties te beginnen.
Dat is het model dat Jezus ons achterliet en dat we in het afgelopen tijdperk verkeerd geïnterpreteerd hebben. Toen hij zei: ‘IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven, IK BEN de open Deur die niemand kan sluiten, IK BEN de Opstanding en het Leven, IK BEN het Licht van de Wereld, bevestigde hij dit in Manifestatie en iedereen heeft het vermogen om dit te doen. Wanneer we ons met onze IK BEN Aanwezigheid verbinden, zijn we één met de IK BEN Aanwezigheid van elke man vrouw en elk kind op de Planeet. Wanneer we voor onszelf beroep doen op het Licht, kunnen we als surrogaat dienen voor elke andere man, vrouw en kind, zodat waneer wij opgetild worden, iedereen op de Planeet opgetild zal worden.
Daarom vindt deze Transformatie zo snel plaats, zelfs onder mensen die nog niet ontwaakt zijn en die momenteel zo afkerig handelen. Hun IK BEN Aanwezigheid absorbeert dit Licht en laat het naar ze toestromen in perfecte afstemming met hun Goddelijke Plan en hun hoogste goed. Dus helpt het ze om het hoofd boven de modderpoel van hun menselijke miscreaties te houden, en de pijn en lijden in hun leven, voldoende opdat ze dit Licht voor zichzelf kunnen oproepen, hetgeen een ieder van ons uiteindelijk dient te doen.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Jij hebt iets in petto op 12 en 21 december, wil je hier iets over vertellen?
Patricia Cota-Robles:
Natuurlijk. Er vinden overal ter wereld vele dingen plaats, luister naar je Hart en handel dan, we zullen allen op onze perfecte plaats zijn. Ik weet dat jij enkele prachtige dingen zult doen en iedereen die bereid is om het Licht op die manier te verankeren, zal door die activiteit aangetrokken worden. Wij zullen aan enkele dingen deelnemen, de Sterrenkennis Conferentie, waar inheemse mensen aan zullen deelnemen in het Carefree Resort in Phoenix. Alle details staan op mijn website beschreven. Wij houden op 20 december een meditatie in Ventana Canyon in Tucson, Arizona, om de weg voor te bereiden voor deze Energieën die op de 21ste gaan binnenkomen. Op 21-22 december ga ik deelnemen in Sedona tijdens de 2012 Lichtactivatie die gesponsord wordt door de Eenheidskerk in Sedona. Het gaat door in het Hilton in Sedona, Arizona.
Er zullen talloze Lichtactiviteiten en Wereldmeditaties zijn, let er op, kijk op het Internet of er iets dicht bij je thuis is of iets met je Hart resoneert. Het belangrijkste is dat we onszelf toestaan om de open deur voor dit Licht te zijn, met wie of waar we ons ook mogen bevinden, zodat het Licht via de Goddelijkheid van ons Hart naar het fysieke vlak kan doorstromen.
Zoals ik al eerder zei, is het de Wet dat de oproep voor hulp uit de Rijken moet komen waar de hulp nodig is. Dit is een ongelooflijke Kosmische Kans van Ongeëvenaard Licht dat duizendmaal in duizendvoud versterkt wordt door het Hemelse Vennootschap en het heeft Open Deuren nodig, Hartvlammen op het fysieke vlak waardoor het kan stromen, om zich fysiek te kunnen manifesteren. Als niemand zijn/haar Hart opent, wat natuurlijk niet zal gebeuren, maar als niemand dit zou doen, zou deze kans voorbijgaan en dit Licht om de Aarde heen stromen en geen deel uitmaken van het fysieke oppervlak voor de Transformatie van de Aarde. Wij zijn van vitaal belang om Hemel en Aarde te ver-eenigen voor deze influx van Licht.
Dus luister naar je Hart, dat is de reden waarom je hier bent.  Je ben hier duizenden levens lang op voorbereid, om te doen waarvoor je je vrijwillig aangeboden hebt. Je bent hier niet toevallig. Wees het beste dat je kunt zijn en wees de open deur waarmee je hebt ingestemd.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Wat mij zo omver werpt is dat er miljoenen van ons zijn die samenkomen voor deze Tijd, allen met dezelfde Intentie, hetzelfde Hartenlicht, allen samenkomend voor deze Tijd en hoe krachtig dit is. Waar twee of meer samenkomen wordt alles vergroot, maar het wordt ook exponentieel, er is geen lineair gevolg meer. Wij beïnvloeden alles wanneer we allen op deze manier samenkomen. We moeten ons eraan herinneren dat we zijn wat we willen zijn en de dingen niet als afgescheiden zien.
Patricia Cota-Robles:
Absoluut. En een deel van het grote begrip hiervan is dat elke persoon op het fysieke oppervlak zijn/haar persoonlijk plan vervult. Zelfs degenen die op weerzinwekkende en verwerpelijke wijze handelen, hebben ermee ingestemd om deze negativiteit aan de oppervlakte te brengen. De reden waarom zij hiermee ingestemd hebben om deze negatieve Judas te spelen als deel van het plan, is dat ze wisten dat er miljoenen ontwaakte zielen zouden zijn die heel snel de Violette Vlam zouden oproepen om het te transformeren, zodat zij ook aan hun ontwakingsproces kunnen beginnen en vooruit te gaan naar het Licht. Er is niet iets als ‘wij’ en ‘zij’, er is geen afscheiding, wij maken hier allen samen deel van uit.
Het doel is om dit zo snel mogelijk te doen, zodat zij stoppen met zoveel ravage te veroorzaken.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Op een manier zie ik het als een loslaten. Telkens als het Licht binnenkomt, zuivert het wat geen Waarheid is. We zien heel wat loslaten en verandering terwijl we ons naar dit Nieuwe Bewustzijn bewegen. We zien ook verschillende tekenen. Bijvoorbeeld het presidentiële debat: de moderator controleert snel, terwijl ze de afgelopen jaren doorheen het hele debat logen. En nu worden ze eerlijk gehouden. We zien steeds meer in de wereld dat de mensen wat niet juist is niet meer tolereren.
Wat een opwindende tijd waarin we leven!
Patricia Cota-Robles:
Het is een opwindende tijd en zoals ik al zei, werden we vele levens hierop voorbereid. Dit is de tijd waarover men in de Bijbel spreekt wanneer je zegt: ‘alles wat verborgen is, zal onthuld worden.’ Clandestiene, ondergrondse manipulatie zal niet meer werken. Dat is nog steeds het probleem met het economische systeem, omdat sommigen nog steeds vanuit dit Primaire Bewustzijn werken en naar de eerste plaats zoeken. Ze proberen zich aan iets vast te houden, weer op te eisen en het weer op zijn plaats te krijgen, maar het zal nooit werken. Het zal blijven afbrokkelen tot we opwaarts gaan.
Een van mijn favoriete quota’s van Buckminster Fuller is: ‘om iets te veranderen, moet je niet proberen om het bestaande model te veranderen. Je creëert een nieuw model en stelt het oude buiten gebruik’.  Dat is exact wat er nu gebeurt. We maken nieuwe energiesystemen waardoor de oude achterhaald worden. Nieuwe financiële systemen en nieuwe genezingmethodes. En we gaan niet meer in strijd met hen zoals in het verleden, ze gaan gewoon onbelangrijk worden.
Dr. Meg Blackburn-Losey:
Perfect.
Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.
© 2012- Dr. Meg Blackburn-Losey.
Geplaatst door Ulla op 23:23

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: