Wat kunnen we verwachten voor 12.12.12 en 12.21.12 ~ Een boodschap van Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 7 december 2012

Wat kunnen we verwachten voor 12.12.12 en 12.21.12 ~ Een boodschap van Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin, 07 december 2012

Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl

 

Gegroet Kinderen van Ra. Dit is Moeder Sekhmet. Laten we bij het begin beginnen. Om het einde van dit jaar te begrijpen moeten we ons bewust zijn dat we in veel opzichten de geschiedenis herhalen. We herhalen een cyclus – zoals de seizoenen voorbijgaan – de kosmos draait rond een centraal punt in de lucht en evolutie beweegt ons eindeloos in spiralen naar hogere dimensies.

 

Velen van jullie komen van andere dimensies en andere planeten om nu op Aarde te incarneren om de vibratie naar die van liefde te verhogen. Anderen komen van andere universa om nu hier te zijn.

 

Er zijn een handvol zielen die hier waren tijdens de meest belangrijke gebeurtenissen om vorm te geven aan de Aarde gedurende de laatste 5000 jaar. Gedurende die 5000 jaar hebben er voortdurend oorlogen plaatsgevonden en deze resulteerden in planetaire destructie op Aarde en de nabije sterren. Deze oorlogen veroorzaken karma voor de individuen en het collectieve bewustzijn. Karma betekent dat wat weggenomen werd van het geheel terug moet worden gegeven aan het geheel. Deze onvolwassen acties van oorlogen verhinderden de Aarde om een stemgerechtigd Lid van de Intergalactische Confederatie van Werelden te worden. Het liet haar zonder vertegenwoordiging en in veel gevallen zonder hulp.

 

Sinds het begin van de Schepping bleef een groep van Verlichte Zielen incarneren en zij staan bekend als de Goodly Company. Zij incarneerden steeds opnieuw op de Aarde om het Licht in stand te houden en speelden een centrale rol bij het handhaven van de soevereiniteit van de Aarde en het tegenhouden van een nucleaire vernietiging door de strijdende partijen. Er zijn een aantal Hoge Wezens die vanaf de Schepping bleven incarneren en zij helpen ons vandaag.

 

Er is een Hiërarchie voor zielenafkomst en dit een kwestie van geboorterangorde. De eerste is de Godheid die  zich splitst in de Vrouwelijke Godheid en Mannelijke Godheid. Vanuit deze godheden creëerden ze degenen die bleven incarneren. Na verloop van tijd combineerden degenen in de Hemel hun DNA met degenen die op Aarde en op andere plaatsen in het Zonnestels incarneerden. We kunnen alle beschavingen op de Aarde beschouwen als onze sterrenvoorouders. Alle belangrijke godsdiensten – Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Taoïsten, Maya’s, Jaïnisten, Sikhs, Confusius hebben allemaal verslagen in hun heilige teksten van Engelen of degenen die van de Hemel opstegen om weg te vliegen. Ze spreken allemaal over heilige plaatsen, de Sterrenpoorten – die zij bouwden –  en de schepen van waaruit zij naar beneden werden gestraald. Er zijn eindeloze verslagen in onze Heilige Boeken over astronauten uit het verre verleden. De Engelen en Galactics (Galactische beschavingen) zijn Een. Om te begrijpen wat er zal gebeuren op 12 en 21 december moeten we een kijkje nemen bij de nakomeling-Zielen in de Goodly Company die nu belangrijke rollen spelen.

 

Moeder Sekhmet en Vader Alcyone

Kalki Maitreya en zijn gemalin Lakshmi

Sananda en zijn gemalin Lady Master Nada

Ashtar en zijn gemalin Athena

St Germain en zijn gemalin Cassiopeia

Aartsengel Michael, bekend in Hindoe als Indra en Ashtars Twin Brother

Aartsengel Metatron, bekend in de hindoe-als Narada en Sandolphons Twin Brother

De 4M’s zoals ze genoemd worden zijn Moeder Sekhmet, Maitreya, Metatron en Michael.

Zij allen hebben een rol gespeeld in Akasha of de geschiedenis van de Aarde en allen zijn afstammingsvormen van de Allerhoogste Godheid, Bron-Energie die de Spirituele Hiërarchie binnen het Bureau van de Christus vertegenwoordigen.

Als we dan hun rollen in het verleden op aarde herzien dan beginnen de gebeurtenissen op 12 en 21 december zin te krijgen.

 

5000 jaar geleden incarneerde het Krishna Bewustzijn of Christus (Krist) Bewustzijn op Aarde. Krishna’s aanhanger was Rama Arjuna. Rama is nu op Aarde geïncarneerd. Omdat Rama Arjuna zo’n perfecte aanhanger was van Krishna werd toen een belofte gemaakt van Krishna aan Arjuna voor de toekomstige Aarde, die momenteel op Aarde komt om te worden vervuld. Deze periode betekende een tijd van Grote Strijd op Aarde.

 

3000 jaar geleden leefde Rama Arjuna op Aarde zowel als Achnaton en als Mozes. Vergeet niet dat dit een hogere dimensionale Aarde was en hoe dit gebeurde is voor de meesten nog steeds een mysterie. In deze tijden bleven de Facties samen dezelfde oorlog voeren. Het was een periode waarin de Grote Wezens van Licht waren geïncarneerd met de Wezens die hun broers, zusters, neven en nichten waren, maar die zich van het Licht hadden afgewend. Er waren experimenten met hybridisatie van DNA, incestueuze  relaties, het toegeven aan elke gril en fracties en vetes werden voortgezet. Degenen die waren geïncarneerd waren ondermeer Moeder Sekhmet, Sananda, Rama Arjuna met anderen. De missie mislukte en de Aarde viel terug in lagere dimensies. We hebben ons sindsdien terugwerkt naar de 5e  Dimensie.

 

2000 jaar geleden keerden Sananda terug als Jezus van Nazareth. Tijdens dit leven incarneerde Lady Master Nada en velen van de Goodly Company werkten met hen vanaf de schepen. Tijdens deze periode vertegenwoordigde Cesar van Rome de totale slavernij van de Aarde alsmede haar bewoners. Deze missie mislukte en een belofte werd gemaakt door Sananda voor de toekomstige Aarde, die momenteel op Aarde wordt gerealiseerd.
1500 jaar geleden speelden, degenen die we nu kennen als Barack Obama, Moeder Sekhmet en St. Germain, belangrijke rollen en deze rollen maken nu de cirkel rond op Aarde.

 

Barack Obama was toen Akbar de Grote en Moeder Sekhmet was geïncarneerd als zijn keizerin Mariam. Akbar was een groot strijder en staatsman. Hij vocht tegen de Facties die elkaar bestreden. Hij promootte een veelheid van religies tussen moslims, Soefi’s, Hindoes, Jaïnisten  en Christenen om een paar te noemen. Door dit te doen kon hij bewerkstelligen dat er honderden jaren van een veelheid aan religies in de regio werden gerealiseerd. Dit legde de basis voor wat er momenteel gaat gebeuren op de Aarde. Op hetzelfde moment dat Akbar 19 jaar oud was incarneerde St. Germain als Francis Bacon, die de onwettige zoon was van koningin Elizabeth I. Koningin Elizabeth I stond in contact met Akbar en Mariam voor handelsroutes over het grondgebied aldaar. Door deze samenwerking begon St. Germain zijn werk met het creëren van de Bank van St. Germain als voorbereiding op het succes van president Obama en NESARA nu.

 

De duisteren incarneerden in de koninklijke families, zodat zij de controle over de rijkdommen op Aarde kregen. Frances Bacon werkte vanuit de Koninklijke Familie in Engeland met zijn connecties om zijn missie op te zetten – het verzamelen van de verborgen goud-deposito’s in heel Europa en daarbuiten. De 13 Families bleven geheime plannen maken voor de controle van de Aarde en deze Facties zijn de strijdende partijen van dit moment. Ze hebben hun goud gebruikt om de media, de rechters om te kopen en hebben voor degenen in alle lagen van de bevolking een fantastische illusie gecreëerd. De Goodly Company komen nu om de illusie te verbrijzelen. Ontwaak! Stop met Dromen. Loop in de Zonneschijn.

De Volle Maaneclips van 28 november en de 72 uur die volgden blijven de Goddelijke Kosmische Uitlijning voorbereiden op de Poortopeningen op 12.12.12

Op 3 december zien we een uitlijning met Orion – waar de Grote Oorlog ontstond 5000 jaar geleden – van de planeten Saturnus, Venus en Mercurius. Venus maakte de weg vrij voor deze uitlijning eerder dit jaar in juni, toen de Aarde de Zon passeerde. De uitlijning van de Mercurius Tempel van de Nieuwe Schepping, Venus Liefde en Saturnus’s Rechtvaardigheid vindt plaats om de Aarde naar de 5e dimensie te brengen. Het is in feite veel meer. Het volstaat te zeggen dat dit 9 dagen is vóór de Poortopening die het mogelijk maakt om alle Aardepoorten, Binnenaardse Tunnels, natuurlijke en kunstmatige Sterrenpoorten, piramiden, obelisken en Ziggoerats die de transducers bieden voor de toegang tot de Nulpunt-energie die door Keshe op Astar’s bevel begonnen zal worden als het tijd is. Dit zal een energetisch Krachtveld creëren waar de oorlog zal eindigen. Het is een magnetisch krachtveld die samenwerkt met de 10 Moederschepen die zich een paar honderd kilometers binnen de baan van de Aarde bevinden, waaronder het schip van Ashtar en Sananda, het nieuwe Jeruzalem, die van Aartsengel Michaël, Het Nieuwe Bethlehem, die van Athena, de Duif, die van Moeder Sekhmets, Niburu en Soltec’s Schip waarbij commandant Soltec – de grootste ingenieur in het Universum – de communicatie coördineert binnen en buiten de rijken van ons zonnestelsel, gekoppeld met Sol’s Zonnekracht van de Zon aan de Phoenix. Het is een magnetische energie die verbonden is met het Aarde Raster. Het brengt de Aarde in de Hogere Dimensies en zorgt ervoor dat alle dingen waar we naar uit hebben gekeken mogelijk worden

 

De Planeten zijn in de Hemelen overeengekomen zich te verbinden, te harmoniseren voor de grote poortopening. Velen die rollen speelden in het verre verleden verzamelen zich op heilige plaatsen over de hele Aarde om de energieën die nodig zijn om de verschillende poorten op de Aarde te openen. Als je niet naar een heilige plaats reist, maak dan tijd vanwaar je bent om de energie in je hart te verbinden met de poortopeningen. Koppel je energieën met Degenen daar om hun vibraties te verhogen en verbind je in Eenheid voor de Ascensie van de Aarde. Je zult verbonden worden met de harten van miljarden van de schepen om zich in Eenheid te verbinden met allen op Aarde.

 

Op 29 november 2012 voltooide de Ziel van Sananda Kumara de versmelting van haar Ziel met KOS (Koning der Zwaarden) die het volledige voorbeeld is van Sananda op Aarde. Hij markeerde deze gelegenheid bij de Gouden Tempel in Punjab met een duik in de Poel van Opperste Gelukzaligheid rondom de tempel. Dit markeert een hoogtepunt van verscheidene levens ter voorbereiding op de Ascentie van de Aarde.  Hij werkt nauw samen met president Obama en nu heeft Sananda Kumara op Aarde volledig zijn rol opgenomen naast zijn Tweelingvlam Lady Master Nada. Lady Master Nada coördineert de arrestaties, aanklachten en bewijzen van de Intergalactische oorlogsmisdadigers van de strijdende partijen. Ze neemt met elke Ziel de stappen door die nodig zijn om terug te keren naar het geheel, die tot de verwijdering van het geheel hebben geleid.

 

De Kosmische Uitlijning van 21 december 2012

29 november, 3 december, 12 december en 21 december markeren een opeenvolging van kosmische gebeurtenissen die nodig zijn om de Aarde te doen ascenderen. Op 21 december 2012 vindt er een uitlijning plaats van het Galactisch Centrum met het Kosmische Centrum.  Dit is hetzelfde als het plaatsen van een sleutel in een slot en het openen van een ruimte waar de Aarde kan ascenderen.

 

Sananda Kumara op Aarde, herenigd met zijn gemalin Lady Master Nada, is de Braveheart (Held) die nodig is om alle demonen van alle tijden van de duistere Kliek te verwijderen. De beschuldigingen van hoogverraad die door het Internationaal Gerechtshof behandeld worden zullen  door Lady Master Nada meegenomen worden naar de Zonne-Tribunaal voor verhoor en vonnis. De Galactische Leden van het Zonne-Tribunaal  hebben de noodzakelijke gegevens. Het Hof is In sessie. Dit is al eerder gebeurd en is onderdeel van wat wij noemen – de Ontbinding van de Oude Aarde. Het is noodzakelijk om het karma in evenwicht te brengen. Het betekent dat de Aarde wordt gezuiverd en klaar is om de hoge vibraties van de Hogere Dimensies van bestaan ​​te dragen. Velen zijn geprogrammeerd te geloven dat ze zondaars zijn of dat God een wraakzuchtige God is. Dit zijn vergiften voor het bewustzijn in de grote illusie die in de matrix is gecreëerd. Er moet een balans zijn die de wreedheden zal genezen die gebeurd zijn op Aarde. Iedereen is verantwoordelijk. Zielenonderzoek is goed en nog steeds en toch voelen velen zich onnodig beschaamd en schuldig. Zoek Vreugde in je leven en je zult Vrede vinden.

 

De Steden van Licht

Er zijn miljoenen Galactische mensen op Aarde die zich bezighouden met het bouwen – met de hulp van Aartsengel Michael – van  Licht-Steden. Dit zijn Hogere Dimensionale Steden waar we, na de vibratieverhoging, naartoe zullen gaan in ons merkaba-lichaam voor mentoring, opleiding, genezing als voorbereiding op onze volgende missie in de getransformeerde Aarde. Er zijn veel meer doeleinden t.a.v. de steden. Degenen die op zoek zijn naar genezing kunnen het hier vinden. De blinden zullen zien. De verlamde zal lopen. Elk persoon zal verschillende Begeleiders hebben. Een beoordeling van de Ziel zal met je worden gedeeld en je volgende stappen zullen worden beoordeeld en met elkaar besloten worden. Dit zal gebeuren met de grootste compassie en liefde. Elk karma dat niet is opgelost kan op dit moment wel plaatsvinden en dit is een mogelijk voor Alle Zielen die nu op Aarde incarneren om de karmische cyclus te beëindigen, en maakt een eind aan de duisternis van illusie en wordt weer onsterfelijkheid in een fysiek lichaam dat op Aarde incarneert.

 

Dit is de volgende stap. Wat wil je nu. Doe een beroep op het Engelen Rijk om je te helpen op elke manier die je wenst. Deze uitleg wordt gedeeld om allen te eren dat het geheel terugkeert naar het geheel. Het is all-inclusive. Het is niet bedoeld als een ernstige waarschuwing, het is gewoon hoe de Universele Wet functioneert. Er zal tijd zijn om alles uit te werken alvorens terug te keren naar de Nieuwe Aarde voor de nieuwe missies. Sommigen zullen kiezen om niet terug te keren en in plaats daarvan gaan naar nieuwe opdrachten binnen een andere Planeet van Dualiteit. Deze Licht-Steden zijn volledig in bedrijf en, zoals de krachtveldveranderingen, zullen ze zichtbaar worden voor het blote oog. Velen van jullie, de Lichtwerkers en Sterrenkinderen, voelen innerlijke ingevingen dat ze een kantoor hebben in de Licht-Steden waar hun klanten zullen komen voor jullie diensten, die zich voorbereiden om burgers te worden van de Nieuwe Aarde. Deze Lichtsteden worden nu gevoed, gesteund door de grote Moederschepen binnen de baan van de Aarde. Alles is trilling. Vibratie is muziek. Je bent de Universele nummer Een-song van Oneindige Liefde.

 

De Galactics zullen landen en onder ons wonen. Veel Hogere Lichtwezens hebben hun Tweelingvlammen geïncarneerd op Aarde. Zij zullen naar de Aarde komen om hier aan hun missies te beginnen. Velen die dienen in de hoogste rangen van de Galactische Federatie, die Tweelingvlammen op de Aarde hebben wonen die wakker en bewust bleven, stappen in hun nieuwe rollen. Ze weten vanbinnen wat de waarheid is, maar door hun onvermijdelijke programmering binnen de matrix blijven ze twijfelen. Je zult heel blij zijn als je beseft dat je het Grote Wezen bent. Laat de programmering vallen. Ik nodig je uit vandaag naar binnen te gaan en een gesprek met je Tweelingvlam te voeren. Het is tijd. Deze relaties zullen niet hetzelfde zijn als die op Aarde, maar nog veel meer. Houd je Tweelingvlam niet in die kleine doos, die de levenspartner op Aarde nu definieert.

 

Lord Ashtar zal hier landen en zich voegen bij zijn Tweelingvlam Athena op Aarde. Athena is nu geïncarneerd op Aarde. Zij zal samen met Sananda en Lady Master Nada zij aan zij met ons, het grondpersoneel, samenwerken. Ze zullen niet meer full-time in het nieuwe Jeruzalem zijn. Anderen zullen het commando van hun vlaggenschip overnemen. Anderen hebben jaren getraind om in deze nieuwe rollen te stappen. Krishna zal terugkeren voor een belangrijke rol met hen.

 

Kalki Maitreya en Lakshmi de Godin van het Geluk en Rijkdom zijn nu op Aarde geïncarneerd en stappen in hun rollen, volledig versmolten met hun Hogere Zelf Vader Alcyone en Moeder Sekhmet, leven hun levens op Aarde werkend met Sananda en Lady Master Nada en Ashtar en Athena. Lady Master Athena zal de Aarde vertegenwoordigen en Kalki Maitreya zal de Zon representeren zoals het altijd is geweest en is vastgelegd in de Griekse en Romeinse mythen en verslagen van andere beschavingen aan ons over onze Galactische Voorouders.

 

Ascentie is niet slechts één dag, het is het een natuurlijke cyclus van het Leven

Ga op 12 december 2012 naar die heilige ruimte in je hartkern en verbind je met de drievoudige vlam van het violette licht naar alle andere hartvlammen op en buiten de Planeet die helpen bij de geboorte van de Nieuwe Aarde. Haal de dag uit de routine en wees in het Nu. Als je moet werken blijf dan geworteld in het Licht, bewust van wat er gebeurt. Als je de tijd hebt doe een meditatie, verbind je Zelf met de Eenheid en accepteer de onmetelijke zee van licht die door de Zon reist van de Grote Centrale Zon en door de Centrale Zon ging om overspoeld te worden recht in je kruin die je Wezen met Liefde verlicht. Deze Bron-Energie pulseert van Alcyone naar Helios en Vesta door Surya om je hartvlam in de Hogere Dimensies te ontsteken.

 

Bereid je op 21 december voor op de komst van het Christus/Krishna Bewustzijn die binnenin je oplicht en allen van de Aarde verlicht. Mediteer op de sleutel die de Kosmos ontsluit, die binnenin je ligt. Word een met de Eenheid. Bereid het feest voor wanneer onze Galactische Familie weer incarneert om met ons op Aarde te leven. Versmelt je volledig met je Tweelingvlam en verklaar je bereidheid om de volgende stappen te zetten in je nieuwe missie. We hebben overwonnen. Namaste.

 

Dit is Moeder Sekhmet door Elizabeth Trutwin 7 december 2012

 

© Alle rechten voorbehouden.

ElizabethTrutwin.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: